Politika tal-Privatezza Xiaomi

Il-Politika tal-Privatezza tagħna ġiet aġġornata fit-15 ta’ Jannar 2021.

Jekk jogħġbok ħu mument biex tiffamiljarizza ruħek mal-prattiċi tal-privatezza tagħna u għarrafna jekk għandekx xi mistoqsijiet.

Min aħna

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. u l-kumpaniji affiljati magħhom (qed tirreferi għall-entitatajiet Xiaomi msemmija fl-aħħar rapport annwali tal-Korporazzjoni Xiaomi; jekk jogħġbok agħfas hawn u sib "Recent earnings report" għal iktar dettalji) fi ħdan il-Grupp Xiaomi (li minn hawn il-quddiem se nirreferu għalihom bħala "Xiaomi", "aħna" jew "tagħna") nagħtu importanza kbira lill-privatezza tiegħek. Din il-Politika tal-Privatezza giet mfassla bil-bżonnijiet tiegħek, u huwa importanti li jkollok fehema komprensiva tal-ġbir tal-informazzjoni personali u l-prattiki tal-użu tagħna, filwaqt li tiżgura li fl-aħħar mill-aħħar ikollok kontroll tal-informazzjoni personali tiegħek mogħtija lil Xiaomi.

Dwar din il-Politika ta' Privatezza

Ħlief għal xi prodotti jew servizzi partikolari ta' Xiaomi li għandhom politika tal-privatezza apposta għalihom, dil-Politika ta' Privatezza tgħodd għat-tagħmir, għas-siti u għall-applikazzjonijiet kollha ta' Xiaomi li jirreferu jew jwasslu lill-utent għal dil-Politika ta' Privatezza. Din il-Politika ta' Privatezza tispjega kif Xiaomi tiġbor, tuża, tiżvela, tipproċessa u tipproteġi kwalunkwe informazzjoni personali li int tagħtina jew li niġbru mingħandek, meta tuża l-prodotti u s-servizzi tagħna li jinsabu fuq il-websajts (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), u l-applikazzjonijiet tagħna li noffru fuq it-tagħmir mobbli tagħna. Jekk xi prodott ta' Xiaomi għandu politika tal-privatezza apposta għalih, dil-politika tal-privatezza se tkun dik li tgħodd qabel politiki oħra filwaqt li kull ħaġa oħra mhux imsemmija f'dik il-politika se taqa' taħt dil-Politika tal-Privatezza. Barra minn hekk, il-moghod kif prodotti u servizzi speċifiċi jiġbru u jipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek, jistgħu ukoll jvarjaw skont il-mudell, il-verżjoni tas-servizz jew ir-reġjun. Nissuġġerulek biex għal iktar dettalji taqra l-politika tal-privatezza ta' dak il-prodott.

Taħt din il-Politika ta' Privatezza, "informazzjoni personali" tfisser informazzjoni li tista' tintuża biex tidentifika individwu direttament jew indirettament, jew minn dik l-informazzjoni waħidha jew minn dik l-informazzjoni flimkien ma' informazzjoni oħra li għandha aċċess Xiaomi għal dak l-individwu, ħlief kif provdut speċifikament mod ieħor minn liġijiet applikabbli fir-reġjun tiegħek. Aħna nużaw l-informazzjoni personali tiegħek strettament skont il-politika tal-privatezza. Fejn il-kuntest ikun jeħtieġ hekk, l-informazzjoni personali se tinkludi wkoll dejta jew informazzjoni personali sensittiva skont ma jirreferu għaliha l-liġijiet lokali.

Kif nistgħu ngħinuk

Fl-aħħar mill-aħħar, dak li rridu huwa l-aħjar għall-utenti kollha tagħna. Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar il-mod imfisser f'dil-Politika tal-Privatezza li bih nipproċessaw id-dejta tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support biex inkunu nistgħu nsolvu t-tħassib tiegħek. Aħna nkunu kuntenti li nisimgħu mingħandek. Jekk ikollok xi dubji mhix riżolti dwar privatezza jew użu tad-data li aħna ma indirizzajniex b'mod sodisfaċenti,, jekk jogħġbok ikkuntattja l-fornitur tar-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet ta' parti terza bbażat fl-Istati Uniti (mingħajr ħlas) fuq https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Jekk jogħġbok agħti titwila lejn "Ikkuntattjana" hawn taħt.

alt

1 X'informazzjoni hi miġbura minna u kif nużawha?

1.1 Liema informazzjoni hi miġbura minna

Sabiex nipprovdu s-servizzi tagħna lilek, aħna se nitolbuk tipprovdi informazzjoni personali li hija meħtieġa biex tipprovdi dawk is-servizzi lilek. Aħna se niġbru biss dik l-informazzjoni meħtieġa għal skopijiet speċifiċi, konkreti, espliċiti u legali u se niżguraw li l-informazzjoni ma tiġix ipproċessata b'mod li ma jkunx jaqbel ma' dawk l-iskopijiet. Int għandek id-dritt li tagħżel jekk tipprovdix l-informazzjoni mitluba jew le, imma fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, jekk inti ma tipprovdix l-informazzjoni personali tiegħek, aħna ma nistgħux nipprovdulek il-prodotti jew is-servizzi tagħna jew nirrispondu għall-mistoqsijiet tiegħek.

Skont is-servizz li tagħżel, nistgħu niġbru t-tipi ta' informazzjoni li ġejjin:

1.1.1 Informazzjoni li tipprovdi lilna

Aħna nistgħu niġbru kull informazzjoni personali li tipprovdi lilna, li hija meħtieġa għas-servizz li tagħżel. Pereżempju meta tuża s-servizzi ta' xiri ta' mi.com tista' tagħtina ismek, in-numru tal-mowbajl, l-indirizz tal-email, l-indirizz postali, l-ordni, id-dettalji tal-fattura, in-numru tal-kont tal-bank, isem id-detentur tal-kont tal-bank, in-numru tal-karta tal-kreditu u xi dettalji oħra; jekk tuża s-servizzi ta' Xiaomi Cloud tista' tissinkronizza l-materjali jew id-dejta; jekk toħloq kont tista' tagħtina l-ġeneru tiegħek, l-informazzjoni li għandha x'taqsam mas-sigurtà u xi dettalji oħra; jekk tieħu sehem f'xi offerta tista' tagħtina l-laqam tiegħek, l-indirizz tal-email, ir-ritratti, il-vidjos jew l-informazzjoni l-oħra meħtieġa; jekk tieħu sehem f'xi kompetizzjoni jew f'xi attività ta' kummerċjalizzazzjoni tagħna jew tirbaħ xi premju tista' tagħtina l-isem, in-numru tal-mowbajl u l-indirizz.

1.1.2 Informazzjoni li niġbru fl-użu tas-servizzi tiegħek

• Informazzjoni li għandha x'taqsam mat-Tagħmir jew mas-SIM. Pereżempju, in-numru IMEI/OAID, in-numru tal-GAID, in-numru IMSI, l-indirizz MAC, in-numru tas-serje, il-verżjoni u t-tip MIUI, il-verżjoni ROM, il-verżjoni Android, l-ID Android, l-ID tal-Ispazju, l-operatur tas-SIM kard u ż-żona fejn tinsab, l-informazzjoni dwar l-iskrin, l-informazzjoni dwar it-tastiera tat-tagħmir, id-dettalji tal-manifattur tat-tagħmir u l-isem tal-mudell, il-ħin tal-attivazzjoni tat-tagħmir, l-operatur tan-netwerk, it-tip ta' konnessjoni, l-informazzjoni bażika dwar l-apparat, kif inxtara t-tagħmir u l-informazzjoni dwar l-użu (bħas-CPU, il-ħażna, l-użu tal-batterija, ir-riżoluzzjoni tal-iskrin u t-temperatura tat-tagħmir, il-mudell ta' lenti tal-kamera, it-tul ta' ħin li matulu l-qawwa tad-dawl tal-iskrin kienet ikbar u n-numru ta' drabi li nfetaħ it-tagħmir).

• Informazzjoni speċifika għalik li tista' tiġi assenjata minn fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi u msieħba fin-negozju: Aħna nistgħu niġbru u nużaw l-informazzjoni bħall-ID tar-reklamar tiegħek assenjat minn fornituri ta' servizzi ta’ terza parti u msieħba fin-negozju.

• Informazzjoni relatata mal-użu tiegħek tal-applikazzjonijiet, inklużi l-identifikaturi uniċi għall-applikazzjoni (eż. in-numru VAID, in-numru OAID, in-numru AAID u l-Instance ID), l-informazzjoni bażika dwar l-applikazzjoni, bħal lista tal-applikazzjonijiet, l-informazzjoni tal-ID tal-applikazzjonijiet, il-verżjoni SDK, l-għażliet għall-aġġornament tas-sistema, l-għażliet tal-applikazzjonijiet (ir-reġjun, l-ilsien, iż-żona tal-ħin, it-tipa), il-ħin li fihom l-applikazzjoni tibda u tieqaf tintwera fuq l-iskrin u r-rekord tal-istat tal-applikazzjonijiet (eż. it-tniżżil, l-installazzjonijiet, l-aġġornamenti, it-tħassir).

• Informazzjoni li tiġi maħluqa meta tuża servizzi ta' MIUI, bħall-badges, ir-ratings, l-informazzjoni għad-dħul tiegħek u l-istorja tal-artikli li qrajt f'Mi Komunità; il-messaġġi tiegħek f'Mi Komunità (li jistgħu jarawhom biss min bagħathom u min irċevihom); l-istorja tad-diski li smajt u dak li fittixt fis-servizzi tal-mużika; kull fejn immarkajt li togħġbok xi ħaġa, kull kumment li ktibt, kull ħaġa li mmarkajt bħala favorita, li qsamt mal-oħrajn u li fittixt fis-servizzi tat-tema; l-ilsien, il-pajjiż, ir-reġjun tas-sistema, l-istat tan-netwerk, il-lista tal-apps fil-Maħżen tal-apps; l-informazzjoni dwar l-użu tiegħek, inklużi r-reġjun, l-indirizz IP, il-fornituri tal-kontenut, l-informazzjoni dwar kemm tinbidel ta' sikwit il-wallpaper, dwar l-istampi li rajt, dwar il-modalità ta' kif rajt l-istampi, dwar kemm qattajt ħin tara kull stampa, liema artikli ftaħt u kemm domt taqrahom u l-abbonamenti fil-Karużell tal-Wallpapers.

