Zásady ochrany osobních údajů Xiaomi

Naše Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány 15. ledna 2021.

Věnujte prosím chvilku k seznámení se s našimi praktikami soukromí a dejte nám vědět, pokud máte jakékoliv dotazy.

O nás

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., a její přidružené společnosti (což odkazuje na subjekty společnosti Xiaomi zveřejněné v poslední výroční zprávě společnosti Xiaomi Corporation, podrobnosti naleznete po kliknutí sem v části "Zpráva o nedávných ziscích") v rámci skupiny Xiaomi Group (dále jen "Xiaomi", "my", "naše" nebo "nás") berou vaše soukromí velmi vážně. Zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy s ohledem na vás a je důležité, abyste plně porozuměli našemu postupu shromažďování osobních informací a využití těchto údajů a měli tak jistotu, že máte kontrolu nad tím, jaké osobní informace Xiaomi poskytnete.

O těchto Zásadách ochrany osobních údajů

S výjimkou specifických produktů nebo služeb Xiaomi, které poskytují nezávislé zásady ochrany osobních údajů, se tyto Zásady ochrany osobních údajů vztahují na všechna zařízení Xiaomi, webové stránky nebo aplikace, které zmiňují nebo se na tyto Zásady ochrany osobních údajů odkazují. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak Xiaomi shromažďuje, používá, zveřejňuje, zpracovává a chrání veškeré osobní údaje, které nám poskytnete stejně jako informace, které od vás shromažďujeme, když používáte naše produkty a služby umístěné na našich webových stránkách (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) a naše aplikace, nabízené na našich mobilních zařízeních. Pokud nějaký produkt Xiaomi poskytuje samostatné zásady osobních údajů, tyto samostatné zásady osobních údajů mají přednostní platnost. Cokoliv, co není pokryto samostatnými zásadami, stále podléhá podmínkám těchto Zásad osobních údajů. Avšak způsob, jakým konkrétní produkty a služby shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje, se může lišit v závislosti na modelu, verzi služby nebo regionu. Podrobnosti naleznete v samostatných zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých produktů.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se "osobními údaji" rozumí informace, které lze použít k přímé či nepřímé identifikaci jednotlivce, buď z informací samotných nebo v kombinaci s dalšími údaji o této osobě, ke kterým má Xiaomi přístup, pokud příslušné zákony ve vaší oblasti nestanoví jinak. Vaše osobní údaje budeme používat výhradně v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Kde to vyžaduje kontext, osobní informace zahrnují také citlivé osobní údaje nebo informace tak, jak mohou být kategorizovány podle platného zákona.

Jak vám můžeme pomoci

Pro naše uživatele chceme jen to nejlepší. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich postupů zpracování dat shrnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support. Rádi vám s čímkoli poradíme. Pokud máte jakékoli nevyřešené dotazy týkající se soukromí nebo využívání dat, které jsme nevysvětlili uspokojivě, prosím kontaktujte našeho poskytovatele řešení sporů (zdarma) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Více informací naleznete také níže v odstavci "Kontaktujte nás".

alt

1 Jaké informace shromažďujeme a jak je využíváme?

1.1 Jaké informace shromažďujeme

Pro poskytnutí našich služeb vás požádáme o poskytnutí osobních informací, které jsou nezbytné pro poskytování těchto služeb. Budeme shromažďovat pouze informace nezbytné pro specifické, konkrétní, explicitní a legitimní účely. Zajistíme, že tyto informace nebudou dále zpracovávány žádným způsobem nepodléhajícím těmto kritériím. Je zcela na vás, zda se rozhodnete poskytnout či neposkytnout námi požadované informace. Ve většině případů však při neposkytnutí těchto informací nebudeme schopni poskytnout vám naše produkty a služby nebo odpovídat na vaše dotazy.

Podle charakteru služby, kterou si vyberete, můžeme shromažďovat následující typy informací:

1.1.1 Informace, které nám poskytnete

Můžeme shromažďovat jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete a které jsou nezbytné pro zvolenou službu. Například vaše jméno, číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu, doručovací adresu, objednávku, fakturu, číslo bankovního účtu, jméno vlastníka účtu, číslo kreditní karty a další informace zadané při použití stránek mi.com; materiály nebo údaje, které synchronizujete prostřednictvím služby Xiaomi Cloud; údaje o pohlaví, údaje spojené se zabezpečením účtu apod. zadané při vytváření účtu; přezdívku, mobilní telefonní číslo a adresu, fotografie, videa a další informace, které zadáte při zúčastnění se propagačních aktivit; jméno, telefonní číslo a adresu, poskytnuté během komunikace s námi, pokud pracujete s naším obsahem nebo naším marketingem a nebo pokud vyhrajete nějakou cenu.

1.1.2 Informace, které shromažďujeme, když využíváte naše služby

• Informace o zařízení nebo SIM kartě. Například číslo IMEI/OAID, číslo GAID, číslo IMSI, MAC adresu, sériové číslo, verze a typ MIUI, verze ROM, verze Androidu, ID Androidu, ID prostoru, operátor SIM karty a její oblast, informace zobrazené na displeji, informace o klávesnici zařízení, informace o výrobci zařízení a název modelu, doba aktivace zařízení, operátor sítě, typ připojení, základní informace o hardwaru a informace o použití (například procesor, úložiště, využití baterie, rozlišení obrazovky a teplota zařízení, model objektivu fotoaparátu, počet rozsvícení obrazovky a počet odemknutí obrazovky).

• Specifické informace o vaší osobě, které mohou být přiřazeny poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery: Můžeme shromažďovat a používat informace, jako je vaše reklamní ID přidělené poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery.

• Informace týkající se vašeho využívání aplikací, včetně jedinečných identifikátorů aplikací (např. číslo VAID, číslo OAID, číslo AAID, Instance ID), základní informace o aplikacích, jako je např. seznam aplikací, informace o ID aplikací, verze SDK, nastavení aktualizace systému, nastavení aplikací (oblast, jazyk, časové pásmo, písmo), doba, kdy aplikace zahájila/ukončila běh na popředí a záznam stavu aplikací (např. stahování, instalace, aktualizace, odstraňování).

• Informace, které jsou vygenerovány při použití služby MIUI, jako jsou značky, hodnocení, informace o přihlášení a záznamy o prohlížení v Mi Komunitě; vaše zprávy v Mi Komunitě (viditelné pouze pro odesílající a přijímající strany); historie přehrávání a vyhledávání v hudebních službách; vaše označení Líbí se mi, komentáře, oblíbené položky, sdílení, vyhledávací dotazy ve službách témat; systémový jazyk, země a oblast, stav sítě, seznam aplikací v Aplikačním trezoru; informace o vašem používání, včetně oblasti, IP, příslušného poskytovatele obsahu, frekvence změny tapet, zobrazení obrázků, procházení obrázků, kliknutí a zobrazení článků, předplatných v Denních tapetách.

• Informace o poloze (jen pro specifické služby/funkce): různé typy informací o vaší přesné nebo přibližné poloze, pokud používáte služby související s polohou (navigační software, software pro počasí a software s funkcí pro určení polohy zařízení). Například oblast, kód země, kód města, kód mobilní sítě, mobilní předčíslí země, totožnost buňky, informace o zeměpisné délce a šířce, nastavení časového pásma, nastavení jazyka. Získávání informací o vaší poloze můžete kdykoli vypnout pro každou z aplikací v nastavení telefonu (Nastavení - Oprávnění).

