Xiaomi Privaatsuspoliitika

Meie privaatsuseeskirju värskendati 15. jaanuaril 2021.

Palun võtke hetk, et tutvuda meie privaatsuspõhimõtetega ja andke meile teada, kui teil on küsimusi.

Teave meie kohta

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. ja nende sidusettevõtted (mis viitab Xiaomi üksustele, mis on avalikustatud Xiaomi korporatsiooni viimases aastaaruandes; palun klõpsake siin ja leiate lisateavet jaotisest "Hiljutiste tulude aruanne") Xiaomi Group'is (edaspidi "Xiaomi" või "meie") võtab teie privaatsust väga tõsiselt. See privaatsuspoliitika on loodud Teie vajadusi silmas pidades ning on oluline, et Teil on igakülgne arusaamine Teie isikuandmete kogumise ja kasutamise tavadest ning täielik kindlus, et Teil on lõplik kontroll Xiaomile antud mistahes isikuandmete üle.

Teave selle privaatsuspoliitka kohta

See privaatsuspoliitika kehtib kõigi Xiaomi seadmete, veebisaitide või rakenduste puhul mis sellele privaatsuspoliitikale viitavad, välja arvatud teatud konkreetsed Xiaomi tooted või teenused, millel on enda sõltumatu privaatsuspoliitika. See privaatsuspoliitika selgitab kuidas Xiaomi kogub, kasutab, avalikustab, töötleb ja kaitsen Teie meile antud või meie kogutud isikuandmeid, kui kasutate meie tooteid ja teenuseid veebisaitidel (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) ja meie rakendusi meie mobiiliseadmetes. Kui Xiaomi toode pakub eraldi privaatsuspoliitikat, saavad eraldi privaatsuseeskirjad rakenduse esmajärjekorras, samas kui kõigele, mida konkreetselt ei käsitleta, kehtivad selle privaatsuseeskirja tingimused. Täiendavalt võib viis, kuidas konkreetsed tooted ja teenused Teie isikuandmeid koguvad ja töötlevad sõltuda mudelist, teenuse versioonist või piirkonnast. Lisateabe saamiseks lugege eraldi privaatsuseeskirju.

Selles privaatsuspoliitikas tähendavad „isikuandmed“ infot, mida saab kasutada isiku otseseks või kaudseks tuvastamiseks, kasutades kas ainult seda infot või kombineerides seda muude selle inimese kohta Xiaomi käsutuses olevate andmetega, välja arvatud kui Teie piirkonnas kehtivad õigusaktid nõuavad teisiti. Kasutame Teie isikuandmeid rangelt vastavalt sellele privaatsuspolitikale. Kui kontekst seda nõuab, peab isiklik teave sisaldama ka delikaatseid isikuandmeid või teavet, mille võib kohaldatava õiguse alusel selle alla liigitada.

Kuidas me Teid aidata saame

Lõppude lõpuks soovime me seda, mis on kõigile meie kasutajatele parim. Kui Teil peaks tekkima küsimusi seoses meie käesolevas privaatsuspoliitikas välja toodud andmekäsitluse tavadega, pöörduge oma konkreetsele murele lahenduse leidmiseks aadressile https://privacy.mi.com/support. Oleme Teile hea meelega abiks. Kui teil on privaatsuse või andmete kasutamisega seotud lahendamata probleem, millele me ei ole rahuldavalt vastanud, palun võtke ühenduse meie USA-s asuva kolmandast osapoolest vaidluste lahenduste pakkujaga (tasuta) aadressil https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Palun vaadake ka allpool jaotist "Võtke meiega ühendust".

alt

1 Milliseid andmeid kogutakse ja kuidas me neid kasutame?

1.1 Milliseid andmeid me kogume

Oma teenuste osutamiseks palume Teil anda isikuandmeid, mis on vajalikud nende teenuste Teile pakkumiseks. Kogume ainult teavet, mis on vajalik täpsustatud, konkreetsetel, selgetel ja seaduslikel eesmärkidel ning tagame, et teavet ei töödelda edaspidi viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Teil on õigus otsustada, kas küsitud andmeid esitada või mitte aga enamasti ei ole meil võimalik Teile pakkuda meie tooteid või teenuseid või vastata Teie päringutele, kui Te isikuandmeid ei esita.

Sõltuvalt valitud teenustest võime koguda järgmiseid andmete tüüpe:

1.1.1 Teie poolt meile antavad andmed

Võime koguda Teie poolt meile antavaid isikuandmeid, mis on vajalikud Teie poolt valitud teenuste jaoks. Näiteks võite anda oma nime, mobiiltelefoni numbri, e-posti aadressi, tarneaadressi, tellimuse, arve üksikasjad, pangakonto numbri, konto omaniku nime, krediitkaardi numbri ja muu teabe, kui kasutate mi.com jaemüügiteenuseid; võite sünkroonida materjale või andmeid, kui kasutate Xiaomi Cloud teenuseid; konto loomisel võite esitada soo, oma turvalisusega seotud teavet ja muud teavet; võite edastada meile oma hüüdnime, e-posti aadressi, fotosid, videoid või muud vajalikku teavet, kui alustate reklaamitegevusega; võite anda nime, mobiiltelefoni numbri ja aadressi, kui võtate meiega ühendust, puutute kokku meie sisu või meie turundusega või võidate auhinna.

1.1.2 Meie poolt teenuste kasutamisel kogutavad andmed

• Seadme või SIM-kaardiga seotud teave. Näiteks IMEI number/OAID number, GAID number, IMSI number, MAC aadress, seerianumber, MIUI versioon ja tüüp, ROMi versioon, Androidi versioon, Android ID, Space ID, SIM-kaardi operaator ja selle asukoht, ekraanikuva teave, teave seadme klaviatuuri kohta, seadme tootja andmed ja mudeli nimi, seadme aktiveerimise aeg, võrguoperaator, ühenduse tüüp, riistvara põhiteave, müügikanal ja kasutusteave (nt protsessor, salvestusruum, aku kasutus, ekraani eraldusvõime ja seadme temperatuur, kaamera objektiivi mudel, ekraani heledamaks muutmise ja lukust avamise ajad).

• Teile omased andmed, mis võivad olla määratud kolmanda poole teenusepakkujate ja äripartnerite poolt: võime koguda ja kasutada andmeid, nagu näiteks Teile kolmanda poole teenusepakkuja ja äripartnerite poolt antud reklaamitunnus.

• Teie rakenduse kasutamisega seotud teave, sealhulgas rakenduse unikaalsed identifikaatorid (nt VAID-number, OAID-number, AAID-number, eksemplari ID), rakenduse põhiteave, näiteks rakenduste loend, rakenduse ID teave, SDK versioon, süsteemivärskenduse sätted, rakenduse sätted (piirkond, keel, ajavöönd, font), aeg, mil rakendus ilmub esiplaanile/lahkub sealt ja rakenduse oleku kirjed (nt allalaadimine, installimine, värskendamine, kustutamine).

• MIUI teenuse kasutamisel loodud teave, nagu teie märgid, hinnangud, sisselogimisteave ja sirvimiskirjed Mi Community keskkonnas; teie sõnumid Mi Community keskkonnas (nähtavad ainult nii saatvatele kui ka vastuvõtvatele osapooltele); teie heli taasesituse ajalugu ja otsingupäringud muusikateenustes; teie meeldimised, kommentaarid, lemmikud, jagamised, otsingupäringud teemateenustes; süsteemi keel, riik ja piirkond, võrgu olek, rakenduste loend App Vaultis; teie kasutusteave, sealhulgas piirkond, IP, asjakohane sisupakkuja, taustapildi vahetamise sagedus, pildivaated, piltide sirvimisrežiim, piltide sirvimise kestus, artiklite klõpsamised ja ekspositsioon, tellimused taustapildikarussellil.

• Asukohaandmed (ainult teatud teenuste/funktsioonide puhul): erinevad andmete tüübid Teie täpse või ligikaudse asukoha kohta, kui kasutate asuohaga seotud teenuseid (navigeerimistarkvara, ilmatarkvara ja asukohamääramise funktsiooniga tarkvara). Näiteks piirkonna, riigi kood, linna kood, mobiilside kood, riigi, kärjetunnuse, pikkus- ja laiuskraadide teave, ajavööndi sätted, keelesätted. Telefoni seadetest (Seaded - Load) saate asukohateabe kasutamise õigused iga rakenduse puhul ka välja lülitada.

