Zásady ochrany osobních údajů Xiaomi

Naše Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány 4. září 2019.

Věnujte prosím chvilku seznámení se s našimi postupy ochrany soukromí a dejte nám vědět, pokud máte jakékoliv dotazy.

O nás

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V. a její přidružené společnosti v rámci skupiny Xiaomi Group (dále jen „Xiaomi“, „my“, „naše“ nebo „nás“) berou vaše soukromí velmi vážně. Zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy s ohledem na vás a je důležité, abyste plně porozuměli našemu postupu shromažďování osobních informací a využití těchto údajů a měli tak jistotu, že máte kontrolu nad tím, jaké osobní informace Xiaomi poskytnete.

O těchto Zásadách ochrany osobních údajů

S výjimkou specifických produktů nebo služeb Xiaomi, které poskytují nezávislé zásady ochrany osobních údajů, se tyto Zásady ochrany osobních údajů vztahují na všechna zařízení Xiaomi, webové stránky nebo aplikace, které zmiňují nebo se na tyto Zásady ochrany osobních údajů odkazují. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak Xiaomi shromažďuje, používá, zveřejňuje, zpracovává a chrání veškeré osobní údaje, které nám poskytnete stejně jako informace, které od vás shromažďujeme, když používáte naše produkty a služby umístěné na našich webových stránkách (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) a naše aplikace, nabízené na našich mobilních zařízeních. Pokud nějaký produkt společnosti Xiaomi poskytuje odlišné, samostatné zásady ochrany osobních údajů, tyto samostatné podmínky mají přednostní platnost. Jakýkoliv produkt nebo část produktu, která není pokryta samostatnými podmínkami stále podléhá těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Avšak způsob jak konkrétní produkty a služby shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje, se může lišit v závislosti na modelu, verzi služby nebo regionu. Podrobnosti naleznete v samostatných zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých produktů.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se "osobními údaji" rozumí informace, které lze použít k přímé či nepřímé identifikaci jednotlivce, buď z informací samotných nebo v kombinaci s dalšími údaji o této osobě, ke kterým má Xiaomi přístup, pokud příslušné zákony ve vaší oblasti nestanoví jinak. Vaše osobní údaje budeme používat výhradně v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Jak vám můžeme pomoci

Naším hlavním cílem je dosáhnout toho nejlepšího pro všechny naše uživatele. Pokud máte jakékoli dotazy či pochybnosti o našich postupech zpracování dat shrnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se prosím se svým dotazem na privacy@xiaomi.com. Rádi vám s čímkoli poradíme. Pokud máte jakékoli nevyřešené dotazy týkající se soukromí nebo využívání dat, které jsme nevysvětlili uspokojivě, prosím kontaktujte našeho poskytovatele řešení sporů (zdarma) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1 Jaké informace shromažďujeme a jak je využíváme?

1.1 Jaké informace shromažďujeme

Pro poskytnutí našich služeb vás požádáme o vaše osobní informace, které jsou nezbytné pro poskytování těchto služeb. Budeme shromažďovat pouze informace nezbytné pro své specifické, konkrétní, explicitní a legitimní účely. Tyto informace nebudou nadále zpracovávány žádným způsobem nepodléhajícím těmto kritériím. Je zcela na vás, zda se rozhodnete poskytnout či neposkytnout námi požadované informace. Ve většině případů však při neposkytnutí těchto informací nebudeme schopni poskytnout vám naše produkty a služby nebo odpovídat na vaše dotazy.

Podle charakteru služby, kterou si vyberete, můžeme shromažďovat následující typy informací:

1.1.1 Informace, které nám poskytnete

Můžeme shromažďovat jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete a které jsou nezbytné pro zvolenou službu. Například vaše jméno, číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu, doručovací adresu, objednávku, fakturu, číslo bankovního účtu, jméno vlastníka účtu, číslo kreditní karty a další informace zadané při použití stránek mi.com; materiály nebo údaje, které synchronizujete prostřednictvím služby Xiaomi Cloud; údaje o pohlaví, údaje spojené se zabezpečením účtu apod. zadané při vytváření účtu; aktuální pracovní pozici, vzdělání, a další informace týkající se vytváření účtu, vašich sociálních aktivit a účasti v programu MIUI Fóra nebo jiné platformě Xiaomi.

1.1.2 Informace, které shromažďujeme, když využíváte naše služby

• Informace o zařízení nebo SIM kartě. Například číslo IMEI, číslo GAID, číslo IMSI, adresa MAC, sériové číslo, verze a typ MIUI, verze ROM, verze Android, ID Android, ID prostoru, Operátor SIM karty a její oblast, informace na displeji, informace o přístrojové klávesnici, informace o výrobci zařízení a název modelu, doba aktivace zařízení, operátor sítě, typ připojení, základní informace o hardwaru a informace o použití (například procesor, úložiště, využití baterie, obrazovka rozlišení a teplota přístroje, model objektivu fotoaparátu).

• Specifické informace o vaší osobě, které mohou být přiřazeny poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery: Můžeme shromažďovat a používat informace, jako je vaše reklamní ID přidělené poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery.

• Informace týkající se vašeho využívání aplikací, včetně základních informací o aplikaci, jako je seznam aplikací, ID aplikace, verze SDK, nastavení aktualizace systému, nastavení aplikace (oblast, jazyk, časové pásmo, písmo) a záznam stavu aplikace (např. stahování, instalace, aktualizace, mazání).

• Informace, které jsou vygenerovány při použití služby, jako jsou odznaky, hodnocení, informace o přihlášení a záznamy o prohlížení ve službě MIUI Fórum; vaše zprávy na MIUI Fóru (viditelné pouze pro odesílající a přijímající strany); obsah služby push vygenerovaný při použití služeb Mi Push; vaše zvyklosti (například kliknutí, procházení atd.) pro reklamní služby.

• Informace o poloze (jen pro specifické služby/funkce): různé typy informací o vaší přesné nebo přibližné poloze, pokud používáte služby související s polohou (navigační software, software pro počasí a software s funkcí pro lokalizaci zařízení). Například oblast, kód země, kód města, kód mobilní sítě, mobilní předčíslí země, totožnost buňky, informace o zeměpisné délce a šířce, nastavení časového pásma, nastavení jazyka. Získávání informací o vaší poloze můžete kdykoli vypnout pro každou z aplikací v nastavení telefonu (Nastavení - Oprávnění).

Protokoly: informace týkající se používání určitých funkcí, aplikací a webových stránek. Například, soubory cookie a další technologie anonymních identifikátorů, IP adresy, informace o požadavcích sítě, historie dočasných zpráv, standardní systémové protokoly, informace o poruchách, protokoly vygenerované používáním těchto služeb (například čas registrace, čas přístupu, doba aktivity atd.).

