Политика за приватност на Xiaomi

Нашата Политика за приватност беше обновенa на 15-ти јануари, 2021 година.

Ве молиме, одвојте малку време за да се запознаете со нашите практики за приватност и да нè известите доколку имате какви било прашања.

За нас

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. и придружните компании (се однесува на придружните компании на Xiaomi наведени во најновиот годишен извештај на Xiaomi Корпорацијата, ве молиме кликнете овде и пребарајте за „Најновиот финансиски извештај” за детали) во склоп на Xiaomi Group (во понатамошниот текст наведен како „Xiaomi”, „ние”, „наш” или „нам”) имаат сериозен пристап кон вашата приватност. Ја создадовме оваа Политика за Приватност имајќи ги на ум вашите потреби, и од важност е да имате целосно разбирање за нашите практики за собирање и користење лични информации, и да потврдиме дека само вие имате контрола врз секоја лична информација што сте ѝ ја довериле на Xiaomi.

За оваа Политика за приватност

Политиката за приватност важи за сите Xiaomi уреди, веб-страници или апликации во кои таа е спомната или кои се поврзуваат со оваа Политика, освен за одредени производи и услуги на Xiaomi за кои постои засебна политика за приватност. Оваа Политика за приватност објаснува како Xiaomi ги собира, употребува, открива, обработува и штити сите лични информации кои ни ги давате или кои ги собираме од вас, кога ги користите нашите производи и услуги што се наоѓаат на веб-страниците (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), и апликациите што ги нудиме на нашите мобилни уреди. Ако некој производ на Xiaomi има засебна политика за приватност, приоритет ќе има истата, а неопфатените делови ќе подлежат на условите на оваа Политика за приватност. Покрај тоа, начинот на кој одредени производи и услуги ги собираат и обработуваат вашите лични информации може да се разликува и во зависност од моделот, верзијата на услугата или регионот. За повеќе детали користете ја засебната политика за приватност.

Во оваа Политика за Приватност, под „лична информација“ спаѓа информација што може да се употреби директно или индиректно за да се идентификува поединец, користејќи ја самата информација, или пак информацијата во комбинација со друга информација до која Xiaomi има пристап за тој поединец, освен ако не е поинаку пропишано со важечките закони во вашиот регион. Вашите лични информации ќе бидат користени од наша страна во целосна согласност со нашата политика за приватност. Кога е тоа потребно за контекстот, личните податоци ќе вклучуваат и сензитивни лични податоци или информации, кои може да бидат категоризирани под важечките закони.

Како можеме да ви помогнеме

Нашата крајна цел е да го обезбедиме најдоброто за сите наши корисници. Доколку имате било какви прашања во врска со нашите практики за справување со податоци, онака како што е изнесено во Политиката за приватност, ве молиме, контактирајте не' на https://privacy.mi.com/support за да ги решиме вашите конкретни прашања. Ќе ни биде задоволство да ви помогнеме. Ако имате нерешени прашања во врска со приватноста или користењето на податоците, кои не сме ги адресирале, ве молиме, контактирајте со нашиот трет давател на услуги во САД (бесплатно) за да го решиме спорот, на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Ве молиме исто така погледнете на "Контактирајте не" подолу.

alt

1 Какви информации собираме и како ги употребуваме?

1.1 Какви информации собираме?

Со цел да ви ги пружиме нашите услуги, ќе ви побараме да ни ги дадете личните информации што се неопходни за да ви ги овозможиме тие услуги. Ќе ги собираме само информациите што се неопходни за специфирани, јасни и законски намени и ќе осигуриме дека не се обработуваат понатамошно на начин што е неусогласен со тие намени. Имате право да изберете дали ќе ни ги дадете или не информациите што ги побаравме, но во повеќето случаи, ако не ни ги дадете вашите лични информации, можеби нема да бидеме во можност да ви ги пружиме производите или услугите, ниту да одговориме на вашите барања.

Во зависност од услугата што ќе ја изберете, може да ги собираме следните видови информации:

1.1.1 Информации што ни ги давате

Може да ги собереме сите лични информации кои вие ни ги давате, и кои се неопходни за услугата што ја избирате. Ако користите услуги за малопродажба на mi.com, ќе треба да го дадете вашето име, број на мобилен телефон, имејл- адреса, адреса за нарачка, нарачка, податоци за фактурирање, број на банкарска сметка, име на сопственикот на сметката, број на кредитна картичка и други информации; ако ги користите услугите на Xiaomi Cloud, ќе треба да синхронизирате материјали или податоци ; ако креирате сметка, можете да обезбедите информации од тип: пол, информации поврзани со безбедноста итн; ако учествувате во промотивни активности, можеби е потребно да ни дадете ваш прекар, имејл-адреса, фотографии, видеа или други потребни информации; доколку има интеракција со нас, нашата содржина или нашиот маркетинг, или освоите награда, можеби ќе треба да го дадете вашето име, број на мобилен телефон и адреса.

1.1.2 Информации што ги собираме додека ги користите услугите

• Информации за уредот или SIM-картичката. На пример, IMEI број, GAID број, IMSI број, MAC адреса, сериски број, MIUI верзија и тип, ROM верзија, Android верзија, Android ID, Space ID, Оператор на SIM картичката и неговата локација, информации за екранот, информации за тастатурата на уредот, детали за производителот на уредот и име на модел, време за активирање на уредот, мрежен оператор, тип на поврзување, основни информации за хардвер, канал за продажба и информации за користење (како што се процесорот, складирањето, користењетп на батерија, резолуција и температура на уредот, модел на леќа на фотоапаратот, број на пати на осветленост и заклучување на екранот).

• Информации што се специфични за вас и се доделени од трети даватели на услуга и деловни партнери: Може да собираме и употребуваме информации од тип рекламното ID што ви е доделено од трети даватели на услуга и деловни партнери.

• Информации поврзани со вашето користење на апликации, вклучувајќи ги основните идентификатори за апликацијата, (на ор. VAID број, OAID број, AAID број, Instance ID), основни инфо. за апликацијата, како на пример список на апликации, информации за ID на апликација, верзија SDK, нагодувања за системско ажурирање, нагодувања за апликации (регион, јазик, временска зона, фонт), време на влез/излез на апликацијата и запис од статус на апликација (на пр., преземање, инсталација, ажурирање, бришење).

• Информации генерирани кога користите услуга во MIUI, како што се вашите значки, оценки, информации за најавување и записи за прелистување во Mi Заедницата; вашите пораки во Mi Заедница (видливи само за страните што испраќаат и примаат); вашата историја на аудио репродукција и пребарувањата во музичките услуги; ваши допаѓања, коментари, омилени, споделувања, пребарувања во тематски услуги; јазик на системот, земја и регион, статус на мрежа, список на апликации во App Vault; информациите за вашето користење, вклучувајќи регион, IP, релевантен давател на содржина, фреквенција на промена на позадина, прегледи на слики, режим на прелистување на слики, времетраење на прелистување на слики, кликови и изложеност на написи, претплати во Ротирачка Позадина.

• Информации за локација (само кај специфични услуги/функции): разни видови информации за вашата точна или приближна локација ако користите услуги поврзани со локација (софтвер за навигација, софтвер за временска прогноза и софтвер за лоцирање уред). На пример, регион, код на држава, код на град, код на мобилна мрежа, позивен број за држава, идентитет на мобилен уред, информации за географска должина и ширина, нагодувања на временски зони, нагодувања на јазик. Можете да ги исклучите информациите за локација за секоја апликација одделно во било кое време во нагодувањата на телефон (Нагодувања - Дозволи).

