גרסה:v20231109

מדיניות הפרטיות של Xiaomi

מדיניות הפרטיות שלנו עודכנה ב -15 בינואר 2021.

הקדש מספר דקות כדי להכיר את נוהלי הפרטיות שלנו והודע לנו אם יש לך שאלות.

עלינו

Xiaomi סינגפור Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., וכל החברות המסונפות מקבוצת Xiaomi (נא ללחוץ כאן לרשימה מפורטת), להלן במשותף "Xiaomi", "אנחנו", שלנו" או "אנו", מייחסות חשיבות רבה לפרטיות שלכם. מדיניות פרטיות זו מתוכננת בהתאם לצרכיך, וחשוב שתהיה לך הבנה מקיפה לגבי נהלי איסוף ושימוש במידע האישי שלנו, תוך הקפדה שבסופו של דבר תהיה לך שליטה על המידע האישי שסיפקת ל- Xiaomi.

אודות מדיניות פרטיות זו

למעט מוצרים או שירותים ספציפיים של Xiaomi עבורם ניתנת מדיניות פרטיות עצמאית, מדיניות פרטיות זו חלה על כל המכשירים, אתרי האינטרנט או היישומים של Xiaomi שמפנים למדיניות פרטיות זו או מקשרים אליה. מדיניות פרטיות זו מסבירה איך Xiaomi אוספת, משתמשת, חושפת, מעבדת ומגינה על כל מידע אישי שאתם מוסרים לנו או אנו אוספים מכם בזמן שימושכם במוצרים ובשירותים שלנו באמצעות אתרי האינטרנט (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) והיישומים שאנו מציעים במכשירים הניידים שלנו. אם למוצר של Xiaomi יש מדיניות פרטיות נפרדת, מדיניות הפרטיות הנפרדת תקבל עדיפות עליונה, ואילו כל מה שלא מכוסה בה במפורש יהיה כפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מעבר לכך, איסוף ועיבוד המידע האישי שלכם על-ידי מוצרים ושירותים ספציפיים עשויים להשתנות גם בהתאם לדגם, לגרסת השירות או לאזור. לפרטים נוספים, עיין במדיניות הפרטיות הנפרדת.

בהתאם למדיניות פרטיות זו, "מידע אישי" פירושו מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות אדם באופן ישיר או עקיף, בין במידע זה בלבד ובין אם במידע זה בשילוב עם מידע אחר שיש ל- Xiaomi גישה אליו, למעט אם נקבע אחרת במפורש על ידי החוקים הרלוונטיים באזור שלך. אנו נשתמש במידע האישי שלך בקפדנות בהתאם למדיניות הפרטיות. לפי ההקשר, ייתכן שהמידע האישי יכלול גם מידע או נתונים אישיים רגישים, כהגדרתם האפשרית על פי החוק החל.

איך נוכל לעזור לך

בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים הוא הטוב ביותר עבור כל המשתמשים שלנו. בכל שאלה בנוגע לנוהלי הטיפול שלנו במידע אישי כפי שהם מסוכמים במדיניות פרטיות זו, נא לפנות אלינו בכתובת https://privacy.mi.com/support כדי לקבל מענה לחששות הספציפיים שלכם. נשמח לשמוע ממך. בכל סוגיה הנוגעת לפרטיות או לשימוש במידע שלא נפתרה ולא נתנו עבורה מענה משביע רצון נא לפנות לספק החיצוני שלנו ליישוב סכסוכים הנמצא בארה"ב (ללא תשלום), בכתובת https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. ראה גם "צור קשר" למטה.

TRUSTe

1. איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו

1.1 איזה מידע אנו אוספים

אנו נבקש מכם למסור את המידע האישי הנדרש כדי לספק לכם את שירותינו. אנו נאסוף רק את המידע הנדרש למטרות מוגדרות, מוחשיות, מפורשות וחוקיות ונוודא כי לא יתבצע עיבוד נוסף של המידע באופן שאינו תואם למטרות אלה. יש לך זכות לבחור אם לספק את המידע שביקשנו או לא, אך ברוב המקרים, אם לא תספק את הפרטים האישיים שלך, ייתכן שלא נוכל לספק לך את המוצרים או השירותים שלנו או להגיב לשאילתות שלך.

בהתאם לשירות שתבחר, אנו עשויים לאסוף את סוגי המידע הבאים:

1.1.1 מידע שתספק לנו:

אנחנו רשאים לאסוף כל מידע אישי שתספק לנו, שהוא הכרחי עבור השירות שתבחר. לדוגמה, במסגרת שימוש בשירותי הקמעונאות באתר mi.com ייתכן שתמסרו לנו פרטים כמו השם, מספר הטלפון הנייד, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת הדואר, פרטי ההזמנה, פרטים להפקת חשבונית, מספר חשבון הבנק, שם בעל החשבון, <0>מספר כרטיס האשראי** ופרטים נוספים; ייתכן שתסנכרנו תוכן או נתונים במסגרת שימוש בשירותי Xiaomi Cloud; ייתכן שתמסרו לנו את המגדר שלכם, פרטי אבטחה ומידע נוסף במסגרת פתיחת חשבון; ייתכן שתמסרו לנו כינוי, כתובת דואר אלקטרוני, תמונות, סרטונים או מידע נחוץ אחר במסגרת השתתפות בפעילויות קידום מכירות; ייתכן שתמסרו לנו את השם, מספר הטלפון הנייד והכתובת שלכם בכל אינטראקציה אתנו, עם התכנים או הפעילות השיווקית שלנו, או במקרה של זכייה בפרס.

1.1.2 מידע שאנו אוספים בזמן שימושכם בשירותים שלנו

• מידע הקשור למכשיר או ל-SIM. לדוגמה, מספר IMEI/OAID, מספר GAID, מספר IMSI, כתובת MAC, מספר סידורי, גרסה וסוג המערכת, גרסת ROM, גרסת אנדרואיד, מזהה אנדרואיד, מזהה שטח, מפעיל כרטיס ה-SIM והמיקום שלו, נתוני תצוגת מסך, נתוני לוח המקשים של המכשיר, נתוני יצרן המכשיר ושם הדגם, זמן הפעלת המכשיר, מפעיל הרשת, סוג החיבור, נתוני חומרה בסיסיים, נתוני ערוץ המכירות והשימוש (כמו CPU, אחסון, ניצול סוללה, רזולוציית המסך וטמפרטורת המכשיר, דגם עדשת המצלמה, מספר הפעמים של הערת המסך או ביטול נעילת המסך).

• מידע ספציפי שלכם אותו עשויים להקצות ספקי שירות חיצוניים ושותפים עסקיים שלנו: אנו עשויים לאסוף ולהשתמש במידע כמו מזהה הפרסום שלכם שהוקצה על-ידי ספקי שירות חיצוניים ושותפים עסקיים.

• מידע הקשור לשימוש שלכם ביישום, כולל מזהים ייחודיים של יישום (לדוגמה, VAID, OAID, AAID, מזהה מופע) ונתוני יישום בסיסיים, כמו רשימת היישומים, פרטי מזהה היישום, גרסת SDK, הגדרות עדכון המערכת, הגדרות היישום (אזור, שפה, אזור זמן, גופן), זמנים בהם היישום התחיל/הפסיק להיות פעיל ותיעוד סטטוס היישום (לדוגמה, הורדה, התקנה, עדכון, מחיקה).

• מידע שנוצר בזמן שימושכם בשירות מערכת של Xiaomi, כמו התגים, הדירוגים, פרטי ההתחברות והיסטוריית הגלישה שלכם ב-Xiaomi Community; ההודעות שלכם ב-Xiaomi Community (הגלויות רק לשולח ולנמען); היסטוריית השמעת האודיו ושאילתות החיפוש שלכם בשירותי מוזיקה; סימוני 'אהבתי', הערות, מועדפים, שיתופים ושאילתות חיפוש בשירותי ערכות נושא; שפת המערכת, מדינה ואזור, מצב הרשת ורשימת היישומים בכספת היישומים שלכם; נתוני השימוש שלכם, כולל אזור, כתובת IP, ספק תוכן רלוונטי, תדירות שינוי הטפט, צפיות בתמונות, מצב חיפוש התמונות, משך חיפוש התמונות, לחיצות וחשיפה של מאמרים ומינויים לטפט מתחלף.

• נתוני מיקום (רק עבור שירותים/מאפיינים ספציפיים): סוגים שונים של מידע על המיקום המדויק או המקורב שלכם, אם אתם משתמשים בשירותי מיקום (ניווט, מזג אוויר, איתור המכשיר וכד'). מידע זה עשוי לכלול אזור, קידומת מדינה, קידומת עיר, קידומת של רשת סלולרית, קידומת מדינה לניידים, זיהוי תא, נתוני קו אורך ורוחב, הגדרות אזור זמן והגדרות שפה. ניתן להגביל גישה של יישומים ספציפיים לנתוני המיקום בכל עת תחת הגדרות > יישומים > הרשאות > הרשאות > מיקום.