• Informazzjoni dwar il-post (għal servizzi / funzjonalitajiet speċifiċi biss): tipi varji ta’ informazzjoni dwar il-post eżatt jew approssimattiv tiegħek jekk tuża servizzi relatati mal-lokalità (softwer ta' navigazzjoni, softwer tat-temp, u s-softwer b'funzjonalità li ssib l-apparat). Pereżempju; reġjun, kodiċi tal-pajjiż, kodiċi tal-belt, kodiċi tan-netwerk mobbli, kodiċi tal-pajjiż mobbli, identità taċ-ċellulari, informazzjoni dwar lonġitudni u latitudni, settings tatptime zone, settings tal-lingwa. Tista' titfi l-informazzjoni dwar il-post tiegħek ta' kull applikazzjoni fi kwalunkwe ħin fl-issettjar tat-telefon (Għażliet - Permessi).

• Informazzjoni dwar il-ġurnal: informazzjoni relatata mal-użu tiegħek ta' ċerti funzjonijiet, apps u websajts. Pereżempju biskuttini u teknoloġiji ta' identifikazzjoni anonimi oħra, l-indirizzi IP, l-informazzjoni dwar it-talba lin-netwerk, l-istorja tal-messaġġi temporanji, il-log standard tas-sistema, l-informazzjoni dwar meta l-apps kraxxjaw, l-informazzjoni maħluqa mill-użu tas-servizzi (bħall-ħin ta' reġistrazzjoni, il-ħin tal-aċċess, il-ħin tal-attività, eċċ.).

• Informazzjoni oħra: In-nuymru tal-karatteristiċi ambjentali (ECV) (jiġifieri n-numru maħluq mill-ID tal-Mi Kont, mill-ID tat-tagħmir tal-mowbajl, mill-ID tal-Wi-Fi li tkun qed tintuża u l-informazzjoni dwar il-post fejn tinsab).

1.1.3 Informazzjoni minn sorsi ta' partijiet terzi

Meta tkun permessa bil-liġi, aħna niġbru informazzjoni dwarek minn sorsi ta' partijiet terzi. Pereżempju,

• għal ċerti servizzi li jistgħu jinkludu transazzjonijiet ta' kont u finanzjarji, bl-awtorizzazzjoni tiegħek, aħna nistgħu nivvalidaw l-informazzjoni provduta minnek (bħal numru tat-telefon) permezz ta' sorsi leġittimi ta' partijiet terzi għal skopijiet ta' sigurtà u prevenzjoni ta' frodi;

• aħna nistgħu nirċievu simboli magħżula ta' identifikaturi (bħal IMEI/OAID/GAID mingħand min jirreklama) biex nipprovdulek servizzi ta' reklamar;

• nistgħu niksbu wkoll xi informazzjoni bħall-IDs tal-kont tiegħek, il-laqmijiet, l-avatars u l-indirizz tal-email minn servizzi tal-midja soċjali terzi (eż. fil-każ li tuża kont tal-midja soċjali biex tidħol f'servizz Xiaomi);

• informazzjoni dwarek li oħrajn ipprovdew lilna (eż. L-indirizz tal- kunsinna tiegħek li utenti oħra jistgħu jipprovdu lilna meta jixtru prodotti għalik permezz ta' servizzi ta' mi.com).

1.1.4 Informazzjoni mhux identifikabbli

Nistgħu niġbru wkoll tipi oħra ta' informazzjoni li mhumiex direttament jew indirettament marbuta ma' individwu u li ma jistgħux jiġu definiti bħala informazzjoni personali skont il-liġijiet lokali applikabbli. Tali informazzjoni hija magħrufa bħala informazzjoni li ma twassalx biex jiġi magħruf l-utent. Nistgħu niġbru, nużaw, immexxu jew naqsmu l-informazzjoni li ma twassalx biex jiġi magħruf l-utent. Dawn huma xi eżempji tal-informazzjoni li niġbru u ta' kif nistgħu nużawha bħala parti minn grupp ta' informazzjoni b'mod li ma twassalx biex jiġi magħruf l-utent:

• Nistgħu ninkludu dejta tal-istatistika li tinħoloq meta tuża servizz partikolari (eż. informazzjoni dwar it-tagħmir li ma twassalx biex jiġi magħruf l-utent, avvenimenti tal-użu ta' kuljum, avvenimenti tal-aċċess tal-paġni, avvenimenti tal-ħin tal-aċċess tal-paġni u avvenimenti tas-sessjonijiet);

• Dejta dwar l-operat tan-netwerk (eż. il-ħin tat-talbiet, in-numru tat-talbiet jew l-iżbalji fit-talbiet, eċċ.);

• Avvenimenti ta' meta kraxxajaw l-apps (eż. il-logs li nħolqu awtomatikament meta l-applikazzjoni kraxxjat, eċċ.).

L-iskop għal dan il-ġbir huwa li ttejjeb is-servizzi li nipprovdulek. It-tip u l-ammont ta' informazzjoni miġbura jiddependi fuq kif tuża l-prodotti u/jew is-servizzi tagħna.

Aħna niġbru informazzjoni bħal din biex nagħtuk informazzjoni iktar utli u nifhmu f'liema partijiet tas-siti, tal-prodotti u tas-servizzi tagħna l-iktar interessat. Pereżempju jaf ikollna bżonn biss in-numru tal-utenti li huma attivi f'jum partikolari u ma jkollniex bżonn inkunu nafu min kien attiv dakinhar għalhekk id-dejta miġbura fi grupp hija biżżejjed għall-istudju tal-statistika. Se nagħmlu l-almu tagħna biex nifirdu d-dejta personal tiegħek mill-informazzjoni li ma twassalx biex jiġi magħruf l-utent u niżguraw li ż-żewġ tipi ta' dejta jintużaw b'mod separat. Biss fil-każ li niġbru flimkien l-informazzjoni li ma twassalx biex jiġi magħruf l-utent u l-informazzjoni personali, dik l-informazzjoni miġbura flimkien se titqies informazzjoni personali sakemm tibqa' miġbura flimkien.

1.2 Kif nużaw l-informazzjoni personali li niġbru

L-iskop tal-ġbir ta' informazzjoni personali huwa li nipprovdulek prodotti u/jew servizzi, u biex niżguraw li aħna nikkonformaw mal-liġijiet, regolamenti u rekwiżiti regolatorji oħra applikabbli. Dan jinvolvi:

• Tipprovdi, tipproċessa, żżomm, ittejjeb u tiżviluppa l-prodotti u/jew is-servizzi tagħna lilek, bħal kunsinna, attivazzjoni, verifika, servizz ta’ wara l-bejgħ, appoġġ għall-konsumatur u reklamar.

• L-implimentazzjoni u ż-żamma tas-salvagwardji tas-sigurtà għall-iskop tal-prevenzjoni tat-telf u l-frodi, bħall-għajnuna fl-identifikazzjoni tal-utenti, il-verifika tal-identità tal-utent. Aħna nużaw l-informazzjoni tiegħek għal skopijiet ta' kontra l-frodi biss meta jiġu sodisfatti ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin: hija meħtieġa; u d-dejta użata għall-evalwazzjoni hija skont l-interessi leġittimi ta' Xiaomi biex tipproteġi lill-utenti u s-servizzi.

• Li nipproċessaw il-mistoqsijiet u t-talbiet tiegħek dwar it-tagħmir u s-servizzi, bħat-tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-klijenti, nibagħtu notifikazzjonijiet tal-apps u tas-sistema, nieħdu ħsieb l-attivitajiet tiegħek (eż. lotteriji li tieħu sehem fihom).

• Li norganizzaw attivitajiet kummerċjali bħali attivitajiet u materjal ta' kummerċjalizzazzjoni u aġġornamenti. Jekk tiddeċiedi li ma tixtieqx tirċievi iktar xi tip ta' materjal kummerċjali, tista' tagħżel li ma tirċevix iktar dal-materjal skont ma jkun spjegat fil-messaġġ (bħal pereżempju l-ħolqa biex ittemm l-abbonament f'qiegħ il-messaġġ) sakemm ma jkunx hemm liġi lokali li tgħid mod ieħor. Jekk jogħġbok ara wkoll id- "Drittijiet Tiegħek" hawn taħt.

• Għanijiet interni, bħal analiżi tad-data, riċerka, u żvilupp ta' informazzjoni statistika relatata ma' l-użu tal-prodotti jew servizzi tagħna biex intejbu aħjar il-prodotti jew is-servizzi tagħna. Pereżempju, it-tagħlim tal-machine jew it-taħriġ tal-mudell tal-algoritmi jitwettaq wara l-ipproċessar tad-de-identifikazzjoni.

• L-ottimizzazzjoni tal-prestazzjoni tal-apparat tiegħek, bħall-analiżi tal-użu tal-memorja jew l-utilizzazzjoni tas-CPU tal-applikazzjoni tiegħek.

• Tinħażen u tinżamm informazzjoni relatata miegħek għall-operazzjonijiet tan-negozju tagħna (bħall-istatistika tan-negozju) jew biex jiġu sodisfatti l-obbligi legali tagħna.

• Li nipproċessaw skont l-interessi leġittimi ta' Xiaomi (f'ċerti ġurisdizzjonijiet, bħal pereżempju f'dawk il-ġurisdizzjonijiet fejn jeżistri r-RĠĦD (GDPR). L-interessi leġittimi jinkludu li nkunu nistgħu nimmaniġġjaw u nħaddmu n-negozju tagħna b'mod iktar effiċjenti u noffrulek il-prodotti u s-servizz tagħna; li nħarsu s-sigurtà tan-negozji, tas-sistemi, tal-prodotti, tas-servizzi u tal-klijenti tagħna (inkluż għal skopijiet ta' ħarsien kontra t-telf u kontra l-frodi); affarijiet interni; li nimxu mal-politiki u l-proċessi interni; u interessi leġittimi oħra skont ma jissemma f'dil-politika. Pereżempju biex niżguraw is-sigurtà tas-servizzi tagħna u biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar l-istat ta' kif jaħdmu l-applikazzjonijiet tagħna, nistgħu nżommu kont ta' xi informazzjoni li tista' tgħinna bħal pereżempju kemm tuża app, l-informazzjoni tal-logs li jinħolqu meta tikkraxxja app, kif tuża l-app, is-sors u d-dejta dwar il-ħidma tal-apps. Biex ma nħallux bejjiegħa mhux awtorizzati jiftħu t-tagħmir, nistgħu niġbru l-informazzjoni dwar il-Mi Kont, in-numru tas-serje u l-indirizz IP tal-kompjuter u n-numru tas-serje u l-informazzjoni dwar it-tagħmir tal-mowbajl tiegħek.

