Languages

Dasar Privasi Xiaomi

Dasar Privasi kami telah dikemas kini pada 4 September 2019.

Sila luangkan masa untuk membiasakan diri anda dengan amalan privasi kami dan beritahu kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Mengenai kami

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., dan syarikat bersekutunya dalam Kumpulan Xiaomi Group (selepas ini dirujuk sebagai “Xiaomi”, “kami” atau “kami”) sangat memandang serius privasi anda. Dasar Privasi direka dengan mempertimbangkan keperluan anda dan anda perlu memahami amalan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi kami secara menyeluruh, serta memastikan bahawa akhirnya, anda mempunyai kawalan terhadap maklumat peribadi anda yang diberikan kepada Xiaomi.

Mengenai Dasar Privasi ini

Kecuali untuk produk atau perkhidmatan Xiaomi tertentu yang mengandungi dasar privasi bebas, Dasar Privasi ini digunakan untuk semua peranti, tapak web atau aplikasi Xiaomi yang merujuk atau memaut kepada Dasar Privasi ini. Dasar Privasi ini menerangkan cara Xiaomi mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memproses dan melindungi sebarang maklumat peribadi yang anda beri kepada kami atau yang kami kumpul daripada anda, apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami yang terletak di (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) dan aplikasi kami yang kami tawarkan pada peranti mudah alih anda. Jika produk Xiaomi menyediakan dasar privasi berasingan, dasar privasi berasingan tersebut akan diutamakan, sementara bahagian yang tidak dirangkumi akan tertakluk kepada terma Dasar Privasi ini. Oleh itu, cara produk dan perkhidmatan tertentu mengumpul dan memproses maklumat peribadi anda juga mungkin berbeza-beza bergantung kepada model, versi atau rantau perkhidmatan. Kami mencadangkan anda merujuk dasar privasi yang berasingan untuk butiran.

Di bawah Dasar Privasi, "maklumat peribadi" bermakna maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu secara langsung atau tidak langsung, sama ada daripada maklumat itu sendiri atau daripada maklumat tersebut yang digabungkan dengan maklumat lain yang dapat diakses oleh Xiaomi tentang individu tersebut, melainkan seperti yang diberikan secara khusus oleh undang-undang yang berkenaan di rantau anda. Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda dengan tegas menurut dasar privasi.

Cara kami dapat membantu anda

Pada dasarnya, perkara yang kami mahu adalah yang terbaik untuk semua pengguna kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan dengan amalan pengendalian data kami seperti yang diringkaskan dalam Dasar Privasi ini, sila hubungi privacy@xiaomi.com untuk menangani kebimbangan tertentu anda. Kami dengan sukacita ingin mendengar daripada anda. Sekiranya anda mempunyai kebimbangan tentang penggunaan data atau privasi yang kami tidak dapat tangani dengan baik, hubungi penyedia penyelesaian pertikaian pihak ketiga di Amerika Serikat (percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1 Apakah maklumat yang dikumpulkan oleh kami dan bagaimana kami boleh menggunakannya?

1.1 Apakah maklumat yang dikumpulkan oleh kami

Untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, kami akan meminta anda memberikan maklumat peribadi yang perlu untuk menyediakan perkhidmatan tersebut kepada anda. Kami hanya akan mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk tujuan tertentu, konkrit, eksplisit dan sah dan tidak diproses selanjutnya dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Anda berhak memilih sama ada mahu memberikan maklumat yang kami minta atau tidak tetapi dalam kebanyakan kes, jika anda tidak memberikan maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan kami kepada anda atau memberi respons terhadap pertanyaan anda.

Bergantung kepada perkhidmatan yang anda pilih, kami boleh mengumpul jenis maklumat yang berikut:

1.1.1 Maklumat yang anda beri kepada kami:

Kami boleh mengumpul sebarang maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami dan ia perlu untuk perkhidmatan yang anda pilih. Contohnya, anda boleh memberikan nama, nombor telefon bimbit, alamat e-mel, alamat penghantaran, pesanan, butiran invois, nombor akaun bank, nama pemegang akaun, nombor kad kredit dan maklumat anda yang lain jika anda menggunakan perkhidmatan peruncitan mi.com; anda boleh menyegerakkan material dan data jika anda menggunakan perkhidmatan Xiaomi Cloud; anda boleh memberikan jantina, maklumat berkaitan keselamatan anda dan lain-lain jika anda mencipta akaun; anda boleh memberikan jawatan semasa, latar belakang pendidikan dan sebarang maklumat lain yang berkaitan dengan aktiviti sosial anda secara bebas jika anda menyertai Forum MIUI atau platfom Xiaomi yang lain.

1.1.2 Maklumat yang kami kumpulkan dalam penggunaan perkhidmatan anda

• Maklumat peranti atau berkaitan SIM. Contohnya, nombor IMEI, nombor GAID, nombor IMSI, alamat MAC, nombor siri, versi dan jenis MIUI, versi ROM, versi Android, ID Android, ID Space, operator kad SIM dan kawasan lokasinya, maklumt paparan skrin, maklumat pad kekunci peranti, butiran pengilang peranti dan nama model, masa pengaktifkan peranti, operator rangkaian, jenis sambungan, maklumat perkakasan asas dan maklumat penggunaan (seperti CPU, storan, penggunaan bateri, resolusi skrin dan suhu peranti, model lensa kamera).

• Maklumat untuk anda anda yang mungkin diperuntukkan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan rakan kongsi perniagaan: Kami boleh mengumpul dan menggunakan maklumat seperti ID pengiklanan anda yang diperuntukkan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan rakan kongsi perniagaan.

• Maklumat berkaitan penggunaan aplikasi anda, termasuk maklumat asa aplikasi, seperti senarai aplikasi, maklumat ID aplikasi, versi SDL, tetapan kemas kini sistem, tetapan aplikasi (rantau, bahasa, zon waktu, fon) dan status aplikasi (cth. memuat turun, memasang, mengemas kini, memadamkan).

• Maklumat yang dihasilkan apabila anda menggunakan perkhidmatan, seperti lencana, penarafan, maklumat daftar masuk dan rekod pelayaran dalam perkhidmatan Forum MIUI; mesej anda pada Forum MIUI (hanya dapat dilihat oleh kedua-dua pihak yang menghantar dan menerima); kandungan tolak yang dihasilkan apabila anda menggunakan perkhidmatan tolak Mi; tingkah laku anda (seperti mengklik, melayari, dsb.) untuk perkhidmatan iklan.

• Maklumat lokasi (hanya untuk perkhidmatan/kefungsian tertentu): pelbagai jenis maklumat tentang lokasi tepat atau anggaran anda jika anda menggunakan perkhidmatan berkaitan lokasi (perisian navigasi, perisian cuaca dan perisian dengan kefungsian penentuan lokasi peranti). Contohnya, rantau, kod negara, kod bandar, kod rangkaian mudah alih, kod negara mudah alih, identiti sel, maklumat longitud dan latitud, tetapan zon waktu, tetapan bahasa. Anda boleh mematikan maklumat lokasi anda bagi setiap aplikasi pada bila-bila masa dalam tetapan telefon (Tetapan - Keizinan).

• Maklumat log: maklumat yang berkaitan dengan penggunaan fungsi, aplikasi dan tapak web tertentu. Contohnya, kuki dan teknologi pengecam tanpa nama lain, alamat IP, maklumat permintaan rangkaian, sejarah mesej sementara, log sistem standard, maklumat ranap, maklumat log yang dihasilkan apabila menggunakan perkhidmatan (seperti masa pendaftaran, masa akses, masa aktiviti, dsb.).

