Xiaomi Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvünk 2021. január 15-én lett frissítve.

Kérjük, szánjon egy kis időt adatvédelmi módszereink megismerésére, és tudassa velünk, ha bármilyen kérdése van.

Rólunk

A Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., és társult vállalatai (amely a Xiaomi Corporation közzétett legújabb éves jelentésében a Xiaomi jogi személyiségeket jelenti; kérjük, kattintson ide és keresse meg a részletes adatokért a "Legújabb eredménykimutatást") a Xiaomi Csoporton belül (a továbbiakban: "Xiaomi", "mi", "mienk" vagy "minket") és vegye nagyon komolyan az adatvédelmünket. Ez az Adatvédelmi irányelv az Ön szükségleteire gondolva lett kialakítva, és fontos, hogy ön teljesen tisztában legyen a személyes információ gyűjtési és felhasználási gyakorlatunkkal és biztosítsa, hogy végső soron Önnek van ellenőrzése a Xiaominak adott személyes információi felett.

Az Adatvédelmi irányelvről

A független adatvédelmi irányelvvel rendelkező Xiaomi termékek vagy szolgáltatások kivételével, a jelen Adatvédelmi irányelv minden Xiaomi eszközre, weboldalra vagy alkalmazásra alkalmazandó, amely a jelen Adatvédelmi irányelvre hivatkozik, vagy ahhoz kapcsolódik. Ezen Adatvédelmi irányelv ismerteti, hogyan gyűjti, használja fel, teszi közzé, dolgozza fel és védi a Xiaomi azokat a személyes információkat, melyeket megadott nekünk vagy mi gyűjtöttünk Öntől, amikor a termékeinket és szolgáltatásainkat használja a weboldalakon (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), valamint a mobileszközökre kínált alkalmazásainkon keresztül. Ha egy Xiaomi termékre külön adatvédelmi irányelv vonatkozik, a külön adatvédelmi irányelv elsőbbséget élvez, míg a külön adatvédelmi irányelv által nem fedezett részére a jelen Adatvédelmi irányelv feltételei vonatkoznak. Továbbá, az egyes termékek és szolgáltatások általi személyes adatgyűjtés és feldolgozás a modelltől, a szolgáltatás verziójától vagy a régiótól függően változhat. További részletekért tekintse meg a külön adatvédelmi irányelvet.

A jelen Adatvédelmi irányelv szerint a „személyes adatok” olyan adatokat jelölnek, amelyek közvetlen vagy közvetett felhasználásával egyedül az adat vagy az adat és más a Xiaomi által hozzáférhető személyes adatok egyeztetése alapján beazonositható a személy, kivéve, ha erről másképp nem rendelkezik az Ön régiójában érvényes törvény. Személyes adatait szigorúan az adatvédelmi irányelvnek megfelelően használjuk fel. Ha az összefüggés úgy kívánja, a személyes adatok alatt érzékeny személyes adatok vagy információk értendők, az irányadó törvényeknek megfelelően.

Hogyan segíthetünk

Végső soron a legjobbat akarjuk minden felhasználónk számára. Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi irányelvekben összegzett adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, keressen minket a https://privacy.mi.com/support címen, hogy kezelhessük az adott aggodalmait. Örömmel halljuk a véleményét. Ha megoldatlan vagy általunk nem kielégítően kezelt adatvédelmi vagy adathasználati ügye van, kérjük, hogy a megoldásért vegye fel a kapcsolatot (ingyenesen) az Amerikai Egyesült Államokban székelő független szolgáltatóval a https://feedback-form.truste.com/watchdog/reques weboldalon. Kérjük, tekintse még meg lejjebb a "Kapcsolatfelvétel" lehetőséget.

alt

1 Milyen információt gyűjtünk és hogyan használjuk fel?

1.1 Milyen információt gyűjtünk

Hogy szolgáltatásainkat nyújthassuk Önnek, megkérjük Önt az ezen szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi adatok megadására. Csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyek szükségesek a meghatározott, konkrét, kifejezett és törvényes célok érdekében, és biztosítjuk, hogy az ezekkel összeegyeztethetetlen módon nem kerülnek további feldolgozásra. Önnek jogában áll választani, hogy megadja-e a kért információkat, de a legtöbb esetben, ha nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani a termékeinket vagy szolgáltatásainkat vagy válaszolni a kérdéseire.

A választott szolgáltatástól függően az alábbi típusú információkat gyűjthetjük:

1.1.1 Milyen információkat ad meg nekünk

Bármilyen Ön által megadott személyes adatot gyűjthetünk nekünk, amely szükséges a kiválasztott szolgáltatáshoz. Például megadhatja a nevét, mobiltelefonszámát, e-mail címét, kézbesítési címét, megrendelését, számlázási adatait, bankszámlaszámát, a számlatulajdonos nevét, hitelkártyaszámát és egyéb információkat, ha a mi.com kiskereskedelmi szolgáltatásokat használja; szinkronizálhatja az anyagokat vagy adatokat, ha a Xiaomi Cloud szolgáltatásokat használja; fiók létrehozásakor megadhatja a nemét, biztonsággal kapcsolatos és egyéb információkat; megadhatja becenevét, email címét, adhat fényképeket, videókat vagy más szükséges adatokat, ha promóciókban vesz részt; megadhat nevet, mobiltelefonszámot és címet, ha velünk, tartalmainkkal, marketingünkkel kapcsolatba lép, vagy díjat nyer.

1.1.2 Milyen információkat gyűjtünk, amikor a szolgáltatásainkat használja

• Eszközzel vagy SIM-mel kapcsolatos információk. Például: IMEI-szám/OAID-szám, GAID-szám, IMSI-szám, MAC-cím, sorozatszám, MIUI verzió és típus, ROM verzió, Android verzió, Android azonosító, Tárhely-azonosító, SIM-kártya szolgáltató és tevékenységi területe, képernyőkijelző információk, eszközbillentyűzet információk, eszközgyártó adatai és modellnév, eszközaktiválási idő, hálózati szolgáltató, csatlakozás típusa, alapvető hardverinformációk, értékesítési csatorna és használati információk (például CPU, tárhely, akkumulátor használat, képernyőfelbontás és eszközhőmérséklet, kameraobjektív modell, képernyő bekapcsolási alkalmai és képernyő feloldási alkalmai).

• Harmadik fél szolgáltatók és üzleti partnerek által esetlegesen igényelt speciális adatok: Gyűjthetjük és felhasználhatjuk az olyan információkat, mint például a harmadik fél szolgáltatók és üzleti partnerek által hozzárendelt hirdetési azonosító.

• Az alkalmazás használatával kapcsolatos információk, beleértve az alapvető alkalmazás azonosítókat (például VAID-szám, AAID-szám, példány azonosító), az alkalmazás alapvető adatait, például az alkalmazáslistát, alkalmazás-azonosító információt, SDK verziót, rendszerfrissítési beállításokat, alkalmazás beállításokat (régió, nyelv, időzóna, betűtípus) az időpontot, amikor az alkalmazás az előtérbe lép/onnan kilép és az alkalmazás állapotával kapcsolatos bejegyzéseket (pl. letöltés, telepítés, frissítés, törlés).

• A MIUI-szolgáltatás használatakor keletkező adatok, például a jelvényei, ranglistái, bejelentkezési adatai és böngészési bejegyzései a Mi Community szolgáltatásban; az üzenetei a Mi Community szolgáltatásban (csak a küldő és fogadó fél által láthatók); hanglejátszási naplója és keresési lekérdezései a zenei szolgáltatásokban; a kedvelései, megjegyzései, kedvencei, megosztásai, keresési lekérdezései a tartalomszolgáltatásokban; a rendszer nyelve, országa és régiója, hálózati állapota, alkalmazások listája az App Vault-ban; felhasználási adatai, beleértve a régiót, IP-címet, releváns tartalomszolgáltatót, háttérváltoztatás gyakoriságát, képmegtekintéseket, képböngészés módját, képböngészés időtartamát, cikkekre történő kattintásokat és megtekintéseket, a Wallpaper Carousel előfizetéseket.

• Helyinformációk (csak specifikus szolgáltatásoknál/funkcióknál): különböző típusú információk az Ön pontos vagy hozzávetőleges tartózkodási helyéről, ha helymeghatározó szolgáltatásokat használ (navigációs szoftver, időjárás szoftver és eszköz-meghatározó funkciós szoftver). Például régió, országkód, irányítószám, mobilhálózat kódja, mobil országkódja, cellaazonosító, hosszúsági és szélességi adatok, időzóna beállításai, nyelv beállításai. A telefon beállításaiban bármikor kikapcsolhatja bármelyik alkalmazás helymeghatározó funkcióját (Beállítások - Engedélyek).