• Li noffru s-servizzi tagħna fuq it-tagħmir tiegħek, servizzi li ma jeħtieġu l-ebda komunikazzjoni mas-servers tagħna bħal pereżempju meta tuża Noti fuq it-tagħmir tiegħek.

• Għanijiet oħra bil-kunsens tiegħek.

Hawn hawn eżempji aktar dettaljati dwar kif nużaw l-informazzjoni tiegħek (li tista' tinkludi informazzjoni personali):

• Tattiva u tirreġistra għalik il-prodotti mixtrija jew is-servizzi tax-Xiaomi.

• Li noħolqu u nżommu l-Mi Kont tiegħek. L-informazzjoni personali li tinġabar meta toħloq Mi Kont fuq is-siti tagħna jew permezz ta' tagħmir tal-mowbajl tagħna tintuża biex toħloq Mi Kont u paġna tal-profil personali għalik.

• Ipproċessar l-ordni tax-xiri tiegħek. Informazzjoni relatata ma' ordnijiet ta' kummerċ elettroniku tintuża għall-ipproċessar tal-ordni ta' xiri u servizzi relatati ta' wara l-bejgħ, inkluż l-appoġġ tal-klijent u l-kunsinna mill-ġdid. Barra minn hekk, in-numru tal-ordni ser jintuża biex l-ordni tiġi kontroverifikata ma delivery partner kif ukoll biex tiġi rreġistrata l-kunsinna tal-pakkett. Informazzjoni tar-riċevitur, inklużi l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon u l-kodiċi postali se jintużaw għal finijiet ta' kunsinna. L-indirizz elettroniku tiegħek jintuża biex tibgħatlek informazzjoni dwar it-traċċar tal-pakketti. Lista ta' oġġetti mixtrija tintuża għall-istampar ta' fattura u tippermetti lill-konsumatur biex jara liema oġġetti jinsabu fil-pakkett.

• Li nagħtuk l-opportunità tkun parti minn Mi Komunità. L-informazzjoni personali marbuta ma' Mi Komunità jew ma' pjattaformi tal-internet oħra ta' Xiaomi tista' tintuża fuq il-paġna tal-profil tiegħek, għall-komunikazzjoni tiegħek mal-utenti l-oħra u biex tkun parti minn Mi Komunità.

• Li noffrulek is-servizzi ta' MIUI. L-informazzjoni li ġejja (informazzjoni li għandha x'taqsam mat-tagħmir jew mas-SIM kard inkluż in-numru GAID, in-numru IMEI, in-numru IMSI, in-numru tal-mowbajl, l-ID tat-tagħmir, is-sistema operativa tat-tagħmir, l-indirizz MAC, it-tip ta' tagħmir, l-informazzjoni dwar is-sistema u l-operat tagħha u l-informazzjoni dwar il-post fejn tinsab inkluż il-kodiċi tal-pajjiż tan-numru tal-mowbajl, il-kodiċi tan-netwerk tal-mowbajl, il-kodiċi taż-żona tiegħek u l-identità tat-tagħmir ċellulari tiegħek) tintuża biex tattiva s-servizzi ta' MIUI.

• Dijanjosi tal-fallimenti tal-attivazzjoni. Informazzjoni relatata mal-post tintuża biex taċċessa falliment ta’ l-attivazzjoni ta’ SIM kard (eż. Serviżż ta’ Messaġġi Qosra (SMS) gateways u fallimenti tan-netwerk) biex tidentifika l-operatur tan-netwerk tas-servizz, u biex tinnotifika lill-operatur tan-netwerk b’dak il-falliment.

• Li noffrulek servizzi oħra ta' MIUI. L-informazzjoni li niġbru meta tuża servizz ta' MIUI tintuża biex inkunu nistgħu noffrulek dak is-servizz filwaqt li nkomplu ntejbu s-servizz (eż. biex inniżżlu, naġġornaw, nirreġistraw, inħaddmu jew intejbu l-attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mas-servizzi MIUI). Pereżempju, informazzjoni personali miġbura mill-hażna tat-Temi tista' tipprovdi servizzi personalizzati ta' rakkomandazzjoni tat-temi bbażati fuq l-history tiegħek ta' downloading u browsing.

• Li nsibu t-tagħmir tiegħek. Jekk il-mowbajl tiegħek jintilef jew jinsteraq, il-faċilità Sib it-tagħmir ta' Xiaomi tista' tgħinek issib u tħares il-mowbajl tiegħek. Tista' ssib it-telefon tiegħek fuq mappa billi tuża informazzjoni dwar il-post ipprovduta bit-telefon tiegħek, hassar kollox fit-telefon, jew illokja it-telefon. Meta tkun qed tfittex dak il-hin għat-telefon tiegħek, l-informazzjoni dwar il-lokalita tinġabar mill-apparat ċellulari tiegħek; f'ċerti sitwazzjonijiet, din l-informazzjoni tinkiseb minn cell towers jew Wi-Fi hotspots. Tista' tinxtegħel jew titfi din il-karatteristika fi kwalunkwe ħin fl-issettjar tat-telefon (Għażliet - Mi Kont- Xiaomi Cloud - Sib tagħmir).

• Irrekordja informazzjoni dwar il-post fir-ritratti. Tista' tirreġistra l-informazzjoni dwar il-lokalità tiegħek waqt li tkun qed tieħu ritratt. Din l-informazzjoni tkun tidher fil-folder tar-ritratti tiegħek u l-post jiġi mahzun fl-informazzjoni dwar il-proprjetà tar-ritratti tiegħek. Jekk ma tridx li tirreġistra l-lokalità tiegħek waqt li tkun qed tieħu ritratt, tista' titfi dan fi kwalunkwe ħin fl-issettjar tal-kamera tal-apparat.

• Tipprovdi funzjonijiet ta’ messaġġi (eż. Mi Talk, Mi Messaġġ). Jekk tniżżel u tuża Mi Talk, l-informazzjoni miġbura minn Mi Talk tista' tintuża għall-attivazzjoni ta' dan is-servizz u għall-identifikazzjoni tal-utent u r-riċevitur tal-messaġġ. Barra minn hekk, l-istorja taċ-chat tinħażen għall-konvenjenza li terġa' titgħabba l-istorja taċ-chat wara li utent ikun installa mill-ġdid apps, jew għas-sinkronizzazzjoni bejn l-apparati. Informazzjoni (in-numri tat-telefon tal-mittent u r-riċevitur u l-ID tal-Mi tal-Messaġġ) jistgħu jintużaw għal Mi Messaġġ għall-attivazzjoni tas-servizzi u biex is-servizz ikun jista' jiffunzjona, inkluż ir-rotta tal-messaġġi.

• Li noffru servizzi skont il-post fejn tinsab. Int u tuża s-servizzi ta' MIUI, l-informazzjoni tal-post fejn tinsab tista' tintuża minna jew minn operaturi ta' servizzi terzi u msieħba kummerċjali (għal iktar informazzjoni aqra "Kif naqsmu, nittrasferixxu u niżvelaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek" hawn taħt) biex noffrulek is-servizz u biex insibu l-post eżatt ta' fejn tinsab biex b'hekk ikollok l-aqwa esperjenza tal-utent possibbli, eż. id-dettalji dwar it-teb, l-aċċess għall-post fjen tinsab (parti mill-pjattaforma Android). Tista' titfi s-servizzi tal-post f'ambjenti jew itfi l-użu ta’ servizzi ta' lokazzjoni ta' app fi kwalunkwe ħin.

• Li ntejbu l-esperjenza tal-utent permezz tal-analiżi tad-dejta, tal-apparat u tas-softwer. Ċerti faċilitajiet li tista' tagħżel li tuża bħall-Programm tal-Esperjenza tal-Utenti jagħtu lil Xiaomi l-opportunità li tistudja d-dejta dwar kif l-utenti jużaw il-mowbajl, is-servizzi ta' MIUI u s-servizzi l-oħra offruti minn Xiaomi biex b'hekk Xiaomi tkun tista' ttejjeb l-esperjenza tal-utenti billi pereżempju jibagħtu r-rapporti dwar l-apps li jikkraxxjaw. Xiaomi se tistudja wkoll l-apparat u s-softwer biex tkompli ttejjeb l-esperjenza tal-utenti.

• Li nħalluk tuża Sigurtà. L-informazzjoni li tinġabar tista' tintuża għas-sigurtà u għall-faċilitajiet tal-app Sigurtà li jżommu s-sistema taħdem kif suppost bħall-Iskenn tas-sigurtà, l-Ekonomizzatur tal-batterija, il-Lista tal-Imblukkar, in-Naddaf, eċċ. Xi wħud minn dawn il-funzjonalitajiet huma operati minn fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi u/jew imsieħba fin-negozju (għal iktar informazzjoni ara "Kif naqsmu, nittrasferixxu u niżvelaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek" hawn taħt). Informazzjoni (li mhix informazzjoni personali bħal listi ta' definizzjoni tal-virus) tintuża għal funzjonijiet ta' Security scan.

• Li noffrulek is-servizz push. L-ID ta' Mi Kont, il-GAID, it-token FCM, l-ID ta' Android u l-ID tal-Ispazju (tintuża biss għat-tagħmir ta' Xiaomi li qed jużaw il-faċilita tat-Tieni spazju) se jintużaw ukoll biex noffrulek is-servizz push u s-Servizz tan-Notifikazzjonijiet Mi ta' Xiaomi biex nistudjaw kemm huma effettivi r-riklami u biex nibagħtulek notifikazzjonijiet minn MIUI dwar l-aġġornamenti tas-softwer jew bl-aħbarijiet dwar il-prodotti l-ġodda li jistgħu jinkludu l-informazzjoni dwar ir-roħs u l-offerti. Biex noffrulek is-servizz imsemmi hawn fuq, se niġbru wkoll l-informazzjoni dwar l-apps (l-ID tal-verżjoni tal-app, l-isem tal-pakkett tal-app) u l-informazzjoni dwar it-tagħmir (il-mudell, id-ditta). Nistgħu nużaw l-informazzjoni personali tiegħek bil-għan li nibagħtulek messaġġi push (kemm permezz ta' messaġġi fis-servizzi tagħna, permezz ta' email jew b'mezzi oħra) li joffru jew jirreklamaw il-prodotti u s-servizzi tagħna u/jew il-prodotti u s-servizzi ta' partijiet terzi magħżula. Dil-ħaġa ssir biss bil-kunsens tiegħek meta dan ikun meħtieġ mil-liġijiet li aħna obbligati nimxu magħhom. Meta trid tista' tagħżel li ma tibqax tirċevi informazzjoni kummerċjali mingħandna u mingħand partijiet terzi billi tibdel l-għażliet tiegħek minn Għażliet jew billi tibdel l-għażliet tiegħek minn app/sit terz permezz ta' Xiaomi push. Jekk jogħġbok ara wkoll id- "Drittijiet Tiegħek" hawn taħt.

