Xiaomi ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ

ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯು 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರಂದು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕುರಿತು

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. ಮತ್ತು Xiaomi ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿಗಳು (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು “Xiaomi”, “ನಾವು”, “ನಮ್ಮ” ಅಥವಾ “ನಮಗೆ” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದೆಂದರೆ, Xiaomi ಗೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು

ಸ್ವತಂತ್ರ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ Xiaomi ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ Xiaomi ಸಾಧನಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Xiaomi ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. Xiaomi ಉತ್ಪನ್ನವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯು ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಭಾಗವು ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾದರಿ, ಸೇವಾ ಆವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ" ಎಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯು ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು Xiaomi ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು privacy@xiaomi.com ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಥರ್ಡ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು https://feedback-form.truste.com/watchdog/request ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ (ಉಚಿತವಾಗಿ).

TRUSTe

1 ನಾವು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ?

1.1 ನಾವು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ

ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೇಳುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಮಗಿದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ವಾಸ್ತವಿಕ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಆಯ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.

ನೀವು ಆಯ್ಕ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು:

1.1.1 ನೀವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ:

ನೀವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅದು ನೀವು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು mi.com ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ, ಡೆಲಿವರಿ ವಿಳಾಸ, ಆರ್ಡರ್, ಇನ್‌ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು; ನೀವು Xiaomi ಕ್ಲೌಡ್‌ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಬಹುದು; ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ/ಪುರುಷ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು; ನೀವು MIUI ಫೋರಮ್‌ ಅಥವಾ ಇತರೆ Xiaomi ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

1.1.2 ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ

• ಡಿವೈಸ್‌ ಅಥವಾ ಸಿಮ್‌-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, IMEI ಸಂಖ್ಯೆ, GAID ಸಂಖ್ಯೆ, IMSI ಸಂಖ್ಯೆ, MAC ವಿಳಾಸ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ, MIUI ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ROM ಆವೃತ್ತಿ, Android ಆವೃತ್ತಿ, Android ಐಡಿ, ಸ್ಥಳ ಐಡಿ, ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಳ ಪ್ರದೇಶ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ, ಡಿವೈಸ್‌ನ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಹಿತಿ, ಡಿವೈಸ್‌ ತಯಾರಕರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಸರು, ಡಿವೈಸ್‌ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಯ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ CPU, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಸ್‌ ತಾಪಮಾನ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿ).

• ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಯೋಜಿಸಿರಬಹುದಾಗಿದೆ: ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಐಡಿಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದು.

• ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಡಿ ಮಾಹಿತಿ, SDK ಆವೃತ್ತಿ, ಸಿಸ್ಟಂ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು (ಪ್ರದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಸಮಯ ವಲಯ, ಫಾಂಟ್) ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ (ಉದಾ. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸ್ಥಾಪಿಸುವಿಕೆ, ನವೀಕರಿಸುವಿಕೆ, ಅಳಿಸುವಿಕೆ).

• ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ಗಳು, ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಸೈನ್-ಇನ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು MIUI ಫೋರಮ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು; MIUI ಫೋರಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು (ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ); ನೀವು Mi ಪುಶ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಪುಶ್ ವಿಷಯ; ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ).

• ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳು/ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ): ನೀವು ಸ್ಥಳ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಖರ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ (ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಹವಾಮಾನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಸ್‌-ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರದೇಶ, ದೇಶದ ಕೋಡ್, ನಗರ ಕೋಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕೋಡ್, ಮೊಬೈಲ್‌ನ ದೇಶದ ಕೋಡ್, ಸೆಲ್ ಗುರುತು, ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಮಾಹಿತಿ, ಸಮಯದ ವಲಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಭಾಷೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು. ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು (ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು - ಅನುಮತಿಗಳು).

• ಲಾಗ್ ಮಾಹಿತಿ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕುಕೀಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಾಮಧೇಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳು, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಹಿತಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾಗ್‌ಗಳು, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಹಿತಿ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ರಚನೆಯಾದ ಲಾಗ್ ಮಾಹಿತಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯ, ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಯ, ಇತ್ಯಾದಿ).

ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ: ಪರಿಸರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯ (ECV) (ಅಂದರೆ, Mi ಖಾತೆ ಐಡಿ, ಪೋನ್‌ ಡಿವೈಸ್ ಐಡಿ, ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡ ವೈ-ಫೈ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಮೌಲ್ಯ).

