„Xiaomi“ privatumo politika

Mūsų privatumo politika buvo atnaujinta 2019 m. rugsėjo 4 d.

Skirkite šiek tiek laiko susipažinti su mūsų privatumo politika ir susisiekite su mumis, jei iškilo klausimų.

Apie mus

„Xiaomi Singapore Pte Ltd“, „Xiaomi Technology Netherlands B. V.“ ir jos dukterinės įmonės, priklausančios „Xiaomi“ grupei (toliau vadinama „Xiaomi“, „mes“, „mūsų“ arba „mus“), Jūsų privatumą priima labai rimtai. Ši privatumo politika sukurta, atsižvelgiant į Jūsų poreikius. Mums svarbu, kad gerai suprastumėte, kaip renkame asmeninę informaciją ir kur ją naudojame, taip pat užtikriname, kad galite kontroliuoti asmeninę informaciją, pateiktą „Xiaomi“.

Apie šią privatumo politiką

Ši privatumo politika taikoma visiems „Xiaomi“ įrenginiams, tinklalapiams ar programoms, kurios užsimena arba nurodo šią privatumo politiką, išskyrus specialiuosius „Xiaomi“ produktus arba paslaugas, kuriems teikiama atskira privatumo politika. Šioje privatumo politikoje nurodoma, kaip „Xiaomi“ renka, naudoja, atskleidžia, apdoroja ir gina bet kokią Jūsų mums suteiktą asmeninę informaciją, arba tą informaciją, kurią renkame iš Jūsų, kai naudojatės mūsų produktais ar tinklalapiuose esančiomis paslaugomis (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), ir mūsų programėlėmis, kurias siūlome Jūsų mobiliuose įrenginiuose. Jei „Xiaomi“ produktui taikoma speciali privatumo politika, šiai privatumo politikai teikiama pirmenybė, išskyrus šioje privatumo politikoje neapribrėžtas sritis, kurioms taikomos šios privatumo politikos sąlygos. Be to, tai, kaip tam tikri produktai ir paslaugos renka ir apdoroja Jūsų asmeninę informaciją, gali priklausyti nuo įrenginio modelio, paslaugos versijos ar regiono. Norėdami gauti daugiau informacijos, ieškokite atskiros privatumo politikos.

Pagal šią privatumo politiką „asmeninė informacija“ reiškia informaciją, kuri gali būti naudojama tiesioginiam arba netiesioginiam asmens identifikavimui, naudojant vien šią informaciją arba informaciją, suderintą su kita „Xiaomi“ informacija apie asmenį, išskyrus atvejus, reglamentuojamus Jūsų regione taikomų teisės aktų. Jūsų asmeninę informaciją naudosime griežtai laikydamiesi mūsų privatumo politikos.

Kaip galime Jums padėti

Mes siekiame kiekvienam mūsų naudotojui pasiūlyti tai, kas geriausia. Jeigu jums kiltų klausimų dėl mūsų duomenų tvarkymo praktikos, kuri apibendrinta šioje privatumo politikoje, kreipkitės į privacy@xiaomi.com, kad gautumėte atsakymus į jums rūpimus klausimus. Džiaugsimės, išgirdę jūsų nuomonę. Jei turite neišspręstų, su privatumu ar duomenų naudojimu susijusių, klausimų, į kuriuos mes neatsižvelgėme tinkamai, prašome kreiptis į mūsų trečiųjų šalių ginčų sprendimo teikėją, įsikūrusį JAV (nemokamai), adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1. Kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame?

1.1 Mūsų renkama informacija

Kad galėtume teikti paslaugas jums, prašytume mums pateikti savo asmeninę informaciją, reikalingą šių paslaugų teikimui. Mes renkame tik informaciją, kuri yra būtina išsamiems, teisine tvarka pagrįstiems, tikslams įgyvendinti, kurių tolesnis apdorojimas nebus atliekamas būdais, neatitinkančiais šių tikslų. Turite teisę nuspręsti, pateikti arba nepateikti prašomos informacijos, tačiau, daugeliu atveju, nepateikus asmeninės informacijos, mūsų produktų ar paslaugų tiekimas ir atsakymai į iškylančius klausimus, gali būti nepasiekiami.

Priklausomai nuo jūsų pasirinktų paslaugų, galime rinkti toliau nurodytus informacijos tipus:

1.1.1 Jūsų pateikiama informacija:

Galime rinkti bet kokią mums pateikiamą asmeninę informaciją, reikalingą Jūsų pasirinktos paslaugos teikimui. Pavyzdžiui, jei naudojate mažmeninės prekybos paslaugas „mi.com“, galite pateikti savo vardą, mobiliojo telefono numerį, el. pašto adresą, siuntimo adresą, užsakymą, sąskaitos faktūros informaciją, banko sąskaitos numerį, sąskaitos savininko vardą, kreditinės kortelės numerį ir kitą informaciją; medžiagą ar duomenis galite sinchronizuoti, jei naudojatės „Xiaomi debesies“ paslaugomis; jei dalyvaujate „MIU“I forume ar kitoje „Xiaomi“ platformoje, galite pateikti savo pareigų pavadinimą, informaciją apie išsilavinimą ar kitą informaciją, susijusią su socialinėmis veiklomis.

1.1.2 Paslaugų naudojimo metu renkama informacija

• Su įrenginiu ar SIM kortele susijusi informacija. Pavyzdžiui, IMEI numeris, GAID numeris, IMSI numeris, MAC adresas, serijinis numeris, „MIUI“ versija ir tipas, ROM versija, „Android“ versija, „Android“ ID, „Space“ ID, SIM kortelės operatorius ir su tuo susijusi vietos informacija, ekrano rodymo informacija, įrenginio klaviatūros informacija, įrenginio gamintojo informacija, modelio pavadinimas, įrenginio aktyvavimo laikas, tinklo operatorius, jungties tipas, pagrindinė informacija apie techninę įrangą ir naudojimo informacija (pavyzdžiui, procesorius, saugojimas, baterijos naudojimas, ekrano raiška, įrenginio temperatūra, kameros lęšio modelis).

• Jūsų informacija, kuri galėjo būti priskirta trečiųjų šalių paslaugų teikėjų ir verslo partnerių: galime rinkti ir naudoti tokią informaciją, pvz., Jūsų skelbimų ID, priskirtą trečiųjų šalių paslaugų teikėjų ir verslo partnerių.

• Informacija, susijusi su jūsų programos naudojimu, įskaitant pagrindinę programos informaciją, pavyzdžiui, programų sąrašą, ID informaciją, SDK versiją, sistemos naujinimo parametrus, programos parametrus (regionas, kalba, laiko zona, šriftas) ir programos statistikos įrašus (pvz., atsisiuntimai, įdiegimai, atnaujinimai, trynimai).

• informacija, sugeneruota paslaugos naudojimo metu, pvz., ženkliukai, reitingai, prisijungimo informacija ir naršymo įrašai „MIUI“ forume; Jūsų pranešimai „MIUI“ forume (matomi tik siunčiančiai ir gaunančiai šaliai); nusiųstas turinys, sugeneruojamas, kai naudojate „Mi“ siuntimo paslaugas; Jūsų elgesys (paspaudimai, naršymas ir t. t.), susijęs su reklamomis.

• Vietos informacija (tik tam tikros paslaugos ar funkcijų): įvairios informacijos rūšys apie tikslią arba apytikslę Jūsų vietą, jei naudojatės su vieta susijusiomis paslaugomis (navigacijos programinė įranga, programinė įranga apie orus ir įrenginį aptinkanti programinė įranga). Pavyzdžiui, regionas, šalies kodas, miesto kodas, mobiliojo tinklo kodas, mobiliojo ryšio šalies kodas, mobiliojo tapatybė, ilgumos ir platumos informacija, laiko zonos nustatymai, kalbos nustatymai. Galite bet kuriuo metu išjungti kiekvienos programėlės vietos informaciją, naudojantis telefono nustatymais (Nustatymai – Leidimai).