• Další informace: Hodnota environmentálních charakteristik (ECV) (tj. hodnota, vygenerovaná z ID Xiaomi účtu, ID telefonního zařízení, ID připojené Wi-Fi sítě a informace o poloze).

1.1.3 Informace ze zdrojů třetích stran

Pokud to zákon dovoluje, budeme o vás shromažďovat také informace poskytnuté třetími stranami. Například,

• pro účely bezpečnosti a prevence proti podvodům můžeme s vaším souhlasem u některých služeb, které využívají účet a finanční transakce, ověřit vámi poskytnuté informace (např. telefonní číslo) prostřednictvím legitimních zdrojů třetích stran;

• můžeme získávat určité identifikační symboly (např. IMEI od inzerenta) pro poskytnutí reklamních služeb;

• můžeme získávat specifické informace jako jsou ID účtů a přezdívky ze služeb sociálních sítí poskytovaných třetími stranami (např.: když se přihlásíte k některé ze Xiaomi služeb pomocí účtu sociální sítě);

• informace o vaší osobě poskytnuté jinými lidmi (např.: vaše doručovací adresa, kterou jiné osoby zadali při nákupu produktů pro vás prostřednictvím mi.com).

1.1.4 Informace neobsahující identifikační údaje

Můžeme také shromažďovat další druhy informací, které nejsou přímo či nepřímo spojeny s vaší osobou a které nemohou být definovány jako osobní informace podle platných místních zákonů. Takovéto informace mohou zahrnovat statistická data, která byla vygenerovaná při použití specifické služby (např. informace týkající se zařízení neobsahující vaše identifikační údaje, denní používání, otevření stránek, čas otevření stránky a doba na ní strávená); údaje o monitorování sítě (např. čas požadavku, počet požadavků nebo chyba požadavku atd.); a záznamy o poruše aplikace. Všechny tyto údaje jsou shromažďovány za účelem zlepšování našich služeb. Typ a množství shromážděných informací závisí na způsobu, jakým využíváte naše produkty a/nebo služby.

Shromažďujeme také informace, jako jsou jedinečné identifikátory zařízení, modely zařízení, čísla verzí systému a informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách nebo v mobilních aplikacích. Tyto informace slouží k poskytnutí relevantnějšího obsahu a zároveň hlubšímu porozumění, které části našich webových stránek, produkty a služby vás nejvíce zajímají. Takto shromážděná data nejsou považována za osobní údaje, protože je nelze použít k vaší identifikaci. Pokud však dojde k propojení neosobních údajů s osobními údaji, výsledné údaje budou považovány za osobní údaje.

1.2 Jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem poskytnutí služeb a/nebo produktů pro vás a pro dodržování zákonů z naší strany podle platných předpisů, nařízení a dalších regulačních podmínek. To zahrnuje:

• Poskytování, zpracování, udržování, zlepšování a vývoj našeho zboží a/nebo služeb, včetně následné zákaznické podpory, doručení, aktivace, ověření, poprodejního servisu a propagace.

• Implementace a zachování bezpečnostních záruk za účelem prevence ztrát a zabránění podvodům. Tyto úkony zahrnují např. pomoc při identifikaci uživatelů a ověřování totožnosti uživatele. Vaše osobní údaje jsou použity v procesu zabraňování podvodných aktivit pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky: v případě potřeby; a pokud jsou údaje použité pro hodnocení v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Xiaomi o ochraně uživatelů.

• Péče o vaše zařízení, služby, dotazy nebo požadavky, například zodpovězení dotazů zákazníků, zasílání oznámení o systému a aplikacích, zpracování vašich aktivit, jako např. účast v soutěžích.

• Provádění propagačních akcí, jako např. poskytování marketingových a propagačních materiálů a aktualizací. Pokud si nepřejete dostávat určité typy propagačních materiálů, můžete se odhlásit způsobem uvedeným ve zprávě (například odkaz na odhlášení v dolní části zprávy), pokud není v příslušných zákonech uvedeno jinak. Více informací naleznete v sekci "Vaše práva" níže.

• Poskytování přizpůsobených služeb a obsahu. Na základě informací vygenerovaných v době, kdy jste produkt nebo službu využívali, jako např. historie nákupů, historie prohlížení webových stránek a zeměpisná poloha, vám můžeme doporučit vám přizpůsobené produkty, služby a aktivity včetně reklam. Máte právo kdykoli zrušit odebírání přizpůsobených reklam a ohradit se vůči profilování, včetně reklam a profilování využívaných pro účely přímého marketingu. Funkci přizpůsobeného obsahu můžete kdykoli zapnout nebo vypnout v nastavení telefonu (Nastavení - Další nastavení - Soukromí - Reklamní služby) nebo nás kontaktujte na adrese privacy@xiaomi.com. Více informací naleznete v sekci "Vaše práva" níže.

• Poskytnutí možnosti zveřejňovat vaše komentáře ve veřejných fórech.

• Interní účely, jako je například analýza dat, výzkum a vývoj statistických informací souvisejících s používáním našich produktů nebo služeb s cílem zlepšit naše produkty a služby. Například strojové učení nebo trénink modelového algoritmu, který je prováděn po procesu de-identifikace.

• Optimalizace výkonu vašeho zařízení, jako je analýza využití paměti nebo využití procesoru našimi aplikacemi.

• Ukládání a uchovávání informací týkajících se našich obchodních operací (jako např. obchodní statistiky) nebo plnění našich zákonných povinností.

• Poskytování místních služeb, které nevyžadují komunikaci s našimi servery, jako je např. používání služby Poznámky ve vašem zařízení.

• Jiné účely s vaším souhlasem.

Toto jsou podrobnější příklady toho, jak používáme vaše informace (které mohou zahrnovat i osobní údaje):

• Aktivace a registrace Vámi zakoupených produktů nebo služeb Xiaomi.

• Vytvoření a správa vašeho Xiaomi účtu. Osobní údaje shromážděné při vytváření Xiaomi účtu na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich mobilních zařízení jsou využity pro vytvoření osobního Xiaomi účtu a profilu uživatele.

• Zpracování objednávek. Informace týkající se objednávek z elektronického obchodu mohou být použity pro zpracování objednávky a souvisejících poprodejních služeb, včetně podpory zákazníků a opětovného dodání. Dále se číslo objednávky používá k prověření objednávky u doručovatelské společnosti a také jako důkaz o doručení zásilky. Údaje o potvrzení, včetně jména, adresy, telefonního čísla a poštovního směrovacího čísla slouží pro doručení zásilky. E-mailová adresa je použita k odesílání informací pro sledování zásilky. Seznam zakoupených položek je použit pro tisk faktury a umožňuje uživatelům zjistit, jaké položky jsou v balíku.