1.1.3 ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

• ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ) ನಾವು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ;

• ನಿಮಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಹೆಸರಿಸಿದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಂದ IMEI) ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ;

• ಥರ್ಡ-ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಖಾತೆ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ (ಉದಾ. Xiaomi ಸೇವೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ);

• ಇತರರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ (ಉದಾ. mi.com ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಬಹುದಾದ ನಿಮ್ಮ ತಲುಪಿಸುವ ವಿಳಾಸ).

1.1.4 ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮಾಹಿತಿ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಇತರೆ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ರಚನೆಯಾದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದಾಗಿದೆ (ಉದಾ. ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಡಿವೈಸ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು, ಪುಟ ಪ್ರವೇಶದ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು, ಪುಟ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿಯ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು); ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ (ಉದಾ. ವಿನಂತಿಯ ಸಮಯ, ವಿನಂತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿನಂತಿಯ ದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿ); ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಅನನ್ಯ ಡಿವೈಸ್‌ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಡೇಟಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1.2 ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಮತ್ತು, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

• ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಲುಪಿಸುವಿಕೆ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮಾರಾಟಗಳ ನಂತರದ ಸೇವೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು.

• ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಂಚನೆ-ವಿರೋಧಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ: ಇದು ಅವಶ್ಯಕ; ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಡೇಟಾವು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು Xiaomi ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಉಪಕರಣ, ಸೇವೆಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಸ್ವೀಪ್‌ಸ್ಟೇಕ್‌ಗಳಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

• ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿಧಾನದಿಂದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂದೇಶದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್‌ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಿಂಕ್) ನೀವು ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿರುವ “ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು” ಸಹ ನೋಡಿ.

• ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ರಚಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಖರೀದಿ ಇತಿಹಾಸ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ. ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು, ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ (ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು - ಗೌಪ್ಯತೆ - ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆಗಳು) ಅಥವಾ privacy@xiaomi.com ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿರುವ “ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು” ಸಹ ನೋಡಿ.

• ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫೋರಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

• ಆಂತರಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಮಾಹಿತಿಯ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಿ-ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೆಮೊರಿ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ CPU ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು.

• ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು) ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ.

• ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಟಿ ಸೇವೆ ಬಳಸುವಿಕೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ (ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು):

• ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಸಲಾದ Xiaomi ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು.

• ನಿಮ್ಮ Mi ಖಾತೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್‌ನ ಮೂಲಕ Mi ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ Mi ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪುಟವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮರು-ವಿತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿತರಣೆ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹ ಆರ್ಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸಿದ ಐಟಂಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಂಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

• MIUI ಫೋರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ. MIUI ಫೋರಮ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ Xiaomi ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಪುಟದ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗೆ, ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫೋರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• Xiaomi Cloud ಮತ್ತು ಇತರೆ MIUI ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು: (GAID ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿವೈಸ್‌ ಅಥವಾ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ, IMEI ಸಂಖ್ಯೆ, IMSI ಸಂಖ್ಯೆ, ಫೋನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ, ಡಿವೈಸ್‌‍‍‌ ಐಡಿ, ಡಿವೈಸ್‌ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ, MAC ವಿಳಾಸ, ಡಿವೈಸ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಸ್ಟಂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕೋಡ್, ಸ್ಥಳ ಪ್ರದೇಶ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಗುರುತು) MIUI ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ. ಬಳಕೆದಾರ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ Xiaomi Cloud, ಕರೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಿಂಕ್, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ ಸಿಂಕ್, ಡಿವೈಸ್‌ ಅನ್ನು ಹುಡುಕು.

• ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಿಕೆ. ಸೇವೆಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಆಪರೇಟರ್‌ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಆಪರೇಟರ್‌‌ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು (ಉದಾ. ಕಿರು ಸಂದೇಶ ಸೇವೆ (ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌) ಗೇಟ್‌ವೇಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ವೈಫಲ್ಯಗಳು) ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸ್ಥಳ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ಇತರೆ MIUI ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ. ಸೇವಾ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಒದಗಿಸುವಾಗ MIUI ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾ. MIUI ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುವುದು, ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಥೀಮ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಡೌನ್‌ಲೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್‌ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಥೀಮ್ ಶಿಫಾರಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

• ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ ಹುಡುಕುವಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ, Xiaomi ಯ 'ಡಿವೈಸ್‌ ಹುಡುಕುವಿಕೆ' ಫೀಚರ್‌ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆಲ್ ಟವರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವೈ-ಫೈ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್‌ ಅನ್ನು ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ (ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು - Mi ಖಾತೆ - Xiaomi Cloud - ಡಿವೈಸ್‌ ಹುಡುಕು).

• ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡುವಿಕೆ. ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಫೋಲ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೋಟೋಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು.

• ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ (ಉದಾ. Mi Talk, Mi Message). ನೀವು Mi Talk ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದರೆ, Mi Talk ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು-ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರು-ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Mi ಸಂದೇಶವು ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ರೂಟಿಂಗ್‌ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ಕಳುಹಿಸುವವರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಫೋನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು Mi ಸಂದೇಶ ಐಡಿಗಳು) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ಸ್ಥಳ-ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ. ಸೇವೆಯ ಸರಿಯಾದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಬಳಸಬಹುದು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ “ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಂಚುತ್ತೇವೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ” ನೋಡಿ), ಉದಾ. ಹವಾಮಾನ ವಿವರಗಳು, ಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶ (Android ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಭಾಗವಾಗಿ). ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸ್ಥಳ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು.

• ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವ ಸುಧಾರಿಸುವಿಕೆ. ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಂತಹ ಕೆಲವು ಆಪ್ಟ್‌-ಇನ್‌ ಫೀಚರ್‌ಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಅನ್ನು ಮತ್ತು MIUI ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು Xiaomi ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

• ಭದ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಿಕೆ. ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಂ ಅಪ್-ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇವರ್, ಬ್ಲಾಕ್‌ಲಿಸ್ಟ್, ಕ್ಲೀನರ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ “ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಂಚುತ್ತೇವೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ” ನೋಡಿ). ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ವೈರಸ್‌ ಡೆಫಿನೀಶನ್‌ ಪಟ್ಟಿಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲ) ಭದ್ರತಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ಪುಶ್‌ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಜಾಹೀರಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಕುರಿತು MIUI ನಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು Xiaomi ಪುಶ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು Mi ಖಾತೆ ಐಡಿ ಮತ್ತು GAID/IMEI ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಯ್ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಡೇಟಾ ನಿಯಂತ್ರಕರೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿರುವ “ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ” ಅನ್ನು ನೋಡಿ) Xiaomi ಪುಶ್ ಸೇವೆಯು ಜಾಹೀರಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ MIUI ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ Mi ಖಾತೆ ಐಡಿ ಮತ್ತು IMEI ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಆಯ್ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಪುಶ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು (ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳೊಳಗೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ) ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡಿವೈಸ್‌ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ Xiaomi ಪುಶ್ ಬಳಸಿ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್/ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿರುವ “ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು” ನೋಡಿ.

• ಬಳಕೆದಾರ ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಿಕೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಲಾಗ್‌ಇನ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು Xiaomi ಯು ECV ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

• ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು Xiaomi ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒದಗಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು, ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು Xiaomi ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

• ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು, ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಸೂಚನೆಗಳು. Xiaomi ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

• ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಿಕೆ. ನೀವು Xiaomi ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಪ್‌ಸ್ಟೇಕ್, ಸ್ವರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

• ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಿಕೆ. ಡಿವೈಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು Xiaomi ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಾದ್ಯಂತದ ಮಾಹಿತಿ) ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Mi ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀವು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ Mi ಖಾತೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸಲಹೆಗಳು, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು Mi.com ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಳಸುವಿಕೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಅಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ನೇರ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು, ನೀವು privacy@xiaomi.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿರುವ “ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು” ನೋಡಿ.

2 ಕುಕೀಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು

Xiaomi ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಬಳಸಿರುವ ಕುಕೀಗಳು, ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ “ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಂಚುತ್ತೇವೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ” ನೋಡಿ). ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಸೈಟ್‌ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೂಲದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಳೆಯಿರಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ (IP) ವಿಳಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕುಕೀಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

•ಲಾಗ್‌ ಫೈಲ್‌ಗಳು: ಬಹುತೇಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲಾಗ್‌ ಫೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌(IP) ವಿಳಾಸಗಳು, ಬ್ರೌಸರ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು(ISP), ಉಲ್ಲೇಖಿತ/ನಿರ್ಗಮಿತ ಪುಟಗಳು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ದಿನಾಂಕ/ಸಮಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಕ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

• ಜಾಹೀರಾತು: ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿರುವ “ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ” ಅನ್ನು ನೋಡಿ). ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್‌ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಸೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕುಕೀಗಳಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ-ಆಧಾರಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಅದರಿಂದ ದೂರ ಬರಲು http://preferences-mgr.truste.com ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

• ಮೊಬೈಲ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು: ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಳಕೆ, ಕಾರ್ಯದ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

• ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಗ್ರಹ – HTML5/ಫ್ಲ್ಯಾಶ್: ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು HTML5 ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು (LSOs) ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್‌ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಾದ, ಕೆಲವು ಥರ್ಡ್‌ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು HTML5 ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ ಕುಕೀಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತವೆ. HTML5 LSO ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಹುತೇಕ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಕರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ

3.1 ಹಂಚಿಕೆ

ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು privacy@xiaomi.com ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

3.1.1 ನೀವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ವಿನಂತಿಸಿದ ಹಂಚಿಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ/ವಿನಂತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ನೀವು Mi ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ.

