Politika tal-Privatezza Xiaomi

Il-Politika tal-Privatezza tagħna ġiet aġġornata fit-4 ta' Settembru 2019.

Jekk jogħġbok ħu mument biex tiffamiljarizza ruħek mal-prattiċi tal-privatezza tagħna u għarrafna jekk għandekx xi mistoqsijiet.

Min aħna

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., u l-kumpaniji affiljati tagħha fi ħdan ix- Xiaomi Group (minn hawn' il quddiem se jissejħu “Xiaomi”, “aħna” jew “tagħna”) tieħu l-privatezza tiegħek bis-serjetà ħafna. Din il-Politika tal-Privatezza giet mfassla bil-bżonnijiet tiegħek, u huwa importanti li jkollok fehema komprensiva tal-ġbir tal-informazzjoni personali u l-prattiki tal-użu tagħna, filwaqt li tiżgura li fl-aħħar mill-aħħar ikollok kontroll tal-informazzjoni personali tiegħek mogħtija lil Xiaomi.

Dwar din il-Politika ta' Privatezza

Apparti għal xi prodotti jew servizzi speċifiċi ta' Xiaomi li jipprovdu politika ta' privatezza indipendenti, din il-Politika ta' Privatezza tapplika għall-istrumenti, websajts jew applikazzjonijiet kollha ta' Xiaomi li jirreferu jew jorbtu ma din il-Politika ta' Privatezza. Din il-Politika ta' Privatezza tispjega kif Xiaomi tiġbor, tuża, tiżvela, tipproċessa u tipproteġi kwalunkwe informazzjoni personali li int tagħtina jew li niġbru mingħandek, meta tuża l-prodotti u s-servizzi tagħna li jinsabu fuq il-websajts (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), u l-applikazzjonijiet tagħna li noffru fuq it-tagħmir mobbli tagħna. Jekk prodott Xiaomi jipprovdi politika ta' privatezza separata, il-politika ta' privatezza separata tirċievi applikazzjoni ta' prijorità, filwaqt li parti mhux koperta għandha tkun soġġetta għat-termini ta' din il-Politika ta' Privatezza. Barra minn hekk, il-moghod kif prodotti u servizzi speċifiċi jiġbru u jipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek, jistgħu ukoll jvarjaw skont il-mudell, il-verżjoni tas-servizz jew ir-reġjun. Nissuġġerixxu li tirreferi għall-politika separata tal-privatezza għad-dettalji.

Taħt din il-Politika ta’ Privatezza, “informazzjoni personali” tfisser informazzjoni li tista' tintuża biex tidentifika individwu direttament jew indirettament, jew minn dik l-informazzjoni waħidha jew minn dik l-informazzjoni flimkien ma' informazzjoni oħra li għandha aċċess Xiaomi għal dak l-individwu, ħlief kif provdut speċifikament mod ieħor minn liġijiet applikabbli fir-reġjun tiegħek. Aħna nużaw l-informazzjoni personali tiegħek strettament skont il-politika tal-privatezza.

Kif nistgħu ngħinuk

Fl-aħħar mill-aħħar, dak li rridu huwa l-aħjar għall-utenti kollha tagħna. Jekk għandek xi tħassib dwar il-prattika tagħna ta’ maniġġar ta’ data kif miġbura fil-qosor f'din il-Politika ta’ Privatezza, jekk jogħġbok ikkuntattja privacy@xiaomi.com biex tindirizza t-tħassib speċifiku tiegħek. Aħna nkunu kuntenti li nisimgħu mingħandek. Jekk għandek tħassib dwar il-privatezza mhux solvuta jew l-użu tad-data li aħna ma indirizzajnix b’mod sodisfaċenti, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fornitur bbażat fl-Istati Uniti ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim ta’ terzi parti (bla ħlas) fuq https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1 X'informazzjoni hi miġbura minna u kif nużawha?

1.1 Liema informazzjoni hi miġbura minna

Sabiex nipprovdu s-servizzi tagħna lilek, aħna se nitolbuk tipprovdi informazzjoni personali li hija meħtieġa biex tipprovdi dawk is-servizzi lilek. Aħna se niġbru biss l-informazzjoni li hija meħtieġa għall-għanijiet speċifikati, konkreti, espliċiti u leġittimi tagħha u mhux se nipproċessaw iktar b'mod li jkunu inkompatibbli ma' dawk l-għanijiet. Int għandek id-dritt li tagħżel jekk tipprovdix l-informazzjoni mitluba jew le, imma fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, jekk inti ma tipprovdix l-informazzjoni personali tiegħek, aħna ma nistgħux nipprovdulek il-prodotti jew is-servizzi tagħna jew nirrispondu għall-mistoqsijiet tiegħek.

Skont is-servizz li tagħżel, nistgħu niġbru t-tipi ta' informazzjoni li ġejjin:

1.1.1 Informazzjoni li tipprovdi lilna:

Aħna nistgħu niġbru kull informazzjoni personali li tipprovdi lilna, li hija meħtieġa għas-servizz li tagħżel. Pereżempju, tista' tipprovdi ismek, in-numru tal-mowbajl, l-indirizz elettroniku, l-indirizz tal-kunsinna, l-ordni, id-dettalji tal-fatturazzjoni, in-numru tal-kont bankarju, l-isem tad-detentur tal-kont, in-numru tal-karta tal-kreditu u informazzjonijiet oħra jekk tuża servizzi ta' bejgħ bl-imnut ta’ mi.com; tista' tissinkronizza materjali jew dejta jekk tuża servizzi ta' Xiaomi Cloud; tista' tipprovdi sess, l-informazzjoni tiegħek relatata mas-sigurtà u oħrajn, jekk toħloq kont; tista 'tipprovdi titolu tax-xogħol kurrenti, sfond ta' edukazzjoni u kwalunkwe informazzjoni oħra relatata mal-attivitajiet soċjali tiegħek, liberament jekk tipparteċipa fil-Forum MIUI jew pjattaforma oħra ta' Xiaomi.

1.1.2 Informazzjoni li niġbru fl-użu tas-servizzi tiegħek

• Informazzjoni jew apparat relatat mas-SIM. Pereżempju, in-numru IMEI, in-numru tal-GAID, in-numru IMSI, l-indirizz MAC, in-numru tas-serje, il-verżjoni u t-tip MIUI, verżjoni ROM, verżjoni Android, Android ID, ID tal-Ispazju, operatur tal-kard SIM u ż-żona fejn tinsab, informazzjoni dwar il-wiri tal-iskrin, informazzjoni dwar it-tastiera tal-apparat, dettalji tal-manifattur tal-apparat u isem tal-mudell, ħin tal-attivazzjoni tal-apparat, operatur tan-netwerk, tip ta' konnessjoni, informazzjoni bażika dwar hardware u informazzjoni dwar l-użu (bħal CPU, storage, użu tal-batterija, riżoluzzjoni tal-iskrin u temperatura tal-apparat, mudell ta' lenti tal-kamera).

• Informazzjoni speċifika għalik li tista' tiġi assenjata minn fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi u msieħba fin-negozju: Aħna nistgħu niġbru u nużaw l-informazzjoni bħall-ID tar-reklamar tiegħek assenjat minn fornituri ta' servizzi ta’ terza parti u msieħba fin-negozju.

• Informazzjoni relatata mal-użu tal-applikazzjoni tiegħek, inkluża informazzjoni bażika tal-applikazzjoni, bħal lista tal-applikazzjoni, informazzjoni tal-ID tal-applikazzjoni, verżjoni SDK, settings tal-aġġornament tas-sistema, settings tal-applikazzjoni (reġjun, lingwa, time zone, tipa) u rekord tal-istatus tal-applikazzjoni (eż. downloads, installazzjoni, aġġornament, tħassir).

• Informazzjoni ġġenerata meta tuża servizz, bħalma huma l-badges tieghek, il-klassifikazzjonijiet, l-informazzjoni ta' reġistrazzjoni u r-rekords tal-browsing fis-servizz tal-MIUI Forum; il-messaġġi tiegħek fuq il-Forum MIUI (viżibbli biss kemm għall-partijiet li jibagħtu kif ukoll għal dawk li jirċievu); il-kontenut push iġġenerat meta tuża servizzi ta' Mi push; imġiba tiegħek (bħal tikklikkja, browsing, eċċ.) għal servizzi ta’ reklamar.

• Informazzjoni dwar il-post (għal servizzi / funzjonalitajiet speċifiċi biss): tipi varji ta’ informazzjoni dwar il-post eżatt jew approssimattiv tiegħek jekk tuża servizzi relatati mal-lokalità (softwer ta' navigazzjoni, softwer tat-temp, u s-softwer b'funzjonalità li ssib l-apparat). Pereżempju; reġjun, kodiċi tal-pajjiż, kodiċi tal-belt, kodiċi tan-netwerk mobbli, kodiċi tal-pajjiż mobbli, identità taċ-ċellulari, informazzjoni dwar lonġitudni u latitudni, settings tatptime zone, settings tal-lingwa. Tista' titfi l-informazzjoni dwar il-post tiegħek ta' kull applikazzjoni fi kwalunkwe ħin fl-issettjar tat-telefon (Settings - Permissions).

