Xiaomi Privacybeleid

Ons Privacybeleid is bijgewerkt op 15 januari 2021.

Neem alstublieft even de tijd om uzelf bekend te maken met onze privacypraktijken en laat het ons weten indien u vragen heeft.

Over ons

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands BV, en hun gelieerde bedrijven (die verwijst naar de Xiaomi-entiteiten die zijn vermeld in het laatste jaarverslag van Xiaomi Corporatie; klik hier en vind "Recent inkomstenrapport" voor details) binnen de Xiaomi Groep (hierna te noemen "Xiaomi", "wij", "onze" of "ons") nemen uw privacy zeer serieus. Dit Privacybeleid werd opgesteld met u in gedachte en het is belangrijk dat u een beter begrip krijgt van hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, waarbij we ervoor zorgen dat uiteindelijk u de controle heeft over de persoonlijke informatie die verstrekt wordt aan Xiaomi.

Over dit Privacybeleid

Uitgezonderd specifieke Xiaomi producten of services waarvoor een onafhankelijk privacybeleid verstrekt wordt, is dit Privacybeleid van toepassing op alle Xiaomi apparaten, websites of applicaties die refereren of linken naar dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid legt uit hoe Xiaomi de persoonlijke informatie, die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen van u, verzamelt, gebruikt, prijsgeeft, verwerkt en beschermt als u onze producten en services die zich bevinden op de websites (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), en onze applicaties die wij aanbieden op onze mobiele apparaten gebruikt. Als er voor een Xiaomi product een afzonderlijk privacybeleid verstrekt wordt, krijgt het afzonderlijke privacybeleid prioriteit, terwijl alles dat niet specifiek wordt gedekt, onderhevig is aan de voorwaarden van dit Privacybeleid. Bovendien kan de manier waarop specifieke producten en services uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken variëren afhankelijk van model, service versie of regio. Raadpleeg het afzonderlijke privacybeleid voor meer details.

"Persoonlijke informatie" in dit Privacybeleid betekent informatie die direct of indirect gebruikt kan worden om een individu te identificeren, hetzij enkel via deze informatie, hetzij van deze informatie gecombineerd met ander informatie waartoe Xiaomi toegang heeft aangaande dat individu, behalve indien specifiek anders gedefinieerd in de van toepassing zijnde wetten in uw regio. We zullen uw persoonlijke informatie strikt in overeenstemming met dit Privacybeleid gebruiken. Waar de context dit vereist, omvat persoonlijke informatie ook gevoelige persoonlijke gegevens of informatie, zoals kan worden gecategoriseerd onder de toepasselijke wetgeving.

Hoe kunnen we u helpen

Wat we uiteindelijk willen, is het beste voor al onze gebruikers. Mocht u vragen hebben over onze praktijken voor gegevensverwerking, zoals samengevat in dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via https://privacy.mi.com/support om uw specifieke zorgen te bespreken. We horen graag van u. Als u te maken hebt met een onopgeloste kwestie wat betreft privacy of gegevensgebruik die wij niet op een tevredenstellende manier hebben behandeld, neem dan contact op met onze dienstverlener voor geschillenbeslechting (kosteloos), een in de V.S. gevestigde derde partij, via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Zie ook "Neem contact met ons op" hieronder.

alt

1 Welke informatie wordt er door ons verzameld en hoe gebruiken wij deze?

1.1 Welke informatie wordt er door ons verzameld

Om onze services aan u te kunnen verstrekken, zullen wij u vragen om ons van persoonlijke informatie te voorzien die nodig is om deze services aan u te verstrekken. We zullen alleen de informatie verzamelen die nodig is voor gespecificeerde, concrete, expliciete en legitieme doeleinden en zullen ervoor zorgen dat de informatie niet verder wordt verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden. U heeft het recht ervoor te kiezen ons te voorzien van de gevraagde informatie of niet, in de meeste gevallen zullen we echter niet in staat zijn om onze producten of services te verstrekken of te antwoorden op uw vragen indien u ervoor kiest uw persoonlijke informatie niet te verstrekken.

Afhankelijk van de door u gekozen service kunnen we de volgende soorten informatie verzamelen:

1.1.1 Informatie die u aan ons verstrekt

We kunnen alle persoonlijke informatie die u verstrekt verzamelen, wat nodig is voor de door u gekozen service. U kunt bijvoorbeeld uw naam, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres, bestelling, factuurgegevens, bankrekeningnummer, naam rekeninghouder, creditcardnummer en andere informatie opgeven als u mi.com detailhandelsdiensten gebruikt; u kunt materialen of gegevens synchroniseren als u Xiaomi Cloud services gebruikt; u kunt het geslacht, uw beveiligingsgerelateerde informatie en andere informatie verstrekken als u een account aanmaakt; u kunt ons uw bijnaam, e-mailadres, foto's, video's of andere benodigde informatie verstrekken als u deelneemt aan promotionele activiteiten; u mag uw naam, mobiel telefoonnummer en adres opgeven als u contact met ons, onze inhoud of onze marketing heeft, of als u een prijs wint.

1.1.2 Informatie die we verzamelen tijdens uw gebruik van services

• Apparaat- of SIM-gerelateerde informatie. Bijvoorbeeld IMEI-nummer/OAID-nummer, GAID-nummer, IMSI-nummer, MAC-adres, serienummer, MIUI-versie en type, ROM-versie, Android-versie, Android ID, Space ID, SIM-kaartoperator en het locatiegebied, schermweergave-informatie, informatie over het toetsenbord van het apparaat, de details van de fabrikant en het model van het apparaat, de activeringstijd van het apparaat, de netwerkoperator, het type verbinding, de basisinformatie over de hardware, het verkoopkanaal en gebruiksinformatie (zoals CPU, opslag, batterijgebruik, schermresolutie en apparaattemperatuur, model cameralens, hoe vaak het scherm oplicht en hoeveel keer het scherm ontgrendeld).

• Informatie die specifiek is voor u en mogelijk door externe serviceproviders en zakenpartners is toegewezen: We kunnen informatie zoals uw advertenties ID die door externe serviceproviders en zakenpartners aan u is toegewezen verzamelen en gebruiken.

• Informatie met betrekking tot het gebruik van uw applicatie, inclusief een unieke identificatie voor de applicatie (bijv. VAID-nummer, OAID-nummer, AAID-nummer, Instantie-ID), basisapplicatie-informatie, zoals applicatielijst, applicatie-ID-informatie, SDK-versie, systeemupdate-instellingen, applicatie-instellingen (regio, taal, tijdzone, lettertype), de tijd dat de applicatie de voorgrond binnengaat/verlaat en de applicatiestatusrecords (bijv. downloaden, installeren, bijwerken, verwijderen).

• Informatie die wordt gegenereerd wanneer u MIUI service gebruikt, zoals badges, beoordelingen, inloginformatie en uw browsegegevens op Mi Community; uw berichten op de Mi Community (alleen zichtbaar voor de afzender en ontvanger); uw audioweergavegeschiedenis en zoekopdrachten op muziekservices; uw vind-ik-leuks, opmerkingen, favorieten, delen, zoekopdrachten op de themadienst; systeemtaal, land en regio, netwerkstatus, lijst met apps in App-kluis; uw gebruiksinformatie, inclusief regio, IP, relevante inhoudsprovider, frequentie van achtergrondveranderingen, beeldweergave, beeldzoekmodus, duur van het zoeken naar afbeeldingen, klikken en blootstelling van artikelen, abonnementen in Achtergrondcarrousel.