• Информации од Записи: информациите поврзани со вашето користење на одредени функции, апликации или веб-страници. На пример, колачињата и другите технологии за идентификација, IP-адреси, информации за мрежно барање, привремена историја на пораки, стандардни системски записи, информации за падови, информации од записи генерирани од користењето на услугите (како, време на регистрација, време на пристап, време на активност итн.).

• Други информации: Вредност на еколошките карактеристики (ECV) (т.е. вредност генерирана од ID на Mi Сметка, ID на телефонскиот уред, ID на поврзаната Wi-Fi и информации за локацијата).

1.1.3 Информации од трети извори

Кога е дозволено со закон, ќе собираме информации за вас од трети извори. На пример,

• за одредени услуги што може да вклучуваат сметка и финансиски трансакции, со ваше овластување може да ги потврдиме информациите што сте ни ги дале (на пример, телефонски број), преку овластени трети извори за безбедносни цели и против измама;

• може да примиме означени идентификациски симболи (како на пример, IMEI/OAID/GAID од рекламен агент) за да ви обезбедиме рекламни услуги;

• исто така, може да добиеме одредени информации, како ID на сметка, псевдоними, е-пошта од услуги на трета социјална мрежа (на пр., кога користите сметка на социјална мрежа за да се најавите на услуга на Xiaomi);

• информации за вас што ни ги дале други (на пр., вашата адреса за испорака што други корисници ни ја дале кога купиле производ за вас преку услугите на mi.com).

1.1.4 Информации кои не може да ве идентификуваат

Исто така може да собереме други видови информации што не се директно или индиректно поврзани со поединец, и што може да не се дефинирани како лични информации во согласност со важечките локални закони. Таквите информации се нарекуваат информации кои не може да ве идентификуваат. Може да собираме, користиме, пренeсуваме или откриваме инфо. кои не може да ве идентификуваат. Еве неколку примери на информации што не може да ве идентификуваат, како ги собираме и како можеме да ги користиме во агрегиран формат:

• Таквите информации може да вклучуваат статистички податоци кои се генерираат кога користите одредена услуга (на пр., информации за уред преку кои не може да ве идентификуваат, за настани од секојдневна употреба, настани за пристап до страница, настани за време на пристапување до страници и податоци за сесии);

• Податоци за следење на мрежата (на пр. време на барање, број на барање или барање за грешка итн.);

• Настани за падови на апликацијата (на пр. автоматски генериран запис откако апликацијата се сруши, итн.).

Намената на ваквото собирање е да ги подобриме услугите кои ви ги пружиме. Видот и количината на собраните информации зависи од начинот на кој ги користите нашите производи и/или услуги.

Целта на собирање на вакви информации е да разбереме за кои делови од нашите веб-страници, производи и услуги се интересирате најмногу и да ви дадеме повеќе корисни информации. На пример, можеби ќе ни треба само бројот на корисници кои се активни дневно; но не треба да знаеме кои се активните корисници, така што збирните податоци се доволни за статистичка анализа. Ќе се трудиме да ги изолираме вашите лични податоци од информации кои не може да ве идентификуваат и ќе се осигуриме дека двата типа на податоци се користат одделно. Меѓутоа, ако ги комбинираме информациите кои не може да ве идентификуваат со личните информации, таквите комбинирани информации ќе се сметаат како лични информации се' додека се комбинирани.

1.2 Како ги користиме личните информации кои ги собираме

Намената на собирањето лични информации е да ве обезбедиме со производи и/или услуги и да се осигураме дека се' е во склад со применливите закони, регулативи и други регулаторни барања. Тоа вклучува:

• Oбезбедување, обработка, одржување, подобрување и развој на нашите производи и/или услуги што ви ги даваме, како, испорака, активација, верификација, послепродажни услуги, поддршка на клиенти и рекламирање.

• спроведување и одржување на безбедносни заштитни мерки за да се спречи загуба и измама, како помош при идентификација на корисници, верификација на кориснички идентитет. Ги користиме вашите информации за да спречиме измама само кога следните два услови се исполнети: кога тоа е неопходно; и кога податоците што се користат за оцена се во согласност со законските интереси на Xiaomi за заштита на корисниците и услугите.

• Справување со вашите прашања или барања за уредите и услугите, како што се одговарање на прашања на клиенти, испраќање известувања за системот и апликацијата, управување со вашите активности (на пр. Наградни игри).

• Спроведувањето на релевантни промотивни активности, како на пр. овозможување на маркетингшки и промотивни материјали и ажурирања. Ако не сакате повеќе да примате одредени видови промотивни материјали, можете да ги одбиете преку методот опишан во пораката (како на пример, врската за отпишување во долниот дел на пораката), освен ако не е поинаку одредено со применливите закони. Ве молиме исто така погледнете ги „Вашите права“ подолу.

• за интерни намени, како анализа на податоци, истражување и развој на статистички информации поврзани со користењето на производите или услугите, со цел да ги подобриме нашите производи или услуги. На пример, машинско учење или обука за моделиран алгоритам се врши после процесот на деидентификација.

• оптимизација на перформансите на вашиот уред, како анализа на користењето на меморија или користење на CPU на вашата апликација.

• складирање и одржување информации поврзани со вас или вашата деловна дејност (како деловна статистика) или за исполнување на нашите законски обврски.

• Процесирање засновано врз легитимни интереси на Xiaomi (во важечките јурисдикции, на пример под GDPR). Во легитимни интереси спаѓаат: овозможување на наше поефикасно управување и работење на нашиот бизнис и обезбедување на нашите производи и услуги; заштита на безбедноста на нашите деловни активности, системи, производи, услуги и клиенти (вклучувајќи спречување на загуби и измами); внатрешно управување; усогласување со внатрешните политики и процеси; и други легитимни интереси опишани во оваа политика. На пример, за да ја осигураме безбедноста на нашите услуги и да можеме дополнително да ја разбереме состојбата на ефикасноста на нашите апликации, може да сочувуваме релевантни информации, како што се зачестеноста на вашата употреба, информациите за евиденција на падови, целокупната употреба, податоците за перформансите и изворот на примена; за да спречиме неовластени продавачи да отклучуваат уреди, можеби ќе ги собираме Mi Сметката, серискиот број и IP адресата на управуваниот компјутер, серискиот број и информациите за уредот на вашиот телефон.

• Давање услуги локално на терминални уреди за кои не е потребна комуникација со нашите сервери, како што се користење Белешки на вашиот уред.

• други намени со ваша согласност.

Еве повеќе детали за тоа како ги користиме вашите информации (што може да вклучуваат лични информации):

• активирање и регистрација на вашите купени Xiaomi производи и услуги за вас.

• создавање и одржување на вашата Mi Сметка. Личните информации собрани кога создавате Mi Сметка на нашите веб-страници или преку нашите мобилни уреди се употребуваат за создавање на личната Mi Сметка и страницата со вашиот профил.