• Naplóadatok: bizonyos funkciók, alkalmazások és weboldalak használatára vonatkozó adatok. Például a sütik és egyéb azonosító technológiák, IP-címek, hálózati kérési adatok, ideiglenes üzenetek előzményei, szabványos rendszernaplók, összeomlási információk, a szolgáltatások használatakor generált naplózási információk (például regisztráció ideje, hozzáférés ideje, tevékenységidő stb.).

• Egyéb információk: Környezeti jellemzők értéke (ECV) (azaz a MI Account azonosítóból, a telefonkészülék-azonosítóból, a csatlakozó Wi-Fi azonosítójából és a földrajzi hely információból generált érték).

1.1.3 Információk harmadik fél forrásokból

Ha a törvény megengedi, akkor információkat gyűjtünk Önről harmadik fél forrásokból. Például:

• bizonyos szolgáltatások esetében, amelyek számla- és pénzügyi tranzakciókat is magukban foglalhatnak, az Ön engedélyével érvényesíthetjük az információkat (például telefonszámot) biztonsági és csalásmegelőzési okokból jogosult harmadik felek forrásain keresztül;

• kijelölt azonosító szimbólumokat (például egy hirdető IMEI/OAID/GAID-jét) kaphatunk, hogy hirdetési szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek;

• harmadik féltől származó közösségi hálózati szolgáltatásokból is beszerezhetünk bizonyos információkat, például fiókazonosítókat, beceneveket avatárt és email címet (például, ha egy közösségi hálózati fiókot használ a Xiaomi szolgáltatásba való bejelentkezéshez);

• az Önre vonatkozó információk, amelyeket mások biztosítanak nekünk (pl. az Ön kézbesítési címe, amelyet más felhasználók nekünk adhatnak, amikor termékeket vásárolnak Önnek a mi.com szolgáltatásokon keresztül).

1.1.4 Személyhez nem köthető információk

Más típusú információkat is gyűjthetünk, amelyek nem közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak az egyénhez, és amelyek nem tekinthetők személyes adatoknak az alkalmazandó helyi törvények szerint. Ezeket az információkat személyhez nem köthető információknak nevezzük. Személyhez nem köthető információkat gyűjthetünk, használhatunk fel és adhatunk át. Itt található néhány példa az általunk gyűjtött adatokra és arra, hogyan használhatjuk fel személyhez nem köthető, halmozott formátumban:

• Egy adott szolgáltatás Ön általi használata során keletkező statisztikai adatokat belevonhatunk (pl. nem azonosíható, eszközzel kapcsolatos információt, napi használati eseményeket, oldalelérési eseményeket, oldalelérési idő-eseményeket és munkamenet-eseményeket);

• Hálózatfelügyeleti adatok (pl. kérés időpontja, kérés száma vagy hibakérés, stb.);

• Alkalmazás-összeomlási események (pl. automatikus bejelentkezés létrejötte az alkalmazás összeomlása után, stb.).

Az ilyen gyűjtés célja az általunk nyújtott szolgáltatások javítása. Az összegyűjtött információk típusa és mennyisége a termékek és/vagy szolgáltatások használatának módjától függ.

Az ilyen információkat összegyűjtjük, hogy hasznosabb információkat kaphasson, és hogy megértsük, webhelyeink mely részei, mely termékeink és szolgáltatásaink érdeklik leginkább. Például, csak egy napon aktív felhasználók számára lehet szükségünk; és nem kell tudnunk azon a napon ki aktív, így a halmozott adat elegendő a statisztikai elemzéshez. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait elkülönítsük a személyhez nem köthető adatoktól, és a kétféle adat elkülönített felhasználásáért. Mégis, ha a személyhez nem köthető adatokat személyes adatokhoz kötjük, az így összekapcsolt adatokat személyes adatként fogjuk kezelni mindaddig, amíg összekapcsoltak maradnak.

1.2 Hogyan használjuk a gyűjtött személyes adatokat

A személyes adatok gyűjtésének célja a termékek és/vagy szolgáltatások nyújtása, valamint annak biztosítása, hogy eleget teszünk az érvényes törvényeknek, korlátozásoknak és más követelményeknek. Ez magában foglalja az alábbiakat:

• Termékeink és/vagy szolgáltatásaink biztosítása, feldolgozása, fenntartása, javítása és fejlesztése, például a kézbesítés, aktiválás, hitelesítés, értékesítés utáni szolgáltatások, ügyféltámogatás és hirdetés.

• Biztonsági intézkedések végrehajtása és fenntartása a veszteségek és csalások megelőzése céljából, mint például a felhasználók azonosítása, a felhasználói azonosság ellenőrzése. Csak akkor használjuk az Ön adatait csalásmegelőzési célokra, ha a következő két feltétel teljesül: ez a lépés szükséges; és az értékeléshez használt adatok összhangban vannak a Xiaomi jogos érdekeivel a felhasználók és a szolgáltatások védelme érdekében.

• A készülékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések vagy kérések kezelése, mint például az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása, rendszer- és alkalmazás-értesítések küldése, tevékenységeinek (pl. sorsolások) kezelése.

• Releváns promóciós tevékenységek végzése, például marketing- és promóciós anyagok biztosítása és frissítései. Ha már nem kíván bizonyos fajta promóciós anyagokat megkapni, leiratkozhat róluk az üzenetben megjelölt módon (például, leiratkozási ugrópont az üzenet alján) kivéve, ha az irányadó törvények másképpen rendelkeznek. Lásd még az "Az Ön jogai" részt lentebb.

• Belső célok, például az adatok elemzése, kutatása és statisztikai információinak fejlesztése a termékeink vagy szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Például a gépi tanulási vagy a modell-algoritmus képzést az azonosítás-visszafordítás feldolgozása után végezzük.

• A készülék teljesítményének optimalizálása, például az alkalmazás memóriahasználatának vagy CPU kihasználtságának elemzése.

• Az Önhöz kapcsolódó információk tárolása és karbantartása üzleti tevékenységeinkhez (például üzleti statisztikák) vagy a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében.

• Adatfeldolgozás a Xiaomi jogszerű érdekei alapján (az irányadó jogszolgáltatásban, például a GDPR - Általános adatvédelmi rendelet - szerint). A jogszerű érdekek többek között azok, amelyek alapján hatékonyan irányítjuk és üzemeltetjük a vállalatunkat és nyújtjuk termékeinket és szolgáltatásainkat; vállalkozásaink, rendszereink, termékeink, szolgáltatásaink és ügyfeleink biztonságának védelme (beleértve a veszteség megelőzését és a csalás elleni célokat); belső vezetés; a belső irányelvek és eljárások betartása; és a jelen irányelvben leírt más jogszerű érdekek. Például, szolgáltatásaink biztonságának a védelméért, és alkamazásaink teljesítmény-állapotának a további megértése elősegítéséért, helytálló információkat rögzíthetünk, például a használati gyakoriságát, összeomlási naplók adatait, általános felhasználást, teljesítmény-adatokat és az alkalmazás forrását; annak megakadályozására, hogy jogosulatlan eladók feltörjék a készülékeket, gyűjthetjük az üzemeltetett számítógép Mi Account, sorozatszámát és IP címét, az Ön telefonjának a sorozatszámát és készülékadatait.

• Olyan helyi szolgáltatások biztosítása, amelyek nem igényelnek kommunikációt a szervereinkkel, például a Jegyzetek szolgáltatás használata a készülékén.

• Egyéb célok az Ön hozzájárulásával.

További részletes példák arra vonatkozóan, hogyan használjuk fel adatait (melyek magukba foglalhatják személyes adatait):

• A megvásárolt Xiaomi termékek vagy szolgáltatások aktiválása és regisztrálása Önnek.

• Mi Fiókjának létrehozása és kezelése. A Mi Fiók létrehozásakor a weboldalon vagy mobil eszközön keresztül összegyűjtött személyes adatokat a Mi Fiók és profiloldal létrehozásához használjuk az Ön számára.

• Megrendelésének feldolgozása. Az e-kereskedelmi megrendelésekre vonatkozó adatok felhasználhatók a megrendelés feldolgozásához és a kapcsolódó értékesítés utáni szolgáltatásokhoz, beleértve az ügyfélszolgálatot és az újbóli kézbesítést. Ezen felül a rendelésszámot a megrendelésnek a szállítópartnerrel való egyeztetéséhez és a csomag kiszállításának rögzítéséhez használjuk. A címzett adatai, ideértve a nevet, címet, telefonszámot és irányítószámot a kézbesítést szolgálják. Az e-mail címét a csomag nyomonkövetési adatainak elküldésére használjuk. A megvásárolt cikkek listája a számla kinyomtatására szolgál, és lehetővé teszi, hogy az ügyfél láthassa, mi van a csomagban.

