Xiaomi Privatlivspolitik

Vor privatlivspolitik blev opdateret den 4. september 2019.

Brug venligst et øjeblik til at blive fortrolig med vor privatlivspraksis, og lad os vide det, hvis du har nogen spørgsmål.

Om os

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands .V og dets tiknyttede virksomheder inden for Xiaomi Group (herefter henvist til som "Xiaomi,"vi", "vor") tager dit privatliv meget seriøst. Denne privatlivspolitik er designet med henblik på dine behov, og det er vigtigt, at du har en omfattende for ståelse af vor indsamling af personlig information og brugspraksis, med sikkerhed for, at du til sidst har kontrol over dine personlige oplysninger, der gives til Xiaomi.

Om denne privatlivspolitik

Undtagen for specifikke Xiaomi-produkter eller servicer, der leverer uafhængig privatlivspolitik, gælder denne privatlivspolitik for alle Xiaomi-enheder, websider eller applikationer, der henviser til eller forbinder til denne privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Xiaomi indsamler, bruger, afslører, behandler og beskytter alle personlige informationer, som du giver os, eller som vi indsamler fra dig, når du bruger vore produkter og servicer, der befinder sig på websider (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) og vore applikationer, som vi tilbyder. på vore mobile enheder. Hvis et Xiaomi-produkt leverer en separat privatlivspolitik, vil den separate privatlivpolitik modtage prioritetapplikation, mens den udækkede del skal være underkastet betingelserne i denne privatlivspolitik. Endvidere kan det variere afhængigt af model, serviceversion eller region, hvordan specifikke produkter og servicer indsamler og behandler dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du læsser den separate privatlivspolitik for oplysninger.

Under denne privatlivspolitik betyder "personlige oplysninger" information, som kan bruges til direkte eller indirekte at identificere et individ enten ud fra den information alene eller ud fra den information i kombination med en anden information, som Xiaomi har adgang til om det individ undtaget som det specifikt gælder i anvendelige love i din region. Vi vil anvende dine personlige oplysninger strengt i ovensstemmelse med privatlivspolitikken.

Hvordan vi kan hjælpe dig

I den sidste ende er, hvad vi ønsker det bedste for alle vore brugere. Skulle du have bekymringer over vor praksis mht. at håndtere data, der er resumeret i denne privatlivspolitik, så kontakt venligst privacy@xiaomi.com for at omtale dine specifikke bekymringer. Vi glæder os til at høre fra dig. Hvis du har en uløst bekymring om privatlivets fred eller databrug, som vi ikke har omtalt tilfredsstillende, så kontakt venligst vor USA-baserede konfliktløsning for tredje parter (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1 Hvilke oplysninger indsamles af os, og hvordan vi bruger dem?

1.1 Hvilke oplysninger indsamles af os, og hvordan vi bruger dem

For at levere vore servicer til dig, beder vi dig give personlige oplysninger, som er nødvendige for at levere e serier til dig. Vi vil kun indsamle de oplysninger, som er nødvendige for deres uspecificerede, konkrete eksplicitte og legitime formål og ikke viderebehandle på en måde, som er inkompatibel med de formål. Du har retten til vælge, om du vil give oplysningerne, vi har anmodet om, men i de fleste tilfælde vil vi måske ikke være i stand til at forsyne dig med vore produkter eller servicer eller svare på dine forespørgsler, hvis du ikke giver os dine personlige oplysninger.

Afhængigt af de servicer, du vælger, vil vi måske indsamle følgende typer information:

1.1.1. Oplysninger, du giver os:

Vi kan indsamle alle personlige oplysninger, du giver os, som er nødvendige for den service, du vælger. For eksempel kan du opgive dit navn, mobiltelefonnummer, e-mail adresse, faktureringsadresse, bankkontonumer, kontohavers navn og andre informationer, hvis du bruger mi.com-detailservice. Du kan synkronisere alle data, hvis du bruger Xiaomi Cloud-service. Du kan opgive køn og dine sikkerhedsrelaterede informationer og andre data, hvis du skaber en konto. Du kan opgive nuværende jobtitel, uddannelse og alle andre informationer, der er relateret til dine sociale aktiviteter, frit, hvis du deltager i MIUI Forum eller andre Xiaomi-platforme.

1.1.2 Oplysninger, som vi indsamler ved din brug af servicer

• Enheds- eller SIM-relateret information. eller SIM-relateret information. For eksempel IMEI-nummer, GAID-nummer, IMSI-nummer, MAC-adresse, serienummer, MIUI-version og -type, Android-version, Androi- ID, Space-ID, SIM-kort operatør og dens beliggenhed, information om skærmvisning, enhedens tastaturinformation, oplysninger om enhedsproducent og modelnavn, enhedens aktiveringstid, netværksoperatør, forbindelsestype, grundlæggende hardwareinformation og brugsinformation (så som CPS, lagring, batteribrug, skærmopløsning og enhedens temperatur, kameraets linsemodel).

• Information, der er specifik for dig, der kan overdrages af tredje parts serviceleverandører Vi kan indsamle og bruge oplysningerne så som din reklame-ID givet af tredje part serviceleverandører og forretningpartnere.

• Information relateret til din applikationsbrug, inkl.mgrundlæggende information om applikationen, applikations-ID-information, SDK-version, indstillinger til systemopdatering, applikationindstillinger (region, sprog, tidszone, font) og optegnelser om applikationsstatus (fx. downloading, installering, opdatering, sletning).

• Information, der er genereret, når du bruger en service, så som dine emblemer, vurderinger, information om indmeldelse og optegnelser om browsing i MIUI Forum-service, dine meddelelser på MIUI Forum (kun synlige for både sender og modtager), push-indholdet, når du bruger Mi´-push.servicer, din opførsel (så som at klikke og browse, m.v.) for reklameservicer.

• Beliggenhedsinformation (kun for specifikke servicer/funktionaliteter) forskellige slags information om din nøjagtige eller cirka placering, hvis du bruger lokationwsrelaterede servicer (navigations-software, vejr-software og softwaren med enhedssllokalisernde funktion). For eksempel, region, bykode, kode til mobilt netværk, mobil landekode, mobiltelefonidentitet, information om længde- og breddegrad, tidszoneindstillinger, sprogindstillinger. Du kan slukke for lokationsinformationen for hver applikation til enhver tid i telefonindstilinger (Indstilinger -Tilladelser).

• Logpå-information information relateret til din brug af visse funktioner, applikationer og websider. For eksempel cookies og andre identikationsteknologier, IP-adresser, anmodnngsinformation om netværk, midlertidig meddelelseshistorie, standard systemlogger, sammenbrudsinformation, loginformation genereret ved at bruge servicerne (så som registreringstid, afgangstid, aktivitetstid, m. v.).