• Informazzjoni dwar il-ġurnal: informazzjoni relatata mal-użu tiegħek ta' ċerti funzjonijiet, apps u websajts. Pereżempju, cookies u teknoloġiji oħra ta' identifikazzjoni anonima, indirizzi IP, informazzjoni dwar it-talba tan-netwerk, history ta' messaġġi temporanji, standard log tas-sistema, informazzjoni dwar crash, informazzjoni ġġenerata bl-użu tas-servizzi (bħal ħin ta 'reġistrazzjoni, ħin ta' aċċess, ħin ta' attività, eċċ.).

• Informazzjoni oħra: Valur tal-karatteristiċi ambjentali (ECV) (jiġifieri valur iġġenerat minn Mi Account ID, ID tat-tagħmir tat-telefon, Wi-Fi ID konness u informazzjoni dwar il-lokalita).

1.1.3 Informazzjoni minn sorsi ta' partijiet terzi

Meta tkun permessa bil-liġi, aħna niġbru informazzjoni dwarek minn sorsi ta' partijiet terzi. Pereżempju,

• għal ċerti servizzi li jistgħu jinkludu transazzjonijiet ta' kont u finanzjarji, bl-awtorizzazzjoni tiegħek, aħna nistgħu nivvalidaw l-informazzjoni provduta minnek (bħal numru tat-telefon) permezz ta' sorsi leġittimi ta' partijiet terzi għal skopijiet ta' sigurtà u prevenzjoni ta' frodi;

• aħna nistgħu nirċievu simboli magħżula ta' identifikaturi (bħal IMEI mingħand min jirreklama) biex nipprovdulek servizzi ta' reklamar;

• nistgħu nakkwistaw ċerta informazzjoni bħal IDs tal-kont u laqmijiet mingħand servizzi ta' netwerk soċjali ta' partijiet terzi (eż. Meta tuża kont ta' netwerk soċjali biex tidħol f' xi servizz ta’ Xiaomi);

• informazzjoni dwarek li oħrajn ipprovdew lilna (eż. L-indirizz tal- kunsinna tiegħek li utenti oħra jistgħu jipprovdu lilna meta jixtru prodotti għalik permezz ta' servizzi ta' mi.com).

1.1.4 Informazzjoni mhux identifikabbli

Nistgħu niġbru wkoll tipi oħra ta' informazzjoni li mhumiex direttament jew indirettament marbuta ma' individwu u li ma jistgħux jiġu definiti bħala informazzjoni personali skont il-liġijiet lokali applikabbli. Tali informazzjoni tista' tinkludi dejta statistika ġġenerata meta tuża servizz speċifiku (eż. Informazzjoni relatata ma' apparat mhux identifikabbli, avvenimenti ta' użu ta' kuljum, avvenimenti ta' aċċess għall-paġna, tal-avveniment tal-ħin tal-aċċess għall-paġna, avvenimenti ta' sessjoni mibghuta); dejta dwar il-monitoraġġ tan-netwerk (eż. ħin tat-talba, numru ta' talba jew talba għal żball eċċ.); avvenimenti tal-crashes tal- applikazzjoni. L-iskop għal dan il-ġbir huwa li ttejjeb is-servizzi li nipprovdulek. It-tip u l-ammont ta' informazzjoni miġbura jiddependi fuq kif tuża l-prodotti u/jew is-servizzi tagħna.

Aħna niġbru informazzjoni bħal identifikaturi uniċi tal-apparat, mudelli tal-apparat, numri tal-verżjoni tas-sistema u informazzjoni dwar l-attivitajiet tiegħek fuq il-websajts tagħna jew fuq apps mobbli. Aħna niġbru informazzjoni bħal din biex nipprovdulek informazzjoni aktar utli, nifhmu f'liema partijiet tal-websajts, il-prodotti u s-servizzi tagħna inti l-aktar interessat. Tali data aggregata mhix informazzjoni personali peress li ma tistax tintuża biex tidentifikak. Madankollu, jekk aħna ngħaqqdu informazzjoni mhux personali ma' informazzjoni personali, din l-informazzjoni tiġi ttrattata bħala informazzjoni personali.

1.2 Kif nużaw l-informazzjoni personali li niġbru

L-iskop tal-ġbir ta' informazzjoni personali huwa li nipprovdulek prodotti u/jew servizzi, u biex niżguraw li aħna nikkonformaw mal-liġijiet, regolamenti u rekwiżiti regolatorji oħra applikabbli. Dan jinvolvi:

• Tipprovdi, tipproċessa, żżomm, ittejjeb u tiżviluppa l-prodotti u/jew is-servizzi tagħna lilek, bħal kunsinna, attivazzjoni, verifika, servizz ta’ wara l-bejgħ, appoġġ għall-konsumatur u reklamar.

• L-implimentazzjoni u ż-żamma tas-salvagwardji tas-sigurtà għall-iskop tal-prevenzjoni tat-telf u l-frodi, bħall-għajnuna fl-identifikazzjoni tal-utenti, il-verifika tal-identità tal-utent. Aħna nużaw l-informazzjoni tiegħek għal skopijiet ta' kontra l-frodi biss meta jiġu sodisfatti ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin: hija meħtieġa; u d-dejta użata għall-evalwazzjoni hija skont l-interessi leġittimi ta' Xiaomi biex tipproteġi lill-utenti u s-servizzi.

• L-immaniġġjar tat-tagħmir, is-servizzi, il-mistoqsijiet jew it-talbiet tiegħek (bħalma twieġeb mistoqsijiet tal-klijenti, tibgħat notifiki dwar is-sistema u l-applikazzjoni, tmexxi l-attivitajiet tiegħek bħal sweepstakes).

• It-twettiq ta' attivitajiet promozzjonali rilevanti, bħall-provvista ta' materjali u aġġornamenti tal-kummerċjalizzazzjoni u l-promozzjoni. Jekk inti tixtieq li ma tibqax tirċievi ċerti tipi ta' materjali promozzjonali, tista' tohrog permezz tal-metodu provdut fil-messaġġ (bħalma hi l-link tal-abbonament fil-qiegħ tal-messaġġ) sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor taħt il-liġijiet applikabbli. Jekk jogħġbok ara wkoll id- “Drittijiet Tiegħek” hawn taħt.

• Tipprovdi servizzi u kontenut personalizzati. Aħna nistgħu nirrakkomandaw prodotti, servizzi u attivitajiet personalizzati, inkluż ir-reklamar, ibbażat fuq informazzjoni li tiġġenera meta jintużaw il-prodotti u s-servizzi tagħna, bħall-history tax-xiri, history tal-browsing fuq il-websajt, u l-post ġeografiku. Int għandek id-dritt li tohrog milli tirċievi reklami personalizzati u toġġezzjona għal profiling, inkluż dak imwettaq għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta, fi kwalunkwe ħin. Biex tagħmel hekk, tista' tixegħel jew tinfi fi kwalunkwe ħin fl-issettjar tat-telefon (Settings - Settings addizzjonali - Privatezza - Reklamar) jew ikkuntattjana fuq privacy@xiaomi.com. Jekk jogħġbok ara wkoll id- “Drittijiet Tiegħek” hawn taħt.

• Tippermettilek li tippubblika kummenti fuq forums pubbliċi.

• Għanijiet interni, bħal analiżi tad-data, riċerka, u żvilupp ta’ informazzjoni statistika relatata ma’ l-użu tal-prodotti jew servizzi tagħna biex intejbu aħjar il-prodotti jew is-servizzi tagħna. Pereżempju, it-tagħlim tal-machine jew it-taħriġ tal-mudell tal-algoritmi jitwettaq wara l-ipproċessar tad-de-identifikazzjoni.

• L-ottimizzazzjoni tal-prestazzjoni tal-apparat tiegħek, bħall-analiżi tal-użu tal-memorja jew l-utilizzazzjoni tas-CPU tal-applikazzjoni tiegħek.

• Tinħażen u tinżamm informazzjoni relatata miegħek għall-operazzjonijiet tan-negozju tagħna (bħall-istatistika tan-negozju) jew biex jiġu sodisfatti l-obbligi legali tagħna.

• Tipprovdi servizzi lokali li ma jeħtiġux komunikazzjoni mas-servers tagħna, bħall-użu tas-servizz tan-Noti fuq it-tagħmir tiegħek.

• Għanijiet oħra bil-kunsens tiegħek.

Hawn hawn eżempji aktar dettaljati dwar kif nużaw l-informazzjoni tiegħek (li tista' tinkludi informazzjoni personali):

• Tattiva u tirreġistra għalik il-prodotti mixtrija jew is-servizzi tax-Xiaomi.

• Il-ħolqien u ż-żamma tal-Kont Mi tiegħek. Informazzjoni personali miġbura meta toħloq Kont Mi fuq il-websajts tagħna jew permezz tal-apparat mobbli tagħna, tintuża biex toħloq il-Kont personali tal-Mi u l-paġna tal-profil għalik.

