Политика за приватност на Xiaomi

Нашата Политика за Приватност беше ажурирана на 4-ти септември 2019.

Ве молиме, одвојте малку време за да се запознаете со нашите практики за приватност и да нè известите доколку имате какви било прашања.

За нас

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. и нејзините подружници во рамките на Групацијата Xiaomi (во понатамошниот текст: „Xiaomi“, „ние“, „нашите“ или „нас“) ја сфаќаме многу сериозно Вашата приватност. Ја создадовме оваа Политика за Приватност имајќи ги на ум вашите потреби, и од важност е да имате целосно разбирање за нашите практики за собирање и користење лични информации, и да потврдиме дека само вие имате контрола врз секоја лична информација што сте ѝ ја довериле на Xiaomi.

За оваа Политика за приватност

Политиката за приватност важи за сите уреди, веб-страници или апликации на Xiaomi во кои таа е спомната или кои се поврзуваат со оваа Политика, освен за одредени производи и услуги на Xiaomi за кои постои независна политика за приватност. Оваа Политика за приватност објаснува како Xiaomi ги собира, употребува, открива, обработува и штити сите лични информации кои ни ги давате или кои ги собираме од вас, кога ги користите нашите производи и услуги што се наоѓаат на веб-страниците (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), и апликациите што ги нудиме на нашите мобилни уреди. Ако некој производ на Xiaomi има засебна политика за приватност, приоритет ќе има истата, а неопфатените делови ќе подлежат на условите на оваа Политика за приватност. Покрај тоа, начинот на кој одредени производи и услуги ги собираат и обработуваат вашите лични информации може да се разликува и во зависност од моделот, верзијата на услугата или регионот. Ви препорачуваме да се запознаете со засебните правила за приватност во детали.

Во оваа Политика за Приватност „лична информација“ значи информација што може да се употреби директно или индиректно за да се идентификува поединец користејќи ја самата информација, или пак од информацијата во комбинација со друга информација до која Xiaomi има пристап за тој поединец, освен ако не е поинаку пропишано со важечките закони во вашиот регион. Вашите лични информации ќе бидат користени од наша страна во целосна согласност со нашата политика за приватност.

Како можеме да ви помогнеме

Нашата крајна цел е да го обезбедиме најдоброто за сите наши корисници. Доколку имате каква било загриженост во врска со нашите практики за справување со податоци, онака како што е резимирано во Политиката за приватност, ве молиме, контактирајте не на privacy@xiaomi.com за да ги решиме вашите конкретни прашања. Ќе ни биде задоволство да ви помогнеме. Ако имате нерешени прашања во врска со приватноста или податоците кои не сме ги решиле на задоволително ниво, ве молиме, контактирајте со нашиот трет давател на услуги во Сад (бесплатно) за да го решиме спорот, на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

TRUSTe

1 Какви информации собираме и како ги употребуваме?

1.1 Какви информации собираме?

Со цел да ви ги пружиме нашите услуги, ќе ви побараме да ни ги дадете личните информации што се неопходни за да ви ги овозможиме тие услуги. Ќе ги собираме само информациите што се неопходни за специфирани, јасни и законски намени и не се обработуваат понатамошно на начин што е неусогласен со тие намени. Имате право да изберете дали ќе ни ги дадете или не информациите што ги побаравме, но во повеќето случаи, ако не ни ги дадете вашите лични информации, можеби нема да бидеме во можност да ви ги пружиме производи те или услугите што одговараат на вашите барања.

Во зависност од услугата што ќе ја изберете, може да ги собираме следните видови информации:

1.1.1 Информации што ни ги давате:

Може да ги собереме сите лични информации кои вие ни ги давате, и кои се неопходни за услугата што ја избирате. Ако користите услуги за малопродажба на mi.com, ќе треба да го дадете вашето име, број на мобилен телефон, имејл- адреса, адреса за нарачка, нарачка, податоци за фактурирање, број на банкарска сметка, име на сопственикот на сметката, број на кредитна картичка и други информации; ако ги користите услугите на Xiaomi Cloud, ќе треба да синхронизирате материјали или податоци ; ако креирате сметка, можете да обезбедите информации од тип: пол, информации поврзани со безбедноста итн; ако учествувате во MIUI Форум или друга Xiaomi платформа, можете слободно да дадете информации за тековното работно место, образовната позадина и сите други информации поврзани со вашите социјални активности.

1.1.2 Информации што ги собираме додека ги користите услугите

• Информации за уредот или SIM-картичката. На пример, IMEI број, GAID број, IMSI број, MAC адреса, сериски број, MIUI верзија и тип, ROM верзија, Android верзија, Android ID, Space ID, Оператор на SIM картичката и неговата локација, информации за екранот, информации за тастатурата на уредот, детали за производителот на уредот и име на модел, време за активирање на уредот, мрежен оператор, тип на поврзување, основни информации за хардвер и информации за користење (како што се процесорот, складирањето, резолуција и температура на уредот, модел на леќа на фотоапаратот).

• Информации што се специфични за вас и се доделени од трети даватели на услуга и деловни партнери: Може да собираме и употребуваме информации од тип рекламното ID што ви е доделено од трети даватели на услуга и деловни партнери.

• Информации поврзани со вашето користење на апликации, вклучувајќи ги основните информации за апликацијата, како список на апликации, информации за ID на апликација, верзија SDK, нагодувања за системско ажурирање, нагодувања за апликации (регион, јазик, временска зона, фонт) и запис од статус на апликација (на пр., преземање, инсталација, поставување, бришење).

• Информации генерирани кога користите некоја услуга, како вашите беџеви, оцени, информации за најавување и записи од прегледувања во услугата MIUI Форум; вашите пораки на MIUI Форум (видливи само на страната што ги испраќа и прима); рекламна содржина што се генерира кога ги користите услугите Mi push; вашето однесување (како кликнување, прегледување итн.) за рекламни услуги.

• Информации за локација (само кај специфични услуги/функции): разни видови информации за вашата точна или приближна локација ако користите услуги поврзани со локација (софтвер за навигација, софтвер за временска прогноза и софтвер со функција за лоцирање уред). На пример, регион, код на држава, код на град, код на мобилна мрежа, код на држава за мобилни уреди, идентитет на мобилен уред, информации за географска должина и ширина, нагодувања на временски зони, нагодувања на јазик. Можете да ги исклучите информациите за локација за секоја апликација одделно во било кое време од нагодувањата на телефон (Нагодувања - Дозволи).

