Xiaomi Privaatsuspoliitika

Meie privaatsuspoliitikat on uuendatud 4. septembril 2019.

Palun võtke hetk, et tutvuda meie privaatsuspõhimõtetega ja andke meile teada, kui teil on küsimusi.

Teave meie kohta

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. ja nende sidusettevõtted Xiaomi Groupis (edaspidi „Xiaomi“, „me“ või „meie“) suhtub Teie privaatsusesse väga tõsiselt. See privaatsuspoliitika on loodud Teie vajadusi silmas pidades ning on oluline, et Teil on igakülgne arusaamine Teie isikuandmete kogumise ja kasutamise tavadest ning täielik kindlus, et Teil on lõplik kontroll Xiaomile antud mistahes isikuandmete üle.

Teave selle privaatsuspoliitka kohta

See privaatsuspoliitika kehtib kõigi Xiaomi seadmete, veebisaitide või rakenduste puhul mis sellele privaatsuspoliitikale viitavad, välja arvatud teatud konkreetsed Xiaomi tooted või teenused millel on enda sõltumatu privaatsuspoliitika. See privaatsuspoliitika selgitab kuidas Xiaomi kogub, kasutab, avalikustab, töötleb ja kaitsen Teie meile antud või meie kogutud isikuandmeid, kui kasutate meie tooteid ja teenuseid veebisaitidel (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) ja meie rakendusi meie mobiiliseadmetes. Kui Xiaomi tootel on eraldi privaatsuspoliitika, on see ülimuslik ja selles täpsustamata küsimustes kohaldatakse seda privaatsuspoliitikat. Täiendavalt võib viis, kuidas konkreetsed tooted ja teenused Teie isikuandmeid koguvad ja töötlevad sõltuda mudelist, teenuse versioonist või piirkonnast. Üksikasjad leiate eraldi privaatsuspoliitikast.

Selles privaatsuspoliitikas tähendavad „isikuandmed“ infot, mida saab kasutada isiku otseseks või kaudseks tuvastamiseks, kasutades kas ainult seda infot või kombineerides seda muude selle inimese kohta Xiaomi käsutuses olevate andmetega, välja arvatud kui Teie piirkonnas kehtivad õigusaktid nõuavad teisiti. Kasutame Teie isikuandmeid rangelt vastavalt sellele privaatsuspolitikale.

Kuidas me Teid aidata saame

Lõppude lõpuks soovime me seda, mis on kõigile meie kasutajatele parim. Kui Teil peaks tekkima küsimusi seoses meie käesolevas privaatsuspoliitikas välja toodud andmekäsitluse tavadega, pöörduge oma konkreetsele murele lahenduse leidmiseks aadressil privacy@xiaomi.com. Oleme Teile hea meelega abiks. Kui Teil on privaatsuse või andmete kasutamisega seotud lahendamata probleem, millele me ei ole rahuldavalt vastanud, palun võtke ühenduse meie USA-s asuva kolmandast osapoolest vaidluste lahenduste pakkujaga (tasuta) aadressil https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1 Milliseid andmeid kogutakse ja kuidas me neid kasutame?

1.1 Milliseid andmeid me kogume

Oma teenuste osutamiseks palume Teil anda isikuandmeid, mis on vajalikud nende teenuste Teile pakkumiseks. Me kogume ainult teavet, mis on vajalik selle kindlaksmääratud, täpse, selgesõnalise ja seadusliku otstarbega ning mida ei töödelda enam viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Teil on õigus otsustada, kas küsitud andmeid esitada või mitte aga enamasti ei ole meil võimalik Teile pakkuda meie tooteid või teenuseid või vastata Teie päringutele, kui Te isikuandmeid ei esita.

Sõltuvalt valitud teenustest võime koguda järgmiseid andmete tüüpe:

1.1.1 Teie poolt meile antavad andmed:

Võime koguda Teie poolt meile antavaid isikuandmeid, mis on vajalikud Teie poolt valitud teenuste jaoks. Näiteks võite meile anda enda nime, mobiiltelefoninumbri, e-posti aadressi, tarneaadressi, tellimuse- või arveandmed, pangakonto numbri, kontoomaniku nime, krediitkaardi numbri ja muid andmeid, kui kasutate mi.com müügiteenuseid; võite sünkroonida materjali või andmeid Xiaomi Cloud teenuste kasutamisel; võite konto loomisel meile öelda enda soo, turvalisusega seotud andmeid ja teisi andmeid; võite meile vabatahtlikult esitada enda ametikoha, haridusliku tausta ja muid andmeid, kui osalete MIUI Forumis või teistel Xiaomi platvormidel.

1.1.2 Meie poolt teenuste kasutamisel kogutavad andmed

• Seadme või SIM-kaardiga seotud andmed. Näiteks IMEI-kood, GAID-kood, IMSI-kood, MAC-aadress, seerianumber, MIUI versioon ja tüüp, ROM versioon, Androidi versioon, Android ID, Space ID, SIM-kaardi operaator ja asukoha piirkond, ekraani andmed, seadme klaviatuuri andmed, seadme tootja andmed ja mudeli nimetus, seadme aktiveerimise aeg, võrguoperaator, ühenduse tüüp, riistvara põhiandmed ja kasutamise andmed (nt protsessor, mälumaht, aku kasutus, ekraani resolutsioon ja seadme temperatuur, kaamera objektiivi mudel).

• Teile omased andmed, mis võivad olla määratud kolmanda poole teenusepakkujate ja äripartnerite poolt: võime koguda ja kasutada andmeid, nagu näiteks Teile kolmanda poole teenusepakkuja ja äripartnerite poolt antud reklaamitunnus.

• Seadme kasutamisega seotud andmed, muu hulgas rakenduse põhiandmed, näiteks rakenduste loend, rakenduse tunnuse teave, SDK versioon, süsteemi värskenduste seaded, rakenduste seaded (piirkond, keel, ajavöönd, kirjatüüp) ja rakenduse oleku logi (nt allalaadimine, paigaldamine, värskendamine, kustutamine).

• Seadme kasutamisel genereeritud andmed, nagu näiteks märgid, reitingud, sisselogimise andmed ja sirvimise andmed teenuses MIUI Forum; teie sõnumid MIUI Forum platvormil (nähtaval ainult saatjale ja vastuvõtjale); Mi tõuketeenuseid kasutades genereeritud tõuketeatiste sisu; Teie käitumine (nt klõpsud, sirvimine, jne) reklaamiteenustes.

• Asukohaandmed (ainult teatud teenuste/funktsioonide puhul): erinevad andmete tüübid Teie täpse või ligikaudse asukoha kohta, kui kasutate asuohaga seotud teenuseid (navigeerimistarkvara, ilmatarkvara ja asukohamääramise funktsiooniga tarkvara). Näiteks piirkonna, riigi kood, linna kood, mobiilside kood, riigi, kärjetunnuse, pikkus- ja laiuskraadide teave, ajavööndi sätted, keelesätted. Telefoni seadetest (Seaded - Õigused) saate asukohateabe kasutamise õigused iga rakenduse puhul ka välja lülitada.

