Правила за поверителност на Xiaomi

Нашите Правила за поверителност бяха обновени на 15 януари 2021.

Моля, отделете време да се запознаете с нашата практика за защита на личните данни и ако имате някакви въпроси, се свържете с нас.

За нас

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., и свързаните с нея компании (което се отнася до обектите на Xiaomi, разкрити в последния годишен отчет на Xiaomi Corporation; моля, натиснете тук и открийте „Отчет за последните приходи“ за подробности) в рамките на Xiaomi Group (наричани по-долу „Xiaomi“, „ние“, „нас“ или „наш“), приемат вашата поверителност много сериозно. Правилата за поверителност са съставени с мисъл за Вас и е важно да познавате цялостно нашата практика за събиране на лични данни и използването им, както и да сте напълно сигурни, че в крайна сметка, Вие контролирате всички лични данни предоставени на Xiaomi.

За нашите Правила за поверителност

С изключение на специфични продукти или услуги на Xiaomi, предоставящи независими правила за поверителност, настоящите Правила за поверителност се отнасят за всички устройства, уебсайтове или приложения на Xiaomi, които препращат или предоставят връзка към настоящите Правила за поверителност. Тези Правила за поверителност обясняват как Xiaomi събира, използва, разкрива, обработва и защитава всяка лична информация, която ни предоставяте или която ние събираме от Вас, когато използвате нашите продукти и услуги, представени в нашите уебсайтове (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) и нашите приложения, които предлагаме в нашите мобилни устройства. Ако продукт на Xiaomi предоставя отделни правила за поверителност, те ще получат приоритетно значение, докато при всякакви неспоменати в дадените правила за поверителност случаи, настоящите Правила за поверителност ще вземат превес. Също така, начинът по който специфичните продукти и услуги събират и обработват Вашите лични данни, може също да варира в зависимост от модела, версията на услугата или региона. За подробности направете справка с отделните правила за поверителност.

В настоящите Правила за поверителност, „лични данни" означават данните, които могат да се използват пряко или косвено, както сами по себе си, така и в комбинация с други данни, до които Xiaomi има достъп, относно определено лице, за идентификация на даденото лице. Ние ще използваме Вашите лични данни строго в съответствие с настоящите Правила за поверителност. Когато това се изисква от контекста, личната информация ще включва също и чувствителни лични данни или информация, които могат да бъдат категоризирани съгласно приложимото законодателство.

Как можем да Ви помогнем

Накратко, ние се стремим да предоставим най-доброто на всички наши потребители. Ако имате някакви притеснения относно практиката ни за работа с лични данни, така както е обобщена в настоящите Правила за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес https://privacy.mi.com/support, за да адресирате конкретните си притеснения. Ще се радваме да ни пишете. Ако имате неразрешен проблем, свързан с поверителността на лични данни или употребата на данни, на който не сме отговорили задоволително, моля, свържете се с нашия независим доставчик базиран в САЩ за (безплатно) разрешаване на спорове между нас и трети страни на адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Моля, вижте също "Свържете се с нас" по-долу.

alt

1 Каква информация събираме и как я използваме?

1.1 Каква информация събираме

За да можем да Ви предоставяме нашите услуги, ние ще поискаме да ни предоставите личните си данни, които ще са ни необходими за тази цел. Ние ще събираме само информацията, която е необходима за конкретни, изрично указани и законни цели и ще се уверим, че тя няма да бъде обработена допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели. Имате право да избирате дали да предоставите информацията, която изискваме от вас, но в повечето случаи, ако не я предоставите, ние няма да можем да Ви предоставим нашите продукти или услуги, или да отговорим на Вашите запитвания.

В зависимост от услугата, която избирате, може да съберем следния тип информация:

1.1.1 Информацията, която ни предоставяте

Можем да събираме всякаква лична информация, която ни предоставяте, и която е необходима за услугата, която избирате. Например, ако използвате услугите на mi.com за търговия на дребно, можете да предоставите Вашето име, номер на мобилен телефон, имейл адрес, адрес за доставка, поръчка, данни за фактуриране, номер на банкова сметка, име на притежател на сметката, номер на кредитна карта и друга информация; ако използвате услугите на Xiaomi Cloud, можете да синхронизирате материали или данни; ако създадете профил, можете да предоставите Вашия пол, Ваша информация свързана със сигурността и друга информация; ако участвате в промоционални дейности, можете да ни предоставите своя псевдоним, имейл адрес, снимки, видеоклипове или друга необходима информация; ако се ангажирате с нас, нашето съдържание или маркетинг или спечелите награда, можете да предоставите име, номер на мобилен телефон и адрес.

1.1.2 Информацията, която събираме за Вашата употреба на услугите

• Информация, свързана с устройството или SIM картата. Например, IMEI номер/OAID номер, GAID номер, IMSI номер, MAC адрес, сериен номер, версия и тип на MIUI, версия на ROM, версия на Android, Android ID, Space ID, оператор на SIM карта и неговото местоположение, информация за дисплея на екрана, информация за клавиатурата на устройството, данни за производителя на устройството и име на модел, време за активиране на устройството, мрежов оператор, тип връзка, основна информация за хардуера, канал за продажби и информация за употреба (като процесор, съхранение, използване на батерията, разделителна способност на екрана и температура на устройството, модел на обектива на камерата, време на осветяване на екрана и време на отключване на екрана).

• Специфична за Вас информация, която може да бъде прехвърляна от доставчици на услуги от трета страна и бизнес партньори: ние можем да събираме и използваме информацията като Вашето ID за реклама, предоставено от доставчици на услуги от трета страна и бизнес партньори.

• Информация, свързана с Вашата употреба на приложения, включително уникални идентификатори за приложенията (напр. VAID номер, OAID номер, AAID номер, идентификационен номер на инстанция), основна информация за приложенията, като списък с приложения, информация за идентификационен номер на приложения, версия на SDK, настройки за обновление на системата, настройки на приложения (регион, език, часова зона, шрифт), времето, в което приложенията влизат/излизат от преден план и запис на състоянието на приложенията (например изтегляне, инсталиране, обновяване, изтриване).

• Информация, генерирана при употреба на услуга на MIUI, като Вашите значки, рейтинги, информация за вход и записи за сърфиране в Mi Общност; Вашите съобщения в Mi Общност (видими само за изпращащи и получаващи страни); Вашата история на възпроизвеждане на аудио и заявки за търсене в музикални услуги; Вашите харесвания, коментари, любими, споделяния, заявки за търсене в тематични услуги; системен език, държава и регион, състояние на мрежата, списък с приложения в Трезор за приложения; информация за Вашата употреба, включително регион, IP, съответен доставчик на съдържание, честота на промяна на тапета, изгледи на изображения, режим на разглеждане на изображения, продължителност на разглеждане на изображения, излагане и кликвания върху статии, абонаменти в Сменящи се тапети.

• Информация за местоположението (само за конкретни услуги/функционалности): различен тип информация относно Вашето точно или приблизително местоположение, в зависимост от това дали използвате услуги, свързани с местоположението (навигационен софтуер, софтуер за времето и софтуер с функционалност за намиране на устройства). Например, регион, код на държава, код на град, код на мобилна мрежа, мобилен код на държавата, данни за клетка, за географска дължина и ширина, езикови настройки. По всяко време можете да изключите информацията за местоположение на всяко едно приложение в настройките на телефона (Настройки – Разрешения).