• Andreoplysninger. Miljøspecifikationsværdi (ECV) (dvs. være genereret fra Mi-konto-id, telefonenheds-id, tilsluttet Wi-Fi-id og placeringsværdi).

1.1.3 Information fra tredje parts-kilder

Når loven tillader det, vil vi indsamle information om dig fra tredje parts-killder: For eksempel,

• for visse servicer, som kunne omfatte konto- og finansielle transaktioner. Med din autorisering vil vi måske validere informationen, der er givet af dig (så som telefonnummer) gennem legitime tredje parts-kilder for sikkerheds- og svindelforebyggelses-formål.

• vi vil måske modtage ideentifikationsymboler (så som IMEI fra en reklameperson) for at levere reklameservicer til dig.

• vi kan også opnå visseoplysninger så som konto-ID'er og kælenavne fra tredje parts sociaenetværksservicer )fx. når du bruger en konto fra et socialt netværk til melde dig ind på en Xiaomi-service.

• oplysninger om dig, som andre leverede til os (fx. leveringsadresse, som andre brugere kan forsyne os med, når de køber produkter til dig via mi.com-servicer).

1.1.4. Ikke-identiferbar information

Vi vil måske indsamle andre typer information, som ikke er direkte eller indirekte forbundet med et individ , og som måske ikke kan defineres som personlige oplysninger i henhold til gældende, lokale love. Sådanne oplysninger kan evt. inkludere statiske data, der er generet, når du bruger en specifik service (fx. ikke-identificerbar enhedsrelateret information, daglige brugsbegivenheder, sideadgangsbegivenheder og sessionsbegivenheder), netværks-moniteringsdato (fx. anmodningstid, anmodningsantal eller fejlanmodninger, m.v.), sammenbrudsbegivenheder for applikationen. Formålet med en sådan indsamling er at forbedre de servicer, vi leverer dig. Typen og mængden af information indsamlet afhænger af, hvordan du bruger vore produkter og/eller servicer.

Vi indsamler oplysninger så som unikke enhedsidentifikatorer, enhedsmodeller, numre til systemversioner og information om dine aktiviteter på vore websider eller mobile applikationer. Vi samler en sådan information for at forsyne dig med mere nyttig information, forstå, hvilke dele af vore websider, produkter og servicer, du er mest interesseret i. Sådanne samlede data er ikke personlige oplysninger, da de kan anvendes til at identifere dig. Hvis vi imidlertid kombinerer ikke-personlig information med personlig information, vil en sådan information blive behandlet som personlig information.

1.2 Hvordan vi bruger de peronlige oplysninger, vi indsamler

Formålet med at indsamle personlige oplysninger er at forsyne dig med produkter og/eller servicer og for at sikre, at vi er i overensstemmelse med love, regler og andre regulerende krav. Dette indebærer:

• Forsyning med, behandling af, vedligeholdelse af, forbedring og udvikling af vore produkter og/eller servicer til dig sådan som levering, aktivering, verificering, eftersalg, kunde-support og reklame.

• Implementering og vedligeholdelse af sikkerhedssikringer med det formål at forhindre tab og svindel, så som at assistere med at identificere brugere ved verificering af brugeridentitet. Vi anvender kun dine oplysninger til antisvindel-formål, når følgende to betingelser er opfyldt: Det er nødvendigt, og dataene anvendt til evaluering er i overenstemmelse med Xiaomi-legitime interesser i at beskytte brugere og servicer.

• Håndtering af dit udstyr, servicer, spørgsmål eller anmodninger så som besvaring af kundeforespørgsler, sendesystemer og applikationsbeskeder, administration af dine aktiviteter som konkurrencer.

• Gennemførelse af relevante reklameaktiviteter, så som at levere markedsførings- og reklamematerialer og opdateringer. Hvis du ikke længere ønsker at modtage visse slags reklamematerialer, kan du vælge at træde ud ved den metode, der er givet i meddelelsen (så som at ophæve abonnementet via linket nederst på meddelelsen) med mindre på anden måde specificeret under gældende love. Se venligst også "dine rettigheder" nedenfor.

• Levering af personaliserede servicer og indhold. Vi vil måske anbefale personaliserede produkter, servicer og aktiviteter, inkl. reklame, baseret på information, du genererer, når du bruger vore produkter og serier, så som købshistorie, website-browsings-historie og geografisk placering. Du har retten til at vælge at træde ud mht. at modtage personaliserede reklamer og protestere mod profilering, inkl. udført med henblik på direkte markedsføring, til enhver tid. For at gøre dette kan du tænde eller slukke den til enhver tid i telefonindstillinger (indstillinger - privatlivets fred - reklameservicer) eller kontakt os på privacy@xiaomi.com. Se også venligst "Dine rettigheder" nedenfor.

• Tillader dig at sende kommentarer på offentlige fora.

• Interne formål, så som dataanalyse, forskning og udvikling af statistisk information relateret til brugen af vore produkter eller servicer. for bedre at forbedre vore produkter eller servicer. For eksempel maskinlæring eller model algoritmetræning udføres efter af-indentificeringsbehandling.

• Optimering af din enheds præstation så som analyse af hukommelsebrugen eller CPS-brugen af din applikation.

• Opbevaring og vedligeholdelse af information relateret til dig til forretningsoperationer (så som forretningsstatistik) eller til at opfylde juridiske forpligtelser.

• Levering af lokale servicer, som ikke kræver kommunikation med vore servere så som brugen af Notes-service på din enhed.

• Andre formål med din tillladelse.

Her er flere detaljerede eksempler om, hvordan vi bruger din information (som kan omfatte personlige oplysninger).

• Aktivering om registrering af dine købte Xiaomi-produkter eller -servicer til dig.

• Skabelse og vedligeholdelse af din Mi-konto Personlige oplysninger indsamlet, når du skaber e MI-konto på vore websider eller gennem vore mobile enheder, bruges til at skabe den personlige Mi-konto og -profilside til dig.

• Behandling af din købsordre Information relateret til e-commerce-ordrer anvendes til af behandling købsordren og relaterede efter-salgs servicer, inkl. kundesupport og genlevering. Ordrenummeret vil yderligere blive brugt til at krydskontrollere ordren med leveringspartneren samt til at foretage dokumentation for levering af pakken. Modtagerinformation, inkl. navn, adresse, telefonnummer og postnummer bliver anvendt til leveringsformål. Din e-mail adresse bruges til at sende dig pakkesporingsinformation. En liste over købte artikler bruges til printning af en faktura og gør kunden i stand til at se hvile artikler, der er i pakken.