• Информации од Записи: информациите поврзани со вашето користење на одредени функции, апликации или веб-страници. На пример, колачињата и други анонимни технологии за идентификација, IP-адреси, информации за мрежно барање, привремена историја на пораки, стандардни системски дневници, информации за падови, информации од дневник генерирани од користењето на услугите (како, време на регистрација, време на пристап, време на активност итн.).

• Други информации: Вредност на еколошките карактеристики (ECV) (т.е. вредност генерирана од ID на Mi Сметка, ID на телефонскиот уред, ID на поврзаната Wi-Fi и информации за локацијата).

1.1.3 Информации од трети извори

Кога е дозволено со закон, ќе собираме информации за вас од трети извори. На пример,

• за одредени услуги што може да вклучуваат сметка и финансиски трансакции, со ваше овластување може да ги потврдиме информациите што сте ни ги дале (на пример, телефонски број), преку овластени трети извори за безбедносни цели и против измама;

• може да примиме означени идентификациски симболи (како на пример, IMEI од рекламен агент) за да ви обезбеди рекламни услуги;

• исто така, може да добиеме одредени информации, како ID на сметка и псевдоними од услуги на трета социјална мрежа (на пр., кога користите сметка на социјална мрежа за да се најавите на услуга на Xiaomi);

• информации за вас што ни ги дале други (на пр., вашата адреса за испорака што други корисници ни ја дале кога купиле производ за вас преку услугите на mi.com).

1.1.4 Информации што не може да ве идентификуваат

Исто така може да собереме други видови информации што не се директно или индиректно поврзани со поединец, и што може да не се дефинирани како лични информации во согласност со важечките локални закони. Таквите информации може да вклучуваат статистички податоци кои се генерираат кога користите одредена услуга (на пр., информации за уред што не може да ве идентификуваат, настани од секојдневна употреба, настани за пристап до страница, време на настан за пристап до страница и настани на сесија); податоци од следење на мрежа (на пр., време на барање, број на барања или грешка на барање итн.); настани за пад на апликација. Намената на ваквото собирање е да ги подобриме услугите кои ви ги пружиме. Видот и количината на собраните информации зависи од начинот на кој ги користите нашите производи и/или услуги.

На нашите интернет страници и мобилни апликации собираме информации како што се посебни идентификатори на уред, модели на уред, броеви на системска верзија и информации за вашите активности. Целта на собирање на вакви информации е да разбереме за кои делови од нашите веб-страници, производи и услуги се интересирате најмногу и да ви дадеме вам повеќе корисни информации. Ваквите собрани податоци не се лични информации и не може да се употребат за да ве идентификуваат. Меѓутоа, ако ги комбинираме неличните со личните информации, таквите информации ќе се сметаат како лични информации.

1.2 Како ги користиме личните информации што ги собираме

Намената на собирањето лични информации е да ве обезбедиме со производи и/или услуги и да се осигураме дека сме во согласност со применливите закони, регулативи и други регулаторни барања. Тоа вклучува:

• Oбезбедување, обработка, одржување, подобрување и развој на нашите производи и/или услуги што ви ги даваме, како, испорака, активација, верификација, послепродажни услуги, поддршка на клиенти и рекламирање.

• имплементација и одржување на безбедносни заштитни мерки за да се спречи загуба и измама, како помош при идентификација на корисници, верификација на кориснички идентитет. Ги користиме вашите информации за да спречиме измама само кога следните два услови се исполнети: кога е неопходно; и кога податоците што се користат за оцена се во согласност со законските интереси на Xiaomi да ги штити корисниците и услугите.

• Справување со вашата опрема, услуги, прашања или барања, како одговарање на прашања од клиенти, праќање системски известувања и известувања од апликации, управување со вашите активности како наградни игри.

• вршење соодветни промотивни активности, како обезбедување маркетиншки и промотивни материјали и ажурирања. Ако не сакате повеќе да примате одредени видови промотивни материјали, можете да ги одбиете преку методот опишан во пораката (како на пример, врската за отпишување во долниот дел на пораката), освен ако не е поинаку одредено со применливите закони. Ве молиме исто така погледнете ги „вашите права“ подолу.

• обезбедување персонализирани услуги и содржина. Може да препорачаме персонализирани производи, услуги и активности, вклучувајќи реклами, врз основа на информациите што ги генерирате кога ги користите нашите производи и услуги, како историја на купувања, историја на прегледување веб-страници и географска локација. Имате право во секое време да одбиете да примате персонализирани реклами и да одбиете правење на профил, вклучувајќи го она што се извршило за директни маркетиншки намени. За да го направите тоа, можете да го вклучите или исклучите во секое време во нагодувањата на телефонот (Нагодувања - Дополнителни нагодувања – Приватност – Рекламни услуги) или контактирајте не на privacy@xiaomi.com. Ве молиме погледнете ги „Вашите права“ подолу.

• да ви се дозволува да објавувате коментари во јавни форуми.

• за интерни намени, како анализа на податоци, истражување и развој на статистички информации поврзани со користењето на производите или услугите, со цел да ги подобриме нашите производи или услуги. На пример, машинско учење или обука за модел на алгоритам се врши после процесот на деидентификација.

• оптимизација на перформансите на вашиот уред, како анализа на користењето на меморија или користење на CPU на вашата апликација.

• складирање и одржување информации поврзани со вашата деловна дејност (како деловна статистика) или за исполнување на нашите законски обврски.

• обезбедување локални услуги за кои не е потребна комуникација со нашите сервери, како користење на услугата Белешки на вашиот уред.

• други намени со ваша согласност.

Еве повеќе детали за тоа како ги користиме вашите информации (што може да вклучуваат лични информации):

• активирање и регистрација на вашите Xiaomi производи и услуги за вас.

• создавање и одржување на вашата Mi Сметка. Личните информации собрани кога создавате Mi Сметка на нашите веб-страници или преку нашите мобилни уреди, се употребуваат за создавање на личната Mi Сметка и страницата со вашиот профил.

• обработка на вашата нарачка за набавка. Информациите поврзани со електронски нарачки се употребуваат за обработка на налозите на набавка и поврзаните послепродажни услуги, вклучувајќи поддршка на клиенти и повторна испорака. Дополнително, бројот на нарачка ќе се употребува за споредување на нарачката со партнерот за испорака, како и за евидентирање на испораката на пакетот. Информациите на примател, вклучувајќи го името, адресата, телефонскиот број и поштенскиот број ќе се користат за намените на испораката. Вашиот адреса на електронска пошта се употребува за да ви се пратат информациите за следење на пакетот. Списокот со купени производи се употребува за печатење фактура и му овозможува на клиентот да види кои производи се наоѓаат во пакетот.