• נתוני יומן: מידע הקשור לשימוש שלך בפונקציות מסוימות, ביישומים ובאתרים. זה עשוי לכלול קובצי Cookie וטכנולוגיות זיהוי אחרות, כתובות IP, נתוני בקשת רשת, היסטוריית הודעות זמנית, יומני מערכת סטנדרטיים, נתוני קריסה ופרטי יומן שנוצרו על-ידי שימוש בשירות (כמו זמן הרישום, זמן הגישה, זמן הפעילות וכו').

• מידע אחר: ערך המאפיינים הסביבתיים (ECV) (כלומר, ערך שנוצר על-פי מזהה חשבון Xiaomi, מזהה המכשיר, מזהה רשת ה-Wi-Fi אליה התחברתם ונתוני המיקום).

1.1.3 מידע ממקורות חיצוניים

כאשר החוק מתיר זאת, אנו אוספים מידע אודותיך ממקורות של צד שלישי. לדוגמה:

• עבור שירותים מסוימים שיכולים לכלול חשבון ועסקאות כספיות, אם ניתנה הרשאתך לכך, אנו עשויים לאמת את המידע שמסרת (כמו מספר הטלפון) באמצעות מקורות צד שלישי לגיטימיים למטרות אבטחה ומניעת הונאות;

• אופטימיזציה של מודל הפרסום מתבצעת באמצעות מזהים ייחודיים (כמו IMEI/OAID/GAID שהתקבלו ממפרסמים), ובנסיבות מסוימות ייעשה שימוש גם בנתוני הביצועים של המרה חלקית (כמו לחיצות) התואמים לשימושכם בשירותי הפרסום על מנת לספק שירותי פרסום.

• אנו עשויים לקבל גם נתונים מסוימים, כמו מזהה חשבון, כינוי, תמונת פרופיל וכתובות דואר אלקטרוני, משירותי רשתות חברתיות חיצוניות (למשל, בשימוש בחשבון של רשת חברתית כדי להתחבר לשירות Xiaomi).

• מידע אודותיכם שקיבלנו מגורמים אחרים, כמו כתובת הדואר שלכם, אותה משתמשים אחרים עשויים למסור לנו כשהם קונים עבורכם מוצרים באמצעות שירותי mi.com.

1.1.4 מידע שאינו ניתן לזיהוי אישי

כמו כן, אנו עשויים לאסוף סוגים אחרים של מידע שאינם קשורים באופן ישיר או עקיף לאדם ואשר אינם ניתנים להגדרה כמידע אישי בהתאם לחוקים המקומיים הרלוונטיים. מידע כזה נקרא מידע שאינו ניתן לזיהוי אישי. אנו עשויים לאסוף, להשתמש, להעביר ולחשוף מידע שאינו ניתן לזיהוי אישי. להלן מספר דוגמאות למידע שאנו אוספים וכיצד אנו עשויים להשתמש בו בתבנית מצטברת שאינה ניתנת לזיהוי אישי:

• מידע זה עשוי לכלול נתונים סטטיסטיים שנוצרו בזמן שימושכם בשירות ספציפי (לדוגמה, מידע שאינו מאפשר זיהוי הקשור למכשיר, שימוש יומיומי, ביקורים בדף, משך הגישה לדף ואירועי התחברות);

• נתוני ניטור הרשת (לדוגמה, זמן בקשה, מספר הבקשות או בקשות שגיאה וכד');

• אירועי קריסת יישומים (למשל, היומנים שנוצרו באופן אוטומטי לאחר קריסה של יישום וכד').

המטרה של איסוף מידע כזה היא לשפר את השירותים שאנו מעניקים לך. סוג המידע שנאסף והכמות שלו תלויים באופן השימוש שלך במוצרים ו / או בשירותים שלנו.

אנו צוברים מידע כזה כדי לספק לכם מידע שימושי יותר ולהבין אילו חלקים של אתרי האינטרט, המוצרים והשירותים שלנו הם המעניינים ביותר בעיניכם. לדוגמה, ייתכן שאנו צריכים לדעת את מספר המשתמשים הפעילים ביום, אבל איננו צריכים לדעת מיהם המשתמשים שהיו פעילים באותו היום, כך שנתונים מצרפיים מספיקים לצורך ניתוח סטטיסטי. אנו נשתדל לבודד את הנתונים האישיים שלך ממידע שאינו ניתן לזיהוי אישי ולהבטיח כי נעשה שימוש נפרד בשני סוגי הנתונים. עם זאת, אם נשלב מידע שאינו מזהה אישית עם מידע אישי, מידע משולב כזה יטופל כמידע אישי כל עוד הוא יישאר משולב.

1.2 כיצד אנו משתמשים במידע האישי שאנו אוספים

מטרת איסוף המידע האישי היא לספק לך מוצרים ו / או שירותים, וכדי לוודא שאנו מצייתים לחוקים, לתקנות ולדרישות רגולטוריות אחרות. זה כולל:

• אספקה, עיבוד, תחזוקה, שיפור ופיתוח המוצרים ו/או השירותים שלנו עבורכם, כמו משלוח, הפעלה, אימות, שירות לאחר המכירה, שירות לקוחות ופרסום.

• יישום ושמירה על אמצעי אבטחה לצורך מניעת הפסדים והונאות, כמו זיהוי משתמשים ואימות זהות המשתמשים. אנו משתמשים במידע שלך למטרות מניעת הונאות רק כאשר שני התנאים הבאים מתקיימים: הדבר חיוני והנתונים המשמשים להערכה תואמים את האינטרסים הלגיטימיים של Xiaomi להגנה על המשתמשים והשירותים.

• טיפול בשאלות או בבקשות שלכם לגבי מכשירים ושירותים, כמו מענה לפניות לקוחות, שליחת הודעות מערכת והודעות יישומים וניהול המעורבות שלכם באירועים ובמבצעים (למשל, הגרלות).

• ביצוע פעילויות קידום מכירות רלוונטיות, כגון אספקת חומרי שיווק וקידום מכירות ועדכונים. אם אינך מעוניין יותר לקבל סוגים מסוימים של חומרים שיווקיים, ניתן לבטל את הסכמתך בשיטה המצוינת בהודעה (למשל, הקישור לביטול הרישום המופיע בתחתית ההודעה), אלא אם כן נקבע אחרת על-פי החוקים החלים. ראה גם את "הזכויות שלך" בהמשך.

• מטרות פנימיות, כגון ניתוח נתונים, מחקר ופיתוח של מידע סטטיסטי הקשור לשימוש במוצרים או בשירותים שלנו כדי לשפר את המוצרים או השירותים שלנו. לדוגמה, למידת מכונה או הדרכת מודל האלגוריתם מבוצע לאחר עיבוד הדה-זיהוי.

• אופטימיזציה של ביצועי המכשיר שלכם, למשל ניתוח ניצול הזיכרון או ה-CPU על-ידי היישומים שלכם.

• אחסון ושמירה של מידע הקשור לך על הפעילות העסקית שלך (כגון נתונים סטטיסטיים עסקיים) או למילוי חובות החוק שלנו.

• עיבוד המבוסס על האינטרסים הלגיטימיים של Xiaomi (בתחומי שיפוט ישימים, לדוגמה תחת GDPR). אינטרסים לגיטימיים כוללים: לאפשר לנו לנהל ולהפעיל את העסק שלנו ולספק את המוצרים והשירותים שלנו בצורה יעילה יותר; הגנה על אבטחת העסקים, המערכות, המוצרים, השירותים והלקוחות שלנו (לרבות למטרות מניעת אובדן ומניעת הונאה); ניהול פנימי; ציות למדיניות ותהליכים פנימיים; ואינטרסים לגיטימיים אחרים המתוארים במדיניות זו.

לדוגמה, כדי לשמור על אבטחת השירותים שלנו ולהבין טוב יותר את ביצועי היישומים שלנו, אנו עשויים לתעד מידע רלוונטי כמו תדירות השימוש שלכם, נתוני יומני קריסה, שימוש כללי, נתוני הביצועים ומקור היישום. כדי למנוע מספקים בלתי מורשים לבטל את הנעילה של מכשירים, ייתכן שנאסוף את מזהה חשבון Xiaomi, המספר הסידורי וכתובת ה-IP של המחשב המופעל והמספר הסידורי ופרטי המכשיר של המכשיר הנייד שלכם.

• מתן שירותים באופן מקומי במכשירי מסוף אשר אינם דורשים תקשורת עם השרתים שלנו, כגון שימוש בהערות במכשיר שלך.

• מטרות אחרות בהסכמתך.

להלן דוגמאות מפורטות יותר לגבי האופן שבו אנו משתמשים במידע שלך (שעשוי לכלול פרטים אישיים):

• הפעלה ורישום של המוצרי או שירותי Xiaomi שרכשת עבורך.

