Xiaomi Privacybeleid

Ons Privacybeleid is bijgewerkt op 4 september 2019.

Neem alstublieft even de tijd om uzelf bekend te maken met onze privacypraktijken en laat het ons weten indien u vragen heeft.

Over ons

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., en haar gelieerde ondernemingen binnen de Xiaomi Groep (hierna benoemd als "Xiaomi", "wij", "onze" of "ons") nemen uw privacy zeer serieus. Dit Privacybeleid werd opgesteld met u in gedachte en het is belangrijk dat u een beter begrip krijgt van hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, waarbij we ervoor zorgen dat uiteindelijk u de controle heeft over de persoonlijke informatie die verstrekt wordt aan Xiaomi.

Over dit Privacybeleid

Uitgezonderd specifieke Xiaomi producten of services waarvoor een onafhankelijk Privacybeleid verstrekt wordt, is dit Privacybeleid van toepassing op alle Xiaomi apparaten, websites of toepassingen die refereren of linken naar dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid legt uit hoe Xiaomi de persoonlijke informatie, die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen van u, verzamelt, gebruikt, prijsgeeft, verwerkt en beschermt als u onze producten en services die zich bevinden op de websites (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), en onze toepassingen die wij aanbieden op onze mobiele apparaten gebruikt. Als er voor een Xiaomi product een afzonderlijk Privacybeleid verstrekt wordt, dan heeft het afzonderlijke Privacybeleid prioriteit om toegepast te worden terwijl niet gedekte delen gebonden zullen zijn aan de voorwaarden van dit Privacybeleid. Bovendien kan de manier waarop specifieke producten en services uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken variëren afhankelijk van model, service versie of regio. We stellen voor dat u het afzonderlijke Privacybeleid raadpleegt voor de details.

"Persoonlijke informatie" in dit Privacybeleid betekent informatie die direct of indirect gebruikt kan worden om een individu te identificeren, hetzij enkel via deze informatie, hetzij van deze informatie gecombineerd met ander informatie waartoe Xiaomi toegang heeft aangaande dat individu, behalve indien specifiek anders gedefinieerd in de van toepassing zijnde wetten in uw regio. We zullen uw persoonlijke informatie strikt in overeenstemming met dit Privacybeleid gebruiken.

Hoe kunnen we u helpen

Wat we uiteindelijk willen, is het beste voor al onze gebruikers. Als u zich zorgen maakt over hoe wij gegevens verwerken zoals samengevat in dit Privacybeleid, neem dan alstublieft u contact op met privacy@xiaomi.com om uw specifieke zorgen te bespreken. We horen graag van u. Als u te maken heeft met een onopgeloste kwestie betreffende privacy of gegevensgebruik die wij niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, neem dan contact op met onze in de V.S. gevestigde derde partij (gratis), via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

TRUSTe

1 Welke informatie wordt er door ons verzameld en hoe gebruiken wij deze?

1.1 Welke informatie wordt er door ons verzameld

Om onze services aan u te kunnen verstrekken, zullen wij u vragen om ons van persoonlijke informatie te voorzien die nodig is om deze services aan u te verstrekken. We zullen alleen informatie verzamelen die nodig is voor gespecificeerde, concrete, expliciete en legitieme doeleinden en deze niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden. U heeft het recht ervoor te kiezen ons te voorzien van de gevraagde informatie of niet, in de meeste gevallen zullen we echter niet in staat zijn om onze producten of services te verstrekken of te antwoorden op uw vragen indien u ervoor kiest uw persoonlijke informatie niet te verstrekken.

Afhankelijk van de door u gekozen service kunnen we de volgende soorten informatie verzamelen:

1.1.1 Informatie die u aan ons verstrekt:

We kunnen alle persoonlijke informatie die u verstrekt verzamelen, wat nodig is voor de door u gekozen service. U kunt bijvoorbeeld uw naam, mobiele nummer, e-mailadres, leveringsadres, bestelling, facturatiegegevens, bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder, creditkaartnummer en andere informatie verstrekken als u mi.com winkeldiensten gebruikt; u kunt materialen of gegevens synchroniseren als u Xiaomi Cloud services gebruikt; u kunt uw geslacht, beveiliging gerelateerde informatie en andere informatie verstrekken als u een account aanmaakt; u kunt uw huidige functietitel, opleidingsachtergrond en andere informatie gerelateerd aan uw sociale activiteiten vrijwillig verstrekken als u deelneemt aan het MIUI Forum of een ander Xiaomi platform.

1.1.2 Informatie die we verzamelen tijdens uw gebruik van services

• Apparaat of SIM-gerelateerde informatie. Bijvoorbeeld, IMEI-nummer, GAID-nummer, IMSI-nummer, MAC-adres, Serienummer, MIUI-versie en type, ROM-versie, Android-versie, Android-ID, Space-ID, Simkaart operator en zijn locatie, schermweergave informatie, apparaat toetsenbord informatie, apparaat fabrikant gegevens en modelnaam, activatietijd van het apparaat, netwerkoperator, verbindingstype, basis hardware informatie en gebruiksinformatie (zoals CPU, opslag, batterij gebruik, scherm resolutie, temperatuur van het apparaat en het cameralens model).

• Informatie die specifiek is voor u en mogelijk door externe serviceproviders en zakenpartners is toegewezen: We kunnen informatie zoals uw advertenties ID die door externe serviceproviders en zakenpartners aan u is toegewezen verzamelen en gebruiken.

• Informatie die gerelateerd is aan uw gebruik van de toepassing, inclusief basis toepassingsinformatie, zoals de lijst met toepassingen, toepassing ID informatie, SDK-versie, systeem update instellingen, toepassing instellingen (regio, taal, tijdzone, lettertype) en toepassing status geschiedenis (bijv. downloaden, installeren, updaten, verwijderen).

• Informatie die gegenereerd wordt als u een service gebruikt, zoals uw badges, beoordelingen, aanmeldinformatie en browsen bestanden op de MIUI Forum service; uw berichten op het MIUI Forum (alleen zichtbaar voor zowel de afzender als de ontvanger); de push content die gegenereerd wordt als u Mi push services gebruikt; uw gedrag (zoals klikken, browsen enz.) voor reclamediensten.

• Locatie informatie (alleen voor specifieke services/functionaliteiten): allerlei soorten informatie over uw nauwkeurige of geschatte locatie indien u locatie gerelateerde services (navigatie software, weer software en software met apparaat lokalisatie functionaliteit) gebruikt. Bijvoorbeeld regio, landcode, stadscode, mobiele netwerkcode, mobiele landcode, celidentiteit, lengte- en breedtegraadinformatie, tijdzone-instellingen, taalinstellingen. U kunt op elk gewenst moment de locatie informatie van elke toepassing uitschakelen in de telefoon instellingen (Instellingen - Toestemmingen).