• учество во MIUI Форумот. Личните информации во врска со MIUI Форумот или други интернет-платформи на Xiaomi може да се употребуваат за прикажување на страницата со профил, интеракција со други корисници и учество во форумот.

• Обезбедување на Xiaomi Cloud и други MIUI услуги. Следниве информации: (Информации за уред или SIM картичка, вклучувајќи GAID број, IMEI број, IMSI број, телефонски број, ID на уредот, оперативен систем на уредот, MAC адреса, типот на уредот, информациите за системот, за изведбата и локацијата, вклучувајќи го кодот за мобилни, кодот на мобилната мрежа, кодот за локација и идентитетот на ќелиите), се користат за активирање на MIUI услугите, на пр. Xiaomi Cloud, синхронизација на историја на повици, синхронизација на SMS, Најди уред, за потребите за автентикација на корисник и активирање на услуги.

• дијагноза на неуспешни активирања. Информациите поврзани со локација се употребуваат за пристап при неуспешното активирање на СИМ-картичката (на пр., порти на Услуга за кратки пораки (СМС) и мрежни неуспеси) за да се изврши идентификација на мрежниот оператор на услугата и да се извести мрежниот оператор за тој неуспех.

• давање други услуги MIUI. Информациите собрани од услугите MIUI се употребуваат за вршење функции од таа услуга, притоа обезбедувајќи оптимизација на услугата, на пр., преземање, ажурирање, регистрација, вршење или оптимизација на активности поврзани со услугите MIUI. На пример, личните информации собрани од Продавницата за Теми може да овозможат услуги за препорака на персонализирани теми засновани на вашето преземање и историјата на прегледување.

• наоѓање на вашиот уред. Ако го загубите вашиот телефон, или ако ви го украдат, функцијата на Xiaomi за наоѓање на уредот може да ви помогне да го најдете за заштитите вашиот телефон. Можете да го најдете вашиот телефон на мапа користејќи ги информациите што ви ги дава вашиот телефон, да го избришете или да го заклучите. Кога го барате активно вашиот телефон, информациите за локација се снимаат од вашиот мобилен уред; во некои случаи, овие информации се добиваат од телефонските локатори или од хотспотови со Wi-Fi. Можете да ја вклучите или исклучите оваа функција од нагодувањата на телефонот во било кое време (Нагодувања - Mi Сметка - Xiaomi Cloud - Најди го уредот).

• снимање информации за локација при фотографирање. При сликање, може да ги снимите вашите информации за локација. Овие информации ќе бидат видливи во папката со фотографии и локацијата ќе се зачува во информациите за атрибути на вашите фотографии. Ако не сакате да ја снимите вашата локација додека сликате фотографија, можете да го исклучите ова во секое време во нагодувањата на камера на уредот.

• обезбедување функции за размена на пораки (на пр., Mi Talk, Mi Пораки). Ако ја преземете и користите Mi Talk, информациите што ќе ги собере Mi Talk може да се употребат за активација на оваа услуга и за идентификација на корисникот и примателот на пораката. Освен тоа, историјата на разговори се складира за да се вчита повторно откако корисникот ги преинсталирал апликациите, или за синхронизација меѓу уреди. Информациите (телефонските броеви на испраќачот и примателот и ID на Mi Пораки) може да се користат за Mi Пораки за активација на услугите и активирање на функцијата на услугата, вклучувајќи и рутирање на пораки.

• Овозможување услуги што се базираат на локација. Во текот на користење на MIUI услугите, информациите за локација може да ги користиме ние или трети даватели на услуги и деловни партнери (за повеќе информации погледнете во „Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични информации“ подолу) за да ви ја дадеме точната верзија на услугата и да ви обезбедиме точни детали за таа локација за најдобро корисничко искуство, на пр., детали за времето, пристап до локација (како дел од платформата Android). Можете да ги исклучите услугите за локација во нагодувања или да го исклучите користењето на услуги за локација на некоја апликација во секое време.

• подобрување на корисничкото искуство. Некои опции за вклучување, како што е Програмата за корисничко искуство, ѝ овозможуваат на Xiaomi да ги анализира податоците за тоа како корисниците ги користат услугите на мобилниот телефон и на MIUI услугите, со цел да се подобри корисничкото искуство, како на пр. праќање извештаи за падови.

• дозвола да го користите Безбедносниот Центар. Собраните информации може да се користат за безбедност и системско одржување на функциите во апликацијата за безбедност, како Безбедносно скенирање, Штедач на енергија, Блоклиста, Чистач итн. Со некои од овие функции работат трети даватели на услуги и/или деловни партнери (за повеќе информации погледнете во „Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични информации“ подолу). Информациите (кои не се лични информации, како на пр., списоци за дефинирање вируси) се користат за функции за Безбедносното скенирање.

• давање услуга за автоматски известувања. ID на Mi Сметка и броевите на GAID/IMEI исто така ќе се користат за да се обезбеди услугата за автоматски известувања на Xiaomi за да се процени ефикасноста на рекламната изведба и праќањето известувања од MIUI за софтверски ажурирања или објави за нови производи, вклучувајќи информации за продажба и промоции. Покрај тоа, со доверување на трети страни (кои, исто така, ќе бидат контролори на вашите лични податоци – за повеќе информации погледнете во „Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични податоци“ подолу), автоматската услуга на Xiaomi може, исто така, да ја оценува рекламната изведба или праќањето известувања со користење на вашето ID на Mi Сметка и броевите IMEI од MIUI. Може да ги користиме вашите лични информации за да ви праќаме автоматски пораки (или преку размена на пораки во рамките на нашите услуги, по е-пошта или на други начини) што ги нудат или рекламираат нашите производи и услуги и/или производите и услугите на избрани трети страни. Може да одбиете да примате маркетиншки пораки од нас и од трети страни во секое време со промена на вашите интереси во Нагодувањата на уредот, или со управување на интересите преку апликација/веб-страница на трета страна користејќи ги автоматските известувања на Xiaomi. Ве молиме исто така погледнете ги „Вашите права“ подолу.

• верификација на корисничкиот идентитет. Xiaomi користи ECV-вредност за да го потврди корисничкиот идентитет и да избегне неовластени најавувања.