• Logiandmed: teatud funktsioonide, rakenduste ja veebisaitide kasutamisega seotud info. Näiteks küpsised ja muud anonüümsed identifitseerimistehnoloogiad, IP-aadressid, võrgutaotluse teave, ajutine sõnumite ajalugu, standardsed süsteemilogid, teave krahhi kohta., teenuseid kasutades genereeritud logiandmed (näiteks registreerimise aeg, juurdepääsuaeg, aktiivsuse aeg, jne).

• Muud andmed: keskkonnaomaduste väärtus (ECV) (nt väärtus, mis on genereeritud Mi konto ID-st, telefoni seadme ID-st, ühendatud Wi-Fi ID-st ja asukoha andmed).

1.1.3 Teave kolmandatelt pooltelt

Õigusaktidega lubatud olukordades kogume Teie kohta andmeid ka kolmandatelt pooltelt. Näiteks:

• teatud teenustes, mis nõuavad kontot või finantstehingute puhul, või Teie loal, võima valideerida Teie poolt antud andmeid (nt telefoninumbrit) kolmanda poole allikatest, et tagada turvalisus ja vältida pettuseid;

• võime saada määratud tuvastamiseks kasutatavaid sümboleid (nt reklaamija saadetav IMEI-kood) mis võimaldavad pakkuda Teile reklaamiteenuseid;

• samuti võime saada teatud andmeid, nt konto tunnuseid ja hüüdnimesid kolmanda poole sotsiaalvõrgustikest (nt kui kasutate Xiaomi seadmesse sisse logimiseks sotsiaalvõrgustiku kontot);

• teiste poolt Teie kohta meile antud andmed (nt Teie tarneaadress, mille kasutajad võivad meile anda, kui ostavad Teile tooteid läbi mi.com teenuste).

1.1.4 Isiku tuvastamist mitte võimaldavad andmed

Lisaks võime koguda muud tüüpi andmeid, mis ei ole otseselt ega kaudselt seotud isikuga ja mis ei pruugi kohaldatavate õigusaktide kohaselt olla määratletud isikuandmetena. Sellisteks andmeteks võivad olla statistilised andmed mis genereeritakse, kui kasutate konkreetset teenust (nt isiku tuvastamist mitte võimaldav seadmega seotud teave, igapäevase kasutamise sündmused, lehekülje avamised, lehekülje avamise ajad ja sessiooni sündmused); võrgumonitooringu andmed (nt päringu aeg, päringu number või veapäring jne); rakenduse krahhi andmed. Selliseid andmeid kogutakse eesmärgiga täiustada Teile pakutavaid teenuseid. Kogutavate andmete tüüp ja kogus sõltub sellest, kuidas kasutate meie tooteid ja/või teenuseid.

Kogume andmeid, nagu näiteks seadme ainuidentifikaatorid, seadme mudel, süsteemi versiooninumbrid ja teave tegevuse kohta meie veebisaitidel või mobiilirakendustes. Koondame selliseid andmeid kasulikuma teabega, et mõista millised osad meie veebisaitidest, toodetest ja teenustest pakuvad Teile huvi kõige rohkem. Sellised koondandmed ei ole isikuandmed ja neid ei saa kasutada Teie tuvastamiseks. Sellest hoolimata käsitleme isikuandmetega kombineeritud mitte-isiklikke andmeid isikuandmetena.

1.2 Kuidas me kasutame kogutud isikuandmeid

Isikuandmete kogumise eesmärgiks on pakkuda Teile tooteid ja/või teenuseid ning veenduda, et vastame kohaldatavatele õigusaktidele, määrustele ja teistele nõuetele. See tähendab:

• meie toodete ja/või teenuste pakkumist, töötlemist, hoidmist, täiustamist ja arendamist Teile, nagu näiteks tarnimine, aktiveerimine, verifitseerimine, müügijärgne teenindus, klienditugi ja reklaam;

• turvameetmete rakendamine ja hoidmine eesmärgiga takistada kahju ja pettuseid, näiteks kasutajate tuvastamise toetamine, kasutajate isiku verifitseerimine. Kasutame Teie andmeid pettuste vältimiseks ainult siis, kui täidetud on kaks järgmist tingimust: see on vajalik ja andmeid kasutatakse hindamiseks vastavalt Xiaomi õigustatud huvidele kaitsta meie kasutajaid ja teenuseid;

• seadmete, teenuste, küsimuste või päringute käsitlemine, näiteks vastamine klientide päringutele, süsteemi ja rakenduse teadete saatmine, Teie tegevuste haldamine (nt loosimised);

• asjakohaste reklaamitegevuste läbiviimine, näiteks turustus- ja kampaaniamaterjalide ning värskenduste pakkumine. Kui Te ei soovi teatud tüüpi turundusmaterjali enam saada, võite loobuda kasutades sõnumis toodud meetodit (nt tellimuse tühistamise link sõnumi lõpus), kui kohalikud õigusaktid ei määra teisiti. Vaadake all asuvat jaotist „Teie õigused“;

• isikustatud teenuste ja sisu pakkumine. Võime soovitada isikustatud tooteid, teenuseid ja tegevusi, sh reklaame, sõltuvalt Teie poolt meie toodete ja teenuste kasutamisel genereeritud andmetest, nt ostuajalugu, veebisaidi sirvimise ajalugu ja geograafiline asukoht. Teil on igal ajal õigus loobuda isikustatud reklaamidest ja esitada vastuvälde profileerimisele, sh otseturunduse eesmärgil teostatavale profileerimisele. Selleks võite vastava valiku telefoni seadetest välja lülitada (Seaded - Täpsemad seaded - Privaatsus - Reklaamiteenused) või võtta meiega ühendust aadressil privacy@xiaomi.com. Vaadake all asuvat jaotist „Teie õigused“;

• kommentaaride lubamine avalikes foorumites;

• ettevõttesisesed eesmärgid, näiteks andmeanalüüs, uurimistöö ja statistiliste andmete arendamine seoses meie toodete või teenuste kasutamisega, et täiustada meie tooteid või teenuseid. Näiteks võime arendada masinõpet või mudelite algoritme pärast andmete anonüümseks muutmist;

• Teie seadme tõhususe optimeerimine, näiteks võime analüüsida rakenduse mälu või protsessori kasutamist;

• meie äritegevusega seotud Teie andmete säilitamine ja hoidmine (nt äristatistika) või meie õiguslike kohustuste täitmine;

• kohalike teenuste osutamine kui need ei eelda sidet meie serveritega, näiteks Teie seadmes hoitav teenus Märkmed;

• muud eesmärgid, milleks olete andnud nõusoleku.