• Deltagelse i Miui-forumet. Personlige oplysninger relateret til MIUI.forumet eller andre Xiaomi-internetplatforme vil måske blive brugt til visning af profilside, interaktion med andre brugere og deltagelse i forumet.

• Levering af Xiaomi-Cloud og andre MIUI-servicer. Følgende oplysninger (enheds-eller SIM-kort-relateret information inkl. GAID-nummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, telefonnummer, enheds-ID, enhedens operativsystem, MAC-adresse, enhedstype, system- og præstationsinformation og placeringsinformation inkl. mobil landekode, mobil netværkskode, placeringens områdekode og mobilelefons identitet), anvendes til at aktivere MIUI-servicer, fx. Xiaomi-Cloud, opkaldshistories synkronisering, SMS-synkronisering, find enhed, til brugerautentificering og serviceaktivering.

• Diagnosticering af aktiveringsfiaskoer Placeringsrelateret information anvendes til at få adgang til aktiveringsfiasko med hensyn til SIM-kort (fx. Short Message Service (SMS)-gateways og netværksvigt) for at identificere netværksoperatøren for servicen og for give netværksoperatøren besked om det svigt.

• Levering af andre MIUI-servicer. Information indsamlet af MIUI-servicer anvendes til at udføre dens services funktioner, mens der leveres serviceoptimering, fx. downloading, opdatering, registrering, udførelsen- eller optimeringsaktiviteter relateret til MIUI-servicer. For eksempel kan personlige oplysninger indsamlet af temabutikken levere personaliseret temaanbefalingsservicer baseret på din downloadings- og browsinghistorie.

• Fund af din enhed. Hvis din telefon tabes eller stjæles, kan Xiaomis findeservice-feature hjælpe dig med at finde og sikre din telefon. Du kan lokalisere din telefon på et kort ved at bruge lokationsinformation, der er givet af din telefon, tør din telefon af eller lås din telefon. Når du aktivt leder efter din telefon, indfanges information om placering fra dine mobile enheder, i nogle situationer fås denne information fra mobilmaster eller Wi-Fi hotspots. Du kan slå denne feature til eller fra til enhver tid inden for telefonindstillingerne (Indstillinger - Mi-konto - Xiaomi-Cloud - Find enhed).

• Dokumentation af information om placering på fotos. Du kan føre optegnelser om din information om placering, mens du tager et foto. Informationen vil blive synlig i din fotomappe, og placeringen vil blive gemt i dine fotos' ejendomsinformation. Hvis du ikke ønsker at få din placering dokumenteret, mens du tager et foto, så kan du slukke dette til enhver tid i kameraets indstillinger.

• Levering af funktioner til at sende meddelelser (fx. Mi Talk, Mi Message). Hvis du downloader og bruger MI Talk, kan information indsamlet af Mi Talk blive brugt til at aktivere denne service og identificere modtageren og bruger af meddelelser. Endvidere opbevares chat-historie for lettere at loade chat-historie igen efter, at en bruger har geninstalleret applikationer eller til synkronisering på tværs af enheder. Informationen (senders og modtagers telefonnumre og Mi Message-ID'er) kan anvendes til Mi Message til at aktivere servicerne og til at aktivere servicen til at fungere, inkl. dirigering af meddelelser.

• Levering af lokationsbaserede servicer. Under brugen af MIUI-servicer, kan lokationsinformation også evt. blive brugt af os eller tredje parts- serviceleverandører og forretningspartnere (for yderligere information, se "Hvordan vi deler, overfører og offentligt afslører dine personlige oplysninger" nedenfor) for at præsentere den korrekte version af service og levere nøjagtige informationer om den lokation med henblik på den bedst mulige brugeroplevelse, fx. vejroplysninger, lokationsadgang (som del af Android-platformen). Du kan lå lokations-servicer fra i indstilinger eller slå brugen af en applikations lokations-servicer fra til enhver tid.

• Forbedring af brugeroplevelse. Nogle features, der kan vælges, så som brugeroplevelsesprogrammet, tillader Xiaomi at analysere data om, hvordan brugere bruger mobiltelefonen og MIUI-servicer med henblik på at forbedre brugererfaringen så som at sende sammenbrudsrapporter.

• Tilladelse til dig til at bruge Sikkerhedscentret. Indsamlede oplysninger kan evt. bruges til opretholdelse af funktioner i sikkerhedsapplikationen, så som sikkerhedsscanning, batterisparer, blokeringslist, renser, m.v. Nogle af disse funktionaliteter bruges af tredje part-serviceleverandører og/eller forretningspartnere (for mere information, se "Hvordan vi deler, overfører og offentligt afslører dine personlige oplysninger" nedenfor). Information (som ikke er personlige oplysninger som listerne over virusdefinition) bruges til sikkerhedsscannings-funktioner.

• Leverig af push-service. Mi-kontonumre og GAID/IMEI-numre vil også blive brugt til at levere Xiaomi-push-servicen til at levere reklamepræstation og sende beskeder fra MIU om opdatering af software eller nye produkterklæringer, inkl. information om salg og reklamer. Endvidere, under tilliden af udvalgte tredje parter (som også vil være datakontrollører af dine personlige oplysninger - for mere information, se Hvordan vi deler, overfører og offentligt afslører dine personlige oplysninger nedenfor) kan Xiaomi-push-service også evt. evaluere reklamepræstation eller sende beskeder ved at bruge din Mi-konto-ID og IMEI-numre fra MIUI. Vi vil evt. bruge dine peronlige oplysninger for at sende dig push-meddelelser (hvad enten ved at sende meddelelser inden for vore servicer, ved e-mail eller ved andre midler), som tilbyder eller gør reklame for vore produkter og/eller produkterne og servicer tilhørende udvalgte tredje parter. Du kan vælge at træde ud mht. at modtage markedsføring fra os og tredje parter til enhver tid, idet du ænder dine præferencer under enhedens indstillinger eller administrerer dine præferencer gennem tredje parts applikation/websiden ved at bruge Xiaomi-push. Se også venligst "Dine rettigheder" nedenfor.

• Verificering af brugeridentitet Xiaomi bruger ECV-værdien til at verificere brugeridentiteten og undgå uautoriserede pålogninger.

• Indsamling af feedback. Den feedback, du vælger at levere er værdifuld mht. at hjælpe Xiaomi med at foretage forbedringer af vore servicer. For at følge op på den feedback, du har valgt at levere, kan Xiaomi evt. korrespondere med dig med brug af personlige oplysinger, som du har leveret og føre optegnelser over denne korrespondance med henblik på problemløsning og serviceforbedring.