• обработка на вашата нарачка за набавка. Информациите поврзани со електронски нарачки се употребуваат за обработка на налозите на набавка и поврзаните послепродажни услуги, вклучувајќи корисничка поддршка и повторна испорака. Дополнително, бројот на нарачка ќе се употребува за споредување на нарачката со партнерот за испорака, како и за евидентирање на испораката на пакетот. Информациите за примател, вклучувајќи го името, адресата, телефонскиот број и поштенскиот број ќе се користат за испораката. Вашата електронска пошта се употребува за да ви се пратат информациите за следење на пакетот. Списокот со купени производи се употребува за печатење фактура и му овозможува на клиентот да види кои производи се наоѓаат во пакетот.

• Учество во Mi Заедницата. Личните информации поврзани со Mi Заедницата или други Xiaomi интернет-платформи, можат да се користат за прикажување на страницата на профилот, интеракција со други корисници и учество во Mi Заедницата.

• Обезбедување на услуги на MIUI. Следниве информации: (информации поврзани со уредот или СИМ-картичката, вклучително и GAID број, IMEI, IMSI, телефонски број, ID на уред, оперативен систем на уредот, MAC адреса, тип на уред, информации за системот и перформансите, информациите за локацијата, вклучувајќи позивен број за држава, код за мобилна мрежа, код за локација и идентитет на ќелија), се користат за активирање на услугите на MIUI.

• дијагноза на неуспешни активирања. Информациите поврзани со локација се употребуваат за пристап при неуспешното активирање на СИМ-картичката (на пр., СМС и мрежни грешки) за да се изврши идентификација на мрежниот оператор на услугата и да се извести мрежниот оператор за тој неуспех.

• Обезбедување други услуги на MIUI. Информациите собрани кога користите услуга на MIUI се користат за извршување на функциите на таа услуга, истовремено обезбедувајќи оптимизација на услугите, на пр. преземање, ажурирање, регистрирање, извршување или оптимизирање на активности поврзани со услугите на MIUI. На пример, личните информации собрани од Теми може да овозможат услуги за препорака на персонализирани теми засновани на вашите записи за преземања и прегледувања.

• наоѓање на вашиот уред. Ако го загубите вашиот телефон, или ако ви го украдат, функцијата на Xiaomi за Пронајди Уред може да ви помогне да го најдете и заштитите вашиот телефон. Можете да го најдете вашиот телефон на мапа користејќи ги информациите што ви ги дава вашиот телефон, да ги избришете податоците или да го заклучите. Кога го барате активно вашиот телефон, информациите за локација се снимаат од вашиот мобилен уред; во некои случаи, овие информации се добиваат од телефонските локатори или од хотспотови со Wi-Fi. Можете да ја вклучите или исклучите оваа функција од нагодувањата на телефонот во било кое време (Нагодувања - Mi Сметка - Xiaomi Cloud - Пронајди уред).

• снимање информации за локација при фотографирање. При сликање, може да ги снимите вашите информации за локација. Овие информации ќе бидат видливи во папката со фотографии и локацијата ќе се зачува во информациите за атрибути на вашите фотографии. Ако не сакате да ја снимите вашата локација додека сликате фотографија, можете да го исклучите ова во секое време во нагодувањата на Камера на уредот.

• обезбедување функции за размена на пораки (на пр., Mi Talk, Mi Пораки). Ако ја преземете и користите Mi Talk, информациите што ќе ги собере Mi Talk може да се употребат за активација на оваа услуга и за идентификација на корисникот и примателот на пораката. Освен тоа, историјата на разговори се складира за да се вчита повторно откако корисникот ги преинсталирал апликациите, или за синхронизација меѓу уреди. Информациите (телефонските броеви на испраќачот и примателот и ID на Mi Пораки) може да се користат за Mi Пораки за активација на услугите и активирање на услугата, вклучувајќи и рутирање на пораки.

• Обезбедување на услуги засновани на локација. Во текот на користењето на услугите на MIUI, информациите за локацијата може да ги користиме и ние или трети даватели на услуги и деловни партнери (за повеќе информации видете „Како споделуваме , пренесуваме и јавно ги обелоденуваме вашите лични информации„ подолу) за да ви ја овозможиме услугата и да ви даваме точни детали за таа локација со цел најдобро можно корисничко искуство, на пр. детали за времето, пристап до локацијата (како дел од платформата Андроид). Можете да ги исклучите услугите за локација во нагодувања или да го исклучите користењето на локациски услуги на една апликација во секое време.

• Подобрување на корисничкото искуство преку анализа на податоци, хардвер и софтвер. Некои исклучоци како на пр., Програмата за корисничко искуство, ѝ овозможуваат на Xiaomi да ги анализира податоците за тоа како корисниците ги користат услугите на мобилниот телефон и на MIUI услугите и другите услуги овозможени од Xiaomi со цел да се подобри корисничкото искуство, како на пр. праќање извештаи за падови. Xiaomi исто така ќе спроведе анализа на хардвер и софтвер за понатамошно подобрување на корисничкото искуство.

• Ви дозволува да ја користите Безбедност. Собраните информации може да се користат за безбедност и системско одржување на функциите во апликацијата Безбедност, како Безбедносно скенирање, Штедач на енергија, Блоклиста, Чистач итн. Со некои од овие функции работат трети даватели на услуги и/или деловни партнери (за повеќе информации погледнете во „Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични информации“ подолу). Информациите (кои не се лични информации, како на пр., списоци за дефинирање вируси) се користат за функциите за Безбедносно скенирање.

• Давање услуга за автоматски известувања. ID на Mi Сметка, GAID, FCM, Android ID и Space ID (само на Xiaomi уреди со вклучена функц. Втор простор) исто така ќе се користат за да се обезбеди услугата за автоматски известувања на Xiaomi и Услугата Mi Известувања за да се процени ефикасноста на рекламната изведба и се испратат известувања од MIUI за софтверски ажурирања или објави за нови производи, вклучувајќи информации за продажба и промоции. За да ви ја обезбедиме горенаведената услуга, исто така, ќе бидат собрани информации релевантни за апликацијата (ID за верзијата на апл, име на пакет на апликација) и информации за уредот (модел, бренд). Може да ги користиме вашите лични информации за да ви праќаме автоматски пораки (или преку размена на пораки во рамките на нашите услуги, по е-пошта или на други начини) што ги нудат или рекламираат нашите производи и услуги и/или производите и услугите на избрани трети страни. Ова се врши само со ваша согласност, доколку тоа е потребно според важечките закони. Може да одбиете да примате маркетиншки информации од нас и од трети страни во секое време со промена на вашите интереси во Нагодувањата на уредот, или со управување на интересите преку апликација/веб-страница на трета страна користејќи ги автоматските известувања на Xiaomi. Ве молиме исто така погледнете ги „Вашите права“ подолу.

• верификација на корисничкиот идентитет. Xiaomi користи ECV-вредност за да го потврди корисничкиот идентитет и да избегне неовластени најавувања.

• собирање повратни информации од корисниците. Повратните информации што ни ги давате се важни, бидејќи ѝ помагаат на Xiaomi да ги подобри услугите. За да ги следи повратните информации што избирате да ни ги дадете, Xiaomi може да стапи во контакт со вас користејќи ги личните информации што ги дадовте и да чува евиденција од овој разговор со цел решавање проблеми и подобрување на услугата.

• праќање известувања. Повремено може да ги употребуваме вашите лични информации за да праќаме важни известувања, како на пр., за купувања и промени во нашите услови, одредби и политики. Бидејќи овие информации се многу важни за вашата интеракција со Xiaomi, не ви препорачуваме да одбиете да ги примате таквите информации.