Siin on veel mõned konkreetsed näited Teie andmete (mis võivad sisaldada isikuandmeid) kohta:

• Teie poolt ostetud ja registreeritud Xiaomi toodete või teenuste aktiveerimine ja kasutamine;

• Teie Mi konto loomine ja hoidmine. Isikuandmeid, mida kogutakse läbi meie kodulehtede või mobiiliseadmete Mi kontot registreerides, kasutatakse isikliku Mi konto ja kasutaja profiili loomiseks;

• Teie ostutellimuste töötlemine. E-kaubanduse tellimustega seotud andmeid võidakse kasutada ostutellimuse töötlemiseks ning sellega seotud müügijärgseteks teenusteks, sealhulgas klienditeenindus ja uuesti kohaletoimetamine. Lisaks sellele kasutatakse tellimuse numbrit ristkontrolli teostamiseks tarnepartneriga ja paki kohaletoimetamise kontrolliks. Kviitungi andmeid, sealhulgas nime, aadressi, telefoninumbrit ja postikoodi kasutatakse kättetoimetamise eesmärgil. E-posti aadressi kasutatakse Teile paki jälgimise info saatmiseks. Ostetud esemete nimekirja kasutatakse arve printimiseks ja selleks, et võimaldadab kasutajatel näha, mida pakk sisaldab;

• Teile teenuses MIUI Forum osalemise võimaldamine. Isikuandmeid, mis on seotud MIUI foorumi või teiste Xiaomi internetiplatvormidega, võidakse kasutada profiililehe näitamiseks, suhtlemisel teiste kasutajatega ja foorumis osalemisel;

• Teile teenuse Xiaomi Cloud ja teiste MIUI teenuste pakkumine. Järgmiseid andmeid: (seadme või SIM-kaardiga seotud andmed, sh GAID-kood, IMEI-kood, IMSI-kood, telefoninumber, seadme tunnus, seadme operatsioonisüsteem, MAC-aadress, seadme tüüp, süsteemi ja tõhususe andmed ja asukohaandmed, muu hulgas mobiili riigikood, mobiilivõrgu kood, asukoha suunakood ja mobiili tunnus) kasutatakse MIUI teenuste aktiveerimiseks, sh Xiaomi Cloud, kõneajaloo sünkroonimine, SMS sünkroonimine, seadme leidmine, kasutaja tuvastamine ja seadme aktiveerimine.

• aktiveerimistõrgete diagnoosimine. Asukohaga seotud andmeid kasutatakse SIM-kaardi aktiveerimise tõrgete hindamiseks (sh SMS-värava ja võrgu tõrked), et määrata kindlaks selle teenuse võrguoperaator ja teavitada võrguoperaatorit tõrkest;

teiste MIUI teenuste pakkumine. Teisi erinevate MIUI teenuste poolt kogutud andmeid võidakse kasutada selle teenuse funktsioonide täitmiseks ning selleks, et teenust optimeerida, nt alla laadimine, uuendamine, MIUI teenustega seotud registreerimise, toimimise või optimeerimise tegevused. Näiteks võidakse teemade poe jaoks kogutud andmeid kasutada isikupärastatud teemade soovituse teenuseks, mis põhineb teie alla laadimise ja sirvimise andmetel;

• seadme leidmine. Kui kaotate telefoni või see varastatakse, saate selle leida ja kaitsta teenusega Xiaomi Find. Saate oma telefoni poolt antud asukohainfo abil oma telefoni asukoha kaardil kindlaks määrata, telefoni mälu kustutada või telefoni lukustada. Telefoni aktiivsel otsimisel salvestatakse mobiiliseadme asukohaandmed; teatud olukordades saab need andmed mobiilivõrgu tornidest või Wi-Fi pääsupunktidest. Selle funktsiooni saab telefoni seadetest alati sisse või välja lülitada (Seaded - Mi konto - Xiaomi Cloud - Leia seade).

asukoha andmete salvestamine fotodel. Teil on võimalus salvestada fotot tehes oma asukoha andmed. See info on nähtav Teie fotode kaustas ja asukoht salvestatakse fotode atribuutides. Kui Te ei soovi oma asukohta fotosid tehes salvestada, võite selle igal ajal oma seadme kaamera seadetest välja lülitada;

• sõnumiteenuste pakkumine (nt Mi Talk, Mi Message). Kui laadite alla ja kasutate Mi Talk rakenduse, võidakse Mi Talki poolt kogutud andmeid kasutada selle teenuse aktiveerimiseks ja kasutaja ning sõnumisaaja tuvastamiseks. Lisaks sellele säilitatakse vestluse ajalugu, et oleks mugav ajaloolisi vestlusi uuesti laadida peale seda, kui kasutaja on rakendused uuesti paigaldanud või seadmetevaheliseks sünkroonimiseks. Andmeid (saatja ja vastuvõtja telefoninumbrid ja Mi Message ID-d) võidakse kasutada Mi Message'i poolt teenuste aktiveerimiseks ja teenuse funktsioneerimise võimaldamiseks, sealhulgas sõnumite suunamiseks.

• asukohapõhiste teenuste pakkumine. MIUI teenuste kasutamisel võidakse asukohaandmeid kasutada ka meie või kolmandatest isikutest teenusepakkujate (vt lisateavet jaotisest „Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine“) poolt selleks, et pakkuda teile teenuse õiget versiooni ja anda täpseid üksikasju konkreetse asukoha kohta parima kasutajakogemuse saavutamiseks, nt ilmainfo, asukoha ligipääs (osana Androidi platvormist). Asukohateenused seate alati välja lülitada või keelata nende kasutamise rakendusest;

• kasutajakogemuse täiustamine. Mõned valikulised funktsioonid, nagu näiteks Kasutajakogemuse Programm, võimaldavad Xiaomil analüüsida andmeid selle kohta, kuidas kasutajad mobiiltelefoni ja MIUI teenuseid kasutavad ning sellega parandada kasutajakogemust, näiteks saates kokkujooksmise aruandeid;

• turvakeskuse kasutamise võimaldamine. Kogutud andmeid võidakse kasutada turvarakenduse turbe ja süsteemi funktsioonide jaoks, nt turvalisuse skann, energia säästja, blokeerimisnimekiri, puhastaja jne. Mõnda neist funktsioonidest käitavad kolmanda poole teenusepakkujad ja/või äripartnerid (vt lisateavet jaotisest „Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine“). Teavet (mis ei ole isikuanded, nt viiruste määratlemise loendid) kasutatakse viiruste skannimise funktsiooni jaoks;

tõuketeadete teenuse pakkumine. Mi konto ID-d ja GAID/IMEI-koodi kasutatakse ka Xiaomi mobiiliteadete teenuses, et hinnata reklaami toimivust ja saata MIUI poolt teavitusi tarkvarauuenduste kohta või uute toodete teavitusi, sealhulgas müügi ja kampaaniate info. Lisaks sellele võime kolmandate poolte usaldusel (kes on samuti Teie isikuandmete töötlejad - vt lisateavet jaotisest „Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine“) kasutada Xiaomi tõuketeatiste süsteemi, et hinnata reklaamide tõhusust või selleks, et saata teavitusi läbi Teie Mi konto ID või MIUI IMEI-koodi. Võime kasutada Teie isiklikke andmeid, et saata teile tõuketeatiseid (kas meie teenustes, meilisõnumite kaudu või muul viisil), mis pakuvad või reklaamivad meie tooteid ja teenuseid ja/või valitud kolmanda osapoole tooteid ja teenuseid. Võite meie ja kolmandate poolte turundussõnumitest alati loobuda kui muudate enda seadme seadistusi või teete vastavad valikud Xiaomi tõuketeatiseid kasutavas kolmanda poole rakenduses/veebisaidil. Vaadake all asuvat jaotist „Teie õigused“;

• kasutaja tuvastamine. Xiaomi kasutab kasutajate ECV väärtust, et tuvastada kasutaja ja kindlustada, et volitamata isikud sisse ei logiks;