• Protokoly: informace týkající se používání určitých funkcí, aplikací a webových stránek. Například cookies a další technologie identifikátorů, IP adresy, informace o požadavcích sítě, historie dočasných zpráv, standardní systémové protokoly, informace o poruchách, protokoly vygenerované používáním těchto služeb (například čas registrace, čas přístupu, doba aktivity atd.).

• Další informace: Hodnota environmentálních charakteristik (ECV) (tj. hodnota, vygenerovaná z ID Xiaomi účtu, ID zařízení, ID připojené Wi-Fi sítě a informace o poloze).

1.1.3 Informace ze zdrojů třetích stran

V případech povolených zákonem o vás budeme shromažďovat informace ze zdrojů třetích stran. Například,

• pro účely bezpečnosti a prevence proti podvodům můžeme s vaším souhlasem u některých služeb, které využívají účet a finanční transakce, ověřit vámi poskytnuté informace (např. telefonní číslo) prostřednictvím legitimních zdrojů třetích stran;

• můžeme získávat určité identifikační symboly (např. IMEI/OAID/GAID od inzerenta) pro poskytnutí reklamních služeb;

• můžeme získávat specifické informace jako jsou ID účtů, přezdívky, avataři a e-mailové adresy ze služeb sociálních sítí poskytovaných třetími stranami (např.: když se přihlásíte k některé ze Xiaomi služeb pomocí účtu sociální sítě);

• informace o vaší osobě poskytnuté jinými lidmi (např.: vaše doručovací adresa, kterou jiné osoby zadaly při nákupu produktů pro vás prostřednictvím mi.com).

1.1.4 Informace neumožňující osobní identifikaci

Můžeme také shromažďovat další druhy informací, které nejsou přímo či nepřímo spojeny s vaší osobou a které nemohou být definovány jako osobní informace podle platných místních zákonů. Tyto informace se nazývají informace neumožňující osobní identifikaci. Můžeme shromažďovat, používat, přenášet a zpřístupnit informace neumožňující osobní identifikaci. Zde je několik příkladů informací, které shromažďujeme, a toho, jak je můžeme používat v souhrnném formátu jako informace neumožňující osobní identifikaci:

• Takovéto informace mohou zahrnovat statistická data, která byla vygenerovaná při použití specifické služby (např. informace týkající se zařízení neobsahující vaše identifikační údaje, denní používání, otevření stránek, čas otevření stránky a doba na ní strávená);

• Údaje o monitorování sítě (např. čas požadavku, počet požadavků nebo chyba požadavku atd.);

• Záznamy o chybách a pádech aplikace (např. protokoly automaticky vygenerované po pádu aplikace, atd.);

Všechny tyto údaje jsou shromažďovány za účelem zlepšování našich služeb. Typ a množství shromážděných informací závisí na způsobu, jakým využíváte naše produkty a/nebo služby.

Tyto informace slouží k poskytnutí relevantnějšího obsahu a zároveň hlubšímu porozumění, které části našich webových stránek, produkty a služby vás nejvíce zajímají. Můžeme například potřebovat pouze počet uživatelů, aktivních během určitého dne, avšak již nepotřebujeme vědět, konkrétní údaje aktivních uživatelů. Takovéto souhrnné údaje jsou pro statistickou analýzu dostačující. Vaše osobní údaje budeme izolovat od informací neumožňující osobní identifikaci a zajistíme, že tyto dva typy údajů jsou vždy využívány odděleně. Pokud však dojde k propojení informací neumožňujících osobní identifikaci s osobními údaji, výsledné údaje budou považovány za osobní údaje a bude tak s nimi zacházeno po celou dobu propojení.

1.2 Jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem poskytnutí služeb a/nebo produktů pro vás a pro dodržování zákonů z naší strany podle platných předpisů, nařízení a dalších regulačních podmínek. To zahrnuje:

• Poskytování, zpracování, udržování, zlepšování a vývoj našich produktů a/nebo služeb, včetně následné zákaznické podpory, doručení, aktivace, ověření, poprodejního servisu a reklamy.

• Implementace a zachování bezpečnostních záruk za účelem prevence ztrát a zabránění podvodům. Tyto úkony zahrnují např. pomoc při identifikaci uživatelů a ověřování totožnosti uživatele. Vaše osobní údaje jsou použity v procesu zabraňování podvodných aktivit pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky: v případě potřeby; a pokud jsou použité údaje v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Xiaomi o ochraně uživatelů.

• Vyřizování vašich dotazů nebo požadavků týkajících se zařízení a služeb, například zodpovězení dotazů zákazníků, zasílání oznámení o systému a aplikacích, zpracování vašich aktivit (jako např. loterie).

• Provádění příslušných propagačních aktivit jako např. poskytování marketingových a propagačních materiálů a aktualizací. Pokud si nepřejete dostávat určité typy propagačních materiálů, můžete se odhlásit způsobem uvedeným ve zprávě (například odkaz na odhlášení v dolní části zprávy), pokud není v příslušných zákonech uvedeno jinak. Více informací naleznete v sekci "Vaše práva" níže.

• Interní účely, jako je například analýza dat, výzkum a vývoj statistických informací souvisejících s používáním našich produktů nebo služeb s cílem zlepšit naše produkty a služby. Například strojové učení nebo trénink modelového algoritmu, který je prováděn po procesu de-identifikace.

• Optimalizace výkonu vašeho zařízení, jako je analýza využití paměti nebo využití procesoru našimi aplikacemi.

• Ukládání a uchovávání informací týkajících se našich obchodních operací (jako např. obchodní statistiky) nebo plnění našich zákonných povinností.

• Zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti Xiaomi (v příslušných jurisdikcích, např. podle GDPR). Mezi oprávněné zájmy patří umožnění efektivní správy a provozu našeho obchodování a poskytování našich produktů a služeb; ochrana bezpečnosti našeho obchodování, systémů, produktů, služeb a zákazníků (včetně účelů prevence ztrát a ochrany před podvody); interní správa; dodržování interních zásad a procesů; a další oprávněné zájmy popsané v těchto zásadách. Pro zajištění bezpečnosti našich služeb a lepší porozumění stavu výkonu našich aplikací, můžeme zaznamenávat informace jako např. frekvence vašeho používání, informace z protokolů o chybách, celkové využití a údaje o výkonu a zdroji aplikace. Abychom zabránili odemknutím zařízení neoprávněnými prodejci, můžeme shromažďovat informace o vašem Xiaomi účtu, sériové číslo a IP adresu provozovaného počítače a sériové číslo vašeho telefonu a informace o zařízení.

• Poskytování služeb na koncových zařízeních, které nevyžadují komunikaci s našimi servery, jako je např. používání aplikace Poznámky na vašem zařízení.

• Jiné účely s vaším souhlasem.

Toto jsou podrobnější příklady toho, jak používáme vaše informace (které mohou zahrnovat i osobní údaje):

• Aktivace a registrace vámi zakoupených produktů nebo služeb Xiaomi.

• Vytvoření a správa vašeho Xiaomi účtu. Osobní údaje shromážděné při vytváření Xiaomi účtu na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich mobilních zařízení jsou využity pro vytvoření osobního Xiaomi účtu a profilu uživatele.