• יצירה ותחזוקה של חשבון Xiaomi שלכם. מידע אישי שנאסף ביצירת חשבון Xiaomi באתרי האינטרנט שלנו או באמצעות מכשירים ניידים שלנו משמש ליצירת חשבון Xiaomi אישי ודף פרופיל אישי עבורכם.

• עיבוד ההזמנה שלך. מידע הקשור לצווי מסחר אלקטרוני משמש לעיבוד הזמנת הרכש ושירותים קשורים לאחר המכירה, כולל תמיכת לקוחות ואספקה חוזרת. נוסף על כך, מספר ההזמנה ישמש לבדיקה צולבת של ההזמנה מול השותף האחראי למשלוח, כמו גם כדי לתיעוד מסירת החבילה. מידע של הנמען, כולל שם, כתובת, מספר טלפון ומיקוד ישמש למטרות משלוח. כתובת האימייל שלך משמשת כדי לשלוח לך מידע על מעקב חבילות. רשימה של פריטים שנרכשו משמשת להדפסת חשבונית ומאפשרת ללקוח לראות אילו פריטים נמצאים בחבילה.

• השתתפות ב-Xiaomi Community. מידע אישי הקשור ל-Xiaomi Community או לפלטפורמות אינטרנט אחרות של Xiaomi עשוי לשמש לצורך תצוגת דף פרופיל, אינטראקציה עם משתמשים אחרים והשתתפות ב-Xiaomi Community

• אספקת שירותי מערכת. הנתונים הבאים משמשים להפעלת שירותי מערכת: מידע הקשור למכשיר או לכרטיס ה-SIM, כולל מספר GAID, מספר IMEI, מספר IMSI, מספר טלפון, מזהה המכשיר, מערכת ההפעלה של המכשיר, כתובת MAC, סוג המכשיר, נתוני המערכת והביצועים ונתוני מיקום, כולל קידומת המדינה לניידים, קידומת הרשת הסלולרית, קידומת האזור וזיהוי התא.

• אבחון כשלי הפעלה. מידע הקשור למיקום משמש לכישלון ההפעלה של כרטיס ה- SIM (למשל, שערי שירות הודעות (SMS) וכישלונות רשת) כדי לזהות את מפעיל הרשת של השירות ולהודיע למפעיל הרשת על כשל זה.

• אספקת שירותי מערכת. מידע שנאסף בזמן שימושכם בשירות מערכת של Xiaomi משמש לביצוע הפונקציות של אותו השירות ולאופטימיזציה של השירות, כמו הורדה, עדכון, רישום, ביצוע או אופטימיזציה של פעילויות הקשורות לשירותי המערכת. לדוגמה, מידע אישי שנאסף על ידי חנות ערכות הנושא עשוי לספק שירותי המלצה מותאמים אישית על סמך היסטוריית ההורדות וההיסטוריית הגלישה שלך.

• איתור המכשיר. אם המכשיר שלך אבד או נגנב, מאפיין איתור המכשיר של Xiaomi יכול לעזור לך למצוא את המכשיר ולהגן עליו. ניתן לאתר את המכשיר שלכם על מפה תוך שימוש בנתוני המיקום שלו, למחוק נתונים או לנעול את המכשיר מרחוק. בשימוש במאפיין איתור המכשיר מתועדים נתוני המיקום של המכשיר; במצבים מסוימים מידע זה מתקבל מאנטנות סלולריות או מנקודות Wi-Fi חמות. ניתן להפעיל ולהשבית את המאפיין הזה בכל עת תחת הגדרות > חשבון Xiaomi > Xiaomi Cloud > איתור המכשיר.

• הקלטת פרטי מיקום בתמונות. תוכל להקליט את פרטי המיקום שלך בעת צילום תמונה. מידע זה יהיה גלוי בתוך תיקיית התמונות שלך והמיקום יישמר בפרטי הנכס של התמונות שלך. אם אינך מעוניין להקליט את המיקום שלך בעת צילום תמונה, תוכל לכבות זאת בכל עת במסגרת הגדרות המצלמה של המכשיר.

• אספקת מאפיינים עבור שירותי הודעות (למשל, Mi Talk, הודעות Mi). אם אתה מוריד ומשתמש ב- Mi Talk, מידע שנאסף על-ידי Mi Talk עשוי לשמש להפעלת שירות זה ולזיהוי המשתמש ונמען ההודעה. נוסף על כך, היסטוריית השיחות מאוחסנת לנוחיות הטעינה מחדש של היסטוריית השיחות לאחר התקנה מחדש של היישום ולסנכרון בין מכשירים. מידע כמו מספרי הטלפון של השולח והנמען ומזהי הודעות Mi עשוי לשמש עבור הודעות Mi כדי להפעיל את השירות ולאפשר שימוש בפונקציות הבסיסיות שלו, כולל ניתוב הודעות.

• אספקת שירותי מערכת. בזמן שימוש בשירותי המערכת של Xiaomi, אנו או ספקי שירות חיצוניים ושותפים עסקיים שלנו עשויים להשתמש בנתוני המיקום (למידע נוסף ראו "כיצד אנו משתפים, מעבירים וחושפים בפומבי את המידע האישי שלכם" למטה) גם כדי לספק את השירות ולמסור פרטים מדויקים עבור אותו המיקום (כמו נתוני מזג האוויר) כחלק מפלטפורמת אנדרואיד, לחוויית שימוש מיטבית. ניתן להשבית את שירותי המיקום בהגדרות או לבטל את השימוש בשירותי המיקום עבור יישום מסוים בכל עת.

• שיפור חוויית המשתמשים באמצעות ניתוח נתונים, חומרה ותוכנה. חלק מהמאמפיינים אליהם ניתן להצטרף לפי בחירה, כמו תכנית חוויית המשתמשים, מאפשרים ל-Xiaomi לנתח נתונים לגבי אופן שימוש המשתמשים בטלפון הנייד, בשירותי המערכת של Xiaomi ובשירותים אחרים המסופקים על ידי Xiaomi, על מנת לשפר את חוויית המשתמשים, למשל שליחת דוחות קריסה. Xiaomi תבצע גם ניתוח חומרה ותוכנה במטרה לשפר עוד יותר את חוויית המשתמש.

• אספקת מאפיין האבטחה. המידע שנאסף עשוי לשמש עבור מאפייני האבטחה והתחזוקה של המערכת ביישום האבטחה, כמו סריקת אבטחה, חיסכון בסוללה, רשימת חסומים, מנקה ועוד. חלק מאותם המאפיינים מופעלים על-ידי ספקי שירות חיצוניים ו/או שותפים עסקיים שלנו (למידע נוסף ראו "כיצד אנו משתפים, מעבירים וחושפים בפומבי את המידע האישי שלכם" למטה). מידע שאינו מידע אישי, כמו רשימות הגדרות וירוסים, משמש לפונקציות סריקת האבטחה.

• מתן שירות של הודעות דחיפה. מזהה חשבון Xiaomi, מס' GAID, אסימון FCM, מזהה אנדרואיד ומזהה שטח (רק במכשירי Xiaomi בהם מופעל המאפיין של שטח שני) ישמשו גם כדי לספק את שירות הודעות הדחיפה של Xiaomi ושירותי ההתראות של Xiaomi במטרה להעריך את ביצועי הפרסום ולשלוח התראות מהמערכת על עדכוני תוכנה או הודעות על מוצרים חדשים, כולל מידע על מכירות ומבצעים. כדי לספק לכם את השירות הנ"ל, ייאסף גם המידע הרלוונטי מיישומים (מזהה גרסת היישום, שם חבילת היישום) והמידע הרלוונטי לגבי המכשיר (דגם, מותג). אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך שליחת הודעות בדחיפה (בין אם באמצעות העברת הודעות בין השירותים שלנו, באמצעות דוא"ל או באמצעים אחרים) אשר מציעות או מפרסמות את המוצרים והשירותים שלנו ו/או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים נבחרים. הדבר ייעשה בהסכמתך בלבד, כאשר זה נדרש על פי החוקים החלים. ניתן לסרב לקבל מידע שיווקי מאתנו ומצדדים שלישיים בכל עת, על-ידי שינוי ההעדפות בהגדרות, או לנהל את ההעדפות שלכם באמצעות היישום/אתר האינטרנט של הצד השלישי שמשתמש בשירות הודעות הדחיפה של Xiaomi. ראה גם את "הזכויות שלך" בהמשך.

• אימות זהות המשתמשים. Xiaomi משתמשת ב-ECV כדי לאמת את זהות המשתמשים ולמנוע התחברות בלתי מורשית.

• איסוף משוב מהמשתמשים. המשוב שאתה בוחר לספק הוא בעל ערך בסיוע ל- Xiaomi לבצע שיפורים לשירותים שלנו. כדי לעקוב אחר המשוב שבחרת לספק, Xiaomi רשאי להתכתב איתך באמצעות מידע אישי שסיפקת ולשמור תיעוד של התכתבות זו לפתרון בעיות ושיפור השירות.