• kasutajate tagasiside kogumine. Tagasiside, mida otsustate anda, on väärtuslik ja aitab Xiaomil oma teenuseid täiustada. Selleks, et Teie antud tagasisidet lähemalt uurida, võib Xiaomi Teile vastata, kasutades Teie antud isikuandmeid, ning pidada andmeid selle suhtluse kohta, et täiustada probleemide lahendamist ja teenuseid;

• teavituste saatmine. Aeg-ajalt võime kasutada Teie isikuandmeid oluliste teavituste saatmiseks, näiteks suhtlus Teie ostude ja meie kasutustingimuste ning poliitikate muutumise teemal. Need andmed on Teie ja Xiaomi vaheliseks suhtluseks olulised ja seetõttu ei soovita me nende esitamisest loobuda;

• reklaamtegevuse läbiviimine. Kui osalete loosimistel, konkurssidel või muus sarnases kampaanias, näiteks läbi Xiaomi sotsiaalmeedia platvormide, võime me Teie antud isikuandmeid kasutada Teile nende auhindade saatmiseks;

• Teie seadme analüüsi läbiviimine parema kasutajakogemuse pakkumiseks. Xiaomi võib läbi viia riistvara või tarkvara analüüsi, et Teie seadmel saadavat kogemust veelgi paremaks muuta.

Võime selliseid andmeid ühendada teiste andmetega (sh andmetega erinevatest teenustest või seadmetest, nagu näiteks arvutid, mobiiltelefonid, nutitelerid ja muud ühendatud seadmed), et pakkuda ja täiustada meie tooteid, teenuseid, sisu ja reklaame. Näiteks võime kasutada Teie Mi konto andmeid kõigis Mi kontot kasutavates teenustes. Paremate kogemuste pakkumiseks ja meie teenuste täiustamiseks võime vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele ja määrustele või Teie nõusolekul sortida teavet erinevatest seadmetest, teenustest või toodetest, et koostada märgiseid, teha pakkumisi, pakkuda isikustatud sisu või personaliseeritud funktsioone. Näiteks võime kasutada Teie brauseri otsinguajalugu, et soovitada Mi.com tooteid ja teenuseid, mis võiks Teile huvi pakkuda. Vastavalt üleval nimetatud kombinatsioonide eesmärkidele ja kohaldatavate õigusaktide nõuetele anname Teile selliste kombinatsioonide haldamiseks konkreetsed kontrollimeetodid. Teil on õigus loobuda otseturundusest, automatiseeritud otsustest jne. Nende õiguste kasutamiseks võite saata e-kirja aadressil privacy@xiaomi.com või kasutada iga konkreetse toote privaatsuspoliitikas kirjeldatud meetmeid. Vaadake all asuvat jaotist „Teie õigused“.

2 Küpsised ja muud tehnoloogiad

Tehnoloogiad, nagu näiteks küpsised, sildid ja skriptid mida kasutab Xiaomi või mida käitavad kolmanda poole teenusepakkujad ja/või äripartnerid (vt lisateavet jaotisest „Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine“). Neid tehnoloogiaid kasutatakse trendide analüüsimiseks, saidi haldamiseks, kasutajate saidil liikumise jälgimiseks ja kasutajabaasi demograafilise teabe kogumiseks tervikuna. Me võime saada nendelt ettevõtetelt nende tehnoloogiate kasutamise kohta nii isiklikke kui ka koondatud raporteid. Need tehnoloogiad aitavad meil paremini mõista kasutajate käitumist, näitavad meile milliseid veebisaidi jaotiseid inimesed kõlastavad ja toetavad ning mõõdavad reklaamide ning veebiotsingute tõhusust. Käsitleme küpsiste ja teiste tehnoloogiate abil kogutud andmeid isiku tuvastamist mitte võimaldava teabega, välja arvatud juhul, kui kohalikud õigusaktid käsitlevad IP-aadresse või sarnaseid andmeid isikuandmetena.

• Logifailid: nagu enamik veebilehti, kogume me teatud andmeid ja hoiame neid logifailides. Nende andmete hulka võivad kuuluda interneti protokollide (IP) aadressid, brauseri tüüp, internetiteenuse pakkuja (ISP), viitavad/väljuvad lehed, operatsioonisüsteem, kuupäev/kellaaeg ja/või clickstream andmed. Me ei seosta neid automaatselt kogutud andmeid muu infoga, mida Teie kohta kogume.

• Reklaam: teeme koostööd kolmanda poole teenusepakkujatega ja äripartneritega (vt lisateavet jaotisest „Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine“), et kuvada meie veebisaidil reklaame või hallata meie reklaame teistel saitidel. Meie kolmanda poole teenusepakkujad ja äripartnerid võivad kasutada tehnoloogiaid, nagu näiteks küpsised, et koguda andmeid Teie tegevuse kohta sellel saidil ja muudel saitidel, et pakkuda Teile reklaami, mis põhineb teie sirvimistegevustel ja huvidel. Me saame Teie eelneva selgesõnalise nõusoleku ja kaasame selged positiivsed meetmed enne selle reklaamiteenuse pakkumist Teile. Kui soovite, et seda infot ei kasutataks teile huvidepõhiste reklaamide pakkumiseks, võite sellest loobuda, klõpsates siin http://preferences-mgr.truste.com.

• Mobiilne analüütika: kasutame mõnedes oma mobiilirakendustes mobiilse analüütika tarkvara, mis võimaldab meil paremini mõista oma mobiilse tarkvara funktsioneerimist Teie telefonis. See tarkvara võib salvestada selliseid andmeid nagu, kui tihti Te rakendust kasutate, rakenduses toimuvad sündmused, kasutamise koond, jõudluse andmed ja rakenduses toimuvate kokkujooksude asukohad. Me ei seosta analüütikatarkvaras salvestatud andmeid mistahes isikuandmetega, mida Te läbi mobiilirakenduse sisestate.

• Lokaalne salvestamine – HTML5/Flash: me kasutame sisu ja eelistuste salvestamiseks lokaalse salvestamise objekte (LSO) nagu näiteks HTML5 või Flash. Kolmandad pooled, kellega me oma Saitidel teatud funktsioonide pakkumiseks või Teie veebisirvimisel põhinevate reklaamide näitamiseks koostööd teeme, kasutavad samuti andmete kogumiseks ja salvestamiseks HTML5 või Flash küpsiseid. Erinevad veebilehitsejad võivad pakkuda oma haldustööriistu HTML5 LSO-de eemaldamiseks. Flash küpsiste haldamiseks klõpsake siin: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine

3.1 Jagamine

Me ei müü mistahes isikuandmeid kolmandatele pooltele. Võime aeg-ajalt jagada Teie isikuandmeid kolmandate pooltega (nagu kirjeldatud all), et pakkuda või täiustada meie tooteid või teenuseid, sh Teie nõuetele vastavate toodete või teenuste pakkumine. Kui Te ei soovi, et Teie andmeid enam jagaksime, kirjutage meile aadressil privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Jagamine Teie aktiivse valiku või taotluse korral

Teie selgesõnalisel nõusolekul või taotlusel jagame Teie isikuandmeid vastavalt Teie nõusolekule/taotlusele ja Teie poolt määratud kolmanda poolega. Näiteks, kui kasutate Mi kontot kolmanda poole veebisaidil või rakenduses sisse logimiseks.