• Информация за записи: информация, свързана с Вашата употреба на определени функции, приложения и уебсайтове. Например, бисквитки и други технологии за идентифициране, IP адреси, информация за заяки на мрежа, временна хронология на съобщенията, стандартни системни записи, информация за сривове, информация за записи, генерирана по време на употребата на услугите (например време на регистрация, време на достъп, време на дейност и т.н.).

• Друга информация: Стойности на характеристиките на средата (ECV) (т.е. стойност, генерирана от ID на Mi Профил, ID на телефон, свързано ID на Wi-Fi и информация за местоположението).

1.1.3 Информация от източници от трети страни

Когато е позволено от закона, ние ще събираме информация за Вас от източници от трети страни. Например,

• за определени услуги, които могат да включват счетоводни и финансови трансакции, с Вашето разрешение ние можем да потвърдим предоставената от Вас информация (като телефонен номер) чрез легитимни източници от трети страни за целите на сигурността и предотвратяването на измами;

• можем да получим обозначени символи за идентификатори (като IMEI/OAID/GAID от рекламодател), за да Ви предоставяме рекламни услуги;

• можем също да получим определена информация, като ID на профил, псевдоними, аватар и имейл адрес от услуги на социални мрежи на трети страни (например, когато използвате профил в социална мрежа, за да се впишете в услуга на Xiaomi);

• информация за Вас, предоставена от други лица (напр. Вашия адрес за доставка, който други потребители могат да ни предоставят, когато купуват продукти за Вас чрез услуги на mi.com).

1.1.4 Неидентифицируема информация

Може също така да събираме друг тип информация, която не е пряко или непряко свързана с дадено лице, и която не може да бъде определена като лична информация в съответствие с приложимите местни закони. Тази информация се нарича неидентифицируема информация. Можем да събираме, използваме, прехвърляме и разкриваме неидентифицируема информация. Ето няколко примера за информация, която събираме и как я използваме в неидентифицируем колективен формат:

• Можем да включим статистически данни, генерирани, когато използвате конкретна услуга (напр. неидентифицируема информация за устройството, случаи на ежедневна употреба, случаи на достъп до страница, случаи на време за достъп до страницата и случаи от сесията);

• Данни за мониторинг на мрежата (напр. време на заявка, брой заявки или заявки за грешки и т.н.);

• Случаи на срив на приложението (напр. записите, автоматично генерирани след срив на приложението и т.н.)

Целта на това събиране е да подобрим услугите, които Ви предоставяме. Типа и количеството събрана информация зависи от това как използвате нашите продукти и/или услуги.

Събираме такава информация, за да Ви предоставим повече полезна информация, да разберем кои части от нашите уебсайтове, продукти и услуги Ви интересуват най-много. Например, може да се нуждаем само от броя потребители, които са активни за един ден; и не е нужно да знаем кой е активен в този ден, така че обобщените данни са достатъчни за статистически анализ. Ще се постараем да изолираме вашите лични данни от неидентифицируемата информация и ще гарантираме, че двата типа данни се използват поотделно. Но ако комбинираме неидентифицируема информация с лична информация, тези комбинирани данни ще бъдат третирани като лична информация, докато представляват комбинирани данни.

1.2 Как използваме личната информация, която събираме

Целта на събирането на лични данни е да Ви осигурим продукти и/или услуги и да Ви гарантираме, че спазваме приложимите закони, разпоредби и други регулаторни изисквания. Това включва:

• Предоставяне, обработка, поддръжка, подобрение и развитие на нашите продукти и/или услуги за Вас, като доставка, активиране, проверка, следпродажбено обслужване, поддръжка на клиенти и реклама.

• Въвеждане и поддържане на гаранции за сигурност с цел предотвратяване на загуби и измами, като подпомагане при идентифициране на потребители, проверка на самоличността на потребителя. Ние използваме Вашата информация, за да се борим с измамите, само когато са изпълнени следните две условия: когато е необходимо; и данните, използвани за оценка, съответстват на законните интереси на Xiaomi за защита на потребителите и услугите.

• Обработване на Вашите въпроси или искания относно устройства и услуги, например отговаряне на запитвания на клиенти, изпращане на системни известия и известия за приложения, управление на Вашите дейности (напр. лотарии).

• Провеждане на съответни промоционални дейности, като например предоставяне на маркетингови и промоционални материали и обновления. Ако вече не желаете да получавате определен тип промоционални материали, можете да се откажете чрез метода, предоставен в съобщението (например чрез отваряне на линка за отписване в края на съобщението), освен ако не е посочено друго, съгласно приложимите закони. Можете да разгледате „Вашите права“ по-долу.

• За вътрешни цели, като например за анализ на данни, проучване и разработване на статистика свързана с употребата на нашите продукти или услуги, с цел усъвършенстване на конкретните продукти или услуги. Например, за машинно обучение или обучение за алгоритъм на модела се извършва след де-идентификация.

• Оптимизиране на производителността на Вашето устройство, например чрез анализ на употребата на паметта или употребата на процесорите на нашите приложения.

• Съхраняване и поддържане на информация, свързана с Вас, за нашите бизнес операции (например бизнес статистика) или за изпълнение на нашите правни задължения.

• Обработка, основана на законните интереси на Xiaomi (в приложимите юрисдикции, например съгласно GDPR). Законните интереси включват разрешение да управляваме по-ефективно нашия бизнес и да предоставяме нашите продукти и услуги; защита на сигурността на нашия бизнес, системи, продукти, услуги и клиенти (включително за предотвратяване на загуби и за борба с измамите); вътрешно управление; спазване на вътрешните политики и процеси; и други законни интереси, описани в тези правила. Например, за да гарантираме сигурността на нашите услуги и за да разберем по-добре състоянието на изпълнение на нашите приложения, ние можем да запишем съответна информация, като честотата на Вашата употреба, информация за сривове, обща употреба, данни за производителността и източник на приложение; за да предотвратим отключване на устройства от неупълномощени доставчици, ние можем да събираме Mi Профил, сериен номер и IP адрес на използвания компютър, сериен номер и информация за устройството на Вашия телефон.

• Предоставяне на местни услуги върху терминални устройства, които не изискват комуникация с нашите сървъри, например употребата на Бележки на Вашето устройство.

• Други цели с Ваше съгласие.

По-долу е посочено подробно как използваме Вашите данни (което може да включва лични данни):

• За активиране и регистриране на закупените от Вас продукти или услуги на Xiaomi.

• За създаване и поддръжка на Mi Профил. Личните данни, събрани при създаването на Mi Профил на нашия уебсайт или чрез нашите мобилни устройства, се използват за създаване на личен Mi Профил и профилна страница за Вас.