• Účast v MIUI Fóru. Osobní informace týkající se fóra MIUI nebo jiných internetových platforem společnosti Xiaomi mohou být použity pro zobrazování profilů, interakci s ostatními uživateli a účast ve fóru.

• Poskytování Xiaomi Cloudu a dalších MIUI služeb. Následující informace (informace o zařízení nebo SIM kartě včetně čísla GAID, IMEI, čísla IMSI, telefonního čísla, ID zařízení, operačního systému zařízení, adresy MAC, typu zařízení, systému a výkonu informační a informace o poloze včetně mobilního kódu země, kódu mobilní sítě, kódu oblasti umístění a identifikace mobilu) jsou shromažďovány pro aktivaci MIUI služeb, např. Xiaomi Cloudu, synchronizaci historie hovorů, SMS synchronizaci, službu Najít zařízení, pro účely ověření uživatelů a aktivaci služeb.

• Diagnostika selhání aktivace. Informace související s polohou jsou používány pro účely posouzení selhání aktivace SIM karty (tj. selhání SMS brány a sítě) k identifikaci operátora sítě dané služby a pro upozornění operátora sítě na tuto poruchu.

• Poskytování dalších služeb MIUI. Další informace, shromážděné pro každou ze služeb systému MIUI, mohou být využity k činnosti a optimalizaci funkcí těchto služeb jako například stahování, aktualizace, registrace, činnost nebo optimalizace aktivit souvisejících se službami MIUI. Například osobní údaje shromážděné v Obchodě s tématy mohou být použity pro poskytnutí služeb doporučení individuálních témat založených na historii stahování a procházení.

• Nalezení zařízení. Xiaomi funkce Najít zařízení vám pomůže najít a zajistit váš telefon v případě ztráty nebo odcizení. Telefon můžete najít na mapě pomocí informací o poloze poskytnutých vaším telefonem, vymazat data telefonu nebo telefon zamknout. Když aktivně vyhledáváte svůj telefon, informace o poloze jsou získávány přímo z vašeho mobilního zařízení. V některých případech mohou být informace také získány z vysílačů mobilních sítí nebo Wi-Fi hotspotů. Tuto funkci můžete kdykoli zapnout nebo vypnout v nastavení vašeho telefonu (Nastavení - Xiaomi účet - Xiaomi Cloud - Najít zařízení).

• Informace o poloze fotografií. Při fotografování můžete zaznamenat informace o vaší poloze. Tyto informace budou viditelné ve složkách s fotografiemi a umístěny do hlavičky vašich fotografií. Pokud nebudete chtít polohu fotografií při focení zaznamenávat, můžete tuto funkci kdykoli vypnout v nastavení fotoaparátu zařízení.

• Poskytnutí funkce zasílání zpráv (např. Mi Talk, Mi Zprávy). Pokud si stáhnete a použijete Mi Talk, informace shromážděné službou Mi Talk mohou být použity pro aktivaci této služby a identifikaci uživatele a příjemce zprávy. Dále je ukládána také historie konverzací pro usnadnění opětovného načtení předešlých konverzací poté, co uživatel aplikace znovu nainstaloval nebo synchronizoval data napříč zařízeními. Informace (telefonní čísla odesílatele a příjemce a ID Mi Zpráv) mohou být použity službou Mi Zprávy pro aktivaci služeb a povolení funkcí služeb, včetně směrování zpráv.

• Poskytování služeb založených na poloze. Během používání MIUI služeb mohou být informace o poloze použity buď námi nebo poskytovateli služeb třetích stran a našimi obchodními partnery (více informací najdete v sekci "Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje" níže), pro poskytnutí správné verze služby a přesných údajů o poloze pro neustálé vylepšování uživatelského prostředí. Např. detaily o počasí nebo přístup k informacím o poloze (jako součást platformy Android). Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v nastavení zařízení nebo přímo v nastavení jednotlivých aplikací.

• Zlepšení uživatelské zkušenosti. Některé funkce, jako je program Optimalizace na základě uživatelské zkušenosti, umožňují společnosti Xiaomi analyzovat data o tom, jak uživatelé svůj mobilní telefon a služby MIUI využívají. Tyto údaje slouží ke zlepšení uživatelského prostředí, například odesíláním hlášení o selhání.

• Využití Optimalizace (Centra zabezpečení). Shromážděné informace mohou být použity pro zabezpečení a údržbu funkce systému v aplikaci Optimalizace, jako jsou Kontrola zabezpečení, Spořic baterie, Blokované, Čistič atd. Některé z těchto funkcí jsou poskytovány třetími stranami a/nebo obchodními partnery (více informací naleznete v části "Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje" níže). Informace (které nejsou osobními informacemi, jako jsou virové databáze) jsou využívány pro funkci Kontroly zabezpečení.

• Poskytování služby push. ID Xiaomi účtu a IMEI číslo bude také použito k poskytnutí služby Xiaomi push pro vyhodnocení účinnosti inzerce a zasílání oznámení od MIUI o aktualizacích softwaru nebo oznámení o nových produktech, včetně informací o prodeji a propagaci. Dále, v rámci pověření vybrané třetí strany (které jsou také správci vašich osobních informací - více informací naleznete v sekci "Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje" níže) může služba Xiaomi push také vyhodnocovat účinnost reklamní inzerce nebo odesílat oznámení pomocí vašeho ID Xiaomi účtu a čísla IMEI z MIUI. Můžeme používat vaše osobní údaje za účelem zasílání zpráv push (prostřednictvím zpráv v rámci našich služeb, e-mailem nebo jiným způsobem), které nabízejí nebo propagují naše produkty a služby a/nebo produkty a služby vybraných třetích stran. Můžete se kdykoli odhlásit marketingových sdílení od nás a od třetích stran změnou svých preferencí v Nastavení zařízení nebo správou svých preferencí prostřednictvím aplikace/webu třetí strany pomocí Xiaomi push. Více informací naleznete v sekci "Vaše práva" níže.

• Ověření totožnosti uživatele. Xiaomi používá hodnotu ECV k ověření totožnosti uživatele a k zabránění neoprávněným přihlášením.

• Získávání zpětné vazby. Připomínky, které se rozhodnete nám poskytnout, pomáhají společnosti Xiaomi při vylepšování našich služeb. Abychom mohli navázat na připomínky, které jste se nám rozhodli poskytnout, společnost Xiaomi vás může kontaktovat pomocí vašich osobních informací, které jste nám poskytli a uchovávat záznamy o této komunikaci pro rychlejší vyřešení problémů a zlepšování našich služeb.

