Правила за поверителност на Xiaomi

Нашите правила за поверителност бяха актуализирани на 4 септември 2019 г.

Моля, отделете време да се запознаете с нашата практика за защита на личните данни и ако имате някакви въпроси, се свържете с нас.

За нас

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., както и свързаните с него дружества в рамките на Xiaomi Group (наричани по-нататък „Xiaomi“, „ние“, „нашите“ или „нас“) приемат личните Ви данни много сериозно. Правилата за поверителност са съставени с мисъл за Вас и е важно да познавате цялостно нашата практика за събиране на лични данни и използването ѝм, както и да сте напълно сигурни, че в крайна сметка, Вие контролирате всички лични данни, предоставени на Xiaomi.

За нашите „Правила за поверителност“

С изключение на специфични продукти или услуги на Xiaomi, предоставящи независими правила за поверителност, тези „Правила за поверителност“ се прилагат за всички устройства, уебсайтове или приложения на Xiaomi, които препращат или предоставят връзка към тези „Правила за поверителност“. Тези „Правила за поверителност“ обясняват как Xiaomi събира, използва, разкрива, обработва и защитава всяка лична информация, която ни предоставяте или която ние събираме от Вас, когато използвате нашите продукти и услуги, разположени на уебсайтове (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) и нашите приложения, които предлагаме на нашите мобилни устройства. Ако продукт на Xiaomi предоставя отделни правила за поверителност, те ще получат приоритетно значение, докато непокритата част ще бъде предмет на условията на тези „Правила за поверителност“. Освен това, начинът по който специфичните продукти и услуги събират и обработват Вашите лични данни, може също да варира в зависимост от модела, версията на услугата или региона. За подробности Ви препоръчваме да направите справка с другите правила за поверителност.

В настоящите „Правила за поверителност“, „лични данни“ означават данните, които може да се използват директно или индиректно за идентификация на дадено лице, както само тези данни, така и в комбинация с други данни, до които Xiaomi има достъп относно лицето. Ние ще използваме Вашите лични данни стриктно в съответствие с правилата за поверителност.

Как можем да Ви помогнем

В крайна сметка, това което искаме е най-доброто обслужване за всички наши потребители. Ако имате някакви притеснения относно практиката ни за работа с лични данни, така както е обобщена в тези „Правила за поверителност“, моля, обърнете се към privacy@xiaomi.com, за да адресирате конкретните си притеснения. Ще се радаме да ни пишете. Ако имате нерешен проблем, свързан с поверителността на личните данни или други данни, на който не сме отговорили задоволително, моля, свържете се с намиращия се на територията на САЩ независим служител (безплатно) за разрешаване на спорове между нас и трети страни на адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

Какви данни събираме и как ги използваме?

1.1 Каква информация събираме

За да можем да Ви предоставяме нашите услуги, ние ще поискаме да ни предоставите личните си данни, които ще са ни необходими за тази цел. Ние ще събираме само информацията, която е необходима за конкретни, изрично указани и законни цели и тя няма да бъде допълнително обработвана по начин, който е несъвместим с тези цели. Имате право да избирате дали да предоставите информацията, която сме поискали, но в повечето случаи, ако не я предоставите, може да не можем да Ви предоставим нашите продукти или услуги, или да отговорим на Вашите запитвания.

В зависимост от услугата, която изберете, можем да съберем следните видове информация:

1.1.1 Информацията, която ни предоставяте:

Можем да събираме всяка лична информация, която ни предоставяте, необходима за услугата, която изберете. Например, можете да посочите името си, номера на мобилния си телефон, имейл адрес, адрес за доставка, поръчка, данни за фактуриране, номер на банкова сметка, име на титуляр на сметка, номер на кредитна карта и друга информация, ако използвате услугите за търговия на mi.com; можете да синхронизирате материали или данни, ако използвате услугите на Xiaomi Cloud; можете да посочите Вашия пол, информация, свързана със сигурността, и други, ако създадете профил; можете да предоставите информация за текущата си длъжност, образование и всяка друга информация, свързана с Вашите социални дейности, ако участвате във форума на MIUI или друга платформа на Xiaomi.

1.1.2 Информацията, която събираме за Вашата употреба на услугите

• Информация, свързана с устройство или SIM карта. Например IMEI номер, номер на GAID, номер на IMSI, MAC адрес, сериен номер, версия и тип на MIUI, версия на ROM, версия на Android, ИД на Android, ИД на Space, оператор на SIM карта и зона за местоположение, информация за дисплея на екрана, информация за клавиатурата на устройството, данни за производителя на устройството и име на модела, време за активиране на устройството, мрежов оператор, вид на връзката, основна информация за хардуера и информация за употребата (като процесор, съхранение, използване на батерията, разделителна способност на екрана и температура на устройството, модел на обектива на камерата).

• Специфични за Вас данни, които може да бъдат прехвърлени от трети страни – доставчици на услуги: ние можем да събираме и използваме информацията като Вашия ИД за реклама, предоставен от доставчици на услуги и бизнес партньори.

• Информация, свързана с Вашата употреба на приложения, включително основна информация за приложенията, като например списък с приложения, информация за идентификация на приложението, версия на SDK, настройки за актуализиране на системата, настройки на приложението (регион, език, часови пояс, шрифт) и запис на състоянието на приложението (например изтегляне, инсталиране, актуализиране, изтриване).

• Инфомация, която се генерира, докато използвате приложенията, като Вашите персонални карти за достъп, оценки, информация за влизане и записи в браузъра в услугата на MIUI Forum; Вашите съобщения във форума MIUI (видими само за изпращащите и приемащите страни); изскачащите прозорци със съдържание, генерирани при използване на услугите на изскачащи известия от Mi; Вашето поведение (като натискания върху връзки, сърфиране и т.н.) относно рекламните услуги.

• Информация за местоположението (само за конкретни услуги/функционалности): различни видове информация за Вашето точно или приблизително местоположение, ако използвате услуги, свързани с местоположението (навигационен софтуер, софтуер за времето и софтуер с функционалност за намиране на устройства). Например регион, код на държавата, код на населеното място, код на мобилната мрежа, мобилен код на държавата, идентификация на клетката, информация за географска дължина и ширина, настройки на часовата зона, настройки за езика. Можете да изключите информацията за местоположението на всяко приложение по всяко време в настройките на телефона („Настройки – Разрешения“).