• Ipproċessar l-ordni tax-xiri tiegħek. Informazzjoni relatata ma' ordnijiet ta' kummerċ elettroniku tintuża għall-ipproċessar tal-ordni ta' xiri u servizzi relatati ta' wara l-bejgħ, inkluż l-appoġġ tal-klijent u l-kunsinna mill-ġdid. Barra minn hekk, in-numru tal-ordni ser jintuża biex l-ordni tiġi kontroverifikata ma delivery partner kif ukoll biex tiġi rreġistrata l-kunsinna tal-pakkett. Informazzjoni tar-riċevitur, inklużi l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon u l-kodiċi postali se jintużaw għal finijiet ta' kunsinna. L-indirizz elettroniku tiegħek jintuża biex tibgħatlek informazzjoni dwar it-traċċar tal-pakketti. Lista ta' oġġetti mixtrija tintuża għall-istampar ta' fattura u tippermetti lill-konsumatur biex jara liema oġġetti jinsabu fil-pakkett.

• Parteċipażżjoni fil-Forum MIUI. Informażżjoni personali relatata mal-Forum MIUI jew ma' pjattaformi oħra ta' l-Internet Xiaomi tista' tigi użata għall-wiri tal-paġna tal-profil, għall-interażżjoni ma' utenti oħra, u għall-parteċipażżjoni fil-forum.

• Tipprovdi Xiaomi Cloud u serviżżi oħra MIUI. L-informażżjoni li ġejja: (informażżjoni relatata mal-apparat jew il-kard SIM inkluż in-numru tal-GAID, in-numru IMEI, in-numru IMSI, in-numru tat-telefon, ID tal-apparat, sistema operattiva tal-apparat, Indiriżż MAC, tip ta' apparat, informażżjoni dwar is-sistema u l-prestażżjoni u informażżjoni dwar il-lokalita inkluż il-kodiċi tal-pajjiż mobbli, il- kodiċi tan-netwerk mobbli, kodiċi taż-żona tal-lokalita u identità taċ-ċellula), jintuża biex jattiva serviżżi MIUI, eż Xiaomi Cloud, sinkronizzazzjoni tal-history tas-sejħiet, sinkronizzazzjoni tal-SMS, Sib apparat, għall-finijiet tal-awtentikazzjoni tal-utent u l-attivazzjoni tas-servizz.

• Dijanjosi tal-fallimenti tal-attivazzjoni. Informazzjoni relatata mal-post tintuża biex taċċessa falliment ta’ l-attivazzjoni ta’ SIM kard (eż. Serviżż ta’ Messaġġi Qosra (SMS) gateways u fallimenti tan-netwerk) biex tidentifika l-operatur tan-netwerk tas-servizz, u biex tinnotifika lill-operatur tan-netwerk b’dak il-falliment.

• Tipprovdi servizzi MIUI oħra. L Informazzjoni miġbura mis-servizzi MIUI tintuża biex twettaq il-funzjonijiet ta’ dak is-servizz, waqt li tipprovdi l-ottimizzazzjoni tas-servizz, eż. downloading, aġġornamenti, reġistrazzjoni, eżekuzzjoni jew ottimiżżażjoni ta' attivitajiet relatati mas-servizzi MIUI. Pereżempju, informazzjoni personali miġbura mill-hażna tat-Temi tista' tipprovdi servizzi personalizzati ta' rakkomandazzjoni tat-temi bbażati fuq l-history tiegħek ta' downloading u browsing.

• Sib it-tagħmir tiegħek. Jekk it-telefon tiegħek jintilef jew jinsteraq, il-funzjoni ta' Xiaomi's Find device tista' tgħinek issib u tassigura t-telefon tiegħek. Tista' ssib it-telefon tiegħek fuq mappa billi tuża informazzjoni dwar il-post ipprovduta bit-telefon tiegħek, hassar kollox fit-telefon, jew illokja it-telefon. Meta tkun qed tfittex dak il-hin għat-telefon tiegħek, l-informazzjoni dwar il-lokalita tinġabar mill-apparat ċellulari tiegħek; f'ċerti sitwazzjonijiet, din l-informazzjoni tinkiseb minn cell towers jew Wi-Fi hotspots. Tista' tinxtegħel jew titfi din il-karatteristika fi kwalunkwe ħin fl-issettjar tat-telefon (Settings - Kont Mi - Xiaomi Cloud - Sib Apparat).

• Irrekordja informazzjoni dwar il-post fir-ritratti. Tista' tirreġistra l-informazzjoni dwar il-lokalità tiegħek waqt li tkun qed tieħu ritratt. Din l-informazzjoni tkun tidher fil-folder tar-ritratti tiegħek u l-post jiġi mahzun fl-informazzjoni dwar il-proprjetà tar-ritratti tiegħek. Jekk ma tridx li tirreġistra l-lokalità tiegħek waqt li tkun qed tieħu ritratt, tista' titfi dan fi kwalunkwe ħin fl-issettjar tal-kamera tal-apparat.

• Tipprovdi funzjonijiet ta’ messaġġi (eż. Mi Talk, Mi Messaġġ). Jekk tniżżel u tuża Mi Talk, l-informazzjoni miġbura minn Mi Talk tista' tintuża għall-attivazzjoni ta' dan is-servizz u għall-identifikazzjoni tal-utent u r-riċevitur tal-messaġġ. Barra minn hekk, l-istorja taċ-chat tinħażen għall-konvenjenza li terġa' titgħabba l-istorja taċ-chat wara li utent ikun installa mill-ġdid apps, jew għas-sinkronizzazzjoni bejn l-apparati. Informazzjoni (in-numri tat-telefon tal-mittent u r-riċevitur u l-ID tal-Mi tal-Messaġġ) jistgħu jintużaw għal Mi Messaġġ għall-attivazzjoni tas-servizzi u biex is-servizz ikun jista' jiffunzjona, inkluż ir-rotta tal-messaġġi.

• Tipprovdi servizzi bbażati fuq il-lokalità. Matul l-użu tas-servizzi MIUI, informazzjoni dwar il-lokalita tista’ tintuża wkoll minna jew minn fornituri ta’ servizzi ta’ parti terza u msieħba fin-negozju (għal aktar informazzjoni ara “Kif naqsmu, nittrasferixxu, u niddivulaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek” hawn taħt) biex isservik verżjoni t-tajba tas-servizz u tipprovdi dettalji preċiżi dwar dak il-post għall-aħjar esperjenza ta’ l-utent, eż dettalji tat-temp, aċċess għall-post (bħala parti mill-pjattaforma Android). Tista' titfi s-servizzi tal-post f'ambjenti jew itfi l-użu ta’ servizzi ta' lokazzjoni ta' app fi kwalunkwe ħin.

• Titjib tal-esperjenza tal-utent. Xi karatteristiċi ta' opt-in, bħall-Programm ta' Esperjenza tal-Utent, jippermettu lil Xiaomi tanalizza dejta dwar kif l-utenti jużaw is-servizzi tal-mowbajl u s-servizzi MIUI, sabiex itejbu l-esperjenza tal-utent, bħal pereżempju jibgħat rapporti ta' crashes.

• Permess biex tuża Ċentru tas-Sigurtà. L-informazzjoni miġbura tista' tintuża għas-sigurtà u funzjonalitajiet ta' żamma tas-sistema fl-app tas-Sigurtà, bħal Sigurtà scan, Battery saver, Blocklist, Cleaner, eċċ. Xi wħud minn dawn il-funzjonalitajiet huma operati minn fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi u/jew imsieħba fin-negozju (għal iktar informazzjoni ara “Kif naqsmu, nittrasferixxu, u niżvelaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek” hawn taħt). Informazzjoni (li mhix informazzjoni personali bħal listi ta' definizzjoni tal-virus) tintuża għal funzjonijiet ta' Security scan.

• Tipprovdi servizz push. Mi Account ID u n-numri GAID/IMEI se jintużaw ukoll biex jipprovdu s-servizz push Xiaomi biex jevalwaw l-prestazzjoni tar-reklamar u jibgħat notifiki mill-MIUI dwar aġġornamenti ta' softwer jew avviżi ta' prodotti ġodda, inkluża informazzjoni dwar bejgħ u promozzjonijiet. Barra minn hekk, taħt fiduċja ta' partijiet terzi magħżula (li se jkunu wkoll kontrolluri tad-data ta' l-informazzjoni personali tiegħek - għal aktar informazzjoni ara “Kif naqsmu, nittrasferixxu, u niddivulaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek” hawn taħt), is-servizz push ta’ Xiaomi jista’ jevalwaw wkoll il-prestazzjoni tar-reklamar jew ibgħat notifiki billi tuża l-Mi Account ID tiegħek u n-numri IMEI mingħand MIUI. Nistgħu nużaw l-informazzjoni personali tiegħek bil-għan li nibagħtulek messaġġi push (kemm permezz ta' messaġġi fis-servizzi tagħna, permezz ta' email jew b'mezzi oħra) li joffru jew jirreklamaw il-prodotti u s-servizzi tagħna u/jew il-prodotti u s-servizzi ta' partijiet terzi magħżula. Tista' teskludi li tirċievi l-kummerċjalizzazzjoni minna u minn partijiet terzi fi kwalunkwe ħin billi tibdel il-preferenzi tiegħek taħt Settings tal-apparat, jew timmaniġġja l-preferenzi tiegħek permezz tal-app/websajt ta' parti terza bl-użu ta 'Xiaomi push. Jekk jogħġbok ara wkoll id- “Drittijiet Tiegħek” hawn taħt.