• спроведување промотивни активности. Ако учествувате во наградна игра, натпревар или слична промоција преку социјалните медиумски платформи на Xiaomi, може да ги користиме личните информации што ги давате за да ви ги испратиме наградите.

• Обезбедување на персонализирани услуги и содржина, вклучително и реклами. За да ја заштитиме вашата приватност, ние користиме единствен идентификатор наместо вашето име, е-пошта или други информации со кои можете директно да бидете идентификувани, за да ви обезбедиме персонализирани производи, услуги и активности, вклучително и рекламирање.

Може да ги комбинираме овие информации со други (вклучувајќи информации од различни услуги или уреди, како на пр., компјутери, мобилни телефони, паметни ТВ-уреди и други поврзани уреди) за да ги обезбедиме и подобриме нашите производи, услуги, содржина и реклами.

На пример, може да ги користиме деталите од вашата Mi Сметка во сите услуги кои ги користите, а за кои е потребна Mi Сметка. Понатаму, за да ви овозможиме подобро искуство и да ги подобриме нашите услуги, во согласност со соодветните закони и регулативи и (каде тоа е потребно) со ваша согласност, може да ги сортираме информациите од различни производи, услуги или опрема од вас или поврзани со вас, за да создадеме натпис, да дадеме предлози, приспособена содржина и персонализирани функции.

За персонализираните реклами, овие, на пример, ќе бидат дадени врз основа на вашите активности, употреба и преференции поврзани со нашите апликации и услуги. Ние создаваме профили со анализа на гореспоменатите информации и градење на сегменти (создавање групи со специфични споделени карактеристики) и со ставање на вашите лични информации во еден или повеќе сегменти. Таргетирано рекламирање се прави само со ваша согласност, доколку тоа е потребно според важечките закони. Имате право во секое време да одбиете да примате персонализирани реклами и да одбиете правење на профил, вклучувајќи го она што се извршило за директни маркетиншки намени.

И, во согласност со причините за горенаведеното комбинирање на информации и барањата на применливите закони, ќе ви обезбедиме одредени контролни механизми за таквото комбинирање. Имате право да одбиете да примате од нас директен маркетинг и автоматизирано носење одлуки, итн. За да ги остварите овие права, можете да го вклучите или исклучите во кое било време во Нагодувањата (Нагодувања > Лозинки & безбедност > Приватност & > Услуги за рекламирање или Поставки & > Лозинки и безбедност > Системска безбедност > Рекламни услуги), или можете да контактирате со нас преку https://privacy.mi.com/support или да се повикате на контролните механизми опишани во засебната политика за приватност за секој производ. Ве молиме исто така погледнете ги „Вашите права“ подолу.

2 Колачиња и други технологии

Технологиите како што се колачињата, веб-светилниците и ознаките со пиксели користени од Xiaomi и нашите трети даватели на услуги и деловни партнери (за повеќе информации погледнете во „Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични информации“ подолу). Овие технологии се користат за анализа на трендови, раководење со локацијата, следење на корисничките движења на веб-страницата и собирање демографски информации за нашата база на корисници како целина. Може да добиваме извештаи врз основа на користењето на овие технологии од овие компании од поединци, и од страна на мноштво корисници. Овие технологии ни помагаат да го разбереме подобро однесувањето на корисниците, ни кажуваат кои делови од нашата веб-страница биле посетени, и ја олеснуваат и мерат ефикасноста на рекламите и веб-пребарувањата.

• Дневници-датотеки: Како што важи и за повеќето веб-страници, собираме одредени информации и ги складираме во дневници-датотеки. Овие информации може да вклучуваат адреси на Интернет протоколи (IP) адреси, тип на пребарувач, даватели на интернет-услуги (ISP), страници со врски/за излез, оперативен систем, печат со датум/временски печат, и/или податоци од патеки на кликови. Не ги поврзуваме овие автоматски собрани податоци со други информации што ги собираме за вас.

• Локално складирање - HTML5/Flash: Ние користиме Објекти за локално складирање (LSOs) како HTML5 или Flash за складирање на содржини и параметри. Третите страни со кои соработуваме за да обезбедиме одредени функции на нашите веб-сајтови или за да прикажеме реклами врз основа на вашата активност при веб-прегледувањето, исто така употребуваат HTML5 или Flash-колачиња за да собираат и складираат информации. Разни прегледувачи може да нудат сопствена алатка за управување за отстранување на HTML5 објекти за локално складирање (LSOs). За управување на Flesh колачињата, ве молиме кликнете овде.

• Рекламни колачиња: Соработуваме со нашите трети даватели на услуги и деловни партнери (за повеќе информации погледнете во „Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични информации“ подолу) за да прикажуваме реклами на нашата веб-страница или за да управуваме со нашите реклами на други веб-страници. Нашите даватели на услуги и деловни партнери од трети страни можат да користат колачиња за рекламирање за да соберат информации за вашите активности и интереси на Интернет и да ви обезбедат реклами што се во најголема корелација со вашиот профил и интереси. Пред да ја обезбедиме оваа рекламна услуга за вас, ние прво ќе ја добиеме вашата претходна експлицитна согласност, вклучувајќи јасна потврдна акција. Ако не сакате да ги користиме овие информации за да ви овозможиме реклами базирани на вашите интереси, може да се откажете со менување на Нагодувањата за Колачиња. http://preferences-mgr.truste.com.

• Мобилна аналитика: Во некои од нашите мобилни апликации користиме аналитички колачиња за собирање информации за начинот на кој посетителите ја користат нашата веб-страница. Овие колачиња може да собираат информации од типот, колку често ја користите апликацијата, настаните што се случуваат во апликацијата, вкупно користење, податоци за перформанси и ситуации кога се јавуваат падови во апликацијата. Не ги поврзуваме информациите што ги складираме во софтверот за анализа со кои било лични информации што ги поднесувате во мобилната апликација.

3 Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични информации

3.1 Споделување

Не продаваме никакви лични информации на трети страни.

Понекогаш може да ги споделиме вашите лични информации со трети страни (како што е опишано подолу) за да ги обезбедиме и подобриме нашите производи или услуги, вклучувајќи понуда на производи или услуги врз основа на вашите барања. Повеќе информации за споделувањето податоци има подоле.

3.1.1 Споделување што активно го избирате или барате

Со ваша експлицитна согласност или на ваше барање, ќе ги споделуваме вашите лични информации во рамките на вашата согласност/барање со одредени трети страни назначени од вас. На пример, кога ја користите Mi Сметката за да се најавите на веб-страница или во апликација на трета страна.

3.1.2 Споделување информации со нашата група

Со цел да ги вршиме успешно деловните дејства и да ви ги обезбедуваме сите функции на нашите производи или услуги, можеби повремено ќе ги споделуваме вашите лични информации со други компании-соработници на Xiaomi.