• Информация за журналите: информация, свързана с Вашата употреба на определени функции, приложения и уебсайтове. Например, „бисквитки“ и други технологии за анонимни идентификатори, IP адреси, информация за заяки на мрежата, временна хронология на съобщенията, стандартни системни журнали, информация за сривове, регистриране на информация, генерирана чрез използване на услугите (като време за регистрация, време за достъп, време на дейност и т.н.).

• Друга информация: стойности на характеристиките на средата (СХС) (т.е. стойност, генерирана от лични данни от профил в Mi, от телефон, свързани лични данни от Wi-Fi и стойности на местоположението).

1.1.3 Информация от източници от трети страни

Когато е позволено от закона, ние ще събираме информация за Вас от източници от трети страни. Например,

• за определени услуги, които могат да включват счетоводни и финансови трансакции, с Вашето разрешение ние можем да потвърдим предоставената от Вас информация (като телефонен номер) чрез легитимни източници от трети страни за целите на сигурността и предотвратяването на измами;

• можем да получим обозначени символи за идентификатори (като IMEI от рекламодател), за да Ви предоставяме рекламни услуги;

• можем също да получим определена информация, като идентификатори на профили и псевдоними от услуги на социални мрежи на трети страни (например, когато използвате профил в социална мрежа, за да влезете в услуга на Xiaomi);

• информация за Вас, която ни предоставят другите (напр. Вашия адрес за доставка, който други потребители могат да ни предоставят, когато купуват продукти за Вас чрез mi.com).

1.1.4 Неидентифицируема информация

Можем също така да събираме други видове информация, която не е пряко или косвено свързана с дадено лице, и която не може да бъде определена като лична информация в съответствие с приложимите местни закони. Такава информация може да включва статистически данни, генерирани при използване на конкретна услуга (например информация, която не може да бъде идентифицирана, ежедневни събития за употреба, събития за достъп до страници, време на събитието за достъп и събития от сесията); данни за мониторинг на мрежата (например време на заявка, брой заявки или грешки при заявка и т.н.); събития за срив на приложения. Целта на това събиране е да подобрим услугите, които предоставяме. Видът и количеството на събраната информция зависи от това как използвате нашите продукти и/или услуги.

Събираме информация като уникални идентификатори на устройства, модели на устройства, номера на версиите на системата и информация за дейностите Ви на нашите уебсайтове или мобилни приложения. Събираме такава информация, за да Ви предоставим повече полезна информация, да разберем кои части от нашите уебсайтове, продукти и услуги Ви интересуват най-много. Такива обобщени данни не са лични данни, тъй като не могат да бъдат използвани за идентифициране. Ако обаче комбинираме нелични данни с лични данни, такава информация ще се третира като лични данни.

1.2 Как използваме личните данни, които събираме

Целта на събирането на лични данни е да Ви осигури продукти и/или услуги и да гарантира, че спазваме приложимите закони, разпоредби и други регулаторни изисквания. Това включва:

• Предоставяне, обработка, поддръжка, подобряване и развитие на нашите продукти и/или услуги за Вас, като доставка, активиране, проверка, следпродажбено обслужване, поддръжка на клиенти и реклама.

• Въвеждане и поддържане на гаранции за сигурност с цел предотвратяване на загуби и измами, като подпомагане при идентифициране на потребители, проверка на самоличността на потребителя. Ние използваме Вашата информация за целите на борбата с измамите, само когато са изпълнени следните две условия: когато е необходимо; и данните, използвани за оценка, съответстват на законните интереси на Xiaomi за защита на потребителите и услугите.

• Работа с Вашето оборудване, услуги, въпроси или заявки, като отговаряне на запитвания от клиенти, изпращане на уведомления за системи и приложения, управление на дейности като лотария.

• За провеждане на свързани с промоции дейности, като предоставяне на маркетингови и рекламни материали и актуализации. Ако вече не желаете да получавате определени видове рекламни материали, можете да се откажете от метода, предоставен в съобщението (като например връзката за отписване в долната част на съобщението), освен ако не е посочено друго в приложимото законодателство. Моля, вижте също „Вашите права“ по-долу.

• Предоставяне на персонализирани услуги и съдържание. Можем да препоръчаме персонализирани продукти, услуги и дейности, включително реклами, въз основа на информацията, която се генерира при използването на нашите продукти и услуги, като хронология на покупките, хронология на сърфирането в сайта и географско местоположение. Вие имате право да се откажете от получаването на персонализирани реклами и да се противопоставяте на профилирането, включително това, което се извършва за целите на директен маркетинг, по всяко време. Можете да включите или изключите тази настройка по всяко време чрез „Настройки – Допълнителни настройки – Поверителност – Рекламни услуги“ или се свържете с нас на privacy@xiaomi.com. Моля, вижте също „Вашите права“ по-долу.

• Позволява Ви да публикувате коментари в обществени форуми.

• Вътрешни цели, като анализ на данни, проучване и разработване на статистическа информация, свързана с използването на нашите продукти или услуги, за по-добро подобряване на нашите продукти или услуги. Например, за машинно обучение или обучение за алгоритъм на модела се извършва след де-идентификация.

• Оптимизиране на ефективността на Вашето устройство, като анализ на използването на паметта или използване на процесора на нашите приложения.

• Съхраняване и поддържане на информация, свързана с Вас за нашите бизнес операции (например бизнес статистика) или за изпълнение на нашите законови задължения.

• Предоставяне на местни услуги, които не изискват комуникация с нашите сървъри, като например използването на услугата Notes на Вашето устройство.

• Други цели с Ваше съгласие.

По-долу е посочено подробно как използваме Вашите данни (което може да включва лични данни):

• За активиране и регистриране на закупените от Вас продукти или услуги на Xiaomi.

• За настройка на профил в Mi. Личните данни, събрани при създаването на профил в Mi на нашия уебсайт или чрез нашите мобилни устройства се използват за създаване на личен профил в Mi и профилна страница за потребителя.

• За обработка на Вашите поръчки за покупки. Информацията, свързана с поръчки за електронна търговия, може да се използва за обработка на поръчките за покупки и свързаните с тях следпродажбени услуги, включително поддръжка и повторна доставка. Освен това, номерът на поръчката се използва за кръстосана проверка на поръчката с партньора-доставчик, както и за действителната доставка. Информацията от касовата бележка, в това число: име, адрес, телефонен номер и пощенски код се използва за осъществяване на доставката. Вашият имейл адресът се използва, за да се изпраща проследяваща информация. Списъкът на закупените стоки се използва за отпечатване на фактурата и позволява на потребителите да прочетат какво има в пакета.