• Verifika tal-identità tal-utent. Xiaomi juża l-valur ECV biex jivverifika l-identità tal-utent u jevita logins mhux awtorizzati.

• Il-ġbir tal-feedback tal-utent. Ir-rispons li inti tagħżel li tipprovdi huwa ta' valur biex tgħin lil Xiaomi tagħmel titjib fis-servizzi tagħna. Sabiex issegwi l-feedback li għażilt li tipprovdi, Xiaomi tista' tikkorrispondi miegħek billi tuża l-informazzjoni personali li pprovdejt u żżomm rekords ta' din il-korrispondenza għas-soluzzjoni tal-problemi u t-titjib tas-servizz.

• Tibgħat avviżi. Minn żmien għal żmien, nistgħu nużaw l-informazzjoni personali tiegħek biex nibagħtu avviżi importanti, bħal avviżi dwar ix-xiri u l-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet, u l-politiki tagħna. Billi informazzjoni bħal din hija kritika għall-interazzjoni tiegħek ma’ Xiaomi, mhuwiex irrakkomandat li tirrifjuta li tirċievi tali informazzjoni.

• Twettiq ta' attivitajiet promozzjonali. Jekk tidħol fi sweepstake, tikkontesta, jew promozzjoni simili permezz tal-pjattaformi tal-midja soċjali ta' Xiaomi, nistgħu nużaw l-informazzjoni personali li tipprovdi biex nibaghtulek dawn il-premjijiet.

• Twettaq analiżi tal-apparat biex tipprovdi esperjenza tal-utent aħjar. Xiaomi se twettaq l-analiżi tal-ħardwer u s-softwer biex ittejjeb aktar l-esperjenza tal-apparat.

Nistgħu ngħaqqdu din l-informazzjoni ma' informazzjoni oħra (inkluża informazzjoni f'servizzi differenti jew apparat differenti bħal kompjuters, mowbajls, televiżjonijiet smart, u tagħmir ieħor konness) biex nipprovdu u ntejbu l-prodotti, servizzi, kontenut u reklamar tagħna. Pereżempju, nistgħu nużaw id-dettalji tal-Kont Mi tiegħek fis-servizzi kollha li tuża li jeħtieġu Kont Mi. Barra minn hekk, sabiex tagħmlek esperjenza aħjar u ntejbu s-servizzi tagħna, waqt li nħarsu l-liġijiet u r-regolamenti rilevanti jew bil-kunsens tiegħek, aħna nistgħu nagħżlu informazzjoni mingħandek minn prodotti, servizzi jew tagħmir differenti jew relatati miegħek biex jiffurmaw tikketta, biex tipprovdi suġġerimenti, kontenut personalizzat, u karatteristiċi personalizzati. Pereżempju, uża l-history tat-tfittxija tiegħek fil-browser biex tirrakkomanda prodotti jew servizzi li int tkun interessat f'Mi.com. U skond ir-raġunijiet ikkumbinati ta' hawn fuq u r-rekwiżiti tal-liġijiet applikabbli, aħna ser nipprovdulek mekkaniżmi ta' kontroll speċifiċi għal dawn affarijiet ikkumbinati. Int għandek id-dritt li tohrog milli tirċievi marketing dirett mingħandna u teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzat, eċċ. Sabiex teżerċita dawn id-drittijiet, tista' tibgħat email lil privacy@xiaomi.com jew irreferi għall-mekkaniżmi ta' kontroll deskritti għal kull prodott, fil-politika ta' privatezza separata. Jekk jogħġbok ara wkoll id- “Drittijiet Tiegħek” hawn taħt.

2 Cookies u teknoloġiji oħra

Teknoloġija bħal cookies, tags, u skripts huma wżati minn Xiaomi u l-fornituri ta’ servizzi ta’ partijiet terzi tagħna u l-imsieħba fin-negozju (għal aktar informazzjoni ara “Kif naqsmu, nittrasferixxu u nikxfu pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek” hawn taħt). Dawn it-teknoloġiji jintużaw fl-analiżi tat-tendenzi, l-amministrazzjoni tas-sit, it-traċċar tal-movimenti tal-utenti madwar il-websajt u biex tinġabar informazzjoni demografika dwar il-bażi tal-utenti tagħna kollha kemm hi. Aħna nistgħu nirċievu rapporti bbażati fuq l-użu ta' dawn it-teknoloġiji minn dawn il-kumpaniji fuq bażi individwali kif ukoll aggregata. Dawn it-teknoloġiji jgħinuna nifhmu aħjar l-imġiba tal-utenti, jgħidulna liema partijiet tal-websajts tagħna żaru n-nies, kif ukoll jiffaċilitaw u jkejlu l-effettività ta’ riklami u tfittxijiet fuq l-internet. Nittrattaw l-informazzjoni miġbura mill-cookies u teknoloġiji oħra bħala informazzjoni mhux personali, ħlief fejn l-indirizzi tal-Internet Protokoll (IP) jew identifikaturi simili huma kkunsidrati bħala informazzjoni personali mil-liġijiet lokali.

• Log files: Bħal fil- biċċa l-kbira tal-każi tal- tal-websajts, aħna niġbru ċerta informazzjoni u nħażnu fil- Log files. Din l-informazzjoni tista' tinkludi indirizzi tal-Internet protokoll (IP), tip ta' browser, fornitur tas-servizz tal-Internet (ISP), paġni ta’ riferenza/hruġ, sistema operattiva, timbru tad-data / ħin, u/jew id-data clickstream. Aħna ma norbtux din id-dejta miġbura awtomatikament ma' informazzjoni oħra li niġbru dwarek.

• Reklamar: Ahna nissieħbu mal-fornituri tas-servizzi ta’ partijiet terzi tagħna u l-imsieħba fin-negozju (għal aktar informazzjoni ara “Kif naqsmu, nittrasferixxu, u niddivulaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek” hawn taħt) jew nuru reklamar fuq il-websajt tagħna jew biex nimmaniġġjaw ir-reklamar tagħna fuq siti oħra. Il-fornituri tas-servizzi ta' partijiet terzi tagħna u l-imsieħba fin-negozju jistgħu jużaw teknoloġiji bħal cookies biex jiġbru informazzjoni dwar l-attivitajiet tiegħek fuq dan is-sit u siti oħra sabiex jagħtuk servizz ta' reklamar ibbażat fuq l-attivitajiet u l-interessi tal-browsing tiegħek. Aħna se niksbu l-kunsens espliċitu tiegħek minn qabel u ninvolvu azzjoni affermattiva ċara qabel nipprovdulek dan is-servizz ta' reklamar. Jekk tixtieq li ma tintużax din l-informazzjoni għall-iskop li nservuk reklami ibbażati fuq l-interessi tieghek, tista' tohroġ billi tikklikkja hawn http://preferences-mgr.truste.com.

• Analitiċi mobbli: F'xi wħud mill-applikazzjonijiet mobbli tagħna nużaw softwer tal-analitika mobbli biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar il-funzjoni tas-Softwer Mobbli tagħna fuq it-telefon tiegħek. Dan is-software jista' jirrekordja informazzjoni bħal kemm il-darba tuża l-applikazzjoni, l-avvenimenti li jseħħu fl-applikazzjoni, l-użu aggregat, id-data tal-prestazzjoni, u fejn iseħħu crashes fl-applikazzjoni. Aħna ma norbtux l-informazzjoni li naħżnu fi ħdan is-software analitiku ma’ kwalunkwe informazzjoni personali li inti tissottometti fl-applikazzjoni mobbli.

• Local Storage – HTML5/Flash: Aħna nużaw Local Storage Objects (LSOs) bħal HTML5 jew Flash biex naħżnu l-kontenut u l-preferenzi. Partijiet terzi li magħhom aħna sħab biex nipprovdu ċerti karatteristiċi fuq is-Siti tagħna jew biex juru reklamar ibbażat fuq l-attività tal-web browsing tiegħek jużaw ukoll HTML5 jew Flash cookies biex jiġbru u jaħżnu l-informazzjoni. Bosta browsers jistgħu joffru l-għodda ta’ ġestjoni tagħhom stess biex ineħħu l-HTML5 LSOs. Biex timmaniġġja l-Flash cookies, jekk jogħġbok ikklikkja hawn: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Kif naqsmu, nittrasferixxu u niżvelaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek

3.1 Sharing

Aħna ma nbigħux xi informazzjoni personali lil partijiet terzi. Xi kultant nistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek ma' partijiet terzi (kif deskritt hawn taħt) sabiex nipprovdu jew intejbu l-prodotti jew is-servizzi tagħna, inkluż li noffru prodotti jew servizzi bbażati fuq il-ħtiġijiet tiegħek. Jekk m'għadx tixtieq tħallina naqsmu din l-informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Sharing li inti attivament tagħżel jew titlob

Bil-kunsens espliċitu tiegħek jew fuq talba tiegħek, aħna naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek fl-ambitu tal-kunsens / talba tiegħek ma' partijiet terzi speċifiċi nnominati minnek. Pereżempju, meta tuża l-Kont tal-Mi biex tidħol f'websajt jew app ta’ parti terza.