• Részvétel a Mi Community közössségben. A Mi Community vagy más Xiaomi Internetes platformokra vonatkozó személyes adatok felhasználhatók a profiloldal megjelenítéséhez, a többi felhasználóval való interakcióhoz és a fórumon való részvételhez.

• MIUI-szolgáltatások nyújtása. A következő információkat: (készülékkel vagy SIM-kártyával kapcsolatos információk, ideértve a GAID-számot, az IMEI-számot, az IMSI-számot, a telefonszámot, a készülék-azonosítót, a készülék operációs rendszerét, a MAC-címet, a készüléktípust, a rendszer- és teljesítményinformációkat és a földrajzi helyzetre vonatkozó információkat, így a mobil országkódját, a mobilhálózat kódját, a földrajzi hely körzetkódját és a cellaazonosítót) a MIUI-szolgáltatások aktiválása céljából használjuk fel.

• Sikertelen aktiválások diagnosztikája. A földrajzi hellyel kapcsolatos információk a SIM-kártya aktiválási hibákhoz (vagyis az SMS-átjáró és hálózat hibája) való hozzáférésre szolgál a szolgáltatás hálózati üzemeltetőjének azonosítására és a hálózat üzemeltetőjének értesítésére szolgál az adott hibáról.

• Egyéb MIUI szolgáltatások nyújtása. A MIUI szolgáltatásai által gyűjtött adatok az adott szolgáltatás funkcióinak végrehajtására szolgálnak, miközben szolgáltatás-optimalizálást nyújtanak, pl. letöltésre, frissítésre, regisztrálásra, végrehajtásra vagy az MIUI szolgáltatásaival kapcsolatos tevékenységek optimalizására. Például, a Témaáruház által gyűjtött személyes adatok az Ön letöltési és böngészési előzményein alapuló személyre szabott témaajánló szolgáltatásokat biztosíthatnak.

• A készülék keresése. Ha a telefon elveszett vagy ellopják, a Xiaomi Eszközkereső funkciója segít megtalálni és bebiztosítani a telefont. A telefonja által szolgáltatott földrajzi helyre vonatkozó adatokkal bemérheti telefonja helyzetét egy térképen, és törölheti vagy zárolhatja telefonját. Amikor aktívan keresi a telefonját, a helyadatok rögzítése a mobileszközről történik; bizonyos helyzetekben ez az információ a cellatornyokból vagy a Wi-Fi hotspotokból származik. Ezt a funkciót bármikor bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a telefon beállításaiban (Beállítások - Mi Fiók - Xiaomi Cloud - Készülékkeresés).

• Tartózkodási helyre vonatkozó adatok rögzítése fényképeken. Fényképkészítés közben rögzítheti a tartózkodási helyére vonatkozó adatokat. Ez az információ látható lesz a fényképek mappájában, és a földrajzi hely a fényképek tulajdonság-információi közé kerül. Ha fényképezés közben nem kívánja rögzíteni a földrajzi helyét, akkor ezt bármikor kikapcsolhatja a készülék kamerabeállításai között.

• Üzenetküldő funkciók nyújtása (pl. Mi Talk, Mi Üzenet). Ha letölti és használja a Mi Talkot, akkor a Mi Talkhoz gyűjtött információkat e szolgáltatás aktiválásához, a felhasználó és az üzenet címzettje azonosításához lehet használni. Ezen felül a csevegési előzmények tárolása a csevegési előzmények újra betöltésének kényelmét szolgálja alkalmazások felhasználó általi újratelepítéséhez vagy több készülék szinkronizálásához. Az információkat (a feladó és a címzett telefonszámait és a Mi Message azonosítókat) a Mi Messagenél a szolgáltatások aktiválásához és a szolgáltatás működésének bekapcsolásához lehet felhasználni, beleértve az üzenetek útvonalának megválasztását.

• Helyalapú szolgáltatások nyújtása. A MIUI-szolgáltatások használata során a helymeghatározó információkat is használhatjuk mi vagy harmadik fél szolgáltatói és üzleti partnerei (további információkért lásd: "Hogyan osztjuk meg, továbbítjuk és tesszük közzé nyilvánosan a személyes adatait" lentebb), hogy a helyes szolgáltatást nyújthassuk és pontos információkat adhassunk a helyről a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében, pl időjárási adatok, helyhez való hozzáférés (az Android platform részeként). A helymeghatározó szolgáltatásokat bármikor kikapcsolhatja, vagy bármikor kikapcsolhatja az alkalmazás helymeghatározó szolgáltatásainak használatát.

• Felhasználói élmény javítása adatok, hardver és szoftver elemzésén keresztül. Bizonyos választható elemek, mint például a Felhasználói Élmény Program, révén a Xiaomi elemezheti az adatokat arról, hogyan használják a felhasználók a mobiltelefont és az MIUI-szolgáltatásokat és a Xiaomi által nyújtott más szolgáltatásokat, hogy javíthassa a felhasználói élményt, például rendszerösszeomlásról szóló jelentések küldésével. Xiaomi hardver- és szoftverelemzést is végez a felhasználói élmény további javításáért.

• Biztonsági Központ használatának lehetősége. Az összegyűjtött információkat olyan biztonsági és rendszerfenntartási funkciókhoz lehet felhasználni a Security alkalmazásban, mint a biztonsági pásztázás, akkumulátor-kímélés, tiltólista, tisztítás stb. Ezen funkciók némelyikét harmadik fél szolgáltatók és/vagy üzleti partnerek biztosítják (további információkért lásd: "Hogyan osztjuk meg, továbbítjuk és tesszük közzé nyilvánosan a személyes adatait" lentebb). Információk (olyan nem személyes információk, mint a vírusdefiníciós lista) szolgálnak biztonsági ellenőrzési funkciókat.

• Push szolgáltatás nyújtása. A Mi Account azonosítója és a GAID, FCM feltöltőkártya, Android-azonosító és Térazonosító (csak a bekapcsolt Második tér funkcióval rendelkező Xiaomi eszközökön) számok használata révén a Xiaomi push szolgáltatása értékelheti a hirdetési teljesítményt, valamint az MIUI szoftverfrissítéseiről és új termékek bejelentéséről szóló értesítéseket küldhet, beleértve a kiárusításokról és promóciókról szóló információkat.Mi Fiók azonosítóMásodik asztal Ahhoz, hogy a fenti szolgáltatást nyújtsuk, az alkalmazásra vonatkozó adatokat (alkalmazásverzió azonosítóját, alkalmazás csomagnevét) és a készülékkel kapcsolatos információkat (modell, márka) szintén gyűjteni fogjuk. Személyes adatait felhasználhatjuk push üzenetek (akár e-mailben, akár más eszközökkel történő üzenetküldéssel) kézbesítésére Önnek, amelyek termékeinket és szolgáltatásainkat és/vagy a kiválasztott harmadik felek termékeit és szolgáltatásait kínálják vagy reklámozzák. Ezt kizárólag az Ön hozzájárulásával tesszük, ha az irányadó törvények alapján szükséges. Lehetősége van arra, hogy bármikor leiratkozhasson a tőlünk és harmadik felektől származó marketing üzenetekről a beállítások módosításával az eszköz Beállításai alatt, vagy kezelje a preferenciákat a harmadik fél alkalmazásán/weboldalán keresztül a Xiaomi push használatával. Lásd még az "Az Ön jogai" részt lentebb.

• Felhasználó személyazonosságának igazolása. A Xiaomi az ECV értéket használja a felhasználó személyazonosságának igazolásához és a jogosulatlan bejelentkezések elkerüléséhez.

• Felhasználói visszajelzések gyűjtése. Az ön által önként adott visszajelzés nagyon értékes segítség a Xiaominak szolgáltatásaink tökéletesítéséhez. Ahhoz, hogy az Ön által önként szolgáltatott visszajelzést ellenőrizze, a Xiaomi az Ön által megadott és a nyilvántartásban őrzött személyes információi segítségével levelezhet Önnel problémamegoldás és szolgáltatás-javítás céljából.

• Értesítések küldése. A személyes információkat időről időre olyan fontos értesítések küldésére használhatjuk, mint a vásárlásokról és a feltételeink és szabályzataink változtatásáról szóló értesítések. Mivel az ilyen információk kritikusak a Xiaomi-val való interakció szempontjából, nem ajánlott, hogy megtagadja az ilyen információk fogadását.