• Locatie informatie (alleen voor specifieke services/functionaliteiten): Allerlei soorten informatie over uw nauwkeurige of geschatte locatie indien u locatie gerelateerde services (navigatie software, weer software en software met apparaat lokalisatie functionaliteit) gebruikt. Bijvoorbeeld regio, landcode, stadscode, mobiele netwerkcode, mobiele landcode, celidentiteit, lengte- en breedtegraadinformatie, tijdzone-instellingen, taalinstellingen. U kunt op elk gewenst moment de locatie informatie van elke toepassing uitschakelen in de telefoon instellingen (Instellingen - Toestemmingen).

• Loginformatie: Informatie met betrekking tot uw gebruik van bepaalde functies, apps en websites. Bijvoorbeeld cookies en andere identificatietechnologieën, IP-adressen, netwerk verzoek informatie, tijdelijke berichtgeschiedenis, standaard systeembestanden, crash informatie, geregistreerde informatie gegenereerd door het gebruik van de services (zoals registratietijd, tijd van toegang, duur van de activiteit, enz.).

• Andere informatie: Milieukenmerken waarde (ECV) (d.w.z. waarde gegenereerd op basis van de Mi Account ID, apparaat-ID, verbonden Wi-Fi ID en locatie informatie).

1.1.3 Informatie over bronnen van derden

Indien toegestaan door de wet zullen we informatie over u verzamelen uit bronnen van derden. Bijvoorbeeld,

• voor bepaalde services die account en financiële transacties kunnen bevatten, met uw toestemming, kunnen we door u verstrekte informatie (zoals telefoonnummer) valideren via legitieme bronnen van derden voor beveiliging en fraudebestrijding doeleinden;

• we kunnen toegewezen identificatiesymbolen ontvangen (zoals IMEI/OAID/GAID van een adverteerder) om u te voorzien van reclamediensten;

• we kunnen ook bepaalde informatie zoals account ID's, bijnamen, avatar en e-mailadres verkrijgen van sociale netwerkdiensten van derden (bijvoorbeeld wanneer u een sociaal netwerkaccount gebruikt om in te loggen op een Xiaomi service);

• informatie over u die door anderen aan ons verstrekt wordt (Bijv. uw leveringsadres dat andere gebruikers aan ons kunnen verstrekken als zij producten voor u kopen via mi.com services).

1.1.4 Niet-persoonlijke gegevens

We kunnen ook andere soorten informatie verzamelen die direct of indirect gelinkt zijn aan een individu en welke niet gedefinieerd kunnen worden als persoonlijke informatie volgens de toepasbare lokale wetgeving. Dergelijke informatie wordt niet-persoonlijke gegevens genoemd. We kunnen niet-persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en prijsgeven. Hier zijn enkele voorbeelden van informatie die we verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken in een niet-persoonlijk identificeerbaar geaggregeerd formaat:

• we kunnen statistische gegevens opnemen die worden gegenereerd wanneer u bepaalde service gebruikt (Bijvoorbeeld niet-identificeerbare apparaatgerelateerde informatie, dagelijkse gebruiksactiviteiten, paginatoegangsactiviteiten, tijdgebeurtenissen voor paginatoegang en sessie-activiteiten);

• netwerkbewakingsgegevens (Bijv. verzoektijd, aantal verzoeken of foutverzoeken, enz.);

• app-crashgebeurtenissen (Bijv. logboeken die automatisch worden aangemaakt nadat de applicatie is gecrasht, enz.).

Het doel voor het verzamelen hiervan is het verbeteren van de services die we aan u leveren. Het type en de hoeveelheid verzamelde informatie zal afhangen van de manier waarop u onze producten en/of services gebruikt.

We verzamelen deze informatie om u te voorzien van nuttigere informatie en om te begrijpen in welke delen van onze websites, producten en services u voornamelijk geïnteresseerd bent. We hebben bijvoorbeeld alleen het aantal gebruikers nodig dat op een dag actief is; en we hoeven op die dag niet te weten wie er actief is, dus geaggregeerde gegevens zijn voldoende voor statistische analyse. We zullen proberen om uw persoonlijke gegevens te isoleren van niet-persoonlijke gegevens en ervoor te zorgen dat de twee soorten gegevens afzonderlijk worden gebruikt. Als we echter niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke informatie, wordt dergelijke gecombineerde informatie behandeld als persoonlijke informatie zolang deze gecombineerd blijft.

1.2 Hoe we de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken

Het doel van het verzamelen van persoonlijke informatie is het leveren van producten en/of services aan u en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan toepasbare wetten, regelgeving en andere juridische eisen. Dit betreft:

• Het verstrekken, verwerken, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en/of services voor u, zoals levering, activatie, verificatie, dienst na verkoop, klantenservice en reclame.

• Het implementeren en onderhouden van veiligheidswaarborgen om verlies of fraude te voorkomen, zoals het assisteren in het identificeren van gebruikers en het verifiëren van de identiteit van de gebruiker. We gebruiken uw informatie alleen voor anti-fraude doeleinden als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: het is noodzakelijk; en de voor evaluatie gebruikte gegevens zijn in overeenstemming met de legitieme belangen van Xiaomi om gebruikers en services te beschermen.

• Het afhandelen van uw vragen of verzoeken over apparaten en services, zoals het beantwoorden van klantvragen, versturen van systeem- en toepassingsmeldingen en het beheren van activiteiten (Bijv. sweepstakes).

• Het uitvoeren van relevante promotionele activiteiten, zoals het verstrekken van marketing- en promotiemateriaal en updates. Als u bepaalde soorten promotiemateriaal niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de methode die in het bericht wordt vermeld (zoals de afmeldlink onderaan het bericht), tenzij anders aangegeven door de toepasselijke wetgeving. Raadpleeg alstublieft ook "Uw rechten" hieronder.

• Interne doeleinden, zoals data analyse, onderzoek en ontwikkeling van statistische informatie met betrekking tot het gebruik van onze producten of diensten om onze producten of diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld, machinaal leren of training van modelalgoritmen wordt uitgevoerd na de desidentificatie verwerking.

• Het optimaliseren van de prestaties van uw apparaat, zoals het analyseren van het geheugengebruik of het CPU-gebruik van onze toepassingen.

• Opslaan en onderhouden van informatie gerelateerd aan u voor onze bedrijfsactiviteiten (zoals bedrijfsstatistieken) of het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

• Verwerking op basis van de legitieme belangen van Xiaomi (in toepasselijke jurisdicties, bijvoorbeeld onder de AVG). Legitieme belangen zijn onder meer het ons in staat stellen om ons business effectiever te beheren en uit te voeren en onze producten en services te leveren; de veiligheid van ons bedrijf, systemen, producten, services en klanten te beschermen (inclusief voor verliespreventie en fraudebestrijding); intern beheer; voldoen aan interne beleidslijnen en processen; en andere legitieme belangen die in dit beleid worden beschreven. Om bijvoorbeeld de veiligheid van onze services te waarborgen en om ons een beter inzicht te geven in de prestatiestatus van onze applicaties, kunnen we relevante informatie vastleggen, zoals uw gebruiksfrequentie, crashloginformatie, algemeen gebruik, prestatiegegevens en applicatiebronnen; om te voorkomen dat ongeautoriseerde leveranciers uw apparaat ontgrendelen, kunnen we uw Mi Account, serienummer en IP-adres van de computer die het gebruikt, het serienummer en uw mobiele apparaatinformatie verzamelen.

• Lokale services leveren op eindapparatuur waarvoor geen communicatie met onze servers nodig is, zoals het gebruik van Notities op uw apparaat.

• Andere doeleinden met uw toestemming.