• Logiandmed: teatud funktsioonide, rakenduste ja veebisaitide kasutamisega seotud info. Näiteks küpsised ja muud identifitseerimistehnoloogiad, IP-aadressid, võrgutaotluse teave, ajutine sõnumite ajalugu, standardsed süsteemilogid, teave krahhi kohta, teenuseid kasutades genereeritud logiandmed (näiteks registreerimise aeg, juurdepääsuaeg, aktiivsuse aeg, jne).

• Muud andmed: keskkonnaomaduste väärtus (ECV) (nt väärtus, mis on genereeritud Mi konto ID-st, seadme ID-st, ühendatud Wi-Fi ID-st ja asukoha andmetest).

1.1.3 Teave kolmandatelt pooltelt

Õigusaktidega lubatud olukordades kogume Teie kohta andmeid ka kolmandatelt pooltelt. Näiteks:

• teatud teenustes, mis nõuavad kontot või finantstehingute puhul, või Teie loal, võima valideerida Teie poolt antud andmeid (nt telefoninumbrit) kolmanda poole allikatest, et tagada turvalisus ja vältida pettuseid;

• võime saada määratud tuvastamiseks kasutatavaid sümboleid (nt reklaamija saadetav IMEI/OAID/GAID-kood) mis võimaldavad pakkuda Teile reklaamiteenuseid;

• võime saada teatud teavet, näiteks konto ID-sid, hüüdnimesid, avatari ja e-posti aadressi ka kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustiku teenustest (nt kui kasutate Xiaomi teenusesse sisselogimiseks sotsiaalvõrgustiku kontot);

• teiste poolt Teie kohta meile antud andmed (nt Teie tarneaadress, mille kasutajad võivad meile anda, kui ostavad Teile tooteid läbi mi.com teenuste).

1.1.4 Isiku tuvastamist mitte võimaldavad andmed

Lisaks võime koguda muud tüüpi andmeid, mis ei ole otseselt ega kaudselt seotud isikuga ja mis ei pruugi kohaldatavate õigusaktide kohaselt olla määratletud isikuandmetena. Sellist teavet nimetatakse isikut tuvastamist mittevõimaldavaks teabeks. Võime koguda, kasutada, edastada ja avaldada isikut tuvastamist mittevõimaldavat teavet. Siin on mõned näited kogutavast teabest ja selle kohta, kuidas me võime seda kasutada mitte-tuvastatavas koondvormingus:

• Võime kaasata statistilisi andmeid, mis on loodud konkreetse teenuse kasutamisel (nt seadme mittetuvastatav teave, igapäevased kasutussündmused, lehele juurdepääsu sündmused, lehele juurdepääsu aja sündmused ja seansi sündmused);

• Võrgu jälgimise andmed (nt päringu aeg, päringu või veataotluse number jne);

• Rakenduse krahhi sündmused (nt logimine, mis luuakse automaatselt pärast rakenduse krahhi jne).

Selliseid andmeid kogutakse eesmärgiga täiustada Teile pakutavaid teenuseid. Kogutavate andmete tüüp ja kogus sõltub sellest, kuidas kasutate meie tooteid ja/või teenuseid.

Kogume sellise teabe, et pakkuda teile rohkem kasulikku teavet ja mõista, millised meie veebisaitide, toodete ja teenuste osad teid kõige rohkem huvitavad. Näiteks võime vajada ainult päeva jooksul aktiivsete kasutajate arvu ja me ei pea sel päeval teadma, kes on aktiivsed, nii et statistiliseks analüüsiks piisab koondandmetest. Püüame eraldada teie isikuandmed isikut mittetuvastavast teabest ja tagada, et kahte tüüpi andmeid kasutatakse eraldi. Kui aga ühendame isikut mittetuvastava teabe isikliku teabega, käsitletakse sellist kombineeritud teavet isikliku teabena seni, kuni see jääb kokku.

1.2 Kuidas me kasutame kogutud isikuandmeid

Isikuandmete kogumise eesmärgiks on pakkuda Teile tooteid ja/või teenuseid ning veenduda, et vastame kohaldatavatele õigusaktidele, määrustele ja teistele nõuetele. See tähendab:

• Meie toodete ja/või teenuste pakkumist, töötlemist, hoidmist, täiustamist ja arendamist Teile, nagu näiteks tarnimine, aktiveerimine, verifitseerimine, müügijärgne teenindus, klienditugi ja reklaam;

• Turvameetmete rakendamine ja hoidmine eesmärgiga takistada kahju ja pettuseid, näiteks kasutajate tuvastamise toetamine, kasutajate isiku verifitseerimine. Kasutame Teie andmeid pettuste vältimiseks ainult siis, kui täidetud on kaks järgmist tingimust: see on vajalik ja andmeid kasutatakse hindamiseks vastavalt Xiaomi õigustatud huvidele kaitsta meie kasutajaid ja teenuseid;

• Seadmete ja teenustega seotud küsimuste või taotluste käsitlemine, näiteks kliendipäringutele vastamine, süsteemi- ja rakendusteatiste saatmine, oma tegevuste haldamine (nt loteriid).

• Asjakohaste reklaamitegevuste läbiviimine, näiteks turundus- ja reklaamimaterjalide ning värskenduste pakkumine. Kui te ei soovi enam teatud tüüpi reklaammaterjale saada, võite sellest loobuda sõnumis toodud meetodi abil (näiteks sõnumi allosas olev link tellimusest loobumiseks), kui kehtivates seadustes pole sätestatud teisiti. Vaadake all asuvat jaotist „Teie õigused“.

• Ettevõttesisesed eesmärgid, näiteks andmeanalüüs, uurimistöö ja statistiliste andmete arendamine seoses meie toodete või teenuste kasutamisega, et täiustada meie tooteid või teenuseid. Näiteks võime arendada masinõpet või mudelite algoritme pärast andmete anonüümseks muutmist;

• Teie seadme tõhususe optimeerimine, näiteks võime analüüsida rakenduse mälu või protsessori kasutamist;

• meie äritegevusega seotud Teie andmete säilitamine ja hoidmine (nt äristatistika) või meie õiguslike kohustuste täitmine.

• Töötlemine Xiaomi õigustatud huvidest lähtuvalt (kohaldatavates jurisdiktsioonides, näiteks GDPRi alusel). Õigustatud huvid hõlmavad seda, et saame oma äri tõhusamalt juhtida ja hallata ning pakkuda oma tooteid ja teenuseid; meie ettevõtete, süsteemide, toodete, teenuste ja klientide turvalisuse kaitsmine (sealhulgas kahjude ärahoidmiseks ja pettusevastasteks eesmärkideks); sisemine juhtimine; sisepoliitika ja -protsesside järgimine; ja muud selles poliitikas kirjeldatud õigustatud huvid. Näiteks meie teenuste turvalisuse tagamiseks ja rakenduste jõudluse olukorra paremaks mõistmiseks võime salvestada asjakohast teavet, näiteks teie kasutamise sagedust, krahhi logide teavet, üldist kasutamist, jõudluse andmeid ja rakenduse allikat; selleks, et vältida volitamata müüjate poolt seadmete avamist, võime koguda teie telefoni Mi-konto, kasutatava arvuti seerianumbri ja IP-aadressi, seerianumbri ja seadme teavet.

• Teenuste osutamine kohapeal lõppseadmetes, mis ei vaja suhtlemist meie serveritega, näiteks teie seadmes rakenduse Notes kasutamine.

• Muud eesmärgid, milleks olete andnud nõusoleku.

Siin on veel mõned konkreetsed näited Teie andmete (mis võivad sisaldada isikuandmeid) kohta:

• Teie poolt ostetud ja registreeritud Xiaomi toodete või teenuste aktiveerimine ja kasutamine;

• Teie Mi konto loomine ja hoidmine. Isikuandmeid, mida kogutakse läbi meie kodulehtede või mobiiliseadmete Mi kontot registreerides, kasutatakse isikliku Mi konto ja kasutaja profiili loomiseks.