• собирање повратни информации од корисниците. Повратните информации што ни ги давате се важни, бидејќи ѝ помагаат на Xiaomi да ги подобри услугите. За да ги следи повратните информации што избирате да ни ги дадете, Xiaomi може да стапи во контакт со вас користејќи ги личните информации што ги дадовте и да чува евиденција од овој разговор со цел решавање проблеми и подобрување на услугата.

• праќање известувања. Повремено може да ги употребуваме вашите лични информации за да праќаме важни известувања, како на пр., за купувања и промени во нашите услови, одредби и политики. Бидејќи тие информации се многу важни за вашата интеракција со Xiaomi, не ви препорачуваме да одбиете да ги примате таквите информации.

• спроведување промотивни активности. Ако учествувате во наградна игра, натпревар или слична промоција преку социјалните медиумски платформи на Xiaomi, може да ги користиме личните информации што ги давате за да ви ги праќаме наградите.

• вршење анализа на вашиот уред за да ви обезбедиме подобро корисничко искуство. Xiaomi може да врши хардверска или софтверска анализа за да го подобри искуството со уредот.

Може да ги комбинираме овие информации со други (вклучувајќи информации од различни услуги или уреди, како на пр., компјутери, мобилни телефони, паметни ТВ-уреди и други поврзани уреди) за да ги обезбедиме и подобриме нашите производи, услуги, содржина и реклами. На пример, може да ги користиме деталите од вашата Mi Сметка во сите услуги кои ги користите, а за кои е потребна Mi Сметка. Понатаму, за да ви овозможиме подобро искуство и да ги подобриме нашите услуги, во согласност со соодветните закони и регулативи или со ваша согласност, може да ги сортираме информациите од различни производи, услуги или опрема од вас или поврзани со вас, за да создадеме натпис, да дадеме предлози, приспособена содржина и персонализирани функции. На пример, може да ја користиме историјата од пребарување во прегледувачот за да ви препорачаме производи или услуги на Mi.com што би ве интересирале. И, во согласност со причините за горенаведеното комбинирање на информации и барањата на применливите закони, ќе ви обезбедиме одредени контролни механизми за таквото комбинирање. Имате право да одбиете да примате од нас директен маркетинг и автоматизирано носење одлуки, итн. За да ги остварите овие права, можете да пратите е-пошта на privacy@xiaomi.com или да се осврнете на контролните механизми опишани во одделните политики за приватност на секој производ. Исто така, погледнете ги „Вашите права“ подолу.

2 Колачиња и други технологии

Технологиите како што се колачињата, ознаките и скриптите се користени од Xiaomi и нашите трети даватели на услуги и деловни партнери (за повеќе информации погледнете во „Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични информации“ подолу). Овие технологии се користат за анализа на трендови, раководење со локацијата, следење на корисничките движења на веб-страницата и собирање демографски информации за нашата база на корисници како целина. Може да добиваме извештаи врз основа на користењето на овие технологии од овие компании од поединци, и од страна на мноштво корисници. Овие технологии ни помагаат да го разбереме подобро однесувањето на корисниците, ни кажуваат кои делови од нашата веб-страница биле посетени, и ја олеснуваат и мерат ефикасноста на рекламите и веб-пребарувањата. Ги третираме информациите собрани со колачиња и други технологии како информации што не се лични, освен каде што IP-адресите или сличните идентификатори се сметаат за лични информации според локалните закони.

• Дневници-датотеки: Како што важи и за повеќето веб-страници, собираме одредени информации и ги складираме во дневници-датотеки. Овие информации може да вклучуваат IP-адреси, тип на прегледувач, даватели на интернет-услуги (ISP), страници со врски/за излез, оперативен систем, печат со датум/временски печат, и/или податоци од патеки на кликови. Не ги поврзуваме овие автоматски собрани податоци со други информации што ги собираме за вас.

• Рекламирање: Соработуваме со нашите трети даватели на услуги и деловни партнери (за повеќе информации погледнете во „Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични информации“ подолу) или за да прикажуваме реклами на нашата веб-страница или за да управуваме со нашите реклами на други веб-страници. Нашите трети даватели на услуги и деловни партнери може да користат технологии, како на пример колачиња, за да собираат информации за вашите активности на оваа локација и на други локации, за да ви обезбедат рекламни услуги врз основа на вашите активности при прегледување и интереси. Пред да ја обезбедиме оваа рекламна услуга за вас, ние прво ќе ја добиеме вашата претходна експлицитна согласност и ќе вклучиме јасна потврдна акција. Ако не сакате овие информации да се употребуваат со цел да ви праќаме реклами врз основа на вашите интереси, можете да одбиете со кликнување тука http://preferences-mgr.truste.com.

• Софтвер за анализа: Во некои од нашите мобилни апликации користиме софтвер за аналитика на мобилни уреди, за да ни овозможи да ја разбереме подобро функционалноста на софтверот на вашиот мобилен телефон. Овој софтвер може да евидентира информации како на пример, колку често ја користите апликацијата, настаните што се случуваат во апликацијата, вкупно користење, податоци за перформанси и каде се јавуваат падови во апликацијата. Не ги поврзуваме информациите што ги складираме во софтверот за анализа со кои било лични информации што ги поднесувате во мобилната апликација.

• локален склад – HTML5/Flash: Користиме предмети за локално складирање (Local Storage Objects - LSOs), како HTML5 или Flash за да складираме содржина и претпочитани параметри. Третите страни со кои соработуваме за да обезбедиме одредени функции на нашите веб-сајтови или за да прикажеме реклами врз основа на вашата активност при веб-прегледувањето, исто така употребуваат HTML5 или Flash-колачиња за да собираат и складираат информации. Разни прегледувачи може да нудат сопствена алатка за управување за отстранување на HTML5 предмети за локално складирање (LSOs). За да управувате со Flash-колачињата, кликнете тука: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Како ги споделуваме, пренесуваме и откриваме јавно вашите лични информации

3.1 Споделување

Не продаваме никакви лични информации на трети страни. Понекогаш може да ги споделиме вашите лични информации со трети страни (како што е опишано подолу) за да ги обезбедиме и подобриме нашите производи или услуги, вклучувајќи понуда на производи или услуги врз основа на вашите барања. Ако повеќе не сакате да ни дозволите да ги споделуваме овие информации, контактирајте со нас на privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Споделување што активно го избирате или барате

Со ваша експлицитна согласност или на ваше барање, ќе ги споделуваме вашите лични информации во рамките на вашата согласност/барање со одредени трети страни назначени од вас. На пример, кога ја користите Mi Сметката за да се најавите на веб-страница или во апликација на трета страна.