• Verifika tal-identità tal-utent. Xiaomi juża l-valur ECV biex jivverifika l-identità tal-utent u jevita logins mhux awtorizzati.

• Il-ġbir tal-feedback tal-utent. Ir-rispons li inti tagħżel li tipprovdi huwa ta' valur biex tgħin lil Xiaomi tagħmel titjib fis-servizzi tagħna. Sabiex issegwi l-feedback li għażilt li tipprovdi, Xiaomi tista' tikkorrispondi miegħek billi tuża l-informazzjoni personali li pprovdejt u żżomm rekords ta' din il-korrispondenza għas-soluzzjoni tal-problemi u t-titjib tas-servizz.

• Tibgħat avviżi. Minn żmien għal żmien, nistgħu nużaw l-informazzjoni personali tiegħek biex nibagħtu avviżi importanti, bħal avviżi dwar ix-xiri u l-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet, u l-politiki tagħna. Billi informazzjoni bħal din hija kritika għall-interazzjoni tiegħek ma’ Xiaomi, mhuwiex irrakkomandat li tirrifjuta li tirċievi tali informazzjoni.

• Twettiq ta' attivitajiet promozzjonali. Jekk tidħol fi sweepstake, tikkontesta, jew promozzjoni simili permezz tal-pjattaformi tal-midja soċjali ta' Xiaomi, nistgħu nużaw l-informazzjoni personali li tipprovdi biex nibaghtulek dawn il-premjijiet.

• Li noffrulek servizzi u kontenut personalizzati, inklużi r-riklami. Biex inħarsu l-privatezza tiegħek, minflok nużaw ismek, l-indirizz tal-email tiegħek jew informazzjoni oħra li biha tista' tingħaraf direttament, nużaw numru uniku għalik biex noffrulek prodotti, servizzi u attivitajiet personalizzati, inkluż ir-riklami.

Nistgħu ngħaqqdu din l-informazzjoni ma' informazzjoni oħra (inkluża informazzjoni f'servizzi differenti jew apparat differenti bħal kompjuters, mowbajls, televiżjonijiet smart, u tagħmir ieħor konness) biex nipprovdu u ntejbu l-prodotti, servizzi, kontenut u reklamar tagħna.

Pereżempju, nistgħu nużaw id-dettalji tal-Kont Mi tiegħek fis-servizzi kollha li tuża li jeħtieġu Kont Mi. Barra minn hekk, biex intejbu l-esperjenza tiegħek u s-servizzi tagħna filwaqt li nimxu mal-liġijiet u r-regolamenti li obbligati nimxu magħhom u (fejn hu meħtieġ) bil-permess tiegħek, nistgħu norganizzaw l-informazzjoni li tkun ġejja minn prodotti, servizzi jew tagħmir differenti tiegħek jew li għandu x'jaqsam miegħek biex noħolqu tikketta, biex nagħtuk xi suġġerimenti, biex nuruk kontenut personalizzat u biex nippersonalizzaw il-faċilitajiet tagħna għalik.

Għar-riklami personalizzati dawn jistgħu pereżempju jiġu personalizzati skont l-attivitajiet, l-użu u l-għażliet li tagħmel fl-apps u s-servizzi tagħna. Aħna noħlqu profili billi nistudjaw l-informazzjoni msemmija hawn fuq u nibnu kategoriji (gruppi ta' kataratteristiċi komuni) u nqiegħdu l-informazzjoni personali tiegħek f'kategorija jew iktar kategoriji. Ir-riklami personalizzati jintwerew biss bil-kunsens tiegħek fejn dan ikun meħtieġ taħt il-liġijiet li obbligati nimxu magħhom. Int għandek id-dritt li tohrog milli tirċievi reklami personalizzati u toġġezzjona għal profiling, inkluż dak imwettaq għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta, fi kwalunkwe ħin.

U skond ir-raġunijiet ikkumbinati ta' hawn fuq u r-rekwiżiti tal-liġijiet applikabbli, aħna ser nipprovdulek mekkaniżmi ta' kontroll speċifiċi għal dawn affarijiet ikkumbinati. Int għandek id-dritt li tohrog milli tirċievi marketing dirett mingħandna u teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzat, eċċ. Biex tkun tista' tagħmel użu minn dad-drittijiet, tista' titfihom jew tixgħelhom meta trid mill-Għażliet (Għażliet > Passwords u sigurtà > Privatezza > Servizzi tar-riklami jew Għażliet > Passwords u sigurtà > Sigurtà tas-sistema > Servizzi tar-riklami) jew tista' tikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support jew tista' taqra dwar il-mekkaniżmi tal-kontroll imsemmija fil-politika tal-privatezza separata ta' kull prodott. Jekk jogħġbok ara wkoll id- "Drittijiet Tiegħek" hawn taħt.

2 Cookies u teknoloġiji oħra

Teknoloġiji bħall-biskuttini, web beacons u t-tags tal-pixels jintużaw minn Xiaomi u mill-operaturi tas-servizzi terzi u l-imsieħba kummerċjali tagħna (għal iktar informazzjoni aqra "Kif naqsmu, nittrasferixxu u niżvelaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek" hawn taħt). Dawn it-teknoloġiji jintużaw fl-analiżi tat-tendenzi, l-amministrazzjoni tas-sit, it-traċċar tal-movimenti tal-utenti madwar il-websajt u biex tinġabar informazzjoni demografika dwar il-bażi tal-utenti tagħna kollha kemm hi. Aħna nistgħu nirċievu rapporti bbażati fuq l-użu ta' dawn it-teknoloġiji minn dawn il-kumpaniji fuq bażi individwali kif ukoll aggregata. Dawn it-teknoloġiji jgħinuna nifhmu aħjar l-imġiba tal-utenti, jgħidulna liema partijiet tal-websajts tagħna żaru n-nies, kif ukoll jiffaċilitaw u jkejlu l-effettività ta’ riklami u tfittxijiet fuq l-internet.

• Log files: Bħal fil- biċċa l-kbira tal-każi tal- tal-websajts, aħna niġbru ċerta informazzjoni u nħażnu fil- Log files. Din l-informazzjoni tista' tinkludi indirizzi tal-Internet Protokoll (IP), tip ta' browser, fornitur tas-servizz tal-Internet (ISP), paġni ta’ riferenza/hruġ, sistema operattiva, timbru tad-data / ħin, u/jew id-data clickstream. Aħna ma norbtux din id-dejta miġbura awtomatikament ma' informazzjoni oħra li niġbru dwarek.

• Ħżin lokali - HTML5/Flash: Aħna nużaw Local Storage Objects (LSOs - Oġġetti ta' Ħżin Lokali) bħal HTML5 jew Flash sabiex naħżnu kontenut jew preferenzi. Partijiet terzi li magħhom aħna sħab biex nipprovdu ċerti karatteristiċi fuq is-Siti tagħna jew biex juru reklamar ibbażat fuq l-attività tal-web browsing tiegħek jużaw ukoll HTML5 jew Flash cookies biex jiġbru u jaħżnu l-informazzjoni. Bosta browsers jistgħu joffru l-għodda ta’ ġestjoni tagħhom stess biex ineħħu l-HTML5 LSOs. Biex timmaniġja l-cookies ta' Flash, jekk jogħġbok agħfas hawn.

• Biskuttini tar-riklami: Aħna nissieħbu ma' operaturi tas-servizzi terzi u imsieħba kummerċjali (għal iktar informazzjoni aqra "Kif naqsmu, nittrasferixxu u niżvelaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek" hawn taħt) biex jew nuruk ir-riklami fuq is-sit tagħna jew biex nieħdu ħsieb ir-riklami tagħna fuq siti oħra. L-operaturi tas-servizzi terzi u l-imsieħba kummerċjali jistgħu jużaw il-biskuttini tar-riklami biex jiġbru l-informazzjoni dwar l-attivitajiet onlajn u l-interessi tiegħek u biex juruk riklami li għandhom x'jaqsmu mal-profil u mal-interessi tiegħek. Aħna se niksbu l-kunsens espliċitu tiegħek minn qabel u ninvolvu azzjoni affermattiva ċara qabel nipprovdulek dan is-servizz ta' reklamar. Jekk ma tixtieqx li dil-informazzjoni tintuża għal skopijiet ta' riklami bbażati fuq l-interessi tiegħek, tista' tagħżel li ma tibqax tagħmel parti minn dis-sistema billi tibdel l-Għażla tal-Biskuttini tiegħek. https://preferences-mgr.truste.com.

• Studju tal-użu tal-apps tal-mowbajl: F'xi apps tal-mowbajl tagħna nistgħu nużaw biskuttini li jiġbru l-informazzjoni dwar kif l-utenti li jżuru s-sit tagħna jagħmlu użu mis-sit. Dal-biskuttini jiġbru informazzjoni bħan-numru ta' drabi li tintuża l-applikazzjoni, l-avvenimenti li jseħħu fl-applikazzjoni, jiġbru d-dejta dwar l-użu u l-mod kif taħdem l-app u dwar xi jwassal biex l-app tikkraxxja. Aħna ma norbtux l-informazzjoni li naħżnu fi ħdan is-software analitiku ma’ kwalunkwe informazzjoni personali li inti tissottometti fl-applikazzjoni mobbli.

3 Kif naqsmu, nittrasferixxu u niżvelaw pubblikament l-informazzjoni personali tiegħek

3.1 Sharing

Aħna ma nbigħux xi informazzjoni personali lil partijiet terzi.

Xi kultant nistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek ma' partijiet terzi (kif deskritt hawn taħt) sabiex nipprovdu jew intejbu l-prodotti jew is-servizzi tagħna, inkluż li noffru prodotti jew servizzi bbażati fuq il-ħtiġijiet tiegħek. Hawn taħt se ssib iktar informazzjoni dwar il-qsim tad-dejta.