• Geregistreerde informatie: informatie gerelateerd aan uw gebruik van bepaalde functies, apps en websites. Bijvoorbeeld cookies en andere anonieme identificatietechnologieën, IP-adressen, netwerk verzoek informatie, tijdelijke berichtgeschiedenis, standaard systeembestanden, crash informatie, geregistreerde informatie gegenereerd door het gebruik van de services (zoals registratietijd, tijd van toegang, duur van de activiteit, enz.).

• Andere informatie: milieukenmerken waarde (ECV) (d.w.z. waarde gegenereerd op basis van de Mi Account ID, telefoontoestel ID, verbonden Wi-Fi ID en locatie informatie).

1.1.3 Informatie over bronnen van derden

Indien toegestaan door de wet zullen we informatie over u verzamelen uit bronnen van derden. Bijvoorbeeld,

• voor bepaalde services die account en financiële transacties kunnen bevatten, met uw toestemming, kunnen we door u verstrekte informatie (zoals telefoonnummer) valideren via legitieme bronnen van derden voor beveiliging en fraudebestrijding doeleinden;

• we kunnen toegewezen identificatiesymbolen ontvangen (zoals IMEI van een adverteerder) om u te voorzien van reclamediensten;

• we kunnen ook bepaalde informatie zoals account ID's en bijnamen ontvangen van sociale netwerkservices van derden (bijv. als u een sociale netwerkaccount gebruikt om u aan te melden op een Xiaomi service);

• informatie over u die door anderen aan ons verstrekt wordt (bijv. uw leveringsadres dat andere gebruikers aan ons kunnen verstrekken als zij producten voor u kopen via mi.com services).

1.1.4 Niet identificeerbare informatie

We kunnen ook andere soorten informatie verzamelen die direct of indirect gelinkt zijn aan een individu en welke niet gedefinieerd kunnen worden als persoonlijke informatie volgens de toepasbare lokale wetgeving. Zulke informatie kan statistische gegevens bevatten die gegenereerd werden als u een specifieke service gebruikte (bijv. niet identificeerbare apparaat gerelateerde informatie, dagelijks gebruik, pagina toegang, pagina toegang tijd en duur van de sessie); netwerk monitoring gegevens (bijv. verzoek tijd, aantal verzoeken of fout verzoeken enz.): toepassing crash gebeurtenissen. Het doel voor het verzamelen hiervan is het verbeteren van de services die we aan u leveren. Het type en de hoeveelheid verzamelde informatie zal afhangen van de manier waarop u onze producten en/of services gebruikt.

We verzamelen informatie zoals unieke apparaat identificatie, apparaat modellen, systeemversie nummers en informatie over uw activiteiten op onze websites of mobiele apps. We verzamelen deze informatie om u te voorzien van nuttigere informatie en om te begrijpen in welke delen van onze websites, producten en services u voornamelijk geïnteresseerd bent. Zulke verzamelde gegevens zijn niet persoonlijke informatie aangezien deze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren. Als we echter niet-persoonlijke informatie combineren met persoonlijke informatie zal zulke informatie behandeld worden als persoonlijke informatie.

1.2 Hoe we de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken

Het doel van het verzamelen van persoonlijke informatie is het leveren van producten en/of services aan u en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan toepasbare wetten, regelgeving en andere juridische eisen. Dit betreft:

• Het verstrekken, verwerken, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en/of services voor u, zoals levering, activatie, verificatie, dienst na verkoop, klantenservice en reclame.

• Het implementeren en onderhouden van veiligheidswaarborgen om verlies of fraude te voorkomen, zoals het assisteren in het identificeren van gebruikers en het verifiëren van de identiteit van de gebruiker. We gebruiken uw informatie alleen voor anti-fraude doeleinden als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: het is noodzakelijk; en de voor evaluatie gebruikte gegevens zijn in overeenstemming met de legitieme belangen van Xiaomi om gebruikers en services te beschermen.

• Het omgaan met uw apparaten en services, vragen of verzoeken, zoals het beantwoorden van klantvragen, versturen van systeem- en toepassingsmeldingen en het beheren van activiteiten zoals sweepstakes.

• Het uitvoeren van marketing gerelateerde activiteiten, zoals het verstrekken van marketing- en promotiematerialen en updates. Als u niet langer bepaalde soorten promotiematerialen wilt ontvangen kunt u zich hiervoor uitschrijven via de methode in het bericht (zoals de uitschrijflink onderaan het bericht) tenzij anders gespecificeerd in toepasbare wetten. Refereer ook alstublieft naar “Uw Rechten” hieronder.

• Het verstrekken van gepersonaliseerde services en content. We kunnen gepersonaliseerde producten, services en activiteiten aanbevelen, inclusief reclame gebaseerd op informatie die u genereert als u onze producten en services gebruikt, zoals uw aankoopgeschiedenis, website browsegeschiedenis en geografische locatie. U heeft het recht om u, op elk gewenst moment, uit te schrijven voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties en om profilering te weigeren, inclusief die uitgevoerd voor directe marketing doeleinden. Om dit te doen, kunt u het op elk moment in- of uitschakelen in de telefoon instellingen (Instellingen - Aanvullende instellingen - Privacy - Advertentie-services) of contact met ons opnemen via privacy@xiaomi.com. Refereer ook alstublieft naar “Uw Rechten” hieronder.

• U toestaan om reacties te plaatsen op openbare fora.

• Interne doeleinden, zoals data analyse, onderzoek en ontwikkeling van statistische informatie gerelateerd aan het gebruik van onze producten of services om deze verder te verbeteren. Bijvoorbeeld, machinaal leren of model algoritme training wordt uitgevoerd na de desidentificatie verwerking.

• Het optimaliseren van de prestaties van uw apparaat, zoals het analyseren van het geheugengebruik of het CPU-gebruik van onze toepassingen.

• Opslaan en onderhouden van informatie gerelateerd aan u voor onze bedrijfsactiviteiten (zoals bedrijfsstatistieken) of het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

• Het verstrekken van lokale services die geen communicatie vereisen met onze servers, zoals het gebruiken van de Notities service op uw apparaat.

• Andere doeleinden met uw toestemming.

Hier vindt u meer gedetailleerde voorbeelden over hoe wij uw gegevens (waaronder mogelijk persoonlijke gegevens) gebruiken:

• Het voor u activeren en registreren van uw aangekochte Xiaomi producten en services.

• Uw Mi Account aanmaken en onderhouden. Persoonlijke informatie die verzameld wordt bij het aanmaken van een Mi Account op onze websites of via onze mobiele apparaten wordt gebruikt voor het aanmaken van de persoonlijke Mi Account en profielpagina voor u.