3.1.2 Andmete jagamine meie grupis

Eduka äritegevuse tagamiseks ja Teile kõigi meie toodete ja teenuste funktsioonide pakkumiseks võime aeg-ajalt jagada Teie isikuandmeid Xiaomi sidusettevõtetega.

3.1.3 Meie grupi ökosüsteemi ettevõtetega jagamine

Xiaomi töötab koos ettevõtete grupiga, kellest koos moodustub Mi Ecosystem. Mi Ecosystemi ettevõtted on sõltumatud üksused, oma ala eksperdid, kes on Xiaomi poolt rahastatud ja inkubeeritud. Xiaomi võib avaldada Teie isikuandmeid Mi Ecosystemi ettevõtetele, et pakkuda Teile Mi Ecosystemi ettevõtete põnevaid tooteid ja teenuseid (nii riistavara kui tarkvara) ning neid täiustada. Mõned neist toodetest või teenustest on ka Xiaomi kaubamärgi all, samas teised võivad kasutada oma brändi. Mi Ecosystemi ettevõtted võivad jagada andmeid Xiaomiga aeg-ajalt seoses Xiaomi tootemargi ja teiste Xiaomi kaubamärkide toodete või teenustega, et pakkuda riist- ja tarkvara teenuseid ning luua paremaid funktsioone ja kasutajakogemust. Xiaomi võtab kasutusele asjakohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et tagada Teie isikuandmete turvaline töötlemine, muu hulgas võime Teie isikuandmed krüptida.

3.1.4 Jagamine kolmanda poole teenusepakkujate ja äripartneritega

Selleks, et saaksime pakkuda Teile selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud tooteid ja teenuseid, võime vajadusel Teie isikuandmeid jagada meie kolmanda poole teenusepakkujate ja äripartneritega.

Siia hulka kuuluvad tarne teenusepakkujad, andmekeskused, andmekeskused, klienditeeninduse pakkujad, reklaami ja turustuse teenuse pakkujad ja teised äripartnerid. Need kolmandad pooled võivad töödelda Teie isikuandmeid Xiaomi nimel või ühel või mitmel selles privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärgil. Garanteerime, et Teile teenuste pakkumiseks vajalik isikuandmete jagamine on alati põhjendatud, õiguspärane, vajalik, konkreetne ja selgel eesmärgil.Xiaomi rakendab vajalikke hoolsusmeetmeid ja on kolmandate pooltega sõlminud lepingud mis tagavad, et kolmandad poole teenusepakkujad järgivad Teie õigusruumis kohaldatavaid privaatsuse õigusakte. Vahel on võimalik, et kolmanda poole teenusepakkujad kasutavad alltöötlejaid.

Tõhususe mõõtmiseks, analüütikaks ja teiste äritegevuste teistamiseks võime andmeid (isiku tuvastamist mitte võimaldavad andmed) jagada kolmandate pooltega (nt meie veebisaitidel reklaamijad) koondandmeid. Kasutame teavet, et aidata reklaamijatel ja teistel äripartneritel hinnata nende reklaamide ja teenuste tõhusust ja katvust ning eesmärgiga mõista inimeste tüüpe, kes kasutavad nende teenuseid ja seda, kuidas inimesed suhtlevad nende veebisaitide, rakenduste ja teenustega. Samuti võime nendega jagada üldise kasutamise trende, nagu näiteks klientide arvu teatud inimeste rühmas, kes ostavad teatud tooteid või teevad konkreetseid tehinguid.

3.1.5 Teised

Vastavalt õiguslikele nõuetele, õigusmenetlustele, hagidele ja/või avalike asutuste ning valitsusasutuste päringutele võib Xiaomil olla kohustus Teie isikuandmete avalikustamiseks. Samuti võime Teie andmeid avalikustada, kui avalikustamine on vajalik või asjakohane riikliku jugeoleku, korrakaitse või muul olulisel avalikul põhjusel.

Samuti võime Teie andmeid avalikustada, kui see on vajalik meie tingimuste jõustamiseks või meie äritegevuse, õiguste, vara, toodete või kasutajate kaitseks või kui avalikustamine on põhjendatult vajalik järgmistel eesmärkidel: pettuste, toodete lubamatu kasutamise, meie tingimuste või poliitikate või muu kahjuliku või õigusvastase tegevuse tuvastamine, ennetamine ja lahendamine. (Vahel võib Xiaomi koguda, kasutada või avalikustada Teie isikuandmeid ilma Teie nõusolekuta, kui see on lubatud vastavalt kohaldatavatele andmekaitse alastele õigusaktidele.) See võib hõlmata Teie isikuandmete andmist avalikele- või valitsusasutustele; Teie kontoga seotud suhtlust kolmanda poole partneritega, et vältida pettuseid, rikkumisi või muud kahjulikku käitumist.

Lisaks võime Teie isikuandmeid jagada:

• meie raamatupidajate, audiitorite, juristide või sarnaste nõustajatega kui küsime neilt ametialast nõu; ja

• investorite või teiste asjakohaste kolmandate pooltega kui müüme või võime müüa või teostada muu ärialase tehingu mõne Xiaomi Groupi ettevõttega; ja

• muude kolmandate pooltega kui olete andnud konkreetse avalikustamise jaoks enda nõusoleku.

3.2 Edastamine

Xiaomi ei edasta Teie andmeid teistele isikutele, välja arvatud, kui:

• oleme selleks saanud Teie selgesõnalise nõusoleku;

• Xiaomi on ühinemas, omandatakse või müüakse osa või kõik meie vara. Sellisel juhul teavitame Teid omaniku ja Teie isikuandmete kasutamise muudatustest ja Teie valikutest e-kirjaga ja/või nähtava teatega meie veebisaitidel.

3.3 Avalikustamine

Lisaks võitja mobiiltelefoni numbri või Mi konto tunnuse või kasutajatunnuse avalikustamisele võitjate nimekirjas, mis ei võimalda isiku tuvastamist, avalikustab Xiaomi Teie isikuandmeid ainult, kui:

• oleme selleks saanud Teie selgesõnalise nõusoleku;

• avalikustamise aluseks on õigusaktid või arusaadavad põhjendused: muu hulgas seadused ja määrused, õigusmenetlus, kohtumenetlus või pädevate asutuste nõuded.

4 Teie isikuandmete säilitamine ja kaitse

4.1 Xiaomi turvameetmed

Oleme end pühendanud teie isikuandmete turvalisuse tagamisele. Volitamata juurdepääsu, avalikustamise või muude sarnaste riskide ennetamiseks oleme seadnud sisse kõik õigusaktidega nõutud füüsilised-, elektroonilised- ja haldusprotseduurid, et kaitsta ja kindlustada andmeid, mida Teie mobiilses seadmes ja Xiaomi veebilehtedel kogume. Tagame Teie isikuandmete kaitse vastavalt kohaldatavale õigusele. Näiteks võite parema turvalisuse tagamiseks oma Mi kontole sisenedes kasutada meie kaheastmelist tuvastamisprotsessi. Kui saadate oma Xiaomi seadmest meie serveritesse andmeid või võtate neid vastu, kindlustame, et need on Secure Sockets Layer (SSL) ja muude algoritmide abil krüptitud.