• Teie ostutellimuste töötlemine. E-kaubanduse tellimustega seotud andmeid võidakse kasutada ostutellimuse töötlemiseks ning sellega seotud müügijärgseteks teenusteks, sealhulgas klienditeenindus ja uuesti kohaletoimetamine. Lisaks sellele kasutatakse tellimuse numbrit ristkontrolli teostamiseks tarnepartneriga ja paki kohaletoimetamise kontrolliks. Kviitungi andmeid, sealhulgas nime, aadressi, telefoninumbrit ja postikoodi kasutatakse kättetoimetamise eesmärgil. E-posti aadressi kasutatakse Teile paki jälgimise info saatmiseks. Ostetud esemete nimekirja kasutatakse arve printimiseks ja selleks, et võimaldadab kasutajatel näha, mida pakk sisaldab;

• Teenuses Mi Kommuun osalemise võimaldamine. Isikuandmeid, mis on seotud Mi Kommuuni või teiste Xiaomi internetiplatvormidega, võidakse kasutada profiililehe näitamiseks, suhtlemisel teiste kasutajatega ja kommuunis osalemisel.

• MIUI teenuste pakkumine. Järgnevat teavet (seadme või SIM-kaardiga seotud teave, sealhulgas GAID-number, IMEI-number, IMSI-number, telefoninumber, seadme ID, seadme opsüsteem, MAC-aadress, seadme tüüp, süsteemi- ja jõudlusteave ning asukohateave, sealhulgas mobiiltelefoni riigikood , mobiilsidevõrgu koodi, asukoha suunakoodi ja raku identiteeti) kasutatakse MIUI teenuste aktiveerimiseks.

• Aktiveerimistõrgete diagnoosimine. Asukohaga seotud andmeid kasutatakse SIM-kaardi aktiveerimise tõrgete hindamiseks (sh SMS-värava ja võrgu tõrked), et määrata kindlaks selle teenuse võrguoperaator ja teavitada võrguoperaatorit tõrkest.

• MIUI muude teenuste osutamine. MIUI-teenuse kasutamisel kogutud teavet kasutatakse selle teenuse funktsioonide täitmiseks, pakkudes samal ajal teenuse optimeerimist, nt. MIUI teenustega seotud tegevuste allalaadimine, ajakohastamine, registreerimine, käivitamine või optimeerimine. Näiteks võidakse teemade poe jaoks kogutud andmeid kasutada isikupärastatud teemade soovituse teenuseks, mis põhineb teie alla laadimise ja sirvimise andmetel;

• Seadme leidmine. Kui kaotate telefoni või see varastatakse, saate selle leida ja kaitsta Xiaomi teenusega Leia seade. Saate oma telefoni poolt antud asukohainfo abil oma telefoni asukoha kaardil kindlaks määrata, telefoni mälu kustutada või telefoni lukustada. Telefoni aktiivsel otsimisel salvestatakse mobiiliseadme asukohaandmed; teatud olukordades saab need andmed mobiilivõrgu tornidest või Wi-Fi pääsupunktidest. Selle funktsiooni saab telefoni seadetest alati sisse või välja lülitada (Seaded - Mi konto - Xiaomi Cloud - Leia seade).

• Asukoha andmete salvestamine fotodel. Teil on võimalus salvestada fotot tehes oma asukoha andmed. See info on nähtav Teie fotode kaustas ja asukoht salvestatakse fotode atribuutides. Kui Te ei soovi oma asukohta fotosid tehes salvestada, võite selle igal ajal oma seadme kaamera seadetest välja lülitada;

• Sõnumiteenuste pakkumine (nt Mi Talk, Mi Sõnum). Kui laadite alla ja kasutate Mi Talk rakenduse, võidakse Mi Talki poolt kogutud andmeid kasutada selle teenuse aktiveerimiseks ja kasutaja ning sõnumisaaja tuvastamiseks. Lisaks sellele säilitatakse vestluse ajalugu, et oleks mugav ajaloolisi vestlusi uuesti laadida peale seda, kui kasutaja on rakendused uuesti paigaldanud või seadmetevaheliseks sünkroonimiseks. Andmeid (saatja ja vastuvõtja telefoninumbrid ja Mi Sõnum ID-d) võidakse kasutada Mi Sõnum'i poolt teenuste aktiveerimiseks ja teenuse funktsioneerimise võimaldamiseks, sealhulgas sõnumite suunamiseks.

• Asukohapõhiste teenuste pakkumine. MIUI teenuste kasutamisel võidakse asukohaandmeid kasutada ka meie või kolmandatest osapooltest teenusepakkujate (vt lisateavet jaotisest „Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine“) poolt selleks, et pakkuda teile teenust ja anda täpseid üksikasju konkreetse asukoha kohta parima kasutajakogemuse saavutamiseks, nt ilmainfo, ligipääs asukohaandmetele (osana Androidi platvormist). Asukohateenused seate alati välja lülitada või keelata nende kasutamise rakendusest;

• Kasutajakogemuse parandamine andmete, riistvara ja tarkvara analüüsi kaudu. Mõni lubatud funktsioon, näiteks kasutajakogemuse programm, võimaldab Xiaomil analüüsida andmeid selle kohta, kuidas kasutajad kasutavad mobiiltelefoni, MIUI-teenuseid ja muid Xiaomi pakutavaid teenuseid, et parandada kasutajakogemust, näiteks krahhiaruannete saatmine. Xiaomi viib kasutajakogemuse täiendavaks parandamiseks läbi ka riist- ja tarkvara analüüsi.

• Rakenduse Turvalisus kasutamise võimaldamine. Kogutud andmeid võidakse kasutada rakenduse Turvalisus turbe ja süsteemi funktsioonide jaoks, nagu turvalisusskanneerimine, akusäästja, blokeerimisloend, puhastaja jne. Mõnda neist funktsioonidest käitavad kolmanda poole teenusepakkujad ja/või äripartnerid (vt lisateavet jaotisest „Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine“). Teavet (mis ei ole isikuanded, nt viiruste määratlemise loendid) kasutatakse viiruste skannimise funktsiooni jaoks;

• Tõuketeadete teenuse pakkumine. Mi Konto ID-d, GAID-i, FCM-tokenit, Android ID-d ja Space ID-d (ainult Xiaomi seadmetes, kus on sisse lülitatud funktsioon Teine ruum) kasutatakse ka Xiaomi tõuketeadete teenuse ja Mi Notification teenuse pakkumiseks, et hinnata reklaamide toimivust ja saata MIUI-lt teateid tarkvarauuendusi või uute toodete teadaandeid, sealhulgas teavet müügi ja kampaaniate kohta. Eespool nimetatud teenuse pakkumiseks kogutakse ka rakendusega seotud teavet (rakenduse versiooni ID, rakenduse paketi nimi) ja seadmega seotud teavet (mudel, kaubamärk). Võime kasutada Teie isiklikke andmeid, et saata teile tõuketeatiseid (kas meie teenustes, meilisõnumite kaudu või muul viisil), mis pakuvad või reklaamivad meie tooteid ja teenuseid ja/või valitud kolmanda osapoole tooteid ja teenuseid. Seda tehakse ainult teie nõusolekul, kui seda nõuavad kehtivad seadused. Võite igal ajal loobuda turundusteabe saamisest meilt ja kolmandatelt osapooltelt, muutes oma eelistusi seadetes või hallates oma eelistusi kolmanda osapoole rakenduse/veebisaidi kaudu, kasutades Xiaomi tõuketeatiseid. Vaadake all asuvat jaotist „Teie õigused“.

• Kasutaja tuvastamine. Xiaomi kasutab kasutajate ECV väärtust, et tuvastada kasutaja ja kindlustada, et volitamata isikud sisse ei logiks.