• Promóciós tevékenységek végzése. Ha a Xiaomi szociális médiaplatformjain keresztül nyereményjátékban, versenyben vagy hasonló promócióban vesz részt, akkor az Ön által megadott személyes adatokat felhasználhatjuk ezen jutalmak elküldéséhez.

• Személyre szabott szolgáltatások és tartalom biztosítása, hirdetéseket is beleértve. Az Ön személyes adatainak a védelméért, egyedi azonosítót használunk az Ön neve, email címe és egyéb adatok helyett, amelyekkel Ön közvetlenül azonosítható, a személyre szabott termékek, szolgáltatások és tevékenységek biztosításáért, a reklámokat is beleértve.

Termékeink, szolgáltatásaink, tartalmunk és hirdetéseink biztosítása és javítása érdekében kombinálhatjuk ezeket az információkat más információkkal (beleértve a különböző szolgáltatások vagy eszközök, például számítógépek, mobiltelefonok, okostelevíziók és egyéb csatlakoztatott eszközök információit).

Például használhatjuk Mi-fiókja adatait az összes olyan Ön által használt szolgáltatásban, amelyek Mi-fiókot igényelnek. Továbbá annak érdekében, hogy jobb élményt nyújthassunk és javítsuk szolgáltatásainkat, miközben betartjuk a vonatkozó törvényeket és előírásokat, az Ön beleegyezésével (ha szükséges), rendezni tudjuk a különböző termékekből, szolgáltatásokból vagy berendezésekből származó információkat egy Önhöz kapcsolódó címkébe, hogy javaslatokat, testreszabott tartalmat és személyre szabott funkciókat biztosítsunk.

A személyre szabott hirdetéseket illetően, ezeket, például az Önnek az alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége, használata és választásai alapján nyújtanánk. Profilokat alkotunk a fenti adatok és építőelemek (meghatározott közös jellemzők alapján csoportok alkotásával) elemzésével  és az Ön személyes adatait egy, vagy több szegmensbe helyezve. Ezt kizárólag az Ön hozzájárulásával tesszük, ha az irányadó törvények alapján szükséges. Ön jogosult arra, hogy bármikor leiratkozzon a személyre szabott hirdetések fogadásáról, és kifogást emeljen a profilalkotás ellen, beleértve a közvetlen marketing célból végzett tevékenységeket is.

A fenti kombináció okai és az alkalmazandó jogszabályok követelményei alapján az ilyen kombinációra vonatkozó speciális ellenőrzési mechanizmusokat biztosítunk Önnek. Ön jogosult arra, hogy leiratkozzon a közvetlen marketing üzenetekről tőlünk és az automatizált döntéshozatalról stb. Ezen jogok gyakorlása érdekében, bármikor be- és kikapcsolhatja a Beállításokban (Beállítások > Jelszavak és biztonság > Adatvédelem > Hirdetési szolgáltatások vagy Beállítások > Jelszavak és biztonság > Rendszerbiztonság > Hirdetési szolgáltatások), vagy kapcsolatba léphet velünk a https://privacy.mi.com/support címen keresztül, vagy az egyes termékek saját adatvédelmi irányelveiben leírt ellenőrzési mechanizmusokra támaszkodhat. Lásd még az "Az Ön jogai" részt lentebb.

2 Sütik és egyéb technológiák

Az olyan technológiákat, mint a sütik, web adatgyűjtúk és pixel címkék, a Xiaomi és harmadik fél szolgáltatóink és üzleti partnereink használják (további információkért lásd: "Hogyan osztjuk meg, továbbítjuk és tesszük közzé nyilvánosan a személyes adatait" lentebb). Ezeket a technológiákat trendek elemzése, a weboldal adminisztrálása, a felhasználók weboldalon való mozgásának nyomon követése során és a felhasználói bázisunk összességére vonatkozó demográfiai információk gyűjtésére használjuk. Egyéni és összesített jelentéseket kaphatunk e technológiáknak az említett vállalatok általi használatáról. Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználói magatartást, elmondják nekünk, hogy mely webhelyeinket látogatták meg, valamint megkönnyítik és mérik a hirdetések és a webes keresések hatékonyságát.

• Naplófájlok: Amint az a legtöbb weboldalra igaz, bizonyos információkat gyűjtünk és azokat naplófájlokban tároljuk. Ezek az információk magukban foglalhatják az internet protokoll (IP) címeket, a böngészőtípust, az internetszolgáltatót (ISP), az ajánló és a kilépő oldalakat, a dátum- és időbélyegzőt és/vagy a kattintási helyek adatait. Az ilyen automatikusan gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze az Önről gyűjtött egyéb adatokkal.

• Helyi tárhely – HTML5/Flash: Helyi tárolási objektumokat (LSO), mint a HTML5 vagy Flash, használunk a tartalom és preferenciák tárolásához. Azok a harmadik felek, akikkel együttműködünk, hogy bizonyos funkciókat nyújtsanak a Weboldalainkon vagy hirdetéseket jelenítsenek meg az Ön böngészési tevékenységei alapján, szintén a HTML5 vagy Flash sütiket használnak az információk gyűjtéséhez és tárolásához. Lehetséges, hogy különböző böngészők saját kezelőeszközt kínálnak a HTML5 LSO-inak eltávolításához. A Flash sütik kezeléséhez, kérjük, kattintson ide.

• Hirdetés-sütik: Harmadik fél szolgáltatókkal és üzleti partnereinkkel működünk együtt (további információkért lásd: "Hogyan osztjuk meg, továbbítjuk és tesszük közzé nyilvánosan a személyes adatait" lentebb), hogy hirdetések jelenjenek meg a weboldalunkon vagy kezeljük a reklámjainkat más weboldalakon. Harmadikfél szolgáltatóink és üzleti partnereink reklám sütiket használhatnak az Ön online tevékenységeivel és érdeklődési körével kapcsolatos információk gyűjtése céljából, és azért, hogy az Ön részére, a profiljával és érdeklődési körével legjobban egybeeső reklámokat biztosítsanak. Ezt a reklámszolgáltatást kizárólag akkor nyújtjuk Önnek, ha a külön beleegyezést előíró helyi adatvédelmi jogszabályokkal összhangban megszereztük az Ön előzetes beleegyezését vagy jelzését, hogy nem emel kifogást. Ha nem kívánja, hogy az ilyen adatokat internetalapú hirdetések szolgáltatására használjuk, akkor hozzájárulását visszavonhatja, ha a Süti-beállítást módosítja. https://preferences-mgr.truste.com.

• Mobil analitika: Bizonyos mobilalkalmazásainkban analitikai sütiket használunk arra, hogy adatokat gyűjtsünk arról, a látogatóink hogyan használják a honlapunkat. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint hogy milyen gyakran használja az alkalmazást, milyen események fordulnak elő az alkalmazáson belül, az összesített használatot, teljesítményadatokat és hol fordulnak elő összeomlások az alkalmazáson belül. Az analitikában általunk tárolt adatokat nem kapcsoljuk össze az Ön által a mobilalkalmazáson belül megadott személyes adatokkal.

3 Hogyan osztjuk meg, továbbítjuk és tesszük közzé nyilvánosan a személyes adatait

3.1 Megosztás

Személyes információt egyetlen harmadik félnek sem értékesítünk.

Néha megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel (az alábbiakban leírtak szerint), hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat biztosítsuk vagy javítsuk, beleértve az Ön igényeinek megfelelő termékeket vagy szolgáltatásokat. Az adatok megosztásáról lejjebb találhatók további információk.

3.1.1 Aktívan kiválasztott vagy kért adatok megosztása

Az Ön kifejezett hozzájárulásával vagy kérésére megosztjuk személyes adatait az Ön beleegyezése/kérése keretében az Ön által kijelölt harmadik felekkel. Például, ha a Mi Fiókot használja egy harmadik fél weboldalára vagy alkalmazásába való bejelentkezéshez.

3.1.2 Információk megosztása a csoportunkkal

Annak érdekében, hogy sikeresen folytathassuk az üzleti tevékenységeinket és biztosítsuk termékeink vagy szolgáltatásaink minden funkcióját, időről időre megoszthatjuk személyes adatait más Xiaomi leányvállalatoknak.