• Zpracování objednávek. Informace týkající se objednávek z elektronického obchodu mohou být použity pro zpracování objednávky a souvisejících poprodejních služeb, včetně podpory zákazníků a opětovného dodání. Dále se číslo objednávky používá k prověření objednávky u doručovatelské společnosti a také jako důkaz o doručení zásilky. Údaje o potvrzení, včetně jména, adresy, telefonního čísla a poštovního směrovacího čísla slouží pro doručení zásilky. E-mailová adresa je použita k odesílání informací pro sledování zásilky. Seznam zakoupených položek je použit pro tisk faktury a umožňuje uživatelům zjistit, jaké položky jsou v balíku.

• Účast v Mi Komunitě. Osobní informace týkající se Mi Komunity nebo jiných internetových platforem společnosti Xiaomi mohou být použity pro zobrazování profilové stránky, interakci s ostatními uživateli a účast v Mi Komunitě.

• Poskytování služeb MIUI. Následující informace: (informace týkající se zařízení nebo SIM karty včetně čísla GAID, čísla IMEI, čísla IMSI, telefonního čísla, ID zařízení, operačního systému zařízení, adresy MAC, typ zařízení, informace o systému a výkonu a informace o poloze včetně mobilního kódu země, kódu mobilní sítě, kódu oblasti polohy a identity buňky) jsou využívány k aktivaci služeb MIUI.

• Diagnostika selhání aktivace. Informace související s polohou jsou používány pro účely posouzení selhání aktivace SIM karty (tj. selhání SMS brány a sítě) k identifikaci operátora sítě dané služby a pro upozornění operátora sítě na tuto poruchu.

• Poskytování dalších služeb MIUI. Informace, shromážděné při využívání služeb MIUI, mohou být využity k činnosti a optimalizaci funkcí těchto služeb jako například stahování, aktualizace, registrace, činnost nebo optimalizace aktivit souvisejících se službami MIUI. Například osobní údaje shromážděné v Obchodě s tématy mohou být použity pro poskytnutí služeb doporučení individuálních témat založených na historii stahování a procházení.

• Nalezení zařízení. Xiaomi funkce Najít zařízení vám pomůže najít a zajistit váš telefon v případě ztráty nebo odcizení. Telefon můžete najít na mapě pomocí informací o poloze poskytnutých vaším telefonem, vymazat data telefonu nebo telefon uzamknout. Když aktivně vyhledáváte svůj telefon, informace o poloze jsou získávány přímo z vašeho mobilního zařízení. V některých případech mohou být informace také získány z vysílačů mobilních sítí nebo Wi-Fi hotspotů. Tuto funkci můžete kdykoli zapnout nebo vypnout v nastavení vašeho telefonu (Nastavení - Xiaomi účet - Xiaomi Cloud - Najít zařízení).

• Informace o poloze fotografií. Při fotografování můžete zaznamenat informace o vaší poloze. Tyto informace budou viditelné ve složkách s fotografiemi a umístěny do hlavičky vašich fotografií. Pokud nebudete chtít polohu fotografií při focení zaznamenávat, můžete tuto funkci kdykoli vypnout v nastavení fotoaparátu zařízení.

• Poskytnutí funkce zasílání zpráv (např. Mi Talk, Mi Zprávy). Pokud si stáhnete a použijete Mi Talk, informace shromážděné službou Mi Talk mohou být použity pro aktivaci této služby a identifikaci uživatele a příjemce zprávy. Dále je ukládána také historie konverzací pro usnadnění opětovného načtení předešlých konverzací poté, co uživatel aplikace znovu nainstaloval nebo synchronizoval data napříč zařízeními. Informace (telefonní čísla odesílatele a příjemce a ID Mi Zpráv) mohou být použity službou Mi Zprávy pro aktivaci služeb a povolení funkcí služeb, včetně směrování zpráv.

• Poskytování služeb založených na poloze. Během používání MIUI služeb mohou být informace o poloze použity buď námi nebo poskytovateli služeb třetích stran a našimi obchodními partnery (více informací najdete v sekci "Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje" níže), pro poskytnutí služby a přesných údajů o poloze pro neustálé vylepšování uživatelského prostředí. Např. detaily o počasí nebo přístup k informacím o poloze (jako součást platformy Android). Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v nastavení zařízení nebo přímo v nastavení jednotlivých aplikací.

• Zlepšování uživatelské zkušenosti prostřednictvím analýzy údajů, hardwaru a softwaru. Některé funkce, jako je program Optimalizace na základě uživatelské zkušenosti, umožňují společnosti Xiaomi analyzovat data o tom, jak uživatelé svůj mobilní telefon, služby MIUI a další služby poskytované společností Xioami využívají. Tyto údaje slouží ke zlepšení uživatelského prostředí, například odesíláním hlášení o selhání. Společnost Xiaomi bude také provádět analýzu hardwaru a softwaru za účelem dalšího vylepšování uživatelského prostředí.

• Využití Optimalizace. Shromážděné informace mohou být použity pro zabezpečení a údržbu funkce systému v aplikaci Optimalizace, jako jsou Kontrola zabezpečení, Spořic baterie, Blokované, Čistič atd. Některé z těchto funkcí jsou poskytovány třetími stranami a/nebo obchodními partnery (více informací naleznete v části "Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje" níže). Informace (které nejsou osobními informacemi, jako jsou virové databáze) jsou využívány pro funkci Kontroly zabezpečení.

• Poskytování služby push. ID Xiaomi účtu, GAID, token FCM, ID Androidu a ID prostoru (pouze na zařízeních Xiaomi se zapnutou funkcí Druhý prostor) budou také použity k poskytování služby push Xiaomi a služby Mi Oznámení za účelem vyhodnocení účinnosti inzerce a zasílání oznámení z MIUI o aktualizacích softwaru nebo oznámení o nových produktech, včetně informací o prodeji a propagačních akcích. Pro poskytnutí výše uvedených služeb, budeme také shromažďovat příslušné informace o aplikacích (ID verze aplikace, název balíčku aplikace) a příslušné informace o zařízení (model, značka). Můžeme používat vaše osobní údaje za účelem zasílání zpráv push (prostřednictvím zpráv v rámci našich služeb, e-mailem nebo jiným způsobem), které nabízejí nebo propagují naše produkty a služby a/nebo produkty a služby vybraných třetích stran. Toto se provádí pouze s vaším souhlasem, pokud to vyžadují platné zákony. Od odběru marketingových informací od nás a třetích stran se můžete kdykoli odhlásit změnou svých preferencí v Nastavení nebo správou svých preferencí prostřednictvím aplikace/webu třetí strany pomocí push Xiaomi. Více informací naleznete v sekci "Vaše práva" níže.

• Ověření totožnosti uživatele. Xiaomi používá hodnotu ECV k ověření totožnosti uživatele a k zabránění neoprávněným přihlášením.

• Získávání zpětné vazby. Připomínky, které se rozhodnete nám poskytnout, pomáhají společnosti Xiaomi při vylepšování našich služeb. Abychom mohli navázat na připomínky, které jste se nám rozhodli poskytnout, společnost Xiaomi vás může kontaktovat pomocí vašich osobních informací, které jste nám poskytli a uchovávat záznamy o této komunikaci pro rychlejší vyřešení problémů a zlepšování našich služeb.

• Zasílání upozornění. Občas můžeme vaše osobní údaje použít k zasílání důležitých oznámení, jako jsou oznámení o nákupech a změnách našich smluvních podmínek a zásad. Vzhledem k tomu, že tyto informace jsou důležité pro jakoukoli komunikaci se společností Xiaomi, nedoporučujeme rušit příjímání těchto informací.