3.1.2 Споделување информации со нашата групација

Со цел да ги вршиме успешно деловните дејства и да ви ги обезбедуваме сите функции на нашите производи или услуги, можеби повремено ќе ги споделуваме вашите лични информации со други компании соработници на Xiaomi.

3.1.3 Споделување со екосистемските компании на нашата група

Xiaomi работи заедно со група компании што заедно го формираат Mi Екосистемот. Компаниите на Mi Екосистемот се независни ентитети, во кои вложила и кои ги развила Xiaomi, и се експерти во своите деловни дејности. Xiaomi може да им ги открие вашите лични информации на компаниите во Mi Екосистемот со цел да ви обезбеди возбудливи производи и услуги и да ги подобри истите (хардверски и софтверски) на компаниите од Mi Екосистемот. Некои од овие производи или услуги сепак ќе го носат брендот на Xiaomi, а други ќе го користат сопствениот бренд. Компаниите на Mi Екосистемот може повремено да споделуваат информации со Xiaomi во врска со производите или услугите што го носат брендот на Xiaomi за да Xiaomi обезбеди хардверски и софтверски услуги, носејќи подобри функции и корисничко искуство. Xiaomi ќе презема соодветни управни и технички мерки за да ја осигура безбедноста на обработката на вашите лични информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на шифрирањето на вашите лични информации.

3.1.4 Споделување со трети даватели на услуги и деловни партнери

За да можеме да ви ги обезбедуваме производите и услугите опишани во оваа Политика за Приватност, можеби, ќе ги споделуваме вашите лични информации со нашите трети даватели на услуги и деловни партнери кога тоа е неопходно.

Тоа ги вклучува нашите доставувачи, податочни центри, капацитети за складирање податоци, даватели на услуги за корисници, даватели на рекламни и маркетиншки услуги и други деловни партнери. Овие трети страни може да ги обработат вашите лични податоци наместо Xiaomi, односно за една или повеќе намени од оваа Политика за приватност. Гарантираме дека споделувањето на личните информации кои се неопходни за да ви ги обезбедуваме услугите е само за овластени, законски, неопходни, одредени и експлицитни намени. Xiaomi ќе изврши детална анализа и ќе склучи договори за да обезбеди дека третите даватели на услуги ги почитуваат законите за приватност применливи во вашето законодавство. Може да се јават случаи кога тие трети даватели на услуги имаат сопствени обработувачи на податоци.

За да обезбедиме мерење на изведбите, анализа и други деловни услуги, може исто така да ги споделуваме информациите (неличните информации) со трети страни (како на пр. рекламни агенти на нашите веб-страници) во збирен облик. Ги користиме информациите што ги имаме да им помогнеме на рекламните агенти и на другите деловни партнери да ја оценат ефикасноста и покриеност на нивните реклами и услуги, и да разберат какви типови луѓе ги користат нивните услуги и како тие вршат интеракција со нивните веб-страници, апликации и услуги. Исто така, може да споделуваме со нив трендови за општо користење на нашите услуги, како на пр. бројот на клиенти во одредена група луѓе кои купуваат одредени производи или вршат одредени трансакции.

3.1.5 Други

Xiaomi можеби ќе мора да ги открие вашите лични податоци според законските барања, законските постапки, парниците и/или барањата од јавни агенции и од владини агенции. Обврзани сме да откриеме информации за вас ако тоа е неопходно или соодветно за националната безбедност, спроведувањето на законите или други прашања од јавна важност.

Исто така, обврзани сме да откриеме информации за вас ако тоа е со цел да ги спроведеме нашите услови или да ја заштитиме нашата дејност, правата, средствата или производите или да ги заштитиме корисниците, или ако откривањето е неопходно за следните цели (откривање, спречување и решавање на измама, неовластено користење на производот, кршење на нашите услови или на политиките или други штетни или незаконски активности). (Може да постојат случи каде Xiaomi може да ги собира, користи или открие вашите лични информации без ваша согласност, доколку е дозволено и само до степен до кој е дозволено во согласност со применливите закони за заштита на податоците). Тоа може да вклучува давање на вашите лични информации на јавни или владини агенции; комуникација со трети партнери за веродостојноста на вашата сметка со цел се спречи измама, прекршоци и друго штетно однесување.

Освен тоа, може да ги споделуваме вашите лични информации со:

• нашите книговодители, ревизори, адвокати или слични советници кога им бараме да ни дадат професионален совет, и

• инвеститори и други трети страни во случај на конкретна или можна продажба или друга корпоративна трансакција поврзана со ентитет во Групацијата Xiaomi Group, и

• кои било трети страни, ако сте ги овластиле да го прават тоа во врска со конкретно откривање.

3.2 Пренос

Xiaomi нема да ги пренесе вашите лични податоци на ниеден субјект освен во следните случаи:

• кога сме ја добиле вашата експлицитна согласност;

• ако Xiaomi учествува во спојување, купување или продажба на сите или дел од нејзините сопствености, ќе ве известиме за какви било промени во сопственоста, користењето и кој било избор што можеби го имате за вашите лични информации по е-пошта и/или со објава на видно место на нашите веб-страници.

3.3 Јавно откривање

Освен објавувањето на бројот на победничкиот мобилен телефон или ID на Mi Сметка или корисничкото име кога го објавуваме списокот со победници во облик што може да се открие, Xiaomi ќе ги открие јавно вашите лични информации само во следните околности:

• кога законски сме ја добиле вашата експлицитна согласност;

• при јавно откривање врз основа на закон или од разумни причини: вклучувајќи ги законите и регулативите, законски постапки, парниците или на барање од соодветни владини оддели.

4 Како ги складираме и штитиме вашите лични информации

4.1 Безбедносни мерки за заштита на Xiaomi

Посветени сме на тоа да ги заштитиме вашите лични информации. За да спречиме неовластен пристап, откривање или други слични опасности, ги воведовме сите законско неопходни физички, електронски и управни постапки за да ги заштитиме и обезбедиме информациите што ги собираме на вашите мобилни уреди и на веб-страниците на Xiaomi. Ќе се осигураме дека ги штитиме вашите лични информации во согласност со применливите закони. На пример, кога пристапувате на вашата Mi Сметка, можете да изберете да ја користите нашата програма за верификација во два чекори за поголема безбедност. Кога праќате или примате податоци од вашиот уред Xiaomi до нашите сервери, се осигуруваме дека тие се шифрирани со користење на безбедносниот протокол „Secure Sockets Layer - SSL“ и други алгоритми.