• Verwerking van uw bestelling. Informatie met betrekking tot e-handelsbestellingen kan worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling en de daaraan verbonden dienst na verkoop, inclusief klantondersteuning en opnieuw leveren. Daarnaast wordt het bestelnummer gebruikt om de bestelling te vergelijken met de bezorgpartner en om aflevering van het pakket vast te leggen. Informatie van de ontvanger, inclusief naam, adres, telefoonnummer en postcode zullen gebruikt worden voor leveringsdoeleinden. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u volginformatie van het pakket te sturen. De lijst van gekochte artikelen wordt gebruikt voor het afdrukken van de factuur en laat gebruikers zien wat er in het pakket zit.

• Deelnemen aan het MIUI Forum. Persoonlijke informatie m.b.t. het MIUI Forum of andere internetplatforms van Xiaomi kan worden gebruikt voor de weergave van de profielpagina, interactie met andere gebruikers en deelname aan het forum.

• Verstrekken van Xiaomi Cloud en andere MIUI services. de volgende informatie: (apparaat of Simkaart gerelateerde informatie inclusief GAID-nummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, telefoonnummer, apparaat ID, besturingssysteem van het apparaat, MAC-adres, apparaat type, systeem en prestatie informatie en locatie informatie inclusief mobiele landcode, mobiele netwerkcode, locatie code en cel identiteit), wordt vaak gebruikt voor het activeren van MIUI services, bijv. Xiaomi Cloud, belgeschiedenis synchronisatie, sms synchronisatie, Apparaat zoeken, en om gebruikers te verifiëren en services te activeren.

• Vaststellen van activeringmislukkingen: Locatie gerelateerde informatie wordt gebruikt voor de beoordeling van mislukkingen bij activering van simkaarten (d.w.z. mislukking van sms-gateway en netwerk), om de netwerkoperator van die dienst te identificeren en de fout bij de betreffende operator te melden.

• Verstrekken van andere MIUI services. Andere informatie die verzameld wordt door MIUI services, wordt gebruikt om de functies van die dienst uit te voeren terwijl er gezorgd wordt voor service optimalisatie, bijv. het downloaden, bijwerkenen, registreren, uitvoeren of optimaliseren van activiteiten gerelateerd aan MIUI services. Bijvoorbeeld, persoonlijke informatie die verzameld wordt door de Thema's winkel kan gepersonaliseerde thema aanbevelingsservices verstrekken gebaseerd op uw download en browsen geschiedenis.

• Het vinden van uw apparaat. Als u uw telefoon verloor of deze gestolen is, kan Xiaomi's Apparaat zoeken functie u helpen om u telefoon te vinden en te bemachtigen. U kunt uw telefoon op een kaart lokaliseren met gebruik van locatie informatie die door uw telefoon wordt verstrekt, veeg op uw telefoon of vergrendel deze. Als u actief opzoek bent naar uw telefoon wordt de locatie informatie van uw mobiel apparaat vastgelegd; in sommige situaties wordt deze informatie verkregen van GSM-masten of wifi hotspots. U kunt deze functie op elk gewenst moment in- of uitschakelen in de telefoon instellingen (Instellingen - Mi Account - Xiaomi Cloud - Apparaat zoeken).

• Vastleggen van locatie informatie in foto's. U hebt de mogelijkheid om uw locatie informatie vast te leggen terwijl u een foto neemt. Deze informatie zal zichtbaar zijn in uw fotomappen en de locatie zal worden opgeslagen in de eigenschappen informatie van uw foto's. Als u niet wenst dat uw locatie bij het nemen van een foto opgenomen wordt, kunt u dit op elk gewenst moment uitschakelen via de camera instellingen van het toestel.

• Het verstrekken van berichtenfuncties (zoals bijv. Mi Talk en Mi Berichten). Als u Mi Talk downloadt en gebruikt, kan de informatie die verzameld wordt door Mi Talk gebruikt worden voor het activeren van deze service en het identificeren van de gebruiker en de ontvanger van het bericht. Bovendien wordt de chatgeschiedenis opgeslagen voor het gemak van het opnieuw laden van oude chats nadat een gebruiker apps opnieuw heeft geïnstalleerd of voor het synchroniseren met verschillende apparaten. Informatie (telefoonnummers van verzender en ontvanger en Mi Berichten ID's) kunnen voor Mi Berichten wordt gebruikt om de services te activeren en de service in te schakelen, inclusief routering van berichten.

• Het verstrekken van locatie gebaseerde services. Tijdens het gebruik van MIUI services kan ook locatie informatie door ons of door serviceproviders van derden en zakenpartners worden gebruikt (raadpleeg voor meer informatie “Hoe wij uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven” hieronder) om u te voorzien met de juiste versie van de service en om nauwkeurige gegevens te verstrekken over de betreffende locatie voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring, bijv. details over het weer, locatie toegang (als deel van het Android platform). U kunt op elk gewenst moment locatie services uitschakelen in de instellingen of het gebruik van locatie services door een app uitschakelen.

• Verbetering van de gebruikerservaring. Met sommige opt-in functies, zoals het programma gebruikerservaring, kan Xiaomi gegevens analyseren over hoe gebruikers de mobiele telefoon en MIUI-diensten gebruiken, ter verbetering van de gebruikerservaring, zoals het verzenden van crashrapporten.

• U toestaan het Beveiligingscentrum te gebruiken. Verzamelde informatie kan gebruikt worden voor veiligheids- en systeemonderhoud functionaliteiten in het Beveiligingscentrum, zoals een reclameblocker, beveiligingsscan, Batterijbesparing, Blokkeerlijst, Opruimer enz. Sommige van deze functionaliteiten worden beheerd door serviceproviders van derden en/of zakenpartners (voor meer informatie raadpleegt u “Hoe wij uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven” hieronder). Informatie (die niet persoonlijk is zoals lijsten met virusdefinities) wordt gebruikt voor Beveiligingsscan functies.

• Verstrekken van push-diensten. Mi Account ID en GAID/IMEI-nummers zullen ook gebruikt worden om de push-diensten van Xiaomi te verstrekken om reclameprestaties te beoordelen en om meldingen van MIUI over nieuwe versies van de software of nieuwe productaankondigingen te versturen, inclusief informatie over uitverkopen en acties. Bovendien, met het vertrouwen van geselecteerde derden (die ook de gegevensbeheerders van uw persoonlijke informatie zullen zijn, zie “Hoe wij uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven” hieronder), kan de Xiaomi push service ook reclame prestaties evalueren of meldingen versturen door gebruik te maken van uw Mi Account ID en IMEI nummers van MIUI. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u push-diensten te sturen (hetzij via berichten binnen onze services, per e-mail of op andere manieren) waarin onze producten en services en/of de producten en services van geselecteerde derden worden aangeboden of aangeprezen. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen geen marketing van ons en derden meer te ontvangen door uw voorkeuren te wijzigen in de apparaat instellingen of door uw voorkeuren te beheren via de app/website van derden die Xiaomi push gebruikt. Raadpleeg alstublieft ook "Uw Rechten" hieronder.