3.1.3 Megosztás a csoportunk ökoszisztémájába tartozó vállalatokkal

A Xiaomi a vállalatok egy csoportjával dolgozik együtt, amelyek együtt alkotják a Mi ökoszisztémát. A Mi ökoszisztéma vállalatai önálló szervezetek, amelyek befektetője és inkubátora a Xiaomi, és szakértők a maguk területén. A Xiaomi az Ön személyes adatait feltárhatja a Mi ökoszisztéma vállalatai előtt, hogy a Mi ökoszisztéma vállalataitól származó, jobb és izgalmas termékekkel és szolgáltatásokkal (hardverrel és szoftverrel egyaránt) lássa el Önt. E termékek vagy szolgáltatások között lesz olyan, amelyik a Xiaomi márka alá tartozik, míg mások a saját márkanevüket használhatják. A Mi ökoszisztéma vállalatai időről időre információkat oszthatnak meg a Xiaomival a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban hardverek és szoftverszolgáltatások nyújtása céljából, valamint jobb funkciók és felhasználói élmény lbiztosításához. A Xiaomi megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket fog hozni az Ön személyes információinak feldolgozása során, beleértve, de nem kizárólagosan a személyes információk titkosítását.

3.1.4 Harmadik fél szolgáltatókkal és üzleti partnerekkel való megosztás

Ahhoz, hogy segítsen nekünk ebben az Adatvédelmi irányelvben leírt termékekkel és szolgáltatásokkal, szükség esetén megoszthatjuk személyes adatait harmadik fél szolgáltatóinkkal és üzleti partnereinkkel.

Ez magában foglalja a kézbesítési szolgáltatókat, az adatközpontokat, az adattároló létesítményeket, az ügyfélszolgálati szolgáltatókat, a reklám- és marketingszolgáltatókat és más üzleti partnereket. Ezek a harmadik felek feldolgozhatják személyes adatait a Xiaomi nevében vagy az Adatvédelmi irányelv valamelyik vagy több céljára. Garantáljuk, hogy a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges személyes adatok megosztása kizárólag törvényes, jogi, szükséges, konkrét és kifejezett célokra szolgál. A Xiaomi gondoskodik az átvilágításról és olyan szerződésekkel rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy a harmadik felek szolgáltatói megfeleljenek az Ön joghatósága szerinti alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor harmadik felek szolgáltatói rendelkeznek alfeldolgozókkal.

A teljesítménymérés, elemzés és egyéb üzleti szolgáltatások nyújtása érdekében információkat (nem személyes adatokat) is megoszthatunk harmadik felekkel (például a webhelyeink hirdetőivel) összesített formában. A birtokunkban lévő információkat arra használjuk, hogy segítsük a hirdetőket és más üzleti partnereket a hirdetéseik és szolgáltatásaik hatékonyságának és lefedettségének értékelésében, valamint megértsék, hogy milyen típusú személyek használják a szolgáltatásaikat, és milyen az emberek kölcsönhatása a weboldalaikkal, alkalmazásaikkal és szolgáltatásaikkal. Szolgáltatásaink általános felhasználási trendjeit is megoszthatjuk velük, mint például egy bizonyos csoportba tartozó ügyfelek száma, akik bizonyos termékeket vásárolnak vagy bizonyos tranzakciókat hajtanak végre.

3.1.5 Egyebek

A jogi követelményeknek, jogi eljárásoknak, peres eljárásoknak és/vagy közhivatalok és kormányzati szervek kéréseinek megfelelően a Xiaomi-nak lehet, hogy közzé kell tennie az Ön személyes adatait. Ha a közzététel a nemzetbiztonság, bűnüldözés vagy más fontos közérdekű kérdések szempontjából szükséges vagy megfelelő, akkor szintén közzétehetjük az Önnel kapcsolatos információkat.

Feltételeink betartása vagy vállalatunk, jogaink, vagyonunk vagy termékeink védelme, vagy a felhasználók védelme érdekében, vagy ha a közzététel ésszerűen szükséges a következő célok eléréséhez (csalás felderítése, megelőzése és megoldása, a termék jogosulatlan használata, feltételeink vagy irányelveink megsértése vagy egyéb káros vagy törvénytelen tevékenységek), szintén közzétehetünk Önről információkat. (Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a Xiaomi az Ön beleegyezése nélkül gyűjtheti, használhatja és teheti közzé az Ön személyes adatait, ha ezt csak a helyi adatvédelmi jogszabályokban kifejezetten megengedett mértékben teszi). Ez magában foglalhatja személyes adatai köz- vagy kormányzati szervek részére történő átadását; a kommunikációt harmadik fél partnerekkel fiókja megbízhatóságáról a csalás, a jogsértések és más káros magatartások megelőzése érdekében.

Emellett megoszthatjuk személyes adatait a következőkkel:

• könyvelőink, könyvvizsgálóink, ügyvédeink vagy hasonló tanácsadóink, amikor felkérjük őket, hogy szakmai tanácsot adjanak nekünk; és

• befektetők és más releváns harmadik felek abban az esetben, ha tényleges vagy potenciális értékesítés vagy más vállalati tranzakció kapcsolódik a Xiaomi csoporton belüli jogalanyhoz; és

• más harmadikfelek, az Adatvédelmi irányelvben meghatározottak szerint, vagy ahogyan másképpen tájékoztatjuk Önt, beleértve azt is, ha Ön engedélyezi azt, meghatározott nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban.

3.2 Továbbítás

A Xiaomi nem továbbítja az Ön információit senkinek, kivéve az alábbi eseteket:

• Ha erre megkaptuk az Ön kifejezett hozzájárulását;

• Ha a Xiaomi érintett a vagyona egészének vagy részének egyesítésében, felvásárlásában vagy eladásában, értesítjük Önt az Ön személyes adatai tulajdonjogában, használatában és bármilyen választási lehetőségében bekövetkezett változásról, melyet e-mailben és/vagy kiemelkedő hirdetményként kap meg a weboldalainkon vagy más alkalmas eszközökkel;

• A jelen Adatvédelmi irányelvben leírt körülmények között, vagy másképpen, Önt értesítve.

3.3 Nyilvánosságra hozatal

Xiaomi a következő körülmények között hozhatja nyilvánosságra az Ön személyes adatait:

• Ha egy promóció, verseny vagy sorsolás nyertesét be kell jelentenünk, amely esetben csak korlátozott adatokat hozunk nyilvánosságra;

• Ha az Ön kifejezett beleegyezését megkaptuk, vagy az információt a szolgáltatásainkon keresztül Ön hozta nyilvánosságra, például közösségi média oldalakon vagy nyilvános fórumokon; és

• Jogi vagy ésszerű indokok alapján történő nyilvánosságra hozatal: ideértve a törvényeket és rendeleteket, jogi eljárásokat, peres eljárásokat vagy az illetékes kormányzati szervek kérését.

4 Hogyan tároljuk és védjük a személyes adatait

4.1 A Xiaomi biztonsági intézkedései

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az Ön személyes információ biztonságban legyenek. A jogosulatlan hozzáférés, közzététel és egyéb hasonló kockázatok megelőzése érdekében minden jogilag lehetséges fizikai, elektronikus és vezetési eljárást bevezettünk be az Ön mobilkészülékén és a Xiaomi weboldalain általunk gyűjtött információk megóvása és megvédése céljából. Biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

Például, amikor ön hozzáfér a Mi Fiók, a nagyobb biztonság érdekében választhatja az általunk kifejezetten ajánlott kétlépéses hitelesítési programunk használatát. Amikor az Ön személyes adatai az Ön Xiaomi készüléke és kiszolgáló számítógépeink között továbbítódnak, biztosítjuk, hogy az adatokat a Továbbítási rétegbiztonság (TLS) és megfelelő titkosítási algoritmusok használatával titkosítsuk.

Az Ön összes személyes információjának tárolása ellenőrzött létesítményekben, védett és biztonságos szervereinken történik. Az Ön információit fontosságuk és érzékenységük alapján osztályozzuk, és a szükséges biztonsági szintet biztosítjuk az Ön személyes adatai számára. Speciális hozzáférési intézkedésekkel rendelkezünk a felhőalapú tárhelyek tekintetében, és rendszeresen felülvizsgáljuk az információk gyűjtésére, tárolására és feldolgozására alkalmazott módszereinket.

Átvilágítjuk üzleti partnereinket és a harmadik fél szolgáltatókat, hogy megbizonyosodhassunk arról, hogy képesek lesznek védeni személyes adatait. Azt is ellenőrizzük, hogy a harmadik felek megfelelő biztonsági előírásokat tartanak-e fenn megfelelő szerződéses korlátozások bevezetésével, és szükség esetén auditok és értékelések elvégzésével. Ezenkívül alkalmazottaink és azon üzleti partnereink, valamint harmadik fél szolgáltatók, akik hozzáférnek a személyes adataihoz, a szerződéses titoktartási kötelezettségek hatálya alá tartoznak.