• За участие във форума на MIUI. Личните данни, свързани с форума на MIUI или други интернет платформи на Xiaomi могат, да се използват на екрана на профилната страница, за взаимодействие с други потребители, участващи във форума.

• За предоставяне на услугата Xiaomi Cloud и други услуги MIUI. Следната информация (свързани с устройство или SIM карта информация, включително IMEI номер, IMSI номер, телефонен номер, данни за устройството, данни за операционната му система, MAC адрес, вида на устройството, системата и друга информация за работата му, данни за местоположението, включително мобилен код за държавата, код на мобилната мрежа, регионалния код и данните за клетките) се събира за активиране на MIUI услугите, например Xiaomi Cloud, за синхронизация на влизанията, синхронизация на писмените съобщения, за намиране на устройството, за проверка на потребителя и активиране на услугите.

• За диагностика на сривове при активиране: Информацията, свързана с установяване на местоположението, се използва за анализ на сривове, свързани със срив при активиране на SIM карта (т.е. срив на портала и мрежата за писмени съобщения (SMS), за да се идентифицира мрежовия оператор на тази услуга и да се уведоми този оператор за наличието на неизправност.

• За предоставяне на други услуги на MIUI. Друга информация, събирана за всяка от услугите на MIUI, може да се използва за изпълнение на функциите на услугата и за оптимизирането ѝ за потребителя, например изтегляне, актуализиране, регистриране, извършване или оптимизиране на дейности, свързани с MIUI услуги. Например, личните данни, събирани от тематичното хранилище може да се използват за предоставяне на персонализирани тематични препоръки въз основа на Ваши изтегляния и хронология на сърфиранията Ви.

• За намиране на Вашето устройство. Ако телефонът Ви е изгубен или откраднат, функцията за намиране на устройство на Xiaomi може да Ви помогне да намерите и защитите телефона си. Можете да намерите телефона си на картата, като използвате информацията за местоположението, изпращана от Вашия телефон, можете да изключите телефона или да го заключите. Когато активно търсите телефона си, информацията за местоположението се записва от мобилното Ви устройство; в някои ситуации тази информация се получава от клетъчни кули или от точки за свързване с Wi-Fi „hotspots“. Можете да включите или изключите тази функция по всяко време в настройките на телефона („Настройки - Профил Mi - Xiaomi Cloud - Намиране на устройство“).

• За записване на снимки с данни за местоположението. Имате възможност да записвате информация за Вашето местоположение докато правите снимка. Тази информация ще се вижда във Вашата папка със снимки и мястото ще бъде запаметено в информацията за свойствата на Вашите снимки. Ако не искате да се записва Вашето местоположение докато правите снимки, можете да изключите тази функция по всяко време от настройките в устройството, управляващи камерата.

• За предоставяне на функции за съобщения (вкл. Mi Talk, Mi Message). Ако изтеглите и използвате Mi Talk, информацията, събрана от Mi Talk, може да се използва за активиране на тази услуга и идентифициране на потребителя и получателя на съобщението. Освен това, историята на разговорите се съхранява за лесното им повторно зареждане, след като потребителят е инсталирал повторно приложенията, или за синхронизиране на устройствата. Информацията (телефонните номера на изпращача и получателя, и идентификатора на Mi Message) може да се използва от Mi Message за активиране на услугите, като по този начин се позволява на услугата да функционира, включително и да маршрутизира съобщенията.

• За доставяне на свързани с местоположението услуги. При използването на MIUI услуги, информацията за местоположението може също да се използва от нас или от трети страни – доставчици на услуги и бизнес партньори (за повече информация, вижте „Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашата лична информация“ по-долу), за да Ви се осигури правилната версия на услугата и да се предоставят точни данни за това местоположение за възможно най-доброто обслужване на потребителя, напр. подробности за времето, достъп до местоположението (като част от платформата на Android). Можете да изключите услугите за местоположение в настройките или да изключите използването на услуги за местоположение на приложение по всяко време.

• За подобряване на уменията на потребителя. Някои функции с опции за включване, като Програмата „Моят опит като потребител на Mi“, позволяват на Xiaomi да анализира данните за това как потребителите използват мобилния телефон и услугите на MIUI, с цел подобряване уменията на потребителя, като изпращане на съобщения за сривове.

• Позволява Ви да използвате центъра за сигурност. Събраната информация може да се използва за поддържане на функциите в системата за сигурност в приложението за сигурност, такива като като сканиране за защита, пестене на батерията, листа за блокиране, за почистване и др. Някои от тези функционалности се управляват от трети страни доставчици на услуги и / или бизнес партньори (за повече информация вижте „Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашата лична информация“ по-долу). Информацията (която не представлява лични данни, като списъци с вирусни дефиниции) се използва от функциите за сканиране за вируси.

• За осигуряване на услугата „Стимул“. Данните за профила в Mi и IMEI номера се използват за предоставяне на услугата на Xiaomi „Стимул“ за оценка на ефективността на рекламата и за изпращане на уведомления от MIUI за актуализации на софтуера или за обяви за нови продукти, включително информация за продажби и промоции. Освен това, с помощта на избрани трети страни (които също ще бъдат администратори на Вашите лични данни – за повече информация, вижте „Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашата лична информация“ по-долу), услугата Xiaomi „Стимул“ може също да оценява ефективността на рекламата или да изпраща известия, като използва Вашия ИД на профил в Mi и номерата IMEI от MIUI. Ние може да използваме Вашата лична информация с цел изпращане на съобщения чрез услугата „Стимул“ (чрез изпращане на съобщение с нашите услуги, по имейл или по друг начин), които предлагат или рекламират нашите продукти или услуги и/или продукти и услуги на трети страни. Можете да се откажете от получаването на маркетингови материали от нас и трети страни по всяко време, като промените предпочитанията си в настройките на устройството или управлявате предпочитанията си чрез приложението/уебсайта на трета страна, с помощта на Xiaomi „Стимул“. Можете да разгледате „Вашите права“ по-долу.

• Проверка на идентичността на потребителя. Xiaomi използва стойност ECV, за да провери самоличността на потребителя и да избегне неразрешени влизания.