3.1.3 Споделување со екосистемските компании на нашата група

Xiaomi работи заедно со група компании што заедно го формираат Mi Екосистемот. Компаниите на Mi Екосистемот се независни ентитети, во кои вложила и кои ги развила Xiaomi, и се експерти во своите деловни дејности. Xiaomi може да им ги открие вашите лични информации на компаниите во Mi Екосистемот со цел да ви обезбеди возбудливи производи и услуги и да ги подобри истите (хардверски и софтверски) на компаниите од Mi Екосистемот. Некои од овие производи или услуги сепак ќе го носат брендот на Xiaomi, а други ќе го користат сопствениот бренд. Компаниите на Mi Екосистемот може повремено да споделуваат информации со Xiaomi во врска со производите или услугите што го носат брендот на Xiaomi за да Xiaomi обезбеди хардверски и софтверски услуги, носејќи подобри функции и корисничко искуство. Xiaomi ќе презема соодветни управни и технички мерки за да ја осигура безбедноста на обработката на вашите лични информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на шифрирањето на вашите лични информации.

3.1.4 Споделување со трети даватели на услуги и деловни партнери

За да можеме да ви ги обезбедуваме производите и услугите опишани во оваа Политика за Приватност, можеби, ќе ги споделуваме вашите лични информации со нашите трети даватели на услуги и деловни партнери кога тоа е неопходно.

Ова ги вклучува нашите даватели на услуги за испорака, центри за податоци, простории за складирање податоци, даватели на услуги на клиенти, даватели на услуги за рекламирање и маркетинг и други деловни партнери. Овие трети страни можат да ги обработуваат вашите лични информации во име на Xiaomi или за една или повеќе од целите на оваа Политика за приватност. Посветени сме да осигураме дека споделувањето на личните информации кои се неопходни за да ви ги обезбедуваме услугите е само за овластени, законски, неопходни, одредени и експлицитни намени. Xiaomi ќе изврши детална анализа и ќе склучи договори за да обезбеди дека третите даватели на услуги ги почитуваат законите за приватност применливи во вашето законодавство. Може да се јават случаи кога тие трети даватели на услуги имаат сопствени обработувачи на податоци.

За да обезбедиме мерење на перформансите, анализа и други деловни услуги, може исто така да ги споделуваме информациите (неличните информации) со трети страни (како на пр. рекламни агенти на нашите веб-страници) во збирен облик. Ги користиме информациите што ги имаме да им помогнеме на рекламните агенти и на другите деловни партнери да ја оценат ефикасноста и застапеноста на нивните реклами и услуги, и да разберат какви типови луѓе ги користат нивните услуги и како тие вршат интеракција со нивните веб-страници, апликации и услуги. Исто така, може да споделуваме со нив трендови за општо користење на нашите услуги, како на пр. бројот на клиенти во одредена група луѓе кои купуваат одредени производи или вршат одредени трансакции.

3.1.5 Други

Xiaomi можеби ќе мора да ги открие вашите лични податоци според законските барања, законските постапки, парниците и/или барањата од јавни агенции и од владини агенции. Обврзани сме да откриеме информации за вас ако тоа е неопходно или соодветно за националната безбедност, спроведувањето на законите или други прашања од јавна важност.

Исто така, обврзани сме да откриеме информации за вас ако тоа е со цел да ги спроведеме нашите услови или да ја заштитиме нашата дејност, правата, средствата или производите или да ги заштитиме корисниците, или ако откривањето е неопходно за следните цели (откривање, спречување и решавање на измама, неовластено користење на производот, прекршување на нашите услови или на политиките или други штетни или незаконски активности). (Xiaomi може да ги собира, користи или открие вашите лични информации без ваша согласност, доколку е дозволено и само до степен до кој и е дозволено во согласност со применливите закони за заштита на податоците). Тоа може да вклучува давање на вашите лични информации на јавни или владини агенции; комуникација со трети партнери во врска со веродостојноста на вашата сметка со цел се спречи измама, прекршоци и друго штетно однесување.

Освен тоа, може да ги споделуваме вашите лични информации со:

• нашите книговодители, ревизори, адвокати или слични советници кога им бараме да ни дадат професионален совет, и

• инвеститори и други трети страни во случај на конкретна или можна продажба или друга корпоративна трансакција поврзана со ентитет во Групацијата Xiaomi Group, и

• други трети страни како што е наведено во оваа Политика за Приватност или за кое сте известени на друг начин, вклучувајќи доколку сте дале овластување за истото во врска со наведеното откривање.

3.2 Пренос

Xiaomi нема да ги пренесе вашите лични податоци на ниеден субјект освен во следните случаи:

• кога сме ја добиле вашата експлицитна согласност;

• ако Xiaomi учествува во спојување, купување или продажба на сите или дел од нејзините сопствености, а тоа може да има влијание врз вашите лични инфо., ќе ве известиме за какви било промени во сопственоста, користењето и кој било избор што можеби го имате во однос на вашите лични информации по е-пошта и/или со објава на видно место на нашите веб-страници или на други соодветни начини;

• Во околностите објаснети во оваа Политика за приватност или за кои на друг начин сме ве известиле.

3.3 Јавно откривање

Xiaomi може јавно да ги открие вашите лични информации под следниве околности:

• Кога треба да објавиме победник на промоција, конкурс или наградна игра, во кој случај објавуваме само ограничен број на информации;

• Кога сме ја добиле вашата изречна согласност, или сте ги откриле информациите преку нашите услуги, како што се на страниците на социјалните мрежи или јавните форуми; и

• при јавно откривање врз основа на закон или од разумни причини: вклучувајќи ги законите и регулативите, законски постапки, парниците или на барање од соодветни владини оддели.

4 Како ги складираме и штитиме вашите лични информации

4.1 Безбедносни мерки за заштита на Xiaomi

Посветени сме на тоа да ги заштитиме вашите лични информации. За да спречиме неовластен пристап, откривање или други слични опасности, ги воведовме сите законско неопходни физички, електронски и управни постапки за да ги заштитиме и обезбедиме информациите што ги собираме на вашите мобилни уреди и на веб-страниците на Xiaomi. Ќе се осигураме дека ги штитиме вашите лични информации во согласност со применливите закони.

На пример, кога пристапувате до вашата Mi Сметка, можете да изберете да ја користите нашата програма за верификација во два чекори за поголема безбедност, и вистински ви препорачуваме да го направите истото. Кога вашите лични информации се пренесуваат помеѓу вашиот Xiaomi уред и нашите сервери, ние проверуваме дали податоците се шифрирани со користење на Transport Layer Security (TLS) и соодветните алгоритми за шифрирање.

Сите ваши лични информации се складирани на безбедни сервери и заштитени во контролирани објекти. Ги класифицираме вашите информации врз основа на важност и чувствителност и се осигуруваме дека вашите лични информации го имаат потребното ниво на безбедност. Имаме специјални контроли за пристап при складирање на податоци во облак, и редовно ги прегледуваме нашите практики за собирање, складирање и обработка на информации, вклучувајќи физички безбедносни мерки за заштита од каков било неовластен пристап и користење.

Вршиме детална анализа на деловните партнери и третите даватели на услуги за да осигураме дека тие можат да ги заштитат вашите лични информации. Исто така, проверуваме дали овие трети страни ги исполнуваат соодветните безбедносни стандарди со воведување соодветни договорни ограничувања и вршење на ревизии и процени кога е потребно. Покрај тоа, нашите вработени и тие на нашите деловни партнери и трети даватели на услуги кои имаат пристап до вашите лични информации подлежат на извршни договорни обврски за анонимност.