Biztonsági és adatvédelmi képzési tanfolyamokat és teszteket végzünk, hogy növeljük munkatársaink tudatosságát a személyes adatok védelmének fontosságáról. Minden észszerű és jogilag szükséges lépést megteszünk az Ön személyes információnak megóvásáért. Tudnia kell viszont, hogy az internet használata nem teljesen biztonságos, és emiatt nem tudjuk garantálni az Ön által vagy Önnek az interneten keresztül küldött személyes információk biztonságát vagy sértetlenségét.

A személyes adatok megsértését az alkalmazandó adatvédelmi törvény előírása szerint kezeljük, ahol szükség esetén a jogsértésről értesítjük az érintett adatvédelmi felügyeleti hatóságot és az érintetteket.

Információ-biztonsági irányelveinket és eljárásainkat a nemzetközi szabványoknak megfelelően tervezzük, és rendszeresen harmadikfél általi ellenőrzést végeztetünk, a biztonsági intézkedések hatékonyságának az igazolásáért. A Xiaomi információs rendszere megkapta az információs biztonsági-kezelési rendszerekről (ISMS) szóló ISO/IEC 27001:2013 tanúsítványt. A Xiaomi e-kereskedelmi és Xiaomi Home IoT platformja megkapta a személyes adatkezelési rendszerekről (PIMS) szóló ISO/IEC 27701:2019 tanúsítványt. A MIUI megkapta a nyilvános felhő személyes adatok védelméről szóló ISO/IEC 27018:2019 tanúsítványt.

4.2 Amit megtehet

Egyedi jelszót állíthat be a Xiaomi számára, hogy közben nem adja meg a bejelentkezési jelszavát vagy a fiókadatait senkinek (kivéve, ha az illető személyt erre felhatalmazta) jelszószivárgás esetén más weboldalakon, amelyek károsíthatják fiókja biztonságát a Xiaomi-nál. Ha csak lehetséges, kérjük, ne árulja el a kapott ellenőrző kódot senkinek (beleértve azokat is, akik azt állítják, hogy a Xiaomi ügyfélszolgálatot képviselik). Valahányszor Mi Fiók felhasználóként bejelentkezik a Xiaomi weboldalain, különösen valaki másnak a számítógépén vagy nyilvános internetes terminálokon, akkor a munkamenet végén mindig ki kell jelentkeznie.

A Xiaomi nem tartozik felelősséggel a biztonság terén harmadik félnek az Ön személyes információihoz való hozzáférése által annak következtében okozott hiányosságért, hogy Ön nem gondoskodott a személyes információi titkosságáról. Az előzőek ellenére Ön köteles bennünket azonnal értesíteni, ha más internetes felhasználó jogosulatlanul használja az Ön fiókját, vagy ha más módon sérül a biztonság. Az Ön támogatása segít nekünk megvédeni az Ön személyes információnak titkosságát.

4.3 Hozzáférés a készülék egyéb funkcióihoz

Az alkalmazásainknak hozzáférhetnek bizonyos funkciókhoz az Ön készülékén, így a kapcsolatainak való e-mail-küldés bekapcsolásához, SMS-tároláshoz, a Wi-Fi hálózat állapotához stb. Ezeknek az információknak a révén futnak az alkalmazások az Ön készülékén és tud ön kapcsolatban lenni az alkalmazásokkal. Bármikor visszavonhatja engedélyeit azok kikapcsolásával eszközszinten, vagy ha kapcsolatba lép velünk a https://privacy.mi.com/support címen.

4.4 Adatmegőrzési irányelv

Az Adatvédelmi irányelvben leírt információgyűjtés céljaira vagy az adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó külön adatvédelmi irányelvek, illetve az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt személyes adatkezeléshez szükséges ideig tároljuk a személyes adatokat. A részletes tárolási időszakokat az adott szolgáltatás vagy a kapcsolódó termékoldal határozza meg. Megszüntetjük és töröljük vagy névtelenítjük a személyes adatokat, miután a gyűjtés célja megtörtént, vagy miután megerősítjük a törlési kérelmét, vagy miután megszüntettük a megfelelő termék vagy szolgáltatás működését. Ahol lehetséges, jeleztük, a személyes adatok azonosított kategóriáit, fajtáit vagy tételeit hogyan tároljuk. Az említett tárolási időszakokról szóló döntés során, az alábbi kritériumokat vesszük figyelembe:

• a személyes adatok mennyisége, jellege és érzékenysége

• a jogosulatlan felhasználás vagy közlés miatt fellépő kár kockázata

• olyan célok, amelyek érdekében a személyes adatokat feldolgozzuk és mennyi ideig van szükségünk a meghatározott adatokra ezen célok eléréséért

• a személyes adatok valószínűleg mennyi ideig maradnak pontosak és naprakészek

• a személyes adatok mennyi ideig maradhatnak relevánsak a lehetséges jövőbeni jogi követelésekre

• bármilyen alkalmazandó jogi, számviteli, beszámolási vagy jogszabályi követelmények, amelyek meghatározzák, bizonyos adatokat meddig kell megőrizni.

Az Ön joghatóságától függően, ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket közérdek, tudományos, történelmi kutatás vagy statisztikai célból dolgozunk fel. A Xiaomi a szokásos megőrzési időtartamánál hosszabb ideig fogja megőrizni az ilyen típusú információkat, ha ez az alkalmazandó jogszabályok vagy a kérése alapján megengedett, még akkor is, ha a további adatfeldolgozás nem kapcsolódik a gyűjtés eredeti céljához.

5 Az Ön jogai

Személyes adatok ellenőrzése

5.1 Ellenőrzési beállítások

A Xiaomi elismeri, hogy az adatvédelmi aggályok személyről személyre különböznek. Ennélfogva példákat adunk arról, milyen módokon teszi a Xiaomi Önnek lehetővé, hogy korlátozhassa személyes információinak gyűjtését, használatát, feltárását vagy feldolgozását és ellenőrizhesse az adatvédelmi beállításait:

• Kapcsolja be/ki a Felhasználói Élmény Programot és a Tartózkodási Hely Hozzáférési funkciókat;

• Jelentkezzen be vagy ki a Mi Fiókból;

• Xiaomi Cloud szikronizálási funkcióinak ki- és bekapcsolása; és

• Törölje a Xiaomi Cloud-on a https://i.mi.com-on keresztül tárolt adatokat;

• Kapcsoljon be/ki egyéb, érzékeny vagy személyes információkkal foglalkozó szolgáltatásokat és funkcionalitásokat. Készüléke biztonsági állapotáról több részletet tudhat meg a MIUI Security alkalmazásban is.

Ha Ön korábban elfogadta, hogy mi a fenti célokra használjuk a személyes adatait, ön bármikor meggondolhatja magát, ha a https://privacy.mi.com/support címen keresztül megkeres minket.

5.2 A személyes információihoz való jogai

Az alkalmazandó törvényektől és előírásoktól függően Önnek joga van (és bizonyos más jogai is vannak) ahhoz, hogy hozzáférjen, javítsa és törölje minden olyan személyes információtját, amelyet Önről tárolunk (a továbbiakban: kérelem). Ezekre a jogokra meghatározott kizárások és kivételek érvényesek az irányadó törvények alapján.

Hozzáférhet és frissítheti a Mi Accountjában lévő személyes információkat a https://account.xiaomi.com címen vagy a fiókjába a készülékén való bejelentkezés révén. További információkért, kérjük, keressen minket a https://privacy.mi.com/support címen keresztül.

Kérelmét ennek alapján hatékonyabban dolgozhatjuk fel, ha az alábbi feltételeket teljesíti:

(1) A Xiaomi kizárólagos hozzáférésével a kérelemhez és az Ön adatbiztonságának védelme érdekében, a kérelemnek írásbelinek kell lennie (kivéve, ha a helyi törvény kifejezetten elismeri a szóbeli kérelmet);

(2) Adjon meg elegendő információt ahhoz, hogy a Xiaomi ellenőrizhesse az Ön személyazonosságát, és biztosítsa, hogy a kérelmező a kért információk alanya vagy az adatok alanya nevében jogszerűen eljárhat.

Amint elegendő információhoz jutunk a kérelem feldolgozásához, akkor a kérésére az Ön vonatkozó adatvédelmi jogszabályai szerint meghatározott határidőn belül válaszolunk.

Részletesebben:

• Önnek joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és könnyen érthető információkat kapjon arról, hogyan használjuk személyes adatait, és megismerje a jogait. Ezért biztosítjuk Önnek az Adatvédelmi irányelvben szereplő információkat.

• Az alkalmazandó törvények követelményei alapján az Önre vonatkozóan összegyűjtött és feldolgozott személyes adatok egy példányát az Ön kérésére ingyen biztosítjuk. A releváns adatokra vonatkozó további kérések esetén az alkalmazandó jogszabályok alapján az aktuális adminisztrációs költségeknek megfelelően ésszerű díjat számíthatunk fel.