• Om at sende meddelelser. Fra tid til anden kan vi evt. bruge dine personlige oplysninger til at sende vigtige meddelelser så som meddelelser om køb og ændringer i vore betingelser, forhold og politikker. Da en sådan information er kritisk for vor interaktion med Xiaomi, anbefales det ikke, at du nægter at modtage en sådan information.

• Om at gennemføre reklameaktiviteter. <Hvis du deltagere i et lotteri, en konkurrence eller en lignende reklame gennem Xiaomis sociale medie-platforme, kan vi evt. bruge de private oplysninger, du leverer, til at sende dig disse belønninger.

Gennemførsel af analyse af enheden for at levere bedre brugererfaring. Xiaomi vil gennemføre analysen af hardware og software for videre at forbedre oplevelsen af enheden.

Vi vil evt. kombinere denne information med anden information (inkl. information på tværs af forskellige servicer eller enheder så som computere, mobiltelefon, smartfjernsyn og andre forbundne enheder) for at levere og forbedre vore produkter, servicer, indhold og reklame. For eksempel vil vi måske bruge dine Mi-kontooplysninger til alle servicer, du bruger, som kræver en Mi-konto. For at frembringe en bedre oplevelse til dig og forbedre vore servicer, mens vi overholder relevante love og regler, eller med din tilladelse kan vi evt. sortere information fra forskellige produkter, servicer eller udstyr fra dig eller relateret til dig for at forme en etiket, komme med forslag, tilpasset indhold og personaliserede features. For eksempel ved at bruge din søgningshistorie i browseren til at anbefale produkter eller servicer, som du ville være interesseret i på Mi.com. Og i overensstemmelse med grundene til ovenstående kombination og kravene i gældende love, vil vi levere dig specifikke kontrolmekanismer til en sådan kombination. Du har retten til at vælge at træde ud mht. at modtage direkte markedsføring fra os og automatiseret beslutningtsagning. For at udøve disse rettigheder kan du sende en e-mail til privacy@xiaomi.com eller studere kontrolmekanismerne, der er beskrevet i den separate privatlivspolitik for hvert produkt. Se venligst også "Dine rettigheder" nedenfor.

2 Cookies og andre teknologier

Teknologier så som cookies, tags og tekster bruges af Xiaomi og vor tredje parts-serviceleverandør og forretningspartnere (for mere information, se "Hvordan vi deler, overfører og offentligt afslører dine personlige oplysninger" nedenfor). Disse teknologier bruges til at analysere trends, administrere sitet, spore brugeres bevægelser omkring websiden og samle demografisk information om vor brugerbase som helhed. Vi kan evt. modtage rapporter baseret på brugen af disse teknologier af disse firmaer på et individuelt samt et samlet grundlag. Disse teknologier hjælper os til bedre at forstå brugernes behov, fortælle os, hvilke dele af vore websider, folk har besøgt, samt til at lette og måle reklamers og websøgningers effektivitet. Vi behandler information, der er indsamlet af cookies og andre teknologier som ikke-personlige oplysninger, undtagen hvor Internet Protocol-(IP) adresser eller lignende identifikatorer anses for at være personlige oplysninger ved lokale love.

• Logfiler: Som det er sandt for de fleste websider, kan vi samle visse oplysninger og opvarme dem i deres logfiler. Disse oplysninger kan inkludere Internet Protocol-(IP) adresser, browsertype, internetserviceleverandør (ISP), henvisnings-/udgangssider, operativsystem, dato-/tidsstempel og/eller clickstream-data. Vi forbinder ikke disse automatisk indsamlede data til anden information, vi samler om dig.

• Reklame: Vi er partnere med vore tredje parts serviceleverandører og forretningspartnere (for mere information, se "Hvordan vi deler, overfører og offentligt afslører dine personlige oplysninger",nedenfor) til enten af vise reklame på vore websider eller til at administrere vor reklame på andre sites. Vore tredjeparts serviceleverandører og forretningspartnere kan evt. bruge teknologier så som cookies til at samle information om dine aktiviteter på dette site og andre sites for at levere dig reklameserviec baseret om dine browsingsaktiviteter og -interesser. Vil vil opnå din tidlige eksplicitte tilladelse og involvere en klar "affirmative action", inden vi leverer dig denne reklameservice. Hvis du ønsker ikke at få denne information, der bruges til at levere dig interesse-baserede reklamer, kan du vælge at træde ud ved at klikke her http://preferences-mgr.truste.com.

• Mobil analyse: I nogle af vore mobile applikationer bruger vi mobil analyse-software for at tillade os bedre at forstå funktionaliteten af vor mobile software på din telefon. Denne software kan optage information så som, hvor ofte du bruger applikationen, begivenhederne, der sker i applikationen, samlet brug, ydelsesdata, og hvor sammenbrud sker inden i applikationen. Vi forbinder ikke den information, vi opbevarer inden i analyse-softwaren, til nogen som helst personlige oplysninger, du indgiver i den mobile applikation.

• Lokal opbevaring>/0> - HTML5/Flash: Vi bruger lokale opbevaringobjekter(LSO'er) så som HTML5 eller Flash til at lagre indhold og præferencer. Tredje parter, som vi har partnerskab med for at levere visse egenskaber på vore sites eller til at vise reklame baseret på din aktivitet med at browse på nettet, bruger også HTLM5 eller Flash cookies til at indsamle og lagre information. Forskellige browsere kan tilbyde deres eget administationsværktøj til at fjerne HTML5 LSO'ere. For at administrere Flash cookies, klik venligst her: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Hvordan vi dele, overfører og offentligt afslører dine personlige oplysninger

3.1 Deling

Vi sælger ikke nogen personlige oplysninger til tredje parter. Vi vil måske nogle gange dele dine personlige oplysninger med tredje parter (som beskrevet nedenfor) for at levere eller forbedre vore produkter eller services, inkl. at tilbyde produkter eller servicer baseret på dine krav. Hvis du ikke længere ønsker at tillade os at dele denne information, så kontakt os venligst på privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Deling, som du aktivt vælger eller anmoder om

Med din eksplicitte tilladelse eller på din anmodning vil vi dele dine personlige oplysninger inden for din tilladelse/anmodning med specifikke tredje parter, der er udpeget af dig. For eksempel når du bruger Mi-kontoen til at melde dig på en tredje parts webside eller app.

3.1.2 Deling af information med vor gruppe

For med succes at gennemføre forretningsfunktioner og forsyne dig med alle vore produkters funktioner eller servicer, kan vi evt. dele dine personlige oplysninger fra tid til anden med andre Xiaomi-affiierede.