• Provádění reklamních aktivit. Pokud se zúčastníte loterie, soutěže nebo podobné propagační aktivity pomocí platforem sociálních médií společnosti Xiaomi, můžeme použít osobní informace, které nám poskytnete pro zaslání odměn z těchto aktivit.

• Poskytování personalizovaných služeb a obsahu, včetně reklam. Pro ochranu vašeho soukromí, využíváme pro poskytnutí přizpůsobených produktů, služeb a aktivit, včetně reklam, jedinečný identifikátor namísto vašeho jména, e-mailu či jiných informací podle kterých můžete být identifikováni.

Tyto informace mohou být kombinovány s dalšími informacemi (včetně informací napříč různými službami nebo zařízeními, jako jsou například počítače, mobilní telefony, chytré televize a další připojená zařízení), pro poskytnutí a zlepšování našich produktů, služeb, obsahu a reklam.

Například, můžeme použít detaily o vašem Xiaomi účtu ve všech službách, které používáte a které vyžadují Xiaomi účet. Kromě toho, pro poskytnutí lepšího uživatelského prostředí a vylepšování našich služeb, můžeme při dodržení příslušných zákonů a předpisů a s vaším souhlasem (pokud je to vyžadováno), zpracovávat informace z vámi využívaných produktů, služeb, zařízení nebo těch, které se vás týkají. Tímto způsobem můžeme vytvořit váš osobní štítek a poskytnout vám tak lépe přizpůsobená doporučení, obsah a funkce.

Např. takto přizpůsobené reklamy by byly poskytovány na základě vašich aktivit, používání a preferencí souvisejících s našimi aplikacemi a službami. Profily vytváříme pomocí analýzy výše uvedených informací a vytváření segmentů (vytváření skupin s konkrétními sdílenými vlastnostmi) a pomocí vložení vašich osobních informací do jednoho nebo více segmentů. Cílené reklamy se provádí pouze s vaším souhlasem, pokud to vyžadují platné zákony. Máte právo kdykoli zrušit odebírání přizpůsobených reklam a ohradit se vůči profilování, včetně reklam a profilování využívaných pro účely přímého marketingu.

Na základě výše uvedených důvodů pro možnou kombinaci a pro plnění všech platných zákonů vám pro takovéto kombinace budou poskytnuty specifické kontrolní mechanismy. Máte právo se kdykoliv odhlásit z našeho přímého marketingu, automatizovaného rozhodování atd. Pro uplatnění těchto práv, se můžete k těmto službám kdykoli přihlásit či odhlásit v Nastavení (Nastavení > Heslo a zabezpečení > Soukromí > Reklamní služby nebo v Nastavení > Heslo a zabezpečení > Zabezpečení systému > Reklamní služby). Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support nebo se podívejte na řídicí mechanismy popsané v samostatných zásadách ochrany osobních údajů konkrétního produktu. Více informací naleznete v sekci "Vaše práva" níže.

2 Soubory cookies a další technologie

Technologie, jako jsou například cookies, webové signály a pixelové značky, jsou používány společností Xiaomi, našimi poskytovateli služeb a obchodními partnery třetích stran (více informací naleznete v níže uvedené sekci "Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje"). Tyto technologie se používají při analýze trendů, při správě webu, při sledování aktivity uživatelů na webu a při shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Můžeme získávat hlášení založená na využití těchto technologií těmito společnostmi a to jak na individuálním tak na agregovaném základě. Tyto technologie nám pomáhají lépe porozumět chování uživatelů, říkají nám, které části našich webových stránek lidé navštívili, a také usnadňují a měří účinnost reklam a vyhledávání na webu.

• Soubory protokolů: Stejně jako většina webových stránek, i my shromažďujeme určité informace a ukládáme je do protokolových souborů. Tyto informace mohou zahrnovat adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazy/výstupní stránky, operační systém, datum/časové razítko a/nebo údaje o kliknutí. Tato automaticky shromažďovaná data nejsou propojena s dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme.

• Místní úložiště – HTML5/Flash: Používáme Úložiště pro místní objekty (LSO) například HTML5 nebo Flash k ukládání obsahu a preferencí. Třetí strany, s nimiž spolupracujeme pro poskytování určitých funkcí na našich webových stránkách nebo k zobrazení reklamy na základě vaší aktivity procházení, také používají HTML5 nebo soubory Flash cookie ke shromažďování a ukládání informací. Různé prohlížeče mohou nabízet svůj vlastní správní Nástroj pro odstranění HTML5 LSO. Pro správu Flash cookies klikněte prosím zde.

• Reklamní cookies: Spolupracujeme s našimi poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery (více informací naleznete v níže uvedené sekci "Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje") za účelem zobrazení reklamy na našich webových stránkách nebo správy našich reklam na jiných stránkách. Naši poskytovatelé služeb třetích stran a obchodní partneři mohou používat reklamní cookies za účelem shromažďování informací o vašich online aktivitách a zájmech a poskytovat vám tak reklamy, které se co nejvíce shodují s vaším profilem a zájmy. Před poskytnutím této reklamní služby od vás bude vyžadován předchozí výslovný souhlas. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace používány k zasílání reklam založených na vašich zájmových kritériích, můžete se odhlásit z odběru změnou Nastavení cookies. https://preferences-mgr.truste.com.

• Mobilní analytika: V rámci některých našich mobilních aplikací používáme analytické cookies za účelem shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto cookies shromažďují například informace o tom, jak často používáte aplikace, události, ke kterým dochází v rámci aplikace, souhrnné využití, údaje o výkonu a kde dochází k chybám v rámci aplikace. Informace, které ukládáme v rámci analytického softwaru, nepropojujeme se žádnými osobními údaji, které nám poskytnete v mobilní aplikaci.

3 Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje

3.1 Sdílení

Neprodáváme žádné osobní údaje třetím stranám.

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech sdělit třetím stranám (jak je popsáno níže) za účelem poskytnutí nebo vylepšení našich produktů nebo služeb nebo nabídky produktů a služeb na základě vašich požadavků. Další informace o sdílení údajů jsou uvedeny níže.

3.1.1 Sdílení, které aktivně zvolíte nebo vyžádáte

S vaším souhlasem nebo na vaši žádost můžeme sdílet vaše osobní s vámi určenými třetími stranami a to pouze v rozsahu stanoveném vaším souhlasem. Například v případech, kdy použijete svůj Xiaomi účet pro přihlášení se na webových stránkách nebo do aplikací třetích stran.

3.1.2 Sdílení informací s naší skupinou

Pro bezproblémové řízení obchodních operací a poskytnutí všech funkcí našich produktů a služeb, můžeme čas od času zveřejnit vaše osobní informace dalším společnostem přidruženým ke Xiaomi.