• Verifiëren van de gebruikersidentiteit. Xiaomi gebruikt de ECV-waarde om de identiteit van de gebruiker te verifiëren en niet toegelaten aanmeldingen te vermijden.

• Feedback van gebruikers verzamelen. De feedback die u bereid bent te verstrekken is waardevol en helpt Xiaomi bij het verbeteren van onze services. Om de feedback af te handelen die u hebt gekozen te verstrekken, kan Xiaomi met u corresponderen via de persoonlijke informatie die u verstrekt hebt en houdt Xiaomi de gegevens van deze communicaties bij voor het oplossen van problemen en het verbeteren van de service.

• Meldingen versturen. Wij kunnen van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het verzenden van belangrijke mededelingen, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels. Aangezien zulke informatie cruciaal is voor uw interactie met Xiaomi wordt het aanbevolen dat u het ontvangen van zulke informatie niet weigert.

• Uitvoeren van promotieactiviteiten. Als u deelneemt in een sweepstake, wedstrijd of soortgelijke promotiecampagne via de sociale media platformen van Xiaomi, kunnen wij de persoonlijke informatie die u verstrekt gebruiken voor het versturen van de beloningen.

• Het uitvoeren van apparaat analyses om u een betere gebruikerservaring te bieden. Xiaomi zal hardware- of softwareanalyses uitvoeren om de prestaties van uw apparaat verder te verbeteren.

We kunnen deze informatie combineren met andere informatie (inclusief informatie over verschillende services of apparaten heen zoals computers, mobiele telefoons, smart tv's en andere verbonden apparaten) om onze producten, services, content en reclame te verstrekken en te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld uw Mi Account gegevens gebruiken voor alle services die een Mi Account vereisen die u gebruikt. Bovendien kunnen we, om u een betere ervaring te verstrekken of om onze services te verbeteren terwijl we de relevante wetten en regelgeving naleven of met uw toestemming, informatie filteren uit verschillende producten, services of apparaten van u of gerelateerd aan u om een label te vormen, suggesties te doen, aangepaste inhoud te bieden en gepersonaliseerde functies te verstrekken. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van uw browser zoekgeschiedenis om producten of services aan te bevelen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn op Mi.com. En volgens de redenen voor de bovenstaande combinatie en de vereisten van de van toepassing zijnde wetten, zullen we u voorzien van specifieke controlemechanismen voor een dergelijke combinatie. U heeft het recht directe marketing van ons en geautomatiseerde besluitvorming enz. te weigeren. Om beroep te doen op deze rechten, kunt u een e-mail sturen aan privacy@xiaomi.com of refereren naar de controlemechanismen beschreven in het afzonderlijke Privacybeleid voor elk product. Raadpleeg alstublieft ook "Uw Rechten" hieronder.

2 Cookies en andere technologieën

Technologieën zoals cookies, tags en scripts worden gebruikt door Xiaomi en onze derde partij serviceproviders en zakenpartners (voor meer informatie raadpleegt u "Hoe wij uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven" hieronder). Deze technologieën worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheer van de site, het volgen van gebruikersactiviteit op de website en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Wij kunnen rapporten ontvangen die gebaseerd zijn op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel op een individuele als een gegroepeerde basis. Deze technologieën helpen ons om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen, ze vertellen ons welk deel van onze websites mensen bezocht hebben en faciliteren en meten de efficiëntie van advertenties en web zoekopdrachten. We behandelen informatie die verzameld word door cookies en andere technologieën als niet persoonlijke informatie, behalve daar waar het Internet Protocol (IP) adres of gelijkaardige identificatie door de lokale wetten als persoonlijke informatie beschouwd wordt.

• Logbestanden: Zoals de meeste websites, verzamelen wij bepaalde informatie en slaan we deze op in logbestanden. Deze informatie kan Internet Protocol (IP) adressen, browsertypes, internet serviceproviders (ISP), verwijs- en exitpagina's, besturingssystemen, datum-/tijdstempels en/of klikstroomgegevens bevatten. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan andere informatie die wij over u verzamelen.

• Reclame: We werken samen met serviceproviders van derden en zakenpartners (raadpleeg voor meer informatie “Hoe we uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven” hieronder) om reclame te tonen op onze website of om onze reclame op andere sites te beheren. Onze serviceproviders van derden en zakenpartners kunnen technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en op andere sites om u reclame aan te bieden op basis van uw browse activiteiten en uw interesses. We zullen u van te voren om expliciete toestemming vragen en u duidelijk vragen om deze toestemming te bevestigen voordat we u deze reclamedienst aanbieden. Als u niet wenst dat deze informatie wordt gebruikt met als doel het u verstrekken van op interesse gebaseerde reclame, dan kunt u zich hiervoor afmelden door hier te klikken: http://preferences-mgr.truste.com.

• Mobiele analyse: In een aantal van onze mobiele toepassingen maken we gebruik van analyse software, waardoor we de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon beter kunnen begrijpen. Deze software kan bepaalde informatie registreren zoals bijv. hoe vaak u de toepassing gebruikt, de gebeurtenissen die zich voordoen binnen de toepassing, het totale gebruik, prestatiegegevens en waar er crashes optreden binnen de toepassing. We koppelen de informatie die wij binnen de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijke informatie die u binnen de mobiele applicatie verstrekt.

• Lokale opslag – HTML5/Flash: We gebruiken lokale opslag objecten (LSO's) zoals HTML5 of Flash voor het opslaan van content en voorkeuren. Derden met wie we samenwerken om bepaalde functies op onze Sites te verstrekken, of om reclame te tonen op basis van uw browse activiteiten op het web, gebruiken ook HTML5 of Flash cookies voor het verzamelen en opslaan van informatie. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheerstool aanbieden voor het verwijderen van HTML5 LSO's. Klik hier om Flash cookies te beheren: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Hoe we uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven

3.1 Delen

We verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden (zoals hieronder beschreven) om onze producten of services te verstrekken of te verbeteren, inclusief het aanbieden van producten of services gebaseerd op uw eisen. Als u niet langer wenst dat wij deze informatie delen, neem dan alstublieft contact met ons op via privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Delen wat u actief kiest of verzoekt

Met uw expliciete toestemming of op uw vraag, zullen we uw persoonlijke informatie delen binnen het toepassingsgebied van uw toestemming/vraag met specifieke derden die door u aangewezen worden. Bijvoorbeeld, als u de Mi Account gebruikt om u aan te melden op de website of app van derden.

3.1.2 Het delen van informatie binnen onze groep

Om succesvol bedrijfsactiviteiten uit te voeren en om u te voorzien van alle functies van onze producten of services, kunnen we uw persoonlijke informatie af en toe delen met andere Xiaomi filialen.