• Registro informacija: informacija, susijusi su tam tikromis Jūsų naudojamomis funkcijomis, programėlėmis ir tinklalapiais. Pavyzdžiui, slapukai ir kitos anoniminio identifikavimo technologijos, IP adresai, tinklo prašymo informacija, laikinų pranešimų istorija, standartinis sistemos registras, lūžimų informacija, registro informacija, sugeneruota, naudojantis paslaugomis (pavyzdžiui, registracijos laikas, prieigos laikas, veiklos laikas ir t. t.).

Kita informacija: Su klimatu susijusių kintamųjų duomenų teikimo elemento reikšmė (ECV) (t.y. vertė, sugeneruota iš „Mi” paskyros ID, telefono įrenginio ID, prijungto „Wi-Fi” ID ir vietos vertės).

1.1.3 Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių šaltinių rinksime tais atvejais, kai tai leidžiama teisės normų. Pavyzdžiui,

• Saugumo ir sukčiavimo prevencijos tikslais, tam tikrų paslaugų, įskaitant sąskaitų ir finansinių operacijų įgaliojimų paslaugas, naudojimo metu, galime trikrinti Jūsų pateikiamą paslaugos informaciją (pavyzdžiui, telefono numerį) iš teisėtų trečiųjų šalių šaltinių;

• Reklamos paslaugų teikimo tikslais, galime gauti priskirtus identifikavimo simbolius (pavyzdžiui, IMEI iš reklamuotojų);

• Taip pat galime gauti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, paskyros ID ir slapyvardžius iš trečiųjų šalių socialinio tinklo paslaugų (pavyzdžiui, kai naudojatės socialinio tinklo paskyra, kad prisijungtumėte prie „Xiaomi“ paslaugos);

• Informaciją apie Jus, kurią mums pateikė kiti tiekėjai (pvz., Jūsų siuntimo adresas, kurį mums gali pateikti kiti naudotojai, Jums perkantys produktus, naudojantis mi.com paslaugomis).

1.1.4 Su identifikavimu nesusijusi informacija

Taip pat galime rinkti kitas informacijos rūšis, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusias su asmeniu, kurios pagal galiojančius teisės aktus, gali būti neapibrėžtos kaip asmeninė informacija. Tokia informacija gali apimti statistinius duomenis, sugeneruotus tam tikros paslaugos naudojimo metu (pvz., su įrenginiu susijusi neidentifikuojanti informacija, informacija apie kasdienį naudojimą, su puslapio prieiga susijusi informacija, puslapio prieigos laikas ir įvykių seansai), tinklo stebėjimo duomenis (pvz., užklausos laikas, užklausų ar klaidų skaičius ir t. t.); informaciją apie programos triktis. Tokio pobūdžio informacijos rinkimo tikslas – pagerinti paslaugas teikiamas Jums. Surinktos informacijos rūšis ir kiekis priklauso nuo to, kaip naudojatės mūsų produktais ir (arba) paslaugomis.

Renkame informaciją apie unikalius įrenginio identifikatorius, įrenginių modelius, sistemų versijų numerius ir informaciją apie jūsų veiklą mūsų tinklalapiuose ar mobiliosiose programose. Tokią informaciją apjungiame, siekdami suprasti, kokiomis mūsų tinklalapio dalimis, produktais ir paslaugomis domitės labiausiai, ir pateikti naudingesnę informaciją Jums. Apjungiami duomenys nėra asmeniniai ir negali būti naudojami Jūsų identifikavimui. Tačiau, apjungiant neasmeninę informaciją su asmenine, ši informacija bus laikoma asmenine.

1.2 Kaip naudojame surinktą asmeninę informaciją

Asmeninės informacijos rinkimo tikslas – teikti produktus ir (arba) paslaugas Jums ir užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių teisės aktų, reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų. Tai apima:

• Mūsų produktų ir (arba) paslaugų teikimą, apdorojimą, priežiūrą, gerinimą ir kūrimą Jums, pavyzdžiui, pristatymą, aktyvinimą, tikrinimą, paslaugas po prekių pardavimo, klientų aptarnavimą ir reklamą.

• Saugumo priemonių įdiegimą ir palaikymą, praradimų ir sukčiavimo prevencijos tikslais, pavyzdžiui, padedant identifikuoti naudotojus ir patikrinti jų naudotojo tapatybę. Jūsų informaciją naudojame kovos su sukčiavimu tikslais tik tada, kai tenkinamos šios sąlygos: Būtina tai atlikti; duomenys, naudojami įvertinimui atitinka teisėtus „Xiaomi“ paslaugų ir naudotojų apsaugos interesus.

• Jūsų įrangos, paslaugų, klausimų ar užklausų sprendimą, pavyzdžiui, atsakymus į klientų paklausimus, sisteminių ir programų pranešimų siuntimą, Jūsų veiklų, tokių, kaip išpardavimas, valdymą.

• Atitinkamos reklaminės veiklos vykdymą, pavyzdžiui, rinkodaros ir pardavimo skatinimo priemonių teikimą ir naujinimus. Jei nenorite gauti tam tikro pobūdžio reklaminės medžiagos, galite pasinaudoti galimybe jos atsisakyti šiame pranešime pateiktu būdu (pavyzdžiui, paspausdami pranešimo apačioje esančią prenumeratos atsisakymo nuorodą), jei pagal taikomų teisės aktų tvarką nenurodyta kitaip. Taip pat žr. „Jūsų teisės“ toliau.

• Suasmenintų paslaugų ir turinio teikimą. Galime rekomenduoti suasmenintus produktus, paslaugas ir veiklas, įskaitant reklamas, grindžiamas Jūsų sugeneruota informacija, kai naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis, pavyzdžiui, pirkimo istorija, tinklalapio naršymo istorija ar geografine vieta. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti suasmenintų skelbimų ir nesutikti su profiliavimu įskaitant veiklas, atliekamas vadovaujantis tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami tai padaryti, galite tai bet kuriuo metu įjungti arba išjungti telefono nustatymuose („Nustatymai“ – „Papildomi nustatymai“ – „Privatumas“– „Reklamos paslaugos“) arba susisiekite su mumis el. paštu privacy@xiaomi.com. Taip pat žr. „Jūsų teisės“ toliau.

• Jūsų galimybė rašyti komentarus viešuose forumuose.

• Vidinius tikslus, kaip antai, duomenų analizė, tyrimai, statistinės informacijos, susijusios su mūsų produktų ar paslaugų naudojimu, apdorojimas, skirtas gerinti mūsų produktus ar paslaugas. Pavyzdžiui, sistemų mokymasis ar modelio algoritmo mokymai, atliekami po asmeninės informacijos pašalinimo proceso.

•Jūsų įrenginio spratos optimizavimą, pavyzdžiui, atminties arba procesoriaus naudojimo analizę, kai naudojatės programa.

• Su Jumis susijusios informacijos laikymą ir tvarkymą mūsų verslo veikloms (pavyzdžiui, verslo statistikai) arba mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui.

•Vietos paslaugų teikimą. T.y. paslaugos, kurioms nereikalinga komunikacija su mūsų serveriais, pavyzdžiui, Jūsų įrenginyje esančios „Užrašinės“ naudojimas.

• Kiti tikslai su Jūsų leidimu.

Štai keletas pavyzdžių apie tai, kaip naudojame jūsų informaciją (kuri gali apimti asmeninę informaciją):

• Jūsų pirktų „Xiaomi“ produktų arba paslaugų aktyvinimas ir registracija.

• Jūsų „Mi“ paskyros sukūrimas ir priežiūra. Asmeninė informacija, kurią renkame, kai sukuriate „Mi“ paskyrą mūsų tinklalapyje arba per mobiliuosius įrenginius, naudojama kurti asmeninę „Mi“ paskyrą ir paskyros puslapį Jums.