• Maklumat lain: Nilai ciri persekitaran (ECV) (cth, nilai yang dihasilkan daripada ID akaun Mi, ID peranti telefon, ID Wi-Fi yang disambungkan dan maklumat lokasi).

1.1.3 Maklumat daripada sumber pihak ketiga

Apabila dibenarkan oleh undang-undang, kami akan mengumpul maklumat tentang anda daripada sumber pihak ketiga. Contohnya,

• untuk perkhidmatan tertentu yang mungkin mengandungi transaksi akaun dan kewangan, dengan kebenaran anda, kami boleh mengesahkan maklumat yang diberikan oleh anda (seperti nombor telefon) melalui sumber pihak ketiga yang sah untuk tujuan keselamatan dan pencegahan penipuan;

• kami boleh menerima simbol pengecam yang ditetapkan (seperti IMEI daripada pengiklan) bagi menyediakan perkhidmatan iklan untuk anda;

• kami juga boleh mendapatkan maklumat tertentu seperti ID akaun dan nama samaran daripada perkhidmatan rangkaian sosial pihak ketiga (cth. apabila anda menggunakan akaun rangkaian sosial untuk mendaftar masuk ke perkhidmatan Xiaomi);

• maklumat tentang anda yang diberikan oleh orang lain kepada kami (cth. alamat penghantaran anda yang boleh diberikan oleh pengguna lain kepada kami apabila mereka membeli produk untuk anda melalui perkhidmatan mi.com).

1.1.4 Maklumat tidak dapat kenal pasti

Kami juga boleh mengumpul jenis maklumat yang tidak dikaitkan secara langsung dengan individu dan yang mungkin tidak ditakrifkan sebagai maklumat peribadi menurut undang-undang tempatan yang berkenaan. Maklumat sedemikian boleh termasuk data statistik yang dihasilkan apabila anda menggunakan perkhidmatan tertentu (cth. maklumat berkaitan peranti yang tidak dapat dikenal pasti, peristiwa penggunaan harian, peristiwa akses halaman, peristiwa masa akses halaman dan peristiwa sesi); data pemantauan rangkaian (cth. masa permintaan, bilang permintaan atau permintaan ralat dsb.); peristiwa ranap aplikasi. Tujuan pengumpulan tersebut adalah untuk menambah baik perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda. Jenis dan bilangan maklumat yang dikumpulkan bergantung kepada cara anda menggunakan produk dan/atau perkhidmatan kami.

Kami mengumpul maklumat seperti pengecam peranti yang unik, model peranti, nombor versi sistem dan maklumat tentang aktiviti anda pada tapak web atau aplikasi mudah alih kami. Kami menggabungkan maklumat tersebutu ntuk memberi anda maklumat yang lebih berguna, memahami bahagian tapak web, produk dan perkhidmatan kami yang anda paling berminat. Data tersebut yang digabungkan bukan maklumat peribadi kerana ia tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Walau bagaimanapun, jika kami menggabungkan maklumat bukan peribadi dengan maklumat peribadi, maklumat tersebut akan dianggap sebagai maklumat peribadi.

1.2 Cara kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpul

Tujuan pengumpulan maklumat peribadi adalah untuk menyediakan produk dan/atau perkhidmatan untuk anda dan untuk memastikan bahawa kami mematuhi undang-undang, peraturan dan keperluan kawal selia lain yang berkenaan. Ini melibatkan:

• Menyediakan, memproses, menyelenggara, menambah baik dan membangunkan produk dan/atau perkhidmatan kami untuk anda, seperti penghantaran, pengaktifan, pengesahan, selepas jualan, sokongan pelanggan dan pengiklanan.

• Melaksanakan dan menyelenggara perlindungan keselamatan untuk tujuan pencegahan kehilangan atau penipuan, seperti membantu dalam mengenal pasti pengguna, mengesahkan identiti pengguna. Kami menggunakan maklumat anda untuk tujuan antipenipuan sahaja apabila dua syarat yang berikut dipenuhi: ia perlu; dan data yang digunakan untuk penilaian adalah mengikut kepentingan Xiaomi yang sah untuk melindungi pengguna dan perkhidmatan.

• Mengendalikan peralatan, perkhidmatan, pertanyaan atau permintaan anda, seperti mejawab pertanyaan pelanggan, menghantar pemberitahuan sistem dan aplikasi, menguruskan aktiviti anda seperti cabutan bertuah.

• Melaksanakan aktiviti promosi yang berkaitan, seperti menyediakan material dan kemas kini pemasaran dan promosi. Jika anda tidak lagi mahu menerima jenis material promosi tertentu, anda boleh memilih untuk keluar melalui kaedah yang diberikan dalam mesej (seperti pautan batal langganan di bahagian bawah mesej) melalui dinyatakan sebaliknya di bawah undang-undang yang berkenaan. Sila lihat juga “Hak Anda” di bawah.

• Menyediakan perkhidmatan dan kandungan yang diperibadikan. Kami boleh mengesyorkan produk, perkhidmatan dan aktiviti yang diperibadikan, termasuk pengiklanan, berdasarkan maklumat yang anda hasilkan apabila menggunakan produk dan perkhidmatan kami, seperti sejarah pembelian, sejarah pelayaran tapak web dan lokasi geografi. Anda berhak memilih untuk tidak lagi menerima iklan yang diperibadi dan untuk membantah pemprofilan, termasuk yang dilakukan untuk tujuan pemasaran langsung, pada bila-bila masa. Untuk berbuat begitu, anda boleh menghidupkan atau mematikannya pada bila-bila masa dalam tetapan telefon (Tetapan - Tetapan tambahan – Privasi – Perkhidmatan iklan) atau hubungi kami di privacy@xiaomi.com. Sila lihat juga “Hak Anda” di bawah.

• Membolehkan anda menyiarkan komen pada forum awam.

• Tujuan dalaman, seperti analisis data, penyelidikan dan pembagunan maklumat statistik yang berkaitan dengan penggunaan produk atau perkhidmatan kami untuk menambah baik lagi produk atau perkhidmatan kami. Contohnya, pembelajaran mesin atau latihan algoritma model dilakukan selepas pemprosesan nyahpengecaman.

• Mengoptimumkan prestasi peranti anda, seperti menganalisis penggunaan memori atau penggunaan CPU bagi aplikasi anda.

• Menyimpan dan menyelenggara maklumat yang berkaitan dengan anda untuk operasi perniagaan kami (seperti statistik perniagaan) atau untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami.

• Menyediakan perkhidmatan tempatan yang tidak memerlukan komunikasi dengan pelayan kami, seperti menggunakan perkhidmatan Nota pada peranti anda.

• Tujuan lain dengan persetujuan anda.

Berikut ialah contoh yang lebih terperinci tentanb cara kami menggunakan maklumat anda (yang mungkin mengandungi maklumat peribadi):

• Mengaktifkan dan mendaftarkan produk atau perkhidmatan Xiaomi yang anda beli untuk anda.

• Mencipta dan menyelenggara akaun Mi anda. Maklumat peribadi yang dikumpul apabila anda mencipta Akaun Mi pada tapak web kami atau melalui peranti mudah alih kami, digunakan untuk mencipta Akaun Mi anda dan halaman profil untuk anda.

• Memproses pesanan pembelian anda. Maklumat yang berkaitan dengan pesanan e-dagang digunakan untuk memproses pesanan pembelian dan perkhidmatan selepas jualan yang berkaitan, termasuk sokongan pelanggan dan penghantaran semula. Selain itu, nombor pesanan akan digunakan untuk menyemak silang pesanan dengan rakan kongsi penghantaran serta untuk merekodkan penghantaran bungkusan. Maklumat penerima, termasuk nama, alamat, nombor telefon dan poskod akan digunakan untuk tujuan penghantaran. Alamat e-mel anda digunakan untuk menghantar maklumat penjejakan bungkusan kepada anda. Senarai item yang dibeli digunakan untuk mencetak invois dan membolehkan pelanggan melihat item yang berada di dalam bungkusan.