• Zasílání upozornění. Času na čas můžeme vaše osobní údaje použít k zasílání důležitých oznámení, jako jsou oznámení o nákupech a změnách našich smluvních podmínek a zásad. Vzhledem k tomu, že tyto informace jsou důležité pro jakoukoli komunikaci se společností Xiaomi, nedoporučujeme zrušení příjímání těchto informací.

• Provádění reklamních aktivit. Pokud se zúčastníte loterie, soutěže nebo podobné propagační aktivity pomocí platforem sociálních médií společnosti Xiaomi, můžeme použít osobní informace, které nám poskytnete pro zaslání odměn z těchto aktivit.

• Analýza vašeho zařízení za účelem poskytnutí lepšího uživatelského prostředí. Společnost Xiaomi může provádět analýzu hardwaru nebo softwaru pro vylepšování výkonu vašeho zařízení.

Tyto informace mohou být kombinovány s dalšími informacemi (včetně informací napříč různými službami nebo zařízeními, jako jsou například počítače, mobilní telefony, chytré televize a další připojená zařízení), pro poskytnutí a zlepšování našich produktů, služeb, obsahu a reklam. Například, můžeme použít detaily o vašem Xiaomi účtu ve všech službách, které používáte a které vyžadují Xiaomi účet. Kromě toho, pro poskytnutí lepšího uživatelského prostředí a vylepšování našich služeb, můžeme při dodržení příslušných zákonů a předpisů nebo s vaším souhlasem, zpracovávat informace z vámi využívaných produktů, služeb, zařízení nebo těch, které se vás týkají. Tímto způsobem můžeme vytvořit váš osobní štítek a poskytnout vám tak lépe přizpůsobená doporučení, obsah a funkce. Například pomocí historie vyhledávání v prohlížeči vám můžeme doporučit produkty nebo služby na stránkách mi.com, které by vás mohly zajímat. Na základě výše uvedených důvodů pro možnou kombinaci a pro plnění všech platných zákonů vám pro takovéto kombinace budou poskytnuty specifické kontrolní mechanismy. Máte právo se kdykoliv odhlásit z našeho přímého marketingu, automatizovaného rozhodování atd. Pokud si přejete tato práva uplatnit, zašlete nám e-mail na adresu privacy@xiaomi.com nebo využijte kontrolních mechanismů v oddělených zásadách ochrany osobních údajů pro každý z produktů. Více informací naleznete v sekci "Vaše práva" níže.

2 Soubory cookies a další technologie

Technologie, jako jsou cookies, tagy a skripty, jsou používány společností Xiaomi a našimi poskytovateli služeb a obchodními partnery třetích stran (více informací naleznete v sekci "Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje" níže). Tyto technologie se používají při analýze trendů, při správě webu, při sledování aktivity uživatelů na webu a při shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Můžeme získávat hlášení založená na využití těchto technologií těmito společnostmi a to jak na individuálním tak na agregovaném základě. Tyto technologie nám pomáhají lépe porozumět chování uživatelů, říkají nám, které části našich webových stránek lidé navštívili, a také usnadňují a měří účinnost reklam a vyhledávání na webu. S informacemi shromážděnými pomocí souborů cookies a dalšími technologiemi zacházíme jako s neosobními údaji, s výjimkou případů, kdy jsou adresy IP (Internet Protocol) nebo podobné identifikátory považovány za osobní informace podle místních zákonů.

• Soubory protokolů: Stejně jako většina webových stránek, i my shromažďujeme určité informace a ukládáme je do protokolových souborů. Tyto informace mohou zahrnovat adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazy/výstupní stránky, operační systém, datum/časové razítko a/nebo údaje o kliknutí. Tato automaticky shromažďovaná data nejsou propojena s dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme.

• Reklama: Spolupracujeme s našimi poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery (více informací naleznete v sekci "Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje" níže), pro zobrazení inzerce na našich webových stránkách nebo správu naší reklamy na jiných stránkách. Naši poskytovatelé služeb třetích stran a obchodní partneři mohou využívat technologie, jako jsou soubory cookie, ke shromažďování informací o vašich aktivitách na těchto stránkách a dalších stránkách, pro poskytnutí inzerce na základě vašich aktivit a zájmů. Před poskytnutím této reklamní služby od vás bude vyžadován předchozí výslovný souhlas. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace využity k zasílání reklam založených na vašich zájmových kritériích, můžete se odhlásit kliknutím zde http://preferences-mgr.truste.com.

• Mobilní analytika: V rámci některých mobilních aplikací používáme mobilní analytický software, který nám umožňuje lépe porozumět funkčnosti našeho mobilního softwaru ve vašem telefonu. Tento software může zaznamenávat informace o tom, jak často používáte aplikace, události, ke kterým dochází v rámci aplikace, souhrnné využití, údaje o výkonu a kde dochází k pádům v rámci aplikace. Informace, které ukládáme v rámci analytického softwaru, nepropojujeme se žádnými osobními údaji, které nám poskytnete v mobilní aplikaci.

• Místní úložiště - HTML5 / Flash: Používáme místě ukládané objekty (LSO) například HTML5 nebo Flash k ukládání obsahu a preferencí. Třetí strany, s nimiž spolupracujeme pro poskytování určitých funkcí na našich webových stránkách nebo k zobrazení reklamy na základě vaší aktivity procházení, také používají HTML5 nebo soubory Flash cookies, ke shromažďování a ukládání informací. Různé prohlížeče mohou nabízet svůj vlastní správní Nástroj pro odstranění HTML5 LSO. Pro správu souborů Flash cookies klikněte prosím zde: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Jak sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje

3.1 Sdílení

Neprodáváme žádné osobní údaje třetím stranám. Vaše osobní údaje můžeme v některých případech sdělit třetím stranám (jak je popsáno níže) za účelem poskytnutí nebo vylepšení našich produktů nebo služeb nebo nabídky produktů a služeb na základě vašich požadavků. Pokud si nepřejete, abychom tyto informace sdíleli, kontaktujte nás na adrese privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Sdílení, které aktivně zvolíte nebo vyžádáte

S vaším výslovným souhlasem nebo na vaši žádost můžeme sdílet vaše osobní s vámi určenými třetími stranami a to pouze v rozsahu stanoveném vaším souhlasem. Například v případech, kdy použijete svůj Xiaomi účet pro přihlášení se na webových stránkách nebo do aplikací třetích stran.