3.1.2 Sharing ta' informazzjoni mal-grupp tagħna

Sabiex nwettqu operazzjonijiet tan-negozju b'suċċess u nipprovdulek il-funzjonijiet kollha tal-prodotti jew servizzi tagħna, aħna minn żmien għal żmien, nistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek lil affiljati oħra ta' Xiaomi.

3.1.3 Sharing mal-kumpaniji tal-ekosistema tal-grupp tagħna

Xiaomi taħdem flimkien ma' grupp ta' kumpaniji flimkien li jiffurmaw il-Mi Ecosystem. Il-kumpaniji ta' l-Ekosistema Mi huma entitajiet indipendenti, investiti u maghqda minn Xiaomi, u huma esperti fl-oqsma tagħhom. Xiaomi tista' tiżvela l-informazzjoni personali tiegħek lill-kumpaniji Mi Ecosystem biex tipprovdilek u ttejjeb l-prodotti u s-servizzi ezistenti (kemm hardware kif ukoll software) mill-kumpaniji Mi Ecosystem. Uħud minn dawn il-prodotti jew servizzi xorta jibqgħu taħt il-marka Xiaomi, filwaqt li oħrajn jistgħu jużaw il-marka tagħhom stess. Il-kumpaniji tal-Ekosistema Mi jistgħu jaqsmu informazzjoni ma' Xiaomi minn żmien għal żmien fir-rigward ta' prodotti jew servizzi taħt il-marka Xiaomi ma' Xiaomi biex jipprovdu servizzi ta' ħardwer u softwer, li jġibu funzjonijiet u esperjenza ta' l-utent ghall- aħjar. Xiaomi se tiehu ġestjoni appropjata u tieħu miżuri tekniċi xierqa biex tiżgura s-sigurtà tal-ipproċessar tal-informazzjoni personali tiegħek, inkluż imma mhux limitat għall- encryption tal-informazzjoni personali tiegħek.

3.1.4 Sharing ma' fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi u msieħba fin-negozju

Biex tgħina nipprovdulek prodotti u servizzi deskritti f'din il-Politika ta' Privatezza, fejn meħtieġ nistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek mal-fornituri tas-servizzi ta' partijiet terzi tagħna u l-imsieħba fin-negozju.

Dan jinkludi l-fornituri tagħna tas-servizz tal-kunsinna, ċentri tad-dejta, faċilitajiet tal’ storage tad-dejta, fornituri tas-servizz tal-konsumatur, fornituri ta' servizzi ta' reklamar u kummerċ u msieħba oħra tan-negozju. Dawn il-partijiet terzi jistgħu jipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek f'isem Xiaomi jew għal wieħed jew aktar mill-għanijiet ta' din il-Politika ta' Privatezza. Aħna niggarantixxu li l-kondiviżjoni tal-informazzjoni personali meħtieġa biex tipprovdi servizzi lilek hija biss għal skopijiet leġittimi, legali, neċessarji, speċifiċi u espliċita. Xiaomi se twettaq id-diliġenza dovuta u jkollha kuntratti fis-seħħ biex tiżgura li fornituri tas-servizzi ta' partijiet terzi jikkonformaw mal-liġijiet tal-privatezza applikabbli fil-ġurisdizzjoni tiegħek. Jista' jkun hemm okkażjonijiet li fornituri ta' servizzi ta’ partijiet terzi jkollhom is-sottopproċessuri tagħhom.

Biex nipprovdu kejl tal-prestazzjoni, analiżi, u servizzi oħra tan-negozju, nistgħu wkoll naqsmu informazzjoni (informazzjoni mhux personali) ma' partijiet terzi (bħal min jirreklama fuq il-websajts tagħna) f'forma aggregata. Aħna nużaw l-informazzjoni li għandna biex ngħinu lil min jirreklama u lil sħab oħra fin-negozju jevalwaw l-effettività u l-kopertura tar-reklamar u s-servizzi tagħhom, u nifhmu t-tipi ta' nies li jużaw is-servizzi tagħhom u kif in-nies jinteraġixxu mal-websajts, l-apps u s-servizzi tagħhom. Nistgħu naqsmu wkoll id-drawwiet tal-użu ġenerali tas-servizzi tagħna magħhom, bħan-numru ta' klijenti fi grupp partikolari ta' nies li jixtru ċerti prodotti jew li jimpenjaw ruħhom f'ċerti transazzjonijiet.

3.1.5 Oħrajn

Skond ir-rekwiżiti legali, il-proċeduri legali, il-litigazzjoni u/jew it-talbiet minn aġenziji pubbliċi u aġenziji tal-gvern, Xiaomi jista' jkollha bżonn tiżvela l-informazzjoni personali tiegħek. Jekk l-iżvelar huwa meħtieġ jew xieraq għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi, jew kwistjonijiet oħra ta’ importanza pubblika, nistgħu wkoll niżvelaw informazzjoni dwarek.

Sabiex ninfurzaw it-termini tagħna jew nipproteġu n-negozju, id-drittijiet, l-assi jew il-prodotti tagħna, jew biex nipproteġu lill-utenti, jew jekk l-iżvelar huwa raġonevolment meħtieġ għall-iskopijiet li ġejjin (sejbien, prevenzjoni u soluzzjoni ta' frodi, użu mhux awtorizzat tal-prodott, vjolazzjonijiet tat-termini jew politika tagħna jew attivitajiet oħra illegali jew ta’ ħsara), nistgħu jiżvelaw informazzjoni dwarek. (Jista' jkun hemm okkażjonijiet meta Xiaomi tista' tiġbor, tuża jew tiżvela l-informazzjoni personali tiegħek mingħajr il-kunsens tiegħek jekk hu biss sal-punt li hu permess taħt il-liġijiet applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data). Dan jista' jinkludi l-għoti ta' informazzjoni personali tiegħek lil aġenziji pubbliċi jew tal-gvern; tikkomunika ma' msieħba terzi dwar l-affidabbiltà tal-kont tiegħek biex tevita l-frodi, il-vjolazzjonijiet u mġiba oħra ta' ħsara.

Barra minn hekk, aħna jistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek ma':

• l-accountants tagħna, l-awdituri, l-avukati jew konsulenti simili meta nitolbuhom biex jagħtuna pariri professjonali; u

• investituri u partijiet terzi oħra rilevanti fil-każ ta' bejgħ attwali jew potenzjali jew tranżazzjoni korporattiva oħra relatata ma' entità fil-Grupp Xiaomi; u

• kwalunkwe parti terza oħra, jekk awtorizzata minnek biex tagħmel hekk fir-rigward ta' żvelar speċifiku.

3.2 Trasferiment

Xiaomi mhux se titrasferixxi l-informazzjoni tiegħek lil kwalunkwe suġġett, ħlief fil-każijiet li ġejjin:

• Fejn ksibna l-kunsens espliċitu tiegħek;

• Jekk Xiaomi hija involuta fil-fużjoni, l-akkwist jew il-bejgħ tal-assi tagħha kollha jew ta' parti minnhom, aħna navżawk b'kull bidla fis-sidien, l-użu, u kwalunkwe għażla tal-informazzjoni personali tiegħek li possibilment tippossjedi bl-e-mail u/jew billi npoġġu avviż prominenti fuq il-websajts tagħna.

3.3 Żvelar pubbliku

Minbarra li tirrilaxxa n-numru tal-mowbajl tar-rebbieħ jew Mi Account ID jew l-isem tal-utent meta tippubblika l-lista tar-rebbieħ f'forma de-identifikabbli, Xiaomi tiżvela pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek biss fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

• Fejn ksibna l-kunsens espliċitu tiegħek;

• Żvelar pubbliku bbażat fuq liġi jew raġunijiet raġonevoli: inklużi liġijiet u regolamenti, proċeduri legali, litigazzjoni jew fuq talba tad-dipartimenti tal-gvern kompetenti.

4 Kif naħżnu u nipproteġu l-informazzjoni personali tiegħek

4.1 Is-salvagwardji tas-sigurtà ta’ Xiaomi

Aħna nimpenjaw ruħna li nżommu l-informazzjoni personali tiegħek sigura. Sabiex jiġi evitat aċċess mhux awtorizzat, żvelar jew riskji simili oħra, aħna daħħalna l-proċeduri fiżiċi, elettroniċi u maniġerjali kollha meħtieġa legalment biex nissalvagwar u niżguraw l-informazzjoni li niġbru fuq it-tagħmir mobbli tiegħek u fuq il-websajts ta' Xiaomi. Aħna se niżguraw li nissalvagwardjaw l-informazzjoni personali tiegħek skont il-liġi applikabbli. Pereżempju, meta jkollok aċċess għall-Kont Mi tiegħek, tista' tagħżel li tuża l-programm tagħna ta' verifika li fih żewġ stadji, għal sigurtà aħjar. Meta tibgħat jew tirċievi dejta mill-apparat Xiaomi tiegħek lis-servers tagħna, aħna niżguraw li dawn ikunu encrypted bl-użu ta' Secure Sockets Layer (“SSL”) u algoritmi oħra.