• שליחת הודעות. מעת לעת, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח הודעות חשובות, כגון הודעות על רכישות ושינויים בתנאים, בתנאים ובמדיניות שלנו. מאחר שמידע כזה חיוני לאינטראקציה שלכם עם Xiaomi, אנו ממליצים בחום להסכים לקבלת ההודעות האלה.

• אספקת שירותי מערכת. אם אתם מצטרפים להגרלה, תחרות או מבצע דומה באמצעות פלטפורמות של Xiaomi ברשתות חברתיות, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שמסרתם כדי לשלוח לכם פרסים.

• מתן שירותים ותוכן בהתאמה אישית, כולל פרסומות. כדי להגן על פרטיותך, אנו משתמשים במזהה ייחודי ולא בשמך, בדואר האלקטרוני או במידע אחר המאפשר לזהות אותך באופן ישיר, על מנת לספק לך מוצרים, שירותים ופעילויות מותאמים אישית, כולל פרסום.

אנו עלולים לשלב מידע זה עם מידע אחר (כולל מידע על שירותים או מכשירים שונים, כגון מחשבים, טלפונים ניידים, טלוויזיות חכמות ומכשירים מחוברים אחרים) כדי לספק ולשפר את המוצרים, השירותים, התוכן והפרסום שלנו.

לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בפרטי חשבון Xiaomi שלכם בכל השירותים המחייבים חשבון Xiaomi בהם אתם משתמשים. מעבר לכך, על מנת לשפר את חוויית השימוש שלכם ואת השירותים שלנו, תוך ציות לחוקים ולתקנות הרלוונטיים וגם (במידת הצורך) בהסכמתכם, אנו עשויים למיין מידע ממוצרים, שירותים או מכשירים שונים שהם שלכם או קשורים אליכם כדי לייצר תגית שתשמש למתן המלצות, תוכן מותאם אישית ומאפיינים בהתאמה אישית.

לדוגמה, מודעות פרסום מותאמות אישית יוצגו בהתבסס על הפעילויות, השימוש וההעדפות שלכם בהקשר של היישומים והשירותים שלנו. אנו יוצרים פרופילים בעזרת ניתוח המידע הנ"ל ובניית פילוחים (קבוצות עם מאפיינים משותפים ספציפיים) ועל-ידי הזנת המידע האישי שלכם לפילוח אחד או יותר. פרסום ממוקד ייעשה בהסכמתך בלבד, כאשר זה נדרש על פי החוקים החלים. יש לכם הזכות לסרב לקבל מודעות פרסום מותאמות אישית ולהתנגד ליצירת פרופיל, כולל יצירת פרופיל שמתבצעת למטרות השיווק הישיר שלנו, בכל עת.

בהתאם לסיבות לשילוב הנ"ל ולדרישות החוקים החלים, אנו נמסור לכם את מנגנוני הבקרה הספציפיים עבור פילוח והתאמה אישית מסוג זה. יש לכם הזכות לסרב לקבל מאתנו שיווק ישיר ולסרב לקבלת החלטות אוטומטית. כדי לממש את הזכויות הללו, ניתן להפעיל או להשבית את אותם המאפיינים בכל עת תחת הגדרות > סיסמאות ואבטחה > פרטיות > שירותי פרסום, או הגדרות > סיסמאות ואבטחה > אבטחת מערכת > שירותי פרסום. ניתן גם לפנות אלינו בכתובת https://privacy.mi.com/support או לעיין במנגנוני הבקרה המתוארים במדיניות הפרטיות הנפרדת עבור כל מוצר. ראה גם את "הזכויות שלך" בהמשך.

2. איך אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות

Xiaomi וספקי השירות החיצוניים והשותפים העסקיים שלנו משתמשים בטכנולוגיות כמו קובצי Cookie, משואות אינטרנט ותגיות פיקסל (למידע נוסף ראו "כיצד אנו משתפים, מעבירים וחושפים בפומבי את המידע האישי שלכם" למטה). טכנולוגיות אלו משמשות לניתוח מגמות, ניהול האתר, מעקב אחר תנועות המשתמשים ברחבי האתר ואיסוף מידע דמוגרפי על מאגר המשתמשים שלנו בכללותו. אנו עשויים לקבל דיווחים המבוססים על שימוש בטכנולוגיות אלו על ידי חברות אלו על בסיס אינדיווידואלי ומצטבר. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו להבין טוב יותר את התנהגות המשתמשים, מגלות לנו באילו חלקים של האתר שלנו הגולשים ביקרו, וכן מאפשרות לבצע ולאמוד את היעילות של פרסום וחיפושים באינטרנט.

• קבצי יומן: נכון לגבי רוב אתרי האינטרנט, אנחנו אוספים מידע מסוים ומאחסנים אותו בקבצי יומן. מידע זה עשוי לכלול כתובת IP, סוג דפדפן, ספק שירותי אינטרנט (ISP), דפי הפניה/יציאה, מערכת הפעלה, חותמת תאריך/זמן ו/או נתוני רצף לחיצות. איננו מקשרים את הנתונים שנאספו באופן אוטומטי למידע אחר שאנו אוספים אודותיך.

• אחסון מקומי - HTML5 / Flash: אנו משתמשים באובייקטים של אחסון מקומיים (LSOs) כגון HTML5 או פלאש לאחסון תוכן והעדפות. צדדים שלישיים שאנו שותפים איתם מספקים תכונות מסוימות באתרים שלנו כדי להציג פרסום המבוסס על פעילות הגלישה באינטרנט, משתמשים גם ב- HTML5 או Flash cookies כדי לאסוף ולאחסן מידע. דפדפנים שונים עשויים להציע כלי ניהול משלהם להסרת HTML5 LSOs. ניתן ללחוץ כאן לניהול קובצי Cookie מסוג Flash.

• קובצי Cookie פרסומיים: אנו משתפים פעולה עם ספקי השירות החיצוניים והשותפים העסקיים שלנו (למידע נוסף ראו "כיצד אנו משתפים, מעבירים וחושפים בפומבי את המידע האישי שלכם" למטה) כדי להציג פרסום באתר האינטרנט שלנו או לנהל את הפרסום שלנו באתרים אחרים. ספקי השירות החיצוניים והשותפים העסקיים שלנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie של פרסום כדי לאסוף מידע על הפעילויות ותחומי העניין המקוונים שלך ולספק לך פרסומות המתאימות ביותר לפרופיל ולתחומי העניין שלך. אנו נקבל את הסכמתך המפורשת מראש ונכלול פעולה מתקנת ברורה לפני שניתן לך שירות פרסום זה. אם אינכם רוצים שמידע זה ישמש כדי להציג לכם פרסומות המבוססות על תחומי העניין שלכם, תוכלו לסרב לכך על-ידי שינוי של הגדרות קובצי ה-Cookie. http://preferences-mgr.truste.com.

• Analytics של נתוני ניידים: בחלק מהיישומים שלנו לניידים אנו משתמשים בקובצי cookie analytics כדי לאסוף מידע על אופן השימוש באתר האינטרנט שלנו על-ידי המבקרים. קובצי Cookie אלה אוספים מידע כמו תדירות השימוש שלכם ביישום, האירועים המתרחשים בתוך היישום, שימוש מצטבר, נתוני ביצועים ואיפה אירעו קריסות ביישום. איננו מקשרים את המידע שאנו שומרים בתוכנת ניתוח הנתונים לכל מידע אישי שאתם שולחים מתוך היישום.

3. כיצד אנו משתפים, מעבירים ומגלים בפומבי את המידע האישי שלך

3.1 שיתוף

אנו לא מוכרים מידע אישי לצדדים שלישיים.

לעתים אנו עשויים לשתף את הפרטים האישיים שלך עם צדדים שלישיים (כפי שמתואר בהמשך) כדי לספק או לשפר את המוצרים או השירותים שלנו, כולל הצעת מוצרים או שירותים בהתאם לדרישות שלך. מידע נוסף אודות שיתוף נתונים מפורט להלן.

3.1.1 שיתוף שאתה בוחר או מבקש באופן פעיל

בהסכמתכם או לפי בקשתכם, אנו נשתף את המידע האישי שלכם במסגרת תחולת ההסכמה/הבקשה שלכם עם צדדים שלישיים ספציפיים שקבעתם, למשל בשימוש בחשבון Xiaomi כדי להתחבר לאתר אינטרנט או ליישום של צד שלישי.

3.1.2 שיתוף מידע עם הקבוצה שלנו

על מנת לנהל בהצלחה את הפעילות העסקית ולספק לך את כל המאפיינים של המוצרים או השירותים שלנו, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך מעת לעת עם שותפים אחרים של Xiaomi.