• Penyertaan dalam Forum MIUI. Maklumat peribadi yang berkaitan dengan Forum MIUI atau platform Internet Xiaomi yang lain mungkin digunakan untuk paparan halaman profil, interaksi dengan pengguna lain dan penyertaan dalam forum tersebut.

• Menyediakan Xiaomi Cloud dan perkhidmatan MIUI yang lain. Maklumat yang berikut: (maklumat peranti atau berkaitan kad SIM termasuk nombor GAID, nombor IMEI, nombor IMSI, nombor telefon, ID peranti, sistem operasi peranti, alamat MAC, jenis peranti, maklumat sistem dan prestasi serta maklumat lokasi termasuk kod negara mudah alih, kod rangkaian mudah alih, kod kawasan lokasi dan identiti sel), digunakan untuk mengaktifkan perkhidmatan MIUI, cth. Xiaomi Cloud, penyegerakan sejarah panggilan, penyegeakan SMS, Cari peranti, untuk tujuan pengesahan pengguna dan pengaktifkan perkhidmatan.

• Mendiagnosis kegagalan pengaktifan. Maklumat berkaitan lokasi digunakan untuk mengakses kegagalan pengaktifan kad SIM (cth. kegagalan get laluan dan rangkaian Khidmat Mesej Ringkas (SMS)) untuk mengenal pasti pengendali rangkaian perkhidmatan itu dan untuk memaklumkan pengendali rangkaian tentang kegagalan tersebut.

• Menyediakan perkhidmatan MIUI yang lain. Maklumat yang dikumpulkan oleh perkhidmatan MIUI digunakan untuk melaksanakan fungsi perkhidmatan tersebut dan menyediakan pengoptimuman perkhidmatan, cth, memuat turun, mengemas kini, mendaftar, melaksanakan atau mengoptimumkan aktiviti yang berkaitan dengan perkhidmatan MIUI. Contohnya, maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh gedung Tema boleh menyediakan perkhidmatan pengesyoran tema yang diperibadikan berdasarkan sejarah memuat turun dan pelayaran anda.

• Mencari peranti anda. Jika telefon anda hilang atau dicuri, ciri Cari peranti Xiaomi boleh membantu anda mencari dan melindungi telefon anda. Anda boleh mengesan kedudukan telefon anda pada peta menggunakan maklumat lokasi yang disediakan oleh telefon anda, mengosongkan telefon anda atau mengunci telefon anda. Apabila anda sentiasa mencari telefon anda, maklumat lokasi diambil daripada peranti mudah alih anda; dalam sesetengah situasi, maklumat ini diperoleh daripada menara sel atau hotspot Wi-Fi. Anda boleh menghidupkan atau mematikan ciri ini pada bila-bila masa dalam tetapan telefon (Tetapan - Akaun Mi - Xiaomi Cloud - Cari Peranti).

• Merakamkan maklumat lokasi dalam foto. Anda boleh merakamkan maklumat lokasi anda semasa mengambil foto. Maklumat ini akan dapat dilihat dalam folder gambar anda dan lokasi akan disimpan dalam maklumat sifat gambar anda. Sekiranya anda tidak mahu rakaman lokasi anda semasa mengambil foto, anda boleh mematikannya pada bila-bila masa dalam tetapan kamera peranti.

• Menyediakan fungsi pemesejan (cth. Mi Talk, Mesej Mi). Jika anda memuat turun dan menggunakan Mi Talk, maklumat yang dikumpulkan oleh Mi Talk mungkin digunakan untuk mengaktifkan perkhidmatan ini dan mengenal pasti pengguna dan penerima mesej. Selain itu, sejarah sembang disimpan untuk kemudahan memuat semula sejarah sembang selepas pengguna telah memasang semula aplikasinya atau untuk penyegerakan antara peranti. Maklumat (nombor telefon penghantar dan penerima dan ID Mesej Mi) boleh digunakan untuk Mesej Mi untuk mengaktifkan perkhidmatan dan membolehkan perkhidmatan berfungsi, termasuk perletakan mesej.

• Menyediakan perkhidmatan berdasarkan lokasi. Semasa menggunakan perkhidmatan MIUI, maklumat lokasi juga boleh digunakan oleh kami atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan rakan perniagaan (untuk maklumat lanjut, lihat "Cara kami berkongsi, memindahkan dan mendedahkan kepada umum maklumat peribadi anda." di bawah) untuk memberikan anda versi perkhidmatan yang betul dan memberikan butiran yang tepat mengenai lokasi tersebut untuk pengalaman pengguna terbaik, cth. butiran cuaca, akses lokasi (sebagai sebahagian daripada platform Android). Anda boleh mematikan perkhidmatan lokasi dalam tetapan atau mematikan penggunaan perkhidmatan lokasi aplikasi pada bila-bila masa.

• Menambah baik pengalaman pengguna. Beberapa ciri pilih sertai, seperti Program Pengalaman Pengguna, membolehkan Xiaomi menganalisis data mengenai cara pengguna menggunakan perkhidmatan telefon bimbit dan servis MIUI, untuk menambah baik pengalaman pengguna, seperti menghantar laporan ranap.

• Membenarkan anda untuk menggunakan Pusat Keselamatan. Maklumat yang dikumpulkan mungkin digunakan untuk kefungsian keselamatan dan sistem penyimpanan data dalam aplikasi Keselamatan, seperti Imbasan keselamatan, Penjimat bateri, Senarai sekat, Pembersih, dsb. Sesetengah kefungsian ini dioperasikan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan/atau rakan perniagaan (untuk maklumat lanjut, lihat “Cara kami berkongsi, memindahkan dan mendedahkan kepada umum maklumat peribadi anda” di bawah). Maklumat (yang bukan maklumat peribadi seperti senarai definisi virus) digunakan untuk fungsi imbasan Keselamatan.

• Memberikan perkhidmatan tolak. ID Akaun Mi dan nombor GAID/IMEI juga akan digunakan untuk memberikan perkhidmatan tolak Xiaomi untuk menilai prestasi iklan dan menghantar pemberitahuan dari MIUI mengenai kemas kini perisian atau pengumuman produk baharu, termasuk maklumat mengenai jualan dan promosi. Selain itu, di bawah kepercayaan pihak ketiga yang terpilih (yang juga akan menjadi pengawal data peribadi anda – untuk maklumat lanjut, lihat "Cara kami berkongsi, memindahkan dan mendedahkan kepada umum maklumat peribadi anda" di bawah), perkhidmatan tolak Xiaomi juga boleh menilai prestasi iklan atau menghantar pemberitahuan menggunakan ID Akaun Mi dan nombor IMEI anda daripada MIUI. Kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan menghantar mesej tolak kepada anda (sama ada melalui pemesejan dalam perkhidmatan kami, melalui e-mel atau dengan cara lain) yang menawarkan atau mengiklankan produk dan perkhidmatan kami dan/atau produk dan perkhidmatan pihak ketiga yang terpilih. Anda boleh memilih untuk tidak lagi menerima material pemasaran daripada kami dan pihak ketiga pada bila-bila masa dengan mengubah keutamaan anda di bawah Tetapan peranti atau menguruskan keutamaan anda melalui aplikasi/tapak web pihak ketiga menggunakan fungsi tolak Xiaomi. Sila lihat juga “Hak Anda” di bawah.

• Menentusahkan identiti pengguna. Xiaomi menggunakan nilai ECV untuk mengesahkan identiti pengguna dan mengelakkan log masuk yang tidak dibenarkan.