Сите ваши лични информации се складираат на безбедни сервери и се заштитени во контролирани капацитети. Ги класифицираме вашите информации врз основа на важност и чувствителност и се осигуруваме дека вашите лични информации го имаат потребното ниво на безбедност. Имаме специјални контроли за пристап при складирање на податоци во облак, и редовно ги прегледуваме нашите практики за собирање, складирање и обработка на информации, вклучувајќи физички безбедносни мерки за заштита од каков било неовластен пристап и користење.

Вршиме детална анализа на деловните партнери и третите даватели на услуги за да осигураме дека тие се способни да ги заштитат вашите лични информации. Исто така, проверуваме дали овие трети страни ги исполнуваат соодветните безбедносни стандарди со воведување соодветни договорни ограничувања и вршење на ревизии и процени кога е потребно. Покрај тоа, нашите вработени и тие на нашите деловни партнери и трети даватели на услуги кои имаат пристап до вашите лични информации подлежат на извршни договорни обврски за доверливост.

Вршиме курсеви за обука и тестирање за заштита на безбедноста и приватноста за да ја зголемиме свеста на нашите вработени за важноста на заштитата на личните информации. Ќе ги преземеме сите потребни практични и законски чекори за да ги заштитиме вашите лични податоци. Но, треба да знаете дека користењето на интернетот не е целосно безбедно, и од таа причина не можеме да ја гарантираме безбедноста или интегритетот на кои било лични информации што се пренесуваат преку вас или до вас преку интернетот.

Прекршоците на личните информации ги решаваме во согласност со применливиот закон за заштита на податоци, а тоа вклучува известување на соодветниот надзорен орган за заштита на податоци и на субјектите на податоците каде што тоа е потребно.

4.2 Што може вие да направите

Можете да поставите уникатна лозинка за Xiaomi и да не ја откривате никому лозинката за најавување или информациите за сметката (освен ако не сте го овластиле соодветно тоа лице) во случаj на обелоденување на лозинка на други веб-страници, што би можело да ја наруши безбедноста на вашата сметка кај Xiaomi. Кога е можно, не откривајте го никому кодот за верификација што го примивте (вклучувајќи ги оние што тврдат дека се од службата за клиенти на Xiaomi). Кога се најавувате како корисник на Mi Сметка на веб-страници на Xiaomi, особено на туѓ компјутер или на јавни интернетски терминали, секогаш треба да се одјавите на крајот на сесијата.

Xiaomi нема да биде одговорна за безбедносни пропусти предизвикани од трета страна која пристапила до вашите лични податоци поради ваш личен неуспех да ги сочувате вашите лични податоци приватни. Без оглед на горенаведеното, мора веднаш да нè известите ако се јави какво било неовластено користење на вашата сметка од друг корисник на интернет или од какво било прекршување на безбедноста. Вашата помош ќе ни помогне да ја заштитиме приватноста на вашите лични податоци.

4.3 Пристап до други функции на вашиот уред

На нашите апликации може да им треба пристап до одредени функции на вашиот уред, како што е пристап на е-пошта до контакти, складирање SMS и статус на Wi-Fi мрежа и др. Овие информации се користат со цел да им се дозволи на апликациите да функционираат на вашиот уред и да ви овозможат интеракција со апликациите. Во секое време можете да ги отповикате дозволите ако ги исклучите на ниво на уред или ако не контактирате на privacy@xiaomi.com.

4.4 Политика за задржување

Ги задржуваме личните информации онолку долго колку што е неопходно за намената на собирањето на информации опишани во оваа Политика за приватност или во која било друга одделна политика за приватност дадена за одреден производ или услуга, или како што потребно во согласност со применливите закони. Деталните периоди на задржување се наведени во одредената услуга или на страницата на поврзаниот производ. Ќе престанеме да ги задржуваме и бришеме или анонимизираме личните информации штом ќе се исполни целта на собирањето, или откако ќе го потврдиме вашето барање за бришење, или откако ќе го укинеме соодветниот производ или услуга. Исклучок претставуваат личните информации што ги обработуваме за јавен интерес, за научна намена, за историски истражувања или за статистички намени. Xiaomi ќе го задржи овој вид информации подолго од стандардниот период за задржување кога е дозволено врз основа на применливите закони или на ваше барање, дури и ако понатамошната обработка на податоци не е поврзана со првичната намена на собирањето.

5 Вашите права

Контролирање на вашите лични податоци

5.1 Нагодувања за контролирање

Xiaomi разбира дека грижата за приватноста се разликува од лице до лице. Затоа, даваме примери за начините на кои Xiaomi ви овозможува да го ограничите собирањето, користењето, откривањето или обработката на вашите лични информации и да ги контролирате поставките за приватност:

• Вклучување/исклучување на функциите Програма за корисничко искуство и Пристап до локација;

• најавување и одјавување од Mi Сметка;

• вклучување/исклучување на функциите за синхронизација на Xiaomi Cloud; и

• бришење на кои било информации складирани во Xiaomi Cloud преку i.mi.com;

• Вклучување / исклучување на други услуги и функционалности во врска со чувствителни или лични информации. Можете да добиете повеќе детали во врска со безбедносниот статус на вашиот уред и во апликацијата MIUI Безбедност.

Ако претходно сте се согласиле да ги користиме вашите лични податоци за горенаведените цели, можете да го промените мислењето во секое време ако ни пишете или ако ни пратите е-пошта на privacy@xiaomi.com.

5.2 Вашите права на сопствените лични информации

Во зависност од применливите закони и регулативи, имате право на пристап, корекција и бришење на кои било лични информации што ги имаме за вас (во понатамошниот текст наведено како барање).

Исто така, имате право на пристап и ажурирање на деталите поврзани со личните информации на вашата Mi Сметка на http://account.mi.com или ако се најавите на сметката од вашиот уред. За дополнителни информации, пишете ни или контактирајте на адресата за е-пошта подолу. Е-пошта: privacy@xiaomi.com.

Вашето барање мора да биде во согласност со применливите закони и регулативи и следните услови:

(1) преку ексклузивниот пристап на Xiaomi до барање и за заштита на безбедноста на вашите информации, вашето барање треба да биде писмено (освен ако локалниот закон експлицитно прифаќа само усно барање);

(2) Потребно е да обезбедите доволно информации за да ѝ овозможите на Xiaomi да го провери вашиот идентитет и да се обезбеди дека барателот е ентитетот или законски овластеното лице на бараните информации.