• За обработка на Вашите поръчки за покупки. Информацията, свързана с поръчки за електронна търговия, може да се използва за обработка на поръчките за покупки и свързаните с тях следпродажбени услуги, включително поддръжка и повторна доставка. Освен това, номерът на поръчката се използва за кръстосана проверка на поръчката с партньора-доставчик, както и за документиране на доставката на пакета. Информацията от касовата бележка, в това число: име, адрес, телефонен номер и пощенски код се използва за осъществяване на доставката. Вашият имейл адрес се използва за изпращане на информация за проследяване на доставката. За отпечатване на фактура се използва списък на закупените стоки, което позволява на потребителя да прочете какво има в пакета.

• Участие в Mi Общност. Личната информация, свързана с Mi Общност или други интернет платформи на Xiaomi, може да се използва за показване на страницата на профила, взаимодействие с други потребители и участие в Mi Общност.

• За предоставяне на услуги на MIUI. Следната информация (информация, свързана с устройство или SIM карта, включително IMEI номер, IMSI номер, телефонен номер, ID на устройството, данни за операционната му система, MAC адрес, тип на устройството, информация за системата и производителността му, данни за местоположението, включително мобилен код за държавата, код на мобилната мрежа, регионалния код и данните за клетките) се събира за активиране на MIUI услугите.

• За диагностика на сривове при активиране. Информацията, свързана с установяване на местоположението, се използва за анализ на сривове при активиране на SIM карта (т.е. сривове на портала и мрежата за писмени съобщения (SMS)), за да се идентифицира мрежовия оператор на тази услуга и да се уведоми този оператор за наличието на неизправност.

• За предоставяне на други MIUI услуги. Информация, събирана когато използвате MIUI услуга, може да се използва за изпълнение на функциите на услугата и за оптимизирането ѝ за потребителя, например изтегляне, обновяване, регистриране, извършване или оптимизиране на дейности, свързани с MIUI услуги. Например, личните данни, събирани от Теми могат да се използват за предоставяне на персонализирани тематични препоръки въз основа на Вашата хронология на изтегляния и сърфиране.

• За намиране на Вашето устройство. Ако телефонът Ви е изгубен или откраднат, функцията Открий устройството на Xiaomi може да Ви помогне да намерите и защитите телефона си. Можете да намерите телефона си на картата, като използвате информацията за местоположението, изпращана от Вашия телефон, можете да изтриете данни от разстояние или да заключите телефона си. Когато активно търсите телефона си, информацията за местоположението се записва от мобилното Ви устройство; в някои ситуации, тази информация идва от клетъчни кули или от Wi-Fi хотспот. Можете да включвате или изключвате тази функция по всяко време в настройките на телефона (Настройки - Mi Профил - Xiaomi Cloud - Открий устройството).

• За записване на снимки с данни за местоположението. Имате възможност да записвате информация за Вашето местоположение докато правите снимка. Тази информация ще се вижда във Вашите папки със снимки и местоположението ще бъде запаметено в информацията за свойствата на Вашите снимки. Ако не желаете местоположението Ви да бъде записано докато правите снимки, можете да изключите тази функция по всяко време в настройките на камерата на устройството.

• За предоставяне на функции за съобщения (напр. Mi Talk, Mi Съобщение). Ако изтеглите и използвате Mi Talk, информацията, събрана от Mi Talk, може да се използва за активиране на тази услуга и идентифициране на потребителя и получателя на съобщението. Освен това, историята на разговорите се съхранява за лесното им повторно зареждане, след като потребителят е инсталирал повторно приложенията, или за синхронизиране на устройствата. Информацията (телефонните номера на изпращача и получателя, и идентификаторите на Mi Съобщение) може да се използва от Mi Съобщение за активиране на услугите, като по този начин се позволява на услугата да функционира, включително и да маршрутизира съобщенията.

• За доставяне на услуги свързани с местоположението. При използването на MIUI услуги, информацията за местоположението може също да се използва от нас или от трети страни – доставчици на услуги и бизнес партньори (за повече информация, вижте „Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашите лични данни“ по-долу), за да Ви се осигури услугата и да се предоставят точни данни за това местоположение за възможно най-доброто обслужване на потребителя, напр. подробности за времето, достъп до местоположението (като част от платформата на Android). Можете да изключите услугите за местоположение в настройките или да изключите използването на услуги за местоположение на приложение по всяко време.

• Подобряване на потребителския опит чрез анализ на данни, хардуер и софтуер. Някои функции за включване, като например програмата за потребителски опит, позволяват на Xiaomi да анализира данни за това как потребителите използват мобилния телефон, MIUI услуги и други услуги предоставяни от Xiaomi, с цел подобряване на потребителското изживяване, като например изпращане на доклади за сривове. Xiaomi също така ще извършва хардуерен и софтуерен анализ, за да подобрява допълнително потребителското изживяване.

• За да можете да използвате Сигурност. Събраната информация може да се използва за поддържане на функциите в системата за сигурност в приложението Сигурност, функции като Сканиране за сигурност, Икономия на батерия, Списък на блокирани, Чистач и др. Някои от тези функции се управляват от доставчици на услуги от трети страни и/или от бизнес партньори (за повече информация вижте „Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашите лични данни“ по-долу). Информацията (която не представлява лични данни, като списъци с вирусни дефиниции) се използва от функциите за Сканиране за сигурност.

• За предоставяне на пуш услуга. ID на Mi Профил, GAID, FCM жетон, Android ID и Space ID (само на устройства Xiaomi с включена функция Второ пространство) също ще бъдат използвани за предоставяне на услугата Xiaomi пуш и Mi Услуга за уведомяване за оценка на ефективността на рекламата и изпращане на известия от MIUI за обновления на софтуера или нови съобщения за продукти, включително информация за продажби и промоции. За да предоставим горепосочената услуга за Вас, също ще събираме информация, свързана с приложението (ID на версията на приложението, име на пакета на приложението) и информация, свързана с устройството (модел, марка). Ние може да използваме Вашата лична информация с цел изпращане на пуш съобщения (чрез изпращане на съобщение чрез нашите услуги, по имейл или по друг начин), които предлагат или рекламират нашите продукти или услуги и/или продукти и услуги на трети страни. Това се прави само с Ваше съгласие, когато това се изисква от приложимите закони. Можете да се откажете от получаването на маркетингова информация от нас и трети страни по всяко време, като промените предпочитанията си в Настройките или управлявате предпочитанията си чрез приложението/уебсайта на трета страна с помощта на Xiaomi пуш. Можете да разгледате „Вашите права" по-долу.

• За проверка на самоличността на потребителя. Xiaomi използва стойност ECV, за да провери самоличността на потребителя и да избегне неразрешени влизания.

• За събиране на потребителски отзиви. Отзивите, които предоставяте, са ценни и помагат на Xiaomi да подобри услугите си. За да отговори на отзивите, които сте предоставили, Xiaomi може да се свърже с Вас, използвайки личната информация, която сте предоставили, и да запази тази кореспонденция за разрешаване на проблеми и подобряване на услугите.

• За изпращане на известия. Периодично може да използваме Вашата лична информация за изпращане на важни известия, като например известия за покупки и промени в нашите правила и условия. Тъй като тази информация е от решаващо значение за Вашето взаимодействие с Xiaomi, не се препоръчва да отказвате да получавате подобна информация.