Вршиме курсеви за обука и тестирање за заштита на безбедноста и приватноста за да ја зголемиме свеста на нашите вработени за важноста на заштитата на личните информации. Ќе ги преземеме сите потребни практични и законски чекори за да ги заштитиме вашите лични податоци. Но, треба да знаете дека користењето на интернетот не е целосно безбедно, и од таа причина не можеме да ја гарантираме безбедноста или интегритетот на кои било лични информации што се пренесуваат од вас или до вас преку интернет.

Прекршоците на личните информации ги решаваме во согласност со применливиот закон за заштита на податоци, а тоа вклучува известување на соодветниот надзорен орган за заштита на податоци и на субјектите на податоците каде што тоа е потребно.

Нашите политики и процедури за безбедност на информациите се дизајнирани со примена на меѓународните стандарди и редовно поминуваат низ ревизии од трети страни за да се потврди ефективноста на безбедносните мерки. Информативниот систем на Xiaomi поседува сертификација ISO/IEC 27001: 2013 за системи за управување со безбедноста на информациите (ISMS). Е-трговијата на Xiaomi и платформата Xiaomi Home IoT поседуваат сертификација ISO/IEC 27701: 2019 за системи за управување со лични информации (PIMS). MIUI доби сертификација ISO/IEC 27018: 2019 за заштита на лични информации од јавен cloud.

4.2 Што може вие да направите

Можете да поставите уникатна лозинка за Xiaomi и да не ја откривате никому лозинката за најавување или информациите за сметката (освен ако не сте го овластиле соодветно тоа лице) за да избегнете обелоденување на лозинка на други веб-страници, што би можело да ја наруши безбедноста на вашата сметка кај Xiaomi. Кога е можно, не откривајте го никому кодот за верификација што го примивте (вклучувајќи ги оние што тврдат дека се од службата за клиенти на Xiaomi). Кога се најавувате како корисник на Mi Сметка на веб-страници на Xiaomi, особено на туѓ компјутер или на јавни интернетски терминали, секогаш треба да се одјавите на крајот на сесијата.

Xiaomi нема да биде одговорна за безбедносни пропусти предизвикани од трета страна која пристапила до вашите лични податоци поради ваш личен неуспех да ги сочувате вашите лични податоци приватни. Без оглед на горенаведеното, мора веднаш да нè известите ако се јави какво било неовластено користење на вашата сметка од друг интернет корисник или какво било прекршување на безбедноста. Вашата помош ќе ни помогне да ја заштитиме приватноста на вашите лични податоци.

4.3 Пристап до други функции на вашиот уред

На нашите апликации може да им треба пристап до одредени функции на вашиот уред, како што е вкл. пристап на е-пошта до контакти, складирање SMS и статус на Wi-Fi мрежа и др. Овие информации се користат со цел да им се дозволи на апликациите да функционираат на вашиот уред и да ви овозможат интеракција со апликациите. Во секое време можете да ги отповикате дозволите ако ги исклучите на ниво на уред или ако не' контактирате на https://privacy.mi.com/support.

4.4 Политика за задржување

Ги задржуваме личните информации онолку долго колку што е неопходно за намената на собирањето на информации опишани во оваа Политика за приватност или во која било друга одделна политика за приватност дадена за одреден производ или услуга, или како што е барано во согласност со применливите закони. Деталните периоди на задржување се наведени во одредената услуга или на страницата на поврзаниот производ. Ќе престанеме да ги задржуваме и бришеме или анонимизираме личните информации штом ќе се исполни целта на собирањето, или откако ќе го потврдиме вашето барање за бришење, или откако ќе го укинеме работењето на соодветниот производ или услуга. Кога е тоа можно, ние посочуваме колку време обично ги задржуваме идентификуваните категории, видови или предмети на лични податоци. При одлучувањето за овие периоди на задржување, ги зедовме предвид следниве критериуми:

• количината, природата и чувствителноста на личните податоци

• ризик од штета од неовластено користење или откривање

• целите за кои ги обработуваме личните податоци и колку долго ни се потребни конкретните податоци за да ги постигнеме овие цели

• колку долго личните податоци ќе останат точни и ажурирани

• колку долго личните податоци можат да бидат релевантни за можни идни правни побарувања

• какви било применливи законски, сметководствени, известувачки или регулаторни барања кои одредуваат колку време треба да се задржат одредени записи.

Зависно од вашата јурисдикција, исклучок ќе претставуваат личните информации што ги обработуваме за јавен интерес, за научна намена, за историски истражувања или за статистички намени. Xiaomi ќе го задржи овој вид информации подолго од стандардниот период за задржување кога е тоа дозволено врз основа на применливите закони или на ваше барање, дури и ако понатамошната обработка на податоци не е поврзана со првичната намена на собирањето.

5 Вашите права

Контролирање на вашите лични податоци

5.1 Нагодувања за контролирање

Xiaomi разбира дека прашањата за приватноста се разликуваат од лице до лице. Затоа, даваме примери за начините на кои Xiaomi ви овозможува да го ограничите собирањето, користењето, откривањето или обработката на вашите лични информации и да ги контролирате поставките за приватност:

• Вклучување/исклучување на функциите Програма за корисничко искуство и Пристап до локација;

• најавување и одјавување од Mi Сметка;

• вклучување/исклучување на функциите за синхронизација на Xiaomi Cloud; и

• бришење на кои било информации складирани во Xiaomi Cloud преку https://i.mi.com;

• Вклучување/исклучување на други услуги и функционалности во врска со чувствителни или лични информации. Можете да добиете повеќе детали во врска со безбедносниот статус на вашиот уред и во апликацијата MIUI Безбедност.

Ако претходно сте се согласиле да ги користиме вашите лични податоци за горенаведените цели, можете да го промените мислењето во секое време ако ни пишете или ако ни пратите е-пошта на https://privacy.mi.com/support.

5.2 Вашите права на сопствените лични информации

Во зависност од применливите закони и регулативи, имате право на пристап, корекција и бришењ (и одредени други права) на личните информации што ги имаме за вас (во понатамошниот текст наведено како барање). Овие права подлежат на одредени исклучоци според применливите закони.

Исто така, имате право на пристап и ажурирање на деталите поврзани со личните информации на вашата Mi Сметка на https://account.xiaomi.com или ако се најавите на сметката од вашиот уред. За дополнителни информации, ве молиме контактирајте не' преку https://privacy.mi.com/support.

Од најголема помош ќе биде за поефективно процесирање на вашето барање доколку истото ги исполнува следниве услови:

(1) Барањето се поднесува преку ексклузивниот канал на Xiaomi опишан погоре и за заштита на безбедноста на вашите информации, вашето барање треба да биде писмено (освен ако локалниот закон експлицитно прифаќа само усно барање);

(2) Потребно е да обезбедите доволно информации за да ѝ овозможите на Xiaomi да го провери вашиот идентитет и да се осигури дека вие сте сопственикот на таквите податоци или сте законски овластеното лице за застапување на субјектот на податоци.

Штом ќе добиеме доволно информации за да потврдиме дека вашето барање може да се обработи, ќе продолжиме така што ќе ви одговориме во временската рамка одредена во согласност со вашите применливи закони за заштита на податоците.

Подетално:

• имате право да добиете јасни, транспарентни и лесно разбирливи информации за начинот на кој ги користиме вашите лични информации и за вашите права. Тоа е причината што ви ги даваме овие информации во Политиката за приватност.

• врз основа на барањата на применливите закони и на ваше барање, бесплатно ќе ви дадеме копија од личните податоци што сме ги собрале и обработиле. За какви било дополнителни барања за информации, можеби ќе ви наплатиме разумна такса базирана на тековните административни трошоци и во согласност со применливите закони.