• Mengumpul maklum balas pengguna. Maklum balas yang anda berikan amat berharga sekali dalam membantu Xiaomi membuat penambahbaikan perkhidmatan kami. Untuk membuat susulan ke atas maklum balas yang telah anda sediakan, Xiaomi mungkin memberi respons kepada anda menggunakan maklumat peribadi yang telah anda sediakan dan menyimpan rekod respons ini untuk tujuan penyelesaian masalah dan penambahbaikan perkhidmatan.

• Menghantar notis. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar notis penting, seperti notis mengenai pembelian dan perubahan kepada terma, syarat dan dasar kami. Oleh kerana maklumat tersebut penting kepada interaksi anda dengan Xiaomi, anda tidak disyorkan untuk menolak daripada menerima maklumat tersebut.

• Menjalankan aktiviti promosi. Jika anda menyertai cabutan bertuah, peraduan atau promosi yang serupa melalui platform media sosial Xiaomi, kami boleh menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan untuk menghantar ganjaran ini kepada anda.

• Menjalankan analisis peranti untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Xiaomi akan menjalankan analisis perkakasan dan perisian untuk menambah baik lagi pengalaman peranti.

Kami boleh menggabungkan maklumat ini dengan maklumat lain (termasuk maklumat merentasi perkhidmatan atau peranti yang berbeza seperti komputer, telefon bimbit, TV pintar dan peranti lain yang disambungkan) untuk menyediakan dan menambah baik produk, perkhidmatan, kandungan dan iklan kami. Contohnya, kami boleh menggunakan butiran Akaun Mi anda dalam semua perkhidmatan yang anda gunakan yang memerlukan Akaun Mi. Selain itu, untuk memberi anda pengalaman yang lebih baik dan menambah baik perkhidmatan kami, serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan atau persetujuan anda, kami boleh mengisih keluar maklumat daripada produk, perkhidmatan atau peralatan yang berbeza daripada anda atau berkaitan dengan anda untuk membentuk label, untuk memberikan cadangan, kandungan yang disesuaikan dan ciri yang diperibadikan. Contohnya, menggunakan sejarah carian anda dalam pelayar untuk mengesyorkan produk atau perkhidmatan yang mungkin anda berminat dalam Mi.com. Dan mengikut sebab untuk gabungan di atas dan keperluan undang-undang yang berkenaan, kami akan menyediakan mekanisme kawalan tertentu untuk anda bagi gabungan tersebut. Anda berhak memilih untuk tidak lagi menerima pemasaran langsung daripada kami dan pembuatan keputusan yang diautomatikkan, dsb. Untuk menggunakan hak ini, anda boleh menghantar e-mel kepada privacy@xiaomi.com atau rujuk mekanisme kawalan yang dihuraikan dalam dasar privasi berasingan untuk setiap produk. Sila lihat juga “Hak Anda” di bawah.

2 Kuki dan teknologi lain

Teknologi seperti kuki, tag dan skrip digunakan oleh Xiaomi dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan rakan perniagaan kami (untuk maklumat lanjut, lihat “Cara kami berkongsi, memindahkan dan mendedahkan kepada umum maklumat peribadi anda” di bawah). Teknologi ini digunakan dalam menganalisis trend, mentadbir laman, mengesan pergerakan pengguna di sekitar laman web dan untuk mengumpulkan maklumat demografi mengenai pangkalan pengguna kami secara keseluruhan. Kami mungkin menerima laporan berdasarkan penggunaan teknologi ini oleh syarikat-syarikat ini secara individu dan juga agregat. Teknologi ini membantu kami lebih memahami tingkah laku pengguna, memberitahu kami bahagian tapak web kami yang telah dilawati, serta memudahkan dan mengukur keberkesanan pengiklanan dan carian web. Kami menganggap maklumat yang dikumpulkan oleh kuki dan teknologi lain sebagai maklumat bukan peribadi, kecuali sekiranya alamat Protokol Internet (IP) atau pengecam yang serupa dianggap sebagai maklumat peribadi oleh undang-undang tempatan.

Fail log: Sebagaimana kebanyakan tapak web, kami mengumpulkan maklumat tertentu dan menyimpannya dalam fail log. Maklumat ini mungkin termasuk alamat protokol Internet (IP), jenis pelayar, penyedia perkhidmatan Internet (ISP), merujuk/keluar halaman, sistem operasi, setem tarikh/masa, dan/atau data klikstream. Kami tidak memautkan data yang dikumpul secara automatik ke maklumat lain yang kami kumpulkan tentang anda.

• Iklan: Kami bekerjasama dengan penyedia perkhidamtan pihak ketiga dan rakan perniagaan kami (untuk maklumat lanjut, lihat “Cara kami berkongsi, memindahkan dan mendedahkan kepada umum maklumat peribadi anda” di bawah) untuk sama ada memaparkan iklan pada tapak web kami atau menguruskan iklan kami pada tapak lain. Penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan rakan perniagaan kami boleh menggunakan teknologi seperti kuki untuk mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti anda di tapak web ini dan tapak lain untuk memberi anda pengiklanan berdasarkan aktiviti dan minat pelayaran anda. Kami dengan jelas akan mendapatkan kebenaran anda terlebih dahulu dan melibatkan tindakan afirmatif yang jelas sebelum menyediakan perkhidmatan pengiklanan ini kepada anda. Jika anda tidak mahu menggunakan maklumat ini untuk tujuan melayani iklan berasaskan minat anda, anda boleh memilih keluar dengan mengklik di sini http://preferences-mgr.truste.com.

• Analitis mudah alih: Dalam sesetengah aplikasi mudah alih kami, kami menggunakan perisian analitis mudah alih untuk membolehkan kami lebih memahami kefungsian Perisian Mudah Alih kami pada telefon anda. Perisian ini boleh merakam maklumat seperti berapa kerap anda menggunakan aplikasi, peristiwa yang berlaku dalam aplikasi, penggunaan agregat, data prestasi, dan kemalangan berlaku dalam aplikasi. Kami tidak menghubungkan maklumat yang kami simpan dalam perisian analisis kepada sebarang maklumat peribadi yang anda serahkan dalam aplikasi mudah alih.

• Storan Tempatan - HTML5/Flash: Kami menggunakan Objek Penyimpanan Tempatan (LSO) seperti HTML5 atau Flash untuk menyimpan kandungan dan pilihan. Pihak ketiga yang dengannya kami bekerjasama untuk menyediakan ciri-ciri tertentu di Tapak kami atau untuk memaparkan iklan berdasarkan aktiviti pelayaran web anda juga menggunakan kuki HTML5 atau Flash untuk mengumpulkan dan menyimpan maklumat. Pelbagai pelayar boleh menawarkan alat pengurusan mereka sendiri untuk menghapuskan HTML5 LSOs. Untuk menguruskan kuki Flash, sila klik di sini: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Cara kami berkongsi, memindahkan dan mendedahkan kepada umum maklumat peribadi anda

3.1 Perkongsian

Kami tidak menjual maklumat peribadi kepada pihak ketiga. Kami kadangkala boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga (seperti yang dihuraikan di bawah) untuk menyediakan atau menambah baik produk atau perkhidmatan kami, termasuk menawarkan produk atau perkhidmatan berdasarkan keperluan anda. Jika anda tidak lagi mahu membenarkan kami berkongsi maklumat ini, sila hubungi kami di privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Perkongsian yang anda sentiasa pilih atau minta

Dengar persetujuan anda yang jelas atau atas permintaan anda, kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dalam skop persetujuan/permintaan anda dengan pihak ketiga tertentu yang ditetapkan oleh anda. Contohnya, apabila anda menggunakan Akaun Mi untuk mendaftar masuk ke tapak web atau aplikasi pihak ketiga.