• За провеждане на промоции. Ако участвате в лотария, състезание или друга подобна промоция, например през страницата на Xiaomi в платформи на социални мрежи, може да използваме предоставяните от Вас лични данни за изпращането на тези награди.

• Предоставяне на персонализирани услуги и съдържание, включително реклами. За да защитим Вашата поверителност, ние използваме уникален идентификатор вместо вашето име, имейл или друга информация, чрез която можете да бъдете директно идентифицирани, за да Ви предоставим персонализирани продукти, услуги и дейности, включително реклама.

Можем да комбинираме тази информация с друга информация (включително информация в различни услуги или устройства, като компютри, мобилни телефони, смарт телевизори и други свързани устройства), за да осигурим и подобрим нашите продукти, услуги, съдържание и реклама.

Например, ние можем да използваме данните от Вашия Mi Профил във всички услуги, които използвате и които изискват Mi Профил. Освен това, за да Ви предоставим по-добро обслужване и да подобрим нашите услуги, докато спазваме съответните закони и разпоредби и (където това се изисква) с Ваше съгласие, ние можем да сортираме Ваша, или свързана с Вас, информация от различни продукти, услуги или оборудване, за да оформим етикет за предоставяне на предложения, персонализирано съдържание и персонализирани функции.

За персонализираните реклами, те биха били предоставени, например, въз основа на Вашите дейности, употреба и предпочитания, свързани с нашите приложения и услуги. Ние създаваме профили, като анализираме гореспоменатата информация и изграждаме сегменти (създаване на групи със специфични споделени характеристики) и чрез поставяне на вашата лична информация в един или повече сегменти. Целевата реклама се извършва само с Ваше съгласие, когато това се изисква от приложимите закони. Вие имате право да се откажете по всяко време от получаването на персонализирани реклами и да се откажете от профилирането, включително от това, което се извършва за целите на директен маркетинг.

И в съответствие с причините за комбинацията по-горе и изискванията на приложимото законодателство, ние ще Ви предоставим специфични механизми за контрол на такава комбинация. Имате право да се откажете от получаването на директен маркетинг от нас и автоматичното вземане на решения и т.н. За да използвате тези Ваши права, можете да включвате и изключвате това по всяко време в Настройки (Настройки > Пароли и сигурност > Поверителност > Рекламни услуги или Настройки > Пароли и сигурност > Системна сигурност > Рекламни услуги), или можете да се свържете с нас на адрес https://privacy.mi.com/support, или се обърнете към механизмите за контрол, описани в отделните правила за поверителност за всеки продукт. Можете да разгледате „Вашите права“ по-долу.

2 Бисквитки и други технологии

Технологии като бисквитки, уеб маяци и пикселни маркери се използват от Xiaomi и нашите доставчици на услуги от трети страни и бизнес партньори (за повече информация вижте „Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашите лични данни“ по-долу). Тези технологии се използват при анализиране на тенденциите, за администриране на сайта, за проследяване на сърфирането на потребителите в сайта и за събиране на демографска информация за нашата потребителска база като цяло. Ние може да получаваме отчети, базирани на употребата на горепосочените технологии от тези компании на индивидуална, както и на обобщена основа. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да си изясним кои части от нашите уебсайтове са посетили хората, както и да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в мрежата.

• Записи от влизания: Също както повечето уебсайтове, ние събираме определена информация и я съхраняваме в записите за влизанията. Тази информация може да включва данни за Интернет Протокол (IP) адреси, вида браузър, интернет доставчика (ISP), референтни/изходни страници, операционната система, дата/време или потока кликове. Ние не свързваме тези автоматично събирани данни с друга информация, която събираме за Вас.

• Локална памет – HTML5/Flash: Ние използваме Обекти за локална памет (ОЛП) като HTML5 или Flash за съхраняване на съдържание и предпочитания. Трети страни, с които партнираме за предоставяне на определени функции на нашите сайтове или за излъчване на реклами въз основа на Вашето сърфиране в мрежата, също използват HTML5 или Flash бисквитки, за да събират и съхраняват информация. Различни браузъри могат да предлагат техен собствен управленски инструмент за премахване на HTML5 ОЛП. За управление на Flash бисквитки, моля натиснете тук.

• За рекламни бисквитки: Ние си партнираме с нашите доставчици на услуги и бизнес партньори (за повече информация вижте „Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашите лични данни“ по-долу), за да показваме реклами на нашия уебсайт или да управляваме рекламата си на други сайтове. Нашите доставчици на услуги от трети страни и бизнес партньори могат да използват рекламни бисквитки, за да събират информация за Вашите онлайн дейности и интереси и да Ви предоставят реклами, които най-силно съвпадат с Вашия профил и интереси. Ние ще получим Вашето изрично съгласие и ще включим ясни потвърдителни действия, преди да Ви предоставим тази рекламна услуга. Ако желаете тази информация да не се използва с цел да Ви показва реклами въз основа на интереси, можете да се откажете, като промените Настройките си за Бисквитки. https://preferences-mgr.truste.com.

• Мобилен анализ: В някои от нашите мобилни приложения използваме бисквитки за анализ, за да събираме информация за това как посетителите използват нашия уебсайт. Тези бисквитки събират информация като колко често използвате приложението, събитията, които се случват в приложението, обобщена употреба, данни за ефективността и къде възникват сривове в приложението. Ние не свързваме информацията, която съхраняваме в аналитичния софтуер към лични данни, които предоставяте в мобилното приложение.

3 Как споделяме, прехвърляме и публично разкриваме Вашите лични данни

3.1 Споделяне

Ние не продаваме никакви лични данни на трети страни.

Понякога може да споделяме Вашите лични данни с трети страни (както е описано по-долу), за да предоставим или подобрим нашите продукти или услуги, включително предлагайки продукти или услуги въз основа на Вашите изисквания. Допълнителна информация за споделянето на данни е представена по-долу.

3.1.1 Споделяне, което Вие активно избирате или заявявате

С Вашето съгласие или по Ваше желание ние ще споделим Вашите лични данни в рамките на Вашето съгласие/искане с определени трети лица, определени от Вас. Например, когато използвате Mi Профила, за да влезете в уебсайт или приложение на трета страна.

3.1.2 Споделяне на информация с нашата група

С цел успешно провеждане на бизнес операции и предоставяне на всички функции на нашите продукти или услуги, ние можем периодично да споделяме Вашите лични данни с други филиали на Xiaomi.

3.1.3 Споделяне с компаниите от екосистемата на групата ни

Xiaomi си сътрудничи с група компании, които заедно формират Mi Екосистемата. Компаниите от Mi Екосистемата представляват независими юридически лица, които са създадени от Xiaomi, в които Xiaomi е инвестирала и които са експерти в своите области. Xiaomi може да разкрива Ваши лични данни пред компании от Mi Екосистемата, за да Ви предоставя вълнуващи продукти и услуги (хардуер и софтуер) и за да подобрява съществуващите такива от компании от Mi Екосистемата. Някои от тези продукти или услуги се предоставят под марката Xiaomi, а други може да използват своя собствена марка. Компаниите от Mi Екосистемата могат периодично да обменят информация с Xiaomi във връзка с продукти и услуги на марката Xiaomi и други марки, притежавани от Xiaomi, за да предоставят хардуерни и софтуерни услуги, да създават по-добри функции и да обогатяват потребителския опит. Xiaomi ще предприеме подходящи управленчески и технически мерки, за да обезпечи сигурността на Вашите лични данни по време на обработване на информацията, включително, но не само, чрез шифроване на Вашите лични данни.