3.1.2 Sdílení informací s naší skupinou

Pro bezproblémové řízení obchodních operací a poskytnutí všech funkcí našich produktů a služeb, můžeme čas od času zveřejnit vaše osobní informace dalším společnostem přidruženým ke Xiaomi.

3.1.3 Sdílení v rámci ekosystému společností naší skupiny

Xiaomi spolupracuje s velkou skupinou společností, které dohromady tvoří Mi Ekosystém. Společnosti Mi Ekosystému jsou nezávislými subjekty, které jsou financovány a rozvíjeny společností Xiaomi. Tyto společnosti jsou současně odborníky ve svých odvětvích. Xiaomi může zpřístupnit vaše osobní údaje společnostem Mi Ekosystému, za účelem poskytnutí a inovace produktů a služeb (hardware i software) poskytovaných společnostmi Mi Ekosystému. Některé z těchto produktů a služeb budou i nadále pod značkou Xiaomi, zatímco některé mohou využít svou vlastní značku. Společnosti Mi Ekosystému mohou se Xiaomi také sdílet vaše údaje týkající se produktů a služeb pod značkou Xiaomi nebo společností vlastněných společností Xiaomi. Tyto údaje budou sdíleny za účelem poskytnutí hardwarových a softwarových služeb a vylepšování funkcí a uživatelského prostředí. Společnost Xiaomi přijme odpovídající organizační a technická opatření pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů během procesu zpracovávání, včetně, ale neomezující se na šifrování vašich osobních informací.

3.1.4 Sdílení s poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery

Pro poskytnutí produktů a služeb popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme v případě potřeby sdílet vaše osobní údaje s našimi poskytovateli služeb třetích stran a obchodními partnery.

To zahrnuje naše poskytovatele doručovacích služeb, datová centra, střediska pro ukládání dat, poskytovatele služeb zákazníkům, poskytovatele reklamních a marketingových služeb a dalších obchodní partnery. Tyto třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje jménem společnosti Xiaomi pro jeden či více účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. **Ujišťujeme vás, že sdílení osobních informací nezbytných pro poskytování služeb je výhradně pro legitimní, legální, nezbytné, specifické a výslovné účely. **Společnost Xiaomi bude zacházet s těmito údaji s náležitou opatrností a vždy zajistí, že před sdílením těchto údajů má uzavřeny platné smlouvy s těmito třetími stranami, které zajistí, že tyto strany dodržují platné zákony o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci. V některých případech mají poskytovatelé služeb třetích stran své vlastní podřízené procesy.

Pro poskytnutí měření výkonu, analýzy a další obchodní služby, můžeme také sdílet informace (neosobní informace) se třetími stranami (například inzerenty na našich webových stránkách) v agregované podobě. Tyto informace jsou využívány k hodnocení efektivity a pokrytí reklam a služeb našich inzerentů a obchodních partnerů, k lepšímu porozumění jaké typy osob, využívají jejich služby a jak tyto osoby komunikují s jejich webovými stránkami, aplikacemi a službami. S těmito subjekty můžeme také sdílet obecné trendy využívání našich služeb, jako je například počet zákazníků v určité skupině lidí, kteří si zakoupili určitý produkt nebo jsou zapojeni do určitých transakcí.

3.1.5 Ostatní

Xiaomi může zpřístupnit vaše osobní údaje také v případě legálních požadavků, v souladu s právními postupy, soudními spory a/nebo požadavky veřejných orgánů a vládních agentur. Vaše osobní informace mohou být také zveřejněny v případě, že tento požadavek je nezbytný nebo důležitý pro zachování národní bezpečnosti, vymáhání práv, nebo jiné záležitosti veřejného významu.

Vaše informace můžeme také zveřejnit v případech, kdy je to nezbytné pro prosazení našich podmínek, ochranu našeho podnikání, práv, aktiv, produktů, uživatelů nebo pokud je zveřejnění přiměřeně nezbytné (např. při odhalování, prevenci a řešení podvodů, neoprávněném použití produktu, porušení našich zásad nebo podmínek nebo jiných škodlivých či nezákonných činnostech). (V případě potřeby může Xiaomi shromažďovat, použít nebo zveřejnit vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu dle rozsahu povoleném platnými zákony o ochraně osobních údajů). To může zahrnovat poskytování osobních údajů veřejným nebo vládním agenturám; informování partnerů třetích stran o spolehlivosti vašeho účtu, pro předejití podvodům, porušování podmínek a dalším škodlivým činnostem.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje sdílet s:

• našimi účetními, auditory, právníky nebo podobnými konzultanty, v případě, že jsou námi požádáni o poskytnutí odborného poradenství; a

• investory a jinými relevantními třetími strany v případě skutečného nebo potenciálního prodeje nebo jiné firemní transakce týkající se subjektů ve skupině Xiaomi; a

• jakýmikoli jinými třetími stranami, pokud jste udělili souhlas ve vztahu ke konkrétnímu zveřejnění.

3.2 Přenos

Společnost Xiaomi nikdy nepřenáší vaše informace žádnému jinému subjektu kromě následujících případů:

• V případě, že jsme obdrželi váš výslovný souhlas;

• Pokud se společnost Xiaomi účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku všech nebo části našich aktiv, budete informováni prostřednictvím e-mailu a/nebo prominentního oznámení na našich webových stránkách o jakýchkoli změnách ve vlastnictví, využívání vašich osobních údajů a možností týkajících se vašich osobních informací.

3.3 Zveřejnění veřejnosti

Kromě zveřejnění čísla mobilního telefonu vítěze, ID Xiaomi účtu nebo jména uživatele při zveřejnění seznamu vítězů v de-identifikovatelné formě, společnost Xiaomi může zveřejnit vaše osobní údaje pouze za následujících okolností:

• V případě, že jsme získali váš výslovný souhlas;

• Při zveřejnění založeném na důvodném nebo právním rozhodnutí: včetně zákonů a předpisů, právních postupů, soudních sporů nebo na žádost příslušných vládních orgánů.

4 Jak uchováváme a chráníme vaše osobní údaje

4.1 Bezpečnostní opatření společnosti Xiaomi

Jsme zavázáni zajistit, že vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zveřejnění a dalším podobným rizikům, zavedli jsme odpovídající fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme z vašeho mobilního zařízení a na webových stránkách Xiaomi. Podnikneme veškeré adekvátní kroky k zajištění ochrany vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Například při přihlášení se ke Xiaomi účtu, můžete využít náš proces dvoustupňového ověření pro zajištění větší bezpečnosti. Při odesílání nebo příjmu dat z vašeho Xiaomi zařízení na naše servery, je zajištěno šifrování dat pomocí rozhraní Secure Sockets Layer ("SSL") a dalších algoritmů.