L-informazzjoni personali kollha tiegħek hija storjata fuq servers siguri, u protetta f'faċilitajiet ikkontrollati. Aħna nikklassifikaw l-informazzjoni tiegħek ibbażata fuq l-importanza u s-sensittività, u niżguraw li l-informazzjoni personali tiegħek għandha l-livell tas-sigurtà meħtieġa. Għandna kontrolli ta' aċċess speċjali għall-storage ghal dejta bbażata fuq Cloud, u aħna regolarment neżaminaw il-prattiki tal-ġbir, storage u l-ipproċessar tal-informazzjoni tagħna, inklużi miżuri ta' sigurtà fiżika, biex nipproteġu kontra kwalunkwe aċċess u użu mhux awtorizzat.

Aħna nwettqu diliġenza dovuta fuq imsieħba fin-negozju u fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi biex niżguraw li huma kapaċi jipproteġu l-informazzjoni personali tiegħek. Aħna nivverifikaw ukoll li jinżammu l-istandards ta' sigurtà xierqa minn dawn il-partijiet terzi billi jiġu stabbiliti restrizzjonijiet kuntrattwali xierqa, u fejn meħtieġ, billi jitwettqu verifiki u valutazzjonijiet. Barra minn hekk, l-impjegati tagħna u dawk tal-imsieħba kummerċjali tagħna u fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi li jaċċessaw l-informazzjoni personali tiegħek huma soġġetti għal infurzar kuntrattwali ta' kunfidenzjalità obbligatorja.

Aħna naghmlu korsijiet u testijiet ta' taħriġ dwar il-protezzjoni tas-sigurtà u l-privatezza biex intejbu l-għarfien tal-impjegati tagħna dwar l-importanza tal-protezzjoni tal-informazzjoni personali. Aħna se nieħdu l-passi kollha prattikabbli u meħtieġa legalment biex inħarsu l-informazzjoni personali tiegħek. Madankollu, għandek tkun taf li l-użu tal-Internet mhuwiex kompletament sigur, u għal din ir-raġuni ma nistgħux niggarantixxu s-sigurtà jew l-integrità ta' kwalunkwe informazzjoni personali meta mibghutha minnek jew lilek permezz tal-Internet.

Aħna nittrattaw ksur ta' dejta personali kif meħtieġ mil-liġi applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta li tinkludi, fejn meħtieġ, tinnotifika l-ksur lill-awtorità superviżorja rilevanti u s-suġġetti tad-dejta.

4.2 X'tista' tagħmel

Tista' tissettja password unika għal Xiaomi billi ma tiżvelax il-password tal-login jew l-informazzjoni tal-kont tiegħek lil xi ħadd (sakemm tali persuna ma tkunx awtorizzata kif suppost minnek) f'każ ta' kixfa ta' password ta' websajts oħra li jistgħu jagħmlu ħsara lis-sigurtà tal-kont tiegħek f'Xiaomi. Kull meta jkun possibli, jekk jogħġbok tikxifx il-kodiċi tal-verifika li rċevejt ma ħadd (inklużi dawk li jiddikjaraw li huma servizz tal-konsumatur Xiaomi). Kull meta tidħol bħala utent tal-Kont Mi fuq il-websajts ta' Xiaomi, partikolarment fuq xi kompjuter ta’ ħadd ieħor jew fuq terminals tal-Internet pubbliċi, dejjem għandek toħroġ fi tmiem is-sessjoni tiegħek.

Xiaomi ma tistax tinżamm responsabbli għal nuqqasijiet ta' sigurtà kkawżati minn parti terza li taċċessa l-informazzjoni personali tiegħek bħala riżultat tan-nuqqas tiegħek li żżomm l-informazzjoni personali tiegħek privata. Minkejja dak li ntqal hawn fuq, trid tgħarrafna minnufih jekk hemm xi użu mhux awtorizzat tal-kont tiegħek minn kwalunkwe utent ieħor tal-Internet jew kwalunkwe ksur ieħor tas-sigurtà. L-għajnuna tiegħek tgħinna nħarsu l-privatezza tal-informazzjoni personali tiegħek.

4.3 Aċċess għal fatturi oħra fuq it-tagħmir tiegħek

L-applikazzjonijiet tagħna jista' jkollhom aċċess għal ċerti fatturi fuq it-tagħmir tiegħek bħal pereżempju li jippermettu l-email tuża il-kuntatti, ħażna tal-SMS u status tan-netwerk Wi-Fi, eċċ. Dan l-informazzjoni hija użata sabiex tippermetti lill-applikazzjonijiet jaħdmu fuq it-tagħmir tiegħek u jippermettulek li tinteraġixxi mal-applikazzjonijiet. Fi kwalunkwe ħin tista' tirrevoka l-permessi tiegħek billi titfi fuq il-livell tal-apparat jew billi tikkuntattjana fuq privacy@xiaomi.com.

4.4 Politika ta' retenzjoni

Aħna inżommu informazzjoni personali għall-perjodu meħtieġ għall-iskop tal-ġbir tal-informazzjoni deskritt f'din il-Politika ta' Privatezza jew kwalunkwe politika ta' privatezza separata pprovduta għal prodott jew servizz speċifiku, jew kif meħtieġ mil-liġijiet applikabbli. Perjodi ta' żamma dettaljati huma speċifikati fil-paġna speċifika tas-servizz jew tal-prodott relatat. Ahna nieqfu milli nżommu u nhassru jew nannonimizzaw informazzjoni personali ladarba l-iskop tal-ġbir ikun issodisfat, jew wara li nikkonfermaw it-talba tieghek ghal thassir, jew wara li nwaqqfu l-operazzjoni tal-prodott jew servizz korrispondenti. Eċċezzjoni għal din hija informazzjoni personali li qed nipproċessaw għal interess pubbliku, riċerka xjentifika, storika jew skopijiet statistiċi. Xiaomi se tkompli żżomm dan it-tip ta’ informazzjoni għal aktar żmien minn norma, fejn permess ibbażat fuq liġijiet applikabbli jew fuq it-talba tiegħek, anke jekk aktar ipproċessar tad-data mhux relatat mal-iskop oriġinali tal-ġbir.

5 Id-drittijiet tiegħek

Kontroll tal-informazzjoni personali tiegħek

5.1 Kontroll tal-issettjar

Xiaomi tirrikonoxxi li t-tħassib dwar il-privatezza jvarja minn persuna għal oħra. Għalhekk, aħna nipprovdu eżempji ta' modi li Xiaomi tagħmel disponibbli għalik biex tirrestrinġi l-ġbir, l-użu, l-iżvelar jew l-ipproċessar tal-informazzjoni personali tiegħek u tikkontrolla s-settings tal-privatezza tiegħek:

• Ixgħel il-mixgħul/mitfi għall-Programm ta' Esperjenza tal-Utent u l-funzjonijiet tal-Aċċess tal-Lokazzjoni;

• Idħol jew toħroġ mill-Kont Mi;

• Ixgħel/itfi l-funzjonijiet tal-Xiaomi Cloud sync; u

• Ħassar kwalunkwe informazzjoni maħżuna f'Xiaomi Cloud permezz ta' i.mi.com;

• Ixgħel / itfi servizzi u funzjonalitajiet oħra li jittrattaw informazzjoni sensittiva jew personali. Tista’ tikseb iktar dettalji tal-istat ta’ sigurtà tal-apparat tiegħek fl-app tas-Sigurtà MIUI wkoll.

Jekk inti qabel qbilt magħna fuq li nużaw l-informazzjoni personali tiegħek għall-finijiet imsemmija hawn fuq, tista’ tbiddel ħsieb fi kwalunkwe ħin billi tiktbilna jew tibgħatilna email fuq privacy@xiaomi.com.

5.2 Id-drittijiet tiegħek għall-informazzjoni personali tiegħek

Skont il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli, inti għandek id-dritt ta' aċċess, rettifika u tħassir ta' kwalunkwe informazzjoni personali oħra li għandna dwarek (minn hawn 'il quddiem imsejħa t-talba).

Tista' wkoll taċċessa u taġġorna d-dettalji relatati mal-informazzjoni personali fil-Kont Mi tiegħek fi http://account.mi.com jew billi tidħol fil-kont tiegħek fuq it-tagħmir tiegħek. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok iktbilna jew ikkuntattjana fl-indirizz elettroniku hawn taħt. Email: privacy@xiaomi.com.

Din il-Politika ta' Privatezza teħtieġ li t-talba tiegħek tissodisfa l-liġijiet u r-regolamenti applikabbli u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1) Permezz tal-aċċess esklussiv ta' Xiaomi għat-talba u għall-protezzjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni tiegħek, it-talba tiegħek għandha tkun bil-miktub (sakemm il-liġi lokali ma tirrikonoxxix espliċitament it-talba orali);

(2) Ipprovdi informazzjoni biżżejjed biex Xiaomi tkun tista' tivverifika l-identità tiegħek u tiżgura li l-applikant huwa s-suġġett jew il-persuna awtorizzata legalment tal-informazzjoni mitluba.