3.1.4 Споделяне с доставчици на услуги от трети страни и бизнес партньори

За да ни помогнете да Ви предоставим продуктите и услугите, описани в настоящите Правила за поверителност, ние можем, когато е необходимо, да споделим Вашите лични данни с нашите доставчици на услуги от трети страни и бизнес партньори.

Това включва нашите доставчици на услуги за доставка, центрове за данни, съоръжения за съхранение на данни, доставчици на услуги за клиенти, доставчици на рекламни и маркетингови услуги и други бизнес партньори. Тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни от името на Xiaomi или за една или повече от целите на настоящите Правила за поверителност. Гарантираме, че споделянето на лични данни, необходими за предоставянето на услуги за Вас, е само за законни, правни, необходими, конкретни и изрични цели. Xiaomi ще извърши надлежна проверка и ще сключи договори, за да гарантира, че доставчиците на услуги от трети страни спазват приложимите закони за поверителност във Вашата юрисдикция. Възможно е да има случаи, когато доставчиците на услуги от трети страни имат свои подизпълнители за обработване на информацията.

За да осигурим измерване, анализ и други бизнес услуги, ние можем също да споделяме информация (нелични данни) с трети страни (като рекламодатели на нашите уебсайтове) в обобщен вид. Ние използваме информацията, която имаме, за да помогнем на рекламодателите и другите бизнес партньори да оценят ефективността и покритието на техните реклами и услуги и да разберат какви хора използват техните услуги и как хората си взаимодействат със своите уебсайтове, приложения и услуги. Можем също да споделим с тях общи тенденции в използването на нашите услуги, като например броя на клиентите в определена група хора, които купуват определени продукти или участват в определени транзакции.

3.1.5 Други разпоредби

В съответствие със законовите изисквания, правните процедури, съдебните спорове и/или исканията на публични агенции и държавни агенции, може да се наложи Xiaomi да разкрие Вашите лични данни. Ако оповестяването е необходимо или подходящо за националната сигурност, правоприлагането или други въпроси от обществена значимост, ние също може да разкрием Ваша информация.

С цел налагане на нашите условия или защита на нашия бизнес, права, активи или продукти, или за защита на потребителите, или ако разкриването е напълно необходимо за следните цели (откриване, предотвратяване и разрешаване на въпрос за измама, неразрешена употреба на продукта, нарушения на нашите условия или практики, или други вредни или незаконни дейности), ние също може да разкрием информация за Вас. (Xiaomi може да събира, използва или разкрива Вашата лична информация, ако е и само до степента, в която е разрешена съгласно приложимите закони за защита на данните). Това може да включва предоставяне на лични данни на обществени или правителствени агенции; общуване с партньори от трети страни относно надеждността на профила Ви, за да се предотврати измама, нарушения и други вредни поведения.

В допълнение, ние може да споделим Вашите данни с:

• нашите счетоводители, одитори, адвокати или подобни съветници, когато искаме от тях професионални съвети; и

• инвеститори и други съответни трети страни в случай на действителна или потенциална продажба или друга корпоративна сделка, свързана с предприятие в Xiaomi Group; и

• други трети страни, както е подробно описано в настоящите Правила за поверителност или сте уведомени по друг начин, включително ако сме упълномощени от Вас във връзка с конкретно разкриване.

3.2 Прехвърляне

Xiaomi няма да прехвърля Вашите данни на никой субект, освен в следните случаи:

• Когато сме получили изричното Ви съгласие;

• Ако Xiaomi участва в сливането, придобиването или продажбата на всички или част от нейните активи, които могат да повлияят на Вашата лична информация, ние ще ви уведомим за всякакви промени в собствеността, използването и всеки избор, който може да имате по отношение на Вашата лична информация по имейл и/или чрез публикуване на забележително известие на нашите уебсайтове или други подходящи средства;

• При обстоятелствата, обяснени в настоящите Правила за поверителност или за които сте уведомени по друг начин.

3.3 Публично оповестяване

Xiaomi може публично да разкрие Вашата лична информация при следните обстоятелства:

• Където трябва да обявим победител в промоция, състезание или лотария, като в този случай публикуваме само ограничена информация;

• Когато сме получили Вашето изрично съгласие или сте разкрили информацията чрез нашите услуги, като например на страници в социалните медии или публични форуми;

• Публично оповестяване въз основа на закон или основателни причини: включително закони и подзаконови актове, правни процедури, съдебни спорове или по искане на компетентните държавни ведомства.

4 Как съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни

4.1 Гаранциите за сигурност на Xiaomi

Ние се ангажираме да пазим сигурността на Вашите лични данни. С цел предотвратяване на неразрешен достъп, разкриване или други подобни рискове, ние сме внедрили всички изисквани от правна гледна точка физически, електронни и управленски процедури за опазване и защита на данните, които събираме на мобилното Ви устройство и на сайтовете на Xiaomi. Ние ще гарантираме, че съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство.

Например, когато имате достъп до вашия Mi Профил, можете да изберете да използвате нашата програма за потвърждаване в две стъпки за по-добра сигурност, което ние силно препоръчваме да направите. Когато Вашата лична информация се предава между Вашето устройство Xiaomi и нашите сървъри, ние се уверяваме, че данните са криптирани с помощта на Transport Layer Security (TLS) и подходящи алгоритми за криптиране.

Всички Ваши лични данни се съхраняват на защитени сървъри, които се намират в контролирани обекти. Ние класифицираме Вашите данни въз основа на важността и поверителността и гарантираме, че личните Ви данни се съхраняват при най-високото ниво на сигурност. Разполагаме със специални контроли за достъп за съхранение на данни в облака и редовно ревизираме събирането на данни, практиката на обработка и съхраняването им, включително мерките за физическа сигурност, за да не допуснем какъвто и да е неразрешен достъп и употреба.

Ние извършваме надлежна проверка на бизнес партньорите и доставчиците на услуги от трети страни, за да сме сигурни, че те могат да защитят Вашите лични данни. Ние също проверяваме дали тези трети страни поддържат подходящи стандарти за сигурност, чрез въвеждане на подходящи договорни ограничения и при необходимост, извършване на одити и оценки. Освен това нашите служители и тези на нашите бизнес партньори и доставчици на услуги от трети лица, които имат достъп до Вашите лични данни, подлежат на изпълняеми договорни задължения за поверителност.

Ние провеждаме обучителни курсове и тестове за защита на сигурността, за да повишим информираността на нашите служители относно високото значение на защитата на личните данни. Ние ще предприемем всички практически и законово необходими стъпки, за да защитим Вашите лични данни. Трябва обаче да знаете, че употребата на интернет не е напълно сигурна и поради тази причина не можем да гарантираме сигурността или целостта на личната информация, когато се прехвърля от Вас или към Вас чрез интернет.