• Jūsų pirkinių užsakymo apdorojimas. Informacija, susijusi su elektroninės prekybos užsakymais, naudojama vykdyti pirkimo užsakymus ir teikti susijusias popardavimines paslaugas, įskaitant klientų aptarnavimą ir pakartotinį siuntimą. Be to, pakartotiniam užsakymo pristatymo partnerio patikrinimui naudojamas užsakymo numeris ir kuriami siuntinio pristatymo įrašai. Pristatymo tikslais yra naudojama gavėjo informacija, kuri apima vardą, adresą, telefono numerį ir pašto kodą. Jūsų el. pašto adresas naudojamas siuntinio sekimo informacijos siuntimui Jums. Įsigytoų prekių sąrašas naudojamas sąskaitai faktūrai atspausdinti ir leisti naudotojams pamatyti pakuotėje esančius elementus.

• Dalyvavimas „MIUI“ forume. Asmeninė informacija, susijusi su „MIUI“ forumu ar kitomis „Xiaomi“ internetinėmis platformomis, gali būti naudojama paskyros puslapio rodymui, bendrvimuii su kitais dalyviais ir dalyvavimui forumo veikloje.

• „Xiaomi debesies“ ir kitų „MIUI“ paslaugų teikimas. Toliau pateikta informacija: (su įrenginiu arba SIM kortele susijusi informacija, įskaitant GAID numerį, IMEI numerį, IMSI numerį, telefono numerį, įrenginio ID, įrenginio operacinę sistemą, MAC adresą, įrenginio tipą, sistemos ir veikimo informaciją ir vietos informaciją, įskaitant mobiliojo šalies kodą, mobiliojo tinklo kodą, vietos kodą ir telefono identitetą) naudojama aktyvuoti „MIUI“ paslaugas, pvz., „Xiaomi debesį“, skambučių istorijos sinchronizaciją, SMS sinchronizaciją, paieškos įrenginį su tikslu autentifikuoti naudotoją ir aktyvuoti paslaugą.

• Aktyvinimo gedimų diagnostika. Su vieta susijusios informacijos, naudojamos pasiekti SIM kortelės aktyvinimo klaidas (pvz., trumpųjų pranešimų paslaugos (SMS) vartai ir tinklo klaidos), kad būtų galima identifikuoti paslaugos tinklo operatorių ir pranešti tinklo operatoriui apie šią klaidą.

• Kitų MIUI paslaugų teikimas. Informacijos rinkimas „MIUI“ paslaugoms naudojamas vykdyti tos paslaugos funkcijas, teikiant paslaugos optimizaciją, pvz., siuntimą, atnaujinimą, registravimą, vykdymą arba optimizavimą, susijusį su „MIUI“ paslaugomis. Pavyzdžiui, asmeninės informacijos rinkimui temų parduotuvėje gali būti teikiamos suasmenintų temų rekomendacijų paslaugos, paremtos Jūsų atsisiuntimų ir naršymo istorija.

• Jūsų įrenginio radimas. Jei telefoną pametate ar jį pavagia, „Xiaomi“ įrenginio radimo funkcija Jums gali padėti rasti ir apsaugoti jūsų telefoną. Galite surasti savo telefoną žemėlapyje naudodami telefono pateiktą informaciją apie jūsų vietovę, ištrinti telefono duomenis arba užrakinti telefoną. Intensyviai ieškant telefono, vietos informacija yra gaunama iš Jūsų mobiliojo įrenginio; tam tikrais atvejais, ši informacija gaunama iš mobiliojo ryšio bokštų arba „Wi-Fi“ aktyviųjų sričių. Galite bet kuriuo metu įjungti ar išjungti šią funkciją telefono nustatymuose (Nustatymai – „Mi“ paskyra – „Xiaomi debesis“ – „Rasti įrenginį“).

• Vietos informacijos įrašymas nuotraukose. Galite įrašyti savo vietos informaciją, kai fotografuojate. Ši informacija bus matoma Jūsų nuotraukų aplankuose, o vietos informacija bus išsaugota Jūsų nuotraukų nuosavybės informacijos skyrelyje. Jei nenorite, kad jūsų vieta būtų įrašoma, kai fotografuojate, galite bet kada išjungti šį parametrą įrenginio kameros nustatymuose.

• Pranešimų funkcijų teikimas (pvz., „Mi Talk“, „Mi Message“). Jei atsisiunčiate ir naudojate „Mi Talk“, šios programos renkama informacija gali būti naudojama šiai paslaugai suaktyvinti ir naudotojo bei pranešimo gavėjo identifikavimui. Be to, pokalbių istorija Saugoma pokalbių istorijos pakartotinio įkėlimo patogumui po to, kai vartotojas iš naujo įdiegia programas arba atlieka keleto įrenginių sinchronizavimą. Informacija (siuntėjo ir gavėjo telefono numeriai ir „Mi Message” ID) gali būti naudojama „Mi Message” paslaugų suaktyvinimui ir paslaugos funkcionavimo įjungimui, įskaitant pranešimų nukreipimą.

• Su vietos informacija susijusios paslaugos. Jei naudojamos „MIUI“ paslaugos, taip pat gali būti naudojama vietos informacija. Ją galime naudoti mes, trečiosios šalys, teikiančios paslaugas, ir verslo partneriai (daugiau informacijos žiūrėkite žemiau esančiame „Kaip bendriname, siunčiame ir viešai atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją“), kad pateiktume teisingą paslaugos versiją ir išsamią informaciją apie vietą, kad gautumėte geriausią aptarnavimą, pvz., informaciją apie orą, vietą („Android“ platformos dalis). Vietos paslaugas arba vietos paslaugų naudojimą bet kada galite išjungti programos nustatymuose.

• Naudotojų patirties tobulinimas. Kai kurios pasirinktos funkcijos, pavyzdžiui, naudotojų patirties programa, suteikia „Xiaomi” galimybę išanalizuoti duomenis apie tai, kaip naudotojai naudojasi mobiliuoju telefonu ir „MIUI“ paslaugomis, kad būtų gerinama naudotojo patirtis, pavyzdžiui, klaidos pranešimų siuntimas.

• Leidimas naudotis „Saugumo centru“. Surinkta informacija gali būti naudojama saugos ir sistemos funkcionalumo apsaugos centre, pavyzdžiui „Saugumo“ nuskaitymo, energijos taupymo, blokuojamųjų sąrašo, „Valymo“ ar kt. palaikymo tikslais. Kartais šį funkcionalumą valdo trečiųjų šalių paslaugos teikėjai ir (arba) verslo partneriai (Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. toliau „Kaip bendriname, siunčiame ir viešai atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją“). Informacija (kuri neprisiskiriama prie asmeninės informacijos, pavyzdžiui., virusų aprašų sąrašai) naudojama „Saugumo“ nuskaitymo funkcijoms.

• Laikinųjų pranešimų paslauga. „Mi“ paskyros ID ir GAID arba IMEI numeriai taip pat naudojami teikti „Xiaomi“ laikinųjų pranešimų paslaugą, skirtą reklamų efektyvumo vertinimui ir pranešimų apie programinės įrangos atnaujinimus arba naujus produktus siuntimui iš „MIUI“, įskaitant informaciją apie pardavimus ir pardavimų skatinimą. Be to, vadovaujantis atrinktų trečiųjų šalių (kurios taip pat atliks Jūsų asmeninės informacijos duomenų valdymą – norėdami gauti daugiau informacijos, žr. toliau „Kaip bendriname, siunčiame ir viešai atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją“) įgaliojimais, „Xiaomi“ laikinųjų pranešimų paslauga taip pat gali vykdyti reklamos efektyvumo vertinimą arba siųsti pranešimus, naudojant Jūsų „Mi“ paskyros ID ir IMEI numerius iš „MIUI“. Jūsų asmeninę informaciją galime naudoti laikinųjų pranešimų (pranešimų paslaugos, el. pašto ar kitų priemonių), siūlančių arba reklamuojančių mūsų produktus ir paslaugas ir (arba) pasirinktų trečiųjų šalių produktus ir paslaugas, siuntimui. Galite bet kada atsisakyti mūsų ir trečiųjų šalių rinkodaros pranešimų, pakeisdami įrenginio parametrus „Nustatymuose“ arba valdydami nuostatas per trečiųjų šalių programas arba tinklalapius, naudojančius „Xiaomi“ laikinųjų pranešimų paslaugą. Taip pat žr. toliau „Jūsų teisės“.