3.1.2 Perkongsian maklumat dengan kumpulan kami

Untuk menjalankan operasi perniagaan dengan jayanya dan untuk menyediakan semua fungsi produk atau perkhidmatan kami kepada anda, kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dari masa ke masa kepada ahli gabungan Xiaomi yang lain.

3.1.3 Perkongsian dengan syarikat ekosistem kumpulan kami

Xiaomi bekerjasama dengan kumpulan syarikat yang bersama-sama membentuk Ekosistem Mi. Syarikat Ekosistem Mi ialah entiti bebas, yang dilabur dan dilahirkan oleh Xiaomi, dan pakar dalam bidang mereka. Xiaomi boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada syarikat Ekosistem Mi untuk menyediakan dan menambah baik produk dan perkhidmatan yang menarik (baik perkakasan dan perisian) untuk anda daripada syarikat Ekosistem Mi. Sesetengah produk atau perkhidmatan ini masih berada di bawah jenama Xiaomi, sementara yang lain mungkin menggunakan jenama mereka sendiri. Syarikat Ekosistem Mi juga boleh berkongsi maklumat dengan Xiaomi dari semasa ke semasa berhubung dengan produk atau perkhidmatan di bawah jenama Xiaomi dan jenama lain yang dimiliki oleh Xiaomi untuk menyediakan perkhidmatan perkakasan dan perisian serta untuk mewujudkan fungsi dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Xiaomi akan mengambil langkah pengurusan dan teknikal yang sesuai untuk memastikan keselamatan pemprosesan maklumat peribadi anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyulitan maklumat peribadi anda.

3.1.4 Perkongsian dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan rakan perniagaan

Untuk membantu kami menyediakan produk dan perkhidmatan yang dihuraikan dalam Dasar Privasi ini untuk anda, kami boleh, sekiranya perlu, berkongsi maklumat peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan rakan perniagaan kami.

Ini termasuk penyedia perkhidmatan penghantaran, pusat data, kemudahan storan data, penyedia khidmat pelanggan, penyedia perkhidmatan pengiklanan dan pemasaran dan rakan perniagaan yang lain. Pihak ketiga ini boleh memproses maklumat peribadi anda bagi pihak Xiaomi atau untuk satu atau lebih tujuan Dasar Privasi ini. Kami memberi jaminan bahawa perkongsian maklumat peribadi yang perlu untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda adalah semata-mata untuk tujuan yang sah, mengikut undang-undang, perlu, tertentu dan jelas. Xiaomi akan menjalankan usaha wajar dan mengikat kontrak untuk memastikan bahawa penyedia perkhidmatan pihak ketiga mematuhi undang-undang privasi yang berkenaan dalam bidang kuasa anda. Mungkin terdapat keadaan yang penyedia perkhidmatan pihak ketiga mempunyai sub-pemproses mereka.

Untuk menyediakan ukuran prestasi, analisis dan perkhidmatan perniagaan lain, kami juga boleh berkongsi maklumat (maklumat bukan peribadi) dengan pihak keitga (seperti pengiklan pada tapak web kami) dalam bentuk digabungkan. Kami menggunakan maklumat yang kami ada untuk membantu pengiklan dan rakan perniagaan lain menilai keberkesanan dan rangkuman pengiklanan dan perkhidmatan mereka serta memahami jenis orang yang menggunakan perkhidmatan mereka dan cara orang berinteraksi dengan tapak web, aplikasi dan perkhidmatan mereka. Kami juga boleh berkongsi trend penggunaan umum perkhidmatan kami dengan mereka, seperti bilangan pelanggan dalam kumpulan orang tertentu yang membeli produk tertentu atau terlibat dalam transaksi tertentu.

3.1.5 Lain-lain

Menurut keperluan undang-undang, prosedur undang-undang, litigasi dan/atau permintaan daripada agensi awam dan agensi kerajaan, Xiaomi mungkin perlu mendedahkan maklumat peribadi anda. Jika pendedahan tersebut adalah perlu atau sesuai untuk keselamatan negara, penguatkuasaan undang-undang atau perkara lain berkaitan kepentingan awam, kami juga boleh mendedahkan maklumat tentang anda.

Untuk menguatkuasakan terma kami atau melindung perniagaan, hak, aset atau produk kami atau untuk melindungi pengguna atau jika pendedahan tersebut secara munasabahnya perlu untuk tujuan yang berikut (pemadaman, pencegahan atau penyelesaian penipuan, penggunaan produk yang tidak dibenarkan, pelanggan termak atau dasar kami atau aktiviti lain yang memudaratkan atau menyalahi undang-undang), kami juga boleh mendedahkan maklumat tentang anda. (Mungkin terdapat keadaan Xiaomi boleh mengumpul, menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda tanpa persetujuan anda jika ia dan hanya setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan). Ini mungkin termasuk memberi maklumat peribadi anda kepada agensi awam atau kerajaan; berkomunikasi dengan rakan kongsi pihak ketiga tentang kebolehpercayaan akaun anda untuk mengelakkan penipuan, pelanggaran dan tingkah laku lain yang memudaratkan.

Selain itu, kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan:

• akauntan, juruaudit, peguam kami atau penasihat yang serupa apabila kami meminta mereka memberi nasihat profesional kepada kami; dan

• pelabur atau pihak ketiga lain yang berkaitan sekiranya jualan atau transaksi korporat lain yang sebenar atau kemungkinan yang berkaitan dengan entiti dalam Kumpulan Xiaomi berlaku; dan

• mana-mana pihak ketiga, jika dibenarkan oleh anda untuk berbuat demikian berhubung dengan pendedahan tertentu.

3.2 Pemindahan

Xiaomi tidak akan memindahkan maklumat anda kepada mana-mana subjek kecuali dalam kes yang berikut:

• Sekiranya kami telah memperoleh persetujuan anda yang jelas;

• Jika Xiaomi terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau jualan semua atau sebahagian daripada asetnya, kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan dalam pemilikan, penggunaan dan sebarang pilihan maklumat peribadi anda yang kemungkinan anda miliki melalui e-mel dan/atau melalui penyiaran notis yang terkenal pada tapak web kami.

3.3 Pendedahan umum

Selain mendedahkan nombor telefon bimbit pemenang atau ID Akaun Mi atau nama pengguna apabila menerbitkan senarai pemenang dalam bentuk tidak boleh dikenal pasti, Xiaomi hanya akan mendedahkan kepada umum maklumat peribadi anda di bawah keadaan yang berikut:

• Sekiranya kami telah memperoleh persetujuan anda yang jelas;

• Pendedahan umum berdasarkan undang-undang atau asas yang munasabah: termasuk undang-undang, peraturan, prosedur undang-undang, litigasi atau atas permintaan jabatan kerajaan yang kompeten.

4 Cara kami menyimpan dan melindung maklumat peribadi anda

4.1 Perlindungan keselamatan Xiaomi

Kami komited untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda adalah selamat. Untuk mengelakkan akses, pendedahan atau risiko lain yang tidak dibenarkan, kami telah meletakkan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang diperlukan secara sah untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpulkan di peranti mudah alih anda dan di tapak web Xiaomi. Kami akan memastikan bahawa kami melindungi maklumat peribadi anda mengikut undang-undang yang berkenaan. Sebagai contoh, apabila anda mengakses Akaun Mi anda, anda boleh memilih untuk menggunakan program penentusahan dua langkah kami untuk keselamatan yang lebih baik. Apabila anda menghantar atau menerima data dari peranti Xiaomi anda ke server kami, kami pastikan ia disulitkan menggunakan Lapisan Soket Selamat ("SSL") dan algoritma lain.