Kogu Teie isikuandmed salvestatakse turvatud serverites, mis on kaitstud kontrollitavates ruumides. Me klassifitseerime Teie andmed tähtsuse ja tundlikkuse alusel ning tagame, et Teie isikuandmetel on nõutud turvalisuse aste. Pilvepõhise andmesäilituse jaoks on kehtestatud konkreetsed juurdepääsukontrollid ja lisaks vaatame me regulaarselt mistahes volitamata ligipääsu ja kasutamise vastu kaitsmiseks läbi oma andmete kogumise, hoiustamise ja töötlemise praktikad, sealhulgas füüsilised turvameetmed.

Rakendame enda äripartnerite ja kolmanda poole teenusepakkujate suhtes vajalikke hoolsusmeetmeid, et veenduda nende võimes Teie isikuandmeid kaitsta. Samuti kontrollime, et need kolmandad pooled hoiaksid asjakohaseid turvameetmeid, kasutades selleks asjakohaseid lepingulisi piiranguid ja viies vajadusel läbi auditeid või hindamisi. Lisaks kehtivad meie töötajate, äripartnerite ja kolmanda poole teenusepakkujate, kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele, suhtes jõustatavad lepingulised konfidentsiaalsusnõuded.

Selleks, et meie töötajate teadlikkus isikuandmete kaitse olulisusest oleks suurem, viime läbi turvalisuse ja privaatsuse kaitse koolitusi ja katseid. Kasutame kõiki võimalikke ja õigusaktidega nõutud meetmeid Teie isikuandmete kaitsmiseks. Siiski peaksite olema teadlikud, et interneti kasutamine ei ole täiesti turvaline ning seetõttu ei saa me garanteerida Teie poolt või Teile interneti kaudu edastatud mistahes isikuandmete turvalisust ega terviklikkust.

Käsitleme isikuandmetega seotud rikkumisi vastavalt kohaldatavatele andmekaitse alastele õigusaktidele, mis muu hulgas tähendab vajadusel ka rikkumise kohase teate saatmist asjakohastele andmekaitse järelevalveasutustele ja andmesubjektidele.

4.2 Mida Teie saate teha

Võite määrata Xiaomi jaoks ainulaadse salasõna ja hoida enda sisselogimise salasõna ja konto andmed enda teada (välja arvatud isikud kellele annate vastavad õigused), et vältida salasõna lekkimist teistelt veebisaitidelt mis võivad kahjustada Teie Xiaomi konto turvalisust. Võimalusel hoidke enda teada (ärge öelge seda ka väidetavale Xiaomi klienditeenindusele) meilt saadud verifitseerimiskood. Alati, kui sisenete Xiaomi veebilehtedele Mi konto kasutajana, eriti tehes seda kellegi teise arvutis või avalikus internetipunktis, peaksite sessiooni lõpus välja logima.

Xiaomit ei saa pidada vastutavaks turvalisuse rikkumise eest, mis on põhjustatud kolmandate poolte juurdepääsust Teie isiklikule teabele Teie suutmatuse tõttu hoida oma isiklikke andmeid turvalisena. Olenemata eeltoodust, peate meid kohe teavitama kui Teie kontot kasutatakse ilma volitusteta mõne teise internetikasutaja poolt või kui on toimunud mistahes muu turvalisuse rikkumine. Teie abi aitab meil kaitsta Teie isikuandmete privaatsust.

4.3 Juurdepääs Teie seadme teistele funktsioonidele

Meie rakendused võivad vajada juurdepääsu Teie seadme teatud funktsioonidele, näiteks kontaktidele meilide saatmisele, SMS-i talletusruumile ja Wi-Fi võrgu olekule jne. Neid andmeid kasutatakse selleks, et võimaldada rakendustel Teie seadmes töötada ning Teil suhelda teiste rakendustega. Võite need õigused alati seadmes välja lülitada või võtta meiega ühendust aadressil privacy@xiaomi.com.

4.4 Säilitamise poliitika

Säilitame isikuandmeid senikaua, kuni need on vajalikud selles privaatsuspoliitikas või konkreetse toote või teenuse eraldi privaatsuspoliitikas määratud eesmärkidel või kuni seda nõuavad kohaldatavad õigusaktid. Üksikasjalikud andmete säilitamise perioodid on näidatud konkreetse teenuse või toote lehel. Lõpetame Teie andmete säilitamise ja kustutame või muudame need anonüümseks, kui nende kogumise eesmärk on täidetud või kui oleme kinnitanud Teie taotluse nende kustutamiseks või kui lõpetame asjakohase toote või teenuse pakkumise. Erandiks on isikuandmed mida töötleme avalikes huvides, teadusliku, ajaloolise või statistilise uurimistöö eesmärgil. Xiaomi säilitab seda tüüpi andmed tavapärasest säilitamise perioodist kauem, kui seda lubab kohaldatav õigus või Teie taotlusel ja seda ka siis, kui edasine andmete töötlemine ei ole seotud nende kogumise esialgse eesmärgiga.

5 Teie õigused

Teil on kontroll oma andmete üle

5.1 Sätete kontrollimine

Xiaomi tunnistab, et erinevaid inimesi puudutab privaatsuse probleem erinevalt. Seetõttu anname näited meetoditest, kuidas Xiaomi võimaldab Teil Teie isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist või töötlemist piirata ning oma privaatsuse sätteid kontrollida:

• kasutajakogemuse programmi ja asukoha ligipääsu funktsioonide sisse/välja lülitamine;

• Mi kontole sisse või välja logimine;

• Xiaomi Cloud sünkroonimise funktsiooni sisse/välja lülitamine; ja

• Xiaomi Cloudi salvestatud andmete kustutamine läbi veebisaidi i.mi.com;

• teiste tundlike- või isikuandmetega seotud teenuste ja funktsioonide sisse/välja lülitamine. Võite oma seadme turvalisuse oleku kohta lisaandmeid saada ka rakendusest MIUI Security.

Kui olete eelnevalt nõustunud, et kasutame Teie isikuandmeid eelmainitud eesmärkidel, võite igal ajal ümber mõelda, kirjutades meile või saates e-kirja aadressile privacy@xiaomi.com.

5.2 Teie õigused seoses Teie isikuandmetega

Sõltuvalt kohaldatavatest õigusaktidest ja määrustest on Teil õigus kõigile Teie kohta hoitavatele isikuandmetele juurdepääsuks, nende parandamiseks ja kustutamiseks (edaspidi nimetame vastavaid toiminguid taotlusteks).

Oma Mi kontol olevate isikuandmetele saate lisaks ligi pääseda ning neid muuta ka aadressil http://account.mi.com või logides oma seadmes oma kontole sisse. Lisateavet saate, kui kirjutate meile või võtate ühendust all toodud e-posti aadressil. E-post: privacy@xiaomi.com.

See privaatsuspoliitika eeldab, et Teie taotlus vastab kohalatavatele õigusaktidele ja määrustele ning järgmistele tingimustele:

(1) Xiaomi eksklusiivse juurdepääsutaotluste protsessi ja Teie andmete turvalisuse tagamiseks peab Teie taotlus olema esitatud kirjalikult (kui kohalik õigus ei luba selgesõnaliselt ka suulist taotlust);

(2) sisaldama piisavalt andmeid, et Xiaomi saaks verifitseerida Teie isiku ja veenduda, et taotleja on taotletud andmete puhul andmesubjekt või õiguslik esindaja.