3.1.3 Sdílení v rámci ekosystému společností naší skupiny

Xiaomi spolupracuje s velkou skupinou společností, které dohromady tvoří Mi Ekosystém. Společnosti Mi Ekosystému jsou nezávislými subjekty, které jsou financovány a rozvíjeny společností Xiaomi. Tyto společnosti jsou současně odborníky ve svých odvětvích. Xiaomi může zpřístupnit vaše osobní údaje společnostem Mi Ekosystému, za účelem poskytnutí a inovace produktů a služeb (hardware i software) poskytovaných společnostmi Mi Ekosystému. Některé z těchto produktů a služeb budou i nadále pod značkou Xiaomi, zatímco některé mohou využít svou vlastní značku. Společnosti Mi Ekosystému mohou se Xiaomi také sdílet vaše údaje týkající se produktů a služeb pod značkou Xiaomi. Tyto údaje budou sdíleny za účelem poskytnutí hardwarových a softwarových služeb a vylepšování funkcí a uživatelského prostředí společností Xiaomi. Společnost Xiaomi přijme odpovídající organizační a technická opatření pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů během procesu zpracovávání, včetně, ale neomezující se na šifrování vašich osobních informací.

3.1.4 Sdílení s poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery

Pro poskytnutí produktů a služeb popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme v případě potřeby sdílet vaše osobní údaje s našimi poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery.

To zahrnuje naše poskytovatele doručovacích služeb, datová centra, střediska pro ukládání dat, poskytovatele služeb zákazníkům, poskytovatele reklamních a marketingových služeb a další obchodní partnery. Tyto třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje jménem společnosti Xiaomi pro jeden či více účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Zavazujeme se zajistit, že sdílení osobních informací nezbytných pro poskytování služeb je výhradně pro legitimní, legální, nezbytné, specifické a výslovné účely. Společnost Xiaomi bude zacházet s těmito údaji s náležitou opatrností a vždy zajistí, že před sdílením těchto údajů má uzavřeny platné smlouvy s těmito třetími stranami, které zajistí, že tyto strany dodržují platné zákony o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci. V některých případech mají poskytovatelé služeb třetích stran své vlastní podřízené procesy.

Pro poskytnutí měření výkonu, analýzy a dalších obchodních služeb, můžeme také sdílet informace (neosobní informace) se třetími stranami (například inzerenty na našich webových stránkách) v agregované podobě. Tyto informace jsou využívány k hodnocení efektivity a pokrytí reklam a služeb našich inzerentů a obchodních partnerů, k lepšímu porozumění jaké typy osob využívají jejich služby a jak tyto osoby komunikují s jejich webovými stránkami, aplikacemi a službami. S těmito subjekty můžeme také sdílet obecné trendy využívání našich služeb, jako je například počet zákazníků v určité skupině lidí, kteří si zakoupili určitý produkt nebo jsou zapojeni do určitých transakcí.

3.1.5 Ostatní

Xiaomi může zpřístupnit vaše osobní údaje také v případě legálních požadavků, v souladu s právními postupy, soudními spory a/nebo požadavky veřejných orgánů a vládních agentur. Vaše osobní informace mohou být také zveřejněny v případě, že tento požadavek je nezbytný nebo důležitý pro zachování národní bezpečnosti, vymáhání práv, nebo jiné záležitosti veřejného významu.

Vaše informace můžeme také zveřejnit v případech, kdy je to nezbytné pro prosazení našich podmínek, ochranu našeho podnikání, práv, aktiv, produktů, uživatelů nebo pokud je zveřejnění přiměřeně nezbytné (např. při odhalování, prevenci a řešení podvodů, neoprávněném použití produktu, porušení našich zásad nebo podmínek nebo jiných škodlivých či nezákonných činnostech). (Společnost Xiaomi může shromažďovat, použít nebo zpřístupnit vaše osobní informace dle rozsahu povoleného platnými zákony o ochraně osobních údajů). To může zahrnovat poskytování osobních údajů veřejným nebo vládním agenturám; informování partnerů třetích stran o spolehlivosti vašeho účtu, pro předejití podvodům, porušování podmínek a dalším škodlivým činnostem.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje sdílet s:

• našimi účetními, auditory, právníky nebo podobnými konzultanty, v případě, že jsou námi požádáni o poskytnutí odborného poradenství; a

• investory a jinými relevantními třetími strany v případě skutečného nebo potenciálního prodeje nebo jiné firemní transakce týkající se subjektů ve skupině Xiaomi; a

• další třetí strany tak, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo jak je vám jinak oznámeno, včetně toho, když jste k tomu poskytli oprávnění ve vztahu ke konkrétnímu zpřístupnění.

3.2 Přenos

Společnost Xiaomi nikdy nepřenáší vaše informace žádnému jinému subjektu kromě následujících případů:

• V případě, že jsme obdrželi váš výslovný souhlas;

• Pokud se společnost Xiaomi zúčastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku všech nebo části našich aktiv, které mohou mít vliv na vaše osobní informace, budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu a/nebo prominentního oznámení na našich webových stránkách nebo jinými vhodnými způsoby o jakýchkoliv změnách ve vlastnictví a používání a o jakýchkoliv možnostech, které máte, týkajících se vašich osobních informací;

• Za okolností vysvětlených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo za okolností vám oznámeným jiným způsobem.

3.3 Zveřejnění veřejnosti

Společnost Xiaomi může veřejně zpřístupnit vaše osobní informace za následujících okolností:

• V případě, že potřebujeme oznámit výherce propagační akce, soutěže nebo loterie. V tomto případě zveřejníme pouze omezené informace;

• V případě, že jsme získali váš výslovný souhlas nebo jste informace zpřístupnili prostřednictvím našich služeb, jako např. na stránkách sociálních sítí nebo veřejných fórech; a

• Při zveřejnění založeném na důvodném nebo právním rozhodnutí: včetně zákonů a předpisů, právních postupů, soudních sporů nebo na žádost příslušných vládních orgánů.

4 Jak uchováváme a chráníme vaše osobní údaje

4.1 Bezpečnostní opatření společnosti Xiaomi

Jsme zavázáni zajistit, že vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zveřejnění a dalším podobným rizikům, zavedli jsme odpovídající fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme z vašeho mobilního zařízení a na webových stránkách Xiaomi. Podnikneme veškeré adekvátní kroky k zajištění ochrany vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Například při přihlášení se ke Xiaomi účtu doporučujeme využít náš proces dvoustupňového ověření ke zvýšení zabezpečení vašeho účtu. Během přenosu vašich osobních informací mezi Xiaomi zařízením a našimi servery, zajistíme, že údaje jsou vždy zašifrovány pomocí protokolu TLS (Transport Layer Security) a příslušných šifrovacích algoritmů.

Vaše osobní informace jsou uloženy na zabezpečených serverech, které jsou chráněny v kontrolovaných prostorech. Klasifikujeme data na základě důležitosti a citlivosti a zajišťujeme, že vaše osobní údaje mají nejvyšší stupeň zabezpečení. Zároveň pravidelně kontrolujeme naše shromažďování, ukládání a zpracovávání informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření, pro zajištění ochrany před neoprávněným přístupem a použitím.

Především dbáme na to, aby naši obchodní partneři a poskytovatelé služeb třetích stran byli schopni zajistit a chránit vaše osobní údaje. Rovněž kontrolujeme, zda tyto třetí strany dodržují příslušné bezpečnostní standardy zavedením příslušných smluvních omezení a v případě potřeby provedením auditů a hodnocení. Na všechny naše zaměstnance, obchodní partnery a poskytovatele služeb třetích stran, kteří mají přístup k vašim osobním informacím se vztahují přísné smluvní povinnosti týkající se mlčenlivosti. Při nedodržení těchto závazků budou tyto subjekty čelit disciplinárnímu řízení či ukončení pracovního poměru.