• Kasutajate tagasiside kogumine. Tagasiside, mida otsustate anda, on väärtuslik ja aitab Xiaomil oma teenuseid täiustada. Selleks, et Teie antud tagasisidet lähemalt uurida, võib Xiaomi Teile vastata, kasutades Teie antud isikuandmeid, ning pidada andmeid selle suhtluse kohta, et täiustada probleemide lahendamist ja teenuseid;

• Teavituste saatmine. Aeg-ajalt võime kasutada Teie isikuandmeid oluliste teavituste saatmiseks, näiteks suhtlus Teie ostude ja meie kasutustingimuste ning poliitikate muutumise teemal. Need andmed on Teie ja Xiaomi vaheliseks suhtluseks olulised ja seetõttu ei soovita me nende esitamisest loobuda;

• Reklaamtegevuse läbiviimine. Kui osalete loosimistel, konkurssidel või muus sarnases kampaanias, näiteks läbi Xiaomi sotsiaalmeedia platvormide, võime me Teie antud isikuandmeid kasutada Teile nende auhindade saatmiseks.

• Isikupärastatud teenuste ja sisu, sealhulgas reklaamide pakkumine. Teie privaatsuse kaitsmiseks kasutame teie nime, e-posti aadressi või muude andmete asemel, mille järgi teid saab otseselt tuvastada, kordumatut tunnust isikupärastatud toodete, teenuste ja tegevuste, sealhulgas reklaami pakkumiseks.

Võime selliseid andmeid ühendada teiste andmetega (sh andmetega erinevatest teenustest või seadmetest, nagu näiteks arvutid, mobiiltelefonid, nutitelerid ja muud ühendatud seadmed), et pakkuda ja täiustada meie tooteid, teenuseid, sisu ja reklaame.

Näiteks võime kasutada Teie Mi konto andmeid kõigis Mi kontot kasutavates teenustes. Paremate kogemuste pakkumiseks ja meie teenuste täiustamiseks võime vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele ja määrustele (kus see on nõutud) ning Teie nõusolekul sortida teavet erinevatest seadmetest, teenustest või toodetest, et koostada märgiseid, teha pakkumisi, pakkuda isikustatud sisu või personaliseeritud funktsioone.

Isikupärastatud reklaamide puhul esitatakse need näiteks teie tegevuste, kasutamise ja meie rakenduste ja teenustega seotud eelistuste põhjal. Profiilide loomisel analüüsime eelnimetatud teavet ja ehitame segmente (loome spetsiifiliste ühiste omadustega gruppe) ja paigutame teie isikuandmed ühte või mitmesse segmenti. Sihtotstarbelist reklaami tehakse ainult teie nõusolekul, kui seda nõuavad kehtivad seadused. Teil on igal ajal õigus loobuda isikustatud reklaamidest ja esitada vastuvälde profileerimisele, sh otseturunduse eesmärgil teostatavale profileerimisele.

Vastavalt üleval nimetatud kombinatsioonide eesmärkidele ja kohaldatavate õigusaktide nõuetele anname Teile selliste kombinatsioonide haldamiseks konkreetsed kontrollimeetodid. Teil on õigus loobuda otseturundusest, automatiseeritud otsustest jne. Nende õiguste kasutamiseks saate selle Seadetes igal ajal sisse või välja lülitada (Seaded > Paroolid ja turvalisus > Privaatsus > Reklaamiteenused ja -Seaded > Paroolid ja turvalisus > Süsteemi turvalisus > Reklaamiteenused)või te saate meiega ühendust võtta https://privacy.mi.com/support kaudu või pöörduda kontrollimehhanismide juurde, mida on kirjeldatud iga toote eraldi privaatsuseeskirjades. Vaadake all asuvat jaotist „Teie õigused“.

2 Küpsised ja muud tehnoloogiad

Selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, veebimajakad ja pikslitähised kasutavad Xiaomi ning meie kolmanda osapoole teenusepakkujad ja äripartnerid (lisainfoks vaadake allpool „Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine“). Neid tehnoloogiaid kasutatakse trendide analüüsimiseks, saidi haldamiseks, kasutajate saidil liikumise jälgimiseks ja kasutajabaasi demograafilise teabe kogumiseks tervikuna. Me võime saada nendelt ettevõtetelt nende tehnoloogiate kasutamise kohta nii isiklikke kui ka koondatud raporteid. Need tehnoloogiad aitavad meil paremini mõista kasutajate käitumist, näitavad meile milliseid veebisaidi jaotiseid inimesed kõlastavad ja toetavad ning mõõdavad reklaamide ning veebiotsingute tõhusust.

• Logifailid: nagu enamik veebilehti, kogume me teatud andmeid ja hoiame neid logifailides. Nende andmete hulka võivad kuuluda interneti protokollide (IP) aadressid, brauseri tüüp, internetiteenuse pakkuja (ISP), viitavad/väljuvad lehed, operatsioonisüsteem, kuupäev/kellaaeg ja/või clickstream andmed. Me ei seosta neid automaatselt kogutud andmeid muu infoga, mida Teie kohta kogume.

• Lokaalne salvestamine – HTML5/Flash: Me kasutame sisu ja eelistuste salvestamiseks lokaalse salvestamise objekte (LSO) nagu näiteks HTML5 või Flash. Kolmandad pooled, kellega me oma Saitidel teatud funktsioonide pakkumiseks või Teie veebisirvimisel põhinevate reklaamide näitamiseks koostööd teeme, kasutavad samuti andmete kogumiseks ja salvestamiseks HTML5 või Flash küpsiseid. Erinevad veebilehitsejad võivad pakkuda oma haldustööriistu HTML5 LSO-de eemaldamiseks. Flash küpsiste haldamiseks klõpsake siin.

• Reklaamiküpsised: Me teeme koostööd kolmanda poole teenusepakkujatega ja äripartneritega (vt lisateavet jaotisest “Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine“), et kuvada meie veebisaidil reklaame või hallata meie reklaame teistel saitidel. Meie kolmanda osapoole teenusepakkujad ja äripartnerid võivad reklaamiküpsiseid kasutada teie veebis toimuvate tegevuste ja huvide kohta teabe kogumiseks ning reklaamide esitamiseks, mis on kõige paremini seotud teie profiili ja huvidega. Me saame Teie eelneva selgesõnalise nõusoleku ja kaasame selged positiivsed meetmed enne selle reklaamiteenuse pakkumist Teile. Kui soovite, et seda teavet ei kasutataks teile huvipõhiste reklaamide esitamiseks, võite sellest loobuda, muutes oma küpsiste seadeid. https://preferences-mgr.truste.com.

• Mobiilne analüüs: Mõnes meie mobiilirakenduses kasutame me analüüsiküpsiseid, et koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Need küpsised salvestavad selliseid andmeid nagu kui tihti te rakendust kasutate, rakenduses toimuvaid sündmusi, kasutamise koondit, jõudluse andmeid ja rakenduses toimuvate kokkujooksude asukohti. Me ei seosta analüütikatarkvaras salvestatud andmeid mistahes isikuandmetega, mida Te läbi mobiilirakenduse sisestate.

3 Teie isikuandmete jagamine, edastamine ja avalikustamine

3.1 Jagamine

Me ei müü mistahes isikuandmeid kolmandatele pooltele.

Võime aeg-ajalt jagada Teie isikuandmeid kolmandate pooltega (nagu kirjeldatud all), et pakkuda või täiustada meie tooteid või teenuseid, sh Teie nõuetele vastavate toodete või teenuste pakkumine. Lisateave andmete jagamise kohta on esitatud allpool.

3.1.1 Jagamine Teie aktiivse valiku või taotluse korral

Teie nõusolekul või taotlusel jagame Teie isikuandmeid vastavalt Teie nõusolekule/taotlusele ja Teie poolt määratud kolmanda poolega. Näiteks, kui kasutate Mi kontot kolmanda poole veebisaidil või rakenduses sisse logimiseks.

3.1.2 Andmete jagamine meie grupis

Eduka äritegevuse tagamiseks ja Teile kõigi meie toodete ja teenuste funktsioonide pakkumiseks võime aeg-ajalt jagada Teie isikuandmeid Xiaomi sidusettevõtetega.