• Ha az Önről tartott információ helytelen vagy hiányos, akkor jogosult a személyes adatok helyesbítésére vagy kiegészítésére a felhasználás célja alapján.

• Az alkalmazandó jogszabályok követelményei alapján Önnek jogában áll kérni személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha nincs ésszerű oka annak, hogy továbbra is használjuk. Megfontoljuk a törlési kérelemmel kapcsolatos indokait és megtesszük a megfelelő lépéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy a vonatkozó jogi és/vagy biztonsági technológiák korlátai miatt nem tudjuk azonnal eltávolítani a biztonsági mentési rendszerben található információkat. Ebben az esetben biztonságosan eltároljuk az Ön személyes adatait, és elkülönítjük azokat a további feldolgozástól, amíg a biztonsági másolatot nem lehet törölni vagy névtelenné tenni.

• Önnek joga van arra, hogy kifogásoljon bizonyos típusú feldolgozást, beleértve a közvetlen marketingre történő feldolgozást (beleértve a profilalkotást is), és bizonyos körülmények között akkor is, ha a feldolgozás jogalapja (beleértve a profilalkotást is) jogos érdekeinket képviseli.

Különösen bizonyos joghatóságok szerint:

• Önnek jogában áll tőlünk személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni. Megfontoljuk az Ön korlátozási kérelmére vonatkozó indokait. Amennyiben az indokok egybevágnak a GDPR rendelkezéseivel, személyes adatait csak a GDPR szerint alkalmazandó körülmények között dolgozzuk fel, és tájékoztatjuk Önt a feldolgozás korlátozásának megszüntetése előtt.

• Önnek jogában áll, hogy ne kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló döntést hozzon, beleértve a profilalkotást is, amely Önre vonatkozó joghatásokat vagy hasonló módon jelentős hatást gyakorol Önre.

• Önnek jogában áll megkapni személyes adatait szerkesztett, általánosan használt formátumban és továbbítani azokat egy másik adatkezelőnek (adatok hordozhatósága).

Jogunkban áll a kérelmek feldolgozását megtagadni vagy kérelmeket részlegesen feldolgozni, ha kivétel alkalmazandó, vagy ha az irányadó jogszabályok alapján másképpen jogunkban áll, például, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy nyilvánvalóan túlzott, vagy ha harmadikfelek adatainak a feltárását tenné szükségessé. Bizonyos körülmények között, díjat számíthatunk fel, ha az irányadó jogszabályok alapján az engedélyezett. Ha úgy véljük, hogy az információ törlésére vonatkozó kérelem bizonyos szempontjai azt eredményezhetik, hogy nem tudjuk jogszerűen használni az információt jogi igények megalapozására, gyakorlására vagy védelmére, vagy az irányadó jogszabályok által megengedett célokra, akkor szintén el lehet utasítani.

5.3 Hozzájárulás visszavonása

Ön kérésre visszavonhatja a korábban nekünk adott hozzájárulását, beleértve a birtokában lévő vagy ellenőrzött személyes adatok gyűjtését, használatát és/vagy közzétételét. Az Ön által használt egyedi szolgáltatás alapján, visszavonhatja a beleegyezését, ha a https://privacy.mi.com/support címen keresztül kapcsolatba lép velünk. A kérelem benyújtásától számított ésszerű időn belül dolgozzuk fel a kérelmét, és utána a kérelmének megfelelően nem gyűjtünk, nem használunk és nem tárunk fel személyes információt Önről.

Attól függően, hogy milyen mértékben vonja vissza tőlünk a beleegyezését, előfordulhat, hogy nem tudja majd élvezni a Xiaomi termékek és szolgáltatások minden előnyét. Az Ön hozzájárulásának vagy engedélyének visszavonása nem befolyásolja feldolgozásunk érvényességét a beleegyezés alapján a visszavonásig.

5.4 Szolgáltatás vagy fiók törlése

Ha egy meghatározott terméket vagy szolgáltatást fel kíván mondani, kapcsolatba léphet velünk a https://privacy.mi.com/support címen keresztül.

Ha törölni szeretné a Mi fiókot, kérjük, vegye figyelembe, hogy a törlés megakadályozza, hogy a Xiaomi termékeit és szolgáltatásait teljes körűen használhassa. A visszavonást bizonyos körülmények között meg lehet akadályozni vagy késleltetni. Például, ha a számláján még mindig fennmaradnak pénzösszegek, mint például a Mi Music díjmentes tagszolgáltatása, a Témák áruházban fizetett téma, vagy a Mi Finance-ban fizetetlen hitel stb., nem tudjuk azonnal támogatni a kérését.

Amikor egy harmadik fél fiókján keresztül jelentkezik be a Xiaomi-ba, a harmadik féltől kell kérnie a fiók törlését.

6 A személyes információk továbbításának módja

A Xiaomi egy globális működési és vezérlési infrastruktúrán keresztül dolgozza fel és készít biztonsági másolatot a személyes adatokról. Jelenleg a Xiaomi rendelkezik adatközpontokkal Kínában, Indiában, az Egyesült Államokban, Németországban, Oroszországban és Szingapúrban. Az Adatvédelmi irányelvben leírt célokra az Ön adatait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően át lehet adni ezeknek az adatközpontoknak.

Személyes adatait harmadik féltől származó szolgáltatókhoz és üzleti partnerekhez is továbbíthatjuk, ezért adatait más országokba vagy régiókba is továbbíthatják. Azok a joghatóságok, ahol ezek a globális létesítmények találhatók, megvédhetik vagy nem védhetik meg a személyes adatokat ugyanazokkal a szabványokkal, mint az Ön joghatósága. Különféle kockázatok állnak fenn a különféle adatvédelmi törvények alapján. Ez azonban nem változtatja meg az ezen Adatvédelmi irányelv betartását és a személyes adatainak védelmét.

Pontosabban:

• A kontinentális Kína területén végzett műveletek során összegyűjtött és generált személyes adatokat a Kínában található adatközpontokban tároljuk, kivéve a határokon átnyúló átviteleket, amint azt az alkalmazandó jog engedélyezi.

• Az Oroszországban végzett tevékenységeink során gyűjtött és generált személyes adatokat az oroszországi adatközpontokban dolgozzuk fel és tároljuk, kivéve az orosz törvények által engedélyezett határokon átnyúló adattovábbításokat.

• Az Indiában végzett műveletek során gyűjtött és generált személyes adatokat az Indiában található adatközpontokban tároljuk.

Amennyiben személyes adatokat kell átadnunk az Ön joghatóságán kívül, akár leányvállalatainknak, akár harmadik fél szolgáltatóknak, meg kell felelnünk a vonatkozó jogszabályoknak. Biztosítjuk, hogy minden ilyen átvitel megfeleljen az alkalmazandó helyi adatvédelmi jogszabályoknak egységes óvintézkedések alkalmazásával. Többet is megtudhat az általunk alkalmazott óvintézkedésekről, ha kapcsolatba lép velünk a https://privacy.mi.com/support címen.

Ha az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén használja a termékeinket és szolgáltatásainkat, a Xiaomi Technology Netherlands B.V. adatkezelőként fog működni, és az adatfeldolgozásért a Xiaomi Singapore Pte. Ltd. lesz felelős. Az elérhetőségek megtalálhatók a "Kapcsolatfelvétel" részben.

Ha a Xiaomi megosztja az Öntől az EGT-ben származtatott személyes adatokat egy Xiaomi csoporthoz tartozó egységgel vagy az EGT-n kívüli harmadik fél szolgáltatójával, ezt az EU szabványos szerződési feltételei vagy bármely más, a GDPR-ben előírt óvintézkedés alapján fogjuk megtenni. Többet is megtudhat az általunk alkalmazott egyedi óvintézkedésekről, ha kapcsolatba lép velünk a https://privacy.mi.com/support címen.

7 Kiskorúak védelme

Úgy véljük, hogy a szülő vagy gondviselő felelőssége, hogy felügyelje termékeink vagy szolgáltatásaink gyermek általi használatát. Ugyanakkor nem nyújtunk szolgáltatásokat közvetlenül gyermeknek, és nem használjuk fel gyermekek személyes adatait marketing céljára.

Ha Ön szülő vagy gondviselő, és úgy gondolja, hogy a kiskorú személyesen adta meg a Xiaomi-nak a személyes adatait, kérjük, forduljon hozzánk a https://privacy.mi.com/support címen, hogy biztosítsuk a személyes adatok azonnali eltávolítását és a kiskorú leiratkoztatását az adott Xiaomi szolgáltatásokról.