3.1.3 Delen met de ecosysteembedrijven van onze groep

Xiaomi werkt samen met een groep van bedrijven, die samen het Mi Ecosysteem vormen. De Mi Ecosysteem-bedrijven zijn onafhankelijke eenheden die door Xiaomi gevormd en ontwikkeld werden, het zijn allemaal experts op hun gebied. Xiaomi kan uw persoonlijke gegevens onthullen aan de Mi Ecosysteem-bedrijven, om u te voorzien van de interessante producten en diensten (zowel hardware als software) van de Mi Ecosysteem-bedrijven. Sommige van deze producten en services vallen nog steeds onder de merknaam Xiaomi, terwijl andere hun eigen merk kunnen gebruiken. De Mi Ecosysteem-bedrijven kunnen af en toe ook gegevens met Xiaomi delen, met betrekking tot producten en services onder de merknaam Xiaomi om hard- en software services te leveren, wat voor betere functies en een betere gebruikerservaring zorgt. Xiaomi zal passende organisatorische en technische maatregelen nemen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tijdens het verwerken te garanderen, inclusief, maar niet beperkt tot de versleuteling van uw persoonsgegevens.

3.1.4 Delen met derde partij serviceproviders en zakenpartners

Om ons te helpen u te voorzien van producten en services beschreven in dit Privacybeleid kunnen we, daar waar nodig, uw persoonlijke informatie delen met onze derde partij serviceproviders en zakenpartners.

Dit is inclusief onze levering serviceproviders, datacentra, data opslagfaciliteiten, klantenservice providers, reclame en marketing serviceproviders en andere zakenpartners. Deze derden kunnen uw persoonlijke informatie verwerken ten behoeve van Xiaomi of voor één of meerdere doelen van dit Privacybeleid. We garanderen dat het delen van persoonlijke informatie die nodig is om u van services te voorzien enkel voor legitieme, legale, noodzakelijke, specifieke en expliciete doeleinden is. Xiaomi zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en contracten opstellen om ervoor te zorgen dat serviceproviders van derden zich houden aan de toepasbare privacywetgeving in uw rechtsgebied. Er kunnen gevallen zijn waarbij de serviceproviders van derden hun eigen subverwerkers hebben.

Om prestatie metingen, analyse en andere bedrijfsactiviteiten te voorzien, kunnen we ook informatie (niet persoonlijke informatie) delen met derden (zoals adverteerders op onze website) in gegroepeerde vorm. We gebruiken de informatie waarover wij beschikken om adverteerders en andere zakenpartners te helpen bij het evalueren van de efficiëntie en dekking van hun reclame en services en om te begrijpen welke soort van mensen hun services gebruiken en hoe mensen interactie hebben met hun websites, apps en services. We kunnen ook algemene gebruikstrends van onze services met hen delen, zoals het aantal klanten in een bepaalde groep van mensen die bepaalde producten kopen of bepaalde transacties aangaan.

3.1.5 Overig

Conform wettelijke vereisten, juridische procedures, procesvoering en/of verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, is het mogelijk dat Xiaomi uw persoonlijke informatie moet prijsgeven. Als het prijsgeven noodzakelijk is, of nodig is voor de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang is het ook mogelijk dat we informatie over u prijsgeven.

We kunnen ook informatie over u prijsgeven om onze voorwaarden te handhaven of om ons bedrijf, rechten, activa of producten te beschermen of om andere gebruikers te beschermen, of als het onthullen redelijkerwijs noodzakelijk is voor één van de volgende doeleinden (detecteren, voorkomen en oplossen van fraude, niet toegestaan gebruik van het product, schendingen van onze voorwaarden of ons beleid of andere schadelijke of illegale activiteiten). (Er kunnen gevallen zijn waarbij Xiaomi uw persoonlijke informatie kan verzamelen, gebruiken of prijsgeven zonder u toestemming voor zover toegelaten door toepasbare gegevensbeschermingswetten). Dit kan omvatten; het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan openbare of overheidsinstanties; het communiceren met derden over de betrouwbaarheid van uw account om fraude, schendingen en ander schadelijk gedrag te voorkomen.

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke informatie delen met:

• onze boekhouders, revisoren, advocaten of gelijkaardige adviseurs als we hen om professioneel advies vragen; en

• investeerders en andere relevante derden in het geval van een eigenlijke of potentiële verkoop of andere zakelijke transactie met betrekking tot een entiteit in de Xiaomi Groep; en

• elke andere derde partij, indien door u toegestaan met betrekking tot een specifieke prijsgeving.

3.2 Overdracht

Xiaomi zal uw informatie niet overdragen aan wie dan ook behalve in de volgende gevallen:

• Wanneer we uw expliciete toestemming verkregen hebben;

• Indien Xiaomi betrokken is in de fusie, overname of verkoop van al zijn activa of van een deel ervan, zullen we u op de hoogte stellen van elke wijziging in het eigenaarschap, gebruik en keuze van uw persoonlijke informatie die wij mogelijk bezitten via e-mail en/of door het plaatsen van een prominente kennisgeving op onze websites.

3.3 Publiekelijk prijsgeven

Naast het vrijgeven van de winnaars gsm-nummer of Mi Account ID of gebruikersnaam bij het publiceren van de lijst met winnaars in niet identificeerbare vorm, zal Xiaomi enkel uw persoonlijke informatie publiekelijk onthullen onder de volgende omstandigheden:

• Waar we uw expliciete toestemming verkregen hebben;

• Publieke prijsgeving op basis van de wet of gegronde redenen: inclusief wetten en regelgeving, juridische procedures, procesvoering of op verzoek van de bevoegde overheidsinstanties.

4 Hoe we uw persoonlijke informatie opslaan en beschermen

4.1 De veiligheidswaarborgen van Xiaomi

We zijn volledig toegewijd aan het veilig houden van uw persoonlijke gegevens. Om ongeoorloofde toegang, prijsgeving of andere gelijksoortige risico's te voorkomen, hebben wij alle wettelijk vereiste fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we op uw mobiele apparaat en de websites van Xiaomi verzamelen te waarborgen en te beveiligen. We zullen ervoor zorgen dat we uw persoonlijke informatie waarborgen in overeenstemming met toepasbare wetten. Bijvoorbeeld, als u uw Mi Account opent kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van ons twee-stappen-verificatieprogramma voor een betere beveiliging. Wanneer u gegevens vanaf uw Xiaomi apparaat naar onze servers verzendt of van hen ontvangt, zorgen we ervoor dat ze worden gecodeerd met behulp van Secure Sockets Layer ("SSL") en andere algoritmes.

Al uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers en wordt beschermd in gecontroleerde faciliteiten. We classificeren uw gegevens op basis van belang en gevoeligheid en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens het vereiste beveiligingsniveau hebben. We beschikken over een speciale toegangscontrole voor cloud-gebaseerde gegevensopslag en we herzien regelmatig onze praktijken voor wat betreft het verzamelen van gegevens, opslag en verwerking, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen eventueel niet toegestane toegang en gebruik.