Hier vindt u meer gedetailleerde voorbeelden over hoe wij uw gegevens (waaronder mogelijk persoonlijke informatie) gebruiken:

• Het voor u activeren en registreren van uw aangekochte Xiaomi producten en services.

• Uw Mi Account aanmaken en onderhouden. Persoonlijke informatie die verzameld wordt bij het aanmaken van een Mi Account op onze websites of via onze mobiele apparaten wordt gebruikt voor het aanmaken van de persoonlijke Mi Account en profielpagina voor u.

• Verwerking van uw aankooporders. Informatie met betrekking tot e-commercebestellingen wordt gebruikt voor het verwerken van de inkooporder en gerelateerde dienst na verkoop services, inclusief klantondersteuning en herbezorging. Daarnaast wordt het bestelnummer gebruikt om de bestelling te vergelijken met de bezorgpartner en om aflevering van het pakket vast te leggen. Informatie van de ontvanger, inclusief naam, adres, telefoonnummer en postcode zullen gebruikt worden voor leveringsdoeleinden. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u volginformatie van het pakket te sturen. De lijst van gekochte artikelen wordt gebruikt voor het afdrukken van de factuur en laat gebruikers zien wat er in het pakket zit.

• Deelnemen aan de Mi Community. Persoonlijke informatie met betrekking tot de Mi Community of andere Xiaomi Internetplatforms kan worden gebruikt voor het bekijken van profielpagina's, interactie met andere gebruikers en deelname aan de Mi Community.

• Biedt MIUI services. De volgende informatie: (apparaat of SIM-kaartgerelateerde informatie inclusief GAID-nummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, mobiel nummer, apparaat-ID, apparaatbesturingssysteem, MAC-adres, apparaattype, systeeminformatie en prestatie en locatie informatie inclusief mobiele landcode, mobiele netwerkcode, locatiegebiedcode en celidentiteit), worden gebruikt om MIUI services te activeren.

• Vaststellen van activeringmislukkingen. Locatie gerelateerde informatie wordt gebruikt voor de beoordeling van mislukkingen bij activering van simkaarten (d.w.z. mislukking van sms-gateway en netwerk), om de netwerkoperator van die dienst te identificeren en de fout bij de betreffende operator te melden.

• Verstrekken van andere MIUI services. Informatie die wordt verzameld wanneer u een MIUI service gebruikt, wordt gebruikt om de functies van die service uit te voeren, terwijl service-optimalisatie wordt geboden, bijv. het downloaden, bijwerken, registreren, uitvoeren of optimaliseren van activiteiten met betrekking tot MIUI services. Bijvoorbeeld, persoonlijke informatie die verzameld wordt door Thema's kan gepersonaliseerde thema aanbevelingsservices verstrekken gebaseerd op uw download- en browsegeschiedenis.

• Het vinden van uw apparaat. Als uw telefoon is zoekgeraakt of gestolen, kan de functie Apparaat zoeken van Xiaomi u helpen uw telefoon te vinden en te beveiligen. U kunt uw telefoon op een kaart lokaliseren met gebruik van locatie informatie die door uw telefoon wordt verstrekt, gegevens op afstand wissen of uw telefoon vergrendelen. Als u actief opzoek bent naar uw telefoon wordt de locatie informatie van uw mobiel apparaat vastgelegd; in sommige situaties wordt deze informatie verkregen van GSM-masten of wifi hotspots. U kunt deze functie op elk gewenst moment in- of uitschakelen in de telefooninstellingen (Instellingen - Mi Account - Xiaomi Cloud - Apparaat zoeken).

• Vastleggen van locatie informatie in foto's. U hebt de mogelijkheid om uw locatie informatie vast te leggen terwijl u een foto neemt. Deze informatie zal zichtbaar zijn in uw fotomappen en de locatie zal worden opgeslagen in de metadata van uw foto's. Als u niet wenst dat uw locatie bij het nemen van een foto opgenomen wordt, kunt u dit op elk gewenst moment uitschakelen via de camera instellingen van het toestel.

• Het verstrekken van berichtenfuncties (zoals bijv. Mi Talk en Mi Message). Als u Mi Talk downloadt en gebruikt, kan de informatie die verzameld wordt door Mi Talk gebruikt worden voor het activeren van deze service en het identificeren van de gebruiker en de ontvanger van het bericht. Bovendien wordt de chatgeschiedenis opgeslagen voor het gemak van het opnieuw laden van oude chats nadat een gebruiker apps opnieuw heeft geïnstalleerd of voor het synchroniseren met verschillende apparaten. Informatie (telefoonnummers van verzender en ontvanger en Mi Message ID's) kan voor Mi Message worden gebruikt om de services te activeren en de service in te schakelen, inclusief het routeren van berichten.

• Het verstrekken van locatie gebaseerde services. Tijdens het gebruik van MIUI services kan ook locatie informatie door ons of door serviceproviders van derden en zakenpartners worden gebruikt (raadpleeg voor meer informatie "Hoe wij uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven" hieronder) om u van dienst te zijn en nauwkeurige details over die locatie te verstrekken voor de best mogelijke gebruikerservaring, bijv. weersinformatie, locatietoegang (als onderdeel van het Android-platform). U kunt op elk gewenst moment locatiediensten uitschakelen in de instellingen of het gebruik van locatiediensten door een app uitschakelen.

• Verbetering van de gebruikerservaring door middel van gegevens-, hardware- en softwareanalyse. Sommige opt-in-functies, zoals het Gebruikerservaringprogramma, stellen Xiaomi in staat om gegevens te analyseren over hoe gebruikers de mobiele telefoon, MIUI services en andere services van Xiaomi gebruiken, om de gebruikerservaring te verbeteren, zoals het verzenden van crashrapporten. Xiaomi voert ook hardware- en softwareanalyses uit om de gebruikerservaring verder te verbeteren.

• U toestaan Beveiliging te gebruiken. Verzamelde informatie kan gebruikt worden voor veiligheids- en systeemonderhoud functionaliteiten in het Beveiligingsapp, zoals een Beveiligingsscan, Batterijbesparing, Blokkeerlijst, Opruimer enz. Sommige van deze functionaliteiten worden beheerd door serviceproviders van derden en/of zakenpartners (voor meer informatie raadpleegt u "Hoe wij uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven" hieronder). Informatie (die niet persoonlijk is zoals lijsten met virusdefinities) wordt gebruikt voor Beveiligingsscan functies.

• Verstrekken van push-diensten. Mi Account ID, GAID, FCM-token, Android-ID en Space-ID (alleen op Xiaomi apparaten waarop Tweede ruimte functie is ingeschakeld) zullen ook worden gebruikt om de Xiaomi push service en Mi Notificatie Service te bieden om advertentieprestaties te evalueren en meldingen van MIUI over software-updates of aankondigingen van nieuwe producten, inclusief informatie over verkoop en promoties. Om u de bovenstaande service te kunnen bieden, worden ook toepassingsrelevante informatie (app-versie-ID, app-pakketnaam) en apparaatrelevante informatie (model, merk) verzameld. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u push-diensten te sturen (hetzij via berichten binnen onze services, per e-mail of op andere manieren) waarin onze producten en services en/of de producten en services van geselecteerde derden worden aangeboden of aangeprezen. Dit wordt alleen gedaan met uw toestemming, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketinginformatie van ons en derde partijen door uw voorkeuren in de Instellingen te wijzigen of uw voorkeuren te beheren via de app/website van derden met behulp van Xiaomi push. Raadpleeg alstublieft ook "Uw rechten" hieronder.