• Naudotojų tapatybės nustatymas. „Xiaomi“ naudoja ECV reikšmę, kad patikrintų naudotojo tapatybę ir išvengtų neįgaliotų prisijungimų.

• Naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimas. Atsiliepimai, kuriuos nusprendžiate teikti padeda tobulinti „Xiaomi” teikiamas paslaugas. Siekiant atsižvelgti į Jūsų pateiktą grįžtamąją informaciją, „Xiaomi“ gali su Jumis susisiekti raštu, naudojant Jūsų pateiktą asmeninę informaciją, ir saugoti šio susirašinėjimo įrašus šios problemos sprendimo ir paslaugų tobulinimo tikslais.

• Pranešimų siuntimas. Tam tikrais atvejais, mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, siekiant siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, duomenis apie pirkimus ir mūsų terminų, sąlygų ir politikos pakeitimus. Ši informacija yra ypač svarbi Jūsų bendradarbiavimui su „Xiaomi“, todėl nerekomenduojama atsisakyti jos perdavimo.

• Reklaminių veiklų vykdymas. Dalyvaujant totalizatoriuose, konkurse ar panašiose reklaminėse akcijose „Xiaomi“ bendruomenėje arba kitose „Xiaomi” socialinės žiniasklaidos platformose, šių programų administravimui galime naudoti jūsų nurodytą asmeninę informaciją.

• Jūsų įrenginio analizės vykdymas, siekiant teikti geresnę naudojimo patirtį. „Xiaomi“ atliks techninės ir programinės įrangos analizę, kad dar labiau pagerintų įrenginio naudojimo potyrį.

Šią informaciją galime sujungti su kita informacija (apimančia įvairių paslaugų ir įrenginių informaciją, pavyzdžiui, kompiuterių, mobiliųjų telefonų, išmaniųjų TV ir kitų prisijungusių įrenginių informaciją), kad teiktume ir gerintume mūsų produktus, paslaugas, turinį ir skelbimus. Pavyzdžiui, Jūsų „Mi“ paskyros duomenis galime naudoti visoms paslaugoms, kurias naudojate, ir kurioms reikalinga „Mi“ paskyra. Be to, siekdami gerinti mūsų paslaugas ir teikti geresnę patirtį Jums, laikydamiesi taikomų įstatymų ir teisės aktų arba vykdydami jūsų sutikimą, galime atrinkti reikiamą su jumis susijusią arba Jūsų informaciją iš įvairių produktų, paslaugų ar įrangos, kad suformuotume etiketę, teiktume siūlymus, pritaikytą turinį ir individualizuotas funkcijas. Pavyzdžiui, naršyklėje naudojant paieškos istoriją, Jums rekomenduoti įdomius produktus ar paslaugas per Mi.com. Pagal pirmiau išdėstytus sujungimo argumentus ir taikomus teisės aktų reikalavimus, tokiems jungimams Jums suteiksime specialius kontrolės mechanizmus. Turite teisę atsisakyti iš mūsų gaunamų tiesioginės rinkodaros pranešimų, automatizuoto sprendimų priėmimo ar kt. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite siųsti el. laišką adresu privacy@xiaomi.com arba vadovautis kiekvieno produkto atskiroje privatumo politikoje aprašytu kontrolės mechanizmu. Taip pat žr. toliau „Jūsų teisės“.

2. Slapukai ir kitos technologijos

„Xiaomi“ ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir verslo partneriai naudoja technologijas pvz., slapukus, žymas ir scenarijus (daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Kaip bendriname, siunčiame ir viešai atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją)“ toliau). Šios technologijos pasitelkiamos analizuojant tendencijas, administruojant svetainę, sekant naudotojų veiksmus svetainėje ir renkant demografinę informaciją apie mūsų naudotojų bazės visumą. Remiantis šių technologijų naudojimo informacija, mes galime gauti bendras arba individualias šių įmonių ataskaitas. Šios technologijos mums padeda geriau suprasti naudotojo elgesį, praneša, kokias tinklalapio dalis aplankė asmenys, stebėti ir matuoti mūsų skelbimų ir paieškų efektyvumą. Slapukais ir kitomis technologijomis surinktą informaciją laikome neasmenine, išskyrus atvejus, kai interneto protokolo (IP) adresai ar panašūs identifikuotojai teisės aktais yra laikomi asmenine informacija.

• Žurnalo failai: kaip ir dauguma tinklalapių, renkame tam tikrą informaciją ir ją saugome žurnalo failuose. Šiai informacijai gali būti priskirti interneto protokolo (IP) adresai, naršyklės tipas, interneto paslaugos teikėjas (ISP), puslapių nukreipimas/išėjimas, operacinė sistema, datos arba laiko antspaudas ir (arba) spustelėjimų srauto analizės duomenys. Mes šių automatiškai renkamų duomenų nesiejame su kita apie jus gaunama informacija.

• Reklama: bendradarbiaujame su trečiųjų šalimių paslaugų teikėjais ir verslo partneriais (daugiau informacijos ieškokite „Kaip bendriname, siunčiame ir viešai atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją“ toliau), siekdami mūsų tinklalapyje rodyti skelbimus arba valdyti mūsų skelbimus kituose tinklalapiuose. Mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir verslo partneriai gali naudoti technologijas, pvz., slapukus, kad gautų informaciją apie Jūsų veiklas tinklalapyje ir kituose tinklalapiuose, kad Jums teiktų reklamos paslaugas, susijusias su Jūsų naršymo veikla ir interesais. Tokio pobūdžio reklamos paslaugas teiksime tik jei gausime jūsų aiškų išankstinį pritarimą. Jei nenorite, kad ši informacija būtų naudojama suasmeninto pobūdžio reklamos tikslais, galite atsisakyti spustelėdami čia http://preferences-mgr.truste.com.

• Mobilioji analitika: Kai kuriose mūsų mobiliosiose programose yra naudojama mobiliosios analitikos programinė įranga, leidžianti mums aiškiau suprasti jūsų telefone esančios mobiliosios programinės įrangos funkcionalumą. Ši programinė įranga gali įrašyti tokią informaciją kaip programos naudojimo dažnumas, programoje vykdomi įvykiai, bendras naudojimas, spartos duomenys ir programoje įvykstančių strigčių vieta. Mes nesiejame analitikos programinėje įrangoje saugomos informacijos su jokia asmeninio pobūdžio informacija, pateikiama mobiliojoje programoje.

• Vietinė saugykla – HTML5 / „Flash“: naudojame vietinės saugyklos objektus (LSO), tokius HTML5 arba „Flash“, saugoti turinį ir pasirinkimus. Trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame teikiant tam tikras mūsų tinklapio funkcijas arba rodant reklaminį turinį, paremtą jūsų naršymo veikla, taip pat naudoja HTML5 arba „Flash” slapukus informacijos rinkimui ir kaupimui. Kai kurios naršyklės gali siūlyti individualius tvarkymo įrankius skirtus pašalinti HTML5 LSO. Norėdami tvarkyti „Flash” slapukus, spustelėkite čia: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3. Kaip bendriname, siunčiame ir viešai atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją

3.1 Bendrinimas

Mes neparduodame jokios asmeninės informacijos trečiosioms šalims. Tam tikrais atvejais, galime bendrinti Jūsų asmeninę informaciją su trečiosiomis šalimis (kaip nurodyta toliau), siekdami teikti arba gerinti mūsų produktus arba paslaugas, įskaitant produktus ir paslaugas, siūlomas pagal jūsų reikalavimus. Jei daugiau nenorite su mumis bendrinti šios informacijos, susisiekite su mumis privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Jūsų pasirinkimų ar prašymų bendrinimas

Su jūsų išankstiniu pritarimu arba prašymu, atsižvelgdami jūsų pritarimo arba prašymo taikymo sritį, bendrinsime Jūsų asmeninę informaciją su konkrečiomis paskirtojo nurodytomis trečiosiomis šalimis. Pavyzdžiui, „Mi“ paskyros naudojimo metu, prisijungimui prie trečiosios šalies tinklalapio ar programos.