3.1.1 Sharing li inti attivament tagħżel jew titlob

Bil-kunsens tiegħek jew fuq talba tiegħek, aħna naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek skont il-permess/it-talba tiegħek mal-partijiet terzi li tgħarrafna dwarhom. Pereżempju, meta tuża l-Kont tal-Mi biex tidħol f'websajt jew app ta’ parti terza.

3.1.2 Sharing ta' informazzjoni mal-grupp tagħna

Sabiex nwettqu operazzjonijiet tan-negozju b'suċċess u nipprovdulek il-funzjonijiet kollha tal-prodotti jew servizzi tagħna, aħna minn żmien għal żmien, nistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek lil affiljati oħra ta' Xiaomi.

3.1.3 Qsim mal-kumpaniji tal-ekosistema tal-grupp tagħna

Xiaomi taħdem flimkien ma' grupp ta' kumpaniji flimkien li jiffurmaw il-Mi Ecosystem. Il-kumpaniji ta' l-Ekosistema Mi huma entitajiet indipendenti, investiti u maghqda minn Xiaomi, u huma esperti fl-oqsma tagħhom. Xiaomi tista' tiżvela l-informazzjoni personali tiegħek lill-kumpaniji Mi Ecosystem biex tipprovdilek u ttejjeb l-prodotti u s-servizzi ezistenti (kemm hardware kif ukoll software) mill-kumpaniji Mi Ecosystem. Uħud minn dawn il-prodotti jew servizzi xorta jibqgħu taħt il-marka Xiaomi, filwaqt li oħrajn jistgħu jużaw il-marka tagħhom stess. Il-kumpaniji tal-Ekosistema Mi jistgħu jaqsmu informazzjoni ma' Xiaomi minn żmien għal żmien fir-rigward ta' prodotti jew servizzi taħt il-marka Xiaomi ma' Xiaomi biex jipprovdu servizzi ta' ħardwer u softwer, li jġibu funzjonijiet u esperjenza ta' l-utent ghall- aħjar. Xiaomi se tiehu ġestjoni appropjata u tieħu miżuri tekniċi xierqa biex tiżgura s-sigurtà tal-ipproċessar tal-informazzjoni personali tiegħek, inkluż imma mhux limitat għall- encryption tal-informazzjoni personali tiegħek.

3.1.4 Sharing ma' fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi u msieħba fin-negozju

Biex tgħina nipprovdulek prodotti u servizzi deskritti f'din il-Politika ta' Privatezza, fejn meħtieġ nistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek mal-fornituri tas-servizzi ta' partijiet terzi tagħna u l-imsieħba fin-negozju.

Dan jinkludi l-fornituri tagħna tas-servizz tal-kunsinna, ċentri tad-dejta, faċilitajiet tal’ storage tad-dejta, fornituri tas-servizz tal-konsumatur, fornituri ta' servizzi ta' reklamar u kummerċ u msieħba oħra tan-negozju. Dawn il-partijiet terzi jistgħu jipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek f'isem Xiaomi jew għal wieħed jew aktar mill-għanijiet ta' din il-Politika ta' Privatezza. Aħna impenjati li niżguraw li l-qsim tal-informazzjoni personali meħtieġ biex noffrulek is-servizzi tagħna jsir biss għal skopijiet legali, leġittimi, meħtieġa, partikolari u espliċiti. Xiaomi se tagħmel l-almu tagħha u se jkollha kuntratti fis-seħħ biex tiżgura li l-operaturi tas-servizzi terzi jimxu mal-liġijiet tal-privatezza li obbligati jimxu magħhom fil-ġurisdizzjoni tiegħek. Jista' jkun hemm okkażjonijiet li fornituri ta' servizzi ta’ partijiet terzi jkollhom is-sottopproċessuri tagħhom.

Biex nipprovdu kejl tal-prestazzjoni, analiżi, u servizzi oħra tan-negozju, nistgħu wkoll naqsmu informazzjoni (informazzjoni mhux personali) ma' partijiet terzi (bħal min jirreklama fuq il-websajts tagħna) f'forma aggregata. Aħna nużaw l-informazzjoni li għandna biex ngħinu lil min jirreklama u lil sħab oħra fin-negozju jevalwaw l-effettività u l-kopertura tar-reklamar u s-servizzi tagħhom, u nifhmu t-tipi ta' nies li jużaw is-servizzi tagħhom u kif in-nies jinteraġixxu mal-websajts, l-apps u s-servizzi tagħhom. Nistgħu naqsmu wkoll id-drawwiet tal-użu ġenerali tas-servizzi tagħna magħhom, bħan-numru ta' klijenti fi grupp partikolari ta' nies li jixtru ċerti prodotti jew li jimpenjaw ruħhom f'ċerti transazzjonijiet.

3.1.5 Oħrajn

Skond ir-rekwiżiti legali, il-proċeduri legali, il-litigazzjoni u/jew it-talbiet minn aġenziji pubbliċi u aġenziji tal-gvern, Xiaomi jista' jkollha bżonn tiżvela l-informazzjoni personali tiegħek. Jekk l-iżvelar huwa meħtieġ jew xieraq għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi, jew kwistjonijiet oħra ta’ importanza pubblika, nistgħu wkoll niżvelaw informazzjoni dwarek.

Sabiex ninfurzaw it-termini tagħna jew nipproteġu n-negozju, id-drittijiet, l-assi jew il-prodotti tagħna, jew biex nipproteġu lill-utenti, jew jekk l-iżvelar huwa raġonevolment meħtieġ għall-iskopijiet li ġejjin (sejbien, prevenzjoni u soluzzjoni ta' frodi, użu mhux awtorizzat tal-prodott, vjolazzjonijiet tat-termini jew politika tagħna jew attivitajiet oħra illegali jew ta’ ħsara), nistgħu jiżvelaw informazzjoni dwarek. (Xiaomi tista' tiġbor, tuża jew taqsam l-informazzjoni personali tiegħek jekk, u sal-punt, li bih tista' tagħmel hekk skont il-liġijiet tal-ħarsien tad-dejta li obbligata timxi magħhom). Dan jista' jinkludi l-għoti ta' informazzjoni personali tiegħek lil aġenziji pubbliċi jew tal-gvern; tikkomunika ma' msieħba terzi dwar l-affidabbiltà tal-kont tiegħek biex tevita l-frodi, il-vjolazzjonijiet u mġiba oħra ta' ħsara.

Barra minn hekk, aħna jistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek ma':

• l-accountants tagħna, l-awdituri, l-avukati jew konsulenti simili meta nitolbuhom biex jagħtuna pariri professjonali; u

• investituri u partijiet terzi oħra rilevanti fil-każ ta' bejgħ attwali jew potenzjali jew tranżazzjoni korporattiva oħra relatata ma' entità fil-Grupp Xiaomi; u

• partijiet terzi oħra skont ma għandna miktub f'dil-Politika tal-Privatezza jew skont ma navżawk, inkluż fil-każi partikolari li għalihom tagħtina l-permess tiegħek.

3.2 Trasferiment

Xiaomi mhux se titrasferixxi l-informazzjoni tiegħek lil kwalunkwe suġġett, ħlief fil-każijiet li ġejjin:

• Fejn ksibna l-kunsens espliċitu tiegħek;

• Jekk Xiaomi tingħaqad ma' kumpanija oħra, tinxtara minn kumpanija oħra jew parti jew l-assi kollha tagħha jinbiegħu b'mod li jolqot lill-informazzjoni personali tiegħek, aħna se navżawk b'email u/jew b'avviż prominenti fuq is-siti tagħna jew b'mod ieħor dwar il-bidla fis-sjieda u fl-użu u se ngħidulek x'għażliet għandek għad-dejta personali tiegħek;

• Fiċ-ċirkostanzi spjegati f'dil-Politika tal-Privatezza jew fiċ-ċirkostanzi li b'xi mod ieħor navżawk dwarhom.

3.3 Żvelar pubbliku

Xiaomi tista' pubblikament taqsam l-informazzjoni personali tiegħek fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

• Meta jkun jeħtiġilna nħabbru r-rebbieħ ta' offerta, kompetizzjoni jew lotterija u f'dak il-każ nippubblikaw biss informazzjoni limitata;

• Meta tkun tajtna l-kunsens espliċitu tiegħek jew tkun qsamt dil-informazzjoni int stess permezz tas-servizzi tagħna bħal pereżempju fuq il-paġni tal-midja soċjali jew forums pubbliċi; u

• Żvelar pubbliku bbażat fuq liġi jew raġunijiet raġonevoli: inklużi liġijiet u regolamenti, proċeduri legali, litigazzjoni jew fuq talba tad-dipartimenti tal-gvern kompetenti.

4 Kif naħżnu u nipproteġu l-informazzjoni personali tiegħek

4.1 Is-salvagwardji tas-sigurtà ta' Xiaomi

Aħna nimpenjaw ruħna li nżommu l-informazzjoni personali tiegħek sigura. Sabiex jiġi evitat aċċess mhux awtorizzat, żvelar jew riskji simili oħra, aħna daħħalna l-proċeduri fiżiċi, elettroniċi u maniġerjali kollha meħtieġa legalment biex nissalvagwar u niżguraw l-informazzjoni li niġbru fuq it-tagħmir mobbli tiegħek u fuq il-websajts ta' Xiaomi. Aħna se niżguraw li nissalvagwardjaw l-informazzjoni personali tiegħek skont il-liġi applikabbli.

Pereżempju meta taċċessa l-Mi Kont tiegħek tista' tagħżel li tuża l-programm ta' verifikazzjoni f'żewġ passi tagħna għal iktar sigurtà (u aħna nissuġġerulek tagħmel hekk). Meta l-informazzjoni personali tiegħek tkun qed timxi bejn it-tagħmir Xiaomi tiegħek u s-servers tagħna, niżguraw ruħna li d-dejta tiegħek hija kodifikata permezz tat-teknoloġija Transport Layer Security (TLS) flimkien ma' algoritmi ta' kodifikazzjoni apposta.

L-informazzjoni personali kollha tiegħek hija storjata fuq servers siguri, u protetta f'faċilitajiet ikkontrollati. Aħna nikklassifikaw l-informazzjoni tiegħek ibbażata fuq l-importanza u s-sensittività, u niżguraw li l-informazzjoni personali tiegħek għandha l-livell tas-sigurtà meħtieġa. Għandna kontrolli ta' aċċess speċjali għall-storage ghal dejta bbażata fuq Cloud, u aħna regolarment neżaminaw il-prattiki tal-ġbir, storage u l-ipproċessar tal-informazzjoni tagħna, inklużi miżuri ta' sigurtà fiżika, biex nipproteġu kontra kwalunkwe aċċess u użu mhux awtorizzat.