3.1.3 שיתוף עם חברות המערכת האקולוגית של הקבוצה

Xiaomi משתפת פעולה עם קבוצה של חברות על מנת להרכיב את המערכת האקולוגית Xiaomi. החברות של Xiaomi Ecosystem (המערכת האקולוגית של Xiaomi) הן ישויות עצמאיות. חברת Xiaomi משקיעה בהן ומפתחת אותן, והן מתמחות בתחומן. Xiaomi עשויה לחשוף את המידע האישי שלכם לחברות המערכת האקולוגית כדי לספק ולשפר את המוצרים והשירותים הקיימים (גם חומרה וגם תוכנה) מחברות המערכת האקולוגית. חלק מן המוצרים או השירותים אלו עדיין יהיו תחת המותג Xiaomi, בעוד שאחרים עשויים להשתמש במותג שלהם. חברות המערכת האקולוגית עשויות לשתף עם Xiaomi מעת לעת מידע הנוגע למוצרים או לשירותים הניתנים תחת המותג Xiaomi על מנת לספק שירותי חומרה ותוכנה, במטרה לשפר את המאפיינים וחוויית השימוש. Xiaomi ינקוט באמצעים ניהוליים וטכניים המתאימים כדי להבטיח את האבטחה של עיבוד המידע האישי שלך, כולל אך לא רק את ההצפנה של המידע האישי שלך.

3.1.4 שיתוף עם ספקי שירות ושותפים עסקיים חיצוניים

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים והשירותים המתוארים במדיניות פרטיות זו, אנו עשויים, במידת הצורך, לשתף את המידע האישי שלך עם ספקי שירות ושותפים עסקיים חיצוניים שלנו.

זה כולל ספקי שירותי משלוחים, מרכזי נתונים, מתקני אחסון נתונים, ספקי שירות לקוחות, ספקי שירותי פרסום ושיווק ושותפים עסקיים אחרים. צדדים שלישיים אלה עשויים לעבד את המידע האישי שלך בשמו של Xiaomi או עבור אחת או יותר מהמטרות של פרטיות זו מדיניות. אנחנו מתחייבים לוודא ששיתוף המידע האישי שלך בהיקף הדרוש כדי לספק לך את השירותים יהיה אך ורק למטרות לגיטימיות, חוקיות, הכרחיות, מוגדרות ומפורשות. Xiaomi תבצע בדיקת נאותות ותערוך חוזים כדי להבטיח שספקי שירות של צד שלישי יצייתו לחוקי הפרטיות החלים בתחום השיפוט שלך. ייתכנו מקרים שבהם לספקי שירות של צד שלישי יהיו תת-מעבדים.

כדי לספק מדידה, ניתוח ושירותים עסקיים אחרים, אנו עשויים גם לשתף מידע (מידע לא אישי) עם צדדים שלישיים (כגון מפרסמים באתרים שלנו) בצורה מצטברת. אנו משתמשים במידע שיש לנו כדי לעזור למפרסמים ולשותפים עסקיים אחרים להעריך את היעילות ואת הכיסוי של הפרסום והשירותים שלהם, ולהבין את סוגי האנשים שמשתמשים בשירותיהם וכיצד אנשים מקיימים אינטראקציה עם האתרים, האפליקציות והשירותים שלהם. אנו עשויים גם לשתף איתם מגמות שימוש כלליות בשירותים שלנו, כגון את מספר הלקוחות בקבוצת אנשים מסוימת שרוכשים מוצרים מסוימים או עוסקים בעסקאות מסוימות.

3.1.5 אחר

בהתאם לדרישות החוק, הליכים משפטיים, התדיינות משפטית ו/או בקשות של רשויות ציבוריות וממשלתיים, ייתכן שחברת Xiaomi תצטרך לחשוף את המידע האישי שלכם. אם הגילוי נדרש או מתאים לביטחון לאומי, לאכיפת החוק או לעניינים אחרים בעלי חשיבות ציבורית, אנו עשויים גם לגלות מידע אודותיך.

אנו עשויים לחשוף את מידע אודותיכם גם על מנת לאכוף את התנאים שלנו או להגן על הפעילות העסקית, הזכויות, הנכסים או המוצרים שלנו, או כדי להגן על משתמשים, או אם החשיפה נדרשת באופן סביר למטרות הבאות (זיהוי, מניעה וטיפול בהונאות, שימוש בלתי מורשה במוצר, הפרות של התנאים או הנהלים שלנו או פעילויות מזיקות או בלתי חוקיות אחרות). Xiaomi עשויה לאסוף לחשוף את המידע האישי שלך או להשתמש בו רק אם הדבר מותר על-פי חוקי הגנת המידע החלים ובמידה המותרת על-פי חוקים אלו. זה עשוי לכלול מסירת המידע האישי שלכם לרשויות ציבוריות או ממשלתיות; או יצירת קשר עם שותפים חיצוניים בנוגע לאמינות של החשבון שלכם, על מנת למנוע הונאות, הפרות והתנהגויות מזיקות אחרות.

בנוסף, אנו עשויים לשתף את הפרטים האישיים שלך עם:

• לרואי החשבון, למבקרים, לעורכי הדין שלנו או ליועצים דומים אחרים, כאשר אנו מבקשים מהם לספק לנו ייעוץ מקצועי;

• משקיעים וצדדים שלישיים מתאימים אחרים במקרה של מכירה בפועל או אפשרית או עסקה ארגונית אחרת הקשורה ליישות בקבוצת Xiaomi; ו-

• צדדים שלישיים אחרים, כפי שמפורט במדיניות פרטיות זו או בהודעה אחרת שקיבלת, לרבות אם הסמכת אותם לכך בהקשר של חשיפה ספציפית.

3.2 העברה

Xiaomi לא תעביר את המידע שלך לנושא כלשהו למעט במקרים הבאים:

• כאשר קיבלנו את הסכמתך המפורשת;

אם Xiaomi תהיה מעורבת במיזוג, רכישה או מכירה של כל נכסיה או חלק מהם באופן שעשוי להשפיע על המידע האישי שלכם, אנו נודיע לכם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או על-ידי פרסום הודעה בולטת באתרי האינטרנט שלנו, או בכל אמצעי הולם אחר, על כל שינוי בבעלות, באופן השימוש במידע האישי שלכם ובאפשרויות העומדות בפניכם בנוגע למידע האישי שלכם;

• בנסיבות המתוארות במדיניות פרטיות זו, או על-ידי הודעה בכל דרך אחרת.

3.3 גילוי לציבור

Xiaomi עשויה לחשוף בפומבי את המידע האישי שלך בנסיבות הבאות:

• כאשר עלינו להכריז על זוכה במבצע, תחרות או הגרלה; במקרה כזה אנו מפרסמים מידע מוגבל בלבד;

• כאשר קיבלנו את הסכמתך המפורשת לכך, או שחשפת את המידע בשירותים שלנו, כגון בדפי מדיה חברתית או בפורומים ציבוריים; ו-

• גילוי פומבי בהסתמך על החוק או על עילה סבירה: כולל חוקים ותקנות, הליכים משפטיים, התדיינות משפטית או לבקשת הגופים הממשלתיים המוסמכים.

4. כיצד אנו שומרים את המידע האישי שלך ומגנים עליו

4.1 אמצעי האבטחה של Xiaomi

אנו מחויבים לשמור על אבטחת המידע האישי שלך. כדי למנוע גישה לא מורשית, גילוי או סיכונים דומים אחרים, אנו משתמשים בכל ההליכים הנדרשים מבחינה משפטית, פיזית אלקטרונית וניהולית כדי להבטיח ולאבטח את המידע שאנו אוספים על המכשיר הנייד שלך באתרי Xiaomi. אנו נדאג להגן על המידע האישי שלכם על-פי החוקים החלים.

לדוגמה, בכניסה לחשבון Xiaomi ניתן לבחור להשתמש בתוכנית האימות הדו-שלבי שלנו לאבטחה טובה יותר, ואנחנו ממליצים בחום לעשות את זה. כאשר המידע האישי שלכם מועבר בין מכשיר ה-Xiaomi שלכם לשרתים שלנו, אנו מקפידים להצפין את הנתונים באמצעות אבטחת שכבת התעבורה (TLS) ואלגוריתמים מתאימים של הצפנה.

כל המידע האישי שלך מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוגן במתקנים מבוקרים. אנחנו מסווגים את המידע שלך על בסיס חשיבות ורגישות, ולוודא כי המידע האישי שלך יש את רמת האבטחה הנדרשת. יש לנו בקרות גישה מיוחדות לאחסון נתונים המבוסס על ענן צמתים, ואנו בודקים באופן קבוע את איסוף המידע, נהלי האחסון והעיבוד שלנו, כולל אמצעי אבטחה פיזיים, כדי להגן מפני גישה ושימוש בלתי מורשים.

אנו עורכים בדיקות נאותות על שותפים עסקיים וספקי שירות של צד שלישי כדי לוודא שהם מסוגלים להגן על המידע האישי שלך. כמו כן, אנו בודקים כי תקני אבטחה מתאימים נשמרים על ידי צדדים שלישיים אלה על ידי יצירת מגבלות חוזיות מתאימות, ובמידת הצורך, ביצוע ביקורות ואומדנים. בנוסף לכך, העובדים שלנו ואלה של שותפינו העסקיים וספקי שירות של צד שלישי המגיעים למידע האישי שלך כפופים לחובות חוזיות הניתנות לאכיפה של סודיות.