• Verifiëren van de gebruikersidentiteit. Xiaomi gebruikt de ECV-waarde om de identiteit van de gebruiker te verifiëren en niet toegelaten aanmeldingen te vermijden.

• Feedback van gebruikers verzamelen. De feedback die u bereid bent te verstrekken is waardevol en helpt Xiaomi bij het verbeteren van onze services. Om de feedback af te handelen die u hebt gekozen te verstrekken, kan Xiaomi met u corresponderen via de persoonlijke informatie die u verstrekt hebt en houdt Xiaomi de gegevens van deze communicaties bij voor het oplossen van problemen en het verbeteren van de service.

• Meldingen versturen. Wij kunnen van tijd tot tijd uw persoonlijke informatie gebruiken voor het verzenden van belangrijke mededelingen, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels. Aangezien zulke informatie cruciaal is voor uw interactie met Xiaomi wordt het aanbevolen dat u het ontvangen van zulke informatie niet weigert.

• Uitvoeren van promotieactiviteiten. Als u deelneemt in een sweepstake, wedstrijd of soortgelijke promotiecampagne via de sociale media platformen van Xiaomi, kunnen wij de persoonlijke informatie die u verstrekt, gebruiken voor het versturen van de beloningen.

• Gepersonaliseerde services en inhoud aanbieden, inclusief advertenties. Om uw privacy te beschermen, gebruiken we een unieke identificatie in plaats van uw naam, e-mailadres of andere informatie waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd, om u gepersonaliseerde producten, services en activiteiten te bieden, inclusief advertenties.

We kunnen deze informatie combineren met andere informatie (inclusief informatie over verschillende services of apparaten zoals computers, mobiele telefoons, smart tv's en andere verbonden apparaten) om onze producten, services, inhoud en advertenties aan te bieden en te verbeteren.

We kunnen bijvoorbeeld uw Mi Account gegevens gebruiken in alle services die u gebruikt waarvoor een Mi Account vereist is. Om uw ervaring en onze services te verbeteren, terwijl we voldoen aan de relevante wetten en regelgeving en (waar vereist) met uw toestemming, kunnen we bovendien informatie uit verschillende producten, services of apparatuur van u of gerelateerd aan u sorteren om een label te vormen om suggesties, aangepaste inhoud en gepersonaliseerde functies te bieden.

Voor de gepersonaliseerde advertenties worden deze bijvoorbeeld verstrekt op basis van uw activiteiten, gebruik en voorkeuren met betrekking tot onze apps en services. We creëren profielen door bovenstaande informatie te analyseren en segmenten op te bouwen (groepen aan te maken met specifieke gedeelde kenmerken) en door uw persoonlijke informatie in één of meerdere segmenten te plaatsen. Gerichte reclame wordt alleen gedaan met uw toestemming, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving. U heeft het recht om u, op elk gewenst moment, uit te schrijven voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties en om profilering te weigeren, inclusief die uitgevoerd voor directe marketing doeleinden.

En volgens de redenen voor de bovenstaande combinatie en de vereisten van de van toepassing zijnde wetten, zullen we u voorzien van specifieke controlemechanismen voor een dergelijke combinatie. U heeft het recht directe marketing van ons en geautomatiseerde besluitvorming enz. te weigeren. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u deze op elk moment inschakelen of uitschakelen in de Instellingen (Instellingen > Wachtwoorden en beveiliging > Privacy > Advertentie-services of Instellingen > Wachtwoorden en beveiliging > Systeembeveiliging > Advertentie-services), of u kunt contact met ons opnemen via https://privacy.mi.com/support, of verwijzen naar de controlemechanismen beschreven in de afzonderlijke privacybeleid voor elk product. Raadpleeg alstublieft ook "Uw rechten" hieronder.

2 Cookies en andere technologieën

Technologieën zoals cookies, webbakens en pixeltags worden gebruikt door Xiaomi en onze externe serviceproviders en zakenpartners (zie voor meer informatie "Hoe wij uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven" hieronder). Deze technologieën worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheer van de site, het volgen van gebruikersactiviteit op de website en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Wij kunnen rapporten ontvangen die gebaseerd zijn op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel op een individuele als een geaggregeerde basis. Deze technologieën helpen ons om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen, ze vertellen ons welk deel van onze websites mensen bezocht hebben en faciliteren en meten de efficiëntie van advertenties en web zoekopdrachten.

• Logbestanden: Zoals de meeste websites, verzamelen wij bepaalde informatie en slaan we deze op in logbestanden. Deze informatie kan Internet Protocol (IP) adressen, browsertypes, internet serviceproviders (ISP), verwijs- en exitpagina's, besturingssystemen, datum-/tijdstempels en/of klikstroomgegevens bevatten. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan andere informatie die wij over u verzamelen.

• Lokale opslag – HTML5/Flash: We gebruiken lokale opslagobjecten (LSOs) zoals HTML5 of Flash voor het opslaan van inhoud en voorkeuren. Derden met wie we samenwerken om bepaalde functies op onze sites aan te bieden of om advertenties weer te geven op basis van uw surfactiviteit op internet, gebruiken ook HTML5 of Flash-cookies om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheerstool aanbieden voor het verwijderen van HTML5 LSO's. Om Flash-cookies te beheren klik hier.

• Advertentiecookies: We werken samen met onze externe serviceproviders en zakenpartners (zie voor meer informatie "Hoe wij uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven" hieronder) om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe serviceproviders en zakenpartners kunnen advertentiecookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw online activiteiten en interesses en om u advertenties te bieden die het beste aansluiten bij uw profiel en interesses. We zullen u van te voren om expliciete toestemming vragen en u duidelijk vragen om deze toestemming te bevestigen voordat we u deze advertentiedienst aanbieden. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden, kunt u zich afmelden door uw Cookie-instelling te wijzigen. https://preferences-mgr.truste.com.

• Mobiele analyse: Binnen sommige van onze mobiele applicaties gebruiken we analytische cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze cookies verzamelen informatie zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de applicatie, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waar crashes plaatsvinden binnen de applicatie. We koppelen de informatie die wij binnen de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijke informatie die u binnen de mobiele applicatie verstrekt.

3 Hoe wij uw persoonlijke informatie delen, overzetten en prijsgeven

3.1 Delen

We verkopen geen persoonlijke informatie aan derden.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden (zoals hieronder beschreven) om onze producten of services te verstrekken of te verbeteren, inclusief het aanbieden van producten of services gebaseerd op uw eisen. Hieronder vindt u meer informatie over het delen van gegevens.

3.1.1 Delen wat u actief kiest of verzoekt

Met uw toestemming of op uw verzoek zullen wij uw persoonlijke informatie in het kader van uw toestemming/verzoek delen met specifieke door u aangewezen derde partijen. Bijvoorbeeld, als u de Mi Account gebruikt om u aan te melden op de website of app van derden.

3.1.2 Het delen van informatie binnen onze groep

Om succesvol bedrijfsactiviteiten uit te voeren en om u te voorzien van alle functies van onze producten of services, kunnen we uw persoonlijke informatie af en toe delen met andere Xiaomi filialen.