• За събиране на съдържанието от обратната връзка с потребителя. Изборът да предоставите коментари с обратна връзка е ценен и помага на Xiaomi да подобри услугите си. За да се проследи съдържанието, което сте избрали да изпратите с обратната връзка, Xiaomi може да се свърже с Вас, използвайки личната информация, която сте предоставили, и да запази тази кореспонденция за решаване на проблеми и подобряване на услугите.

• За изпращане на съобщения. Периодично може да използваме Вашата лична информация за изпращане на важни съобщения, като например известия за покупки и промени в нашите правила и условия. Тъй като тази информация е от решаващо значение за Вашето взаимодействие с Xiaomi, не се препоръчва да отказвате да получавате такава информация.

• За провеждане на промоции. Ако участвате в лотария, състезание или друга подобна промоция, например през страницата на Xiaomi в платформи на социални медии, може да използваме предоставяните от Вас лични данни за администриране на тези програми.

• Извършване на анализ на устройството Ви с цел по-добро потребителско обслужване. Xiaomi може да извърши анализ на хардуера или софтуера с цел подобряване на ефективността на Вашето устройство.

Можем да комбинираме тази информация с друга информация (включително информация в различни услуги или устройства, като компютри, мобилни телефони, смарт телевизори и други свързани устройства), за да осигурим и подобрим нашите продукти, услуги, съдържание и реклама. Например, ние можем да използваме данните от Вашия профил в Mi във всички услуги, които използвате и които изискват профил в Mi. Освен това, за да Ви предоставим по-добро обслужване и да подобрим нашите услуги, докато спазваме съответните закони и разпоредби или с Ваше съгласие, ние можем да сортираме Ваша или свързани с Вас информация от различни продукти, услуги или оборудване, за да оформим етикет за предоставяне на предложения, персонализирано съдържание и персонализирани функции. Например, като използваме хронологита на търсенето в браузъра, за да Ви препоръчаме продукти или услуги, към които бихте проявили интерес в Mi.com. И в съответствие с причините за комбинацията по-горе и изискванията на приложимото законодателство, ние ще Ви предоставим специфични механизми за контрол за такава комбинация. Имате право да се откажете от получаването на директен маркетинг от нас и автоматичното вземане на решения и т.н. За да упражните тези права, можете да изпратите имейл до privacy@xiaomi.com или да се позовете на механизмите за контрол, описани в отделните правила за поверителност за всеки продукт. Можете да разгледате „Вашите права“ по-долу.

2 „Бисквитки“ и други технологии

Технологии като „бисквитки“, тагове и скриптове, които се използват от Xiaomi и от трети страни доставчици на услуги и бизнес партньори (за повече информация вижте „Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашите лични данни“ по-долу). Тези технологии се използват при анализиране на тенденциите, за администриране на сайта, за проследяване на сърфирането на потребителите в сайта и за събиране на демографска информация за нашата потребителска база като цяло. Ние може да получаваме отчети, базирани на използването на горепосочените технологии от тези компании на индивидуална, както и на обобщена основа. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да си изясним кои части от нашите уебсайтове са посетили хората, както и да улесни и измери ефективността на рекламите и търсенията в мрежата. Ние третираме информацията, събрана от „бисквитки“ и други технологии, като нелични данни, освен когато адресите на интернет протокол (IP) или подобни идентификатори се считат за лични данни от местните закони.

• Записи от влизания: Както е вярно за повечето уебсайтове, ние събираме определена информация и я съхраняваме в записите за влизанията. Тази информация може да включва данни за интернет протокол (IP) адреси, вида браузър, интернет доставчика (ISP), референтни/изходни страници, операционната система, дата/време или потока кликове. Ние не свързваме тези автоматично събирани данни с друга информация, която събираме за Вас.

• За реклама: Ние си партнираме с нашите доставчици на услуги и бизнес партньори (за повече информация вижте „Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашите лични данни“ по-долу), за да показваме реклами на нашия уебсайт или да управляваме рекламата си на други сайтове. Наш доставчик на услуги – трета страна и бизнес партньор, може да използва технологии като „бисквитки“, за да събира данни за Вашата дейност на този сайт и на други сайтове, доставящи реклама въз основа на сърфирането и интересите Ви. Ние ще получим Вашето изрично съгласие и ще включим ясни потвърдителни действия, преди да Ви предоставим тази рекламна услуга. Ако не искате тези данни да бъде използвани за изпращането на реклами въз основа на интересите Ви, можете да се откажете, като натиснете тук http://preferences-mgr.truste.com .

• За мобилни анализи: В някои от нашите мобилни приложения ние използваме софтуер за мобилни анализи, който ни позволява да разберем по-добре функционалността на нашия мобилен софтуер, вграден в телефона Ви. Този софтуер може да записва информация, като например колко често използвате приложението, събитията които се случват в рамките на приложението, агрегираната употреба, данни за работата му, както и къде се появяват сривове в рамките на приложението. Ние не свързваме информацията, която съхраняваме в аналитичния софтуер към лични данни, които предоставяте на мобилното приложение.

• За местно хранилище – HTML5 и Flash: Ние използваме обекти за местно хранилище (ОМХ) като HTML5 или Flash за съхраняване на съдържание и предпочитания. Трети страни, с които партнираме за предоставяне на определени функции на нашите сайтове или за излъчване на реклами въз основа на Вашето сърфиране в мрежата, също използват HTML5 или Flash „бисквитки“, за да събират и съхраняват информация. Различни браузъри могат да предлагат техен собствен управленски инструмент за премахване на HTML5 ОМХ. За да управлявате Flash „бисквитките“, моля, натиснете тук:http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html .

3 Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашите лични данни

3.1 Споделяне

Ние не продаваме никакви лични данни на трети страни. Понякога може да споделим Вашите лични данни с трети страни (както е описано по-долу), за да предоставим или подобрим нашите продукти или услуги, включително предлагайки продукти или услуги въз основа на Вашите изисквания. Ако не желаете повече да споделяме тази информация, моля, свържете се с нас на адресprivacy@xiaomi.com.

3.1.1 Споделяне, което активно избирате или заявявате

С Вашето изрично съгласие или по Ваше желание ние ще споделим Вашите лични данни в рамките на Вашето съгласие/искане с определени трети лица, определени от Вас. Например, когато използвате профил в Mi, за да влезете в уебсайт или приложение на трета страна.