3.1.3 Deling med vor gruppes økosystemfirmaer

Xiaomi arbejder sammen med en gruppe firmaer, der sammen danner Mi-Ecosystem. Mi Ecosystem-firmaerne er uafhængige enheder, der er investeret og udruget af Xiaomi, og er eksperter i deres område. Xiaomi vil evt. afsløre dine personlige oplysninger til Mi Ecosystem-firmaerne for at forsyne dig med og forbedre de spændende produkter og servicer (både hardware og software) fra Mi Edosystem-firmaerne. Nogle af disse produkter eller servicer vil stadigvæk være under Xiaomi-varemærket, mens andre bruger deres eget varemærke. Mi Ecosystem-firmaerne kan dele information med Xiaomi fra tid til anden i relation to produkter eller servicer under Xiaomi-varemærket med Xiaomi for at levere hardware- og software-servicer, der giver bedre funktioner og brugeroplevelse. Xiaomi vil tage passende administrative- og tekniske forholdsregler for at sikre sikkerheden for behandlingen af dine personlige oplysninger inkl., men ikke begrænset til, krypteringen af dine personlige oplysninger.

3.1.4 Deling med tredje parts serviceleverandører og forretningspartnere

For at hjælpe os med at levere dig produkter og servicer, der er beskrevet i denne privatlivspolitik kan vi evt., hvor det er nødvendigt, dele dine personlige oplysninger med vore tredje parts serviceleverandører og forretningspartnere.

Dette inkluderer vore leverandører af leveringsservice, datacentre, faciliteter til dataopbevaring, leverandører af kundeservice, reklame og leverandører af markedsføring og andre forretningspartnere. Disse tredje parter kan evt. behandle dine personlige oplysninger på vegne af Xiaomi eller med henblik på en eller flere af formålene i denne privatlivspolitik. Vi garanterer, at delingen af personlige oplysninger, der er nødvendig for at levere servicer til dig, er alene til legitime, legale, nødvendige, specifikke og eksplicitte formål. Xiaomi vil udvise passende omhu og have kontrakter parat for at sikre, at tredje parts-serviceleverandører overholder de gældende privatlivslove i din retskreds. Der kan evt. være tilfælde, hvor tredje parts-serviceleverandører har deres underbehandlere.

For at levere præstationmåling, analyse og andre forretningsservicer kan vi også eventuelt dele information (ikke-personlige oplysninger) med tredje parter (så som folk, der har reklamer på vore websider) i samlet form. Vi bruger de oplysninger, vi har til at hjælpe folk, der har reklamer, og andre forretningsparter med at evaluere effektiviteten og dækningen af deres reklamer og servicer og forstå de typer af folk, der bruger deres servicer, og hvorledes folk interagerer med deres websider, applikationer og servicer. Vi kan evt. også dele generelle brugstrender for vore servicer med dem, sådan som det antal kunder i en særlig gruppe af folk, som køber visse produkter eller engagerer sig i visse transaktioner.

3.1.5 Andet

I overensstemmelse med juridiske krav, juridiske procedurer, søgsmål og/eller anmodninger fra offentlige kontorer og regeringskontorer vil Xiaomi evt. behøve at afsløre dine personlige oplysninger. Hvis afsløringen er nødvendig eller passende at hensyn til national sikkerhed, opretholdelse af loven eller sager af offentlig vigtighed, kan vi også afsløre oplysninger om dig.

For at håndhæve vore betingelser eller beskytte vor forretning, rettigheder eller produkter eller for at beskytte brugere, eller hvis afsløringen er er rimelig nødvendig af følgende grunde (opdagelse, forhindring og løsning af svindel, uautoriseret brug af produktet, overtrædelse af vore betingelser eller politikker eller andre skadelige eller ulovlige aktiviteter) kan vi også evt. afsløre information om dig. (Der kan være lejligheder, hvor Xiaomi evt. vil indsamle, bruge eller afsløre dine personlige oplysninger uden din tilladelse hvis det kun er i det omfang, det er tilladt under gældende love til databeskyttelse). Dette kan omfatte at give dine personlige oplysninger til offentligheden eller regeringskontorer, kommunikation med tredje parter om pålideligheden af din konto for at forhindre svindel, overtrædelser og andre skadelige former for opførsel.

Endvidere kan vi evt. dele dine personlige oplysninger med:

• vore revisorer, auditører, sagfører eller lignende rådgivere, når vi beder dem om at give os professionelle råd, og

• Investorer og andre relevante tredje parter i tilfælde af et faktisk eller potentielt salg eller andre virksomhedstranaktioner relateret til en enhed i Xiaomi Group, og

• hvilke som helst tredje parter, hvis de er autoriseret af dig til at gøre det i relation til en specifik afsløring.

3.2 Overførsel

Xiaomi vil ikke overføre dine oplysninger til nogen undtagen i følgende sager:

• Hvor vi har opnået din eksplicitte tilladelse,

• Hvis Xiaomi er involveret i sammenslutningen, erhvervelsen eller salget af alle eller en del af dets aktiver, vil vi give dig besked om hvilke som helst ændringer i ejerskabet, brugen og alle valg mht. dine personlige oplysninger, som du evt. besidder, ved e-mail og/eller ved at sætte en klar besked på vore websider.

3.3 Offentlig afsløring

Ud over at frigive vinderens mobiltelefonnummer eller Mi-konto-ID eller brugernavn, når vinderlisten offentliggøres i ikke-indentiferbar form, vil Xiaomi kun offentligt afsløre dine personlige oplysninger under følgende omstændigheder:

• Hvor vi har opnået din eksplicitte tilladelse,

• Offentlig afsløring baseret på lov eller rimelig grunde: inkl. love og regler, juridiske procedurer, søgsmål eller på anmodning af de kompetente regeringsdepartementer.

4 Hvordan vi opbevarer og beskytter dine personlige oplysninger

4.1 Xiaomis sikkerhedsbeskyttelser

Vi er forpligtede til at holde dine personlige oplysninger sikre. For at forhindre uautoriseret adgang, afsløring eller andre lignende risici, har vi taget alle juridisk krævede fysiske, elektroniske og administrative procedurer for at beskytte og sikre informationerne, vi indsamler på dine mobile enheder og på Xiaomi-websider. Vi vil sikre, at vi vi beskytter dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lov. For eksempel kan du vælge at bruge vort to-trins verificeringsprogram til bedre sikkerhed, når du går ind på din Mi-konto. Når du sender eller modtager data fra din Xioami-enhed til vore servere, sikrer vi os, at de er krypterede med brug af Secure Sockets Layer ("SSL") og andre algoritmer.