• ако некои од информациите што ги имаме за вас се грешни или нецелосни, имате право да ги корегирате или да ги дополните врз основа на намената на користење.

• врз основа на барањата на применливите закони, имате право да побарате бришење или отстранување на личните податоци кога не постои оправдана причина да продолжиме да ги користиме. Ќе ја разгледаме основаноста на барањето за бришење и ќе преземеме разумни чекори, вклучувајќи и технички мерки. Ве молиме имајте на ум дека можеби нема да бидеме во можност веднаш да ги отстраниме информациите од системот за резервна копија заради применливите законски и/или технолошките ограничувања. Во тој случај, безбедно ќе ги складираме вашите лични информации и ќе ги изолираме од секаква понатамошна обработка сѐ додека резервната копија не се избрише или не стане анонимна.

• имате право да се спротивставите на одредени видови обработка, вклучувајќи обработка за директен маркетинг (вклучувајќи случаи каде се користи профилирање), и во одредени околности каде законската основа за обработка (вклучувајќи профилирање) претставува наш легитимен интерес.

Особено во согласност со законите во некои законодавства:

• имате право на ограничување на обработката на вашите лични информации. Ќе ги земеме предвид основите во врска со вашето барање за ограничување. Доколку условите се применуваат на GDPR, ќе ги обработуваме вашите лични информации само во согласност со GDPR и ќе ве информираме пред да се укине ограничувањето на обработката.

• Имате право да не подлежите на одлука донесена само врз основа на автоматска обработка, вклучувајќи профилирање, што произведува правно дејство што ве засега или на сличен начин влијае значително врз вас.

• Имате право да ги барате вашите лични информации во структуриран, вообичаено користен формат и да ги пренесете информациите кај друг контролор на податоци (преносливост на податоци).

Го задржуваме правото на одбивање да ги процесираме барањата или само делумно да ги спроведеме онаму каде што постои исклучок или во спротивно имаме право да го направиме истото според применливите закони, како на пр. доколку барањето е очигледно неосновано или претерано или доколку го бара откривањето на информации за трети страни. Под некои околности, можеби и ќе наплатиме за трошоците, во ситуации каде тоа е дозволено според применливите закони. Ако ние сметаме дека одредени аспекти од барањето за бришење или пристапот до информациите може да резултираат со наша неможност законски да ги користиме информациите за гореспоменатите намени за основа, примена или одбрана на законските барања или причини дозволени со применливите закони, барањето може исто така да биде одбиено.

5.3 Отповикување на согласноста

Можете да ја повлечете согласноста што ни ја дадовте претходно за одредена цел со поднесување на барање, вклучувајќи собирање, користење и/или откривање на вашите лични информации кои ги поседуваме или ги контролираме. Врз основа на наведената услуга која ја користите, можете да ја отповикате вашата согласност доколку не' контактирате на https://privacy.mi.com/support. Ќе го обработиме вашето барање во разумен рок од моментот кога било поднесено, и после тоа нема да ги собираме, користиме и/или откриваме вашите лични податоци според вашето барање.

Во зависност од степенот на повлекувањето на вашата согласност, имајте предвид дека можеби нема да можете да продолжите да ги добивате целосните придобивки од производите и услугите на Xiaomi. Отповикувањето на вашата согласност или овластување нема да влијае врз валидноста на обработувањето што го вршиме врз основа на согласноста дадена се' до моментот на отповикувањето.

5.4 Откажување на услуга или сметка

Ако сакате да откажете одреден производ или услуга, можете да пратите е-пошта на https://privacy.mi.com/support.

Ако сакате да ја откажете Mi Сметката, имајте предвид дека откажувањето ќе ве спречи да ги користите производите и услугите на Xiaomi. Откажувањето може да биде спречено или одложено во одредени околности. На пример, ако на вашата сметка сѐ уште стои износ што го должите, како на пример, неплатено членство за Mi Музика, неплатени теми во Продавницата за теми, или неплатен заем во вашата Mi Финансии итн., нема да можеме веднаш да го поддржиме вашето барање.

Кога се најавувате на Xiaomi преку сметка на трета страна, морате да приложите барање за откажување на сметката кај третата страна.

6 Како вашите информации се пренесуваат глобално

Xiaomi ги обработува и прави резервни копии од личните информациите преку глобална оперативна и контролна инфраструктура. Во моментот, Xiaomi има податочни центри во Кина, Индија, Обединетите Држави, Германија, Русија и Сингапур. Вашите информации може да бидат пренесени во овие податочни центри со цел да се исполнат намените опишани во Политиката за приватност, во согласност со применливите закони.

Исто така, можеме да ги пренесеме вашите лични информации кај трети даватели на услуги и деловни партнери и затоа, вашите податоци може да се пренесат во други земји или региони. Законодавството во кое се наоѓаат овие глобални објекти може да не ги штитат личните информации според истите стандарди како вашето законодавство. Има различни ризици кои спаѓаат на различни закони за заштита на податоци. Но, ова не ја менува нашата посветеност на тоа да бидеме во согласност со оваа Политика за приватност и да ги штитиме вашите лични податоци.

Особено

• личните информации што ги собираме и генерираме при работата во рамките на територијата на континентална Кина се складираат во податочни центри во континентална Кина, освен прекуграничните преноси како што е дозволено со применливиот закон,.

• личните информации што ги собираме и генерираме при работата во Русија се обработуваат и складираат во податочни центри во Русија, освен прекуграничните преноси дозволени во согласност со рускиот закон,

• личните информации што ги собираме и генерираме при нашата работа во Индија се складираат во податочни центри што се наоѓаат во Индија.

Ако треба да пренесеме лични информации надвор од вашето законодавство, или кај нашите подружници или кај трети даватели на услуги, тоа ќе биде спроведено во согласност со поврзаните применливи закони. Ве осигуруваме дека сите такви преноси ги исполнуваат критериумите на применливите локални закони за заштита на податоци, притоа применувајќи заштитни мерки. Можете да дознаете за заштитните мерки што ги воспоставивме доколку контактирате со нас на https://privacy.mi.com/support.

Ако ги користите нашите производи и услуги во рамките на Европската економска зона (EEA), контролор на податоци ќе биде Xiaomi Technology Netherlands B.V., а за обработката на податоци ќе се погрижи Xiaomi Singapore Pte. Ltd. ќе го врши процесирањето на податоци. Деталите за контакт можете да ги најдете во делот „Контактирајте со нас“.

Ако Xiaomi споделува лични податоци што потекнуваат од вас во ЕЕО со ентитет на Групацијата Xiaomi Group или трет давател на услуги надвор од ЕЕО, Xiaomi тоа ќе го направи врз основа на стандардните договорни клаузули на ЕУ или кои било други заштитни мерки предвидени со GDPR. Можете да дознаете за заштитните мерки што ги воспоставивме или побарате копија од истите на https://privacy.mi.com/support.

7 Заштита на малолетници

Сметаме дека одговорноста за начинот на кој децата ги користат нашите производи или услугите ја имаат родителите или старателите. Но, не нудиме услуги директно на деца и не ги користиме личните податоци на деца за маркетингшки намени.