3.1.3 Delen met de ecosysteembedrijven van onze groep

Xiaomi werkt samen met een groep van bedrijven, die samen het Mi Ecosysteem vormen. De Mi Ecosysteem-bedrijven zijn onafhankelijke eenheden die door Xiaomi gevormd en ontwikkeld werden, het zijn allemaal experts op hun gebied. Xiaomi kan uw persoonlijke gegevens onthullen aan de Mi Ecosysteem-bedrijven, om u te voorzien van de interessante producten en diensten (zowel hardware als software) van de Mi Ecosysteem-bedrijven. Sommige van deze producten en services vallen nog steeds onder de merknaam Xiaomi, terwijl andere hun eigen merk kunnen gebruiken. De Mi Ecosysteem-bedrijven kunnen af en toe ook gegevens met Xiaomi delen, met betrekking tot producten en services onder de merknaam Xiaomi om hard- en software services te leveren, wat voor betere functies en een betere gebruikerservaring zorgt. Xiaomi zal passende organisatorische en technische maatregelen nemen om de beveiliging van uw persoonlijke informatie tijdens het verwerken te garanderen, inclusief, maar niet beperkt tot de versleuteling van uw persoonlijke informatie.

3.1.4 Delen met derde partij serviceproviders en zakenpartners

Om ons te helpen u te voorzien van producten en services beschreven in dit Privacybeleid kunnen we, daar waar nodig, uw persoonlijke informatie delen met onze derde partij serviceproviders en zakenpartners.

Dit is inclusief onze levering serviceproviders, datacentra, data opslagfaciliteiten, klantenservice providers, reclame en marketing serviceproviders en andere zakenpartners. Deze derden kunnen uw persoonlijke informatie verwerken ten behoeve van Xiaomi of voor één of meerdere doelen van dit Privacybeleid. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het delen van persoonlijke informatie die nodig is om services aan u te verlenen, uitsluitend voor legitieme, wettelijke, noodzakelijke, specifieke en expliciete doeleinden is. Xiaomi zal due diligence uitvoeren en contracten hebben om ervoor te zorgen dat derde partijen serviceproviders voldoen aan de toepasselijke privacywetten in uw jurisdictie. Er kunnen gevallen zijn waarbij de serviceproviders van derden hun eigen subverwerkers hebben.

Om prestatie metingen, analyse en andere bedrijfsactiviteiten te voorzien, kunnen we ook informatie (niet-persoonlijke informatie) delen met derden (zoals adverteerders op onze website) in gegroepeerde vorm. We gebruiken de informatie waarover wij beschikken om adverteerders en andere zakenpartners te helpen bij het evalueren van de efficiëntie en dekking van hun reclame en services en om te begrijpen welke soort van mensen hun services gebruiken en hoe mensen interactie hebben met hun websites, apps en services. We kunnen ook algemene gebruikstrends van onze services met hen delen, zoals het aantal klanten in een bepaalde groep van mensen die bepaalde producten kopen of bepaalde transacties aangaan.

3.1.5 Overig

Conform wettelijke vereisten, juridische procedures, procesvoering en/of verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, is het mogelijk dat Xiaomi uw persoonlijke informatie moet prijsgeven. Als het prijsgeven noodzakelijk is, of nodig is voor de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang is het ook mogelijk dat we informatie over u prijsgeven.

We kunnen ook informatie over u prijsgeven om onze voorwaarden te handhaven of om ons bedrijf, rechten, activa of producten te beschermen of om andere gebruikers te beschermen, of als het onthullen redelijkerwijs noodzakelijk is voor één van de volgende doeleinden (detecteren, voorkomen en oplossen van fraude, niet toegestaan gebruik van het product, schendingen van onze voorwaarden of ons beleid of andere schadelijke of illegale activiteiten). (Xiaomi kan uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of prijsgeven als dit is toegestaan en alleen voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming). Dit kan omvatten; het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan openbare of overheidsinstanties; het communiceren met derden over de betrouwbaarheid van uw account om fraude, schendingen en ander schadelijk gedrag te voorkomen.

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke informatie delen met:

• onze boekhouders, revisoren, advocaten of gelijkaardige adviseurs als we hen om professioneel advies vragen; en

• investeerders en andere relevante derden in het geval van een eigenlijke of potentiële verkoop of andere zakelijke transactie met betrekking tot een entiteit in de Xiaomi Groep; en

• andere derde partijen zoals beschreven in dit Privacybeleid of anderszins aan u op de hoogte gebracht, ook indien u hiervoor toestemming hebt gegeven in verband met een specifieke openbaarmaking.

3.2 Overdracht

Xiaomi zal uw informatie niet overdragen aan wie dan ook behalve in de volgende gevallen:

• wanneer we uw expliciete toestemming verkregen hebben;

• als Xiaomi betrokken is bij de fusie, overname of verkoop van alle of een deel van zijn activa die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke informatie, zullen we u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het eigendom, het gebruik en elke keuze die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie door e-mail en/of door een prominente mededeling op onze websites of andere geschikte middelen te plaatsen;

• in de omstandigheden die in dit Privacybeleid worden uitgelegd of anderszins aan u zijn meegedeeld.

3.3 Publiekelijk prijsgeven

Xiaomi kan uw persoonlijke informatie onder de volgende omstandigheden openbaar maken:

• waar we een winnaar van een promotie, wedstrijd of sweepstake moeten aankondigen, in welk geval we slechts beperkte informatie publiceren;

• waar we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, of u de informatie hebt bekendgemaakt via onze services, zoals op sociale mediapagina's of openbare forums; en

• openbaarmaking op basis van wet of redelijke gronden: inclusief wet- en regelgeving, juridische procedures, rechtszaken of op verzoek van de bevoegde overheidsdiensten.

4 Hoe we uw persoonlijke informatie opslaan en beschermen

4.1 De veiligheidswaarborgen van Xiaomi

We zijn volledig toegewijd aan het veilig houden van uw persoonlijke gegevens. Om ongeoorloofde toegang, prijsgeving of andere gelijksoortige risico's te voorkomen, hebben wij alle wettelijk vereiste fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we op uw mobiele apparaat en de websites van Xiaomi verzamelen te waarborgen en te beveiligen. We zullen ervoor zorgen dat we uw persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bijvoorbeeld, als u uw Mi Account opent, kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van ons twee-stappen-verificatieprogramma voor een betere beveiliging en we raden u ten zeerste aan dit te doen. Wanneer uw persoonlijke informatie worden verzonden tussen uw Xiaomi apparaat en onze servers, zorgen we ervoor dat de data worden gecodeerd met behulp van Transport Layer Security (TLS) en geschikte versleutelingssalgoritmen.

Al uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers en wordt beschermd in gecontroleerde faciliteiten. We classificeren uw informatie op basis van belang en gevoeligheid en zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie het vereiste beveiligingsniveau hebben. We beschikken over een speciale toegangscontrole voor cloud-gebaseerde gegevensopslag en we herzien regelmatig onze praktijken voor wat betreft het verzamelen van gegevens, opslag en verwerking, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen eventueel niet toegestane toegang en gebruik.

We doen grondig onderzoek naar onze zakenpartners en serviceproviders van derden om er zeker van te zijn dat ze in staat zijn om uw persoonlijke informatie te beschermen. We controleren ook of deze derden de gepaste beveiligingsnormen op nahouden door het opstellen van gepaste contractuele beperkingen, en daar waar nodig het uitvoeren van audits en evaluaties. Daarnaast zijn onze werknemers en die van onze zakenpartners en derde partij serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonlijke informatie onderworpen aan afdwingbare contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen.

We geven trainingen en tests op het gebied van beveiliging en privacybescherming om het bewustzijn van onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonlijke informatie te vergroten. Wij zullen alle mogelijke en wettelijk vereiste stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie te waarborgen. U moet echter te beseffen dat het gebruik van het internet niet volkomen veilig is en dat wij om deze reden de veiligheid of de integriteit van persoonlijke informatie, die in beide richtingen wordt overgemaakt via het Internet, niet kunnen garanderen.