We doen grondig onderzoek naar onze zakenpartners en serviceproviders van derden om er zeker van te zijn dat ze in staat zijn om uw persoonlijke informatie te beschermen. We controleren ook of deze derden er de gepaste beveiligingsnormen op nahouden door het opstellen van gepaste contractuele beperkingen, en daar waar nodig het uitvoeren van audits en evaluaties. Daarnaast zijn onze werknemers en die van onze zakenpartners en derde partij serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonlijke informatie onderworpen aan afdwingbare contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen.

We geven beveiliging en privacy bescherming trainingscursussen en voeren testen uit om werknemers bewuster te maken van het belang van het beschermen van persoonlijke informatie. Wij zullen alle mogelijke en wettelijk vereiste stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie te waarborgen. U moet echter te beseffen dat het gebruik van het internet niet volkomen veilig is en dat wij om deze reden de veiligheid of de integriteit van persoonlijke informatie, die in beide richtingen wordt overgemaakt via het Internet, niet kunnen garanderen.

We handelen persoonlijke gegevenslekken af zoals vereist door de toepasbare gegevensbeschermingswet, inclusief het melden van het lek aan de relevante gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit en de betrokken personen wanneer vereist.

4.2 Wat u kunt doen

U kunt een uniek wachtwoord instellen voor Xiaomi door uw login wachtwoord en accountinformatie aan niemand te onthullen (tenzij deze persoon door u geautoriseerd is) in geval van een wachtwoord lek op andere websites die mogelijk de veiligheid van uw account op Xiaomi kunnen schaden. Gelieve, telkens als het mogelijk is, de verificatiecode die u ontving aan niemand te onthullen (inclusief aan hen die beweren van de Xiaomi klantenservice te zijn). Telkens u zich als gebruiker van een Mi Account aanmeldt op websites van Xiaomi, vooral op de computer van iemand anders of op publieke internetterminals, dient u zich aan het einde van de sessie af te melden.

Xiaomi kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lacunes in de beveiliging die veroorzaakt werden door toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens als gevolg van uw nalatigheid bij het privé houden van uw persoonlijke informatie. Niettegenstaande het voorgaande, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als er onbevoegd gebruik van uw account door een andere internetgebruiker of welke andere inbreuk dan ook op de veiligheid plaatsvindt. Met uw hulp kunnen we de privacy van uw persoonlijke gegevens beschermen.

4.3 Toegang tot andere functies op uw apparaat

Onze toepassingen bepaalde functies op uw apparaat openen, zoals het inschakelen van e-mail om contacten te gebruiken, sms-opslag en de status van het wifi-netwerk enz. Deze informatie wordt gebruikt om de toepassingen op uw apparaat te laten functioneren en u te laten interactie te hebben met de toepassingen. U kunt op elk gewenst moment u toestemmingen intrekken door deze uit te schakelen op apparaat niveau of door contact met ons op te nemen via privacy@xiaomi.com.

4.4 Retentiebeleid

Wij houden persoonlijke informatie bij voor de periode die nodig is voor het doel van de informatie verzameling beschreven in dit Privacybeleid of in elk ander afzonderlijk Privacybeleid verstrekt voor een specifiek product of service, of zoals vereist door de van toepassing zijnde wetten. Gedetailleerde bewaartermijnen worden gespecificeerd in de specifieke service of gerelateerde productpagina. We zullen ophouden met het bewaren persoonlijke informatie en deze verwijderen of anonimiseren zodra er aan het doel van de verzameling voldaan is of nadat we uw verzoek tot verwijderen bevestigd hebben of nadat we de werking van de betreffende product of service beëindigd hebben. Persoonlijke informatie die we verwerken in het algemeen belang, voor wetenschappelijk, historisch onderzoek of statistische doeleinden vormt hierop een uitzondering. Xiaomi zal dit type informatie langer bewaren dan de standaard bewaringstermijn, daar waar toegestaan gebaseerd op toepasbare wetten of uw verzoek, zelfs als verdere gegevensverwerking niet gerelateerd is aan het oorspronkelijke doel van de verzameling.

5 Uw rechten

Het beheren van uw persoonlijke informatie

5.1 Beheer van de instellingen

Xiaomi erkent dat bezorgheid om privacy van persoon tot persoon kan verschillen. Daarom bieden we voorbeelden van manieren aan die Xiaomi u beschikbaar stelt om de verzameling, het gebruik, het prijsgeven of de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en voor uw privacy-instellingen te beheren:

• In-/uitschakelen van het Gebruikerservaring Programma en de Locatietoegang functies;

• Aan- of afmelden op de Mi Account;

• In-/uitschakelen van de Xiaomi Cloud synchronisatie functies; en

• Informatie opgeslagen op Xiaomi Cloud kan verwijderd worden via i.mi.com;

• In-/uitschakelen van andere services en functionaliteiten die gevoelige of persoonlijke informatie bevatten. U kunt ook meer details verkrijgen met betrekking tot de beveiligingsstatus van uw apparaat in de MIUI Beveiliging app.

Als u voordien akkoord ging met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor de hierboven vermelde doelen, kunt u nog van gedachten veranderen door ons te schrijven of te e-mailen op privacy@xiaomi.com.

5.2 Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie

Afhankelijk van toepasbare wet- en regelgeving heeft u recht op toegang, rectificatie en het verwijderen van elke andere persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben over u (hierna wordt hiernaar verwezen als het verzoek).

U mag ook de details openen en bijwerken die gerelateerd zijn aan de persoonlijke informatie in uw Mi Account op http://account.mi.com of door u aan te melden op uw account op uw apparaat. Indien u aanvullende informatie wenst, schrijf ons dan of neem contact met ons op via het onderstaande e-mailadres. E-mail: privacy@xiaomi.com.

Dit Privacybeleid vereist dat uw verzoek voldoet aan toepasbare wet- en regelgeving en de volgende voorwaarden:

(1) Door Xiaomi's exclusieve toegang tot verzoeken en voor de bescherming van de veiligheid van uw informatie, moet uw verzoek schriftelijk worden ingediend (tenzij de lokale wetgeving het mondelinge verzoek uitdrukkelijk erkent);

(2) Verstrek voldoende informatie om Xiaomi uw identiteit te laten kunnen verifiëren en zich ervan te kunnen verzekeren dat de aanvrager het onderwerp of de juridisch gemachtigde persoon van de verzochte informatie is.

Zodra we beschikken over voldoende informatie om te bevestigen dat uw verzoek verwerkt kan worden zullen we verdergaan met het beantwoorden van uw verzoek binnen een tijdspanne voorzien in de voor u toepasbare gegevensbeschermingswetten.

In detail:

• U hebt het recht voorzien te worden van duidelijke, transparante en makkelijk begrijpbare informatie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken en over uw rechten. Dit is waarom we u voorzien van de informatie in dit Privacybeleid.