3.1.2 Informacijos bendrinimas su mūsų grupe

Siekdami sėkmingai vykdyti verslo veiklas ir teikti visas mūsų produktų ar paslaugų funkcijas Jums, kartais galime bendrinti Jūsų asmeninę informaciją su „Xiaomi“ dukterinėmis bendrovėmis.

3.1.3 Bendrinimas su mūsų grupės ekosistemos įmonėmis

„Xiaomi” bendradarbiauja su įmonių grupe, kuri suformuoja „Mi” ekosistemą. „Mi” ekosistemos įmonės yra „Xiaomi” investuoti ir sukurti nepriklausomi subjektai, kurie yra savo sričių specialistai. „Xiaomi” gali atskleisti jūsų asmeninę informaciją „Mi” ekosistemų įmonėms, siekiant teikti ir tobulinti produktus ir paslaugas jums (aparatinę ir programinę įrangą) iš „Mi” ekosistemos įmonių. Kai kurie iš šių produktų ir paslaugų ir toliau priklausys „Xiaomi” prekės ženklui, kai tuo tarpu kiti naudoja savo prekinį ženklą. „Mi” ekosistemos įmonės tam tikrais atvejais gali bendrinti informaciją su „Xiaomi” apie „Xiaomi” prekės ženklo ir kitų, „Xiaomi” įmonei priklausančių prekinių ženklų, paslaugas ir produktus, siekiant teikti aparatinės ir programinės įrangos paslaugas, gerinti funkcijas ir naudotojų patirtį. „Xiaomi“ imsis reikiamų organizacinių ir techninių priemonių, siekiant užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugumą apdorojimo metu, įskaitant, tačiau, neapsiribojant, jūsų asmeninės informacijos šifravimu.

3.1.4 Bendrinimas su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais ir verslo partneriais

Siekiant padėti mums teikti šioje Privatumo politikoje aprašytus produktus ir paslaugas Jums, prireikus, galime bendrinti Jūsų asmeninę informaciją su mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjais ir verslo partneriais.

Tai apima pristatymo paslaugų teikėjus, duomenų centrus, duomenų saugojimo vietas, klientų aptarnavimo teikėjus, reklamos ir rinkodaros paslaugų teikėjus ir kitus verslo partnerius. Šios trečiosios šalys gali apdoroti Jūsų asmeninę informaciją „Xiaomi“ vardu arba vienu ar daugiau šios privatumo politikos tikslu. Garantuojame, kad vienintelė asmeninės informacijos bendrinimo paskirtis teikiant paslaugas Jums – teisėti teisiniai, būtinieji, konkretūs ir aiškūs tikslai. „Xiaomi“ vykdys išsamius patikrinimus ir sudarys sutartis, kad užtikrintų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų taikytinoms teisės nuostatų laikymąsi jūsų jurisdikcijoje. Gali būti atvejų, kai trečiųjų šalių paslaugų teikėjai turi savo pagalbinius duomenų tvarkytojus.

Siekdami atlikti veiklos rezultatų vertinimą, analizę ir kitas verslo paslaugas, galime bendrinti apibendrintos formos neasmeninio pobūdžio informaciją su trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, mūsų tinklapių reklamuotojais). Turimą informaciją naudojame, kad padėtume reklamuotojams ir kitiems verslo partneriams įvertinti jų reklamų ir paslaugų efektyvumą ir aprėptį, suprasti, kokie žmonės naudojasi jų paslaugomis, ir kokia jų sąveika su šiais tinklalapiais, programomis ar paslaugomis. Taip pat su jais galime bendrinti bendrąsias mūsų paslaugų naudojimo tendencijas, pavyzdžiui, tam tikros asmenų grupės, įsigijusios konkrečius produktus arba sudarančios tam tikrus sandorius, klientų skaičių.

3.1.5 Kita

Laikantis teisinių reikalavimų, teisės procedūrų, teisminių ginčų ir (arba) viešųjų ir vyriausybinių organizacijų prašymų, „Xiaomi“ gali atskleisti Jūsų asmeninę informaciją. Jei atskleidimas yra būtinas dėl nacionalinio saugumo, teisinių reikalavimų ar kitų svarbių viešųjų reikalų, taip pat galime atskleisti informaciją apie Jus.

Siekdami užtikrinti mūsų terminų įvykdymą arba verslo, teisių, turto, produktų ir naudotojų apsaugą, informacija apie Jus gali būti atskleidžiama, jei jos atskleidimas yra pagrįstai būtinas toliau išvardytiems tikslams (sukčiavimo atvejų nustatymui, prevencijai arba sprendimui, neįgaliotam produkto naudojimui, mūsų terminų ar politikos pažeidimui arba kitoms žalingoms ar neteisėtoms veikloms vykdyti). („Xiaomi” gali rinkti, naudoti arba atskleisti jūsų asmeninę informaciją be jūsų sutikimo tik tuo atveju, jei tai yra leidžiama pagal vietinius duomenų apsaugos įstatymus). Tai, be kita ko, gali reikšti asmeninės informacijos teikimą viešosioms arba vyriausybinėms organizacijoms; komunikaciją su trečiųjų šalių partneriais dėl Jūsų paskyros patikimumo, siekiant išvengti sukčiavimo, pažeidimų ar kitokio žalingo elgsesio.

Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime bendrinti su:

• mūsų apskaitininkais, auditoriais, advokatais ar panašiais konsultantais, kai prašome jų teikti profesionalių patarimų;

• investuotojais ir kitomis atitinkamomis trečiosiomis šalimis, realaus ar potencialaus pardavimo arba kito „Xiaomi Group“ įmonės sandorio atveju;

• Su bet kuria kita trečiąja šalimi, gavus Jūsų suteiktą įgaliojimą specialiojo informacijos atskleidimo atveju.

3.2 Perdavimas

„Xiaomi“ neperduos Jūsų informacijos jokiam kokiam subjektui, išskyrus toliau nurodytus atvejus:

• Gavus Jūsų aiškų sutikimą;

• Jei „Xiaomi“ įsitraukia į įmonių susijungimo ir įsigijimo sandorius arba viso ar dalies turto pardavimą, mes jus įspėsime apie bet kokius nuosavybės, naudojimo ar bet kokios turimos asmeninės informacijos, pakeitimus el. paštu ir (arba) paskelbdami aiškų skelbimą mūsų tinklalapiuose.

3.3 Viešas atskleidimas

Taip pat, paskelbdami laimėtojo mobiliojo telefono numerį, „Mi“ paskyros ID arba naudotojo vardą, laimėtojų sąrašo formoje be tapatybės duomenų, „Xiaomi“ viešai atskleis Jūsų asmeninę informaciją tik toliau nurodytomis aplinkybėmis:

• Gavus Jūsų aiškų sutikimą;

• Viešasis atskleidimas yra paremtas teisinėmis arb pagrįstomis priežastimis: įskaitant teisės aktus ir reglamentus, teisines procedūras, bylinėjimasi ar kompetentingų Vyriausybinių žinybų prašymus.

4. Jūsų asmeninės informacijos saugojimas ir apsauga

4.1 „Xiaomi“ saugumo priemonės

Įsipareigojame užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugumą. Siekdami apsaugoti informaciją nuo neleistinos prieigos, atskleidimo ar kitų panašių rizikų, ėmėmės reikiamų fizinių, elektroninių ir vadybinių procedūrų, kad apsaugotume informaciją, renkamą jūsų mobiliajame įrenginyje ir „Xiaomi” tinklalapiuose. Jūsų asmeninės informacijos saugojimą mes užtikrinsime pagal galiojančius įstatymus. Pavyzdžiui, siekdami užtikrinti didesnes saugumo garantijas, prisijungdami prie „Mi” paskyros, galite pasirinkti mūsų dviejų veiksmų patvirtinimo procesą. Kai į mūsų serverius siunčiate arba gaunate duomenis iš „Xiaomi” įrenginio, mes įsitikiname, kad jie būtų užšifruojami naudojant saugiųjų jungčių lygmenį (SSL) ir kitus algoritmus.