We behandelen inbreuken op persoonsgegevens zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder, indien vereist, het melden van de inbreuk aan de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming en betrokkenen.

Ons informatiebeveiligingsbeleid en onze procedures zijn ontworpen met verwijzing naar internationale normen en worden regelmatig door derden gecontroleerd om de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen te verifiëren. Het Xiaomi informatiesysteem heeft de ISO/IEC 27001:2013 certificering verkregen voor informatiebeveiligingsbeheersystemen (ISMS). Xiaomi e-commerce en Xiaomi Home IoT-platform hebben de ISO/IEC 27701:2019 certificering voor persoonlijke informatiebeheersystemen (PIMS) verkregen. MIUI heeft de ISO/IEC 27018:2019 certificering verkregen voor de bescherming van persoonlijke informatie in de openbare cloud.

4.2 Wat u kunt doen

U kunt een uniek wachtwoord instellen voor Xiaomi door uw login wachtwoord en accountinformatie aan niemand te onthullen (tenzij deze persoon door u geautoriseerd is) in geval van een wachtwoord lek op andere websites die mogelijk de veiligheid van uw account op Xiaomi kunnen schaden. Gelieve, telkens als het mogelijk is, de verificatiecode die u ontvangt aan niemand te onthullen (inclusief aan hen die beweren van de Xiaomi klantenservice te zijn). Telkens als u zich als gebruiker van een Mi Account aanmeldt op websites van Xiaomi, vooral op de computer van iemand anders of op publieke internetterminals, dient u zich aan het einde van de sessie altijd af te melden.

Xiaomi kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lacunes in de beveiliging die veroorzaakt werden door toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens als gevolg van uw nalatigheid bij het privé houden van uw persoonlijke informatie. Niettegenstaande het voorgaande, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als er onbevoegd gebruik van uw account door een andere internetgebruiker of welke andere inbreuk dan ook op de veiligheid plaatsvindt. Met uw hulp kunnen we de privacy van uw persoonlijke informatie beschermen.

4.3 Toegang tot andere functies op uw apparaat

Onze applicaties hebben mogelijk toegang tot bepaalde functies op uw apparaat, zoals het inschakelen van e-mail om contacten te gebruiken, sms-opslag en de status van het wifi-netwerk enz. Deze informatie wordt gebruikt om de toepassingen op uw apparaat te laten functioneren en u te laten interactie te hebben met de toepassingen. U kunt op elk gewenst moment uw toestemmingen intrekken door deze uit te schakelen op apparaatniveau of door contact met ons op te nemen via https://privacy.mi.com/support.

4.4 Retentiebeleid

Wij houden persoonlijke informatie bij voor de periode die nodig is voor het doel van de informatie verzameling beschreven in dit Privacybeleid of in elk ander afzonderlijk Privacybeleid verstrekt voor een specifiek product of service, of zoals vereist door de van toepassing zijnde wetten. Gedetailleerde bewaartermijnen worden gespecificeerd in de specifieke service of gerelateerde productpagina. We zullen ophouden met het bewaren persoonlijke informatie en deze verwijderen of anonimiseren zodra er aan het doel van de verzameling voldaan is of nadat we uw verzoek tot verwijderen bevestigd hebben of nadat we de werking van de betreffende product of service beëindigd hebben. Waar mogelijk hebben we aangegeven hoe lang we doorgaans geïdentificeerde categorieën, soorten of items van persoonlijke informatie bewaren. Bij het bepalen van deze bewaartermijnen hebben we rekening gehouden met de volgende criteria:

• de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens

• het risico van schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking

• de doeleinden waarvoor we de persoonlijke gegevens verwerken en hoe lang we de specifieke gegevens nodig hebben om deze doelen te bereiken

• hoe lang de persoonlijke gegevens waarschijnlijk accuraat en up-to-date zullen blijven

• hoe lang de persoonlijke gegevens relevant kunnen zijn voor mogelijke toekomstige juridische claims

• alle toepasselijke wettelijke, boekhoudkundige, rapportage of regelgevende vereisten die specificeren hoe lang bepaalde gegevens moeten worden bewaard.

Afhankelijk van uw rechtsgebied kan hierop een uitzondering zijn voor persoonlijke informatie die we verwerken voor algemeen belang, wetenschappelijk, historisch onderzoek of statistische doeleinden. Xiaomi kan dit soort informatie langer bewaren dan de standaard bewaringstermijn, waar nodig en toegestaan op basis van toepasselijke wetgeving of uw verzoek, zelfs als verdere gegevensverwerking niet gerelateerd is aan het oorspronkelijke doel van de verzameling.

5 Uw rechten

Het beheren van uw persoonlijke informatie

5.1 Beheer van de instellingen

Xiaomi erkent dat bezorgheid om privacy van persoon tot persoon kan verschillen. Daarom bieden we voorbeelden van manieren aan die Xiaomi u beschikbaar stelt om de verzameling, het gebruik, het prijsgeven of de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en voor uw privacy-instellingen te beheren:

• in-/uitschakelen van het Gebruikerservaringprogramma en de Locatietoegang functies;

• aan- of afmelden op de Mi Account;

• in-/uitschakelen van de Xiaomi Cloud synchronisatie functies; en

• verwijderen van alle informatie opgeslagen op Xiaomi Cloud via https://i.mi.com;

• in-/uitschakelen van andere services en functionaliteiten die gevoelige of persoonlijke informatie bevatten. U kunt ook meer details verkrijgen met betrekking tot de beveiligingsstatus van uw apparaat in de MIUI Beveiliging app.

Als u eerder heeft ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor de bovengenoemde doeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via https://privacy.mi.com/support.

5.2 Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie

Afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving, hebt u mogelijk het recht op toegang, rectificatie, verwijdering (en bepaalde andere rechten) met betrekking tot persoonlijke informatie die wij over u bewaren (hierna het verzoek genoemd). Deze rechten zijn onderhevig aan specifieke uitsluitingen en uitzonderingen onder de toepasselijke wetgeving.

U mag ook de details openen en bijwerken die gerelateerd zijn aan de persoonlijke informatie in uw Mi Account op https://account.xiaomi.com of door u aan te melden op uw account op uw apparaat. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via https://privacy.mi.com/support.

Het helpt ons om uw verzoek zo efficiënt mogelijk te verwerken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

(1) Het verzoek wordt ingediend via het exclusieve verzoekkanaal van Xiaomi dat hierboven is beschreven en voor de bescherming van uw informatiebeveiliging moet uw verzoek schriftelijk worden ingediend (tenzij de lokale wetgeving het mondeling verzoek expliciet erkent);

(2) U verstrekt voldoende informatie om Xiaomi in staat te stellen uw identiteit te verifiëren en ervoor te zorgen dat u de betrokkene bent of wettelijk bevoegd bent om namens de betrokkene te handelen.

Zodra we beschikken over voldoende informatie om te bevestigen dat uw verzoek verwerkt kan worden zullen we verdergaan met het beantwoorden van uw verzoek binnen een tijdspanne voorzien in de voor u toepasbare gegevensbeschermingswetten.

In detail:

• U hebt het recht voorzien te worden van duidelijke, transparante en makkelijk begrijpbare informatie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken en over uw rechten. Dit is waarom we u voorzien van de informatie in dit Privacybeleid.