Pro neustálé zvyšování povědomí našich zaměstnanců o důležitosti ochrany vašich osobních údajů provádíme testování a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí. Podnikneme veškeré možné a zákonem vyžadované kroky k ochraně vašich osobních údajů. Měli byste však mít na paměti, že používání internetu není zcela bezpečné a z tohoto důvodu nemůžeme zaručit bezpečnost nebo integritu jakýchkoli osobních informací, které jsou odeslány vámi nebo vám prostřednictvím internetu.

Porušení zacházení s vašimi osobními údaji je řešeno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, které v případě potřeby zahrnují oznámení porušení příslušnému orgánu pro ochranu údajů a datovým subjektům.

Naše zásady a postupy zabezpečení informací splňují mezinárodní standardy a pravidelně prochází audity třetích stran za účelem ověření účinnosti bezpečnostních opatření. Informační systém společnosti Xiaomi získal certifikaci ISO/IEC 27001:2013 pro systémy správy zabezpečení informací (ISMS). Elektronický obchod společnosti Xiaomi a platforma IoT Xiaomi Home získaly certifikaci ISO/IEC 27701:2019 pro systémy správy osobních informací (PIMS). MIUI získalo certifikaci ISO/IEC 27018:2019 pro ochranu osobních informací na veřejném cloudu.

4.2 Co můžete udělat vy

Můžete nastavit unikátní přihlašovací údaje a heslo pro vaše Xiaomi služby, které nesdělíte žádné další osobě (pouze v případě, že tato osoba byla vámi oprávněna). Takto můžete lépe ochránit své údaje před možným únikem hesla z jiných webových stránek, které mohou poškodit zabezpečení vašeho účtu. Pokud je to možné, nezveřejňujte žádný ověřovací kód, který jste obdrželi jiným osobám (včetně osob, které se vydávají za zákaznický servis Xiaomi). Kdykoli se přihlásíte ke Xiaomi účtu na stránkách Xiaomi, zejména na počítači někoho jiného nebo na veřejných internetových terminálech, měli byste se vždy po ukončení vaší relace odhlásit.

Společnost Xiaomi nemůže být zodpovědná za bezpečnostní ztráty způsobené přístupem třetích stran k vašim osobním údajům v důsledku toho, že jste nezachovali své osobní informace v tajnosti. Bez ohledu na výše uvedené, jste povinni nás okamžitě upozornit, pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu jiným uživatelem internetu nebo pokud dojde k jakémukoli jinému porušení bezpečnosti. Vaše spolupráce nám pomůže lépe chránit vaše soukromí a osobní údaje.

4.3 Přístup k dalším funkcím vašeho zařízení

Naše aplikace mohou vyžadovat přístup k určitým funkcím vašeho zařízení, jako je povolení e-mailové komunikace s kontakty, stav úložiště SMS a sítě Wi-Fi a dalším funkcím. Tyto informace jsou použity pro zajištění správného fungování aplikací na vašem zařízení a vaší interakce s aplikacemi. Udělená oprávnění můžete kdykoliv odebrat jejich vypnutím na úrovni zařízení nebo tak, že nás kontaktujete prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support.

4.4 Zásady uchovávání

Osobní údaje budou uchovávány po dobu, nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo na základě jiných samostatných zásad pro konkrétní produkty či služby shromážděny nebo po dobu vyžadovanou platnými místními předpisy. Konkrétní doby uchovávání jsou stanoveny v konkrétní službě nebo související produktové stránce. Ukončíme uchování, odstraníme nebo anonymizujeme vaše osobní informace, jakmile je účel uchování těchto informací splněn nebo jakmile potvrdíme váš požadavek na odstranění těchto údajů. Stejné podmínky platí v případě, kdy ukončíme provoz příslušné služby nebo produktu. Pokud je to možné, uvedli jsme, jak dlouho obvykle uchováváme identifikované kategorie, typy nebo položky osobních údajů. Při rozhodování o těchto dobách uchovávání bereme v potaz následující kritéria:

• množství, povaha a citlivost osobních údajů

• riziko újmy následkem neautorizovaného použití nebo zpřístupnění

• účely, za kterými zpracováváme osobní údaje, a jak dlouho potřebujeme tyto příslušné údaje k dosažení těchto účelů

• jak dlouho pravděpodobně zůstanou osobní údaje přesné a aktuální

• jak dlouho mohou osobní údaje být relevantní pro možné budoucí právní nároky

• jakékoliv platné právní, účetní, ohlašovací nebo regulatorní požadavky, které uvádí, jak dlouho musí být určité záznamy uchovávány.

V závislosti na vaší jurisdikci mohou existovat výjimky týkající se osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely veřejného, vědeckého, historického nebo statistického zájmu. Společnost Xiaomi může v případě nutnosti a v souladu s platnými zákony či vaším souhlasem tento typ informací uchovávat po dobu delší než je standardní doba uchovávání a to i přesto, že je jejich další zpracování údajů neslučitelné s původním účelem shromažďování.

5 Vaše práva

Kontrola nad osobními údaji

5.1 Kontrola nad nastavením

Společnost Xiaomi si uvědomuje, že obavy týkající se soukromí mohou být pro každého člověka jiné. Proto níže poskytujeme příklady způsobů, kterými vám společnost Xiaomi umožňuje omezit shromažďování, používání, zveřejňování nebo zpracování vašich osobních údajů a kontrolu nastavení soukromí:

• Zapnutí/vypnutí funkce Optimalizace na základě uživatelské zkušenosti a přístupu k poloze;

• Přihlášení/odhlášení se k/ze Xiaomi účtu;

• Zapnutí/vypnutí funkce synchronizace Xiaomi Cloudu; a

• Vymazání jakékoli informace uložené na Xiaomi Cloudu prostřednictvím https://i.mi.com;

• Zapnutí/vypnutí dalších služeb a funkcí, které se týkají citlivých nebo osobních informací. Více podrobností souvisejících se stavem zabezpečení vašeho zařízení můžete získat v aplikaci Optimalizace MIUI.

Pokud jste již dříve souhlasili s použitím svých osobních informací pro výše uvedené účely, své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support.

5.2 Vaše práva na vlastní osobní údaje

V závislosti na znění platných zákonů a předpisů můžete mít právo na přístup, opravu a vymazání (a určitá další práva) ohledně osobních informací, které o vás máme (dále jen "žádost"). Tato práva budou podléhat konkrétním vyloučením a výjimkám podle platných zákonů.

Pro zobrazení podrobností týkajících se osobních údajů ve vašem Xiaomi účtu či jejich změnu navštivte https://account.xiaomi.com nebo se přihlaste ke svému účtu přímo na vašem zařízení. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support.

Vaši žádost budeme moci zpracovat efektivněji, pokud splňuje následující podmínky:

(1) Žádost byla odeslána prostřednictvím exkluzivního kanálu žádostí společnosti Xiaomi s výše uvedenými podrobnostmi. Za účelem ochrany vašich informací je nutné, aby vaše žádost byla písemná (pokud místní právo výslovně neuznává ústní žádost);

(2) Poskytnete společnosti Xiaomi dostatečné informace pro ověření vaší totožnosti a potvrzení jste, že jste buď subjektem požadovaných údajů a nebo legálně oprávněnou osobou, která může jednat jménem subjektu.

Jakmile získáme dostatečné množství informací pro vyhovění vaší žádosti k získání nebo opravě vašich osobních údajů, budeme pokračovat v reagování na váš požadavek ve lhůtě stanovené dle zákona o ochraně údajů.