Ladarba niksbu biżżejjed informazzjoni biex nikkonfermaw li t-talba tiegħek tista' tiġi pproċessata, aħna nkomplu nirrispondu għat-talba tiegħek fi kwalunkwe żmien stipulat taħt il-liġijiet applikabbli tiegħek dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Fid-dettall:

• Int għandek id-dritt li tingħata informazzjoni ċara, trasparenti u li tinftiehem faċilment dwar kif nużaw l-informazzjoni personali tiegħek u d-drittijiet tiegħek. Għalhekk aħna qed nipprovdulek l-informazzjoni f'din il-Politika tal-Privatezza.

• Abbażi tar-rekwiżiti tal-liġijiet applikabbli, kopja tad-dejta personali tiegħek miġbura u pproċessata minna ser tiġi pprovduta lilek fuq it-talba tiegħek, mingħajr ħlas. Għal kwalunkwe talba addizzjonali għal informazzjoni relevanti, nistgħu niċċarġjaw ħlas raġonevoli bbażat fuq l-ispejjeż amministrattivi attwali skond il-liġijiet applikabbli.

• Jekk xi informazzjoni li qed nżommu fuqek hija inkorretta jew mhux kompluta, int intitolat li l-informazzjoni personali tiegħek tiġi kkoreġuta jew kompluta abbażi tal-iskop tal-użu.

• Abbażi tar-rekwiżiti tal-liġijiet applikabbli, int għandek id-dritt titlob li titħassar jew titneħħa l-informazzjoni personali tiegħek fejn m'hemmx raġuni konvinċenti għalina li nkomplu nużawha. Aħna ser nikkunsidraw ir-raġunijiet rigward it-talba ta' tħassir tiegħek u nieħdu passi raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi. Jekk id-dritt jiġi milqugħ, ma nistgħux inkunu nistgħu inneħħu mill-ewwel l-informazzjoni mis-sistema ta’ riżerva minħabba teknoloġiji legali u ta’ sigurtà relevanti. Jekk dan huwa l-każ, aħna se nistorjaw b'mod sigur l-informazzjoni personali tiegħek u niżolawha minn kwalunkwe proċessar ulterjuri sakemm l-backup tkun tista' titneħħa jew issir anonima.

• Int għandek id-dritt toġġezzjona għal ċerti tipi ta' proċessar, inkluż l-ipproċessar għal kummerċjalizzazzjoni diretta (inkluż fejn jintuża l-profiling), u taħt ċerti ċirkostanzi fejn il-bażi legali għall-ipproċessar (inkluż il-profiling) hija l-interess leġittimu tagħna.

Partikolarment taħt il-liġijiet ta’ xi ġurisdizzjonijiet:

• Int għandek id-dritt li tikseb minna r-restrizzjoni li tipproċessa l-informazzjoni personali tiegħek. Aħna ser nikkunsidraw ir-raġunijiet dwar it-talba għal restrizzjoni tiegħek. Jekk ir-raġunijiet japplikaw għal GDPR, aħna nipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek biss taħt iċ-ċirkostanzi applikabbli fil-GDPR u ninfurmawk qabel ma titneħħa r-restrizzjoni tal-ipproċessar.

• Int għandek id-dritt li ma tkunx soġġett għal deċiżjoni bbażata biss fuq proċessar awtomatizzat, inkluż il-profiling, li jipproduċi effetti legali li jikkonċernawk jew jaffettwak b'mod sinifikanti.

• Int għandek id-dritt li tapplika għall-informazzjoni personali tiegħek f'format strutturat u użat komunement u tittrasmetti l-informazzjoni lil kontrollur ieħor tad-dejta.

Ahna għandna d-dritt li nirrifjutaw li nipproċessaw talbiet li mhumiex sinifikanti / imħabbla, nitolbu li jagħmlu ħsara lid-dritt ta' privatezza ta' ħaddieħor, talbiet estremament mhux realistiċi, talbiet li jeħtieġu xogħol tekniku sproporzjonat, u talbiet mhux meħtieġa taħt il-liġi lokali, informazzjoni li saret pubblika, informazzjoni mogħtija taħt kondizzjonijiet kunfidenzjali. Jekk nemmnu li ċerti aspetti tat-talba biex titħassar jew tiġi aċċessata l-informazzjoni tista' tirriżulta fl-inkapaċità tagħna li nużaw legalment l-informazzjoni għall-finijiet ta' kontra l-frodi u ta' sigurtà msemmija hawn fuq, tista' wkoll tiġi miċħuda.

5.3 Irtirar tal-kunsens

Tista' tirtira l-kunsens tiegħek li kien mogħti lilna qabel, għal skop partikolari billi tissottometti talba, inkluż il-ġbir, l-użu, u/jew tiżvela l-informazzjoni personali tiegħek fil-pussess jew kontroll tagħna. Abbażi tas-servizz speċifiku li qed tuża, tista' żżur iċ-ċentru tal-ġestjoni tal-Kont Mi fi https://account.xiaomi.com/pass/del jew ibgħat email lil privacy@xiaomi.com. Aħna nipproċessaw it-talba tiegħek fi żmien raġonevoli minn meta saret it-talba, u wara lanqas niġbru, nużaw u/jew niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek skont it-talba tiegħek.

Skont il-limitu tal-kunsens tiegħek li ser tirtira, jekk jogħġbok innota li tista' ma tkunx tista' tkompli tirċievi l-benefiċċju sħiħ tal-prodotti u s-servizzi ta' Xiaomi. L-irtirar tal-kunsens jew l-awtorizzazzjoni tiegħek mhux se jaffettwa l-validità tal-ipproċessar tagħna mwettqa fuq il-bażi tal-kunsens sal-punt tal-irtirar.

5.4 Ikkanċellar ta' servizz jew kont

Jekk tixtieq tikkanċella prodott jew servizz speċifiku, tista' tibgħat email lil privacy@xiaomi.com għal servizz logout.

Jekk tixtieq tikkanċella l-Kont Mi, jekk jogħġbok innota li l-kanċellazzjoni se tipprevjeni milli tuża l-firxa sħiħa ta' prodotti u servizzi ta' Xiaomi. Il-kanċellazzjoni tista' tiġi evitata jew ittardjata f'ċerti ċirkostanzi. Pereżempju, jekk għad hemm flus pendenti fuq il-kont tiegħek bħal servizz ta’ membru ta’ Mi Music mhux imħallas, tema mħallsa fil-Themes Store, jew self mhux imħallas f'Mi Finance tiegħek, eċċ., Ma nistgħux nappoġġjaw it-talba tiegħek minnufih.

Meta tidħol f'Xiaomi permezz ta' kont ta' terza parti, għandek bżonn tapplika għall-kanċellazzjoni tal-kont minn terza parti.

6 Kif l-informazzjoni personali tiegħek hija trasferita globalment

Xiaomi tipproċessa u taghmel back up tal-informazzjoni personali permezz ta' infrastruttura ta’ operat u ta' kontroll globali. Bħalissa, Xiaomi għandha ċentri tad-dejta fiċ-Ċina, l-Indja, l-Istati Uniti, il-Ġermanja, ir-Russja u s-Singapor. Għall-finijiet deskritti fil-Politika tal-Privatezza, l-informazzjoni tiegħek tista' tiġi trasferita lil dawn iċ-ċentri tad-dejta skont il-liġi applikabbli.

Nistgħu nittrasferixxu wkoll l-informazzjoni personali tiegħek lil fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi u msieħba fin-negozju u d-data tiegħek tista' għalhekk tiġi trasmessa lil pajjiżi jew reġjuni oħra. Il-ġurisdizzjoni li fiha jinsabu dawn il-faċilitajiet globali tista' jew ma tistax tipproteġi informazzjoni personali għall-istess standards bħal fil-ġurisdizzjoni tiegħek. Hemm riskji differenti taħt liġijiet differenti tal-protezzjoni tad-data u li aħna nistgħu ntrasferixxu u nistorjaw l-informazzjoni personali tiegħek lil faċilitajiet barranin. Madankollu, dan ma jbiddilx l-impenn tagħna li nikkonformaw ma' din il-Politika ta' Privatezza u biex nipproteġu l-informazzjoni personali tiegħek.

Partikolarment,

• L-informazzjoni personali li niġbru u niġġeneraw f'operazzjonijiet fit-territorju taċ-Ċina kontinentali hija storjata f'ċentri tad-dejta li jinsabu fiċ-Ċina kontinentali, ħlief għal trasmissjonijiet transkonfinali skond il-liġi applikabbli.

• L-informazzjoni personali li niġbru u niġġeneraw fl-operazzjonijiet tagħna fir-Russja hija pproċessata u storjata f'ċentri tad-data li jinsabu fir-Russja, ħlief għal trasmissjonijiet transkonfinali permessi taħt il-liġi Russa.

• L-informazzjoni personali li niġbru u niġġeneraw f'operazzjonijiet fl-Indja hija storjata fiċ-ċentri tad-data li jinsabu fl-Indja.