3.1.2 Споделяне на информация с нашата група

С цел успешно провеждане на бизнес операции и предоставяне на всички функции на нашите продукти или услуги, периодично, ние можем да споделяме Вашите лични данни с други филиали на Xiaomi.

3.1.3 Споделяне с компаниите от екосистемата в групата ни

Xiaomi си сътрудничи с група компании, които заедно формират екосистемата на Mi. Компаниите от екосистемата на Mi представляват независими юридически лица, които са създадени от Xiaomi, в които Xiaomi е инвестирала и които са експерти в своите области. Xiaomi може да разкрива Ваши лични данни пред компании от екосистемата на Mi, за да Ви предоставя вълнуващи продукти и услуги (хардуер и софтуер) и за да подобрява съществуващите такива от компании от екосистемата на Mi. Някои от тези продукти или услуги се предоставят под марката Xiaomi, а други могат да носят своя собствена марка. Компаниите от екосистемата на Mi могат периодично да обменят информация с Xiaomi във връзка с продукти и услуги на марката Xiaomi и други марки, притежавани от Xiaomi, за да предоставят хардуерни и софтуерни услуги, да създават по-добри функции и да обогатяват потребителските умения. Xiaomi ще предприеме подходящи управленчески и технически мерки, за да обезпечи сигурността на Вашите лични данни по време на обработване на информацията, включително, но като не се ограничава до криптиране на Вашите лични данни.

3.1.4 Споделяне с трети страни доставчици на услуги и бизнес партньори

За да ни помогнете да Ви предоставим продуктите и услугите, описани в тези правила за поверителност, ние можем, когато е необходимо, да споделим Вашите лични данни с нашите доставчици на услуги и бизнес партньори.

Това включва нашите доставчици на услуги за доставка, центрове за данни, съоръжения за съхранение на данни, доставчици на услуги за клиенти, доставчици на рекламни и маркетингови услуги и други бизнес партньори. Тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни от името на Xiaomi или за една или повече от целите на тези правила за поверителност. Гарантираме, че споделянето на лични данни, необходими за предоставянето на услуги за Вас, е само за законни, правни, необходими, конкретни и изрични цели. Xiaomi ще извърши надлежна проверка и ще сключи договори, за да гарантира, че доставчиците на услуги на трети страни спазват приложимите закони за поверителност във Вашата юрисдикция. Възможно е да има случаи, когато доставчиците на услуги на трети страни имат свои подизпълнители за обработавне на информацията.

За да осигурим измерване, анализ и други бизнес услуги, ние можем също да споделяме информация (нелични данни) с трети страни (като рекламодатели на нашите уебсайтове) в обобщен вид. Ние използваме информацията, която имаме, за да помогнем на рекламодателите и другите бизнес партньори да оценят ефективността и покритието на техните реклами и услуги и да разберат какви хора използват техните услуги и как хората си взаимодействат със своите уебсайтове, приложения и услуги. Можем също да споделим с тях общи тенденции в използването на нашите услуги, като например броя на клиентите в определена група хора, които купуват определени продукти или участват в определени трансакции.

3.1.5 Други разпоредби

В съответствие със законовите изисквания, правните процедури, съдебните спорове и/или исканията на публични агенции и държавни агенции, може да се наложи Xiaomi да разкрие Вашите лични данни. Ако оповестяването е необходимо или подходящо за националната сигурност, правоприлагането или други въпроси от обществена значимост, ние също може да разкрием Ваша информация.

С цел налагане на нашите условия или защита на нашия бизнес, права, активи или продукти, или за защита на потребителите, или ако разкриването е разумно необходимо за следните цели (откриване, предотвратяване и разрешаване на въпрос за измама, неразрешено използване на продукта, нарушения на или други вредни или незаконни дейности), ние също може да разкрием информация за Вас. (Може да възникне ситуация, при коятоXiaomi може да събира, използва или разкрива Ваши лични данни без Вашето съгласие, ако и само дотолкова, доколкото това е позволено изрично в местното законодателство за защита на личните данни). Това може да включва предоставяне на лични данни на обществени или правителствени агенции; общуване с партньори от трети страни относно надеждността на профила Ви, за да се предотврати измама, нарушения и други вредни поведения.

В допълнение, ние може да споделим Вашите данни с:

• нашите счетоводители, одитори, адвокати или подобни съветници, когато искаме от тях професионални съвети; и

• инвеститори и други съответни трети страни в случай на действителна или потенциална продажба или друга корпоративна сделка, свързана с предприятие в групата Xiaomi; и

• други трети страни, ако сме оторизирани от Вас да го направим във връзка с конкретно оповестяване.

3.2 Прехвърляне

Xiaomi няма да прехвърля Вашите данни на никой субект, освен в следните случаи:

• Когато сме получили изричното Ви съгласие;

• Ако Xiaomi участва в сливане, придобиване или продажба на всички или част от своите активи, ние ще Ви уведомим за всички промени в собствеността, използването и избора на Вашите лични данни, които евентуално притежавате, чрез електронна поща и/или публикуване на видимо известие на нашите уебсайтове.

3.3 Публично оповестяване

В допълнение към публикуването на номера на мобилния телефон на победителя или ИД на профила в Mi, или потребителското име при публикуване на списъка с победители в неподлежаща на идентификация форма, Xiaomi ще разкрие публично само личните Ви данни при следните обстоятелства:

• Когато сме получили изричното Ви съгласие;

• Публично оповестяване въз основа на закон или основателни причини: включително закони и подзаконови актове, правни процедури, съдебни спорове или по искане на компетентните държавни ведомства.

4 Как съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни

4.1 Гаранциите за сигурност на Xiaomi

Ние се ангажираме да пазим Вашите лични данни на сигурно място. За да се предотврати неоторизиран достъп, разкриване или други подобни рискове, ние сме внедрили всички изисквани от правна гледна точка физически, електронни и управленски процедури за опазване и защита на данните, които събираме на мобилното Ви устройство и на сайтовете на Xiaomi. Ние ще гарантираме, че съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство. Например, когато влезете в профила си в Mi, можете да изберете да ползвате нашата програма за потвърждаване в две стъпки за по-високо ниво на сигурност. Когато изпращате или получавате данни от Вашето Xiaomi устройство до или от нашите сървъри, ние проверяваме дали те са криптирани със Secure Sockets Layer („SSL“) и други алгоритми.