Podrobně:

• Máte právo na jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak využíváme vaše osobní údaje a vaše práva. Z tohoto důvodu vám poskytujeme informace uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

• Na základě znění platných zákonů vám bude na vaši žádost bezplatně poskytnuta kopie vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Za jakékoli další žádosti týkající se relevantních informací můžeme účtovat přiměřený poplatek v závislosti na aktuálních cenách za administrativní služby, pokud je to povoleno podle platných zákonů.

• Pokud se domníváte, že některé z informací, které o vás uchováváme jsou nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu nebo doplnění těchto údajů na základě účelu jejich využití.

• Na základě znění platných zákonů máte právo požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný přesvědčivý důvod, abychom je nadále používali. Všechny důvody, pro které jste požádali o vymazání svých osobních údajů, budou důkladně zváženy a na jejich základě budou provedeny přiměřené kroky, včetně technických opatření. Vezměte prosím na vědomí, že vaše informace možná nebudeme moci odstranit ze záložního systému okamžitě, z důvodu omezení příslušnými zákony a/nebo bezpečnostními technologiemi. V takovém případě budeme vaše osobní informace bezpečně ukládat a izolovat od dalšího zpracování, dokud nebude záloha odstraněna nebo anonymizována.

• Máte právo vznést námitky proti určitým typům zpracování, včetně zpracování pro přímý marketing (včetně případů, kdy je využíváno profilování) a za určitých okolností, kdy jsou právním základem pro zpracování (včetně profilování) naše oprávněné zájmy.

Specifické podmínky platné pro určité jurisdikce:

• Máte právo získat od nás omezení zpracování vašich osobních údajů. Důvody vaší žádosti o omezení zpracování vašich údajů budou pečlivě zváženy. Pokud se tyto důvody vztahují k GDPR, budeme nadále zpracovávat vaše osobní informace pouze dle platných okolností, které uvádí GDPR. Zároveň vás budeme informovat před zrušením omezení zpracování.

• Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na procesu automatizovaného zpracovávání, včetně profilování, které vytváří právní účinky ve vztahu k vám a nebo vás podobně významně ovlivňují.

• Máte právo požádat o své osobní informace ve strukturovaném, běžně používaném formátu a tyto informace předat jinému správci údajů (přenositelnost údajů).

Máme právo odmítnout zpracování žádostí nebo vyhovět pouze částečně žádostem, na které se vztahuje výjimka nebo pokud jsme k tomu jinak oprávněni podle platných zákonů, například pokud je žádost zjevně neopodstatněná, zjevně nepřiměřená nebo by vyžadovala zveřejnění informace o třetích stranách. V určitých případech můžeme účtovat poplatek, pokud to povolují platné zákony. Pokud se domníváme, že některé aspekty žádosti o vymazání informací mohou mít za následek naši neschopnost legálně tyto informace použít pro ustanovení, uplatnění nebo obhajobu našich právních nároků nebo z jiných důvodů povolených platným zákonem, může být tato žádost rovněž odmítnuta.

5.3 Odebrání souhlasu

Svůj souhlas se shromažďováním, použitím a/nebo zveřejněním vašich osobních údajů, které uchováváme nebo kontrolujeme, můžete odvolat zasláním žádosti. Svůj souhlas můžete na základě konkrétní služby odvolat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support. Váš požadavek zpracujeme v odpovídající lhůtě od podání žádosti, a poté již nebudeme shromažďovat, používat a/nebo zveřejňovat vaše osobní údaje tak, jak bylo stanoveno ve vaší žádosti.

V závislosti na rozsahu odvolání souhlasu pro zpracování vašich osobních údajů to může znamenat, že nebudete moci plně využívat produkty a služby společnosti Xiaomi. Odebrání nebo udělení vašeho souhlasu neovlivní platnost našeho zpracování provedeného na základě souhlasu až do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.4 Zrušení služby nebo účtu

Pro odhlášení se nebo zrušení konkrétního produktu či služby nás kontaktujte prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support.

Pokud si přejete zrušit svůj Xiaomi účet, upozorňujeme, že toto zrušení vám znemožní používat celou řadu produktů a služeb Xiaomi. Zrušení může být za určitých okolností zabráněno nebo zpožděno. Pokud například na vašem účtu stále existují nevyřešené finanční transakce, jako je např. nezaplacená členská služba aplikace Mi Hudba, nezaplacená témata v Obchodě s tématy nebo nezaplacený úvěr v aplikaci Mi Finance atd. V takovýchto případech nemůžeme vaši žádost okamžitě zpracovat.

Pokud jste se ke svému Xiaomi účtu přihlásili/vytvořili pomocí aplikací třetích stran, o zrušení účtu musíte požádat třetí stranu.

6 Jak jsou vaše osobní údaje přenášeny globálně

Společnost Xiaomi zpracovává a zálohuje osobní informace prostřednictvím globální provozní a řídicí infrastruktury. V současnosti má Xiaomi datová centra v Číně, Indii, USA, Německu, Rusku a Singapuru. Pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mohou být vaše údaje přeneseny do těchto datových center v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme také předat poskytovatelům služeb třetích stran a obchodním partnerům, což znamená, že vaše údaje mohou být přeneseny do jiných zemí nebo regionů. Zahraniční jurisdikce, ve kterých jsou tato globální centra umístěna, mohou, ale nemusejí mít zavedeny stejné standardy pro ochranu osobních údajů jako ve vaší domovské jurisdikci. Existují různá rizika na základě rozdílných zákonů o ochraně údajů. To však nemění žádný z našich závazků chránit vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Zejména,

• Osobní údaje, které shromažďujeme a generujeme při operacích na území pevninské Číny, jsou uchovávány v datových centrech umístěných na pevninské Číně, s výjimkou přeshraničních přenosů povolených příslušnými právními předpisy.

• Osobní údaje, které shromažďujeme a generujeme při operacích na území Ruska, jsou uchovávány v datových centrech umístěných v Rusku, s výjimkou přeshraničních přenosů povolených příslušnými ruskými právními předpisy.

• Osobní údaje, které shromažďujeme a generujeme při operacích na území Indie, jsou uchovávány v datových centrech umístěných v Indii.

Pokud potřebujeme předat osobní údaje mimo vaši jurisdikci, ať už našim pobočkám nebo třetím stranám, budeme dodržovat znění příslušných platných zákonů. Ujišťujeme vás, že všechny takové přenosy splňují požadavky platných zákonů o ochraně osobních údajů, a to zavedením jednotných ochranných opatření. Pro více informací o ochranných opatřeních, které využíváme, nás kontaktujte prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support.

Pokud používáte naše produkty a služby v oblasti Evropského hospodářského prostoru (EHP), bude jako správce údajů působit Xiaomi Technology Netherlands B.V. Za zpracování dat bude odpovědná společnost Xiaomi Singapore Pte. Ltd. Kontaktní údaje naleznete v sekci "Kontaktujte nás".

Pokud Xiaomi sdílí vaše osobní údaje pocházející ze zemí EHP se skupinou Xiaomi nebo poskytovateli služeb třetích stran, kteří se nachází mimo EHP, bude tak vždy provedeno na základě standardních smluvních doložek EU nebo jiných záruk stanovených v dokumentu GDPR. Pro více informací o konkrétních ochranných opatřeních, které využíváme nebo zaslání jejich kopie, nás kontaktujte prostřednictvím https://privacy.mi.com/support.