Ние обработваме нарушенията в поверителността на личните данни, както се изисква от приложимия закон за защита на данните, който включва, когато е необходимо, уведомяване за нарушението на съответния надзорен орган за защита на данните и субектите на данни.

Нашите политики и процедури за информационна сигурност са разработени с позоваване на международните стандарти и редовно преминават одити на трети страни, за да бъде проверена ефективността на мерките за сигурност. Информационната система Xiaomi притежава сертификат ISO/IEC 27001:2013 за системи за управление на информационната сигурност (ISMS). Електронната търговия на Xiaomi и платформата Mi Home IoT притежават сертификат ISO/IEC 27701:2019 за системи за управление на лична информация (PIMS). MIUI притежава сертификат ISO/IEC 27018:2019 за защита на личната информация в публичния облак.

4.2 Какво можете да направите

Можете да настроите уникална парола за Xiaomi, като не разкривате паролата си за вход или информацията за профила на никого (освен ако това лице не е надлежно упълномощено от Вас), така че в случай на изтичане на парола за други уебсайтове, това да не навреди на сигурността на профила Ви в Xiaomi. Когато е възможно, моля, не разкривайте на никого кода за потвърждение, който сте получили (включително на лица, които твърдят, че са клиентско обслужване на Xiaomi). Когато се вписвате като потребител в Mi Профил в уебсайтове на Xiaomi, особено от нечий друг компютър или от публичен интернет терминал, винаги трябва да излизате от профила си в края на сесията.

Xiaomi не носи отговорност за пропуски в сигурността, причинени от достъпа на трети лица до личните Ви данни в резултат на Ваша грешка при поддържането на личните Ви данни защитени. Независимо от горното, Вие трябва да ни уведомите незабавно в случай на неразрешена употреба на Вашия профил от друг интернет потребител, или в случай на всякакво друго нарушение на сигурността. Вашето съдействие ще ни помогне да защитим поверителността на Вашите лични данни.

4.3 Достъп до други функции на устройството

За нашите приложения може да е необходим достъп до определени функции във Вашето устройство, като разрешаване изпращането на имейли до контактите, съхраняване на писмени съобщения, статус на Wi-Fi мрежата и др. Тази информация се използва, за да се разреши на приложенията да работят във Вашето устройство и да Ви позволят да работите с приложенията. По всяко време можете да оттеглите разрешенията си, като ги изключите на ниво устройство или като се свържете с нас на адрес https://privacy.mi.com/support.

4.4 Политика за задържане

Ние съхраняваме лични данни за периода, необходим за целите на събирането на информация, описани в настоящите Правила за поверителност или всички отделни правила за поверителност, предоставени за конкретен продукт или услуга, или както се изисква от приложимото законодателство. Подробната информация за периодите за съхранение се посочва в конкретната услуга или в свързаната с продукта страница. Ние ще спрем да съхраняваме и изтриваме или анонимизираме лична информация, след като целта на събирането е изпълнена, или след като потвърдим заявката Ви за заличаване, или след като прекратим функционирането на съответния продукт или услуга. Където е възможно, сме посочили колко дълго съхраняваме идентифицирани категории, видове или елементи на лични данни. При вземането на решение за тези периоди на съхранение взехме предвид следните критерии:

• количеството, естеството и чувствителността на личните данни

• риск от вреда от неразрешена употреба или разкриване

• целите, за които обработваме личните данни и колко дълго се нуждаем от конкретните данни, за да постигнем тези цели

• колко дълго е вероятно личните данни да останат точни и актуални

• за колко време личните данни могат да имат отношение към евентуални бъдещи правни искове

• всички приложими законови, счетоводни, отчетни или регулаторни изисквания, които определят колко дълго трябва да се съхраняват определени записи.

В зависимост от Вашата юрисдикция може да има изключение от това за лична информация, която обработваме за обществен интерес, научни, исторически изследвания или статистически цели. Xiaomi може да продължи да запазва този тип информация за по-дълго от стандартния период на съхранение, когато е необходимо и разрешено въз основа на приложимото законодателство или Вашето искане, дори ако по-нататъшната обработка на данни не е свързана с първоначалната цел на събирането.

5 Вашите права

Контрол над Вашите лични данни

5.1 Контрол на настройките

Xiaomi приема, че представата за лично пространство е различна при всеки човек. Затова ние предлагаме примери за начините, по които Xiaomi прави възможно за Вас да ограничите събирането, използването, разкриването или обработката на Вашите лични данни и да контролирате настройките за поверителност:

• Превключване на опциите за включване/изключване за Програмата за потребителски отзиви и функциите за достъп до местоположение;

• Вписване и отписване от Mi Профил;

• Превключване на опциите за включване/изключване на функциите за синхронизиране на Xiaomi Cloud; и

• Изтриване на всяка информация съхранявана в Xiaomi Cloud чрез https://i.mi.com;

• Превключване на опциите за включване/изключване за други услуги и функции, които се отнасят до поверителна информация или лични данни. Можете да получите повече подробности във връзка със състоянието на сигурността на Вашето устройство и в приложението Сигурност на MIUI.

Ако преди това сте се съгласили да използваме Вашата лична информация за гореспоменатите цели, можете да промените решението си по всяко време, като се свържете с нас на адрес https://privacy.mi.com/support.

5.2 Вашите права над Вашите лични данни

В зависимост от приложимите закони и разпоредби, Вие може да имате право на достъп, коригиране, изтриване (и някои други права) във връзка с личната информация, която съхраняваме за Вас (наричана по-долу заявката). Тези права ще бъдат предмет на специфични изключения и изключения съгласно приложимите закони.

Можете също да получите достъп и да промените Вашите лични данни във Вашия Mi Профил на адрес https://account.xiaomi.com или като влезете в профила си в устройството. За допълнителна информация се свържете с нас на адрес https://privacy.mi.com/support.

Това ще ни помогне да обработим вашето искане най-ефективно, ако отговаря на следните условия:

(1) Заявката се подава чрез ексклузивния канал за заявки на Xiaomi, описан по-горе и за защита на Вашата информационна сигурност, молбата Ви трябва да бъде в писмена форма (освен ако местните закони изрично признават устната заявка);

(2) Предоставяте достатъчно информация, за да дадете възможност на Xiaomi да провери Вашата самоличност и да се увери, че Вие сте субектът на данни или сте законно упълномощен да действате от името на собственика на данните.

След като получим достатъчно информация, за да потвърдим, че заявката Ви може да бъде обработена, ще продължим с отговора на Вашата заявка в рамките на всеки срок, определен от Вашето приложимо законодателство за защита на данните.

По-конкретно:

• Имате право да получите ясна, прозрачна и лесно разбираема информация за това как използваме Вашите лични данни и за Вашите права. Ето защо Ви предоставяме информацията в настоящите Правила за поверителност.

• На базата на изискванията на приложимото законодателставо, копие от Вашите лични данни, събрани и обработени от нас, ще Ви бъде предоставено безплатно при поискване. За всякакви допълнителни искания за съответна информация, ние можем да начислим разумна такса въз основа на действителните административни разходи в съответствие и ако е разрешено от приложимите закони.