Visa jūsų asmeninė informacija yra saugoma saugiuose serveriuose, apsaugotuose valdymo įrenginiuose. Jūsų informaciją klasifikuojame pagal svarbą ir slaptumą ir užtikriname aukščiausią jūsų asmeninės informacijos saugos lygį. Turime specialią debesų duomenų saugyklos prieigos kontrolę ir reguliariai tikriname informacijos rinkimo, saugojimo ir apdorojimo praktiką, įskaitant fizines saugos priemones, skirtas apsaugoti nuo bet kokios neįgaliotos prieigos ar naudojimo.

Atliekame išsamų verslo partnerių ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų patikrinimą, kad užtikrintume, jog jie gali apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją. Norėdami įsitikinti, kad šios trečiosios šalys laikytųsi atitinkamų saugumo standartų, joms nustatome atitinkamus sutarčių apribojimus, o prireikus, atliekame auditus ir vertinimus. Mūsų darbuotojams ir tiems verslo partneriams, ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie turi prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos, taikomos sutartinės konfidencialumo įsipareigojimo sąlygos.

Atliekame saugumo ir privatumo saugos mokymo kursus ir egzaminus, siekdami didinti mūsų darbuotojų informuotumą apie asmeninės informacijos saugos svarbą. Imsimės visų praktinių ir teisiškai reikalaujamų priemonių, kad užtikrintume Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Tačiau, turėtumėte žinoti, kad interneto naudojimas nėra visiškai saugus ir būtent dėl šios priežasties negalime užtikrinti asmeninės informacijos, kurią perduodate, arba, kuri yra perduodami jums, internetu, saugos ir vientisumo.

Asmens duomenų saugumo pažeidimus mes tvarkome pagal tai, kaip to reikalauja taikomi duomenų apsaugos įstatymai, kai to reikalaujama, pranešame apie duomenų saugumo pažeidimus atitinkamoms duomenų apsaugos priežiūros institucijoms ir duomenų subjektams.

4.2 Ką galite padaryti

Slaptažodžio nutekėjimo iš kitų tinklapių, galinčių pažeisti jūsų „Xiaomi“ paskyros saugumą, atveju, galite nustatyti unikalų „Xiaomi“ slaptažodį ir niekam neatskleisti savo slaptažodžio ar paskyros informacijos (išskyrus tuos atvejus, kai šis asmuo turi tinkamą Jūsų įgaliojimą). Esant galimybei, neatskleiskite gaunamo patvirtinimo kodo bet kam kitam (net tiems asmenims, kurie tvirtina, jog yra „Xiaomi“ klientų aptarnavimo specialistai). Prie „Xiaomi” tinklapių prisijungdami kaip „Mi” paskyros naudotojai, ypač per kažkieno kito kompiuterį arba iš viešųjų interneto terminalų, kiekvieno seanso pabaigoje nepamirškite atsijungti.

„Xiaomi” negali prisiimti atsakomybės už saugos pažeidimus, sukeltus dėl trečiųjų šalių prisijungimo prie jūsų asmeninės informacijos, dėl jūsų negebėjimo laikyti asmeninę informaciją privačiai. Tačiau nepaisant pirmesnės dalies, Jūs privalote mums nedelsiant pranešti, jei pastebėjote neteisėtą kito interneto naudotojo naudojimosi Jūsų paskyra atvejį ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą. Jūsų pagalba mums padeda saugoti Jūsų asmeninės informacijos privatumą.

4.3 Prieiga prie kitų Jūsų įrenginio funkcijų

Mūsų programos gali turėti prieigą prie tam tikrų Jūsų įrenginio funkcijų, pavyzdžiui, el. pašto įgalinimo naudoti kontaktus, SMS saugyklos, „Wi-Fi“ tinklo būsenos ar kt. Ši informacija naudojama, siekiant įgalinti programų paleidimą Jūsų įrenginyje ir jūsų sąveiką su programomis. Galite bet kuriuo metu atsisakyti įgaliojimų, juos išjungdami įrenginio lygmenyje arba susisiekdami su mumis el. paštu privacy@xiaomi.com.

4.4 Saugojimo politika

Turima asmeninė informacija saugoma ne ilgiau, negu reikalinga informacijos rinkimo tikslui, aprašytam šioje privatumo politikoje arba pagal specialią produkto arba paslaugos privatumo politiką, dėl kurio ji buvo surinkta, pasiekti, arba kaip to reikalaujama pagal taikytiną teisę. Išsamus saugojimo laikotarpis nurodomas konkrečios paslaugos, arba su paslauga susijusio produkto, puslapyje. Asmeninė informacija nebebus saugoma ir bus ištrinama arba nuasmeninama, kai bus pasiektas informacijos rinkimo tikslas, patvirtinus Jūsų ištrynimo prašymą, arba, nutraukus atitinkamo produkto arba paslaugos vykdymą. Išimtis taikoma asmeninei informacijai, apdorojamai visuomenės interesams, moksliniams arba istoriniams tyrimams ar statistinėms reikmėms. „Xiaomi“ toliau saugos šio tipo informaciją ne ilgesnį laiką nei įprastas saugojimo laikotarpis, kai tai leidžiama taikomų teisės aktų arba pagal Jūsų prašymą, net jei tolesnis duomenų apdorojimas nesusijęs su pirminiu rinkimo tikslu.

5. Jūsų teisės

Asmeninės informacijos valdymas

5.1 Nustatymų valdymas

„Xiaomi” supranta, kad kiekvieno asmens privatumo poreikiai skiriasi. Todėl pateikiame pavyzdžių, kaip „Xiaomi” jums suteikia galimybę apriboti Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą ir apdorojimą ir leidžia valdyti jūsų privatumo nustatymus:

• Įjungti arba išjungti naudotojo patirties programos ir vietos prieigos funkcijų jungiklius;

• Prisijungti ir atsijungti iš „Mi“ paskyros.

• Įjungti arba išjungti „Xiaomi debesies“ sinchronizavimo funkcijas;

• Ištrinti bet kokią informaciją, saugomą „Xiaomi debesyje“ per i.mi.com.

• Įjungti arba išjungti kitų paslaugų ir funkcijų, susijusių su slapta ar asmenine informacija, jungiklius. Daugiau informacijos, susijusios su jūsų įrenginio saugos būsena, taip pat galite rasti „MIUI“ „Saugumo“ programoje.

Jei anksčiau sutikote, kad galėtume naudoti jūsų asmeninę informaciją pirmiau minėtais tikslais, turite teisę bet kada persigalvoti ir parašyti mums arba išsiųsti laišką adresu privacy@xiaomi.com.

5.2 Jūsų teisės į asmeninę informaciją

Priklausomai nuo galiojančių įstatymų ir teisės aktų, turite teisę į bet kokios kitos, mūsų laikomos Jūsų asmeninės informacijos prieigą, ištaisymą ir pašalinimą (toliau – prašymas).

Su asmenine informacija susijusius duomenis galite pasiekti ir atnaujinti Jūsų „Mi” paskyroje adresu http://account.mi.com arba prisijungdami prie savo paskyros savo įrenginyje. Dėl smulkesnės informacijos rašykite mums arba susisiekite toliau pateikiamu el. pašto adresu. El. paštas: privacy@xiaomi.com.

Šioje privatumo politikoje reikalaujama, kad Jūsų prašymas atitiktų teisės aktus, taisykles ir toliau nurodytas sąlygas:

(1) Per išimtinę „Xiaomi“ prašymo prieigą, Jūsų informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, Jūsų prašymas turėtų būti pateikiamas raštu (išskyrus atvejus, kai vietos įstatymų nustatyta tvarka yra aiškiai pripažįstamas žodinis prašymas);

(2) Pateikite pakankamai informacijos, kad „Xiaomi“ patikrintų Jūsų tapatybę ir užtikrintų, kad ieškovas yra subjektas arba juridinis asmuo, įgaliotas gauti prašymo teikiamą informaciją.