Kui oleme saanud Teie taotluse töötlemiseks kinnitamiseks vajalikul määral andmeid, siis vastame Teie taotlusele vastavalt kohaldatavates andmekaitse õigusaktides määratud tähtaegadele.

Täpsemalt:

• Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja lihtsalt arusaadavat teavet selle kohta, kuidas me kasutame Teie isikuandmeid ja millised on Teie õigused. Seetõttu oleme Teile andnud ka selle privaatsuspoliitika;

• vastavalt kohalike õigusaktide nõuetele on Teil õigus saada taotluse korral tasuta koopa meie kogutud ja töödeldavate Teie isikuandmete kohta. Sama teabe lisataotluste puhul võime me nõuda mõistlikku tasu, mis põhineb kehtivate õigusaktide kohaselt tegelikel halduskuludel;

• kui meie poolt Teie kohta säilitatavad andmed on ebatäpsed või puudulikud, siis on Teil õigus Teie isikuandmete parandamisele või täiendamisele vastavalt nende kasutamise eesmärgile;

• vastavalt kohaldatavate õigusaktide nõuetele on Teil õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist või eemaldamist, kui meil puudub nende kasutamisega jätkamiseks veenev põhjus. Me kaalume teie kustutamistaotluse aluseid ja võtame kasutusele mõistlikke - sealhulgas tehnilisi - meetmeid. Selle õiguse alusel esitatud taotluse kinnitamisel ei pruugi isikuandmete viivitamatu varusüsteemidest eemaldamine olla võimalik kohaldatavate õigusaktide ja kasutatavate turvalisuse tehnoloogiate tõttu. Sellisel juhul säilitame Teie isikuandmed turvaliselt ja isoleerime need edasise töötlemise eest kuni varukoopia saab kustutada või muuta anonüümseks;

• Teil on õigus esitada vastuväide teatud tüüpi töötlemisele, muu hulgas töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sh profileerimise kasutamisel) ja teatud tingimustel, kui töötlemise (sh profileerimine) õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi.

Täpsemalt, teatud õigusruumide õigusaktide kohaselt:

• Teil on õigus seada meie poolt oma isikuandmete töötlemisele piirangud. Me kaalume Teie piirangutaotlusega seotud põhjuseid. Kui põhjused kehtivad GDPR-i järgi, töötleme Teie isikuandmeid ainult GDPR-is kehtivate asjaolude alusel ja teavitame Teid enne töötlemise piirangute eemaldamist;

• Teil on õigus mitte olla automaatse töötlemise, sealhulgas profiilide koostamise subjektiks, mis loob õiguslikke teile mõjuvaid tagajärgi või mõjutab Teid sarnasel viisil;

• Teil on õigus oma isiklikke andmeid saada struktureeritud ja tavapäraselt kasutatavas vormingus ning edastada teave teisele vastutavale töötlejale.

Meil on õigus keelduda töötlemast taotluseid, mis ei ole tähenduslikud/põhjendatud, taotluseid mis kahjustavad teiste õigust privaatsusele, äärmiselt ebarealistlikke taotluseid, taotluseid mis eeldavad ebaproportsionaalselt suures ulatuses tehnilist tööd, taotluseid millel puudub kohaliku õiguse järgi alus, taotluseid milles küsitakse juba avalikustatud andmeid või andmeid, mis on meile antud konfidentsiaalselt. Samuti võime taotluse tagasi lükata, kui usume, et andmete kustutamise või juurdepääsu taotluse teatud aspektid võivad viia meie võimetuseni andmete õiguspäraseks kasutamiseks üleval nimetatud pettuste vältimise ja turvalisuse eesmärkidel.

5.3 Nõusoleku tagasi võtmine

Võite varem andmete teatud eesmärgil kasutamiseks antud nõusoleku tagasi võtta, kui saadate asjakohase taotluse. Muu hulgas võite tagasi võtta nõusoleku meie säilitatavate või kontrollitavate andmete kogumiseks, kasutamiseks ja/või avalikustamiseks. Vastavalt konkreetsele kasutatavale teenusele võite külastada Mi konto haldamise keskust aadressil https://account.xiaomi.com/pass/del või kirjutada aadressil privacy@xiaomi.com. Me töötleme Teie taotluse mõistliku aja jooksul peale selle esitamist ning seejärel, vastavalt Teie taotlusele, enam ei kogu, kasuta ja/või avalikusta Teie isikuandmeid.

Sõltuvalt Teie nõusoleku tagasivõtmise ulatusest võib olla võimalik, et Teil ei ole enam võimalik kasutada Xiaomi toodete ja teenuste kõiki hüvesid. Nõusoleku või loa tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel varem teostatud töötlemise õiguspärasust.

5.4 Teenuse või konto tühistamine

Kui soovite tühistada konkreetse toote või teenuse, võite väljalogimise teenuse kasutamiseks saata e-kirja aadressil privacy@xiaomi.com.

Kui soovite Mi konto tühistada, siis tuletame meelde, et see takistab Teil kasutada Xiaomi toodete ja teenuste täielikku valikut. Teatud asjaoludel võib tühistamine olla võimatu või viibida. Näiteks ei saa me Teie taotlust viivitamatult täita, kui Teie kontol on endiselt tasumata summasid teenuse Mi Music või teemapoe tasuliste teemade eest, tasumata laene teenuses Mi Finance, jne.

Kui kasutate Xiaomi teenustesse sisse logimiseks kolmanda poole kontot, siis peate konto tühistamist taotlema vastavalt kolmandalt poolelt.

6 Teie isikuandmete ülemaailmne edastamine

Xiaomi töötleb ja varundab Teie isikuandmeid, kasutades selleks ülemaailmset käitamise ja juhtimise infrastruktuuri. Praegu on Xiaomi andmekeskused Hiinas, Indias, Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Venemaal ja Singapuris. Selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel ja vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele võime Teie andmeid edastada nendesse andmekeskustesse.

Samuti võime Teie isikuandmeid edastada kolmanda poole teenusepakkujatele või äripartneritele ja seetõttu on võimalik, et Teie isikuandmeid edastatakse ka teistesse riikidesse või piirkondadesse. Nende ülemaailmsete asukohtade õigusruum võib aga ei pruugi kaitsta isikuandmeid võrdväärselt Teie kohtualluvuse standarditele. Erinevate andmekaitse alaste õigusaktidega ning andmete rahvusvahelise edastamise ja säilitamisega kaasnevad erinevad riskid. See ei muuda meie pühenduvust selle privaatsuspoliitika täitmisele ja Teie isikuandmete kaitsmisele.

Täpsemalt:

• meie poolt Hiina mandriosal kogutud ja genereeritud andmed säilitatakse andmekeskustes Hiina mandriosas, välja arvatud kohaldatava õigusega lubatud piiriülene andmeedastus;

• meie poolt Venemaal kogutud ja genereeritud andmed töödeldakse ja säilitatakse andmekeskustes Venemaal, välja arvatud Venemaa õigusaktidega lubatud piiriülene andmeedastus;

• meie poolt Indias kogutud ja genereeritud andmed säilitatakse andmekeskustes Indias.