• Ако някаква информация, която пазим за Вас, е неточна или непълна, Вие имате право да коригирате или попълните личните си данни въз основа на целта на използването.

• Въз основа на изискванията на приложимото законодателство, имате право да поискате изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма убедителна причина да продължаваме да ги използваме. Ние ще вземем под внимание причините за заявката за заличаване на Вашите данни и ще предприемем разумни стъпки, включително и технически мерки. Моля обърнете внимание, че може да не успеем незабавно да премахнем информацията от системата за архивиране поради приложимото законодателство и/или технологични ограничения. Ако случаят е такъв, ние ще пазим защитени Вашите лични данни и ще ги изолираме от всякаква допълнителна обработка, докато архивът не може да бъде изтрит или анонимизиран.

• Имате право да възразите срещу определени видове обработка, включително обработка за директен маркетинг (включително когато се използва профилиране) и при определени обстоятелства, когато правното основание за обработка (включително профилиране) са наши законни интереси.

По-специално съгласно законите на някои юрисдикции:

• Имате право да поискате от нас да ограничим обработката на личните Ви данни. Ние ще вземем под внимание причините за Вашата заявка за ограничение. Ако причините се отнасят към ОРЗД, ние ще обработваме Вашите лични данни само съгласно обстоятелствата в ОРЗД и ще Ви информираме преди ограниченията за обработването да бъдат вдигнати.

• Вие имате право да не бъдете обект на решение, базирано само на автоматизирана обработка, включително профилиране, което създава правни последици, засягащи Вас, или по подобен начин значително Ви засяга.

• Вие имате право да получите Вашите лични данни в структуриран, често използван формат, и да предадете информацията на друг администратор на лични данни (преносимост на данни).

Имаме правото да откажем да обработваме заявки или да се съобразяваме само частично със заявки, когато се прилага освобождаване или имаме право по друг начин да го направим съгласно приложимите закони, като например ако заявката е явно необоснована или явно прекомерна или би изисквала разкриването на информация за трети страни. При някои обстоятелства можем да начислим такса, когато това е разрешено от приложимите закони. Ако смятаме, че определени аспекти на заявка за изтриване на информацията могат да доведат до невъзможността ни да използваме законно информацията за установяване, упражняване или защита на правни претенции или причини, разрешени от приложимото законодателство, тя може също да бъде отхвърлена.

5.3 Оттегляне на съгласие

Можете да оттеглите Вашето съгласие, предварително предоставено ни за определена цел, като подадете заявка, включително за събиране, използване и/или разкриване на Вашите лични данни, които притежаваме или контролираме. Въз основа на конкретната услуга, която използвате, можете да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас на адрес https://privacy.mi.com/support. Ние ще обработим заявката Ви в разумен срок след подаването ѝ, след което няма да събираме, използваме и/или разкриваме Ваши лични данни, в съответствие с Вашата заявка.

В зависимост от степента на оттегляне на съгласие, моля, имайте предвид, че няма да можете да продължите да получавате пълните преимущества от продуктите и услугите на Xiaomi. Оттеглянето на Вашето съгласие или разрешение няма да повлияе на валидността на нашата обработка, извършена въз основа на съгласието до момента на оттеглянето.

5.4 Отказ от услуга или закриване на профил

Ако желаете да анулирате конкретен продукт или услуга, можете да се свържете с нас на адрес https://privacy.mi.com/support.

Ако желаете да закриете Mi Профила си, моля, имайте предвид, че това ще Ви попречи да използвате пълната гама продукти и услуги на Xiaomi. Закриването може да бъде предотвратено или забавено при определени обстоятелства. Например, ако все още съществуват неплатени суми в профила Ви, като например неплатена услуга за абонамент в Mi Музика, платена тема в Теми, или неплатена вноска в Mi Finance и т. н., ние няма да можем незабавно да подкрепим заявката Ви.

Когато влизате в Xiaomi чрез профил от трета страна, трябва да подадете заявка за закриване на профила от трета страна.

6 Как Вашите лични данни се прехвърлят в световен мащаб

Xiaomi обработва и архивира личните данни чрез международна операционна и контролна инфраструктура. В момента Xiaomi има центрове за данни в Китай, Индия, Съединените американски щати, Германия, Русия и Сингапур. За целите, описани в Правилата за поверителност, Вашите данни могат да бъдат прехвърляни към тези центрове за данни в съответствие с приложимото законодателство.

Също така е възможно да прехвърляме Ваши лични данни на трети страни – доставчици на услуги и бизнес партньори, следователно Вашите данни също могат да бъдат прехвърляни в други държави или региони. Възможно е юрисдикцията, в която се намират тези международни съоръжения, да може или да не може да защитава личните данни по същите стандарти, както във Вашата юрисдикция. Съществуват различни рискове съгласно различните закони за защита на данните. Това обаче не променя нашия ангажимент да спазваме настоящите Правила за поверителност и да защитаваме Вашите лични данни.

По-конкретно,

• Личните данни, които събираме и генерираме в операции на територията на континентален Китай, се съхраняват в центрове за данни, разположени в континентален Китай, с изключение на трансграничните прехвърляния, разрешени от приложимото законодателство.

• Личните данни, които събираме и генерираме в нашите операции в Русия, се обработват и съхраняват в центрове за данни, разположени в Русия, с изключение на трансграничните прехвърляния, разрешени съгласно руското законодателство.

• Личните данни, които събираме и генерираме в операции в Индия, се съхраняват в центрове за данни, разположени в Индия.

Ако трябва да прехвърлим лични данни извън Вашата юрисдикция, независимо дали това е свързано с нашите филиали или доставчици на услуги от трети страни, ние ще спазваме съответните приложими закони. Ние гарантираме, че всички такива прехвърляния отговарят на изискванията на приложимите местни закони за защита на данните чрез прилагане на единни гаранции. Можете да научите за предпазните мерки, които сме предприели, като се свържете с нас на адрес https://privacy.mi.com/support.

Ако използвате нашите продукти и услуги в областта на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), Xiaomi Technology Netherlands B.V. ще действа като администратор на данни и Xiaomi Singapore Pte. Ltd. ще отговаря за обработката на данните. Подробни данни за контакт могат да бъдат намерени в раздел „Свържете се с нас".

Ако Xiaomi споделя лични данни, създадени от Вас в ЕИП, на предприятие от Xiaomi Group или доставчик на услуги от трета страна извън ЕИП, ние ще направим това въз основа на стандартните договорни клаузи на ЕС или други предпазни мерки, предвидени в ОРЗД. Можете да разберете за конкретните предпазни мерки, които имаме, или да поискате копие, като се свържете с нас на адрес https://privacy.mi.com/support.

7 Защита на непълнолетни лица

Считаме, че е отговорност на родителя, или настойника, да контролира употребата на нашите продукти или услуги от страна на детето. Въпреки това, ние не предлагаме услуги директно на деца и не използваме лични данни на деца за маркетинг цели.

Ако сте родител или настойник и имате основания да смятате, че непълнолетно лице е предоставило на Xiaomi лични данни, моля, да се свържете с нас на https://privacy.mi.com/support, за да се уверите, че тези лични данни са изтрити незабавно и непълнолетното лице се е отписало от приложимите услуги на Xiaomi.