Jekk ikollna bżonn nittrasferixxu informazzjoni personali barra mill-ġurisdizzjoni tiegħek, kemm jekk lill-affiljati tagħna jew lil fornituri ta' servizzi ta' terza parti, aħna nosservaw il-liġijiet applikabbli relatati. Aħna niżguraw li t-trasferimenti kollha bħal dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-liġijiet lokali applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data billi jimplimentaw salvagwardji uniformi. Tista' ssir taf dwar is-salvagwardji li għandna fis-seħħ billi tikkuntattjana fuq privacy@xiaomi.com.

Jekk tuża l-prodotti u s-servizzi tagħna fil-qasam taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), Xiaomi Technology Netherlands B.V. se taġixxi bħala l-kontrollur tad-data u Xiaomi Singapore Pte Ltd se tkun responsabbli għall-ipproċessar tad-data. Dettalji tal-kuntatt jinsabu fit-taqsima "Ikkuntattjana".

Jekk Xiaomi taqsam dejta personali li toriġina minnek fiż-ŻEE lil entità ta' Grupp Xiaomi jew fornitur ta' servizz ta' terza parti barra ż-ŻEE, aħna nagħmlu dan abbażi ta' klawżoli kuntrattwali standard tal-UE jew kwalunkwe salvagwardja oħra prevista fil-GDPR.

7 Protezzjoni tal-minuri

Aħna nikkunsidraw li hija ir-responsabbiltà tal-ġenitur jew tal-kustodju li jissorvelja l-użu tat-tifel jew tifla tal-prodotti jew servizzi tagħna. Madankollu, ma noffrux servizzi direttament lil tfal jew ma nużawx dejta personali tat-tfal għall-finijiet ta’ kummerċ.

Jekk inti ġenitur jew kustodju u tahseb li l-minuri pprovda lil Xiaomi informazzjoni personali, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq privacy@xiaomi.com biex tiżgura li l-informazzjoni personali titneħħa immedjatament u li l-minuri ma jkunx smiktub minn kwalunkwe servizz Xiaomi applikabbli.

8 Għandi naqbel ma' kwalunkwe termini u kundizzjonijiet ta' parti terza?

Il-Politika tal-Privatezza tagħna ma tapplikax għal prodotti jew servizzi offruti minn terzi parti. Jiddependi fuq il-prodott jew is-servizz Xiaomi li tuża, jista' jinkorpora prodotti ta' partijiet terzi, servizzi li jinvolvu appoġġ bil-leħen, proċessar ta' kameras, daqq ta' vidjow, cleaning ta' sistema u servizzi relatati mas-sigurtà, logħob, statistika, interazzjoni soċjali tal-midja, proċessar ta' ħlas, navigazzjoni bil-mappa, sharing, push, iffiltrar ta' informazzjoni, metodi ta' input, eċċ. Uħud minn dawn se jkunu pprovduti fil-forma ta' links għal websajts ta' partijiet terzi, u xi wħud se jkunu aċċessati fil-forma ta' SDKs, APIs, eċċ. L-informazzjoni tiegħek tista' tkun ukoll miġbura meta tuża dawn il-prodotti jew servizzi. Għal din ir-raġuni, aħna nissuġġerixxu fermament li tieħu l-ħin biex taqra l-politika tal-privatezza tal-parti terza bħalma qrajt tagħna. Aħna m'humiex responsabbli għal u ma nistgħux nikkontrollaw kif partijiet terzi jużaw informazzjoni personali li huma jiġbru mingħandek. Il-Politika tal-Privatezza tagħna ma tapplikax għal siti oħra marbuta mis-servizzi tagħna.

Dawn li ġejjin huma l-eżempji ta' meta termini ta' partijiet terzi u politiki ta' privatezza jistgħu japplikaw meta tuża l-prodotti speċifiċi elenkati hawn fuq:

• Meta tuża fornitur ta’ servizz ta’ check-out ta’ terza parti biex tiffinalizza u tħallas għall-ordni tiegħek, l-informazzjoni personali li inti tipprovdi waqt iċ-check-out hija ttrattata skond il-politika tal-privatezza tal-parti terza.

• Meta tuża l-karatteristika tal-iskennjar tas-Sigurtà fl-app tas-Sigurtà MIUI, tapplika waħda minn dawn li ġejjin, skond l-għażla tas-servizz tiegħek:

• Il-Politika ta’ Privatezza u ta’ Sigurtà ta’ l-Informazzjoni ta’ Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Ftehim ta' liċenzja għal AVL SDK għal Mobile: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Il-Politika tal-Privatezza tal-Tencent: https://privacy.qq.com

• Meta tuża l-karatteristika Clean fl-app tas-Sigurtà MIUI, tapplika waħda minn dawn li ġejjin, skond l-għażla tas-servizz tiegħek:

• Il-Politika ta’ Privatezza ta’ Cheetah Mobile: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Il-Politika tal-Privatezza tal-Tencent: https://privacy.qq.com

• Meta tuża s-servizzi ta' reklamar f'diversi applikazzjonijiet speċifiċi fl-MIUI, tapplika waħda minn dawn li ġejjin, skond l-għażla tas-servizz tiegħek:

• Il-Politika tal-Privatezza tal-Google: https://policies.google.com/privacy

• Il-Politika tal-Privatezza ta’ Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Meta tuża l-Metodu tal-Input tal-Google, tapplika l-Politika tal-Privatezza tal-Google: https://policies.google.com/privacy

9 Kif naġġornaw din il-Politika tal-Privatezza

Aħna nirrevedu l-Politika tal-Privatezza perjodikament ibbażata fuq bidliet fin-negozju u t-teknoloġija, u nistgħu naġġornaw din il-Politika tal-Privatezza. Jekk nagħmlu bidla materjali għal din il-Politika ta’ Privatezza, aħna ninnotifikawk permezz ta' informazzjoni ta' kuntatt irreġistrata tiegħek bħall-email (mibgħuta fl-indirizz elettroniku speċifikat fil-kont tiegħek) jew nippubblikaw fuq il-websajts ta' Xiaomi jew ninnotifikawk permezz ta' apparat mobbli sabiex tkun tista' titgħallem dwar l-informazzjoni li niġbru u kif nużawha. Bidliet bħal dawn fil-Politika tal-Privatezza japplikaw mid-data effettiva speċifikata fl-avviż jew fil-websajt. Aħna nħeġġukuk tiċċekkja din il-paġna regolarment għall-aħħar informazzjoni dwar il-prattiki tal-privatezza tagħna. L-użu kontinwu tiegħek tal-prodotti u s-servizzi fuq il-websajt, il-mowbajl u/jew kwalunkwe mezz ieħor se jitqies bħala rikonoxximent tal-Politika ta' Privatezza aġġornata. Aħna se nitolbu għall-kunsens espliċitu tiegħek meta niġbru mingħandek informazzjoni personali addizzjonali jew meta nużaw jew jiżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek għal skopijiet ġodda.

10 Oħrajn

10.1 Sign-on waħdieni

Skont il-ġurisdizzjoni tiegħek, tista' tkun tista' tidħol fil-websajt tagħna billi tuża varjetà ta’ login provduta mis-servizzi OAuth. Dawn is-servizzi jawtentikaw l-identità tiegħek, jagħtuk l-għażla li taqsam ċerta informazzjoni personali (bħal ismek u l-indirizz elettroniku) magħna, u biex timla l-formola ta’ reġistrazzjoni tagħna. Is-servizzi OAuth jippermettu li inti tagħżel jekk tpoġġix jew le informazzjoni dwar l-attivitajiet personali tiegħek fuq din il-websajt fuq il-paġna tal-profil tiegħek biex taqsam ma' oħrajn fin-netwerk tiegħek.

11 Ikkuntattjana

Jekk għandek xi kummenti jew mistoqsijiet dwar din il-Politika ta 'Privatezza jew xi mistoqsijiet relatati mal-ġbir, l-użu jew l-iżvelar ta' l-informazzjoni personali tiegħek ta' Xiaomi, jekk jogħġbok ikkuntattjana fl-indirizz ta' hawn taħt billi tirreferi għal "Politika ta' Privatezza". Meta nirċievu mistoqsijiet dwar il-privatezza jew informazzjoni personali dwar talbiet ta' aċċess/download, għandna tim professjonali biex isolvu l-problemi tiegħek. Jekk l-istess mistoqsija tiegħek tinvolvi kwistjoni sinifikanti inse’, aħna nistgħu nitolbuk għal aktar informazzjoni. Jekk m'intix sodisfatt bir-risposta li rċevejt, tista' tgħaddi l-ilment lill-awtorità regolatorja rilevanti fil-ġurisdizzjoni tiegħek. Jekk tikkonsulta magħna, aħna nipprovdu informazzjoni dwar il-kanali tal-ilment relevanti li jistgħu jkunu applikabbli abbażi tas-sitwazzjoni attwali tiegħek.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

Għall-utenti fiż-Żona Ekonomika Ewropea (EEA): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Grazzi talli ħadt il-ħin biex taqra l-Politika tal-Privatezza tagħna!