Xiaomi ଗୋପନୀୟତା ନୀତି

ଆମ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି 15 ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଅଦ୍ୟତନ ହୋଇଛି।

ଦୟାକରି ନିଜକୁ ଆମର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ।

ଆମ ବିଷୟରେ

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ B.V., ଏବଂ Xiaomi ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଫିଲିଏଟ୍ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (ଯାହା Xiaomi କର୍ପୋରେସନର ନବୀନତମ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ Xiaomi ଏଣ୍ଟିଟିକୁ ବୁଝାଏ; ଦୟାକରି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବରଣୀ ପାଇଁ "ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପାର୍ଜନ ରିପୋର୍ଟ" ଦେଖନ୍ତୁ) (ଏହାପରେ "Xiaomi", "ଆମେ", "ଆମର" or "ଆମକୁ" ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖିତ) ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଉପଯୋଗ ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ Xiaomiକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଛି ।

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବିଷୟରେ

ନିଜର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ Xiaomi ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଵା ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ସେହି ସମସ୍ତ Xiaomi ଡିଭାଇସ୍‌, ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌, ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବା ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଆପଣ (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com)ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌‌ରେରେ ଥିବା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଓ ଆମର ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଉଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସୂଚନା Xiaomi କେମିତି ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଯଦି କୌଣସି Xiaomi ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପ୍ରଦାନ କରେ ତେବେ ଭିନ୍ନ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପ୍ରାଥମିକ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଏବଂ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା ଭାଗ ଗୋପନୀୟତା ନୀତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଅଧୀନରେ ହେବ। ଆହୁରିମଧ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କେମିତି ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରେ ତାହା ମୋଡେଲ୍‌, ସେବାର ସଂସ୍କରଣ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଆଧାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଗୋପନୀୟତା ନୀତିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ।

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ, “ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ସୂଚନା ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା Xiaomiର ଆକସେସ୍ ଥିବା ସେହି ସୂଚନାରୁ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ସହିତ ମିଶି ସେହି ସୂଚନାରୁ କରାଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଅନୁସାରେ କଠୋର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇପାରେ।

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସହାୟତା କରିପାରିବୁ

ପରିଶେଷରେ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା ଆମର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମର ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଡାଟା ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଦୟାକରି https://privacy.mi.com/supportରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯାଇନଥିବା ଗୋପନୀୟତା ବା ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଭଲଭାବେ ସମାଧାନ କରିନାହୁଁ, ଦୟାକରି ଆମର ୟୁ.ଏସ. ସ୍ଥିତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ (ମାଗଣାରେ) https://feedback-form.truste.com/watchdog/request ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ "ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ" ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ।

alt

1 ଆମ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ?

1.1 ଆମ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ

ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମେ କେବଳ ସେହି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ବାସ୍ତବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବୈଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ସେବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନପାରୁ।

ଆପଣ ବାଛିଥିବା ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଆମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁ:

1.1.1 ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୂଚନା

ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଚୟନ କରିଥିବା ସେବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ନିଜର ନାମ, ମୋବାଇଲ୍‌ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍‌ ଠିକଣା, ଡେଲିଭରୀ ଠିକଣା, ଅର୍ଡର, ଇନଭଏସ୍ ବିବରଣୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ନାମ, କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ mi.com ରିଟେଲିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି; ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଡାଟା କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ସିଙ୍କ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ Xiaomi କ୍ଲାଉଡ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି; ଆପଣ ଲିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି; ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଚାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକନେମ୍, ଇମେଲ୍ ଠିକଣା, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ବା ଅନ୍ୟ ଦରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି; ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସହ, ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ବା ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନାମ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି।