8 Трябва ли да приема правилата и условията на всяка трета страна?

Нашите Правила за поверителност не се прилагат за продукти и услуги, предлагани от трета страна. В зависимост от продукта или услугата на Xiaomi, които използвате, това може да включва продукти или услуги от трети страни, включващи гласова поддръжка, обработка на камерата, възпроизвеждане на видео, почистване на системата и услуги свързани със сигурността, игри, статистика, взаимодействие със социалните медии, обработка на плащания, навигация по карти, споделяне, натискане, филтриране на информация, методи за въвеждане и др. Някои от тях ще бъдат предоставени под формата на линкове към уебсайтове на трети страни, а някои ще бъдат достъпни под формата на SDK, API и др. Ваша информация също може да бъде събирана при употреба на тези продукти или услуги. Поради тази причина, ние силно Ви препоръчваме да отделите време да прочетете правилата за поверителност на съответната трета страна, така както отделихте време, за да прочетете нашите. Ние не сме отговорни за и не сме в състояние да контролираме как трети страни използват личните данни, които събират от Вас. Нашите Правила за поверителност не са приложими на други сайтове, свързани с нашите услуги.

По-долу са дадени примери за приложимост на условията и правилата за поверителност на трети страни, когато използвате конкретните продукти, изброени по-горе:

Когато използвате доставчик на услуги за оформяне на поръчка от трета страна, за да финализирате и платите за поръчката си, личните данни, които предоставяте по време на оформяне на поръчката, се обработват в съответствие с правилата за поверителност на третата страна.

Когато използвате функцията за Сканиране за сигурност в приложението Сигурност на MIUI, в зависимост от избора Ви на услуга ще се прилага едно от следните:

• Правила за поверителност и Правила за информационна сигурност на Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Правила за поверителност на Antiy Mobile Security AVL SDK: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Правила за поверителност на Tencent: https://privacy.qq.com/

Когато използвате функцията Чистач в приложението MIUI Сигурност, важат Правилата за поверителност на Tencent: https://privacy.qq.com/

Когато използвате рекламните услуги в няколко специфични приложения в MIUI, в зависимост от Вашия избор на услуга ще се прилага едно от следните:

• Правила за поверителност на Google: https://www.google.com/policies/privacy/

• Правила за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Като използвате Метода за въвеждане на Google, Вие приемате Правилата за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy

Когато извършваме статистики, следим случаите на сривове в Приложението и осигуряваме възможности за облачен контрол, ние използваме Google Analytics за Firebase или Firebase Analytic предоставено от Google Inc. Можете да прочетете повече за Правилата за поверителност на Google Firebase: https://policies.google.com/privacy и https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

За да обслужват реклами във всякакви MIUI системни приложения, рекламните партньори от трети страни могат да събират данни, генерирани от Вашите онлайн дейности, като кликвания върху реклами и гледания на съдържание или други дейности в уебсайтове или приложения.

• Правила за поверителност на Google: https://www.google.com/policies/privacy/

• Правила за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Правила за поверителност на Unity: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Правила за поверителност на Vungle: https://vungle.com/privacy/

• Правила за поверителност на IronSource: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• Правила за поверителност на Applovin: https://www.applovin.com/privacy/

• Правила за поверителност на Chartboost: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Правила за поверителност на Mopub: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• Правила за поверителност на Mytarget: https://legal.my.com/us/mytarget/

• Правила за поверителност на Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/

• Правила за поверителност на Tapjoy: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• Правила за поверителност на AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

Ние можем да събираме и споделяме Вашата информация с компании за приписване от трета страна в съответствие с инструкциите на нашите рекламни партньори, за да генерираме доклади за нашите рекламни партньори, включително показателите за Вашето взаимодействие с нашите реклами (ако има такива). В зависимост от системните приложения на MIUI, които използвате, компаниите за приписване от трети страни могат да включват:

• Правила за поверителност на Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• Правила за поверителност на Appsflyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Правила за поверителност на Affise: https://affise.com/privacy-policy/

• Правила за поверителност на Miaozhen: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Правила за поверителност на Nielsen: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 Как обновяваме настоящите Правила за поверителност

Периодично преглеждаме Правилата за поверителност въз основа на промени в бизнеса, технологиите и приложимото законодателство и добри практики и можем да обновяваме настоящите Правила за поверителност. Ако направим съществена промяна в Правилата за поверителност, ще Ви уведомим чрез информацията за контакт, която сте предоставили, като имейл (изпратен на имейл адреса, посочен в профила Ви), или ще публикуваме на уебсайтовете на Xiaomi или ще Ви уведомим чрез мобилните устройства, така че да можете да научите за информацията, която събираме и как я използваме. Такива промени в Правилата за поверителност ще влизат в ефект от датата посочена в уведомлението или на уебсайта. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази страница за актуална информация за нашите практики по отношение на поверителността. Продължителната Ви употреба на продуктите и услугите на уебсайта, мобилно и/или друго устройство ще зависят от обновените Правила за поверителност. Когато това се изисква от приложимите закони, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, когато събираме допълнителна лична информация от Вас или когато използваме или разкриваме Вашата лична информация за нови цели.

10 Свържете се с нас

Ако имате някакви коментари или въпроси относно настоящите Правила за поверителност или въпроси, свързани със събирането, използването или разкриването на Вашата лична информация от Xiaomi, моля, свържете се с нас на адрес https://privacy.mi.com/support или на адреса по-долу. Когато получаваме заявки за поверителност или лична информация относно достъпа или изтеглянето на лична информация, ние имаме професионален екип, който да решава Вашите проблеми. Ако самият въпрос е свързан със сериозен проблем, може да поискаме повече информация.

Ако не сте доволни от отговора, който сте получили от нас във връзка с Вашата лична информация, можете да предадете жалбата на съответния регулаторен орган за защита на данните във Вашата юрисдикция. Ако се консултирате с нас, ние ще предоставим информация за съответните канали за жалби, които могат да бъдат приложими въз основа на действителната Ви ситуация.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

За потребители в Индия:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

Всички несъответствия и оплаквания по отношение на обработката на чувствителни лични данни или информация се предават на определения служител по жалбите, както е посочено по-долу:

Име: Vishwanath C

Телефон: 080 6885 6286, Пон-Сб : 9:00 до 18:00

Имейл: grievance.officer@xiaomi.com

За потребители от Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ):

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

Благодарим Ви за времето, което отделихте, за да прочете нашите Правила за поверителност!

Какво е ново за Вас

Направихме няколко обновления, които са изброени както следва:

• Обновихме някои от нашите данни за контакт.

• Обновихме част от информацията, която се събира от нас и от трети страни.

• По-ясно посочваме как използваме неидентифицируема информация.

• Обновихме как използваме Вашата лична информация, включително и това, че посочваме по-подробно когато обработваме лична информация въз основа на нашите законни интереси и във връзка с използването на push услуги.

• Предоставихме допълнителни подробности за запазването на данни.

• Посочихме по-ясно Вашите права върху Вашата лична информация.