Aħna nwettqu diliġenza dovuta fuq imsieħba fin-negozju u fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi biex niżguraw li huma kapaċi jipproteġu l-informazzjoni personali tiegħek. Aħna nivverifikaw ukoll li jinżammu l-istandards ta' sigurtà xierqa minn dawn il-partijiet terzi billi jiġu stabbiliti restrizzjonijiet kuntrattwali xierqa, u fejn meħtieġ, billi jitwettqu verifiki u valutazzjonijiet. Barra minn hekk, l-impjegati tagħna u dawk tal-imsieħba kummerċjali tagħna u fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi li jaċċessaw l-informazzjoni personali tiegħek huma soġġetti għal infurzar kuntrattwali ta' kunfidenzjalità obbligatorja.

Aħna naghmlu korsijiet u testijiet ta' taħriġ dwar il-protezzjoni tas-sigurtà u l-privatezza biex intejbu l-għarfien tal-impjegati tagħna dwar l-importanza tal-protezzjoni tal-informazzjoni personali. Aħna se nieħdu l-passi kollha prattikabbli u meħtieġa legalment biex inħarsu l-informazzjoni personali tiegħek. Madankollu, għandek tkun taf li l-użu tal-Internet mhuwiex kompletament sigur, u għal din ir-raġuni ma nistgħux niggarantixxu s-sigurtà jew l-integrità ta' kwalunkwe informazzjoni personali meta mibghutha minnek jew lilek permezz tal-Internet.

Aħna nittrattaw ksur ta' dejta personali kif meħtieġ mil-liġi applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta li tinkludi, fejn meħtieġ, tinnotifika l-ksur lill-awtorità superviżorja rilevanti u s-suġġetti tad-dejta.

Il-politiki u l-proċeduri tas-sigurtà tal-informazzjoni tagħna huma mfassla skont l-istandards internazzjoni u ta' sikwit jgħaddu minn awditjar terz biex is-sigurtà tagħhom tiġi vverifikata. Is-sistema tal-informazzjoni Xiaomi kisbet iċ-ċertifikat ISO/IEC 27001:2013 għas-sigurtà tas-sistemi tal-immaniġġjar tal-informazzjoni (ISMS). Il-pjattaformi Xiaomi e-commerce u Xiaomi Home IoT kisbu ċ-ċertifikat ISO/IEC 27701:2019 għas-sistemi tal-immaniġġjar tal-informazzjoni personali (PIMS). MIUI kisbet iċ-ċertifikat ISO/IEC 27018:2019 għall-ħarsien tal-informazzjoni personali fil-cloud pubblika.

4.2 X'tista' tagħmel

Tista' tissettja password unika għal Xiaomi billi ma tiżvelax il-password tal-login jew l-informazzjoni tal-kont tiegħek lil xi ħadd (sakemm tali persuna ma tkunx awtorizzata kif suppost minnek) f'każ ta' kixfa ta' password ta' websajts oħra li jistgħu jagħmlu ħsara lis-sigurtà tal-kont tiegħek f'Xiaomi. Kull meta jkun possibli, jekk jogħġbok tikxifx il-kodiċi tal-verifika li rċevejt ma ħadd (inklużi dawk li jiddikjaraw li huma servizz tal-konsumatur Xiaomi). Kull meta tidħol bħala utent tal-Kont Mi fuq il-websajts ta' Xiaomi, partikolarment fuq xi kompjuter ta’ ħadd ieħor jew fuq terminals tal-Internet pubbliċi, dejjem għandek toħroġ fi tmiem is-sessjoni tiegħek.

Xiaomi ma tistax tinżamm responsabbli għal nuqqasijiet ta' sigurtà kkawżati minn parti terza li taċċessa l-informazzjoni personali tiegħek bħala riżultat tan-nuqqas tiegħek li żżomm l-informazzjoni personali tiegħek privata. Minkejja dak li ntqal hawn fuq, trid tgħarrafna minnufih jekk hemm xi użu mhux awtorizzat tal-kont tiegħek minn kwalunkwe utent ieħor tal-Internet jew kwalunkwe ksur ieħor tas-sigurtà. L-għajnuna tiegħek tgħinna nħarsu l-privatezza tal-informazzjoni personali tiegħek.

4.3 Aċċess għal fatturi oħra fuq it-tagħmir tiegħek

L-applikazzjonijiet tagħna jista' jkollhom aċċess għal ċerti fatturi fuq it-tagħmir tiegħek bħal pereżempju li jippermettu l-email tuża il-kuntatti, ħażna tal-SMS u status tan-netwerk Wi-Fi, eċċ. Dan l-informazzjoni hija użata sabiex tippermetti lill-applikazzjonijiet jaħdmu fuq it-tagħmir tiegħek u jippermettulek li tinteraġixxi mal-applikazzjonijiet. Meta trid tista' tneħħi l-permessi tiegħek billi titfihom mit-tagħmir tiegħek jew billi tikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support.

4.4 Politika ta' retenzjoni

Aħna inżommu informazzjoni personali għall-perjodu meħtieġ għall-iskop tal-ġbir tal-informazzjoni deskritt f'din il-Politika ta' Privatezza jew kwalunkwe politika ta' privatezza separata pprovduta għal prodott jew servizz speċifiku, jew kif meħtieġ mil-liġijiet applikabbli. Perjodi ta' żamma dettaljati huma speċifikati fil-paġna speċifika tas-servizz jew tal-prodott relatat. Ahna nieqfu milli nżommu u nhassru jew nannonimizzaw informazzjoni personali ladarba l-iskop tal-ġbir ikun issodisfat, jew wara li nikkonfermaw it-talba tieghek ghal thassir, jew wara li nwaqqfu l-operazzjoni tal-prodott jew servizz korrispondenti. Fejn hu possibbli, semmejna kemm inżommu d-dejta ta' ċerti kategoriji, tipi jew biċċiet ta' dejta personali. Aħna u niddeċiedu fuq it-tul taż-żamma tad-dejta, żammejna f'moħħna dal-kriterji li ġejjin:

• l-ammont, it-tip u s-sensittività tad-dejta personali

• ir-riskju ta' ħsara f'każ li tiġi użata bla permess jew f'każ li xi ħadd ieħor jikseb aċċess għaliha

• l-iskop li għalih nipproċessaw id-dejta personali u kemm għandna bżonn dik id-dejta biex niksbu dak l-għan

• l-istima ta' kemm se ddum eżatta u aġġorna dik id-dejta personali

• l-istima ta' kemm se tkun utli d-dejta personali għal talbiet legali li jistgħu jsiru iktar 'il quddiem

• kull rekwiżit legali, kontabbli, ta' rappurtar u regolatorju li aħna obbligati nimxu miegħu u li jiddetta iż-żmien għaż-żamma ta' ċerta dejta.

Jaf ikun hemm eċċezzjoni, skont il-ġurisdizzjoni tiegħek, għal dil-informazzjoni personali li tħallina nipproċessawha għal skopijiet ta' interess pubbliku, xjentifiċi, ta' riċerka storika jew għal skopijiet ta' statistika. Fejn ikun meħtieġ hekk u l-liġijiet li obbligati nimxu magħhom iħalluna nagħmlu hekk jew fuq talba tiegħek, Xiaomi tista' tkompli żżomm dit-tip ta' informazzjoni għal żmien itwal mill-perjodu ta' żamma standard anke jekk l-ipproċessar ma jkollux x'jaqsam mal-iskop oriġinali li għalih tkun inġabret tali dejta.

5 Id-drittijiet tiegħek

Kontroll tal-informazzjoni personali tiegħek

5.1 Kontroll tal-issettjar

Xiaomi tirrikonoxxi li t-tħassib dwar il-privatezza jvarja minn persuna għal oħra. Għalhekk, aħna nipprovdu eżempji ta' modi li Xiaomi tagħmel disponibbli għalik biex tirrestrinġi l-ġbir, l-użu, l-iżvelar jew l-ipproċessar tal-informazzjoni personali tiegħek u tikkontrolla s-settings tal-privatezza tiegħek:

• Ixgħel il-mixgħul/mitfi għall-Programm ta' Esperjenza tal-Utent u l-funzjonijiet tal-Aċċess tal-Lokazzjoni;

• Idħol jew toħroġ mill-Kont Mi;

• Ixgħel/itfi l-funzjonijiet tal-Xiaomi Cloud sync; u

• Ħassar kwalunkwe informazzjoni maħżuna f'Xiaomi Cloud permezz ta' https://i.mi.com;

• Ixgħel/itfi servizzi u funzjonalitajiet oħra li jittrattaw informazzjoni sensittiva jew personali. Tista' tikseb iktar dettalji tal-istat ta' sigurtà tal-apparat tiegħek fl-app tas-Sigurtà MIUI wkoll.

Jekk kont diġà qbilt li nistgħu nużaw l-informazzjoni personali tiegħek għall-iskopijiet imsemmija hawn fuq, tista' tibdel id-deċiżjoni tiegħek meta trid billi tikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support.

5.2 Id-drittijiet tiegħek għall-informazzjoni personali tiegħek

Skont il-liġijiet u r-regolamenti li obbligati nimxu magħhom jaf ikollok id-dritt li taċċessa, tibdel, tħassar (u xi drittijiet oħra) id-dejta personali tiegħek li għandna dwarek (minn hawn 'il quddiem magħrufa bħala t-talba). Dad-drittijiet huma limitati minn ċerti esklużjonijiet u eċċezzjonijiet imsemmija fil-liġijiet li obbligati nimxu magħhom.

Tista' wkoll taċċessa u taġġorna d-dettalji relatati mal-informazzjoni personali fil-Kont Mi tiegħek fi https://account.xiaomi.com jew billi tidħol fil-kont tiegħek fuq it-tagħmir tiegħek. Għal iktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support.

Dil-ħaġa se tgħinna nipproċessaw it-talba tiegħek b'mod iktar effiċjenti jekk ikollha dar-rekwiżiti li ġejjin:

(1) It-talba tintbagħat permezz tal-formola esklussiva ta' Xiaomi għat-talbiet li msemmija hawn fuq u għall-ħarsien tas-sigurtà tal-informazzjoni tiegħek, it-talba għandha ssir bil-miktub (sakemm il-liġijiet lokali ma jagħtukx id-dritt li tagħmel dat-tip ta' talbiet bil-kliem);

(2) Tagħti biżżejjed informazzjoni biex Xiaomi tkun tista' tivverifika l-identità tiegħek u tiżgura li int is-suġġett tad-dejta jew li legalment awtorizzat biex tirrappreżenta lis-suġġett tad-dejta.