Semua maklumat peribadi anda disimpan pada pelayan selamat dan dilindungi dalam kemudahan terkawal. Kami mengelaskan maklumat anda berdasarkan kepentingan dan kepekaan, dan memastikan bahawa maklumat peribadi anda mempunyai tahap keselamatan yang diperlukan. Kami mempunyai kawalan akses khas untuk storan data berasaskan awan dan kami sentiasa mengkaji pengumpulan maklumat, penyimpanan dan pemprosesan kami secara kerap, termasuk langkah-langkah keselamatan fizikal, untuk mengawal akses dan penggunaan yang tidak dibenarkan.

Kami menjalankan usaha wajar terhadap rakan perniagaan dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk memastikan bahawa mereka dapat melindungi maklumat peribadi anda. Kami juga memastikan bahawa standard keselamatan yang sesuai dikekalkan oleh pihak ketiga ini dengan meletakkan sekatan berkontrak yang sesuai dan sekiranya perlu, menjalankan audit dan penilaian. Selain itu, pekerja kami dan pekerja rakan perniagaan dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang mengakses maklumat peribadi anda tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan berkontrak yang boleh dikuatkuasakan.

Kami menjalankan ujian dan kursus latihan perlindungan keselamatan dan privasi untuk meningkatkan kesedaran pekerja kami tentang kepentingan melindung maklumat peribadi. Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan dari segi praktikal dan undang-undang untuk melindungi maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa penggunaan Internet tidak sepenuhnya selamat, dan atas sebab ini kami tidak dapat menjamin keselamatan atau integriti sebarang maklumat peribadi apabila dipindahkan daripada atau kepada anda melalui Internet.

Kami mengendalikan pencabulan data peribadi seperti yang diperlukan untuk undang-undang perlindungan data yang berkenaan, sekiranya diperlukan, memaklumkan pencabulan tersebut kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data dan subjek data yang berkaitan.

4.2 Perkara yang boleh anda lakukan

Anda boleh menetapkan kata laluan yang unik untuk Xiaomi dengan tidak mendedahkan kata laluan log masuk atau maklumat akaun anda kepada sesiapa sahaja (melainkan orang yang dibenarkan oleh anda) sekiranya kebocoran kata laluan tapak web lain yang boleh memudaratkan keselamatan akaun anda di Xiaomi. Jika boleh, jangan dedahkan kod penentusahan yang anda terima kepada sesiapa sahaja (termasuk mereka yang mendakwa sebagai khidmat pelanggan Xiaomi). Setiap kali anda melog masuk sebagai pengguna Akaun Mi di laman web Xiaomi, terutamanya pada komputer orang lain atau di terminal Internet awam, anda perlu log keluar pada akhir sesi anda.

Xiaomi tidak boleh dipertanggungjawabkan atas kesulitan keselamatan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang mengakses maklumat peribadi anda akibat kegagalan anda untuk menyimpan maklumat peribadi anda secara pribadi. Walau apa pun yang disebutkan di atas, anda mesti memberitahu kami dengan segera jika terdapat penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan oleh pengguna Internet lain atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Bantuan anda akan membantu kami melindungi privasi maklumat peribadi anda.

4.3 Mengakses ciri lain pada peranti anda

Aplikasi kami boleh mengakses ciri tertentu pada peranti anda seperti mendayakan e-mel untuk menggunakan kenalan, storan SMS dan status rangkaian Wi-Fi, dsb. Maklumat ini digunakan untuk membolehkan aplikasi dijalankan pada peranti anda dan membolehkan anda berinteraksi dengan aplikasi. Anda boleh membatalkan keizinan anda pada bila-bila masa dengan mematikannya pada peringkat peranti atau dengan menghubungi kami di privacy@xiaomi.com.

4.4 Dasar pengekalan

Kami mengekalkan maklumat peribadi untuk tempoh yang perlu bagi tujuan pengumpulan maklumat yang dihuraikan dalam Dasar Privasi ini atau sebarang dasar privasi berasingan yang disediakan untk produk atau perkhidmatan tertentu atau seperti yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan. Tempoh pengekalan yang terperinci ditentukan dalam perkhidmatan tertentu atau halaman produk yang berkaitan. Kami akan berhenti daripada mengekalkan atau memadamkan atau menjadikan maklumat peribadi tanpa nama setelah tujuan pengumpulan dipenuhi atau selepas kami mengesahkan permintaan anda untuk pemadaman atau selepas kami menamatkan operasi produk atau perkhidmatan yang sepadan. Pengecualian untuk ini adalah maklumat peribadi yang kami proses untuk tujuan kepentingan umum, saintifik, penyelidikan bersejarah atau statistik. Xiaomi akan terus mengekalkan jenis maklumat ini untuk tempoh masa yang lebih lama daripada tempoh pengekalan standardnya, sekiranya dibenarkan berdasarkan undang-undang yang berkenaan atau permintaan anda, walaupun pemprosesan data selanjutnya tidak berkaitan dengan tujuan pengumpulan yang asal.

5 Hak anda

Pengawalan maklumat peribadi anda

5.1 Tetapan pengawalan

Xiaomi mengakui bahawa kebimbangan privasi berbeza dari orang ke orang. Oleh itu, kami menyediakan contoh cara Xiaomi anda boleh menyekat pengumpulan, penggunaan, penzahiran atau pemprosesan maklumat peribadi anda dan mengawal tetapan privasi anda:

• Togol hidup/mati untuk Program Pengalaman Pengguna dan fungsi Akses Lokasi;

• Log masuk atau keluar dari Akaun Mi;

• Togol hidup/mati untuk fungsi penyegerakan Xiaomi Cloud; dan

• Padam sebarang maklumat yang disimpan pada Xiaomi Cloud melalui i.mi.com;

• Togol hidup/mati untuk perkhidmatan dan fungsi lain yang menangani maklumat sensitif atau peribadi. Anda juga boleh mendapatkan lebih banyak maklumat berhubung dengan status keselamatan peranti anda dalam aplikasi Keselamatan MIUI.

Sekiranya anda sebelum ini bersetuju dengan kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang tersebut di atas, anda boleh mengubah fikiran anda pada bila-bila masa dengan menulis atau menghantar e-mel kepada kami di privacy@xiaomi.com.

5.2 Hak anda terhadap maklumat peribadi anda

Bergantung kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan, anda mempunyai hak untuk mengkases, mengubah suai atau memadamkan sebarang maklumat peribadi lain yang kami pegang tentang anda (selepas ini dirujuk sebagai permintaan).

Anda juga boleh mengakses dan mengemas kini butiran yang berkaitan dengan maklumat peribadi dalam Akaun Mi anda di http://account.mi.com atau dengan mengelog masuk ke akaun anda pada peranti anda. Untuk maklumat tambahan, sila tulis kepada kami atau hubungi kami di alamat e-mel di bawah. E-mel: privacy@xiaomi.com.

Dasar Privasi memerlukan agar permintaan anda memenuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan keadaan yang berikut:

(1) Melalui akses permintaan eksklusif Xiaomi dan untuk perlindungan keselamatan maklumat anda, permintaan anda hendaklah secara bertulis (melainkan undang-undang tempatan mengiktiraf permintaan lisan secara jelas);

(2) Menyediakan maklumat yang mencukupi untuk membolehkan Xiaomi menentusahkan identiti anda dan memastikan bahawa pemohon ialah subjek atau orang yang dibenarkan secara sah terhadap maklumat yang diminta.

Setelah kami memperoleh maklumat yang mencukupi untuk mengesahkan bahawa permintaan anda boleh diproses, kami akan meneruskan respons kepada permintaan anda dalam sebarang tempoh masa yang ditetapkan di bawah undang-undang perlindungan data anda yang berkenaan.