Įgiję pakankamą informacijos, kad galėtume patvirtintume Jūsų užklausos apdorojimą, pereisimie prie atsakymo į Jūsų užklausą per laikotarpį, numatytą pagal jums galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Išsamiau:

• Turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip naudojame Jūsų asmeninę informaciją, ir Jūsų teises. Būtent todėl Jums teikiame informaciją šioje Privatumo politikoje.

• Pagal taikomų teisės aktų reikalavimus, surinktų ir apdorotų Jūsų asmeninių duomenų kopija, gavus Jūsų prašymą, Jums yra pateikiama nemokamai. Bet kokiems kitiems papildomiems reikalingos informacijos prašymams mes galime taikyti pagrįsto dydžio mokestį, paremtą administracinių išlaidų pagal galiojančius įstatymus.

• Jei bet kokia mūsų saugoma informacija apie Jus yra netiksli arba neišsami, turite teisę į savo asmeninės informacijos pataisymą arba išsamios informacijos pateikimą, grindžiamą naudojimo tikslu.

• Remiantis taikytinos teisės reikalavimais, turite teisę prašyti ištrinti arba pašalinti Jūsų asmeninę informaciją, jei mes neturime svarių priežasčių toliau ją naudoti. Mes apsvarstysime Jūsų trynimo užklausos motyvus ir imsimės pagrįstų priemonių, įskaitant technines priemones. Jei teisė būtų nepriimtina, galime neturėti galimybęs nedelsiant pašalinti informacijos iš atkūrimo sistemos dėl taikomų teisinių ir saugumo technologijų. Jeigu taip būtų, Jūsų asmeninę informaciją saugiai laikysime ir atskirsime nuo bet kokio tolesnio apdorojimo, kol atsarginės kopijos bus išvalytos arba taps anonimiškomis.

• Turite teisę prieštarauti dėl tam tikrų apdorojimo būdų, įskaitant tiesioginės rinkodaros duomenų apdorojimą (įskaitant atvejus, kai naudojamas profiliavimas) ir tam tikromis aplinkybėmis, kai numatomas teisinis apdorojimo (įskaitant profiliavimą) pagrindas yra mūsų teisėtas interesas.

Taikoma kai kurioms vietos jurisdikcijos teisėms:

• Turite teisę į jūsų asmeninės informacijos apdorojimo riibojimą. Mes apsvarstysime Jūsų ribojimo užklausos motyvus. Jei prašymo pagrindai yra taikytini BDAR, pagal BDAR taikytinas aplinkybes apdorosime tik Jūsų asmeninę informaciją ir Jus informuosime prieš apdorojimo ribojimo panaikinimą.

• Turite teisę nebūti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio gali kilti teisinių padarinių, susijusių su Jumis, ar kitaip darančių reikšmingą įtaką Jums, subjektu.

• Turite teisę taikyti savo asmeninę informaciją, susistemintu ir dažnai naudojamu formatu, ir perduoti informaciją kitam duomenų valdytojui.

Turime teisę atsisakyti apdorojimo prašymų, kurie nėra pagrįsti ar aiškūs, kurie pažeidžia kitų asmenų teisę į privatumą, kurie neatitinka tikrovės, kurie, reikalauja neproporcingo techninio darbo ir prašymų, nereikalaujamų pagal vietos įstatymus; informacijos, kuri buvo paviešinta, arba yra suteikiama laikantis konfidencialumo sąlygų. Jei manome, kad tam tikri prašymo, skirto pasiekti arba ištrinti informaciją, aspektai gali sąlygoti mūsų nepajėgumą teisiškai naudoti informaciją pirmiau minėtoms saugumo ir kovos su sukčiavimus reikmėms, galime prašymą atmesti.

5.3 Sutikimo atšaukimas

Pateikdami prašymą, galite atšaukti anksčiau konkrečiai paskirčiai suteiktą sutikimą rinkti, naudoti ir (arba) atskleisti mums priklausančią arba mūsų kontroliuojamą Jūsų asmeninę informaciją. Priklausomai nuo to, kokią paslaugą naudojate, galite apsilankyti „Mi“ paskyros valdymo centre tinklapyje https://account.xiaomi.com/pass/del arba išsiųsti el. laišką adresu privacy@xiaomi.com. Mes apdorosime Jūsų užklausą per atitinkamą laikotarpį nuo užklausos pateikimo ir daugiau neberinksime, nenaudosime ir (arba) neatskleisime Jūsų asmeninės informacijos, atsižvelgdami į Jūsų prašymą.

Atkreipkite dėmesį, kad priklausomai nuo sutikimo atšaukimo apimties, galite nebeturėti galimybės toliau naudotis visais „Xiaomi“ teikiamais produktų ir paslaugų privalumais. Jūsų sutikimo ar įgaliojimo atsisakymas nepaveiks sutikimo pagrindu nustatyto apdorojimo galiojimo laikotarpio, iki pat šio atsisakymo įsigaliojimo.

5.4 Paslaugos arba paskyros atšaukimas

Jei norite atšaukti tam tikrą produktą ar paslaugą, galite atsiųsti mums el. laišką, adresu privacy@xiaomi.com.

Jei norite atšaukti „Mi“ paskyrą, turite suprasti, kad dėl atšaukimo nebegalėsite naudotis visais „Xiaomi“ produktais ir paslaugomis. Tam tikromis aplinkybėmis, atšaukimas gali būti atidedamas arba sustabdomas. Jei Jūsų sąskaitoje liko nesumokėtų lėšų, pavyzdžiui, neapmokėta „Mi muzikos“ narystės paslauga, įsigyta „Temų parduotuvės“ tema, ar nesumokėta „Mi finansų“ paskola ar kt., negalime iš karto patvirtinti Jūsų prašymo.

Kai prie „Xiaomi“ prisijungiate per trečiosios šalies paskyrą, dėl paskyros atšaukimo turite kreiptis į trečiąją šalį.

6. Visuotinis Jūsų asmeninės informacijos perdavimas

„Xiaomi“ apdoroja ir sukuria asmeninės informacijos kopijas, naudojant pasaulinio masto valdymo ir kontrolės infrastruktūrą. Šiuo metu „Xiaomi” duomenų centrai yra Kinijoje, Jungtinėse Valstijose, Vokietijoje, Rusijoje ir Singapūre. Laikantis atitinkamų teisės aktų ir Privatumo politikoje aprašytų tikslų, Jūsų informacija gali būti perduota šiems duomenų centrams.

Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime perduoti trečiosiųjų šalių paslaugų teikėjams ir verslo partneriams, todėl Jūsų duomenys gali būti perduoti į kitas šalis ar regionus. Šių pasaulinių gamybinių patalpų teritorijų šalse, asmeninės informacijos saugos reikalavimai gali skirtis nuo tų, kurie taikomi Jūsų jurisdikcijoje. Jūsų asmeninė informacija, gali būti perkeliama ir saugoma užjūrio gamybinėse patalpose, besiskiriančių duomenų apsaugos teisės aktų numatyta tvarka. Tačiau tai nekeičia mūsų įsipareigojimo laikytis šios privatumo politikos sąlygų ar užtikrinti Jūsų asmeninių duomenų saugumo.

Bendrai,

• Asmeninė informacija, kurią renkame ir generuojame veikloms žemyninės Kinijos teritorijoje, saugoma Kinijos duomenų centruose, išskyrus, tarpvalstybinio perdavimo atvejus, jei tai leidžiama taikomos teisės normų nustatyta tvarka.

• Asmeninė informacija, kurią renkame ir generuojame veikloms Rusijoje, apdorojama ir saugoma duomenų centruose, esančiuose Rusijoje, išskyrus tarpvalstybinio perdavimo atvejus, jei tai leidžiama Rusijos įstatymų nustatyta tvarka.

• Asmeninė informacija, kurią renkame ir generuojame veikloms Indijoje, saugoma duomenų centruose, esančiuose Indijoje.

Asmeninės informacijos perdavimo mūsų dukterinių įmonių arba trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, Jūsų jurisdikcijai nepriskirtiname regione, atveju, bus laikomasi taikytinų teisės aktų. Užtikriname, kad visi perdavimai atitinka vietinių taikomų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, laikantis vienodos apsaugos garantijos. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų apsaugos priemones, susisiekite su mumis el. paštu privacy@xiaomi.com.