3.1.3 Meie grupi ökosüsteemi ettevõtetega jagamine

Xiaomi töötab koos ettevõtete grupiga, kellest koos moodustub Mi Ecosystem. Mi Ecosystemi ettevõtted on sõltumatud üksused, oma ala eksperdid, kes on Xiaomi poolt rahastatud ja inkubeeritud. Xiaomi võib avaldada Teie isikuandmeid Mi Ecosystemi ettevõtetele, et pakkuda Teile Mi Ecosystemi ettevõtete põnevaid tooteid ja teenuseid (nii riistavara kui tarkvara) ning neid täiustada. Mõned neist toodetest või teenustest on ka Xiaomi kaubamärgi all, samas teised võivad kasutada oma brändi. Mi Ecosystemi ettevõtted võivad jagada andmeid Xiaomiga aeg-ajalt seoses Xiaomi tootemargi ja teiste Xiaomi kaubamärkide toodete või teenustega, et pakkuda riist- ja tarkvara teenuseid ning luua paremaid funktsioone ja kasutajakogemust. Xiaomi võtab kasutusele asjakohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et tagada Teie isikuandmete turvaline töötlemine, muu hulgas võime Teie isikuandmed krüptida.

3.1.4 Jagamine kolmanda poole teenusepakkujate ja äripartneritega

Selleks, et saaksime pakkuda Teile selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud tooteid ja teenuseid, võime vajadusel Teie isikuandmeid jagada meie kolmanda poole teenusepakkujate ja äripartneritega.

Siia hulka kuuluvad tarne teenusepakkujad, andmekeskused, andmekeskused, klienditeeninduse pakkujad, reklaami ja turustuse teenuse pakkujad ja teised äripartnerid. Need kolmandad pooled võivad töödelda Teie isikuandmeid Xiaomi nimel või ühel või mitmel selles privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärgil. Oleme pühendunud tagama, et Teile teenuste pakkumiseks vajalik isikuandmete jagamine on alati põhjendatud, õiguspärane, vajalik, konkreetne ja selgel eesmärgil. Xiaomi rakendab vajalikke hoolsusmeetmeid ja on kolmandate pooltega sõlminud lepingud mis tagavad, et kolmandad poole teenusepakkujad järgivad Teie õigusruumis kohaldatavaid privaatsuse õigusakte. Vahel on võimalik, et kolmanda poole teenusepakkujad kasutavad alltöötlejaid.

Tõhususe mõõtmiseks, analüütikaks ja teiste äritegevuste teistamiseks võime andmeid (isiku tuvastamist mitte võimaldavad andmed) jagada kolmandate pooltega (nt meie veebisaitidel reklaamijad) koondandmeid. Kasutame teavet, et aidata reklaamijatel ja teistel äripartneritel hinnata nende reklaamide ja teenuste tõhusust ja katvust ning eesmärgiga mõista inimeste tüüpe, kes kasutavad nende teenuseid ja seda, kuidas inimesed suhtlevad nende veebisaitide, rakenduste ja teenustega. Samuti võime nendega jagada üldise kasutamise trende, nagu näiteks klientide arvu teatud inimeste rühmas, kes ostavad teatud tooteid või teevad konkreetseid tehinguid.

3.1.5 Teised

Vastavalt õiguslikele nõuetele, õigusmenetlustele, hagidele ja/või avalike asutuste ning valitsusasutuste päringutele võib Xiaomil olla kohustus Teie isikuandmete avalikustamiseks. Samuti võime Teie andmeid avalikustada, kui avalikustamine on vajalik või asjakohane riikliku jugeoleku, korrakaitse või muul olulisel avalikul põhjusel.

Samuti võime Teie andmeid avalikustada, kui see on vajalik meie tingimuste jõustamiseks või meie äritegevuse, õiguste, vara, toodete või kasutajate kaitseks või kui avalikustamine on põhjendatult vajalik järgmistel eesmärkidel: pettuste, toodete lubamatu kasutamise, meie tingimuste või poliitikate või muu kahjuliku või õigusvastase tegevuse tuvastamine, ennetamine ja lahendamine. (Xiaomi võib koguda, kasutada või avalikustada Teie isikuandmeid ilma Teie nõusolekuta, kui see on lubatud vastavalt kohaldatavatele andmekaitse alastele õigusaktidele.) See võib hõlmata Teie isikuandmete andmist avalikele- või valitsusasutustele; Teie kontoga seotud suhtlust kolmanda poole partneritega, et vältida pettuseid, rikkumisi või muud kahjulikku käitumist.

Lisaks võime Teie isikuandmeid jagada:

• meie raamatupidajate, audiitorite, juristide või sarnaste nõustajatega kui küsime neilt ametialast nõu; ja

• investorite või teiste asjakohaste kolmandate pooltega kui müüme või võime müüa või teostada muu ärialase tehingu mõne Xiaomi Groupi ettevõttega; ja

• muud kolmandad osapooled, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas või millest on teile muul viisil teatatud, sealhulgas juhul, kui olete selleks andnud loa seoses konkreetse avalikustamisega.

3.2 Edastamine

Xiaomi ei edasta Teie andmeid teistele isikutele, välja arvatud, kui:

• Oleme selleks saanud Teie selgesõnalise nõusoleku;

• Kui Xiaomi on seotud kogu oma vara või selle osa liitmise, omandamise või müügiga, mis võib mõjutada teie isiklikku teavet, teavitame teid kõigist omandiõiguse, kasutamise ja teie isikliku teabe osas tehtud valikutest meilisõnumi ja/või silmatorkava teate postitamisega meie veebisaitidele või muul sobival viisil

• Selles privaatsuspoliitikas selgitatud või teile muul viisil teatatud asjaoludel.

3.3 Avalikustamine

Xiaomi võib teie isikuandmeid avalikult avaldada järgmistel asjaoludel:

• Kui me peame välja kuulutama edutamise, konkursi või loosimise võitja, sel juhul avaldame ainult piiratud teabe;

• Kui oleme saanud teie selgesõnalise nõusoleku või olete teabe avaldanud meie teenuste kaudu, näiteks sotsiaalmeedia lehtedel või avalikel foorumitel; ja

• avalikustamise aluseks on õigusaktid või arusaadavad põhjendused: muu hulgas seadused ja määrused, õigusmenetlus, kohtumenetlus või pädevate asutuste nõuded.

4 Teie isikuandmete säilitamine ja kaitse

4.1 Xiaomi turvameetmed

Oleme end pühendanud teie isikuandmete turvalisuse tagamisele. Volitamata juurdepääsu, avalikustamise või muude sarnaste riskide ennetamiseks oleme seadnud sisse kõik õigusaktidega nõutud füüsilised-, elektroonilised- ja haldusprotseduurid, et kaitsta ja kindlustada andmeid, mida Teie mobiilses seadmes ja Xiaomi veebilehtedel kogume. Tagame Teie isikuandmete kaitse vastavalt kohaldatavale õigusele.

Näiteks võite parema turvalisuse tagamiseks oma Mi Kontole sisenedes kasutada meie kaheastmelist tuvastamisprotsessi, mida me teil kindlasti teha soovitame. Kui teie isikuandmeid edastatakse teie Xiaomi seadme ja meie serverite vahel, veendume, et andmed oleks krüptitud, kasutades transpordikihi turvalisust (TLS) ja asjakohaseid krüpteerimisalgoritme.

Kogu Teie isikuandmed salvestatakse turvatud serverites, mis on kaitstud kontrollitavates ruumides. Me klassifitseerime Teie andmed tähtsuse ja tundlikkuse alusel ning tagame, et Teie isikuandmetel on nõutud turvalisuse aste. Pilvepõhise andmesäilituse jaoks on kehtestatud konkreetsed juurdepääsukontrollid ja lisaks vaatame me regulaarselt mistahes volitamata ligipääsu ja kasutamise vastu kaitsmiseks läbi oma andmete kogumise, hoiustamise ja töötlemise praktikad, sealhulgas füüsilised turvameetmed.

Rakendame enda äripartnerite ja kolmanda poole teenusepakkujate suhtes vajalikke hoolsusmeetmeid, et veenduda nende võimes Teie isikuandmeid kaitsta. Samuti kontrollime, et need kolmandad pooled hoiaksid asjakohaseid turvameetmeid, kasutades selleks asjakohaseid lepingulisi piiranguid ja viies vajadusel läbi auditeid või hindamisi. Lisaks kehtivad meie töötajate, äripartnerite ja kolmanda poole teenusepakkujate, kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele, suhtes jõustatavad lepingulised konfidentsiaalsusnõuded.