• Gebaseerd op de vereisten van toepasbare wetten, zal er een gratis kopie van de persoonlijke informatie die door ons verzameld en verwerkt wordt van u kosteloos aan u verstrekt wordne mocht u dit verzoeken. Voor extra verzoeken voor relevante informatie kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de werkelijke administratieve kosten volgens de toepasbare wetgeving.

• Als er informatie die wij over u hebben foutief of onvolledig is, heeft u het recht om uw persoonlijke informatie te laten verbeteren of te laten vervolledigen op basis van het doeleinde.

• Op basis van de vereisten van toepasbare wetten heeft u het recht om het schrappen of verwijderen van uw persoonlijke informatie aan te vragen daar waar er geen dwingende reden is voor ons om deze te bewaren. We zullen de redenen met betrekking tot uw verwijderingsverzoek in overweging nemen en redelijke stappen ondernemen, waaronder technische maatregelen. Als het recht wordt uitgeoefend, zijn we misschien niet in staat om de informatie onmiddellijk te verwijderen van het back-up systeem vanwege toepasbare juridische en beveiliging technologieën. Als dit het geval is zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat de back-up gewist of geanonimiseerd kan worden.

• U heeft het recht bezwaar te maken tegen bepaalde soorten van verwerking, inclusief het verwerken voor directe marketing (inclusief waar profilering gebruikt wordt), en onder bepaalde omstandigheden waar de wettelijke basis voor het verwerken (inclusief profilering) onze legitieme belangen is.

In het bijzonder volgens de wetten in sommige rechtsgebieden:

• U heeft het recht om van ons de beperking van het verwerken van uw persoonlijke informatie te verkrijgen. We zullen de redenen met betrekking tot uw beperkingsverzoek in overweging nemen. Als de redenen van toepassing zijn op de GDPR, zullen we enkel uw persoonlijke informatie verwerken onder geschikte omstandigheden in de GDPR en u op de hoogte stellen voordat de verwerkingsbeperking opgeheven wordt.

• U heeft het recht niet onderworpen te worden aan een beslissing enkel op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische effecten voor u veroorzaakt of een gelijkaardige belangrijke invloed op u heeft.

• U heeft het recht om uw persoonlijke informatie aan te vragen in een gestructureerd, veelgebruikt formaat en de informatie door te geven aan een andere gegevensbeheerder.

Wij hebben het recht om aanvragen te weigeren die niet zinvol/verwikkeld zijn, verzoeken die anderen hun recht op privacy schaden, extreem onrealistische verzoeken, verzoeken die overdreven technisch werk vragen en verzoeken die niet vereist zijn onder de lokale wetgeving, informatie die openbaar gemaakt is en informatie verstrekt onder vertrouwelijke voorwaarden. Als wij van mening zijn dat bepaalde aspecten van het verzoek tot verwijderen of toegang tot de informatie kunnen resulteren in onze onmogelijkheid om de informatie legaal te gebruiken voor de bovenvermelde anti-fraude en beveiliging doeleinden, kan het ook geweigerd worden.

5.3 Intrekken van toestemming

U kunt de door u aan ons voordien verleende toestemming voor een bepaald doel intrekken door een verzoek in te dienen, inclusief het verzamelen, gebruiken en/of bekendmaken van uw persoonlijke informatie in ons bezit of beheer. Op basis van de specifieke service die u gebruikt, kunt u het Mi Account management centrum bezoeken op https://account.xiaomi.com/pass/del of een e-mail sturen aan privacy@xiaomi.com. Wij zullen uw aanvraag binnen een redelijk tijdsbestek vanaf het moment dat het verzoek ingediend werd verwerken; daarna zullen we overeenkomstig uw verzoek uw persoonlijke informatie niet meer verzamelen, gebruiken en/of onthullen.

Afhankelijk van de mate van uw intrekking van toestemming, dient u er rekening mee te houden dat u misschien niet meer in staat bent om het volledig voordeel van de producten en services van Xiaomi te ontvangen. De intrekking van uw toestemming of autorisatie zal geen invloed hebben op de geldigheid van de door ons uitgevoerde verwerking op basis van de toestemming tot op het punt van intrekking.

5.4 Annuleren van een service of account

Als u een specifiek product of een specifieke service wilt annuleren, kunt u een e-mail sturen aan privacy@xiaomi.com voor de afmeldservice.

Als u de Mi Account wenst te annuleren, houdt er dan rekening mee dat de annulering zal verhinderen dat u het volledige scala aan Xiaomi producten en services kunt gebruiken. Annulering kan in bepaalde gevallen voorkomen of vertraagd worden. Bijvoorbeeld, als u nog geld verschuldigd bent op uw account zoals onbetaalde ledenservice van Mi Music, betaalde thema's in de Themes Store of een onbetaalde lening in uw Mi Finance, enz. kunnen we uw verzoek niet onmiddellijk inwilligen.

Als u zich aanmeld op Xiaomi via een account van derden, moet u de annulering van de account aanvragen bij deze derde partij.

6 Hoe uw persoonlijke informatie wereldwijd overgezet wordt

Xiaomi verwerkt en maakt een back-up van persoonlijke informatie via een wereldwijde werkings- en beheersinfrastructuur. Momenteel heeft Xiaomi datacentra in China, India, de Verenigde Staten, Duitsland, Rusland en Singapore. Voor de doeleinden beschreven in het Privacybeleid kan uw informatie overgedragen worden aan deze datacentra in overeenstemming met toepasbare wetten.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook overdragen aan serviceproviders van derden en zakenpartners en uw gegevens kunnen dus ook overgemaakt worden naar andere landen of regio's. Het rechtsgebied waarin deze wereldwijde faciliteiten zich bevinden kan persoonlijke informatie wellicht beschermen op een manier die niet voldoet aan dezelfde standaarden als in uw rechtsgebied. Er zijn verschillende risico's onder verschillende gegevensbeschermingswetten en dat wij uw persoonlijke informatie kunnen overdragen aan buitenlandse faciliteiten en deze hier kunnen opslaan. Dit verandert echter niets aan onze toewijding aan het nakomen van dit Privacybeleid en het beschermen van uw persoonlijke informatie.

In het bijzonder,

• De persoonlijke informatie die we verzamelen en genereren in operaties binnen het Vasteland China wordt opgeslagen in datacentra die zich op het Vasteland China bevinden, behalve voor transmissies over de grens zoals toegelaten door toepasbare wetten.

• De persoonlijke informatie die we verzamelen en genereren uit onze operaties in Rusland wordt verwerkt en opgeslagen in datacentra die zich in Rusland bevinden, behalve voor grensoverschrijdende transmissies die toegestaan zijn door de Russische wetgeving.

• De persoonlijke informatie die we verzamelen en genereren uit operaties in India wordt opgeslagen in datacentra die zich in India bevinden.