Secara terperinci:

• Anda mempunyai hak untuk diberikan maklumat yang jelas, telus dan mudah difahami tentang cara kami menggunakan maklumat peribadi anda dan hak anda. Inilah sebabnya kami menyediakan maklumat dalam Dasar Privasi ini untuk anda.

• Berdasarkan keperluan undang-undang yang berkenaan, salinan data peribadi anda yang dikumpulkan dan diproses oleh kami akan disediakan untuk anda mengikut permintaan anda secara percuma. Untuk sebarang permintaan tambahan maklumat yang berkaitan, kami boleh mengenakan yuran yang berpatutan berdasarkan kos pentadbiran sebenar mengikut undang-undang yang berkenaan.

• Jika sebarang maklumat yang kami pegang tentang anda adalah tidak betul atau tidak lengkap, anda berhak meminta maklumat peribadi anda dibetulkan atau dilengkapkan berdasarkan tujuan penggunaan.

• Berdasarkan keperluan undang-undang yang berkenaan, anda mempunyai hak untuk meminta pemadaman atau penghapusan maklumat peribadi anda sekiranya tiada sebab yang mendorong kami untuk terus menggunakannya. Kami akan mempertimbangkan alasan mengenai permintaan pemadaman anda dan mengambil langkah yang munasabah, termasuk langkah teknikal. Jika hak dilaksanakan, kami mungkin tidak dapat menghapuskan maklumat tersebut dengan serta-merta dariapda sistem sandaran disebabkan undang-undang yang berkenaan dan teknologi keselamatan. Jika kesnya begini, kami akan menyimpan maklumat peribadi anda dengan selamat dan mengasingkannya daripada sebarang pemprosesan lanjut sehingga sandaran boleh dikosongkan atau dijadikan tanpa nama.

• Anda mempunyai hak untuk membantah terhadap jenis pemprosesan tertentu, termasuk pemprosesan untuk pemasaran langsung (termasuk sekiranya pemprofilan digunakan) dan di bawah keadaan tertentu sekiranya asas undang-undang untuk pemprosesan (termasuk pemprofilan) adalah kepentingan kami yang sah.

Terutamanya di bawah undang-undang sesetengah bidang kuasa:

• Anda mempunyai hak untuk mendapatkan daripada kami sekatan pemprosesan maklumat peribadi anda. Kami akan mempertimbangkan alasan mengenai permintaan sekatan anda. Sekiranya alasan tersebut digunakan untuk GDPR, kami hanya akan memproses maklumat peribadi anda di bawah keadaan yang berlaku di GDPR dan memaklumkan kepada anda sebelum pembatasan pemprosesan diangkat.

Anda mempunyai hak untuk tidak tertakluk kepada keputusan yang hanya berdasarkan pemprosesan automatik, termasuk pemprofilan, yang menghasilkan kesan undang-undang mengenai anda atau yang serupa dengannya.

• Anda mempunyai hak untuk menerima maklumat peribadi anda dalam format terstruktur, biasa digunakan dan menghantar maklumat kepada pengawal data yang lain.

Kami mempunyai hak untuk menolak pemintaan proses yang tidak bermakna/berserabut, permintaan yang merosakkan hak privasi orang lain, permintaan yang terlampau tidak realistik, permintaan yang memerlukan kerja teknikal yang tidak seimbang dan permintaan yang tidak diperlukan di bawah undang-undang tempatan, maklumat yang telah didedahkan kepada umum, maklumat yang diberikan di bawah keadaan sulit. Jika kami percaya bahawa aspek tertentu permintaan untuk memadamkan atau mengakses maklumat boleh menyebabkan ketakupayaan kami kepada penggunaan maklumat yang sah untuk tujuan antipenipuan dan keselamatan yang dinyatakan di atas, ia juga mungkin ditolak.

5.3 Penarikan balik persetujuan

Anda boleh menarik balik persetujuan anda sebelum ini yang diberikan kepada kami atas tujuan tertentu dengan menyerahkan permintaan, termasuk pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan maklumat peribadi anda dalam pemillikan atau kawalan kami. Berdasarkan perkhidmatan tertentu yang anda gunakan, anda boleh melawati pusat pengurusan Akaun Mi di https://account.xiaomi.com/pass/del atau menghantar e-mel kepada privacy@xiaomi.com. Kami akan memproses permintaan anda dalam masa yang munasabah dari masa permintaan dibuat, dan kemudian tidak mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan maklumat peribadi anda mengikut permintaan anda.

Bergantung kepada sejauh mana penarikan balik persetujuan anda, sila ambil perhatian bahwa anda mungkin tidak dapat terus menerima manfaat penuh produk dan perkhidmatan Xiaomi. Penarikan balik persetujuan atau kebenaran anda tidak akan memberi kesan kepada kesahan pemprosesan kami yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan sehingga ketika penarikan balik.

5.4 Pembatalan perkhidmatan atau akaun

Jika anda mahu membatalkan produk atau perkhidmatan tertentu, anda boleh menghantar e-mel kepada privacy@xiaomi.com untuk perkhidmatan log keluar.

Jika anda mahu membatalkan Akaun Mi, sila ambil perhatian bahawa pembatalan akan mencegah anda daripada menggunakan pelbagai jenis produk dan perkhidmatan Xiaomi. Pembatalan mungkin dihalang atau ditunda dalam keadaan tertentu. Contohnya, jika masih terdapat baki wang yang wujud dalam akaun anda seperti perkhidmatan ahli tidak berbayar Muzik Mi, tema berbayar dalam Gedung Tema atau pinjaman tidak berbayar dalam Kewangan Mi, dsb., kami tidak dapat menyokong permintaan anda dengan serta-merta.

Apabila anda log masuk ke Xiaomi melalui akaun pihak ketiga, anda perlu memohon pembatalan akaun daripada pihak ketiga tersebut.

6 Cara maklumat peribadi anda dipindahkan secara global

Xiaomi memproses dan menyandarkan maklumat peribadi melalui infrastruktur kawalan dan operasi global. Pada masa ini, Xiaomi mempunyai pusat data di China, India, Amerika Syarikat, Jerman, Rusia dan Singapura. Untuk tujuan yang dihuraikan dalam Dasar Privasi, maklumat anda mungkin dipindahkan kepada pusat data ini mengikut undang-undang yang berkenaan.

Kami juga boleh memindahkan maklumat peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan rakan perniagaan serta dan oleh itu, data anda juga boleh dipindahkan kepada negara atau rantau lain. Bidang kuasa yang terletaknya kemudahan global ini mungkin atau mungkin tidak melindungi maklumat peribadi mengikut standard yang sama seperti dalam bidang kuasa anda. Terdapat risiko yang berbeza di bawah undang-undang perlindungan data yang berbeza dan kami boleh memindahkan dan menyimpan maklumat peribadi anda pada kemudahan luar negara. Walau bagaimanapun, ini tidak mengubah komitmen kami untuk mematuhi Dasar Privasi ini dan untuk melindungi maklumat peribadi anda.

Terutamanya,

• Maklumat peribadi yang kami kumpul dan hasilkan semasa operasi di wilayah tanah besar China disimpan dalam pusat data yang terletak di tanah besar China, kecuali untuk penghantaran rentas sempadan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

Maklumat peribadi yang kami kumpul dan hasilkan semasa operasi kami di Rusia diproses dan disimpan dalam pusat data yang terletak di Rusia, kecuali untuk penghantaran rentas sempadan yang dibenarkan di bawah undang-undang Rusia.

• Maklumat peribadi yang kami kumpul dan hasilkan semasa operasi di India disimpan dalam pusat data yang terletak di India.