Selleks, et meie töötajate teadlikkus isikuandmete kaitse olulisusest oleks suurem, viime läbi turvalisuse ja privaatsuse kaitse koolitusi ja katseid. Kasutame kõiki võimalikke ja õigusaktidega nõutud meetmeid Teie isikuandmete kaitsmiseks. Siiski peaksite olema teadlikud, et interneti kasutamine ei ole täiesti turvaline ning seetõttu ei saa me garanteerida Teie poolt või Teile interneti kaudu edastatud mistahes isikuandmete turvalisust ega terviklikkust.

Käsitleme isikuandmetega seotud rikkumisi vastavalt kohaldatavatele andmekaitse alastele õigusaktidele, mis muu hulgas tähendab vajadusel ka rikkumise kohase teate saatmist asjakohastele andmekaitse järelevalveasutustele ja andmesubjektidele.

Meie infoturbepoliitika ja -protseduurid on välja töötatud viidates rahvusvahelistele standarditele ja need läbivad regulaarselt kolmandate osapoolte auditeid turvameetmete tõhususe kontrollimiseks. Xiaomi infosüsteem on saanud ISO/IEC 27001: 2013 sertifikaadi infoturbehaldussüsteemidele (ISMS). Xiaomi e-kaubandus ja Xiaomi Home IoT platvorm on saanud ISO/IEC 27701: 2019 sertifikaadi isikliku teabe haldamise süsteemidele (PIMS). MIUI on saanud ISO/IEC 27018: 2019 sertifikaadi avaliku pilveteenuse isikuandmete kaitse jaoks.

4.2. Mida Teie saate teha

Võite määrata Xiaomi jaoks ainulaadse salasõna ja hoida enda sisselogimise salasõna ja konto andmed enda teada (välja arvatud isikud, kellele annate vastavad õigused), et vältida salasõna lekkimist teistelt veebisaitidelt mis võivad kahjustada Teie Xiaomi konto turvalisust. Võimalusel hoidke enda teada (ärge öelge seda ka väidetavale Xiaomi klienditeenindusele) meilt saadud verifitseerimiskood. Alati, kui sisenete Xiaomi veebilehtedele Mi konto kasutajana, eriti tehes seda kellegi teise arvutis või avalikus internetipunktis, peaksite sessiooni lõpus välja logima.

Xiaomit ei saa pidada vastutavaks turvalisuse rikkumise eest, mis on põhjustatud kolmandate poolte juurdepääsust Teie isiklikule teabele Teie suutmatuse tõttu hoida oma isiklikke andmeid turvalisena. Olenemata eeltoodust, peate meid kohe teavitama kui Teie kontot kasutatakse ilma volitusteta mõne teise internetikasutaja poolt või kui on toimunud mistahes muu turvalisuse rikkumine. Teie abi aitab meil kaitsta Teie isikuandmete privaatsust.

4.3 Juurdepääs Teie seadme teistele funktsioonidele

Meie rakendused võivad vajada juurdepääsu Teie seadme teatud funktsioonidele, näiteks kontaktidele meilide saatmisele, SMS-i talletusruumile ja Wi-Fi võrgu olekule jne. Neid andmeid kasutatakse selleks, et võimaldada rakendustel Teie seadmes töötada ning Teil suhelda teiste rakendustega. Võite need õigused alati seadmes välja lülitada või võtta meiega ühendust https://privacy.mi.com/support kaudu.

4.4 Säilitamise poliitika

Säilitame isikuandmeid senikaua, kuni need on vajalikud selles privaatsuspoliitikas või konkreetse toote või teenuse eraldi privaatsuspoliitikas määratud eesmärkidel või kuni seda nõuavad kohaldatavad õigusaktid. Üksikasjalikud andmete säilitamise perioodid on näidatud konkreetse teenuse või toote lehel. Lõpetame Teie andmete säilitamise ja kustutame või muudame need anonüümseks, kui nende kogumise eesmärk on täidetud või kui oleme kinnitanud Teie taotluse nende kustutamiseks või kui lõpetame asjakohase toote või teenuse pakkumise. Võimaluse korral oleme näidanud, kui kaua me tavaliselt säilitame tuvastatud isikuandmete kategooriaid, tüüpe või üksusi. Nende säilitamisperioodide üle otsustamisel võtsime arvesse järgmisi kriteeriume:

• isikuandmete hulk, olemus ja tundlikkus

• omavolilisest kasutamisest või avalikustamisest tuleneva kahju oht

• millistel eesmärkidel me isikuandmeid töötleme ja kui kaua me nende eesmärkide saavutamiseks konkreetseid andmeid vajame

• kui kaua isikuandmed tõenäoliselt püsivad täpsed ja ajakohased

• kui kaua võivad isikuandmed olla asjakohased võimalike tulevaste õiguslike nõuete jaoks

• kõik kohaldatavad juriidilised, raamatupidamislikud, aruandlusega seotud või regulatiivsed nõuded, mis määravad kindlaks, kui kaua teatavaid andmeid tuleb säilitada.

Sõltuvalt teie jurisdiktsioonist võib selles osas olla erand isikliku teabe puhul, mida me töötleme avaliku huvi, teaduse, ajaloo või statistika eesmärgil. Xiaomi võib säilitada seda tüüpi andmed tavapärasest säilitamise perioodist kauem, kui seda lubab kohaldatav õigus või Teie taotlusel ja seda ka siis, kui edasine andmete töötlemine ei ole seotud nende kogumise esialgse eesmärgiga.

5 Teie õigused

Teil on kontroll oma andmete üle

5.1 Sätete kontrollimine

Xiaomi tunnistab, et erinevaid inimesi puudutab privaatsuse probleem erinevalt. Seetõttu anname näited meetoditest, kuidas Xiaomi võimaldab Teil Teie isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist või töötlemist piirata ning oma privaatsuse sätteid kontrollida:

• Kasutajakogemuse programmi ja asukoha ligipääsu funktsioonide sisse/välja lülitamine;

• Mi kontole sisse või välja logimine;

• Xiaomi Cloud sünkroonimise funktsiooni sisse/välja lülitamine; ja

• Xiaomi Cloudi salvestatud andmete kustutamine läbi veebisaidi https://i.mi.com;

• Teiste tundlike- või isikuandmetega seotud teenuste ja funktsioonide sisse/välja lülitamine. Võite oma seadme turvalisuse oleku kohta lisaandmeid saada ka rakendusest MIUI Turvalisus.

Kui olete eelnevalt nõustunud, et kasutame Teie isikuandmeid eelmainitud eesmärkidel, võite igal ajal ümber mõelda, võttes meiega ühendust https://privacy.mi.com/support kaudu.

5.2 Teie õigused seoses Teie isikuandmetega

Sõltuvalt kohaldatavatest seadustest ja määrustest võib teil olla õigus pääseda juurde, parandada, kustutada (ja teatud muid õigusi) seoses isikuandmetega, mida me teie kohta valdame (edaspidi kui taotlus). Nende õiguste suhtes on jõus kehtivate seaduste alusel konkreetsed erisused ja erandid.

Oma Mi kontol olevate isikuandmetele saate lisaks ligi pääseda ning neid muuta ka aadressil https://account.xiaomi.com või logides oma seadmes oma kontole sisse. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust https://privacy.mi.com/support kaudu.

Teie taotlust aitab meil kõige tõhusamalt töödelda, kui see vastab järgmistele tingimustele:

(1) Taotlus esitatakse Xiaomi ülalkirjeldatud eksklusiivse päringukanali kaudu ja teie infoturbe kaitsmiseks peaks teie taotlus olema kirjalik (välja arvatud juhul, kui kohalik seadus suulist taotlust sõnaselgelt tunnistab);

(2) Esitate piisavalt teavet, mis võimaldab Xiaomil teie isikut kontrollida ja veenduda, et olete andmesubjekt või teil on seaduslik õigus andmesubjekti nimel tegutseda.

Kui oleme saanud Teie taotluse töötlemiseks kinnitamiseks vajalikul määral andmeid, siis vastame Teie taotlusele vastavalt kohaldatavates andmekaitse õigusaktides määratud tähtaegadele.