Alle dine personlige oplysninger er lagret oå sikre servere og beskyttede i kontrollerede faciliteter. Vi klassificerer dine oplysninger baseret på vigtighed og følsomhed og sikrer, at dine personlige oplysninger har fået det krævede sikkerhedsniveau. Vi har særlig adgangskontrolfunktioner til cloud-baseret datalagring, og vi gennemlæser med jævne mellemrum vor informationsindsamling, -lagring, behandlingspraksis, inkl. fysiske sikkerhedsforholdsregler for at beskytte mod uautoriseret adgang og brug.

Vi udviser passsende omhu mht. forretningspartnere og tredje parts serviceleverandører for at sikre, at de er i stand til at beskytte dine personlige oplysninger. Vi kontrollerer, at passende sikkerhedsstandarder opretholdes af disse tredje parter ved at etablere passende kontraktmæssige begrænsninger, og hvor det er nødvendigt, at udføre revisioner og vurderinger. Endvidere er vore ansatte og ansatte hos vore forretningspartnere, som går ind på dine personlige oplysninger, underlagt fortrolighed, der kan håndhæves ved kontraktmæssig forpligtelse.

Vi gennemfører træningskurser i sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred for at fremme vore ansattes bevidsthed om vigtigheden af at beskytte personlige oplysninger. Vi vil tage alle praktiske og juridiske trin for at sikre dine personligeoplysninger. Imidlertid bør du være bevidst om, at brugen af internettet ikke er helt sikker, og af denne grund kan vi ikke sikre sikkerheden eller integriteten af alle personlige oplysninger, når de overføres fra dig eller til dig via internettet.

Vi håndterer brud på personlige data som krævet af gældende databeskyttelseslove, som omfatter, hvor krævet, at give besked til den relevante myndighed for opsyn med databeskyttelse og dataemner.

4.2 Hvad vi kan gøre

Du kan indstille et unikt kodeord for Xiaomi ved ikke at afsløre dit login-kodeord eller din kontoinformation til nogen (med mindre en sådan person er korrekt autoriseret af dig) i tilfælde af kodeordslækage på andre websider, som evt. kan skade din kontosikkerhed hos Xiaomi. Når det overhovedet er muligt, så afslør ikke verificeringskoden, du modtog, til nogen som helst (inkl. dem, der påstår at være Xiaomis kundeservice). Når som helst du logger på som bruger af Mi-konto på Xiaomis websider, især på en andens computer eller på offentlige internetterminaler, bør du altid logge af ved slutningen af din session.

Xiaomi kan ikke holdes ansvarlig for fejl i sikkerhed forårsaget af tredje part, der går ind på dine personlige oplysninger som resultat af, at du ikke holder dine personlige oplysninger private. Trods det foregående skal du give os besked straks, hvis der er nogen som helst uautoriseret brug af din konto af nogen som helst anden internetbruger eller andet brud på sikkerheden. Din assistance vil hjælpe os med at beskytte dine private oplysninger.

4.3 Adgang til andre features på din enhed

Vore applikationer kan evt. gå ind på andre features på din enhed så som at aktivere e-mail til at bruge kontakter, SMS-lager og Wi-Fi netværksstatus, m.v. Disse oplysninger bruges til at tillade applikationen at køre på din enhed og tillade dig at interagere med applikationerne. Du kan til enhver tid tilbagekalde dine tilladelser ved at slå dem fra på enhedsniveau eller ved at kontakte os på privacy@xiaomi.com.

4.4 Tilbageholdelsespolitik

Vi tilbageholder information i den periode, der er nødvendig for at indsamle information som beskrevet i Privatlivspolitikken eller en separat privatlivspolitik, der er leveret til et specfikt produkt eller en bestemt service, eller som det kræves af gældende love. Detaljerede tilbageholdelsesperioder er specificeret i den særlige service eller på relateret produktside. Vi vil ophøre med at tilbageholde og slette eller anonymisere personlige oplysninger, når formålet med indsamlingen er opfyldt, eller efter vi bekræfter din anmodning om sletning, eller efter at vi afslutter brugen af det tilsvarede produkt eller den tilsvarende service. En undtagelse for dette er personlige oplysninger, som vi behandler i offentlig interesse, til videnskabelig, historisk forskning eller med statistik formål. Xiaomi vil fortsætte med at tilbageholde denne type information i længere tid end sin standard tilbageholdelsesperiode, hvor det er tilladt baseret på gældende love eller din tilladelse, selv hvis videre databehandling ikker er relateret til indsamlingens oprindelig formål.

5 Dine rettigheder

Kontrol af dine personlige oplysninger

5.1 Konkrollerende indstillinger

Xiaomi anerkender, at bekymringer om privatlivets fred er forskellig fra person til person. Derfor giver vi eksempler på måder, vi stiller til rådighed for dig for at begrænse indsamlingen, brugen, afsløringen eller behandlingen af dine personlige oplysninger og kontrollere dine privatlivsindstillinger:

• Slå User Experience Program og Location Access-funktioner til og fra.

Log på eller af Mi.kontoen.

• Slå Xiaomi Cloud-synkroneringsfunktioner til og fra, og

• Slet alle informationer, der er opbevaret på Xiaomi Cloud gennem i.mi.com;

• Slå andre servicer og funktionaliteter, som arbejder med følsomme eller personlige oplysninger, til/fra. Du kan få flere oplysninger også i relation til din enheds sikkerhedsstatus i MIUI-sikkerhedsapplikation,

Hvis du har tidligere givet os tillsagn til at bruge dine personlige oplysninger til ovennævnte formål, kan du skifte mening til enhver tid ved at skrive eller sende en e-mail til os på privacy@xiaomi.com.

5.2 Din ret til dine personlige oplysninger

Afhængig af gældende love og regler har du retten til adgang til, berigtigelse og sletning af alle andre personlige oplysninger, som vi sidder inde med om dig (herefter herhenvist til som anmodningen).

Du kan også få adgang til og opdatere oplysningerne i forindelse med de personlige oplysninger på din Mi-konto http://account.mi.com eller ved at logge på din konto på din enhed. Skriv venligst til os på e-mail adressen nedenfor for yderlige information. E-mail: privacy@xiaomi.com.

Denne Privatlivspolitik kræver, at din anmodning opfylder gældende love og regler og følgende betingelse:

(1) Via Xiaomis eksklusive adgang til anmodninger og til beskyttelse af dine oplysningers sikkerhed, bør din anmodning være skriftlig (med mindre lokale love eksplicit anerkender den mundtlige anmodning.

(2) Levere tilstrækkelig information til at gøre Xiaomi i stand til at verificere din identitet og sikre, at ansøgeren er emnet eller den lovligt autoriserede person i informationen, der anmodes om.

Når vi får tilstrækkelig information til at bekræfte, at din anmodning kan behandles, vil vi fortsætte og svare på din anmodning inden for en hvilken som helst tidsramme, der er opstillet under dine gældende love til databeskyttelse.