8 El kell fogadnom harmadik felek feltételeit?

Adatvédelmi Szabályzatunk nem vonatkozik harmadik felek által kínált termékekre vagy szolgáltatásokra. A használt Xiaomi terméktől vagy szolgáltatástól függően az tartalmazhatja harmadik fél termékeit vagy szolgáltatásait, hangtámogatást, kamerafeldolgozást, videolejátszást, rendszertisztítást és biztonsági szolgáltatásokat, játékokat, statisztikákat, közösségi média interakciót, fizetés-feldolgozást, térképes navigációt, megosztást, push-t, információszűrést, beviteli módokat stb. Ezek közül néhányat a harmadik felek weboldalaira való hivatkozás formájában nyújtanak, néhányat pedig SDK-k, API-k stb. formájában fognak elérni. Akkor is gyűjthetnek információkat, ha ezeket a termékeket vagy szolgáltatásokat használja. Ezért javasoljuk, hogy fordítson időt arra, hogy elolvassa a harmadik fél adatvédelmi irányelvét úgy, ahogy a miénket. Nem felelünk azért és nem tudjuk ellenőrizni, hogyan használják harmadik felek az általuk Öntől gyűjtött személyes információkat. Az Adatvédelmi irányelvünk nem terjed ki a szolgáltatásainkból hivatkozott egyéb weboldalakra.

Az alábbiakban példákat mutatunk be arra vonatkozóan, hogy a harmadik felek feltételei és adatvédelmi irányelvei alkalmazhatók a fent felsorolt termékek használatakor is:

Ha harmadik fél fizetési szolgáltatóját használja a megrendelés véglegesítéséhez és fizetéshez, a fizetés során megadott személyes adatokat a harmadik fél adatvédelmi irányelveinek megfelelően kezelik.

Ha a MIUI Security alkalmazásban a Biztonsági vizsgálat funkciót használja, az alábbi lehetőségek alkalmazhatók a szolgáltatás-választás függvényében:

• Az Avast személyes adatvédelmi és adatvédelmi irányelve: https://www.avast.com/privacy-policy

• Antiy Mobile Security AVL SDK's Privacy Policy: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• A Tencent adatvédelmi irányelve: https://privacy.qq.com

A MIUI Biztonság alkalmazásban a Tisztító funkció használatakor a Tencent Adatvédelmi Irányelvei érvényesek: https://privacy.qq.com

A MIUI számos speciális alkalmazásában a reklámszolgáltatás használatával az alábbiak egyike kerül alkalmazásra a választott szolgáltatás alapján:

• A Google adatvédelmi irányelve: https://www.google.com/policies/privacy

• A Facebook adatvédelmi irányelve: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

A Google beviteli módszere használatakor a Google adatvédelmi irányelve érvényes: https://policies.google.com/privacy

Statisztikai adatok készítésekor, az alkalmazás összeomlási mértékének felügyeletekor és felhő-szabályozási képességek biztosításakor, a Google Inc. által biztosított Google Analytics for Firebase vagy Firebase Analytics szolgáltatást használjuk. Többet olvashat a Google Firebase adatvédelmi irányelvéről: https://policies.google.com/privacy és https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Hogy bármilyen MIUI rendszer alkalmazásban hirdetéseket biztosítsanak, a harmadikfél hirdető partnerek az Ön internetes tevékenysége, pl. kattintásai, tartalom megtekintései vagy weboldalakon vagy alkalmazásokban végzett más tevékenységei alapján keletkező adatokat gyűjthetnek.

• A Google adatvédelmi irányelve: https://www.google.com/policies/privacy

• A Facebook adatvédelmi irányelve: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• A Unity adatvédelmi irányelve: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• A Vungle adatvédelmi irányelve: https://vungle.com/privacy/

• A IronSource adatvédelmi irányelve: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy

• A Applovin adatvédelmi irányelve: https://www.applovin.com/privacy/

• A Chartboost adatvédelmi irányelve: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• A Mopub adatvédelmi irányelve: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• A Mytarget adatvédelmi irányelve: https://legal.my.com/us/mytarget/

• A Yandex adatvédelmi irányelve: https://yandex.com/legal/privacy/

• A Tapjoy adatvédelmi irányelve: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• A AdColony adatvédelmi irányelve: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

Az Ön adatait gyűjthetjük és megoszthatjuk harmadikfél célzott vállalatokkal a hirdető partnereink olyan utasításai alapján, hogy beszámolókat készítsünk a hirdető partnereink számára, Önnek a hirdetéseinkkel (ha vannak) kapcsolatos tevékenységeinek a mérőszámait beleértve. Az Ön által használt MIUI rendszeralkalmazásoktól függően, a harmadikfél célzott vállalatok lehetnek:

• A Adjust adatvédelmi irányelve: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• A Appsflyer adatvédelmi irányelve: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• A Affise adatvédelmi irányelve: https://affise.com/privacy-policy/

• A Miaozhen adatvédelmi irányelve: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• A Nielsen adatvédelmi irányelve: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 Hogyan frissítjük ezt az Adatvédelmi irányelvet

Az üzleti és technológiai változások és az irányadó jogszabályok és a jó gyakorlat alapján rendszeresen felülvizsgáljuk az Adatvédelmi irányelvet, és frissíthetjük ezt az Adatvédelmi irányelvet. Ha jelentős változtatásokat teszünk az Adatvédelmi irányelvben, a regisztrált kapcsolattartási adatainkon keresztül, például e-mailben értesítjük Önt (elküldjük a fiókjánál megadott e-mail címre), vagy közzétesszüka Xiaomi weboldalain, vagy értesítjük Önt mobileszközökön keresztül, hogy tudjon az összegyűjtött információkról és arról, hogyan használjuk azokat. Az Adatvédelmi irányelv ilyen módosításait a hirdetményben vagy a weboldalon megadott hatálybalépési időponttól kell alkalmazni. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az oldalt az adatvédelmi gyakorlatainkról szóló legfrissebb információkért. A termékek és szolgáltatások folyamatos használata a weboldalon, a mobil és/vagy bármely más eszközön a frissített Adatvédelmi irányelv elfogadásának minősül. Kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni, ha további személyes adatokat gyűjtünk Öntől, vagy amikor új célokra használjuk vagy nyilvánosságra hozzuk személyes adatait.

10 Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen megjegyzése vagy kérdése van az Adatvédelmi Szabályzatunkról vagy kérdése van a személyes információinak a Xiaomi által való gyűjtésével, felhasználásával és közzétételével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a https://privacy.mi.com/support címen vagy az alábbi címen keresztül. Ha a adatvédelmi, vagy személyes információk elérésére vagy letöltésére vonatkozó kérelmeket kapunk, van egy szakosodott csapatunk a problémák megoldására. Ha a kérdés önmagában is jelentős problémát vet fel, további információkat kérhetünk Öntől.

Ha Ön nem elégedett a saját személyes adataival kapcsolatos tőlünk kapott válasszal, a panaszt a saját joghatósága szerinti illetékes adatvédelmi hatóságnak átadhatja. Ha velünk konzultál, tájékoztatást adunk a vonatkozó panaszbenyújtási csatornákról, amelyek az aktuális helyzete alapján alkalmazhatók.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

Indiai felhasználóknak:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

Az érzékeny személyes adatok vagy információk feldolgozására vonatkozó bármilyen eltérésről vagy panaszról az alábbiakban meghatározott Panaszkezelő Tisztségviselőnek kell tájékoztatást küldeni:

Neve: Vishwanath C

Telefonszáma: 080 6885 6286, Hétfőtől szombatig: délelőtt 9 és este 6 között

E-mail: grievance.officer@xiaomi.com

Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) területén lévő felhasználóknak:

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

Köszönjük, hogy időt fordított az Adatvédelmi szabályzatunk elolvasására!

Újdonságok az Ön számára

Számos frissítést végeztünk, az alábbiak szerint:

• Néhány kapcsolattartási adatunkat frissítettük.

• Frissítettünk az általunk és harmadikfelek által gyűjtött adatok közül néhányat.

• Egyértelműbben határoztuk meg, hogyan használjuk a személyhez nem köthető információkat.

• Frissítettük az Ön személyes adatainak a felhasználási módját, beleértve annak részletesebb meghatározását, mikor dolgozzuk fel a személyes adatokat a jogszerű érdekeink alapján és azzal összefüggésben, Ön hogyan használja a push szolgáltatásokat.

• További részleteket közöltünk az adattárolásról.

• Egyértelműbben határoztuk meg az Önnek a saját személyes adataihoz fűződő jogait.