1.1.2 ଆପଣ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସୂଚନା

• ଡିଭାଇସ୍‌ କିମ୍ବା SIM-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, IMEI ନମ୍ବର/OAID ନମ୍ବର, GAID ନମ୍ବର, IMSI ନମ୍ବର, MAC ଠିକଣା, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, MIUI ସଂସ୍କରଣ ଓ ପ୍ରକାର, ROM ସଂସ୍କରଣ, Android ସଂସ୍କରଣ, Android ID, Space ID, SIM କାର୍ଡ ଅପରେଟର୍‌ ଓ ତାର ସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ସୂଚନା, ଡିଭାଇସ୍‌ କୀପ୍ୟାଡ୍‌ ସୂଚନା, ଡିଭାଇସ୍‌ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଓ ମଡେଲ୍‌ ନାମ, ଡିଭାଇସ୍‌ ସକ୍ରିୟକରଣ ସମୟ, ନେଟୱାର୍କ୍‌ ଅପରେଟର୍‌, ସଂଯୋଗ ପ୍ରକାର, ବେସିକ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର୍‌ ସୂଚନା, ସେଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଓ ବ୍ୟବହାର ସୂଚନା (ଯେପରି CPU, ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌, ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର, ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଓ ଡିଭାଇସ୍‌ ତାପମାତ୍ରା, କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ମଡେଲ, ସ୍କ୍ରିନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ସମୟ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ ଅନଲକ୍ ହେବାର ସମୟ) ।

• ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଯାହା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସାଇନ୍ କରାଯାଇପାରେ: ଆମେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସାଇନ୍ କରାଯାଉଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ID ପରି ସୂଚନାକୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ।

• ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା, ଏସବୁ ସମେତ: ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡିଏଣ୍ଟିଫାୟର (ଯେମିତି VAID ନମ୍ବର, OAID ନମ୍ବର, AAID ନମ୍ବର, Instance ID), ଆପ୍ଲିକେସନ ମୌଳିକ ସୂଚନା, ଯେପରି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲିଷ୍ଟ, ଆପ୍ଲିକେସନ ID ସୂଚନା, SDK ସଂସ୍କରଣ, ସିଷ୍ଟମ ଅପଡେଟ୍ ସେଟିଂସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଟିଂସ୍ (ଅଞ୍ଚଳ, ଭାଷା, ସମୟ ଜୋନ୍, ଫଣ୍ଟ), ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରବେଶ/ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆପ୍ଲିକେସନର ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ (ଯେପରି ଡାଉନଲୋଡିଂ, ସଂସ୍ଥାପନ, ଅପଡେଟିଂ, ଡିଲିଟିଂ)।

• ଆପଣ ଏକ MIUI ସେବା ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ସୃଷ୍ଟ ସୂଚନା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଜ୍, ରେଟିଂ, ସାଇନ୍-ଇନ୍ ସୂଚନା ଏବଂ Mi କମ୍ୟୁନିଟୀରେ ବ୍ରାଉଜିଂ ରେକର୍ଡ; Mi କମ୍ୟୁନିଟୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ (କେବଳ ପଠାଉଥିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ); ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ଇତିହାସ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ; ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍, ମନ୍ତବ୍ୟ, ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ, ସେଆର୍, ଥିମ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ; ସିଷ୍ଟମ ଭାଷା, ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ, ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥିତି, ଆପ୍ ଭଲ୍ଟରେ ଆପ୍ସ ତାଲିକା; ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସୂଚନା, ଅଞ୍ଚଳ, IP, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାତା, ୱାଲପେପର୍ ବଦଳାଇବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ, ଇମେଜ୍ ଭ୍ୟ, ଇମେଜ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ମୋଡ୍, ଇମେଜ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଅବଧି, କ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟିକିଲଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସପୋଜର୍, ୱାୱାଲପେପର୍ କେରାଉଜେଲରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍।

• ସ୍ଥାନ ସୂଚନା (କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା/ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ): ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ କିମ୍ବା ଆନୁମାନିକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାନ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ (ନେଭିଗେସନ୍‌ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍‌, ପାଣିପାଗ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍‌, ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍‌-ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍‌) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଞ୍ଚଳ, ଦେଶ କୋଡ୍‌, ସହର କୋଡ୍‌, ମୋବାଇଲ୍‌ ନେଟୱାର୍କ୍‌ କୋଡ୍‌, ମୋବାଇଲ୍‌ ଦେଶ କୋଡ୍‌, ସେଲ୍‌ ପରିଚୟ, ଦ୍ରାଘିମା ଓ ଅକ୍ଷାଂଶ ସୂଚନା, ସମୟ କ୍ଷେତ୍ର ସେଟିଂସ‌, ଭାଷା ସେଟିଂସ‌। ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଫୋନ‌ ସେଟିଂସ‌ (ସେଟିଂସ‌ - ଅନୁମତିଗୁଡ଼ିକ) ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର ସ୍ଥାନ ସୂଚନା ଆକସେସକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିପାରିବେ।