• Gebaseerd op de vereisten van toepasselijke wetgeving, zal er een gratis kopie van de persoonlijke informatie die door ons verzameld en verwerkt wordt van u kosteloos aan u verstrekt worden, mocht u dit verzoeken. Voor extra verzoeken om relevante informatie kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de werkelijke administratiekosten volgens en indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

• Als er informatie die wij over u hebben foutief of onvolledig is, heeft u het recht om uw persoonlijke informatie te laten verbeteren of te laten vervolledigen op basis van het doeleinde.

• Op basis van de vereisten van toepasselijke wetgeving heeft u het recht om het schrappen of verwijderen van uw persoonlijke informatie aan te vragen daar waar er geen dwingende reden is voor ons om deze te bewaren. We zullen de redenen met betrekking tot uw verwijderingsverzoek in overweging nemen en redelijke stappen ondernemen, waaronder technische maatregelen. Houd er rekening mee dat we de informatie mogelijk niet onmiddellijk uit het back-upsysteem kunnen verwijderen vanwege de toepasselijke wetgeving en/of technologische beperkingen. Als dit het geval is zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat de back-up verwijderd of geanonimiseerd kan worden.

• U heeft het recht bezwaar te maken tegen bepaalde soorten van verwerking, inclusief het verwerken voor directe marketing (inclusief waar profilering gebruikt wordt), en onder bepaalde omstandigheden waar de wettelijke basis voor het verwerken (inclusief profilering) onze legitieme belangen is.

In het bijzonder volgens de wetten in sommige jurisdicties:

• U heeft het recht om van ons de beperking van het verwerken van uw persoonlijke informatie te verkrijgen. We zullen de redenen met betrekking tot uw beperkingsverzoek in overweging nemen. Als de redenen van toepassing zijn op de AVG, zullen we enkel uw persoonlijke informatie verwerken onder geschikte omstandigheden in de AVG en u op de hoogte stellen voordat de verwerkingsbeperking opgeheven wordt.

• U heeft het recht niet onderworpen te worden aan een beslissing enkel op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische effecten voor u veroorzaakt of een gelijkaardige belangrijke invloed op u heeft.

• U heeft het recht om uw persoonlijke informatie aan te vragen in een gestructureerd, veelgebruikt formaat en de informatie door te geven aan een andere gegevensbeheerder (dataportabiliteit).

We hebben het recht om te weigeren om het verzoek te verwerken of om slechts gedeeltelijk aan het verzoek te voldoen als er een uitzondering van toepassing is of we hebben het recht om dit te doen op grond van de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld als het verzoek kennelijk ongegrond of overdreven is of openbaarmaking van informatie over een derde partij vereist. In sommige omstandigheden kunnen we een vergoeding in rekening brengen, indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Als we van mening zijn dat bepaalde aspecten van een verzoek om de informatie te verwijderen ertoe kunnen leiden dat we de informatie niet legaal kunnen gebruiken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of redenen die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan het ook worden afgewezen.

5.3 Intrekking van toestemming

U kunt de door u aan ons voordien verleende toestemming voor een bepaald doel intrekken door een verzoek in te dienen, inclusief het verzamelen, gebruiken en/of bekendmaken van uw persoonlijke informatie in ons bezit of beheer. Op basis van de specifieke service die u gebruikt, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via https://privacy.mi.com/support. Wij zullen uw aanvraag binnen een redelijk tijdsbestek vanaf het moment dat het verzoek ingediend werd verwerken; daarna zullen we overeenkomstig uw verzoek uw persoonlijke informatie niet meer verzamelen, gebruiken en/of onthullen.

Afhankelijk van de mate van uw intrekking van toestemming, dient u er op te letten dat u mogelijk niet alle voordelen van de producten en services van Xiaomi kunt blijven ontvangen. De intrekking van uw toestemming of autorisatie zal geen invloed hebben op de geldigheid van de door ons uitgevoerde verwerking op basis van de toestemming tot op het punt van intrekking.

5.4 Annuleren van een service of account

Indien u een bepaald product of service wenst te annuleren, kunt u contact met ons opnemen via https://privacy.mi.com/support.

Als u de Mi Account wenst te annuleren, let er op dat de annulering zal verhinderen dat u het volledige scala aan Xiaomi producten en services kunt gebruiken. Annulering kan in bepaalde gevallen voorkomen of vertraagd worden. Bijvoorbeeld, als u nog geld verschuldigd bent op uw account zoals onbetaalde ledenservice van Mi Music, betaalde thema's in Thema's of een onbetaalde lening in uw Mi Finance, enz. kunnen we uw verzoek niet onmiddellijk inwilligen.

Wanneer u zich bij Xiaomi aanmeldt via een account van een derde partij, moet u annulering van het account van de derde partij aanvragen.

6 Hoe uw persoonlijke informatie wereldwijd overgezet wordt

Xiaomi verwerkt en maakt een back-up van persoonlijke informatie via een wereldwijde werkings- en beheersinfrastructuur. Momenteel heeft Xiaomi datacentra in China, India, de Verenigde Staten, Duitsland, Rusland en Singapore. Voor de doeleinden beschreven in het Privacybeleid kan uw informatie overgedragen worden aan deze datacentra in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook overdragen aan serviceproviders van derden en zakenpartners en uw gegevens kunnen dus ook overgemaakt worden naar andere landen of regio's. Het rechtsgebied waarin deze wereldwijde faciliteiten zich bevinden kan persoonlijke informatie wellicht beschermen op een manier die niet voldoet aan dezelfde standaarden als in uw rechtsgebied. Er zijn verschillende risico's onder verschillende gegevensbeschermingswetten. Dit verandert echter niets aan onze toewijding aan het nakomen van dit Privacybeleid en het beschermen van uw persoonlijke informatie.

In het bijzonder,

• De persoonlijke informatie die we verzamelen en genereren in operaties binnen het Vasteland China wordt opgeslagen in datacentra die zich op het Vasteland China bevinden, behalve voor transmissies over de grens zoals toegelaten door toepasselijke wetgeving.

• De persoonlijke informatie die we verzamelen en genereren uit onze operaties in Rusland wordt verwerkt en opgeslagen in datacentra die zich in Rusland bevinden, behalve voor grensoverschrijdende transmissies die toegestaan zijn door de Russische wetgeving.

• De persoonlijke informatie die we verzamelen en genereren uit operaties in India wordt opgeslagen in datacentra die zich in India bevinden.

Als we persoonlijke informatie moeten overdragen buiten uw rechtsgebied, hetzij aan onze dochterondernemingen of serviceproviders van derden, zullen we steeds de gerelateerde toepasselijke wetgeving naleven. We zorgen ervoor dat al deze overdrachten voldoen aan de vereisten van de van toepassing zijnde lokale gegevensbeschermingswetten door het implementeren van uniforme voorzorgsmaatregelen. U kunt meer te weten komen over de waarborgen die we hebben getroffen door contact met ons op te nemen via https://privacy.mi.com/support.

Als u onze producten en services gebruikt in het gebied van de Europese Economische Ruimte (EER), zal Xiaomi Technology Netherlands B.V. optreden als de gegevensbeheerder en Xiaomi Singapore Pte. Ltd. zal verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking. Contactgegevens kunnen teruggevonden worden in de "Neem contact met ons op" sectie.

Als Xiaomi persoonlijke gegevens die afkomstig zijn van u binnen de EER deelt met een Xiaomi Groep entiteit of serviceprovider van derden buiten de EER, zullen we dit doen op basis van de contractuele clausules in de EU normen of andere voorzorgsmaatregelen die voorzien worden in de AVG. U kunt meer te weten komen over de specifieke waarborgen die we hebben getroffen of een kopie aanvragen door contact met ons op te nemen via https://privacy.mi.com/support.