אנחנו מקיימים קורסים ובדיקות להגנה על הפרטיות על מנת להגביר את המודעות של עובדינו לחשיבות ההגנה על מידע אישי. אנו ננקוט בכל הצעדים המעשיים הדרושים כדי להגן על המידע האישי שלך. עם זאת, עליכם לדעת כי השימוש באינטרנט אינו מאובטח לחלוטין, ומסיבה זו איננו יכולים להבטיח את אבטחתו או שלמותו של כל מידע אישי שהועבר מכם או אליכם באמצעות האינטרנט.

אנו מטפלים בחריגות נתונים אישיים כנדרש על-פי חוק הגנת הנתונים החל, הכולל, במידת הצורך, הודעה על ההפרה לרשות הפיקוח הרלוונטית על הגנת נתונים ונושאי נתונים.

המדיניות והנהלים שלנו לאבטחת מידע גובשו תוך הסתמכות על תקנים בינלאומיים, והם נבדקים באופן קבוע באמצעות ביקורת חיצונית, במטרה לאמת את היעילות שלהם. מערכת המידע Xiaomi קיבלה אישור ISO/IEC 27001:2013 עבור מערכות ניהול אבטחת מידע (ISMS). פלטפורמת המסחר האלקטרוני של Xiaomi ופלטפורמת ה- IoT של Mi Home קיבלו תעודת ISO/IEC 27701:2019 עבור מערכות ניהול מידע אישי (PIMS). מערכת ההפעלה של Xiaomi קיבלה תעודת ISO/IEC 27018:2019 להגנה על מידע אישי בענן ציבורי.

4.2 מה ניתן לעשות

באפשרותך להגדיר סיסמה ייחודית עבור שירותי Xiaomi ולא לחשוף את הסיסמה או את פרטי החשבון שלך לאף אחד (אלא רק לאנשים שקיבלו ממך הרשאה כדין) כדי למנוע דליפה של הסיסמה לאתרי אינטרנט אחרים שעלולים לפגוע באבטחת חשבון ה-Xiaomi שלך. במידת האפשר, אין לחשוף לאף אחד את קודי אימות שקיבלתם (כולל אנשים המציגים את עצמם כנציגי שירות הלקוחות של Xiaomi). בכל התחברות לחשבון Xiaomi באתרי Xiaomi, בפרט כשההתחברות מתבצעת ממחשב של מישהו אחר או ממסופי אינטרנט ציבוריים, חובה תמיד להתנתק בסיום השימוש.

Xiaomi לא תישא באחריות בגין מחדלי אבטחה שנגרמו על-ידי גישת צד שלישי למידע האישי שלך כתוצאה מכך שלא דאגת לשמור על פרטיות המידע האישי שלך. על אף האמור לעיל, עליך להודיע לנו מיד אם יש שימוש בלתי מורשה בחשבונך על ידי משתמש אינטרנט אחר או כל הפרה אחרת של אבטחה. הסיוע שלך יעזור לנו להגן על הפרטיות של המידע האישי שלך.

4.3 גישה לתכונות אחרות בהתקן

היישומים שלנו עשויים לקבל גישה למאפיינים מסוימים במכשיר שלכם, למשל לאפשר לדואר האלקטרוני להשתמש ברשימת אנשי הקשר, באחסון הודעות SMS ובסטטוס רשת ה-Wi-Fi. מידע זה משמש כדי לאפשר ליישומים לפעול במכשיר שלכם ולאפשר לכם לקיים אינטראקציה עם היישומים. ניתן להשבית את המאפיינים האלו בכל עת במכשיר שלכם או על-ידי פנייה אלינו בכתובת https://privacy.mi.com/support.

4.4 מדיניות שימור

אנחנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת לצורך איסוף המידע המתואר במדיניות פרטיות זו או בכל מדיניות פרטיות נפרדת המסופקת עבור מוצר או שירות ספציפיים, או כפי שנדרש על פי החוקים הרלוונטיים. תקופות שימור מפורטות בדף השירות או בדף המוצר הקשור. נפסיק לשמור את המידע האישי ונמחק אותו או נסיר ממנו את הפרטים המזהים לאחר שתושג מטרת איסוף המידע, או לאחר שנאשר את בקשתך למחיקה, או לאחר שנסיים את תפעול המוצר או השירות הרלוונטי. במידת האפשר, ציינו במשך כמה זמן אנו בדרך כלל שומרים מידע אישי מקטגוריות או מסוגים ספציפיים, או פרטים אישיים ספציפיים. קביעת משך שמירת הנתונים מבוססת על הקריטריונים הבאים:

• הכמות, האופי והרגישות של המידע האישי;

• הסיכון לפגיעה כתוצאה משימוש או חשיפה בלתי מורשים;

• המטרות עבורן אנו מעבדים את המידע האישי, ולמשך כמה זמן אנו זקוקים לנתונים הספציפיים כדי להשיג את אותן המטרות;

• במשך כמה זמן המידע האישי צפוי להישאר מדויקים ומעודכן;

• במשך כמה זמן המידע האישי עשוי להיות רלוונטי עבור תביעות משפטיות עתידיות אפשריות; וגם

• כל הדרישות המשפטיות, החשבונאיות, דרישות הדיווח או הדרישות הרגולטוריות המפרטות במשך כמה זמן יש לשמור על רשומות מסוימות.

בהתאם לתחום השיפוט שלך, מידע אישי שאנו מעבדים לטובת הציבור, לצורך מחקר מדעי והיסטורי, או למטרות סטטיסטיות עשוי להיות מוחרג ממדיניות זו. Xiaomi רשאית להמשיך ולשמור מידע מסוג זה לפרק זמן ארוך יותר מתקופת השמירה הרגילה כאשר הדבר נדרש ומותר על פי החוק החל או לבקשתך, גם אם עיבוד נוסף של הנתונים אינו קשור למטרה המקורית עבורה הוא נאסף.

5. הזכויות שלך

יש לכם האפשרות לשלוט במידע האישי שלכם.

5.1 הגדרות בקרה

Xiaomi מכירה בכך כי לכל אדם יש חששות שונים לגבי פרטיותו. לכן, אנו מספקים דוגמאות של דרכים ש- Xiaomi מעמידה לרשותך כדי להגביל את האיסוף, השימוש, הגילוי או העיבוד של המידע האישי שלך ולשלוט בהגדרות הפרטיות שלך:

• הפעלה או השבתה של תכנית חוויית המשתמשים וגישה לשירותי המיקום;

• להיכנס או לצאת מחשבון Xiaomi;

• הפעלה או השבתה של סנכרון עם Xiaomi Cloud;

• מחיקת כל מידע המאוחסן ב- Xiaomi Cloud בכתובת https://i.mi.com.

• הפעלה או השבתה של שירותים ומאפיינים אחרות הקשורים למידע רגיש או אישי. ניתן לקבל פרטים נוספים לגבי מצב האבטחה של המכשיר שלכם גם ביישום האבטחה.

אם הסכמתם בעבר לכך שנשתמש במידע האישי שלכם למטרות המצוינות לעיל, ניתן לשנות ההעדפות שלכם על-ידי פנייה אלינו בכתובת https://privacy.mi.com/support.

5.2 זכויותיך במידע האישי שלך

בכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ייתכן שיש לך הזכות לגישה, לתיקון, למחיקה (לצד זכויות מסוימות נוספות) בכל הקשור למידע האישי אודותיך שבו אנו מחזיקים (להלן "הבקשה"). זכויות אלו כפופות להחרגות ולחריגות ספציפיות, על-פי החוקים הרלוונטיים.

ניתן גם לקבל גישה לפרטים הקשורים למידע האישי המאוחסן בחשבון Xiaomi שלכם ולעדכן אותם בכתובת https://account.xiaomi.com או על-ידי התחברות לחשבון שלכם ממכשירכם. לקבלת מידע נוסף נא ליצור איתנו קשר בכתובת https://privacy.mi.com/support.

נוכל לטפל בבקשתך ביעילות מרבית אם היא תעמוד בדרישות הבאות:

(1) הבקשה הוגשה בערוץ הבלעדי שנקבע לעיל על ידי Xiaomi להגשת בקשה; כדי להגן על אבטחת המידע שלך, יש להגיש את הבקשה בכתב (אלא אם החוק המקומי מכיר במפורש בבקשה בעל פה);

(2) אתה מספק מספיק מידע כדי לאפשר ל-Xiaomi לאמת את זהותך ולוודא שאתה נושא הנתונים או מורשה מבחינה חוקית לפעול בשמו של נושא הנתונים.

לאחר שנקבל מספיק מידע שיאפשר לנו לאשר שניתן לטפל בבקשתך, נשיב לבקשתך תוך פרק הזמן הנדרש על פי חוקי הגנת המידע הרלוונטיים החלים עליך.