Jei mūsų produktais ir paslaugomis naudojatės Europos ekonominėje erdvėje (EEA), „Xiaomi Technology Netherlands B. V.“ veiks kaip duomenų valdytojas, o „Xiaomi Singapore Pte Ltd“ bus atsakingas už duomenų apdorojimą. Kontaktinę informaciją galite rasti skyriuje „Susisiekite su mumis“.

Jei „Xiaomi“ bendrins EEE kilmės asmeninę informaciją su „Xiaomi Group“ subjektu ar trečiųjų šalių paslaugų teikėju už EEE ribų, mes tai atliksime remdamiesi standartinėmis ES sutarčių sąlygomis ar bet kokiomis kitomis garantijomis, nustatytomis BDAR.

7. Nepilnamečių apsauga

Stebėjimas, kaip vaikai naudojasi mūsų produktais ir paslaugomis, yra laikomas tėvų atsakomybe. Tačiau, mes savo paslaugų tiesiogiai neteikiame vaikams ir rinkodaros tikslais nenaudojame vaikų asmeninių duomenų.

Jei kuris nors iš tėvų arba globėjas turi pagrindo manyti, kad nepilnametis „Xiaomi” įmonei pateikė asmeninę informaciją, prašome nedelsiant su mumis susisiekti privacy@xiaomi.com, kad užtikrintume, jog asmeninė informacija būtų pašalinta, o nepilnametis būtų išregistruotas iš bet kokių taikomų „Xiaomi” teikiamų paslaugų.

8. Ar privaloma sutikti su trečiųjų šalių terminais ir sąlygomis?

Mūsų privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių produktams ar paslaugoms. Priklausomai nuo Jūsų naudojamo „Xiaomi“ produkto ar paslaugos, gali būti įtraukiami trečiųjų šalių produktai, paslaugos, siejamos su balso palaikymu, kameros apdorojimu, vaizdo įrašų atkūrimu, sisteminiu valymu, su saugumu susijusiomis paslaugomis, žaidimais, statistika, socialinės žiniasklaidos sąveika, mokėjimo apdorojimu, žemėlapiais, navigacija, bendrinimu, priverstiniu teikimu, informacijos filtravimu, įvesties būdais ar kt. Kai kurie iš jų bus pateikiami trečiųjų šalių tinklalapių nuorodų forma, kiti – pasiekiami per SDK, API ar kt. Jūsų informacija gali taip pat būti renkama šių produktų ar paslaugų naudojimo metu. Dėl šios priežasties primygtinai Jums rekomenduojame skirti laiko trečiųjų šalių privatumo politikos peržiūrai, kaip kad perskaitėte mūsų. Mes nesame atsakingi ir negalime kontroliuoti to, kaip trečiosios šalys naudoja iš jūsų surinktą asmeninę informaciją. Mūsų privatumo politika netaikoma kitiems tinklapiams, siejamiems su mūsų paslaugomis.

Toliau pateikiami pavyzdžiai, kai gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos ir privatumo strategijos, kai naudojate pirmiau pateiktus produktus:

• Naudojant trečiosios šalies išregistravimo paslaugas, skirtass užsakymo užbaigimui ir apmokėjimui, Jūsų atsiskaitymo metu pateikiama asmeninė informacija yra tvarkoma pagal trečiosios šalies privatumo politiką.

• Naudojant saugumo nuskaitymo funkcija „MIUI“ „Saugumo“ programoje, priklausomai nuo paslaugos pasirinkimo, bus taikoma viena iš toliau nurodytų nuostatų:

• „Avast“ privatumo ir informacijos saugos politika: https://www.avast.com/privacy-policy

• „AVL SDK“ licencijos sutartis mobiliesiems telefonams: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• „Tencent“ privatumo politika: https://privacy.qq.com

• „MIUI“ „Saugumo“ programoje esančios „Valymo“ funkcijos naudojimo metu, priklausomai nuo paslaugos pasirinkimo, bus taikoma viena iš toliau nurodytų nuostatų:

• „Cheetah Mobile“ privatumo politika: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• „Tencent“ privatumo politika: https://privacy.qq.com

• Naudojant reklamos paslaugas keliose konkrečiose „MIUI“ programose, priklausomai nuo paslaugos pasirinkimo, bus taikoma viena iš toliau nurodytų nuostatų:

• „Google“ privatumo politika: https://policies.google.com/privacy

• „Facebook“ privatumo politika: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Naudojant „Google” įvesties būdą, taikomos „Google” privatumo politikos sąlygos: https://policies.google.com/privacy

9. Kaip naujiname šią privatumo politiką

Reguliariai peržiūrime privatumo politiką ir ją atnaujiname atsižvelgdami į verslo ir technologijų pokyčius. Atlikdami esminius šios privatumo politikos pakeitimus, Jus apie tai įspėsime naudodami įregistruotą jūsų kontaktinę informaciją, pvz., el. paštą (siunčiama jūsų paskyroje nurodytu el. pašto adresu), mobilųjį įrenginį arba apie pokyčius paskelbsime „Xiaomi” tinklapiuose, kad žinotumėte, kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame. Šie privatumo politikos pokyčiai įsigalios pranešime arba tinklapyje paskelbtą dieną. Raginame jus reguliariai tikrinti šiame puslapyje pateikiamą naujausią informaciją apie mūsų privatumo taisykles. Tolimesnis Jūsų produktų ir paslaugų naudojimas tinklapiuose, mobiliuosiuose telefonuose ir (arba) bet kuriuose kituose įrenginiuose, bus laikomas jūsų sutikimu su atnaujinta privatumo politika. Prieš rinkdami papildomą jūsų asmeninę informaciją arba siekdami naudoti arba atskleisti jūsų asmeninę informaciją naujoms reikmėms, mes kreipsimės į jus su nauju leidimo išdavimo prašymu.

10. Kita

10.1 Vienkartinis prisijungimas

Atsižvelgiantį jurisdikciją, galite turėti galimybę prisijungti prie mūsų tinklalapio, naudodami įvairias „OAuth“ teikiamas prisijungimo paslaugas. Šios paslaugos nustatys jūsų tapatybę, suteiks jums galimybę bendrinti tam tikrą asmeninę informaciją su mumis (pvz., jūsų vardą ir elektroninio pašto adresą) ir automatiškai užpildyti mūsų registracijos formą. „OAuth” paslaugos jums suteikia galimybę pasirinkti skelbti, ar neskelbti, informacijos apie Jūsų asmenines veiklas šiame tinklapyje ir, ar profilio puslapyje bendrinti informaciją su kitais jūsų tinklo asmenimis.

11. Susisiekite su mumis

Jei turite pastabų ar klausimų dėl šios privatumo politikos, arba klausimų, susijusių su „Xiaomi” rinkimo procesu, naudojimu arba jūsų asmeninės informacijos skleidimu, susisiekite su žemiau nurodytu adresu su išnaša į „privatumo politiką”. Gavę su privatumo ar asmenine informacija susijusių klausimų apie prieigą ar atsisiuntimų užklausas, Jūsų problemoms spręsti pasitelkiame profesionalią komandą. Jei Jūsų klausimas susijęs su svarbia problema, galime paprašyti pateikti daugiau informacijos. Jei nesate patenkinti gautu atsakymu, galite pateikti skundą atitinkamai Jūsų jurisdikcijai priklausančiai reguliavimo institucijai. Jei pasitarsite su mumis, pateiksime informacijos apie atitinkamus skundų kanalus, kurie Jums gali būti naudingi atsižvelgiant į jūsų faktinę padėtį.

„Xiaomi Communications Co., Ltd.“ #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

„Xiaomi Singapore Pte. Ltd.“ 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422. El. paštas: privacy@xiaomi.com

Europos Ekonominės Erdvės (EEE) naudotojams: „Xiaomi Technology Netherlands B.V.“ Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Dėkojame, kad skyrėte laiko susipažinti su mūsų privatumo politika!