Jika kami perlu memindahkan maklumat peribadi di luar bidang kuasa anda, sama ada kepada ahli gabungan atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami, kami akan mematuhi undang-undang berkenaan yang berkaitan. Kami memastikan bahawa semua pemindahan tersebut memenuhi keperluan undang-undang perlindungan data tempatan yang berkenaan dengan melaksanakan perlindungan yang seragam. Anda boleh mengetahui tentang perlindungan yang kami ada dengan menghubungi kami di privacy@xiaomi.com.

Jika anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), Xiaomi Technology Netherlands B.V. akan bertindak sebagai pengawal data dan Xiaomi Singapore Pte Ltd akan bertanggungjawab terhadap pemprosesan data. Butiran hubungan boleh ditemui di bahagian "Hubungi kami".

Jika Xiaomi berkongsi data peribadi yang berasal dari anda di EEA untuk entiti Kumpulan Xiaomi atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga di luar EEA, kami akan berbuat demikian, berdasarkan klausa kontrak standard EU atau mana-mana perlindungan lain ang disediakan untuknya dalam GDPR.

7 Perlindungan kanak-kanak

Kami menganggapnya tanggungjawab ibu bapa atau penjaga untuk memantau penggunaan produk atau perkhidmatan kami oleh kanak-kanak. Walau bagaimanapun, kami tidak menawarkan perkhidmatan secara langsung kepada kanak-kanak atau menggunakan data peribadi kanak-kanak untuk tujuan pemasaran.

Jika anda merupakan ibu bapa atau penjaga dan anda percaya bahawa kanak-kanak telah memberikan maklumat peribadi kepada Xiaomi, sila hubungi kami di privacy@xiaomi.com untuk memastikan bahawa maklumat peribadi tersedia dihapuskan dengan serta-merta dan kanak-kanak tersebut dibatalkan langganannya daripada sebarang perkhidmatan Xiaomi yang berkenaan.

8. Adakah saya perlu bersetuju kepada mana-mana terma dan syarat pihak ketiga?

Dasar Privasi kami tidak terpakai kepada produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga. Bergantung kepada produk atau perkhidmatan Xiaomi yang anda gunakan, ia mungkin menggabungkan produk, perkhidmatan yang melibatkan sokongan suara, pemprosesan kamera, main balik video, pembersihan sistem dan perkhidmatan berkaitan keselamatan, permainan, statistik, interaksi media sosial, proses pembayaran, navigasi peta, perkongsian, tolak, penapisan maklumat, kaedah input pihak ketiga, dsb.. Sesetengah produk atau perkhidmatan ini akan disediakan dalam bentuk pautan kepada tapak web pihak ketiga dan sesetengah daripadanya akan diakses dalam bentuk SDP, API, dsb. Maklumat anda juga mungkin dikumpulkan apabila anda menggunakan produk atau perkhidmatan ini. Atas sebab ini, kami sangat mengesyorkan anda agar membaca dasar privasi pihak ketiga sama seperti anda mengambil masa membaca dasar privasi kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadapnya dan tidak dapat mengawal cara pihak ketiga menggunakan maklumat peribadi yang mereka kumpulkan daripada anda. Dasar Privasi kami tidak terpakai kepada laman web lain yang dipautkan dari perkhidmatan kami.

Berikut ialah contoh masa terma dan privasi pihak ketiga mungkin terpakai apabila anda menggunakan produk tertentu yang disenaraikan di atas:

• Apabila anda menggunakan penyedia perkhidmatan semak keluar pihak ketiga untuk memuktamadkan dan membayar pesanan anda, maklumat peribadi yang anda berikan semasa semak keluar dikendalikan mengikut dasar privasi pihak ketiga.

• Apabila anda menggunakan ciri imbasan Keselamatan dalam aplikasi Keselamatan MIUI, satu daripada yang berikut akan terpakai, bergantung kepada pilihan perkhidmatan anda:

• Dasar Privasi dan Keselamatan Maklumat Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Perjanjian Lesen untuk AVL SDK untuk Mudah Alih: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Dasar Privasi Tencent: https://privacy.qq.com

• Apabila anda menggunakan ciri Pembersih dalam aplikasi Keselamatan MIUI, satu daripada yang berikut akan terpakai, bergantung kepada pilihan perkhidmatan anda:

• Dasar Privasi Cheetah Mobile: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Dasar Privasi Tencent: https://privacy.qq.com

• Apabila anda menggunakan perkhidmatan pengiklanan dalam beberapa aplikasi tertentu dalam MIUI, satu daripada yang berikut akan terpakai, bergantung kepada pilihan perkhidmatan anda:

• Dasar Privasi Google: https://policies.google.com/privacy

• Dasar Privasi Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Apabila anda menggunakan Kaedah Input Google, Dasar Privasi Google terpakai: https://policies.google.com/privacy

9 Cara kami mengemas kini Dasar Privasi ini

Kami menyemak Dasar Privasi secara berkala berdasarkan perubahan dalam perniagaan dan teknologi dan kami boleh mengemas kini Dasar Privasi ini. Jika kami membuat perubahan material kepada Dasar Privasi kami, kami akan memaklumkan anda melalui maklumat hubungan anda yang berdaftar seperti e-mel (dihantar ke alamat e-mel yang dinyatakan dalam akaun anda) atau menerbitkan perubahan pada tapak web Xiaomi atau memaklumkan anda melalui peranti mudah alih kami, supaya anda boleh mengetahui tentang maklumat yang kami kumpulkan dan cara kami menggunakannya. Perubahan kepada Dasar Privasi akan terpakai dari tarikh berkuat kuasa yang dinyatakan dalam notis atau tapak web. Kami menggalakkan anda agar sentiasa menyemak halaman ini untuk mendapatkan maklumat terkini tentang amalan privasi kami. Penggunaan produk dan perkhidmatan anda yang berteruskan pada tapak web, peranti mudah alih dan/atau mana-mana peranti lain akan dianggap sebagai penerimaan Dasar Privasi yang dikemas kini. Kami akan meminta persetujuan anda yang jelas apabila kami mengumpulkan maklumat peribadi tambahan daripada anda atau apabila kami menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan baharu.

10 Lain-lain

10.1 Daftar masuk tunggal

Bergantung kepada bidang kuasa anda, anda mungkin dapat log masuk ke tapak kami menggunakan pelbagai log masuk yang disediakan oleh perkhidmatan OAuth. Perkhidmatan ini akan mengesahkan identiti anda, memberi anda pilihan untuk berkongsi maklumat peribadi tertentu (seperti nama dan alamat e-mel) dengan kami, dan untuk mengisi semula borang pendaftaran kami. Perkhidmatan OAuth membolehkan anda memilih sama ada mahu menyiarkan maklumat tentang aktiviti peribadi anda pada tapak web ini atau tidak kepada halaman profil anda untuk dikongsi dengan orang lain dalam rangkaian anda.

11 Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini atau sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi anda oleh Xiaomi, sila hubungi kami di alamat di bawah rujukan "Dasar Privasi". Apabila kami menerima pertanyaan privasi atau maklumat peribadi tentang permintaan akses/muat turun, kami mempunyai pasukan profesional untuk menyelesaikan masalah anda. Jika pertanyaan anda itu sendiri melibatkan isu yang penting, kami mungkin meminta lebih banyak maklumat daripada anda. Jika anda tidak berpuas hati dengan respons yang anda terima, anda boleh mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan dalam bidang kuasa anda. Jika anda merujuk kepada kami, kami akan memberi maklumat tentang saluran aduan berkaitan yang mungkin dapat digunakan berdasarkan situasi sebenar anda.

Xiaomi Communications Co., Ltd. Rainbow City of China Resources, No.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 E-mel: privacy@xiaomi.com

Bagi pengguna di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Terima kasih kerana meluangkan masa untuk membaca Dasar Privasi kami!