Vaše osobní informace jsou uloženy na zabezpečených serverech, které jsou chráněny v kontrolovaných prostorech. Klasifikujeme data na základě důležitosti a citlivosti a zajišťujeme, že vaše osobní údaje mají nejvyšší stupeň zabezpečení. Zároveň pravidelně kontrolujeme naše shromažďování, ukládání a zpracovávání informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření, pro zajištění ochrany před neoprávněným přístupem a použitím.

Především dbáme na to, aby naši obchodní partneři a poskytovatelé služeb třetích stran byli schopni zajistit a chránit vaše osobní údaje. Rovněž kontrolujeme, zda tyto třetí strany dodržují příslušné bezpečnostní standardy zavedením příslušných smluvních omezení a v případě potřeby provedením auditů a hodnocení. Na všechny naše zaměstnance, obchodní partnery a poskytovatele služeb třetích stran, kteří mají přístup k vašim osobním informacím se vztahují přísné smluvní povinnosti týkající se mlčenlivosti. Při nedodržení těchto závazků budou tyto subjekty čelit disciplinárnímu řízení či ukončení pracovního poměru.

Pro neustálé zvyšování povědomí našich zaměstnanců o důležitosti ochrany vašich osobních údajů provádíme testování a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí. Podnikneme veškeré možné a zákonem vyžadované kroky k ochraně vašich osobních údajů. Měli byste však mít na paměti, že používání internetu není zcela bezpečné a z tohoto důvodu nemůžeme zaručit bezpečnost nebo integritu jakýchkoli osobních informací, které jsou odeslány vámi nebo vám prostřednictvím internetu.

Porušení zacházení s vašimi osobními údaji je řešeno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, které v případě potřeby zahrnují oznámení porušení příslušnému orgánu pro ochranu údajů a datovým subjektům.

4.2 Co můžete udělat vy

Můžete nastavit unikátní přihlašovací údaje a heslo pro vaše Xiaomi služby, které nesdělíte žádné další osobě (pouze v případě, že tato osoba byla vámi oprávněna). Takto můžete lépe ochránit své údaje před možným únikem hesla z jiných webových stránek, které mohou poškodit zabezpečení vašeho účtu v Xiaomi. Pokud je to možné, nezveřejňujte žádný ověřovací kód, který jste obdrželi jiným osobám (včetně osob, které se vydávají za zákaznický servis Xiaomi). Kdykoli se přihlásíte ke Xiaomi účtu na stránkách Xiaomi, zejména na počítači někoho jiného nebo na veřejných internetových terminálech, měli byste se vždy po ukončení vaší relace odhlásit.

Společnost Xiaomi nemůže být zodpovědná za bezpečnostní ztráty způsobené přístupem třetích stran k vašim osobním údajům v důsledku toho, že jste nezachovali své osobní informace v tajnosti. Bez ohledu na výše uvedené, jste povinni nás okamžitě upozornit, pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu jiným uživatelem internetu nebo pokud dojde k jakémukoli jinému porušení bezpečnosti. Vaše spolupráce nám pomůže lépe chránit vaše soukromí a osobní údaje.

4.3 Přístup k dalším funkcím vašeho zařízení

Naše aplikace mohou vyžadovat přístup k určitým funkcím vašeho zařízení, jako je povolení e-mailové komunikace s kontakty, stav úložiště SMS a sítě Wi-Fi, a dalším funkcím. Tyto informace jsou použity pro zajištění správného fungování aplikací na vašem zařízení a vaší interakce s aplikacemi. Udělená oprávnění můžete kdykoli odebrat jejich vypnutím na úrovni zařízení nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@xiaomi.com.

4.4 Zásady uchovávání

Osobní údaje budou uchovávány po dobu, nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo na základě jiných samostatných zásad pro konkrétní produkty či služby, shromážděny nebo po dobu vyžadovanou platnými místními předpisy. Konkrétní doby uchovávání jsou stanoveny v konkrétní službě nebo související produktové stránce. Ukončíme uchování, odstraníme nebo anonymizujeme vaše osobní informace, jakmile je účel uchování těchto informací splněn nebo jakmile potvrdíme váš požadavek na odstranění těchto údajů. Stejné podmínky platí v případě, kdy ukončíme provoz příslušné služby nebo produktu. Výjimkou jsou osobní údaje, které zpracováváme pro účely veřejného, vědeckého, historického nebo statistického zájmu. V takovýchto případech může společnost Xiaomi tyto údaje uchovávat po dobu delší než je standardní doba uchovávání, v souladu s platnými zákony či vaším souhlasem a to i přesto, že je jejich další zpracování neslučitelné s původními účely.

5 Vaše práva

Kontrola nad osobními údaji

5.1 Ovládání nastavení

Společnost Xiaomi si uvědomuje, že obavy týkající se soukromí mohou být pro každého člověka jiné. Proto níže poskytujeme příklady způsobů, kterými vám společnost Xiaomi umožňuje omezit shromažďování, používání, zveřejňování nebo zpracování vašich osobních údajů a kontrolu nastavení soukromí:

• Zapnutí/vypnutí funkce Optimalizace na základě uživatelské zkušenosti a přístupu k poloze;

• Přihlášení/odhlášení se k/ze Xiaomi účtu;

• Zapnutí/vypnutí funkce synchronizace Xiaomi Cloudu; a

• Vymazání jakékoli informace uložené na Xiaomi Cloudu prostřednictvím i.mi.com;

• Zapnutí/vypnutí dalších služeb a funkcí, které se týkají citlivých nebo osobních informací. Více podrobností souvisejících se stavem zabezpečení vašeho zařízení můžete získat v aplikaci Optimalizace MIUI.

Pokud jste již dříve souhlasili s použitím vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, své rozhodnutí můžete kdykoli změnit a to buď písemně nebo zasláním e-mailu na privacy@xiaomi.com.

5.2 Vaše práva na vlastní osobní údaje

V závislosti na znění platných zákonů a předpisů máte právo na přístup k, opravu a vymazání jakýchkoli dalších osobních údajů, které o vás máme (dále jen "žádost").

Pro zobrazení podrobností týkajících se osobních údajů ve vašem Xiaomi účtu či jejich změnu navštivte http://account.mi.com nebo se přihlaste ke svému účtu přímo na vašem zařízení. Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese uvedené níže. E-mail: privacy@xiaomi.com.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vyžadují, aby vaše žádost splňovala platné a předpisy a následující podmínky:

(1) Společnost Xiaomi svým výhradním přístupem k žádosti a za účelem ochrany vašich informací vyžaduje, aby vaše žádost byla písemná (pokud místní právo výslovně neuznává ústní žádost);

(2) Před dalším zpracováním žádosti budete požádáni o poskytnutí dostatečného množství informací pro ověření vaší totožnosti a potvrzení, že žadatel je subjektem nebo legálně oprávněnou osobou požadovaných informací.