Ladarba niksbu biżżejjed informazzjoni biex nikkonfermaw li t-talba tiegħek tista' tiġi pproċessata, aħna nkomplu nirrispondu għat-talba tiegħek fi kwalunkwe żmien stipulat taħt il-liġijiet applikabbli tiegħek dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Fid-dettall:

• Int għandek id-dritt li tingħata informazzjoni ċara, trasparenti u li tinftiehem faċilment dwar kif nużaw l-informazzjoni personali tiegħek u d-drittijiet tiegħek. Għalhekk aħna qed nipprovdulek l-informazzjoni f'din il-Politika tal-Privatezza.

• Abbażi tar-rekwiżiti tal-liġijiet applikabbli, kopja tad-dejta personali tiegħek miġbura u pproċessata minna ser tiġi pprovduta lilek fuq it-talba tiegħek, mingħajr ħlas. Għal kull talba oħra għall-informazzjoni, nistgħu nitolbuk tariffa raġjonevoli għall-ispejjeż amministrattivi skont il-liġijiet li obbligati nimxu magħhom, jekk iħalluna niġbru tali tariffa.

• Jekk xi informazzjoni li qed nżommu fuqek hija inkorretta jew mhux kompluta, int intitolat li l-informazzjoni personali tiegħek tiġi kkoreġuta jew kompluta abbażi tal-iskop tal-użu.

• Abbażi tar-rekwiżiti tal-liġijiet applikabbli, int għandek id-dritt titlob li titħassar jew titneħħa l-informazzjoni personali tiegħek fejn m'hemmx raġuni konvinċenti għalina li nkomplu nużawha. Aħna ser nikkunsidraw ir-raġunijiet rigward it-talba ta' tħassir tiegħek u nieħdu passi raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi. Jekk jogħġbok żomm f'moħħok li nafu ma nkunux nistgħu nneħħu l-informazzjoni mill-kopji maħżuna minnufih minħabba l-liġijiet li obbligati nimxu magħhom jew/u minħabba l-limitazzjonijiet teknoloġiċi. F'dak il-każ se naħżnu l-informazzjoni personali tiegħek b'mod sigur u mhux se nkomplu nipproċessawha sakemm il-kopja maħżuna tkun tista' titħassar jew tiġi anonimizzata.

• Int għandek id-dritt toġġezzjona għal ċerti tipi ta' proċessar, inkluż l-ipproċessar għal kummerċjalizzazzjoni diretta (inkluż fejn jintuża l-profiling), u taħt ċerti ċirkostanzi fejn il-bażi legali għall-ipproċessar (inkluż il-profiling) hija l-interess leġittimu tagħna.

Partikolarment taħt il-liġijiet ta’ xi ġurisdizzjonijiet:

• Int għandek id-dritt li tikseb minna r-restrizzjoni li tipproċessa l-informazzjoni personali tiegħek. Aħna ser nikkunsidraw ir-raġunijiet dwar it-talba għal restrizzjoni tiegħek. Jekk ir-raġunijiet japplikaw għal GDPR, aħna nipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek biss taħt iċ-ċirkostanzi applikabbli fil-GDPR u ninfurmawk qabel ma titneħħa r-restrizzjoni tal-ipproċessar.

• Int għandek id-dritt li ma tkunx soġġett għal deċiżjoni bbażata biss fuq proċessar awtomatizzat, inkluż il-profiling, li jipproduċi effetti legali li jikkonċernawk jew jaffettwak b'mod sinifikanti.

• Għandek id-dritt li titlobna l-informazzjoni personali tiegħek f'format organizzat u wżat komunement u li nibagħtu l-informazzjoni lil xi kontrollur tad-dejta ieħor (portabbiltà tad-dejta).

Għandna d-dritt li ma nipproċessawx it-talbiet jew ma nipproċessawhomx kollha f'każ li jkun hemm xi eċċezzjoni jew il-liġijiet li obbligati nimxu magħhom jagħtuna d-dritt li nagħmlu hekk. Pereżempju dan jista' jkun f'każ ta' talbiet bla skop, talbiet eċċessivi jew talbiet li biex nipproċessawhom ikun jeħtiġilna naqsmu wkoll l-informazzjoni dwar partijiet terzi. F'ċerti każijiet, fejn il-liġijiet li obbligati nimxu magħhom iħalluna nagħmlu hekk, nistgħu nitolbu tariffa. Nistgħu ma naċċettawx it-talba jekk naħsbu li xi partijiet tat-talba biex titħassar l-informazzjoni jistgħu jwasslu biex ma nkunux nistgħu nużaw dik l-informazzjoni legalment biex nibnu, nużaw jew niddefendu ruħna kontra xi azzjonijiet legali jew sitwazzjonijiet li tagħtina dritt għalihom il-liġi.

5.3 Irtirar tal-kunsens

Tista' tirtira l-kunsens tiegħek li kien mogħti lilna qabel, għal skop partikolari billi tissottometti talba, inkluż il-ġbir, l-użu, u/jew tiżvela l-informazzjoni personali tiegħek fil-pussess jew kontroll tagħna. Skont is-servizz partikolari li qed tuża, tista' tneħħi l-kunsens tiegħek billi tikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support. Aħna nipproċessaw it-talba tiegħek fi żmien raġonevoli minn meta saret it-talba, u wara lanqas niġbru, nużaw u/jew niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek skont it-talba tiegħek.

Skont il-limitu tal-kunsens tiegħek li ser tirtira, jekk jogħġbok innota li tista' ma tkunx tista' tkompli tirċievi l-benefiċċju sħiħ tal-prodotti u s-servizzi ta' Xiaomi. L-irtirar tal-kunsens jew l-awtorizzazzjoni tiegħek mhux se jaffettwa l-validità tal-ipproċessar tagħna mwettqa fuq il-bażi tal-kunsens sal-punt tal-irtirar.

5.4 Ikkanċellar ta' servizz jew kont

Tista' tikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support jekk tixtieq tħassar xi prodott jew servizz partikolari.

Jekk tixtieq tikkanċella l-Kont Mi, jekk jogħġbok innota li l-kanċellazzjoni se tipprevjeni milli tuża l-firxa sħiħa ta' prodotti u servizzi ta' Xiaomi. Il-kanċellazzjoni tista' tiġi evitata jew ittardjata f'ċerti ċirkostanzi. Pereżempju, jekk għad hemm flus pendenti fuq il-kont tiegħek bħal servizz ta’ membru ta’ Mi Music mhux imħallas, tema mħallsa fil-Themes Store, jew self mhux imħallas fil-Mi Finance tiegħek, eċċ., ma nistgħux nappoġġjaw it-talba tiegħek minnufih.

Meta tidħol f'Xiaomi permezz ta' kont ta' terza parti, għandek bżonn tapplika għall-kanċellazzjoni tal-kont minn terza parti.

6 Kif l-informazzjoni personali tiegħek hija trasferita globalment

Xiaomi tipproċessa u taghmel back up tal-informazzjoni personali permezz ta' infrastruttura ta’ operat u ta' kontroll globali. Bħalissa, Xiaomi għandha ċentri tad-dejta fiċ-Ċina, l-Indja, l-Istati Uniti, il-Ġermanja, ir-Russja u s-Singapor. Għall-finijiet deskritti fil-Politika tal-Privatezza, l-informazzjoni tiegħek tista' tiġi trasferita lil dawn iċ-ċentri tad-dejta skont il-liġi applikabbli.

Nistgħu nittrasferixxu wkoll l-informazzjoni personali tiegħek lil fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi u msieħba fin-negozju u d-data tiegħek tista' għalhekk tiġi trasmessa lil pajjiżi jew reġjuni oħra. Il-ġurisdizzjoni li fiha jinsabu dawn il-faċilitajiet globali tista' jew ma tistax tipproteġi informazzjoni personali għall-istess standards bħal fil-ġurisdizzjoni tiegħek. Jeżistu riskji differenzi taħt il-liġijiet tal-ħarsien tad-dejta differenti. Madankollu, dan ma jbiddilx l-impenn tagħna li nikkonformaw ma' din il-Politika ta' Privatezza u biex nipproteġu l-informazzjoni personali tiegħek.

Partikolarment,

• L-informazzjoni personali li niġbru u niġġeneraw f'operazzjonijiet fit-territorju taċ-Ċina kontinentali hija storjata f'ċentri tad-dejta li jinsabu fiċ-Ċina kontinentali, ħlief għal trasmissjonijiet transkonfinali skond il-liġi applikabbli.

• L-informazzjoni personali li niġbru u niġġeneraw fl-operazzjonijiet tagħna fir-Russja hija pproċessata u storjata f'ċentri tad-data li jinsabu fir-Russja, ħlief għal trasmissjonijiet transkonfinali permessi taħt il-liġi Russa.

• L-informazzjoni personali li niġbru u niġġeneraw f'operazzjonijiet fl-Indja hija storjata fiċ-ċentri tad-data li jinsabu fl-Indja.

Jekk ikollna bżonn nittrasferixxu informazzjoni personali barra mill-ġurisdizzjoni tiegħek, kemm jekk lill-affiljati tagħna jew lil fornituri ta' servizzi ta' terza parti, aħna nosservaw il-liġijiet applikabbli relatati. Aħna niżguraw li t-trasferimenti kollha bħal dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-liġijiet lokali applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data billi jimplimentaw salvagwardji uniformi. Tista' ssir taf iktar dwar is-salvagwardji li għandna fis-seħħ billi tikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support.

Jekk tuża l-prodotti u s-servizzi tagħna fil-qasam taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), Xiaomi Technology Netherlands B.V. se taġixxi bħala l-kontrollur tad-data u Xiaomi Singapore Pte. Ltd. se tkun responsabbli għall-ipproċessar tad-data. Dettalji tal-kuntatt jinsabu fit-taqsima "Ikkuntattjana".

Jekk Xiaomi taqsam dejta personali li toriġina minnek fiż-ŻEE lil entità ta' Grupp Xiaomi jew fornitur ta' servizz ta' terza parti barra ż-ŻEE, aħna nagħmlu dan abbażi ta' klawżoli kuntrattwali standard tal-UE jew kwalunkwe salvagwardja oħra prevista fil-GDPR. Tista' ssir taf iktar dwar is-salvagwardji partikolari li għandna fis-seħħ jew titlobna kopja billi tikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support.