7 Ochrana nezletilých

Považujeme za odpovědnost rodičů nebo opatrovníků sledovat, jak jejich děti používají naše produkty a služby. Naše služby ovšem nenabízíme přímo dětem ani nevyužíváme osobní informace dětí za účelem marketingu.

Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že nezletilý poskytl společnosti Xiaomi osobní informace, kontaktujte nás prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support, abyste zajistili, že tyto osobní informace budou ihned odebrány a že se nezletilý odhlásí z jakýchkoliv příslušných služeb společnosti Xiaomi.

8 Musím souhlasit s podmínkami třetích stran?

Naše Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na produkty a služby nabízené třetí stranou. V závislosti na produktu nebo službě společnosti Xiaomi, kterou používáte, může tato služba/produkt obsahovat produkty a služby třetích stran, zahrnující hlasovou podporu, funkce fotoaparátu, přehrávání videa, služby týkající se čištění a zabezpečení systému, hry, statistiky, interakce pomocí sociálních médií, zpracovávání plateb, navigaci pomocí map, sdílení, push, filtrování informací, metody zadávání atd. Některé z těchto služeb/produktů budou poskytnuty ve formě odkazů na webové stránky třetích stran a některé budou zpřístupněny ve formě rozhraní SDK, API atd. Při použití těchto služeb mohou být také shromažďovány vaše informace. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si udělali čas a přečetli si také zásady ochrany osobních údajů třetí strany tak, jako jste si udělali čas na přečtení našich Zásad ochrany osobních údajů. Neodpovídáme za a nemůžeme kontrolovat, jak třetí strany používají osobní informace, které od vás shromažďují. Naše Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné webové stránky, na které je odkazováno pomocí našich služeb.

Níže jsou uvedeny podmínky a zásady ochrany osobních údajů třetích stran, které platí při použití těchto konkrétních produktů:

Pokud používáte poskytovatele služeb třetích stran při dokončení platby a platbě za vaši objednávku samotné, s osobními údaji, které poskytnete při placení, je zacházeno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů třetí strany.

Použitím funkce Kontrola zabezpečení v MIUI aplikaci Optimalizace, souhlasíte s pravidly jedné z níže zmíněných služeb dle vaší volby:

• Zásady ochrany soukromí a informací společnosti Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Zásady ochrany osobních údajů Mobile Security AVL SDK: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Tencent: https://privacy.qq.com

Pokud využíváte Čistič v MIUI aplikaci Optimalizace, platí Zásady ochrany osobních údajů společnosti Tencent: https://privacy.qq.com

Použitím reklamních služeb v několika konkrétních aplikacích MIUI, souhlasíte s pravidly jedné z níže zmíněných služeb dle vaší volby:

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Zásady ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Při použití metody zadávání Google platí Zásady ochrany osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy

Při provádění statistik, sledování míry pádu aplikace a poskytování možností ovládání cloudu využíváme služeb Google Analytics for Firebase nebo Firebase Analytics, které poskytuje společnost Google Inc. Zásady ochrany osobních údajů Google Firebase si můžete přečíst na stránkách: https://policies.google.com/privacy a https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Reklamní partneři třetích stran mohou za účelem poskytování reklamy v jakýchkoliv systémových aplikacích MIUI shromažďovat údaje vygenerované z vašich online aktivit, jako jsou např. vaše kliknutí na reklamy a zobrazení obsahu nebo dalších aktivit na webových stránkách nebo v aplikacích.

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Zásady ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Unity: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Zásady ochrany osobních údajů společnost Vungle: https://vungle.com/privacy/

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti IronSource: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Applovin: https://www.applovin.com/privacy/

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Chartboost: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Mopub: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Mytarget: https://legal.my.com/us/mytarget/

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Tapjoy: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

Vaše informace můžeme shromažďovat a sdílet s atribučními společnostmi třetích stran v souladu s pokyny našich reklamních partnerů, pro generování přehledů pro naše reklamní partnery, včetně metrik vaší interakce s našimi reklamami (pokud existují). V závislosti na aplikacích systému MIUI, které používáte, mohou atribuční společnosti třetích stran zahrnovat:

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Appsflyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Affise: https://affise.com/privacy-policy/

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Miaozhen: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nielsen: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 Jak aktualizujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme na základě změn v obchodování, technologiích, platných zákonech a osvědčených postupech a v případě potřeby můžeme tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Pokud dojde k zásadním změnám v našich Zásadách ochrany osobních údajů, budeme vás o tom informovat pomocí vámi poskytnutých kontaktních informací např. e-mailem, (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu), zveřejněním změn na všech webových stránkách Xiaomi nebo prostřednictvím našich mobilních zařízení, pro upozornění, které informace shromažďujeme a jak tyto informace používáme. Změny provedené v našich Zásadách ochrany osobních údajů vstupují v platnost datem, které je uvedeno v oznámení nebo na internetových stránkách. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech při ochraně vašeho soukromí. Vaše další používání produktů a služeb na webových stránkách, mobilních a/nebo jakýchkoliv jiných zařízeních bude podléhat aktualizovaným Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud to vyžadují platné zákony, před shromažďováním dodatečných osobních informací nebo budeme-li chtít použít vaše osobní informace nebo je zpřístupnit k novým účelům, vždy vás požádáme o výslovný souhlas.

10 Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jakékoli dotazy týkajících se shromažďování, využívání nebo zpřístupnění vašich osobních údajů společností Xiaomi, kontaktujte nás prostřednictvím stránky https://privacy.mi.com/support nebo na níže uvedené adrese. Na všechny žádosti týkající se ochrany osobních údajů či osobních informací nebo o přístupu k informacím či stažení informací vám odpoví náš zkušený tým odborníků. Pokud se jedná o závažný problém, můžeme vás požádat o poskytnutí více informací.

Pokud nebudete s odpovědí, kterou od nás obdržíte ohledně svých osobních informací, spokojeni, můžete podat stížnost příslušnému regulačnímu orgánu ve své jurisdikci. Na požádání vám poskytneme informace o příslušných kanálech, relevantních pro podání stížnosti na základě vaší aktuální situace.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

Pro uživatele nacházející se v Indii:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

O jakýchkoliv nesrovnalostech a důvodech ke stížnosti ohledně zpracování citlivých osobních údajů nebo informací informujte vyhrazeného Referenta pro stížnosti pomocí níže uvedených údajů:

Jméno: Vishwanath C

Telefon: 080 6885 6286, Po–Pá: 9:00 až 18:00

E-mail: grievance.officer@xiaomi.com

Pro uživatele nacházející se v Evropském hospodářském prostoru (EHP):

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení našich Zásad ochrany osobních údajů!

Co je nového pro vás

Provedli jsme několik následujících aktualizací:

• Aktualizovali jsme některé z našich kontaktních údajů.

• Aktualizovali jsme některé z informací, které shromažďujeme my a třetí strany.

• Srozumitelněji jsme stanovili, jak používáme informace neumožňující osobní identifikaci.

• Aktualizovali jsme, jak používáme vaše osobní informace, včetně více podrobností o tom, kdy zpracováváme osobní informace na základně našich oprávněných zájmů a v souladu s používáním služeb push.

• Aktualizovali jsme další podrobnosti o uchovávání údajů.

• Srozumitelněji jsme stanovili vaše práva týkající se vašich osobních informací.