Jakmile získáme dostatečné množství informací pro vyhovění vaší žádosti k získání nebo opravě vašich osobních údajů, budeme pokračovat v reagování na váš požadavek ve lhůtě stanovené dle zákona o ochraně údajů.

Podrobnosti:

• Máte právo na jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak využíváme vaše osobní údaje a vaše práva. Z tohoto důvodu vám poskytujeme informace uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

• Na základě znění platných zákonů vám bude na vaši žádost bezplatně poskytnuta kopie vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Za jakékoli další žádosti týkající se relevantních údajů, můžeme vyžadovat přiměřený poplatek v závislosti na aktuálních cenách za administrativní služby podle platných zákonů.

• Pokud se domníváte, že některé z informací, které o vás uchováváme jsou nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu nebo doplnění těchto údajů na základě účelu jejich využití.

• Na základě znění platných zákonů máte právo požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný přesvědčivý důvod, abychom je nadále používali. Všechny důvody, pro které jste požádali o vymazání svých osobních údajů, budou důkladně zváženy a na jejich základě budou provedeny přiměřené kroky, včetně technických opatření. Pokud je to zákonem vyžadováno, nebudeme moci vaše informace odstranit ze záložního systému okamžitě, z důvodu trvající platnosti příslušných zákonů a bezpečnostních technologií. V takovém případě budeme vaše osobní údaje bezpečně ukládat a izolovat od dalšího zpracování, dokud nebude záloha smazána nebo anonymizována.

• Máte právo vznést námitky proti určitým typům zpracování, včetně zpracování pro přímý marketing (včetně případů, kdy je využíváno profilování) a za určitých okolností, kdy jsou právním základem pro zpracování (včetně profilování) naše oprávněné zájmy.

Specifické podmínky platné pro určité jurisdikce:

• Máte právo získat od nás omezení zpracování vašich osobních údajů. Důvody vaší žádosti o omezení zpracování vašich údajů budou pečlivě zváženy. Pokud se tyto důvody vztahují k GDPR, budeme nadále zpracovávat vaše osobní informace pouze dle platných okolností, které uvádí GDPR. Zároveň vás budeme informovat před zrušením omezení zpracování.

• Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na procesu automatického zpracovávání, včetně profilování, které vytváří právní účinky ve vztahu k vám a nebo vás podobně významně ovlivňují.

• Máte právo požádat o své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném formátu a předat informace jinému správci dat.

Máme právo odmítnout zpracování žádostí, které jsou nesmysluplné / komplikované, obsahující požadavky, které poškozují právo ostatních na soukromí, extrémně nereálné požadavky, požadavky vyžadující nepřiměřenou technickou podporu, a požadavky, které nejsou vyžadovány místními právními předpisy, informace, které byly zveřejněny a informace poskytnuté za důvěrných podmínek. Pokud se domníváme, že některé aspekty žádosti o vymazání nebo přístup k informacím mohou mít za následek naši neschopnost legálně tyto informace použít pro výše uvedené účely zabezpečení a boje proti podvodům, může být tato žádost rovněž odmítnuta.

5.3 Odebrání souhlasu

Svůj souhlas se shromažďováním, použitím a/nebo zveřejněním vašich osobních údajů, které uchováváme nebo kontrolujeme, můžete odvolat zasláním žádosti. Toto lze provést prostřednictvím centra pro správu vašeho Xiaomi účtu na adrese https://account.xiaomi.com/pass/del nebo nám zaslat e-mail na adresu privacy@xiaomi.com. Váš požadavek zpracujeme v odpovídající lhůtě od podání žádosti, a poté již nebudeme shromažďovat, používat a/nebo zveřejňovat vaše osobní údaje tak, jak bylo stanoveno ve vaší žádosti.

V závislosti na rozsahu odvolání souhlasu pro zpracování vašich osobních údajů to může znamenat, že nebudete moci plně využívat produkty a služby společnosti Xiaomi. Odebrání nebo udělení vašeho souhlasu neovlivní platnost našeho zpracování provedeného na základě souhlasu až do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.4 Zrušení služby nebo účtu

Pro odhlášení se nebo zrušení určitého produktu či služby nám zašlete e-mail na adresu privacy@xiaomi.com.

Pokud si přejete zrušit svůj Xiaomi účet, upozorňujeme, že toto zrušení vám znemožní používat celou řadu produktů a služeb Xiaomi. Zrušení může být za určitých okolností zabráněno nebo zpožděno. Pokud například na vašem účtu stále existují nevyřešené finanční transakce, jako je např. nezaplacená členská služba aplikace Mi Hudba, nezaplacená témata v Obchodě s tématy nebo nezaplacený úvěr v aplikaci Mi Finance atd. V takovýchto případech nemůžeme vaši žádost okamžitě zpracovat.

Pokud jste se ke svému Xiaomi účtu přihlásili/vytvořili pomocí aplikací třetích stran, o zrušení účtu musíte požádat třetí stranu.

6 Jak jsou vaše osobní údaje přenášeny globálně

Společnost Xiaomi zpracovává a zálohuje osobní informace prostřednictvím globální provozní a řídicí infrastruktury. V současnosti má Xiaomi datová centra v Číně, Indii, USA, Německu, Rusku a Singapuru. Pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mohou být vaše údaje přeneseny do těchto datových center v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme také předat poskytovatelům služeb třetích stran a obchodním partnerům, což znamená, že vaše údaje mohou být přeneseny do jiných zemí nebo regionů. Zahraniční jurisdikce, ve kterých jsou tato globální centra umístěna, mohou, ale nemusejí mít zavedeny stejné standardy pro ochranu osobních údajů jako ve vaší domovské jurisdikci. V případě takovéhoto přenosu nebo uložení vašich osobních údajů v zahraničních střediscích, existují různá rizika založená na různých stupních zákonem určené ochrany osobních údajů. To však nemění žádný z našich závazků chránit vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Zejména,

• Osobní údaje, které shromažďujeme a generujeme při operacích na území pevninské Číny, jsou uchovávány v datových centrech umístěných na pevninské Číně, s výjimkou přeshraničních přenosů povolených příslušnými právními předpisy.

• Osobní údaje, které shromažďujeme a generujeme při operacích na území Ruska, jsou uchovávány v datových centrech umístěných v Rusku, s výjimkou přeshraničních přenosů povolených příslušnými ruskými právními předpisy.