• ଲଗ୍‌ ସୂଚନା: ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଚର, ଆପ୍ସ‌ ଓ ୱେବସାଇଟ୍‌ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୁକୀଗୁଡ଼ିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଚିହ୍ନଟକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, IP ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକ, ନେଟୱାର୍କ୍‌ ଅନୁରୋଧ ସୂଚନା, ଅସ୍ଥାୟୀ ମେସେଜ୍ ଇତିହାସ, ମାନକ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଲଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକ, କ୍ରାଶ୍‌ ସୂଚନା, ସେବାଗୁଡ଼ିକ (ଯେପରି ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟ, ଆକସେସ୍‌ ସମୟ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟ, ଇତ୍ୟାଦି) ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଗ୍‌ ସୂଚନା।

• ଅନ୍ୟ ସୂଚନା: ପାରିବେଶିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ (ECV) (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ Mi ଆକାଉ‌ଣ୍ଟ୍‌ ID,‌ ଡିଭାଇସ୍ ID, ସଂଯୁକ୍ତ Wi-Fi ID ଓ ସ୍ଥାନ ସୂଚନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ)।

1.1.3 ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ସୋର୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ସୂଚନା

ଆଇନର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ସୋର୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ,

• ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜେକସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଥୋରାଇଜେସନ୍ ସହିତ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଠକେଇ ପ୍ରତିରୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବୈଧ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ସୋର୍ସଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା (ଯେପରି ଫୋନ‌ ନମ୍ବର)କୁ ବୈଧ କରିପାରୁ;

• ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇଡିଏଣ୍ଟିଫାୟର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ (ଯେପରି ଜଣେ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ IMEI/OAID/GAID) ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ;

• ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କ୍‌ ସେବାଗୁଡ଼ିକ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଏକ Xiaomi ସେବାକୁ ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ କରିବାକୁ ଏକ ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ) ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଯେପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ID ଓ ନିକନେମ୍, ଅବତାର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ;

• ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରୀ ଠିକଣା ଯାହା ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ mi.com ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କିଣିଥାନ୍ତି)।

1.1.4 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବା ସୂଚନା

ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁ ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଭାବେ ପରିଭାଷିତ ହୋଇନପାରେ। ଏମିତି ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁନଥିବା ସୂଚନା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁନଥିବା ସୂଚନା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ। ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁନଥିବା ଏକୀକୃତ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ, ଏମିତି ସୂଚନାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି:

• ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ସୃଷ୍ଟ ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ଡାଟା ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରୁ (ଉଦା. ଚିହ୍ନଟ-କରାଯାଇପାରୁନଥିବା ଡିଭାଇସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା, ପ୍ରତିଦିନର ବ୍ୟବହାର ଇଭେଣ୍ଟ, ପୃଷ୍ଠା ଆକସେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ପୃଷ୍ଠା ଆକସେସ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେସନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ);

• ନେଟୱାର୍କ ମନିଟରିଂ ଡାଟା (ଉଦା. ଅନୁରୋଧ ସମୟ, ଅନୁରୋଧର ସଂଖ୍ୟା ବା ତ୍ରୁଟି ଅନୁରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି);

• ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରାସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ (ଉଦା. ଆପ୍ଲିକେସନ କ୍ରାସ ପରେ ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟ ଲଗିଂ ଇତ୍ୟାଦି)।

ଏହିଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନାର ପ୍ରକାର ଓ ପରିମାଣ ଆପଣ କିପରି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ/କିମ୍ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓ ସେବାଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ସୂଚନା ଏକାଠି କରିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଜାଣିବା ଦରକାର କରିପାରୁ; ଏବଂ ସେଇ ଦିନରେ କିଏ ସକ୍ରିୟ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ବିଶ୍ଲେଷଣ ପାଇଁ ଏକୀକୃତ ଡାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ସୂଚନାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟାକୁ ଅଲଗା କରିବୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଡାଟା ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁନଥିବା ସୂଚନା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉ, ଏମିତି ମିଶାଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ମିଶାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

1.2 ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ/କିମ୍ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ ଓ ଅନ୍ୟ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ରହିଥାଏ:

• ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ/କିମ୍ବା ସେବାଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା, ପରିଚାଳନା, ଉନ୍ନତ ଓ ବିକଶିତ କରିବା, ଯେପରି ଡେଲିଭରୀ, ସକ୍ରିୟକରଣ, ଯାଞ୍ଚକରଣ, ବିକ୍ରୟ-ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଗ୍ରାହକ ସହାୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା।