Detaljeret:

• Du har retten til at blive forsynet med klar, gennemsigtig og let forståelig oplysning om, hvor vi bruger dine personlige oplysninger og dine rettigheder. Det er grunden til, at vi giver dig informationen i denne Privatlivpolitik.

Baseret på kravene i gældende love vil du gratis blive forsynet med en kopi af dine personlige data, der er indsamlet og behandlet af os. Mht. alle ekstra anmodninger om relevant information, kan vi evt. opkræve en rimelig afgift for faktiske administrative omkostninger i overensstemmelse med de gældende love.

Hvis nogen som helst oplysninger, vi har om dig, er ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at få dine personlige oplysninger korrigeret eller fuldstændiggjort baseret på formålet med brugen.

• Baseret på kravene i gældende love har du retten til at anmode om sletning eller fjernelse af dine personlige oplysninger, hvor der ikke er nogen tvingende grund til, at vi fortsætter med at bruge dem. Vi vil overveje grundene til din anmodning om sletning og tage rimelig trin, inkl. tekniske forholdsregler. Hvis retten opretholdes, vil vi måske ikke være i stand til straks at fjerne informationen fra sikkerhedskopisystemet pga. gældende juridiske og sikkerhedsmæssige teknologier. Hvis det er tilfældet, vil vi opbevare dine personlige oplysninger sikkert og isolere dem fra en hvilken som helst videre behandling, indtil sikkerhedskopien kan renses eller blive gjort anonym.

• Du har retten til at protestere mod visse typer behandling, inkl. behandling til direkte markedsføring (inkl.hvor der bruges profilering), og under visse omstændigheder, hvor den juridiske basis for behandling (inkl profilering) er vore legitime interesser.

Særligt under nogle jurisdiktioners love:

• Du har retten til fra os at opnå begrænsningen af behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi vil overveje grundene ril din anmodning om begrænsning. Hvis grundene gælder for GDPR, vil vi kun behandle dine personlige oplysninger under gældende forhold i GDPR og informere dig, inden begrænsningen mht. behandling ophæves.

• Du har retten til ikke at udsættes for en beslutning baseret ene på automatiseret behandling, inkl profilering, sam producerer juridiske virkninger angående dig eller på lignende vis påvirker dig.

• Du har retten til at ansøge om dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt format og sende informationerne til en anden datakontrollør.

Vi har retten til at nægte at behandle anmodninger, der ikke givermmening/er indviklede, anmodninger, som skader andres ret til privatliv, ekstremt urealistiske anmodninger, som kræver uforholdsmæssigt stort teknisk arbejde og anmodninger, der ikke kræves under lokal lov, information, der er blevet gjort offentlig, information givet under konfidentielle forhold. Hvis vi tror, at visse aspekter af anmodningen om at slette eller få adgang til information evt. kan resultere i vores manglende evne til lovligt at bruge informationen til førnævnte antisvindels- og sikkerhedsformål, kan den også forkastes.

5.3 Tilbagetrækning af tilladelse

Du kan tilbagetrække din tilladelse, som tidlgere er givet os, af en særlig grund ved at indgive en anmodning inkl. indsamling, brug, og/eller afsløring af dine personlige oplysninger i vor besidelse eller kontrol. Baseret på den specifikke service, du bruger, kan du besøge administrationscentret for Mi-konto på https://account.xiaomi.com/pass/del eller sende en e-mail til privacy@xiaomi.com. Vi vil behandle din anmodning inden for en rimelig tid fra da, anmodningen blev foretaget, og derefter ikke indsamle, bruge og/eller afsløre dine personlige oplysninger efter din anmodning.

Afhængigt af omfanget of din tilbagekaldelse af tilladelse, så bemærk venligst, at du måske ikke vil være i stand til at fortsætte med at modtage den fulde fordel ved Xiaomis produkter og servicer. Tilbagekaldelsen af din tilladelse eller autorisation vil ikke påvirke gyldigheden af vor behandling, der er udført på basis af tilladelsen op indtil tidspunktet for tilbagetrækningen.

5.4 Sletning af en service eller konto

Hvis du ønsker at slette et specifikt produkt eller en bestemt service, kan du sende en e-mail til privacy@xiaomi.com for at logge af servicen.

Hvis du ønsker at slette MI-kontoen, så bemærk venligst, at sletningen vil forhindre, at du bruger hele omfanget af produkter og servicer fra Xiaomi. Sletning kan forhindres eller slettes under visse omstændigheder. For eksempel kan vi ikke straks understøtte din anmodning, hvis der stadig findes penge udensående på din konto så som ubetalte medlemsservice til MI Music, betalt tema i temabutikken eller ubetalte lån på din Fi Finance.

Når du logger på Xiaomi gennem en tredje parts-konto, skal du ansøge om sletning af kontoen fra den tredje part.

6 Hvordan dine personlige oplysninger overføres globalt

Xiaomi behandler og laver sikkerhedskopi af personlige oplysninger gennem en global infrastruktur til kontrol. For tiden har Xiaomi datacentre i Kina, Indien, USA, Tyskland og Singapore. Med henblik på formålene, der er beskrevet i Privatlivspolitikken, kan dine oplysninger evt. overføres til disse datacentre i overensstemmelse med gældende lov.

Vi kan også evt overføre dine personlige oplysninger til tredje parts-serviceleverandører og forretningspartnere, og derfor kan dine data også overføres til andre lande eller regioner. Jurisdiktionen, hvor disse globale faciliteter findes, kan evt. eller kan evt. ikke beskytte personlige oplysninger med de samme standardarder, som i din jurisdiktion. Der findes forskellige risici under forskellige love til databeskyttelse, og risiko for, at vi måske vil overføre og opbevare fdine personlige oplysninger på oversøiske faciliteter. Dette ændrer imidlertid ikke vor forpligtelse til overholde denne Privatlivspolitik og benytte dine personlige oplysninger.

Særligt:

• De personlige oplysninger, som vi indsamler og genererer i arbejde inden i territoriet til Fastlandskina, opbevares i datacentre i Fastlandskina, undtagen overførsler på tværs af grænser, som det er tilladt i gældende lov.

• De peronlige oplysninger, vi indsamler og genererer i vort arbejde i Rusland, behandles og opbevares i datacentre i Rusland, udtagen overførsler på tværs af grænser, som er tilladt i gældende lov.

• De personlige oplysninger, som vi indsamler og genererer i arbejde i Indien, opbevares i datacentre i Indien.