Доколку сте родител или старател и верувате дека малолетникот ѝ дал на Xiaomi лични информации, контактирајте не' на https://privacy.mi.com/support за да се осигурате дека личните информации ќе се отстранат веднаш и дека малолетникот ќе се одјави од било применливи услуги на Xiaomi.

8 Дали морам да се согласам со условите и одредбите на кои било трети страни?

Нашата Политика за приватност не важи за производи или услуги што ги нуди трета страна. Во зависност од производот или услугата на Xiaomi што ја користите, тие може да вклучуваат производи и услуги на трети страни во кои постои говорна поддршка, обработна на камера, видеорепродукција, услуга за чистење на системот и за безбедност, игри, статистика, интеракција со социјални мрежи, обработка на плаќања, навигација на мапи, споделување, автоматски известувања, филтрирање информации, влезни методи итн. Некои од овие ќе бидат обезбедени во облик на врски до веб-страниците на трети страни, а до некои може да се пристапи преку SDK, API итн. Исто така, вашите информации може да се соберат кога ги користите овие производи или услуги. Заради ова, ви препорачуваме да најдете време да ја прочитате политиката за приватност на третата страна, исто како што ја прочитавте нашата. Не сме одговорни за и не можеме да контролираме како трети страни ги користат личните информации кои ги собираат од вас. Нашата Политика за приватност не се однесува на други сајтови поврзани со нашите услуги.

Следниве се примери кога политиките за приватност од трети страни може да се применуваат кога ги користите специфичните производи наведени погоре:

Кога користите услуга за наплаќање од трет давател на услуги за да ја финализирате и да ја платите нарачката, личните информации што ги давате при наплаќањето се обработуваат во согласност со политиката за приватност на третата страна.

Кога ја користите функцијата за Безбедносно скенирање во апликацијата MIUI Безбедност во зависност од услугата што ќе ја изберете, ќе важи едно од следниве,:

• Политика за приватност и безбедност на информации на Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Политика за Приватност на Antiy Mobile Security AVL SDK https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Политика за Приватност на Tencent: https://privacy.qq.com

Кога ја користите функцијата Чистач во апл. MIUI Безбедност, ќе се применува Политиката за приватност на Tencent: https://privacy.qq.com

Кога користите рекламни услуги во одредени специфични апликации во MIUI, во зависност од услугата што ќе ја изберете, ќе важи едно од следниве:

• Политика за приватност на Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Политика за приватност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Кога користите Google Начин на Внесување, ќе важи Политиката за приватност на Google: https://policies.google.com/privacy

Кога вршиме статистички операции, надгледуваме фреквентност на паѓањето на апликациите, и овозможуваме опции за контрола преку cloud, ја користиме функцијата Google Analytics за Firebase или Firebase Analytic овозможена од Google Inc. Можете да прочитате повеќе за Политиката за Приватност на Google Firebase преку: https://policies.google.com/privacy и https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

За прикажување реклами во било кои од MIUI системските апл., рекламните партнери-трети страни можеби ќе собираат податоци генерирани преку вашите онлајн активности, како на пр. кликнувања на реклами и преглед на содржини, како и други активности на веб-страни или апл.

• Политика за приватност на Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Политика за приватност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Политика за Приватност на Unity: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Политика за Приватност на Vungle: https://vungle.com/privacy/

• Политика за Приватност на IronSource: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• Политика за Приватност на Applovin: https://www.applovin.com/privacy/

• Политика за Приватност на Chartboost: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Политика за Приватност на Mopub: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• Политика за Приватност на Mytarget: https://legal.my.com/us/mytarget/

• Политика за Приватност на Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/

• Политика за Приватност на Tapjoy: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• Политика за Приватност на AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

Ние можеби ги собираме и споделуваме вашите информации со третите страни-независни компании во согласност со инструкциите на нашите рекламни партнери за генерирање извештаи за нив, вклучувајќи ги и показателите за вашата интеракција со нашите реклами (доколку има). Во зависност од тоа кои MIUI системски апл. ги користите, независните компании кои допринесуваат може да вклучуваат :

• Политика за Приватност на Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• Политика за приватност на Appsflyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Политика за Приватност на Affise: https://affise.com/privacy-policy/

• Политика за Приватност на Miaozhen: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Политика за Приватност на Nielsen: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 Како ја ажурираме оваа политика за приватност

Ја прегледуваме и ажурираме периодично Политиката за приватност врз основа на промени во дејноста, технологиите и применливите закони, и соодветно ја ажурираме оваа Политика за Приватност. Ако извршиме материјални промени во оваа Политика за приватност, ќе ве известиме преку вашите регистрирани информации за контакт, како на пример, е-пошта (по е-пошта одредена на вашата сметка), или ќе ги објавиме на веб-страниците на Xiaomi, или ќе ве известиме преку мобилните уреди, за да можете да дознаете повеќе за информациите што ги собираме и како ги употребуваме. Таквите промени на Политиката за приватност ќе се применат почнувајќи од датумот на важност назначен во известувањето или на веб-страницата. Ве поттикнуваме да ја проверувате редовно оваа страница за најновите информации за нашите практики за приватност. Вашата непрекината употреба на производи и услуги на веб-страниците, мобилните телефони и/или кој било друг уред ќе биде предмет на ажурираната Политика за приватност. Кога тоа се бара од применливите закони, ние ќе ви побараме експлицитна согласност при собирање дополнителни лични информации или кога ги користиме или откриваме вашите лични информации за нови намени.

10 Контактирајте нè

Доколку имате било какви коментари или прашања во врска со оваа Политика за Приватност или во врска со собирањето, користењето и откривањето на вашите лични податоци од страна на Xiaomi, ве молиме контактирајте со нас на адресата https://privacy.mi.com/support или преку адресата наведена подолу. Кога примаме барања во врска со пристап или преземање на личните информации или во врска со приватноста, имаме професионален тим кој ги решава вашите проблеми. Ако вашето прашање вклучува сериозен проблем, може да ви побараме повеќе информации.

Ако не сте задоволни со одговорот што сте го примиле во врска со вашите лични информации, можете да поднесете поплака кај соодветниот регулаторен орган во вашата јурисдикција. Ако се консултирате со нас, ќе ви дадеме информации за соодветните методи за поплаки применливи врз основа на вашата ситуација.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

За корисници во Индија:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

Било какви несовпаѓања и поплаки во однос на процесирањето на сензитивните лични податоци или инфо. ќе бидат доставени до именуваниот Службеник за поплаки, како што е наведено подолу:

Име: Vishwanath C

Телефон: 080 6885 6286, достапен од понеделник до сабота: од 9 часот до 18 часот

Имејл: grievance.officer@xiaomi.com

За корисници во Европската Економска Зона (ЕЕА):

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

Ви благодариме што одвоивте време да се запознаете со нашата Политика за Приватност!

Новости за вас

Ги направивме следниве неколку ажурирања:

• Ажуриравме некои од нашите контакт информации.

• Ажуриравме некои од информациите кои се собирани од нас и од трети страни.

• Поставивме појасни правила за користењето на податоци кои не може да ве идентификуваат

• Направивме ажурирања во однос на тоа како ги користиме вашите лични информации, вклучувајќи подетално изнесување на процесирањето лични информации, на база на нашите легитимни интереси и во врска со вашето користење на push услугите.

• Обезбедивме повеќе детали во врска со задржувањето податоци.

• Попрецизно ги дефиниравме вашите права во однос на вашите лични информации.