• କ୍ଷତି ଓ ଠକେଇକୁ ନିବାରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଯେପରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ଏଣ୍ଟି-ଫ୍ରଡ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ: ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ; ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଓ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଡାଟା Xiaomiର ବୈଧ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ।

• ଡିଭାଇସ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଯେପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଠାଇବା, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରିବା (ଯେପରି ସୁଇପଷ୍ଟେକ୍‌)।

• ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା, ଯେପରି ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ କେତେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ଆଇନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନକରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଜରେ (ମେସେଜର ଶେଷରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପରି) ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ "ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରଗୁଡିକ" ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ।

• ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସୂଚନାର ବିକାଶ, ଡାଟା ବିଶ୍ଲେଷଣ ଓ ଗବେଷଣା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଣ-ଚିହ୍ନଟକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ମେସିନ୍‌ ଶିକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ମଡେଲ୍‌ ଆଲଗୋରିଦମ୍‌ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଏ।

•ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍‌ କରିବା, ଯେପରି ମୋମୋରୀ ବ୍ୟବହାର ବା ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ‌ଗୁଡ଼ିକର CPU ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା।

• ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନାକୁ ଷ୍ଟୋର୍‌ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା (ଯେପରି ବ୍ୟବସାୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ) କିମ୍ବା ଆମର ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା।

• Xiaomiର ବୈଧ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋସେସିଂ (ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତି GDPR ଅଧୀନରେ)। ବୈଧ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓ ସେବା ଭଲ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଂଚାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆମକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା; ଆମର ବ୍ୟବସାୟ, ସିଷ୍ଟମ, ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେବା, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା (ହରାଇବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଏଣ୍ଟି-ଫ୍ରଡ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମେତ); ଆଭ୍ୟନ୍ତୀଣ ପରିଚାଳନା; ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନା କରିବା; ଏବଂ ଏହି ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନ୍ୟ ବୈଧ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଏବଂ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପୁଣି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆମେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ରେକର୍ଡ କରିପାରୁ ଯେମତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରର ବାରମ୍ବାରତା, କ୍ରାସ ଲଗ୍ ସୂଚନା, ମୋଟ ବ୍ୟବହାର, ପାରଫରମାନ୍ସ ଡାଟା ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନର ସୋର୍ସ; ଡିଭାଇସକୁ ଅଣଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଭେଣ୍ଡର ଅନଲକ୍ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ Mi ଆକାଉଣ୍ଟ, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ଅପରେଟ୍ ହୋଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର IP ଠିକଣା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଡିଭାଇସ ସୂଚନା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁ।

• ଟାର୍ମିନାଲ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକାଲ୍ ଭାବେ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯାହା ଆମର ସର୍ଭର୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରିନଥାଏ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ନୋଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।

• ଆପଣଙ୍କ ସହମତି ସହ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ।

ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ଏଠାରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି (ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ରହିପାରେ):

• ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା Xiaomi ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା।

• ଆପଣଙ୍କ Mi ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଆମର ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆମର ୱେବସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ Mi ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସଂଗୃହୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ Mi ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।

• ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୟ ଅର୍ଡରକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା। ଇ-କମର୍ସ ଅର୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନାକୁ କ୍ରୟ ଅର୍ଡର ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକ୍ରୟ-ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକ, ଗ୍ରାହକ ସହାୟତା ଓ ପୁନଃ-ଡେଲିଭରୀକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଅର୍ଡର ନମ୍ବରକୁ ଡେଲିଭରୀ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଅର୍ଡର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ପାର୍ସଲ୍‌ ଡେଲିଭରୀର ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରାପ୍ତେଷୁଙ୍କ ସୂଚନା, ଯଥା ନାମ, ଠିକଣା, ଫୋନ‌ ନମ୍ବର, ଓ ଡାକ କୋଡ୍‌‌‌‌କୁ ଡେଲିଭରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ୍‌ ଟ୍ରାକିଂ ସୂଚନା ପଠାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍‌ ଠିକଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିଣାଯାଇଥିବା ଆଇଟମ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ଇନଭଏସ‌ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ୍‌ରେ କେଉଁ ଆଇଟମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।