7 Protezzjoni tal-minuri

Aħna nikkunsidraw li hija ir-responsabbiltà tal-ġenitur jew tal-kustodju li jissorvelja l-użu tat-tifel jew tifla tal-prodotti jew servizzi tagħna. Biss ma noffrux is-servizz tagħna direttament lit-tfal u lanqas ma nużaw l-informazzjoni personali tat-tfal għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni.

Jekk int ġenitur jew gwardjan legali u temmen li l-persuna taħt l-età tat l-informazzjoni personali tagħha lil Xiaomi, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq https://privacy.mi.com/support biex dil-informazzjoni personali titneħħa minnufih u biex il-persuna taħt l-età titneħħa minn kull servizz ta' Xiaomi li rreġistrat għalih.

8 Għandi naqbel ma' kwalunkwe termini u kundizzjonijiet ta' parti terza?

Il-Politika tal-Privatezza tagħna ma tapplikax għal prodotti jew servizzi offruti minn terzi parti. Skont il-prodott jew is-servizz Xiaomi li tuża, dawn jista' jkollhom prodotti jew servizzi ta' entitajiet terzi li joffru l-faċilitajiet tas-servizz bil-leħen, l-ipproċessar tal-faċilitajiet tal-kamera, il-wiri tal-vidjos, it-tindif tas-sistema u servizzi li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà, mal-logħob, mal-istatistika, mal-interazzjoni fuq il-midja soċjali, mal-ipproċessar tal-apgamenti, man-navigazzjoni bil-mapep, mal-qsim mal-oħrajn, mal-informazzjoni u n-notifikazzjonijiet imbuttati, mal-iffiltrar tal-informazzjoni, mal-metodi tal-input, eċċ. Uħud minn dawn se jkunu pprovduti fil-forma ta' links għal websajts ta' partijiet terzi, u xi wħud se jkunu aċċessati fil-forma ta' SDKs, APIs, eċċ. L-informazzjoni tiegħek tista' tkun ukoll miġbura meta tuża dawn il-prodotti jew servizzi. Għal din ir-raġuni, aħna nissuġġerixxu fermament li tieħu l-ħin biex taqra l-politika tal-privatezza tal-parti terza bħalma qrajt tagħna. Aħna m'humiex responsabbli għal u ma nistgħux nikkontrollaw kif partijiet terzi jużaw informazzjoni personali li huma jiġbru mingħandek. Il-Politika tal-Privatezza tagħna ma tapplikax għal siti oħra marbuta mis-servizzi tagħna.

Dawn li ġejjin huma l-eżempji ta' meta termini ta' partijiet terzi u politiki ta' privatezza jistgħu japplikaw meta tuża l-prodotti speċifiċi elenkati hawn fuq:

Meta tuża fornitur ta’ servizz ta’ check-out ta’ terza parti biex tiffinalizza u tħallas għall-ordni tiegħek, l-informazzjoni personali li inti tipprovdi waqt iċ-check-out hija ttrattata skond il-politika tal-privatezza tal-parti terza.

Meta tuża l-karatteristika tal-iskennjar tas-Sigurtà fl-app tas-Sigurtà MIUI, tapplika waħda minn dawn li ġejjin, skond l-għażla tas-servizz tiegħek:

• Il-Politika ta' Privatezza u ta' Sigurtà ta' l-Informazzjoni ta' Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Il-Politika tal-Privatezza tal-SDK Antiy Mobile Security AVL: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Il-Politika tal-Privatezza tal-Tencent: https://privacy.qq.com

Meta tuża l-Aġent li jnaddaf fl-app MIUI tas-Sigurtà, tapplika l-Politika tal-Privatezza ta' Tencent: https://privacy.qq.com

Meta tuża s-servizzi ta' reklamar f'diversi applikazzjonijiet speċifiċi fl-MIUI, tapplika waħda minn dawn li ġejjin, skond l-għażla tas-servizz tiegħek:

• Il-Politika tal-Privatezza tal-Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Meta tuża l-Metodu tal-Input tal-Google, tapplika l-Politika tal-Privatezza tal-Google: https://policies.google.com/privacy

Meta niġbru l-istatistika, inżommu kont ta' kemm jikkraxxjaw l-apps u noffru l-faċilitajiet għall-kontroll milll-cloud, aħna nużaw Google Analytics for Firebase jew Firebase Analytics ta' Google Inc. Tista' taqra iktar dwar il-Politika tal-Privatezza ta' Google Firebase: https://policies.google.com/privacy u https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Biex juruk ir-riklami fl-apps tas-sistema MIUI, l-imsieħba terzi għar-riklami jistgħu jiġbru d-dejta li tinħoloq skont l-imġiba onlajn tiegħek bħad-dettalji tar-riklami li tagħfas fuqhom, tal-kontenut li tara jew ta' x'tagħmel fuq is-siti u l-apps li tuża.

• Il-Politika tal-Privatezza tal-Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Unity: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Vungle: https://vungle.com/privacy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' IronSource: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Applovin: https://www.applovin.com/privacy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Chartboost: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Mopub: https://www.mopub.com/legal/privacy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Mytarget: https://legal.my.com/us/mytarget

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Yandex: https://yandex.com/legal/privacy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Tapjoy: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy

Nistgħu, skont l-istruzzjonijiet mogħtija lilna mill-imsieħba tar-riklami tagħna, niġbru u naqsmu d-dettalji tiegħek ma' kumpaniji terzi li janalizzaw id-dejta sabiex jinħolqu rapporti li jinkludu d-dejta ta' kif iġġib ruħek mar-riklami tagħna (jekk ikun hemm dejta li turi dan). Skont l-apps tas-sistema MIUI li tuża, il-kumpaniji terzi li janalizzaw id-dejta jistgħu jinkludu:

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Appsflyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Affise: https://affise.com/privacy-policy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Miaozhen: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Il-Politika tal-Privatezza ta' Nielsen: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy

9 Kif naġġornaw din il-Politika tal-Privatezza

Aħna ta' spiss nirrevedu l-Politika tal-Privatezza minħabba l-bidliet fis-sitwazzjoni kummerċjali, teknoloġika, legali u etika u għalhekk nistgħu naġġornaw dil-Politika tal-Privatezza. Jekk nagħmlu bidla materjali għal din il-Politika ta’ Privatezza, aħna ninnotifikawk permezz ta' informazzjoni ta' kuntatt irreġistrata tiegħek bħall-email (mibgħuta fl-indirizz elettroniku speċifikat fil-kont tiegħek) jew nippubblikaw fuq il-websajts ta' Xiaomi jew ninnotifikawk permezz ta' apparat mobbli sabiex tkun tista' titgħallem dwar l-informazzjoni li niġbru u kif nużawha. Bidliet bħal dawn fil-Politika tal-Privatezza japplikaw mid-data effettiva speċifikata fl-avviż jew fil-websajt. Aħna nħeġġukuk tiċċekkja din il-paġna regolarment għall-aħħar informazzjoni dwar il-prattiki tal-privatezza tagħna. L-uża tal-prodotti u s-servizzi fuq is-sit, fuq il-mowbajl u/jew fuq kull tagħmir ieħor se jkun skont il-Politika tal-Privatezza aġġornata. Meta nkunu meħtieġa bil-liġi nagħmlu hekk, aħna se nitolbu l-kunsens espliċitu tiegħek meta niġbru ikbar informazzjoni personali mingħandek jew meta nużaw jew naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek ma' ħaddieħor għal skopijiet ġodda.

10 Ikkuntattjana

Jekk għandek xi kummenti jew mistoqsijiet dwar dil-Politika tal-Privatezza jew xi mistoqsijiet dwar il-ġbir, l-użu u l-qsim tal-informazzjoni personali tiegħek mal-oħrajn minn Xiaomi, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz ta' https://privacy.mi.com/support jew iktbilna fuq l-indirizz t'hawn taħt. Meta nirċievu talbiet li għandhom x'jaqsmu mal-privatezza jew ma' talbiet biex tiġi aċċessata jew titniżżel l-informazzjoni personali, għandna tim professjonali biex jgħinek issolvi l-problemi tiegħek. Jekk l-istess mistoqsija tiegħek tinvolvi kwistjoni sinifikanti inse’, aħna nistgħu nitolbuk għal aktar informazzjoni.

Jekk ma tħossx li t-tweġiba li rċevejt mingħandna rigward l-informazzjoni personali tiegħek hija tajba biżżejjed, tista' tgħaddi l-ilment lill-awtorità għall-ħarsien tad-dejta tal-ġurisdizzjoni tiegħek. Jekk tikkonsulta magħna, aħna nipprovdu informazzjoni dwar il-kanali tal-ilment relevanti li jistgħu jkunu applikabbli abbażi tas-sitwazzjoni attwali tiegħek.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

Għall-utenti ġewwa l-Indja:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

Kull diskrepanza jew ilment għal dak li għandu x'jaqsam mal-ipproċessar tad-dejta jew informazzjoni personali sensittiva għandu jintbagħat lill-Uffiċjal għall-Ilmenti imsemmi hawn taħt:

Isem: Vishwanath C

Numru tat-telefown: 080 6885 6286, Mit-Tnejn sas-Sibt: mid-09:00 sas-18:00

E-mejl: grievance.officer@xiaomi.com

Għall-utenti fiż-Żona Ekonomika Ewropeja (ŻEE):

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

Grazzi talli ħadt il-ħin biex taqra l-Politika tal-Privatezza tagħna!

X'hemm ġdid għalik

Għamilna numru ta' bidliet f'dawn l-oqsma:

• Aġġornajna wħud mid-dettalji tal-kuntatt tagħna.

• Aġġornajna parti mil-lista tal-informazzjoni li tinġabar min-naħa tagħna u minn partijiet terzi.

• Spjegajna aħjar kif nużaw l-informazzjoni li ma twassalx biex jiġi magħruf l-utent.

• Aġġornajna l-mod ta' kif nużaw id-dettalji personali tiegħek fosthom spejgajna f'iktar dettall meta nipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek taħt ir-raġuni ta' interess leġittimu u skont l-użu tiegħek tas-servizzi push.

• Spjegjna f'iktar dettall il-politika tagħna għaż-żamma tad-dejta.

• Spjegajna aħjar x'inhuma d-drittijiet tiegħek fejn jidħlu d-dettalji personali tiegħek.