Hvis vi behøver at overføre personlige oplysninger uden for din jurisdiktion, hvad enten til vore affilierede eller tredje parts-serviceleverandører, vil vi overholde relaterede, gældende love. Vii sikrer, at alle sådanne overførsler opfylder kravene i gældende, lokale daabeskyttelseslove ved at implementere ensartede sikringer. Du kan lære om sikringerne, som vi har etableret, ved at kontakte os på privacy@xiaomi.com.

Hvis du bruger vore produkter og servicer i Det Euroæiske Økonomiske Samabrejdsmråde (EØS), vil Xiaomi Technology Netherlands B.V.handle som datakontrolløren, og Xiaomi Singapore Pte Ltd vil være ansvarlig for databehandlingen. Kontaktoplysninger kan findes i "Contact us"-sektionen.

Hvis Xiaomi deler personlige data, der stammer fra dig, i EØS med en Xiaomi Group-enhed eller en tredje parts-serviceleverandør uden for EØS, vil vi gøre det på basis af EU-standard kontraktparagrafer eller nogen andre sikringer, der gives i GDPR.

7 Beskyttelse af mindreårige

Vi anser det for at være forælderens eller værgens ansvar at holde opsyn med barnets brug af vore produkter eller servicer. Imidlertid tilbyder vi ikke servicer direkte til et barn eller bruger børns personlige data med markedsføringsformål.

Hvis du er forælder eller værge, og du mener, at den mindreårige har givet Xiaomi personlige oplysninger, så kontakt os venligst på privacy@xiaomi.com for at sikre, at de personlige oplysninger fjernes straks, og at den mindreåriges abonnement ophæves fra alle de relevante Xiaomi servicer.

8 Skal jeg være enig i alle tredje parts-betingelser og -forhold?

Vor Privatlivspolitik gælder ikke for produkter eller servicer, der tilbydes af en tredje part. Afhængigt af Xiaomi-produkttr eller -servicen, du bruger, kan det inkorporere en tredje parts produkter, servicer involverende stemmestøtte, kamerabehandling, video afspilning, systemrensning og sikkerhedsrelaterede serier, spil, statistikker, interaktion på sociale medier, behandling af betaling, kortnavigering, deleng, push, filtrering af information, input-metoder, mv. Nogle af disse bliver leveret i form af links tll tredje parts-websider, og nogle vil man gå ind på i form af SDK'er,API''er, m.v. Dine oplysninger kan evt. også blive indsamlet, når du bruger disse produkter eller servicer. Af disse grunde foreslår vi stærkt, at du tager tiden til at læse den tredje parts privatlivspolitik ligesom du læser vores. Vi er ikke ansvarlige for og kan ikke kontrollere, hvorledes tredje parter bruger peronlige oplysninger, som de indsamler fra dig. Vor privatlivspolitik gælder ikke andre sites, der er linket fra vore servicer.

De følgende er eksempler på, hvornår tredje part-betingelser og privatlivspolitikker måske vil gælde, når du bruger de specifikke produkter, der er opført ovenfor:

•Når du bruger en tredjeparts-udtjekningsservice til at afslutte og betale for din ordre, håndteres de personlige oplysniger, som du udleverer under udtjekningen, håndteres i overensstemmelse med den tredje parts privatlivspolitik.

• Når du bruger sikkerhedsscannings-featureN i MIUI-sikkerhedsapplikatioen, vil en af følgende gælde, afhængigt af dit valg af service.

•Avasts privatlivs- og sikkerhedspolitik: https://www.avast.com/privacy-policy

• Licensaftale for AVL SDK til mobiltelefon: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Tencents privatlivspolitik:https://privacy.qq.com

• Når du bruger rensningsegenskaben i MIUI-sikkerhedsapplikationen, vil en af følgende gælde, afhængigt af di valg af service::

• Cheetah mobiltelefons privatlivspolitik: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Tencents privatlivspolitik:https://privacy.qq.com

• Når du bruger reklameservicerne i flere specifikke applikationer i MIUO, vil en af følgende gælde afhængigt af dit valg af service.

• Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy

• Facebooks privatlivspolitik:https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Når du bruger Google-inputmetoden, gælder Googles privatlivspolitik. https://policies.google.com/privacy

9 Hvordan vi opdaterer denne Privatlivspolitik

Vi gennemser Privatlivspolitikken med mellemrum baseret på ændringer i forretning og teknologi, og vi kan evt. opdatere denne Privatlivspolitik. Hvis vi foretager en betydelig ændring i denne Privatlivspolitik, vil vi give dig besked via dine registrerede kontaktinformation så som e-mal (sendt til e-mail adressen specificeret på din konto) eller offentliggørelse på Xiaomis websider, eller give dig besked via mobile enheder, så du kan lære om informationerne, vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Sådanne ændringer i Privatlivspolitiken vil gælde fra den effektive dato, der er specificeret på beskeden eller websiden. Vi tilskynder dig til at kontrollere denne side med jævne mellemrum for at få den seneste information om vor private praksis Din fortsatte brug af produktet og servicerne på websiden, mobile og/alle andre enheder vil blive anset for anerkendelse af den opdaterede politik. Vi beder om dnt eksplicitte tilladelse, når vi indsamler yderligere personlige oplysninger, eller når vi bruger eller afslører dine personlige oplysninger med henblik på andre formål.

10 Andet

10.1 Enkel tilmelding

Afhængigt af din jurisdiktion vil du måske være i stand til at logge på vor webside med brug af forskellige pålogninger, der er leveret af OAuth-servicer. Disse servicer vil autentificere din identitet, give dig muligheden for at vælge at dele visse personlige oplysninger (så som dit navn og e-mal adresse) med os for at forududfylde vor tilmeldelsesformular. OAuth-servicerne tillader dig at vælge, om der skal sendes information om dine personlige aktiviteter på denne webside til din profilside for at deler med andre inden for dit netværk.

11 Kontakt os

Hvis du har nogen kommentarer eller spørgsmål mht. denne Privatlivspoltik eller nogen spørgmål med relation til Xiaomis indsamling, brug eller afsløring af dine personlige oplysninger, så kontakt venligst os på adressen nedenfor med henvisning til "Privatlivspolitik". Nå vi modtager spørgsmål om privatlisoplysninger eller personlige oplysninger om adgang/downloading/anmodninger, har vi et professionelt team til at løse dine problemer. Hvis dit spørgsmål selv involverer et betydeligt problem, vil vi måske bede dig om mere information. Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du modtog, kan du videregive klagen til den relevante regulerende myndighed i din jurisdiktion. Hvis du konsulterer os, vil vi levere information om de relevante klagekanaler, der måske vil gælde baseret på din faktiske situation.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

For brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Tak for, at du tager tid til at læse vor Privatlivspolitik!