Täpsemalt:

• Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja lihtsalt arusaadavat teavet selle kohta, kuidas me kasutame Teie isikuandmeid ja millised on Teie õigused. Seetõttu oleme Teile andnud ka selle privaatsuspoliitika;

• Vastavalt kohalike õigusaktide nõuetele on Teil õigus saada taotluse korral tasuta koopa meie kogutud ja töödeldavate Teie isikuandmete kohta. Asjakohase teabe lisataotluste eest võime võtta mõistliku tasu, mis põhineb tegelikel halduskuludel ja vastavad kehtivatele seadustele.

• Kui meie poolt Teie kohta säilitatavad andmed on ebatäpsed või puudulikud, siis on Teil õigus Teie isikuandmete parandamisele või täiendamisele vastavalt nende kasutamise eesmärgile;

• Vastavalt kohaldatavate õigusaktide nõuetele on Teil õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist või eemaldamist, kui meil puudub nende kasutamisega jätkamiseks veenev põhjus. Me kaalume teie kustutamistaotluse aluseid ja võtame kasutusele mõistlikke - sealhulgas tehnilisi - meetmeid. Pange tähele, et kohaldatavate seaduste ja/või tehnoloogiliste piirangute tõttu ei pruugi meil olla võimalik teavet varundussüsteemist kohe eemaldada. Sellisel juhul säilitame Teie isikuandmed turvaliselt ja isoleerime need edasise töötlemise eest kuni varukoopia saab kustutada või muuta anonüümseks.

• Teil on õigus esitada vastuväide teatud tüüpi töötlemisele, muu hulgas töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sh profileerimise kasutamisel) ja teatud tingimustel, kui töötlemise (sh profileerimine) õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi.

Täpsemalt, teatud õigusruumide õigusaktide kohaselt:

• Teil on õigus seada meie poolt oma isikuandmete töötlemisele piirangud. Me kaalume Teie piirangutaotlusega seotud põhjuseid. Kui põhjused kehtivad GDPR-i järgi, töötleme Teie isikuandmeid ainult GDPR-is kehtivate asjaolude alusel ja teavitame Teid enne töötlemise piirangute eemaldamist;

• Teil on õigus mitte olla automaatse töötlemise, sealhulgas profiilide koostamise subjektiks, mis loob õiguslikke teile mõjuvaid tagajärgi või mõjutab Teid sarnasel viisil;

• Teil on õigus taotleda oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja edastada teave teisele andmetöötlejale (andmete teisaldatavus).

Meil on õigus keelduda taotluste menetlemisest või täita ainult osaliselt taotlusi, kui kehtib erand või kui meil on kehtivate seaduste kohaselt muul viisil õigus seda teha, näiteks kui taotlus on ilmselgelt alusetu või ilmselgelt liiga mahukas või kui see nõuaks kolmandate isikute kohta teabe avalikustamist. Mõnel juhul võime võtta tasu, kui see on lubatud kehtivate seadustega. Kui usume, et teabe kustutamistaotluse teatud aspektid võivad põhjustada meie võimetuse teavet seaduslikult kasutada õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks kehtivate seadustega lubatud põhjustel, võidakse see ka tagasi lükata.

5.3 Nõusoleku tagasi võtmine

Võite varem andmete teatud eesmärgil kasutamiseks antud nõusoleku tagasi võtta, kui saadate asjakohase taotluse. Muu hulgas võite tagasi võtta nõusoleku meie säilitatavate või kontrollitavate andmete kogumiseks, kasutamiseks ja/või avalikustamiseks. Kasutatava konkreetse teenuse kohta saate oma nõusoleku tagasi võtta, kui võtate meiega ühendust https://privacy.mi.com/support kaudu. Me töötleme Teie taotluse mõistliku aja jooksul peale selle esitamist ning seejärel, vastavalt Teie taotlusele, enam ei kogu, kasuta ja/või avalikusta Teie isikuandmeid.

Sõltuvalt Teie nõusoleku tagasivõtmise ulatusest võib olla võimalik, et Teil ei ole enam võimalik kasutada Xiaomi toodete ja teenuste kõiki hüvesid. Nõusoleku või loa tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel varem teostatud töötlemise õiguspärasust.

5.4 Teenuse või konto tühistamine

Kui soovite konkreetse toote või teenuse tühistada, võite meiega ühendust võtta https://privacy.mi.com/support kaudu.

Kui soovite Mi konto tühistada, siis tuletame meelde, et see takistab Teil kasutada Xiaomi toodete ja teenuste täielikku valikut. Teatud asjaoludel võib tühistamine olla võimatu või viibida. Näiteks ei saa me Teie taotlust viivitamatult täita, kui Teie kontol on endiselt tasumata summasid teenuse Mi Muusika või teemapoe tasuliste teemade eest, tasumata laene teenuses Mi Rahandus, jne.

Kui kasutate Xiaomi teenustesse sisse logimiseks kolmanda poole kontot, siis peate konto tühistamist taotlema vastavalt kolmandalt poolelt.

6 Teie isikuandmete ülemaailmne edastamine

Xiaomi töötleb ja varundab Teie isikuandmeid, kasutades selleks ülemaailmset käitamise ja juhtimise infrastruktuuri. Praegu on Xiaomi andmekeskused Hiinas, Indias, Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Venemaal ja Singapuris. Selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel ja vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele võime Teie andmeid edastada nendesse andmekeskustesse.

Samuti võime Teie isikuandmeid edastada kolmanda poole teenusepakkujatele või äripartneritele ja seetõttu on võimalik, et Teie isikuandmeid edastatakse ka teistesse riikidesse või piirkondadesse. Nende ülemaailmsete asukohtade õigusruum võib aga ei pruugi kaitsta isikuandmeid võrdväärselt Teie kohtualluvuse standarditele. Erinevate andmekaitseseaduste kohaselt kehtivad erinevad riskid. See ei muuda meie pühenduvust selle privaatsuspoliitika täitmisele ja Teie isikuandmete kaitsmisele.

Täpsemalt:

• Meie poolt Hiina mandriosal kogutud ja genereeritud andmed säilitatakse andmekeskustes Hiina mandriosas, välja arvatud kohaldatava õigusega lubatud piiriülene andmeedastus.

• Meie poolt Venemaal kogutud ja genereeritud andmed töödeldakse ja säilitatakse andmekeskustes Venemaal, välja arvatud Venemaa õigusaktidega lubatud piiriülene andmeedastus.

• Meie poolt Indias kogutud ja genereeritud andmed säilitatakse andmekeskustes Indias.

Kui peame Teie isikuandmeid edastama väljapoole Teie kohtualluvust, näiteks meie sidusettevõtetele või kolmanda poole teenusepakkujatele, siis järgime asjakohaseid kohaldatavaid õigusakte. Tagame, et kõik sellised andmeedastused vastavad kohaldatavatele kohalikele andmekaitse õigusaktidele ja kohaldame ühtlaseid turvameetmeid. Meie kehtestatud kaitsemeetmete kohta saate teada, kui võtate meiega ühendust https://privacy.mi.com/support kaudu.

Kui kasutate meie tooteid ja teenuseid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), on Xiaomi Technology Netherlands B.V. vastutav töötleja ja Xiaomi Singapore Pte. Ltd. volitatud töötleja. Kontaktandmed leiate jaotisest „Võtke meiega ühendust“.

Kui Xiaomi jagab Teie poolt EMPs jagatud isikuandmeid Xiaomi Groupi sidusettevõtte või kolmanda poole teenusepakkujaga väljaspool EMPd, siis rakendame ELi standardlepingusätteid või teisi GDPR-is sätestatud kaitsemeetmeid. Konkreetsete kaitsemeetmete kohta, mis meil kehtivad, saate teada või saate taotlege koopiat, pöördudes meie poole https://privacy.mi.com/support kaudu.

7 Alaealiste kaitse

Peame meie toodete või teenuste kasutamisel alaealiste järelevalvet lapsevanemate või hooldajate ülesandeks. Sellest hoolimata ei paku me teenuseid otse lastele ega kasuta laste isikuandmeid turunduse eesmärgil.

Kui olete lapsevanem või hooldaja ja usute, et alaealine on esitanud Xiaomile isikuandmeid, võtke meiega ühendust https://privacy.mi.com/support kaudu ja veenduge, et sellised isikuandmed eemaldatakse viivitamatult ning alaealine eemaldatakse kõigist asjakohastest Xiaomi teenustest.