Всички Ваши лични данни се съхраняват на защитени сървъри, които се намират в контролирани обекти. Ние класифицираме Вашите данни въз основа на важността и поверителността и гарантираме, че личните Ви данни се съхраняват при най-високото ниво на сигурност. Разполагаме със специални контроли за достъп за съхранение на данни в облака и редовно ревизираме събирането на данни, практиката на обработка и съхраняването им, включително мерките за физическа сигурност, за да не допуснем какъвто и да е неразрешен достъп и използване.

Ние извършваме надлежна проверка на бизнес партньорите и доставчиците на услуги от трети страни, за да сме сигурни, че те могат да защитят Вашите лични данни. Ние също проверяваме дали тези трети страни поддържат подходящи стандарти за сигурност, като въвеждат подходящи договорни ограничения и при необходимост извършват одити и оценки. Освен това нашите служители и тези на нашите бизнес партньори и доставчици на услуги на трети лица, които имат достъп до Вашите лични данни, подлежат на изпълняеми договорни задължения за поверителност.

Ние провеждаме обучителни курсове и тестове за защита на сигурността и неприкосновеността на личния живот, за да повишим информираността на нашите служители относно важността на защитата на личните данни. Ние ще предприемем всички практически и законово необходими стъпки, за да защитим Вашите лични данни. Трябва обаче да знаете, че използването на интернет не е напълно сигурно и поради тази причина не можем да гарантираме сигурността или целостта на личната информация, когато се прехвърля от Вас или към Вас по интернет.

Ние обработваме нарушенията относно поверителността на личните данни, както се изисква от приложимия закон за защита на данните, който включва, когато е необходимо, уведомяване за нарушението на съответния надзорен орган за защита на данните и субектите на данни.

4.2 Какво можете да направите

Можете да настроите уникална парола за Xiaomi, като не разкривате паролата си за вход или информацията за профила на никого (освен ако това лице не е надлежно упълномощено от Вас), така че в случай на изтичане на парола за други уебсайтове, това да не навреди на сигурността на профила Ви в Xiaomi. Когато е възможно, моля, не разкривайте на никого кода за потвърждение, който сте получили (включително тези, които твърдят, че са клиенти на Xiaomi). Когато влизате като потребител в профил от Mi в уебсайтове на Xiaomi, особено от някой друг компютър или публичен интернет терминал, винаги трябва да излизате от профила си в края на сесията.

Xiaomi не носи отговорност за пропуски в сигурността, причинени от достъпа на трети лица до личните Ви данни в резултат на Ваша грешка при поддържането на личните Ви данни защитени. Независимо от горното, Вие трябва да ни уведомите незабавно ако има неоторизирано използване на Вашия профил от друг интернет потребител, или е налице някакво друго нарушение на сигурността. Вашето съдействие ще ни помогне да защитим поверителността на Вашите лични данни.

4.3 Достъп до други функции на устройството

За нашите приложения може да е необходим достъп до определени функции във Вашето устройство, като разрешаване изпращането на имейли до контактите, съхраняване на писмени съобщения, статус на Wi-Fi мрежата и др. Тази информация се използва, за да се разреши на приложенията да работят във Вашето устройство и да Ви позволят да работите с приложенията. По всяко време можете да оттеглите разрешенията си, като ги изключите на ниво устройство или като се свържете с нас на адрес privacy@xiaomi.com.

4.4 Политика за съхранение

Ние съхраняваме лични данни за периода, необходим за целите на събирането на информация, описани в тези правила за поверителност или всички отделни првила за поверителност, предоставени за конкретен продукт или услуга, или както се изисква от приложимото законодателство. Подробната информация за периодите за съхранение се посочва в конкретната услуга или в свързаната с продукта страница. Ние ще спрем да съхраняваме и изтриваме или анонимизираме лична информация, след като целта на събирането е изпълнена, или след като потвърдим заявката Ви за заличаване, или след като прекратим действието на съответния продукт или услуга. Изключение от това са личните данни, които обработваме за обществени интереси, научни, исторически или статистически цели. Xiaomi ще продължи да пази този вид информация за по-дълго от стандартния период на съхранение, когато това е разрешено въз основа на приложимото законодателство или Вашата заявка, дори ако допълнителната обработка на данни не е свързана с първоначалната цел на събирането.

5 Вашите права

Контрол върху Вашите лични данни

5.1 Контролиране на настройките

Xiaomi приема, че разбирането за лично пространство е различно при всеки човек. Затова ние предлагаме примери за начините, по които Xiaomi прави достъпно за Вас да ограничите събирането, използването, разкриването или обработката на Вашите лични данни и да контролирате настройките за поверителност:

• Превключване на опциите за включено/изключено за програмата „Моят потребителски опит“ и функциите за достъп до местоположение;

• Влизане в и излизане от профила в Мi;

• Превключване на опциите за включено/изключено на функциите за синхронизиране на Xiaomi Cloud; и

• Изтриване на всяка информация, съхранявана в Xiaomi Cloud чрез i.mi.com;

• Превключване на опциите за включено/изключено за други услуги и функционалности, които се отнасят до поверителна информация или лични данни. Можете да получите повече подробности във връзка със състоянието на сигурността на Вашето устройство и в приложението по сигурността на MIUI.

Ако предварително сте ни дали съгласие да използваме Вашите лични данни за горепосочените цели, можете да промените решението си по всяко време като ни пратите писмо или съобщение на имейл на: privacy@xiaomi.com.

5.2 Вашите права във връзка с Вашите лични данни

В зависимост от приложимото законодателство, имате право на достъп, коригиране и изтриване на всяка друга лична информация, която съхраняваме за Вас (наричана по-долу „заявка“).

Можете също да получите достъп и да промените Вашите лични данни в профила Ви в Mi на адрес http://account.mi.com или като влезете в профила си в устройството. За допълнителна информация, моля, пишете ни или се свържете с нас на имейл адреса по-долу. Имейл адрес: privacy@xiaomi.com.

Правилата за поверителност изисква заявката Ви да отговаря на приложимото законодателство и на следните условия:

(1) Чрез изключителния достъп на Xiaomi до заявката и за защитата на Вашата информационна сигурност, Вашата заявка трябва да бъде в писмена форма (освен ако местният закон изрично не признава устната заявка);

(2) Дайте достатъчно информация, за да може Xiaomi да провери самоличността Ви и да се уверие, че кандидатът е субект или законно упълномощено лице на исканата информация.