באופן מפורט:

• יש לך את הזכות להיות מסופק עם מידע ברור, שקוף וקל להבנה על האופן שבו אנו משתמשים במידע האישי שלך ואת הזכויות שלך. זו הסיבה שאנו מספקים לך את המידע במדיניות פרטיות זו.

• בהתאם לדרישות החוקים החלים, לפי בקשתכם נמסור לכם עותק של המידע האישי שלכם שאספנו ועיבדנו, ללא תשלום. ייתכן שעבור בקשות נוספת לקבלת מידע מתאים נגבה תשלום סביר המבוסס על עלויות אדמיניסטרטיביות בפועל, וזאת בהתאם לחוקים החלים ואם הם מתירים זאת.

• אם מידע כלשהו אודותיך שבו אנו מחזיקים אינו נכון או אינו מלא, יש לך הזכות לתקן או להשלים את המידע האישי שלך, בהתאם למטרת השימוש בו.

• בהתאם לדרישות החוקים הרלוונטיים, יש לך הזכות לבקש מחיקה או הסרה של המידע האישי שלך, כאשר אין סיבה משכנעת לכך שנמשיך להשתמש בו. אנו נשקול את העילות של בקשת המחיקה שלך וננקוט לשם כך בצעדים סבירים, כולל אמצעים טכניים. שים לב שייתכן שהחוק החל ו/או מגבלות טכנולוגיות ימנעו ממנו להסיר מיד את המידע ממערכת הגיבוי. במקרה כזה, אנו נאחסן את המידע האישי שלך באופן מאובטח ונבודד אותו מכל עיבוד נוסף, וזאת עד שניתן יהיה למחוק את הגיבוי או להפוך את המידע לאנונימי.

• יש לכם הזכות להתנגד לסוגים מסוימים של עיבוד מידע, כולל עיבוד לצורך שיווק ישיר (לרבות שימוש ביצירת פרופיל), ובנסיבות מסוימות בהן הבסיס המשפטי לעיבוד (כולל יצירת פרופיל) הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו.

במיוחד תחת החוקים של כמה תחומי שיפוט:

• יש לכם את הזכות לבקש מאתנו הגבלה של עיבוד המידע האישי שלכם. אנו נשקול את הטענה בדבר בקשת ההגבלה שלך. אם העילה חלה על-פי האסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR), אנו נעבד את המידע האישי שלכם רק בנסיבות הרלוונטיות על פי ה-GDPR ונודיע לכם לפני הסרה של הגבלת העיבוד.

• יש לך את הזכות לא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי, כולל פרופיל, אשר מייצרת השפעות משפטיות עליך או משפיע באופן משמעותי עליך.

• יש לך את הזכות להגיש בקשה לקבל את המידע האישי שלך בתבנית מובנית ובשימוש נפוץ, ולהעביר את המידע לבקר נתונים אחר (ניוד נתונים).

יש לנו את הזכות לסרב לעבד בקשות, או להיענות להן רק באופן חלקי, כאשר חל עליהן פטור או אם אנו רשאים לעשות זאת בהתאם לחוקים החלים, כגון אם הבקשה מופרכת או מוגזמת בעליל או שהיא תחייב גילוי מידע אודות צדדים שלישיים. בנסיבות מסוימות וכאשר הדבר מותר על פי החוקים החלים, אנו עשויים לגבות תשלום עבור הטיפול בבקשה. ייתכן שבקשתך תידחה גם אם אנו סבורים כי היבטים מסוימים בבקשה למחיקת המידע עלולים לגרום לכך שלא נוכל להשתמש במידע באופן חוקי כדי לבסס, לממש או להגן על תביעות משפטיות, או מסיבות המותרות על פי החוק החל.

5.3 ביטול הסכמה

תוכל לבטל את הסכמתך שסופקה לנו בעבר למטרה מסוימת על ידי הגשת בקשה, לרבות איסוף, שימוש ו / או גילוי של המידע האישי שלך שבבעלותנו או בשליטתנו. בהתאם לשירות שבו אתה משתמש, ניתן ליצור איתנו קשר בכתובת https://privacy.mi.com/support. אנו נעבד את בקשתך תוך זמן סביר ממועד הגשת הבקשה, ולאחר מכן לא נאסוף, נשתמש ו/או נחשוף את המידע האישי שלך בהתאם לבקשתך.

בהתאם להיקף המשיכה של הסכמתך, שים לב כי ייתכן שלא תוכל להמשיך לקבל את מלוא היתרונות של מוצרים ושירותים של Xiaomi. ביטול הסכמתך או הרשאתך לא ישפיע על תקפות העיבוד שלנו שבוצע על בסיס הסכמתך עד לנקודת הביטול שלה.

5.4 מבטל שירות או חשבון

אם ברצונך לבטל מוצר או שירות מסוימים, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת https://privacy.mi.com/support.

אם ברצונך לבטל את חשבון Xiaomi, שים לב שהביטול ימנע ממך להשתמש בכל מגוון המוצרים והשירותים של Xiaomi. ניתן למנוע או לעכב את הביטול בנסיבות מסוימות. לדוגמה, אם עדיין קיימת יתרת חובה בחשבונכם, למשל מינוי Mi מוסיקה שלא שולם, ערכות נושא בתשלום או הלוואות שלא הוחזרו ב-Mi Finance וכד', לא נוכל לקבל את בקשתכם באופן מיידי.

כאשר אתה נכנס ל- Xiaomi דרך חשבון של צד שלישי, עליך להגיש בקשה לביטול החשבון מהצד השלישי.

6. איך המידע האישי שלך מועבר בין מדינות

Xiaomi מעבד ומגבה מידע אישי באמצעות תשתית הפעלה ובקרה גלובלית. נכון לעכשיו יש ל-Xiaomi מרכזי נתונים בסין, הודו, ארצות הברית, גרמניה, רוסיה, סינגפור. ייתכן שהמידע שלכם יועבר למרכזי הנתונים הללו למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, בהתאם לחוק החל.

אנו עשויים גם להעביר את המידע האישי שלך לספקי שירות של צד שלישי ושותפים עסקיים, ולכן הנתונים שלך עשויים להיות מועברים גם לארצות או לאזורים אחרים. תחום השיפוט שבו נמצאים מתקנים גלובליים אלה עשוי להגן על המידע האישי או לא להגן עליו לאותם תקנים כמו בתחום השיפוט שלך. קיימים סיכונים שונים במסגרת חוקי הגנת נתונים שונים. עם זאת, אין בכך כדי לשנות את מחויבותנו לציית למדיניות פרטיות זו ולהגן על המידע האישי שלך.

באופן מיוחד,

המידע האישי שאנו אוספים ומייצרים בפעילותנו בסין היבשתית מאוחסן במרכזי נתונים הממוקמים בסין היבשתית, למעט העברות מידע בין מדינות המותרות על פי החוק החל.

• המידע האישי שאנו אוספים ומייצרים בפעולותינו ברוסיה מעובד ומאוחסן במרכזי נתונים הממוקמים ברוסיה, למעט שידורים חוצי גבולות המותרים על פי החוק הרוסי.

• המידע האישי שאנו אוספים ומייצרים בפעולות בהודו מאוחסן במרכזי נתונים הממוקמים בהודו.

אם עלינו להעביר מידע אישי מחוץ לתחום השיפוט שלך, בין אם לשותפים שלנו או לספקי שירות של צד שלישי, נעמוד בכללים הרלוונטיים. אנו מבטיחים שכל העברות אלה יעמדו בדרישות החוקים המקומיים להגנה על נתונים על ידי יישום אמצעי הגנה אחידים. ניתן לפנות אלינו בכתובת https://privacy.mi.com/support כדי לקבל מידע נוסף על מנגנוני האבטחה שלנו.

אם אתה משתמש במוצרים ובשירותים שלנו באזור הכלכלי האירופי (EEA), חברת Xiaomi Technology Netherlands B.V. תפעל כבעלת השליטה במידע (data controller) ו-Xiaomi Singapore Pte. Ltd. תהיה האחראית על עיבוד הנתונים. את פרטי הקשר ניתן למצוא בסעיף "צור קשר".

אם Xiaomi תשתף נתונים אישיים שמקורם ממך ב-EEA לישות מקבוצת Xiaomi או לספק שירות של צד שלישי מחוץ ל-EEA, אנו נעשה זאת על בסיס סעיפים חוזיים סטנדרטיים של האיחוד האירופי או אמצעי הגנה אחרים כלשהם המפורטים ב-GDPR. ניתן לפנות אלינו בכתובת https://privacy.mi.com/support כדי לקבל מידע נוסף על מנגנוני האבטחה שלנו או לבקש עותק של הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים שלנו.

7. הגנה על קטינים

אנו רואים בכך את האחריות של ההורה או האפוטרופוס לפקח על השימוש של הילד במוצרים או בשירותים שלנו. עם זאת, איננו מציעים שירותים לילדים באופן ישיר, ולא משתמשים במידע אישי של ילדים למטרות שיווק.