7 Bescherming van minderjarigen

Wij gaan ervan uit dat het de verantwoordelijkheid van de ouders of voogd is om toezicht te houden op het gebruik van onze producten en diensten door hun kind. Wij bieden echter geen services rechtstreeks aan een kind aan of gebruiken de persoonlijke informatie van kinderen niet voor marketing doeleinden.

Als u een ouder of voogd bent en u denkt dat de minderjarige Xiaomi voorzien heeft van persoonlijke informatie, neem dan alstublieft contact met ons op via https://privacy.mi.com/support om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie onmiddellijk verwijderd wordt en dat de minderjarige uitgeschreven wordt uit de betreffende Xiaomi services.

8 Moet ik akkoord gaan met de algemene voorwaarden van derde partijen?

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op producten of services aangeboden door derden. Afhankelijk van het Xiaomi product of service die u gebruikt, kan het producten of services van derden bevatten met betrekking tot spraakondersteuning, camerabewerking, video afspelen, systeemopschoning en beveiligingsgerelateerde services, gaming, statistieken, interactie met sociale media, betalingsverwerking, kaartnavigatie , delen, pushen, informatie filteren, invoermethoden, enz. Sommige van deze zullen aangeboden worden in de vorm van links naar de sites van derden en sommige zullen geopend worden in de vorm van SDK's, API's enz. Uw informatie kan ook verzameld worden als u deze producten of services gebruikt. Daarom raden wij u ten zeerste aan de tijd te nemen om het Privacybeleid van de derde partij te lezen net zoals u dat van ons leest. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen de manier waarop derden de persoonlijke informatie die ze verzamelen over u gebruiken niet controleren. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op sites waarnaar gelinkt wordt op onze services.

Het volgende zijn voorbeelden van wanneer de voorwaarden en het Privacybeleid van derden van toepassing kunnen zijn als u de specifieke producten hierboven opgesomd gebruikt:

Als u een betaling serviceprovider van derden gebruikt om uw bestelling te voltooien en te betalen, wordt de persoonlijke informatie die u voorziet tijdens het afrekeningen behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van deze derde partij.

Als u de Beveiligingsscan functie gebruikt in de MIUI Beveiliging app, zal één van het volgende van toepassing zijn, afhankelijk van uw keuze van service:

• Privacy en Informatiebeveiligingsbeleid van Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Privacybeleid van Antiy Mobile Security AVL SDK: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Privacybeleid van Tencent: https://privacy.qq.com/

Wanneer u de Opruimer functie in de MIUI Beveiliging app gebruikt, is het Privacybeleid van Tencent van toepassing: https://privacy.qq.com/

Als u de advertentie services in verschillende specifieke toepassingen in MIUI gebruikt, zal één van het volgende van toepassing zijn, afhankelijk van uw keuze van service:

• Het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Het Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Als u de Google Invoermethode gebruikt, is het Privacybeleid van Google van toepassing: https://policies.google.com/privacy

Wanneer we statistieken uitvoeren, het crashpercentage van apps controleren en cloudbeheerfuncties bieden, gebruiken we Google Analytics voor Firebase of Firebase Analytic van Google Inc. U kunt meer lezen over het Privacybeleid van Google Firebase: https://policies.google.com/privacy en https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Om advertenties weer te geven in MIUI-systeemapps, kunnen de externe advertentiepartners gegevens verzamelen die zijn gegenereerd op basis van uw online activiteiten, zoals uw advertentieklikken en inhoudweergaven, of andere activiteiten op websites of apps.

• Het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Het Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Privacybeleid van Unity: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Privacybeleid van Vungle: https://vungle.com/privacy/

• Privacybeleid van IronSource: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• Privacybeleid van Applovin: https://www.applovin.com/privacy/

• Privacybeleid van Chartboost: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Privacybeleid van Mopub: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• Privacybeleid van Mytarget: https://legal.my.com/us/mytarget/

• Privacybeleid van Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/

• Privacybeleid van Tapjoy: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• Privacybeleid van AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

We kunnen uw informatie verzamelen en delen met externe attributiebedrijven in overeenstemming met de instructies van onze advertentiepartners om rapporten voor onze advertentiepartners te genereren, inclusief de statistieken van uw interactie met onze advertenties (indien van toepassing). Afhankelijk van de MIUI-systeemapps die u gebruikt, kunnen de externe attributiebedrijven het volgende omvatten:

• Privacybeleid van Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• Privacybeleid van Appsflyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Privacybeleid van Affise: https://affise.com/privacy-policy/

• Privacybeleid van Miaozhen: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Privacybeleid van Nielsen: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 Hoe we dit Privacybeleid bijwerken

We herzien het Privacybeleid periodiek op basis van veranderingen in business, de technologie en de toepasselijke wetgeving en goede praktijken, en we kunnen dit Privacybeleid bijwerken. Als we een materiële wijziging aanbrengen aan dit Privacybeleid zullen wij u op de hoogte stellen via uw geregistreerde contactinformatie zoals e-mail (verstuurd aan het e-mailadres gespecificeerd in uw account) of via publicaties op de websites van Xiaomi of via mobiele apparaten zodat u meer te weten kunt komen over de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Dergelijke veranderingen aan het Privacybeleid gelden vanaf de effectieve datum die in de kennisgeving of op de website is vermeld. We raden u aan om deze pagina regelmatig na te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. Uw voortgezet gebruik van de producten en diensten op de website, mobiel en/of enig ander apparaat is onderworpen aan het bijgewerkte Privacybeleid. Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we u om uitdrukkelijke toestemming vragen als we bijkomende persoonlijke informatie van u verzamelen of als we uw persoonlijke informatie gebruiken of prijsgeven voor nieuwe doeleinden.

10 Neem contact met ons op

Als u opmerkingen of vragen heeft over dit Privacybeleid of vragen heeft met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van uw persoonlijke gegevens door Xiaomi, neem dan contact met ons op via https://privacy.mi.com/support of op onderstaand adres. Wanneer we privacy of persoonlijke informatie verzoeken ontvangen over toegang hebben of downloaden van persoonlijke informatie, hebben we een professioneel team om uw problemen op te lossen. Als uw vraag zelf betrekking heeft op een belangrijk probleem, kunnen wij u om meer informatie vragen.

Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons hebt ontvangen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u de klacht overhandigen aan de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw jurisdictie. Als u ons raadpleegt, zullen wij informatie over de relevante kanalen voor klachten verstrekken die van toepassing kunnen zijn op basis van uw bepaalde situatie.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

Voor gebruikers in India:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

Alle discrepanties en klachten met betrekking tot de verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens of informatie zullen worden geïnformeerd aan de aangewezen Klachtenfunctionaris zoals hieronder vermeld:

Naam: Vishwanath C

Telefoon: 080 6885 6286, ma-za: 9u tot 18u

E-mail: grievance.officer@xiaomi.com

Voor gebruikers in de Europese economische ruimte (EER):

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM Nederland

Bedankt dat u de tijd genomen heeft om ons Privacybeleid te lezen!

Wat is er nieuw voor u

We hebben als volgt verschillende updates gemaakt:

• We hebben enkele van onze contactgegevens bijgewerkt.

• We hebben een deel van de informatie bijgewerkt die door ons en door derden wordt verzameld.

• We hebben duidelijker uiteengezet hoe we niet-persoonlijke gegevens gebruiken.

• We hebben bijgewerkt hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, inclusief meer in detail wanneer we persoonlijke informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen en in relatie tot uw gebruik van push-services.

• We hebben meer details gegeven over het bewaren van gegevens.

• We hebben uw rechten op uw persoonlijke gegevens duidelijker uiteengezet.