След като получим достатъчно информация, за да потвърдим, че заявката Ви може да бъде обработена, ще продължим с отговора на Вашата заявка в рамките на всеки срок, определен от Вашето приложимо законодателство за защита на данните.

По-конкретно:

• Имате право да получите ясна, прозрачна и лесно разбираема информация за това как използваме Вашите лични данни и за Вашите права. Ето защо Ви предоставяме информацията в тези правила за поверителност.

• На базата на изискванията на приложимото законодателставо, копие от Вашите лични данни, събрани и обработени от нас, ще Ви бъде предоставено безплатно при поискване. За всяка останала допълнителна информация, ние може да Ви таксуваме с разумна такса, базирана на реалните административни разходи съгласно приложимото законодателство.

• Ако някаква информация, която пазим за Вас, е неточна или непълна, Вие имате право да коригирате или попълните личните си данни въз основа на целта на използването.

• Въз основа на изискванията на приложимото законодателство, имате право да поискате изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма убедителна причина да продължаваме да ги използваме. Ние ще вземем под внимание причините за заявката за заличаване на Вашите данни и ще предприемем разумни стъпки, включително и технически мерки. Ако правото е спазено, възможно е да не можем незабавно да премахнем информацията от резервната система поради приложимите правни и защитни технологии. Ако случаят е такъв, ние ще пазим защитени Вашите лични данни и ще ги изолираме от всякаква допълнителна обработка, докато архивът не може да бъде изчистен или анонимизиран.

• Имате право да възразите срещу определени видове обработка, включително обработка за директен маркетинг (включително когато се използва профилиране) и при определени обстоятелства, когато правното основание за обработка (включително профилиране) са наши законни интереси.

По-специално съгласно законите на някои юрисдикции:

• Имате право да поискате от нас да ограничим обработката на личните Ви данни. Ние ще вземем под внимание причините за Вашата заявка за ограничение. Ако причините се отнасят към ОРЗД, ние ще обработим само личните данни съгласно обстоятелствата в ОРЗД и ще Ви информираме преди ограниченията на обработването да бъдат вдигнати.

• Вие имате право да не бъдете обект на решение, базирано само на автоматизирана обработка, включително профилиране, което създава правни последици, засягащи Вас, или по подобен начин значително Ви засяга.

• Вие имате право да получите Вашите лични данни в структуриран, често използван формат, и да предадете информацията на друг администратор на лични данни.

Ние имаме правото да откажем да обработваме заявки, които не са смислени/които са заплетени, заявки които увреждат правото на личен живот на другите, изключително нереалистични искания, заявки, които изискват непропорционална техническа работа, и такива, които не изискват съгласно местното законодателство, информация, която е била оповестена публично, информация, предоставена при поверителни условия. Ако смятаме, че някои аспекти на заявката за изтриване или достъп до информацията могат да доведат до невъзможност за законно използване на информацията за гореспоменатите цели за борба с измамите и сигурността, тя може също да бъде отхвърлена.

5.3 Оттегляне на съгласие

Можете да оттеглите Вашето съгласие, предварително предоставено ни за определена цел, като подадете заявка, включително за събиране, използване и/или разкриване на Вашите лични данни, които притежаваме или контролираме. Въз основа на конкретната услуга, която използвате, можете да посетите центъра за управление на профил в Mi на адрес https://account.xiaomi.com/pass/del или да изпратите имейл на privacy@xiaomi.com. Ние ще обработим заявката Ви в разумен срок след подаването ѝ, след което няма да събираме, използваме и/или разкриваме Ваши лични данни, в съответствие със заявката Ви.

В зависимост от степента на оттегляне на съгласие, моля, имайте предвид, че няма да можете да продължите да получавате пълните преимущества от продуктите и услугите на Xiaomi. Оттеглянето на Вашето съгласие или разрешение няма да повлияе на валидността на нашата обработка, извършена въз основа на съгласието до момента на оттеглянето.

5.4 Отказ от услуга или закриване на профил

Ако искате да се откажете от конкретен продукт или услуга, можете да ни изпратите имейл на privacy@xiaomi.com.

Ако желаете да закриете профил в Mi, моля, имайте предвид, че това ще Ви попречи да използвате пълната гама продукти и услуги на Xiaomi. Отказът може да бъде предотвратен или забавен при определени обстоятелства. Например, ако все още съществуват неплатени суми в профила Ви, като например неплатена услуга за абонамент в Mi Music, платена тема в Themes Store или неплатена вноска в Mi Finance и т. н., ние няма да можем незабавно да подкрепим заявката Ви.

Когато влизате в Xiaomi чрез профил на трета страна, трябва да подадете заявка за анулиране на профила от третата страна.

6 Как Вашите лични данни се прехвърлят в световен мащаб

Xiaomi обработва и архивира личните данни чрез международна операционна и контролна инфраструктура. В момента Xiaomi има центрове за данни в Китай, Индия, Съединените американски щати, Германия, Русия и Сингапур. За целите, описани в правилата за поверителност, Вашите данни може да бъдат прехвърлени към тези центрове за данни в съответствие с приложимото законодателство.

Възможно е също така да прехвърляме Ваши лични данни на трети страни –доставчици на услуги и бизнес партньори и следователно данните Ви също могат да бъдат прехвърлени в други държави или региони. Юрисдикцията, в която се намират тези международни съоръжения, може или не може да защитава личните данни по същите стандарти, както във Вашата юрисдикция. Съществуват различни рискове при различните закони за защита на данните и ние можем да прехвърляме и съхраняваме Вашите лични данни в чужбина. Това обаче не променя нашия ангажимент да спазваме тези правила за поверителност и да защитаваме Вашите лични данни.

По-конкретно

• Личните данни, които събираме и генерираме в операции на територията на континентален Китай, се съхраняват в центрове за данни, разположени в континентален Китай, с изключение на трансграничните прехвърляния, разрешени от приложимото законодателство.

• Личните данни, които събираме и генерираме в нашите операции в Русия, се обработват и съхраняват в центрове за данни, разположени в Русия, с изключение на трансграничните прехвърляния, разрешени съгласно руското законодателство.

• Личните данни, които събираме и генерираме в операции в Индия, се съхраняват в центрове за данни, разположени в Индия.

Ако трябва да прехвърлим лични данни извън Вашата юрисдикция, независимо дали това е свързано с нашите филиали или доставчици на услуги на трети страни, ще спазваме съответните приложими закони. Ние гарантираме, че всички такива прехвърляния отговарят на изискванията на приложимите местни закони за защита на данните чрез прилагане на единни гаранции. Можете да научите за предпазните мерки, които сме предприели, като се свържете с нас на адрес: privacy@xiaomi.com.