Als we persoonlijke informatie moeten overdragen buiten uw rechtsgebied, hetzij aan onze dochterondernemingen of serviceproviders van derden, zullen we steeds de gerelateerde toepasbare wetten naleven. We zorgen ervoor dat al deze overdrachten voldoen aan de vereisten van de van toepassing zijnde lokale gegevensbeschermingswetten door het implementeren van uniforme voorzorgsmaatregelen. U kunt meer te weten komen over de door ons getroffen voorzorgsmaatregelen door contact met ons op te nemen via privacy@xiaomi.com.

Als u onze producten en services gebruikt binnen de Europese Economische unie (EEU) zal Xiaomi Technology Netherlands B.V. fungeren als de gegevensbeheerder en zal Xiaomi Singapore Pte Ltd verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking. Contactgegevens kunnen teruggevonden worden in de "Neem contact met ons op" sectie.

Als Xiaomi persoonlijke gegevens die afkomstig zijn van u binnen de EEU deelt met een Xiaomi Groep entiteit of serviceprovider van derden buiten de EEU, zullen we dit doen op basis van de contractuele clausules in de EU normen of andere voorzorgsmaatregelen die voorzien worden in de GDPR.

7 Bescherming van minderjarigen

Wij gaan ervan uit dat het de verantwoordelijkheid van de ouders of voogd is om toezicht te houden op het gebruik van onze producten en diensten door hun kind. Wij bieden echter geen services rechtstreeks aan een kind aan of gebruiken de persoonlijke gegevens van een kind niet voor marketing doeleinden.

Als u een ouder of voogd bent en u denkt dat de minderjarige Xiaomi voorzien heeft van persoonlijke informatie, neem dan alstublieft contact met ons op via privacy@xiaomi.com om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie onmiddellijk verwijderd wordt en dat de minderjarige uitgeschreven wordt uit de betreffende Xiaomi services.

8 Moet ik akkoord gaan met de voorwaarden van derden?

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op producten of services aangeboden door derden. Afhankelijk van het Xiaomi product of service die u gebruikt, kan dit producten, services met betrekking tot spraak ondersteuning, camera verwerking, video afspelen, systeem reiniging en beveiliging gerelateerde services, gaming, statistieken, sociale media interactie, betalingsverwerking, navigatie, delen, push informatie filtering, ivoermethodes enz. van een derde partij bevatten. Sommige van deze zullen aangeboden worden in de vorm van links naar de sites van derden en sommige zullen geopend worden in de vorm van SDK's, API's enz. Uw informatie kan ook verzameld worden als u deze producten of services gebruikt. Daarom raden wij u ten zeerste aan de tijd te nemen om het Privacybeleid van de derde partij te lezen net zoals u dat van ons leest. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen de manier waarop derden de persoonlijke informatie die ze verzamelen over u gebruiken niet controleren. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op sites waarnaar gelinkt wordt op onze services.

Het volgende zijn voorbeelden van wanneer de voorwaarden en het Privacybeleid van derden van toepassing kunnen zijn als u de specifieke producten hierboven opgesomd gebruikt:

• Als u een betaling serviceprovider van derden gebruikt om uw bestelling te voltooien en te betalen, wordt de persoonlijke informatie die u voorziet tijdens het afrekeningen behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van deze derde partij.

• Als u de Beveiligingsscan functie gebruikt in de MIUI Beveiliging app, zal één van het volgende van toepassing zijn, afhankelijk van uw keuze van service:

• Avasts Privacy en Informatiebeveiligingsbeleid: https://www.avast.com/privacy-policy

• Licentieovereenkomst voor AVL SDK voor Mobiel: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Tencent’s Privacybeleid: https://privacy.qq.com

• Als u de Opruimer functie gebruikt in de MIUI Beveiliging app, zal één van het volgende van toepassing zijn, afhankelijk van uw keuze van service:

• Cheetah Mobile's Privacybeleid: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Tencent’s Privacybeleid: https://privacy.qq.com

• Als u de advertentie services in verschillende specifieke toepassingen in MIUI gebruikt, zal één van het volgende van toepassing zijn, afhankelijk van uw keuze van service:

• Het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

• Het Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Als u de Google Invoermethode gebruikt, is het Privacybeleid van Google van toepassing: https://policies.google.com/privacy

9 Hoe we dit Privacybeleid bijwerken

We controleren het Privacybeleid regelmatig op wijzigingen in zaken en technologie, en we kunnen dit Privacybeleid bijwerken. Als we een materiële wijziging aanbrengen aan dit Privacybeleid zullen wij u op de hoogte stellen via uw geregistreerde contactinformatie zoals e-mail (verstuurd aan het e-mailadres gespecificeerd in uw account) of via publicaties op de websites van Xiaomi of via mobiele apparaten zodat u meer te weten kunt komen over de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Dergelijke veranderingen aan het Privacybeleid gelden vanaf de effectieve datum die in de kennisgeving of op de website is vermeld. We raden u aan om deze pagina regelmatig na te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. Uw voortgezet gebruik van de producten en services op de websites, mobiele en/of andere apparaten zal worden beschouwd als akkoord gaan met het bijgewerkte Privacybeleid. We zullen u om uitdrukkelijke toestemming vragen als we bijkomende persoonlijke informatie van u verzamelen of als we uw persoonlijke informatie gebruiken of prijsgeven voor nieuwe doeleinden.

10. Overig

10.1 Eenmalige aanmelding

Afhankelijk van uw rechtsgebied, is het mogelijk om u op onze website aan te melden met behulp van verschillende aanmeldmethodes verstrekt door OAuth services. Deze diensten zullen uw identiteit authenticeren, u de mogelijkheid bieden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals uw naam en e-mailadres) met ons te delen en ons aanmeldingsformulier vooraf invullen. De OAuth services laten u kiezen of u informatie over uw persoonlijke activiteiten wilt posten op uw profielpagina op deze website om te delen met anderen binnen uw netwerk.

11 Neem contact met ons op

Als u nog verdere opmerkingen of vragen over dit Privacybeleid heeft, of vragen heeft met betrekking tot het verzamelen, het gebruik of het prijsgeven van uw persoonlijke informatie door Xiaomi, neem dan alstublieft contact met ons op via het onderstaande adres verwijzend naar "Privacybeleid". Als we privacy of persoonlijke vragen ontvangen over toegang/download verzoeken, hebben we een professioneel team om uw problemen op te lossen. Als uw vraag zelf betrekking heeft op een belangrijk probleem, kunnen wij u om meer informatie vragen. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u ontvangt, kunt u de klacht overbrengen aan de relevante juridische autoriteit in uw rechtsgebied. Als u ons raadpleegt, zullen wij informatie over de relevante kanalen voor klachten verstrekken die van toepassing kunnen zijn op basis van uw bepaalde situatie.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 E-mail: privacy@xiaomi.com

Voor gebruikers in de Europese Economische Unie (EEU): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Bedankt dat u de tijd genomen heeft om ons Privacybeleid te lezen!