3.1.2 ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಂಚಿಕೆ

ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತರೆ Xiaomi ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

3.1.3 ನಮ್ಮ ಸಮೂಹದ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಂ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ

Xiaomi ಯು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ Mi ಇಕೋಸಿಸ್ಟಂ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. Mi ಇಕೋಸಿಸ್ಟಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು Xiaomi ಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣವಾಗಿವೆ. Mi ಇಕೋಸಿಸ್ಟಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು (ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎರಡೂ) ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು Xiaomi ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Mi ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನೂ Xiaomi ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ತರಲು Xiaomi ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Mi ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ Xiaomi ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Xiaomi ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

3.1.4 ಥರ್ಡ್‌ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದು ನಮ್ಮ ವಿತರಣೆ ಸೇವೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು Xiaomi ನ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ, ಕಾನೂನು, ಅಗತ್ಯ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. Xiaomi ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉಪ-ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇರಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾಪನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ (ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಂತಹ) ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ (ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ) ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ.

3.1.5 ಇತರರು

ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಏಜನ್ಸಿಗಳ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Xiaomi ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ (ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಉತ್ಪನ್ನದ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆ, ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ), ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು. (Xiaomi ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ). ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಸರಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ; ವಂಚನೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕುರಿತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

• ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು, ವಕೀಲರು ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಮಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ; ಮತ್ತು

• Xiaomi ಸಮೂಹದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು; ಮತ್ತು

• ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು.

3.2 ವರ್ಗಾವಣೆ

ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ Xiaomi ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ:

• ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ;

• Xiaomi ಅದರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಭಾಗದ ವಿಲೀನ, ಸ್ವಾಧೀನ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

3.3 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ

ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ವಿಜೇತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ Mi ಖಾತೆ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, Xiaomi ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ:

• ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ;

• ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು: ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

4 ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ

4.1 Xiaomi ಯ ಭದ್ರತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು Xiaomi ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ Mi ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ Xiaomi ಡಿವೈಸ್‌ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಲೇಯರ್ (“SSL”) ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಗತ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭೌತಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನಾವು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ರಕ್ಷಣಾ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಬಳಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರತೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

4.2 ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು

Xiaomi ಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ, ನೀವು Xiaomi ಗೆ ಅನನ್ಯ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ (ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸದ ಹೊರತು) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಕೂಡದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೂ (Xiaomi ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ. Mi ಖಾತೆ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ ನೀವು Xiaomi ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಯಾರದೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೈಬರ್‌ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್‌ ಆದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಶನ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಥರ್ಡ್‌ ಪಾರ್ಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ Xiaomi ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4.3 ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು

ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿಸುವುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಮಾಡಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡಿವೈಸ್‌ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು privacy@xiaomi.com ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

4.4 ಧಾರಣೆ ನೀತಿ

ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಿವರವಾದ ಧಾರಣೆ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅನುಗುಣವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನಾಮಧೇಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ. Xiaomi ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಧಾರಣ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

5 ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

5.1 ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು

ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಳಜಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು Xiaomi ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬಳಕೆ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು Xiaomi ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ:

• ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಟಾಗಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ/ಆಫ್ ಮಾಡಿ;

• Mi ಖಾತೆಯಿಂದ ಲಾಗ್‌ಇನ್ ಅಥವಾ ಲಾಗ್‌ಔಟ್ ಮಾಡಿ;

• Xiaomi Cloud ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಗಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ; ಮತ್ತು

i.mi.com ಮೂಲಕ Xiaomi ಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ;

• ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಇತರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಗಲ್ ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು MIUI ಭದ್ರತೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ privacy@xiaomi.com ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

5.2 ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಲು ನೀವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ (ವಿನಂತಿಯಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

http://account.mi.com ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯೊಳಗೆ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ Mi ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಮೇಲ್: privacy@xiaomi.com.

ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:

(1) Xiaomiಯ ವಿಶೇಷ ವಿನಂತಿಯ ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಮೌಖಿಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸದ ಹೊರತು);

(2) ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿರುವವರು ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Xiaomi ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವಿವರವಾಗಿ:

• ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ನಕಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

• ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

• ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನಂತಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ವಿನಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೂತ್ಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಸ್ಟ್ಂನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅನಾಮಧೇಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತೇವೆ.

• ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಧಾರ (ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ:

• ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಬಂಧದ ವಿನಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. GDPR ಗೆ ಆಧಾರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೆ, GDPR ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದಿರುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿರುತ್ತದೆ.

• ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಡೇಟಾ ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನೀವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ/ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ವಿನಂತಿಗಳು, ಇತರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ವಿನಂತಿಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ವಿನಂತಿಗಳು, ಅಸಮರ್ಪಕವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿನಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿನಂತಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಗೌಪ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಾಡಲಾದ ವಿನಂತಿಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಂಚನೆ-ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಮ್ಮ ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.

5.3 ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒದಗಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಬಳಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು https://account.xiaomi.com/pass/delನಲ್ಲಿ Mi ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ privacy@xiaomi.com ಗೆ ಮೇಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ, ಬಳಿಕ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, Xiaomi ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

5.4 ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು

ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಲಾಗ್‌ಔಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ privacy@xiaomi.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ನೀವು Mi ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹಾಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ Xiaomi ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Mi ಸಂಗೀತದ ಪಾವತಿಸದ ಸದಸ್ಯ ಸೇವೆ, ಥೀಮ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Mi ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸದ ಸಾಲ ಮುಂತಾದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

6 ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗೆ

Xiaomi ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, Xiaomi ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಜರ್ಮನಿ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಪೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ,

• ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಸರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚೀನಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚೀನಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ರಷ್ಯಾದ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಸರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪದಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಸಂಬಂಧಿತ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಏಕರೂಪದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. privacy@xiaomi.com ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏರಿಯಾ (EEA) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, Xiaomi ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ B.V. ಡೇಟಾ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು Xiaomi ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು "ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ" ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

Xiaomi ನಿಮ್ಮಿಂದ EEA ನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು Xiaomi ಸಮೂಹ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ EEA ಹೊರಗಿನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು EU ಪ್ರಮಾಣಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ GDPR ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

7 ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ

ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮಗುವಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಪಾಲಕರ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Xiaomi ಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ Xiaomi ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಅನ್‌ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಯವಿಟ್ಟು privacy@xiaomi.com ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

8 ಯಾವುದೇ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಳಸುವ Xiaomi ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಧ್ವನಿ ಬೆಂಬಲ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, ಸಿಸ್ಟ್ಂ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಹನ, ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಕ್ಷೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಪುಶ್, ಮಾಹಿತಿ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್, ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇತ್ಯಾದಿ.. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು SDKಗಳು, APIಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ನಮ್ಮದನ್ನು ಓದುವಂತೆಯೇ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಓದಲು ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ:

• ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ನೀವು MIUI ಭದ್ರತೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಚರ್‌ ಬಳಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ:

• Avast ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಭದ್ರತೆ ನೀತಿ: https://www.avast.com/privacy-policy

• ಮೊಬೈಲ್‌ಗಾಗಿ AVL SDK ಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದ: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Tencent ನ ಸೇವಾ ನಿಯಮ: https://privacy.qq.com

• ನೀವು MIUI ಭದ್ರತೆ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಫೀಚರ್‌ ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ:

• Cheetah Mobile ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Tencent ನ ಸೇವಾ ನಿಯಮ: https://privacy.qq.com

• ನೀವು MIUI ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ:

• Google ನ ಸೇವಾ ನಿಯಮ: https://policies.google.com/privacy

• Facebook ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• ನೀವು Google ಇನ್‌ಪುಟ್‌ ವಿಧಾನ ಬಳಸುವಾಗ, Google ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ: https://policies.google.com/privacy

9 ನಾವು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು

ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಇಮೇಲ್‌ನಂತಹ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ (ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ Xiaomi ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆದ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಅಂಗೀಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.

10 ಇತರರು

10.1 ಏಕ ಸೈನ್-ಆನ್

ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, OAuth ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಲಾಗಿನ್‌ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನೊಳಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿವೆ, ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಂತಹ) ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ವ ರಚಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನೊಳಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು OAuth ಸೇವೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

11 ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನೀವು Xiaomi ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ "ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ"ಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾವು ಪ್ರವೇಶ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಗಳ ಕುರಿತ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮಹತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ದೂರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರು ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ (EEA): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಓದಲು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!