Ако използвате нашите продукти и услуги в областта на Европейското икономическо пространство (EEA), Xiaomi Technology Netherlands B.V. ще действа като администратор на данни и Xiaomi Singapore Pte Ltd ще отговаря за обработката на данните. Подробни данни за контакт могат да бъдат намерени в раздел „Свържете се с нас“.

Ако Xiaomi споделя лични данни, създадени от Вас в ЕИП, на предприятие от групата Xiaomi или доставчик на услуги – трета страна извън ЕИП, ние ще направим това въз основа на стандартните договорни клаузи на ЕС или други предпазни мерки, предвидени в ОРЗД.

7 Защита на непълнолетни лица

Считаме, че е отговорност на родителя или настойника да контролира използването на нашите продукти или услуги от страна на детето. Въпреки това, ние не предлагаме услуги директно на деца или не използваме лични данни на деца за целите на маркетинга.

Ако сте родител или настойник и имате основания да смятате, че непълнолетен е предоставил на Xiaomi лични данни, моля, да се свържете с нас на privacy@xiaomi.com, за да се уверите, че тези лични данни са изтрити незабавно и непълнолетното лице се е отписало от приложимите услуги на Xiaomi.

8 Трябва ли да се съглася с правилата и условията на всяка трета страна?

Нашите правила за поверителност не се прилагат за продукти и услуги, предлагани от трета страна. В зависимост от продукта или услугата на Xiaomi, които използвате, това може да включва продукти на трети страни, услуги, включващи гласова поддръжка, обработка на камерата, възпроизвеждане на видео, почистване на системата и услуги, свързани със сигурността, игри, статистика, взаимодействие със социалните медии, обработка на плащания, навигация по картата, споделяне, натискане, филтриране на информация, методи за въвеждане и др. Някои от тях ще бъдат предоставени под формата на връзки към уебсайтове на трети страни, а някои ще бъдат достъпни под формата на SDK, API и др. Информация за Вас може да се събира и при използването на тези продукти или услуги. Поради тази причина, ние настоятелно Ви препоръчваме да намерите време да прочетете правилата за поверителност на съответната трета страна, така както сте прочетете нашите. Ние не сме отговорни за и не сме в състояние да контролираме как трети страни използват личните данни, които събират от Вас. Нашите правила за поверителност не се прилагат за сайтове, свързани с нашите услуги.

По-долу са дадени примери за приложимост на условията и правилата за поверителност на трети страни, когато използвате конкретните продукти, изброени по-горе:

• Когато използвате доставчик на услуги за оформяне на поръчка от трета страна, за да финализирате и платите за поръчката си, личните данни, които предоставяте по време на оформяне на поръчката, се обработват в съответствие с правилата за поверителност на третата страна.

• Когато използвате функцията за сканиране на защитата в приложението MIUI Security в зависимост от избора Ви на услуга ще се прилага едно от следните:

• Правила за поверителност и правила за информационна сигурност на Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

Лицензионно споразумение за AVL SDK за мобилни устройства: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Правила за поверителност на Tencent: https://privacy.qq.com

• Когато използвате функцията за почистване на защитата в приложението MIUI Security в зависимост от избора Ви на услуга ще се прилага едно от следните:

• Правила за поверителност на Cheetah за мобилни устройства: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Правила за поверителност на Tencent: https://privacy.qq.com

• Когато използвате рекламните услуги в няколко специфични приложения в MIUI, в зависимост от Вашия избор на услуга ще се прилага едно от следните:

• Правила за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy

• Правила за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Като използвате метода за въвеждане на Google, Вие приемате правилата за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy

9 Как обновявам правилата за поверителност

Ние периодично преглеждаме правилата за поверителност въз основа на промените в бизнеса и технологиите и можем да ги актуализираме. Ако направим съществена промяна в правилата за поверителност, ще Ви уведомим чрез информацията за контакт, която сте предоставили, като имейл (изпратен на имейл адреса, посочен в профила Ви), или ще публикуваме на уебсайтовете на Xiaomi или ще Ви уведомим чрез мобилните устройства, така че да можете да научите за информацията, която събираме и как я използваме. Такива промени в нашите правила за поверителност ще се прилагат ефективно от датата, която е посочена в уведомлението или на уебсайта. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази страница за актуална информация за нашата практика по отношение на поверителността. Ако продължавата да използвате продуктите и услугите на уебсайта, мобилното и/или друго устройство ще се счита за потвърждение, че сте се запознали с актуализираните правила за поверителност. Ние ще потърсим своевременното Ви съгласие преди събирането на допълнителни лични данни, или когато пожелаем да ги използваме или да ги разкрием за нови цели.

10 Други разпоредби

10.1 Еднократна регистрация

В зависимост от условията във Вашата юрисдикция, Вие може да имате възможност да влезете в нашия уебсайт като използвате разнообразие от данни за вход, предоставени от услугите на OAuth. Тези услуги удостоверяват Вашата самоличност, дават Ви възможност да споделите определени лични данни (като име и имейл адрес) с нас и автоматично да попълните наш формуляр за регистрация. Услугите на OAuth Ви позволяват да изберете дали да публикувате информация за личните си дейности на този уебсайт в страницата на потребителския си профил за споделяне с другите в мрежата си.

11 Връзка с нас

Ако имате някакви коментари или въпроси относно настоящите правила за поверителност, или други въпроси, свързани със събирането, използването или разкриването на личните Ви данни от Xiaomi, моля, свържете се с нас на адреса по-долу, като посочите референция „Правила за поверителност“. Ние имаме професионален екип, който да реши проблемите Ви в случай, че имате въпроси за поверителността или личните данни, свързани със заявките за достъп/изтегляне. Ако самият въпрос е свързан със сериозен проблем, може да поискаме повече информация. Ако не сте доволни от отговора, който сте получили, можете да предадете жалбата на съответния регулаторен орган във Вашата юрисдикция. Ако се консултирате с нас, ние ще предоставим информация за съответните канали за жалби, които могат да бъдат приложими въз основа на действителната Ви ситуация.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

За потребители в Европейското икономическо пространство (ЕИП): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Благодарим Ви за времето, отделено да прочете нашата политика за поверителност!