Штом ќе добиеме доволно информации за да потврдиме дека вашето барање може да се обработи, ќе продолжиме така што ќе ви одговориме во временската рамка одредена во согласност со вашите применливи закони за заштита на податоците.

Подетално:

• имате право да добиете јасни, транспарентни и лесно разбирливи информации за начинот на кој ги користиме вашите лични информации и за вашите права. Тоа е причината што ви ги даваме овие информации во Политиката за приватност.

• врз основа на барањата на применливите закони, на ваше барање, бесплатно ќе ви дадеме копија од личните податоци што сме ги собрале и обработиле. За какви било дополнителни барања за информации, можеби ќе ви наплатиме разумна такса базирана на тековните административни трошоци и во согласност со применливите закони.

• ако некои од информациите што ги имаме за вас се грешни или нецелосни, имате право да ги корегирате или да ги дополните врз основа на намената на користење.

• врз основа на барањата на применливите закони, имате право да побарате бришење или отстранување на личните податоци, кога не постои задолжителна причина да продолжиме да ги користиме. Ќе ја разгледаме основаноста на барањето за бришење и ќе преземеме разумни чекори, вклучувајќи и технички мерки. Ако основаноста се потврди, можеби нема да бидеме во можност веднаш да ги отстраниме информациите од системот за резервна копија заради применливите законски и безбедносни технологии. Во тој случај, безбедно ќе ги складираме вашите лични информации и ќе ги изолираме од секаква понатамошна обработка сѐ додека резервната копија не се исчисти или не стане анонимна.

• имате право да се спротивставите на одредени видови обработка, вклучувајќи обработка за директен маркетинг (вклучувајќи случаи каде се користи профилирање), и во одредени околности каде законската основа за обработка (вклучувајќи профилирање) претставува наш легитимен интерес.

Особено во согласност со законите во некои законодавства:

• имате право на ограничување на обработката на вашите лични информации. Ќе ги земеме предвид основите во врска со вашето барање за ограничување. Доколку условите го опфаќаат GDPR, ќе ги обработуваме вашите лични информации само во согласност со GDPR и ќе ве информираме пред да се укине ограничувањето на обработката.

• Имате право да не подлежите на одлука донесена само врз основа на автоматска обработка, вклучувајќи профилирање, што произведува правно дејство што ве засега или на сличен начин влијае значително врз вас.

• имате право да ги барате вашите лични информации во структуриран, вообичаено користен формат и да ги пренесете информациите кај друг контролор на податоци.

Имаме право да одбиеме да обработуваме барања што немаат значење/што се збунувачки, барања што ги оштетуваат правата на приватност на други лица, особено нереални барања, барања за кои е потребна несразмерна техничка работа и барања што се непотребни во согласност со локалниот закон, информации што станале јавни, информации дадени во доверливи околности. Ако ние сметаме дека одредени аспекти од барањето за бришење или пристапот до информациите може да резултираат со наша неможност да ги користиме законски информациите за гореспоменатите намени против измама или за безбедност, барањето може, исто така, да биде одбиено.

5.3 Отповикување на согласноста

Можете да ја повлечете согласноста што ни ја дадовте претходно за одредена цел со поднесување барање, вклучувајќи собирање, користење и/или откривање на вашите лични информации кои ги имаме или ги контролираме. Врз основа на спцифичната услуга што ја користите, можете да го посетите центарот за управување со Mi Сметка на https://account.xiaomi.com/pass/del или да ни пратите е-пошта на privacy@xiaomi.com. Ќе го обработиме вашето барање во разумен рок од моментот кога било поднесено, и после тоа нема да ги собираме, користиме и/или откриваме вашите лични податоци како што побаравте.

Во зависност од опсегот на повлекувањето на вашата согласност, имајте предвид дека можеби нема да можете да продолжите да ги добивате целосните придобивки од производите и услугите на Xiaomi. Повлекувањето на вашата согласност или овластување нема да влијае врз валидноста на обработувањето што го вршиме врз основа на согласноста дадена до моментот на повлекувањето.

5.4 Откажување на услуга или сметка

Ако сакате да откажете одреден производ или услуга, можете да пратите е-пошта на privacy@xiaomi.com за одјавување.

Ако сакате да ја откажете Mi Сметката, имајте предвид дека откажувањето ќе ве спречи да ги користите производите и услугите на Xiaomi. Откажувањето може да биде спречено или одложено во одредени околности. На пример, ако на вашата сметка сѐ уште стои износ што го должите, како на пример, неплатено членство за Mi Музика, неплатени теми во Продавницата за теми, или неплатен заем во вашата Mi Финансии итн., не можеме веднаш да го услужиме вашето барање.

Кога се најавувате на Xiaomi преку сметка на трета страна, морате да приложите барање за откажување на сметката кај третата страна.

6 Како вашите информации се пренесуваат глобално

Xiaomi ги обработува и прави резервни копии од личните информациите преку глобална оперативна и контролна инфраструктура. Во моментот, Xiaomi има податочни центри во Кина, Индија, Обединетите Држави, Германија, Русија И Сингапур. Вашите информации може да се пренесат во овие податочни центри со цел да се исполнат намените опишани во Политиката за приватност, во согласност со применливите закони.

Исто така, можеме да ги пренесеме вашите лични информации кај трети даватели на услуги и деловни партнери и затоа, вашите податоци може да се пренесат во други земји или региони. Законодавството во кое се наоѓаат овие глобални објекти може да не ги штитат личните информации според истите стандарди како вашето законодавство. Во различните закони за заштита на податоци постојат различни опасности и може да ги пренесеме и складираме вашите лични информации во прекуморски објекти. Но, ова не ја менува нашата посветеност на тоа да бидеме во согласност со оваа Политика за приватност и да ги штитиме вашите лични податоци.

Особено

• личните информации што ги собираме и генерираме при работата во рамките на територијата на континентална Кина се складираат во податочни центри во континентална Кина, освен прекуграничните преноси како што е дозволено со применливиот закон,.

• личните информации што ги собираме и генерираме при работата во Русија се обработуваат и складираат во податочни центри во Русија, освен прекуграничните преноси дозволени во согласност со рускиот закон,

• личните информации што ги собираме и генерираме при нашата работа во Индија се складираат во податочни центри што се наоѓаат во Индија.