אם אתם הורים או אפוטרופוסים של קטין ולפי דעתכם קטין מסר ל-Xiaomi מידע אישי, נא לפנות אלינו בכתובת https://privacy.mi.com/support כדי להבטיח שהמידע האישי יוסר באופן מיידי והרשמתו של הקטין לכל השירותים הרלוונטיים של Xiaomi תבוטל.

8. אתרים ושירותים של צד שלישי

מדיניות הפרטיות שלנו אינה חלה על מוצרים או שירותים המוצעים על ידי צד שלישי. בהתאם למוצר או לשירות של Xiaomi בו אתם משתמשים, הוא עשוי לשלב מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים הקשורים לתמיכה קולית, עיבוד צילומים, ניגון וידאו, ניקוי המערכת ושירותים הקשורים לאבטחה, גיימינג, סטטיסטיקה, אינטראקציה עם רשתות חברתיות, סליקת תשלומים, ניווט, שיתוף, דחיפת הודעות, סינון מידע, שיטות קלט וכד'. חלק מהם יסופקו בצורה של קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, וחלקם ייכנסו בצורה של ערכות פיתוח תוכנה (SDK), ממשקי API וכדומה. כמו כן, ניתן לאסוף את המידע שלך בעת שימוש במוצרים או בשירותים אלה. מסיבה זו, אנו ממליצים מאוד להקדיש את הזמן לקריאת מדיניות הפרטיות של הצד השלישי כפי שאנו ממליצים לקרוא את שלנו. איננו אחראים ואינם יכולים לשלוט באופן שבו צדדים שלישיים משתמשים במידע אישי שהם אוספים ממך. מדיניות הפרטיות שלנו אינה חלה על אתרים אחרים שיש בשירותים שלנו קישורים אליהם.

להלן דוגמאות לתנאים ולמדיניות פרטיות של צד שלישי שעשויים לחול על שימוש במוצרים או בשירותים הספציפיים המפורטים לעיל:

כשאתם משתמשים בשירות השלמת הזמנה של ספק חיצוני כדי להשלים הזמנה ולשלם עבורה, המידע האישי שמסרתם במהלך התשלום מטופל בהתאם למדיניות הפרטיות של הצד השלישי.

כשאתם משתמשים במאפיין סריקת האבטחה ביישום האבטחה תחול אחת מהבאות, בהתאם לבחירת השירות שלכם:

• מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• מדיניות הפרטיות של Antiy Mobile Security AVL SDK: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• מדיניות הפרטיות של Tencent: https://privacy.qq.com/

מדיניות הפרטיות של Tencent תחול על שימוש במאפיין המנקה ביישום האבטחה: https://privacy.qq.com

כשאתם משתמשים בשירותי הפרסום במספר יישומי מערכת ספציפיים, תחול אחת מהבאות, בהתאם לבחירת השירות שלכם:

• מדיניות הפרטיות של Google: https://www.google.com/policies/privacy/

• מדיניות הפרטיות של Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

כאשר אתה משתמש בשיטת הקלט של Google, מדיניות הפרטיות של Google חלה:https://policies.google.com/privacy

כאשר אנו מנתחים נתונים סטטיסטיים, עוקבים אחר קצב קריסת היישומים ומספקים פונקציות של בקרת ענן, אנו משתמשים ב-Google Analytics עבור Firebase או ב-Firebase Analytics המסופקים על ידי Google Inc. ניתן לקרוא יותר על מדיניות הפרטיות של Google Firebase בכתובת: https://policies.google.com/privacy ובכתובת https://www.google.com/policies/privacy/partners.

על מנת להציג פרסומות ביישומי מערכת של Xiaomi, שותפי הפרסום החיצוניים עשויים לאסוף נתונים שנוצרו במסגרת הפעילות המקוונת שלכם, כמו לחיצות על פרסומות וצפיות בתוכן, או פעילויות אחרות באתרים או ביישומים.

• מדיניות הפרטיות של Google: https://www.google.com/policies/privacy/

• מדיניות הפרטיות של Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• מדיניות הפרטיות של Unity: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• מדיניות הפרטיות של Vungle: https://vungle.com/privacy/

• מדיניות הפרטיות של IronSource: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• מדיניות הפרטיות של AppLovin: https://www.applovin.com/privacy/

• מדיניות הפרטיות של Chartboost: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• מדיניות הפרטיות של MoPub: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• מדיניות הפרטיות של Mytarget: https://legal.my.com/us/mail/privacy_nonEU/

• מדיניות הפרטיות של Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/

• מדיניות הפרטיות של Tapjoy: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• מדיניות הפרטיות של AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

אנו עשויים לאסוף ולשתף את המידע שלך עם חברות ייחוס חיצוניות, בהתאם להוראות שותפי הפרסום שלנו, כדי להפיק דוחות עבור שותפי הפרסום שלנו, לרבות מדדי האינטראקציה שלך עם מודעות הפרסום שלנו (אם ישנה). בהתאם ליישומי המערכת בהם אתם משתמשים, חברות הייחוס החיצוניות עשויות לכלול:

• מדיניות הפרטיות של Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• מדיניות הפרטיות של Appsflyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

• מדיניות הפרטיות של Affise: https://affise.com/privacy-policy/

• מדיניות הפרטיות של Miaozhen: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• מדיניות הפרטיות של Nielsen: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9. כיצד אנו מעדכנים את מדיניות הפרטיות

מדי פעם אנו בוחנים מחדש את מדיניות הפרטיות הזו בהתאם לשינויים עסקיים וטכנולוגיים ושינויים בחוק החל ובשיטות העבודה המומלצות. אנו עשויים לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. אם נבצע שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו, נודיע על כך באמצעות פרטי הקשר הרשומים שלכם, כמו כתובת הדואר האלקטרוני (שליחה לכתובת הדוא"ל המצוינת בחשבון שלכם), פרסום באתרי האינטרנט של Xiaomi או הודעה באמצעות המכשירים הניידים שלך, לאפשר לכם ללמוד על המידע שאנו אוספים ואיך אנו משתמשים בו. שינויים אלה במדיניות הפרטיות יחולו מתאריך כניסתם לתוקף המפורט בהודעה או באתר האינטרנט. אנו מעודדים אותך לבדוק דף זה באופן קבוע לקבלת המידע העדכני ביותר על נוהלי הפרטיות שלנו. המשך שימושכם במוצרים ובשירותים באתר האינטרנט, במכשיר הנייד ו/או בכל מכשיר אחר יהיה כפוף למדיניות הפרטיות המעודכנת. כאשר הדבר נדרש על פי החוקים החלים, אנו נבקש את הסכמתך המפורשת כאשר אנו אוספים מידע אישי נוסף ממך, או כאשר אנו משתמשים או חושפים את המידע האישי שלך למטרות חדשות.

10. צור קשר

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או שאלות בנוגע לאופן שבו Xiaomi אוספת, משתמשת, או חושפת את המידע האישי שלך, צור איתנו קשר דרך https://privacy.mi.com/support או בכתובת שלהלן. בקשות שיוגשו בנוגע לפרטיות או מידע אישי בהקשר של גישה או הורדה של מידע אישי, יטופלו על ידי צוות מקצועי שהקמנו לשם כך. אם שאלתך מתייחסת לעניין חשוב או מהותי, ייתכן שנבקש ממך מידע נוסף.

אם אינכם מרוצים מהתשובה שקיבלתם מאתנו לגבי המידע האישי שלכם, תוכלו להעביר את התלונה לרשויות האסדרה הרלוונטיות להגנת מידע בתחום השיפוט שלכם. ניתן להתייעץ איתנו כדי לקבל מידע לגבי ערוצי הגשת התלונה הרלוונטיים עבורך, בהתאם למצבך.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, סין 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 סינגפור 048422

עבור משתמשים בהודו:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, הודו

אי התאמות ותלונות הנוגעות לעיבוד נתונים או למידע אישי רגיש ידווחו לקצין התלונות הממונה על כך כמפורט להלן:

שם: Vishwanath C

טלפון: 080 6885 6286, שני-שבת : 9:00 עד 18:00

Email: grievance.officer@xiaomi.com

עבור משתמשים מהאזור הכלכלי האירופי (EEA):

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM הולנד

תודה שהקדשת מזמנך לקריאת מדיניות הפרטיות שלנו!

מה חדש עבורך

ערכנו מספר שינויים ועדכונים כמפורט להלן:

• עדכנו חלק מפרטי הקשר שלנו.

• עדכנו חלק מהמידע שנאסף על ידינו ועל ידי צדדים שלישיים.

• פירטנו בצורה ברורה יותר כיצד אנו משתמשים במידע שאינו ניתן לזיהוי.

• עדכנו את האופן שבו אנו משתמשים במידע האישי שלך, כולל הגדרה מפורטת יותר של מתי אנו מעבדים מידע אישי על סמך האינטרסים הלגיטימיים שלנו וביחס לשימוש שלך בשירותי דחיפה.

• סיפקנו פרטים נוספים בנוגע לשמירת נתונים.

• הבהרנו את זכויותיך ביחס למידע האישי שלך.