8 Kas pean nõustuma mõne kolmanda poole reeglite ja tingimustega?

Meie privaatsuspoliitika ei kehti kolmanda poole pakutavatele toodetele ja teenustele. Sõltuvalt teie kasutatavast Xiaomi tootest või teenusest võib see sisaldada kolmandate isikute tooteid või teenuseid, mis hõlmavad kõnetuge, kaamera töötlemist, video taasesitust, süsteemi puhastamist ja turvalisusega seotud teenuseid, mängimist, statistikat, suhtlust sotsiaalmeedias, maksete töötlemist, navigeerimist, jagamist, tõuketeateid, teabe filtreerimist, sisestusmeetodeid jne. Mõnda neist pakutakse linkidena kolmanda poole veebisaitidena ja mõned on kasutatavad SDK, API vms abil. Lisaks võidakse Teie andmeid koguda ka nende toodete või teenuste kasutamisel. Seetõttu soovitame tungivalt võtta aega ja lugeda kolmanda poole privaatsuspoliitikat nagu loete meie oma. Meie ei vastuta selle eest, ega saa kontrollida, kuidas kolmandad osapooled kasutavad isikuandmeid, mida nad Teilt koguvad. Meie privaatsuspoliitika ei kehti teistele meie teenustest lingitud saitidele.

Siin on mõned näited olukordadest, kus üleval loetletud toodete kasutamisel võivad kehtida kolmanda poole tingimused ja privaatsuspoliitikad:

Kui kasutate kolmanda poole kassateenust enda tellimuse lõpetamiseks ja selle eest maksmiseks, töödeldakse Teie poolt tasumisel antud andmeid vastavalt kolmanda poole privaatsuspoliitikale.

Kui kasutate rakenduse MIUI Turvalisus turvaskanni funktsiooni, kehtib valitud teenusest sõltuvalt üks järgmistest:

• Avasti privaatsuse ja andmeturbe poliitika: https://www.avast.com/privacy-policy;

• Antiy Mobile Security AVL SDK privaatsuseeskirjad:: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Tencent'i privaatsuspoliitika: https://privacy.qq.com

MIUI turvalisuse rakenduse puhastajafunktsiooni kasutamisel kehtib Tencenti privaatsuspoliitika: https://privacy.qq.com

Kui kasutate MIUI reklaamiteenuseid erinevates konkreetsetes rakendustes, kehtib sõltuvalt valitud teenusest üks järgmistest:

• Google'i Privaatsuseeskirjad: https://www.google.com/policies/privacy

• Facebook'i privaatsuspoliitika: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Google Input Methodi kasutamisel kehtib Google'i Privaatsuseeskirjad: https://policies.google.com/privacy

Kui me teeme statistikat, jälgime rakenduse krahhide määra ja pakume pilvjuhtimise võimalusi, kasutame Google Analyticsi Firebase'i jaoks või Firebase Analyticut, mida pakub Google Inc. Google Firebase'i privaatsuseeskirjade kohta leiate lisateavet: https://policies.google.com/privacy ja https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Reklaamide esitamiseks mis tahes MIUI süsteemirakendustes võivad kolmanda osapoole reklaamipartnerid koguda teie veebitegevustest, näiteks teie reklaamiklikkidest ja sisuvaadetest või muudest veebisaitide või rakenduste tegevustest loodud andmeid.

• Google'i Privaatsuseeskirjad: https://www.google.com/policies/privacy

• Facebook'i privaatsuspoliitika: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Unity'i privaatsuspoliitika: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Vungle'i privaatsuspoliitika: https://vungle.com/privacy/

• IronSource'i privaatsuspoliitika: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• Applovin'i privaatsuspoliitika: https://www.applovin.com/privacy/

• Chartboost'i privaatsuspoliitika: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Mopub'i privaatsuspoliitika: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• Mytarget'i privaatsuspoliitika: https://legal.my.com/us/mytarget/

• Yandex'i privaatsuspoliitika: https://yandex.com/legal/privacy/

• Tapjoy'i privaatsuspoliitika: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• AdColony'i privaatsuspoliitika: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

Võime koguda ja jagada teie teavet kolmanda osapoole omistamisettevõtetega vastavalt meie reklaamipartnerite juhistele, et luua meie reklaamipartneritele aruandeid, sealhulgas mõõdikud teie suhtlemisest meie reklaamidega (kui neid on). Sõltuvalt kasutatavatest MIUI-süsteemi rakendustest võivad kolmanda osapoole omistamisettevõtted hõlmata järgmist:

• Adjust'i privaatsuspoliitika: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• Appsflyer'i privaatsuspoliitika: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Affise'i privaatsuspoliitika: https://affise.com/privacy-policy/

• Miaozhen'i privaatsuspoliitika: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Nielsen'i privaatsuspoliitika: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 Selle privaatsuspoliitika värskendamine

Vaatame privaatsuseeskirju korrapäraselt läbi, lähtudes muudatustest äris, tehnoloogias, kohaldatavates seadustes ja heades tavades. Me võime seda privaatsuspoliitikat uuendada. Kui teeme selles privaatsuspoliitikas olulisi muudatusi, siis teavitame Teid kasutades Teie poolt registreerimisel valitud kontaktmeetodit, näiteks e-posti (kiri saadetakse Teie kontol määratud e-posti aadressile) või avaldame värskenduse teate Xiaomi veebisaitidel või teavitame Teid mobiiliseadmetes viisil mis võimaldab tutvuda meie poolt kogutavate ja kasutatavate andmetega. Sellised privaatsuspoliitika muudatused kehtivad teates või veebisaidil näidatud jõustumiskuupäevast. Soovitame teil seda lehte regulaarselt vaadata, et saada uusimat teavet meie privaatsuspõhimõtete kohta. Teie toodete ja teenuste jätkuva kasutamise kohta veebisaidil, mobiilis ja/või mis tahes muus seadmes kehtivad ajakohastatud privaatsuseeskirjad. Kui kehtivad seadused seda nõuavad, küsime teie selgesõnalist nõusolekut, teilt täiendavat isiklikku teavet kogudes või kui kasutame või avaldame teie isikuandmeid uutel eesmärkidel.

10 Võtke meiega ühendust

Kui teil on kommentaare või küsimusi selle privaatsuseeskirja kohta või küsimusi, kuidas Xiaomi teie isikuandmeid kogub, kasutab või avalikustab, võtke meiega ühendust https://privacy.mi.com/support kaudu või alloleval aadressil. Kui saame isikuandmetele juurdepääsu või selle allalaadimise kohta privaatsus- või isikliku teabe taotlusi, on meil teie probleemide lahendamiseks professionaalne meeskond. Kui Teie küsimus puudutab märkimisväärset teemat, võime küsida lisateavet.

Kui te ei ole rahul meilt saadud vastusega seoses teie isikuandmetega, saate kaebuse üle anda oma jurisdiktsiooni asjakohasele andmekaitset reguleerivale asutusele. Meiega konsulteerides anname Teile teavet asjakohaste kaebuse esitamise kanalite kohta, mis sõltuvad Teie reaalsest olukorrast.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

Kasutajatele Indias:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

Kõigist lahknevustest ja kaebustest delikaatsete isikuandmete või teabe töötlemisel tuleb teavitada kaebuste eest vastutavat määratud ametnikku allpool nimetatud viisil:

Nimi: Vishwanath C

Telefon: 080 6885 6286, E-L 9-18

E-post: grievance.officer@xiaomi.com

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kasutajatele:

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

Täname, et võtsite aega meie privaatsuspoliitika lugemiseks!

Mis on teile uus

Oleme teinud mitu järgnevat värskendust:

• Oleme oma kontaktandmeid värskendanud.

• Oleme värskendanud osa meie ja kolmandate osapoolte kogutud teabest.

• Oleme selgemalt sätestanud, kuidas me kasutame isiku tuvastamist mitte võimaldavaid andmeid.

• Oleme ajakohastanud seda, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, sealhulgas täpsustame üksikasjalikumalt, kui töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvidest lähtuvalt ja seoses teie tõuketeavituse teenuste kasutamisega.

• Oleme esitanud üksikasju andmete säilitamise kohta.

• Oleme selgemalt sätestanud teie õigused teie isiklikule teabele.