Kui peame Teie isikuandmeid edastama väljapoole Teie kohtualluvust, näiteks meie sidusettevõtetele või kolmanda poole teenusepakkujatele, siis järgime asjakohaseid kohaldatavaid õigusakte. Tagame, et kõik sellised andmeedastused vastavad kohaldatavatele kohalikele andmekaitse õigusaktidele ja kohaldame ühtlaseid turvameetmeid. Lisateavet meie poolt kasutatavate turvameetmete kohta saate, kui kirjutate aadressil privacy@xiaomi.com.

Kui kasutate meie tooteid ja teenuseid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), on Xiaomi Technology Netherlands B.V. vastutav töötleja ja Xiaomi Singapore Pte Ltd volitatud töötleja. Kontaktandmed leiate jaotisest „Võtke meiega ühendust“.

Kui Xiaomi jagab Teie poolt EMPs jagatud isikuandmeid Xiaomi Groupi sidusettevõtte või kolmanda poole teenusepakkujaga väljaspool EMPd, siis rakendame ELi standardlepingusätteid või teisi GDPR-is sätestatud kaitsemeetmeid.

7 Alaealiste kaitse

Peame meie toodete või teenuste kasutamisel alaealiste järelevalvet lapsevanemate või hooldajate ülesandeks. Sellest hoolimata ei paku me teenuseid otse lastele ega kasuta laste isikuandmeid turunduse eesmärgil.

Kui olete lapsevanem või hooldaja ja usute, et alaealine on esitanud Xiaomile isikuandmeid, võtke meiega ühendust aadressil privacy@xiaomi.com ja veenduge, et sellised isikuandmed eemaldatakse viivitamatult ning alaealine eemaldatakse kõigist asjakohastest Xiaomi teenustest.

8 Kas pean nõustuma mõne kolmanda poole reeglite ja tingimustega?

Meie privaatsuspoliitika ei kehti kolmanda poole pakutavatele toodetele ja teenustele. Sõltuvalt kasutatavast Xiaomi tootest või teenusest võib see sisaldada kolmandate poolte tooteid või teenuseid, nt häältuge, kaamera töötlust, video taasesitust, süsteemi puhastamist ja turvalisusega seotud teenuseid, statistikat, sotsiaalmeedia liideseid, maksete töötlemist, kaardi navigatsiooni, jagamist, tõuketeateid, teabe filtreerimist, sisendi meetodeid jne. Mõnda neist pakutakse linkidena kolmanda poole veebisaitidena ja mõned on kasutatavad SDK, API vms abil. Lisaks võidakse Teie andmeid koguda ka nende toodete või teenuste kasutamisel. Seetõttu soovitame tungivalt võtta aega ja lugeda kolmanda poole privaatsuspoliitikat nagu loete meie oma. Meie ei vastuta selle eest, ega saa kontrollida, kuidas kolmandad osapooled kasutavad isikuandmeid, mida nad Teilt koguvad. Meie privaatsuspoliitika ei kehti teistele meie teenustest lingitud saitidele.

Siin on mõned näited olukordadest, kus üleval loetletud toodete kasutamisel võivad kehtida kolmanda poole tingimused ja privaatsuspoliitikad:

• kui kasutate kolmanda poole kassateenust enda tellimuse lõpetamiseks ja selle eest maksmiseks, töödeldakse Teie poolt tasumisel antud andmeid vastavalt kolmanda poole privaatsuspoliitikale;

• kui kasutate rakenduse MIUI Security turvaskanni funktsiooni, kehtib valitud teenusest sõltuvalt üks järgmistest:

• Avasti privaatsuse ja andmeturbe poliitika: https://www.avast.com/privacy-policy;

• AVL SDK for Mobile litsentsileping: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en;

• Tencent’i privaatsuspoliitika: https://privacy.qq.com

• kui kasutate rakenduse MIUI Security puhastusfunktsiooni, kehtib valitud teenusest sõltuvalt üks järgmistest:

• Cheetah Mobile’i privaatsuspoliitika: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy;

• Tencent’i privaatsuspoliitika: https://privacy.qq.com

• kui kasutate MIUI reklaamiteenuseid erinevates konkreetsetes rakendustes, kehtib sõltuvalt valitud teenusest üks järgmistest:

• Google’i privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy

• Facebook’i privaatsuspoliitika: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy;

• Google Input Methodi kasutamisel kehtib Google'i privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy

9 Selle privaatsuspoliitika värskendamine

Vastavalt äri ja tehnoloogia muudatustele vaatame selle privaatsuspoliitika regulaarselt üle ning võime seda värskendada. Kui teeme selles privaatsuspoliitikas olulisi muudatusi, siis teavitame Teid kasutades Teie poolt registreerimisel valitud kontaktmeetodit, näiteks e-posti (kiri saadetakse Teie kontol määratud e-posti aadressile) või avaldame värskenduse teate Xiaomi veebisaitidel või teavitame Teid mobiiliseadmetes viisil mis võimaldab tutvuda meie poolt kogutavate ja kasutatavate andmetega. Sellised privaatsuspoliitika muudatused kehtivad teates või veebisaidil näidatud jõustumiskuupäevast. Soovitame teil seda lehte regulaarselt vaadata, et saada uusimat teavet meie privaatsuspõhimõtete kohta. Teie jätkuvat toodete ja teenuste kasutamist veebisaitidel, mobiiltelefonides ja/või muudes seadmetes mõistetakse kui uuendatud privaatsuspoliitikaga nõustumist. Enne, kui kogume Teilt rohkem isiklikke andmeid, või kui soovime Teie isikuandmeid kasutada või avalikustada uuel eesmärgil, küsime Teilt nõusolekut uuesti.

10 Muu

10.1 Ühekordne sisselogimine

Sõltuvalt Teie kohtualluvusest võib Teil olla võimalik meie veebilehele sisse logida, kasutades erinevaid OAuth teenuseid. Need teenused autentivad Teie identiteedi, annavad Teile võimaluse jagada meiega teatud isikuandmeid (nt Teie nimi ja e-posti aadress) ning eeltäita meie registreerimisvorm. OAuth teenused võimaldavad Teil postitada infot oma tegevuste kohta sellel veebisaidil asuvale profiili lehele või jagada seda teiste Teie võrgus olijatega.

11 Võtke meiega ühendust

Kui Teil on mistahes kommentaare või küsimusi selle privaatsuspoliitika kohta või küsimusi Teie isikuandmete Xiaomi poolt kogumise, kasutamise või avalikustamise kohta, palun võtke meie meiega ühendust alloleval aadressil ja viidake „privaatsuspoliitikale“. Kui saame privaatsust või isikuandmeid puudutavaid küsimusi juurdepääsu/allalaadimise taotlustega, lahendab need meie professionaalne meeskond. Kui Teie küsimus puudutab märkimisväärset teemat, võime küsida lisateavet. Kui Te ei ole vastusega rahul, võite pöörduda kaebusega enda kohtualluvuse asjakohase reguleeriva asutuse poole. Meiega konsulteerides anname Teile teavet asjakohaste kaebuse esitamise kanalite kohta, mis sõltuvad Teie reaalsest olukorrast.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapur 048422 E-post: privacy@xiaomi.com

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kasutajatele: Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower, Amsterdam, 1017XD

Täname, et võtsite aega meie privaatsuspoliitika lugemiseks!