Ако треба да пренесеме лични информации надвор од вашето законодавство, или кај нашите подружници или кај трети даватели на услуги, ќе бидеме во сообразност со поврзаните применливи закони. Ве осигуруваме дека сите такви преноси ги исполнуваат критериумите на применливите локални закони за заштита на податоци притоа применувајќи заштитни мерки. Можете да дознаете за заштитните мерки што ги воспоставивме ако контактирате со нас на privacy@xiaomi.com.

Ако ги користите нашите производи и услуги во Европската економска област (EEО), како контролор на податоци ќе функционира Xiaomi Technology Netherlands B.V.,а за обработката на податоци, Xiaomi Singapore Pte Ltd. Деталите за контакт можете да ги најдете во делот „Контактирајте со нас“.

Ако Xiaomi споделува лични податоци што потекнуваат од вас во ЕЕО со ентитет на Групацијата Xiaomi Group или трет давател на услуги надвор од ЕЕО, ќе го правиме тоа врз основа на европските договорни клаузули или кои било други заштитни мерки предвидени со GDPR.

7 Заштита на малолетници

Сметаме дека одговорноста за начинот на кој децата ги користат нашите производи или услугите ја имаат родителите или старателите. Но, не нудиме услуги директно на деца и не ги користиме личните податоци на деца за маркетиншки намени.

Ако сте родител или старател и ако верувате дека малолетникот ѝ дал на Xiaomi лични информации, контактирајте не на privacy@xiaomi.com за да се осигурате дека личните информации ќе се отстранат веднаш и дека малолетникот ќе се отпише од кои било применливи услуги на Xiaomi.

8 Дали морам да се согласам со условите и одредбите на кои било трети страни?

Нашата Политика за приватност не важи за производи или услуги што ги нуди трета страна. Во зависност од производот или услугата на Xiaomi што ја користите, тие може да вклучуваат производи и услуги на трети страни во кои постои говорна поддршка, обработна на камера, видеорепродукција, услуга за чистење на системот и за безбедност, гејминг, статистика, интеракција со социјални мрежи, обработка на плаќања, навигација на мапи, споделување, автоматски известувања, филтрирање информации, влезни методи итн. Некои од овие ќе бидат обезбедени во облик на врски до веб-страници на трети страни, а до некои ќе можете да пристапите во облик на SDK, API итн. Исто така, вашите информации може да се соберат кога ги користите овие производи или услуги. Заради ова, ви препорачуваме да најдете време да ја прочитате политиката за приватност на третата страна, исто како што ја читате нашата. Не сме одговорни за и не можеме да контролираме како трети страни ги користат личните информации што ги собираат од вас. Нашата Политика за приватност не се однесува на други локации поврзани со нашите услуги.

Следниве се примери кога политиките за приватност на трети страни може да важат кога ги користите специфичните производи наброени погоре:

• кога користите услуга за наплаќање од трет давател на услуги за да ја финализирате и да ја платите нарачката, личните информации што ги давате при наплаќањето се обработуваат во согласност со политиката за приватност на третата страна,

• кога ја користите функцијата за Безбедносно скенирање во апликацијата MIUI Безбедност во зависност од услугата што ќе ја изберете, ќе важи едно од следниве,:

• Политиката за приватност и безбедност на Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Договор за лиценца за AVL SDK за мобилни уреди: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Политика за приватност на Tencent: https://privacy.qq.com

• Кога ја користите функцијата Чистач на апликацијата MIUI Безбедност, во зависност од изборот на услуга, ќе важи едно од следниве:

• Политика за приватност за мобилни уреди на Cheetah: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Политика за приватност на Tencent: https://privacy.qq.com

• Кога користите рекламни услуги во одредени специфични апликации во MIUI во зависност од услугата што ќе ја изберете, ќе важи едно од следниве:

• Политика за приватност на Google: https://policies.google.com/privacy

• Политика за приватност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Кога користите влезен метод на Google, ќе важи Политиката за приватност на Google: https://policies.google.com/privacy

9 Како ја ажурираме оваа политика за приватност

Ја прегледуваме и ажурираме периодично Политиката за приватност врз основа на промените во дејноста и технологијата. Ако извршиме материјални промени во оваа Политика за приватност, ќе ве известиме преку вашите регистрирани информации за контакт, како на пример, е-пошта (по е-пошта одредена на вашата сметка), или ќе ги објавиме на веб-страниците на Xiaomi, или ќе ве известиме преку мобилните уреди, за да можете да дознаете повеќе за информациите што ги собираме и како ги употребуваме. Таквите промени на Политиката за приватност ќе се применат почнувајќи од датумот на важност назначен во известувањето или на веб-страницата. Ве поттикнуваме да ја проверувате редовно оваа страница за најновите информации за нашите практики за приватност. Вашата непрекината употреба на производи и услуги на веб-страниците, мобилните телефони и / или кој било друг уред ќе се смета за прифаќање на ажурираната Политика за приватност. Ќе ви побараме експлицитна согласност кога собираме дополнителни лични информации или кога ги користиме или откриваме личните информации за нови намени.

10 Друго

10.1 Еднократно најавување

Во зависност од вашата судска надлежност, можеби можете да се најавувате на нашата веб-страница користејќи разни начини за најавување со услугите OAuth. Овие услуги ќе го автентикуваат вашиот идентитет, ќе ви понудат опција да споделите одредени лични информации (како вашето име и адреса на е-пошта) со нас, и да го пополните претходно нашиот образец за пријавување. Услугите OAuth ви дозволуваат да изберете дали ќе ги објавите или не информациите за вашите лични активности на профилната страна на оваа веб-страница за да ги споделите со останатите во вашата мрежа.

Контактирајте со нас

Доколку имате било какви коментари или прашања во врска со оваа Политика за Приватност или во врска со собирањето, користењето и откривањето на вашите лични податоци од страна на Xiaomi, ве молиме контактирајте со нас на адресата подолу и спомнете ја „Политика за Приватност“. Кога примаме прашања за приватност или за личните информации во врска со барања за пристап/преземање, имаме професионален тим што ги решава вашите проблеми. Ако вашето прашање вклучува сериозен проблем, може да ви побараме повеќе информации. Ако не сте задоволни со одговорот што сте го примиле, можете да поднесете поплака кај соодветниот регулаторен орган во вашата судска надлежност. Ако се консултирате со нас, ќе ви дадеме информации за соодветните методи за поплаки применливи врз основа на вашата ситуација.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

За корисници во Европската економска област (EEО): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Ви благодариме што одвоивте време да се запознаете со нашата Политика за Приватност!