• Osobní údaje, které shromažďujeme a generujeme při operacích na území Indie, jsou uchovávány v datových centrech umístěných v Indii.

Pokud potřebujeme předat osobní údaje mimo vaši jurisdikci, ať už našim pobočkám nebo třetím stranám, budeme dodržovat znění příslušných platných zákonů. Ujišťujeme vás, že všechny takové přenosy splňují požadavky platných zákonů o ochraně osobních údajů, a to zavedením jednotných ochranných opatření. Pro více informací o ochranných opatřeních, které využíváme, nás kontaktujte e-mailem na adrese privacy@xiaomi.com.

Pokud používáte naše produkty a služby v oblasti Evropského hospodářského prostoru (EHP), bude jako správce údajů působit Xiaomi Technology Netherlands B.V. Za zpracování dat bude odpovědná společnost Xiaomi Singapore Pte Ltd. Kontaktní údaje naleznete v sekci "Kontaktujte nás".

Pokud Xiaomi sdílí vaše osobní údaje pocházející ze zemí EHP se skupinou Xiaomi nebo poskytovateli služeb třetích stran, kteří se nachází mimo EHP, bude tak vždy provedeno na základě standardních smluvních doložek EU nebo jiných záruk stanovených v dokumentu GDPR.

7 Ochrana nezletilých

Považujeme za odpovědnost rodičů nebo opatrovníků sledovat, jak jejich děti používají naše produkty a služby. Nicméně nenabízíme naše služby dětem ani nevyužíváme osobní informace od nezletilých pro účely marketingu.

Pokud má rodič nebo opatrovník důvod domnívat se, že nezletilý poskytl Xiaomi osobní informace, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu privacy@xiaomi.com, abyste zajistili, že osobní informace budou odstraněny a že se nezletilý odhlásí z příslušných služeb Xiaomi.

8 Musím souhlasit s podmínkami třetích stran?

Naše Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na produkty a služby nabízené třetí stranou. V závislosti na produktu nebo službě Xiaomi, kterou používáte, může tato služba/produkt obsahovat produkty a služby třetích stran, zahrnující hlasovou podporu, funkce fotoaparátu, přehrávání videa, služby týkající se čištění a zabezpečení systému, hry, statistiky, interakce pomocí sociálních médií, zpracovávání plateb, navigaci pomocí map, sdílení, push, filtrování informací, metody vstupu atd. Některé z těchto služeb/produktů budou poskytnuty ve formě odkazů na webové stránky třetích stran a některé budou zpřístupněny ve formě rozhraní SDK, API atd. Při použití těchto služeb mohou být také shromažďovány vaše informace. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si udělali čas a přečetli si také zásady ochrany osobních údajů třetí strany tak, jako jste si udělali čas na přečtení našich Zásad ochrany osobních údajů. Neodpovídáme za a nemůžeme kontrolovat, jak třetí strany používají osobní informace, které od vás shromažďují. Naše Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné webové stránky, na které je odkazováno pomocí našich služeb.

Níže jsou uvedeny podmínky a zásady ochrany osobních údajů třetích stran, které platí při použití těchto konkrétních produktů:

• Pokud používáte poskytovatele služeb třetích stran při dokončení platby a platbě za vaši objednávku samotné, s osobními údaji, které poskytnete při placení, je zacházeno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů třetí strany.

• Použitím funkce Čistič v MIUI aplikaci Optimalizace, souhlasíte s pravidly jedné z níže zmíněných služeb dle vaší volby:

• Zásady ochrany soukromí a informací společnosti Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Licenční smlouva pro rozhraní AVL SDK pro mobily: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Tencent: https://privacy.qq.com

• Použitím funkce Čistič v MIUI aplikaci Optimalizace, souhlasíte s pravidly jedné z níže zmíněných služeb dle vaší volby:

• Zásady ochrany osobních údajů služby Cheetah Mobile: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Tencent: https://privacy.qq.com

• Použitím reklamních služeb v několika konkrétních aplikacích MIUI, souhlasíte s pravidly jedné z níže zmíněných služeb dle vaší volby:

• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

• Zásady ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Při použití metody zadávání Google platí zásady ochrany osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy

9 Jak aktualizujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a tyto Zásady mohou být aktualizovány tak, aby odrážely změny našich obchodních a technologických postupů. Pokud dojde k zásadním změnám v našich Zásadách ochrany osobních údajů, budeme vás o tom informovat pomocí vámi poskytnutých kontaktních informací např. e-mailem, (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu), zveřejněním změn na všech webových stránkách Xiaomi nebo prostřednictvím našich mobilních zařízení, pro upozornění, které informace shromažďujeme a jak tyto informace používáme. Změny provedené v našich Zásadách ochrany osobních údajů vstupují v platnost datem, které je uvedeno v oznámení nebo na internetových stránkách. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech při ochraně vašeho soukromí. Vaše další používání produktů a služeb na webových stránkách, mobilních a/nebo jiných zařízeních bude považováno za pochopení aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů. Před shromažďováním dodatečných osobních údajů nebo budeme-li chtít použít vaše osobní údaje nebo je zpřístupnit k novým účelům budeme před provedením těchto činností vždy vyžadovat váš výslovný souhlas.

10 Další

10.1 Jednotné přihlášení

V závislosti na jurisdikci je možné se přihlásit na naše webové stránky pomocí přihlašovací služby jako OAuth. Tyto služby ověří vaši identitu, poskytnou vám možnost sdílet s námi některé z vašich osobních údajů (jako vaše jméno a e-mailovou adresu) a předběžně vyplnit náš registrační formulář. Služby, jako je OAuth, vám umožňují odeslat informace o vašich aktivitách na této webové stránce na stránku vašeho profilu a sdílet je s ostatními v rámci vaší sítě.

11 Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jakékoli dotazy týkajících se shromažďování, využívání nebo zpřístupnění vašich osobních údajů společností Xiaomi, kontaktujte nás na níže uvedené adrese s odkazem na "Zásady ochrany osobních údajů". Na všechny dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo osobních informací (přístup k informacím/stažení) vám odpoví náš zkušený tým odborníků. Pokud se jedná o závažný problém, můžeme vás požádat o poskytnutí více informací. Pokud nejste s odpovědí spokojeni, můžete podat stížnost příslušnému regulačnímu orgánu ve vaší jurisdikci. Na požádání vám poskytneme informace o příslušných kanálech, relevantních pro podání stížnosti na základě vaší aktuální situace.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 E-mail: privacy@xiaomi.com

Pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EEA): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení našich Zásad ochrany osobních údajů!