• Mi କମ୍ୟୁନିଟୀରୋ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। Mi କମ୍ୟୁନିଟୀ ବା ଅନ୍ୟ Xiaomi ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ ପୃଷ୍ଠା ଡିସପ୍ଲେ, ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏବଂ Mi କମ୍ୟୁନିଟୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।

• MIUI ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା: (ଡିଭାଇସ ବା SIM କାର୍ଡ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା, GAID ନମ୍ବର, IMEI ନମ୍ବର, IMSI ନମ୍ବର, ଫୋନ ନମ୍ବର, ଡିଭାଇସ ID, ଡିଭାଇସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, MAC ଠିକଣା, ଡିଭାଇସ ପ୍ରକାର, ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ପାରଫରମାନ୍ସ ସୂଚନା, ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସୂଚନା ସହିତ ମୋବାଇଲ ଦେଶ କୋଡ୍, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ କୋଡ୍, ସ୍ଥାନ ଏରିଆ କୋଡ୍, ଏବଂ ସେଲ୍ ପରିଚୟ) MIUI ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

• ସକ୍ରିୟକରଣ ବିଫଳତାର କାରଣ ଖୋଜିବା। ସେବାର ନେଟୱାର୍କ୍‌ ଅପରେଟର୍‌ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ, ଏବଂ ସେହି ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ନେଟୱାର୍କ୍‌ ଅପରେଟର୍‌କୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା SIM କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟକରଣ ବିଫଳତା (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ଟ ମେସେଜ ସାର୍ଭିସ (SMS) ଗେଟୱେଏବଂ ନେଟୱାର୍କ୍‌ ବିଫଳତାଗୁଡ଼ିକୁ) ଆକସେସ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

• ଅନ୍ୟ MIUI ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆପଣ MIUI ସେବା ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା ସେଇ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ MIUI ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ ବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ସେବା ଯଥା ଡାଉନଲୋଡ୍‌, ଅପଡେଟ୍, ପଞ୍ଜିକରଣ ପରି ସାର୍ଭିସ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡିଂ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜିଂ ଇତିହାସକୁ ଆଧାର କରି ଥିମ୍‌ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୃତ ଥିମ୍‌ ସୁପାରିଶ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ।

• ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ଖୋଜିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ ହଜି ଯାଏ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, Xiaomiର ଡିଭାଇସ‌ ଖୋଜନ୍ତୁ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଫୋନ‌ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ଥାନ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଅବସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ, ଦୂରରୁ ଡାଟା ଲିଭାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଖୋଜିବେ, ସ୍ଥାନ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌ ଡିଭାଇସ୍‌ରୁ କ୍ୟାପଚର୍‌ କରାଯାଇଥାଏ; କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ସୂଚନା ସେଲ୍‌ ଟାୱାର୍ କିମ୍ବା Wi-Fi ହଟ୍‌ସ୍ପଟ୍‌ଗୁଡିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଫୋନ‌ ସେଟିଂସ୍‌‌‌‌‌ରେ (ସେଟିଂସ୍‌ - Mi ଆକାଉଣ୍ଟ୍‌ - Xiaomi କ୍ଲାଉଡ୍ - ଡିଭାଇସ୍‌ ଖୋଜନ୍ତୁ) ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଫିଚରକୁ ଚାଲୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ।

• ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ସୂଚନା ରେକର୍ଡ କରିବା। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୂଚନା ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକର ମେଟାଡାଟାରେ ସେଭ୍‌ ହେବ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଡିଭାଇସର କ୍ୟାମେରା ସେଟିଂସରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ।

• ମେସେଜିଂ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା (ଯଥା Mi ଟକ୍, Mi ମେସେଜ୍) । ଯଦି ଆପଣ Mi ଟକ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, Mi ଟକ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା ଏହି ସେବାକୁ ସକ୍ରିୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ମେସେଜ୍ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଚାଟ୍‌ ଇତିହାସ ପୁନଃ ଲୋଡ୍‌ କରିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍‌ ପାଇଁ ଚାଟ୍‌ ଇତିହାସକୁ ଷ୍ଟୋର୍‌ କରାଯାଇଥାଏ। ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ରାଉଟିଂ କରିବା ସମେତ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ (ପ୍ରେରକ ଓ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁଙ୍କ ଫୋନ‌ ନମ୍ବର ଓ Mi ମେସେଜ୍ IDଗୁଡ଼ିକ) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।

• ସ୍ଥାନ ଆଧାରିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। MIUI ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସଠିକ ବିବରଣୀ ଯଥା ପାଣିପାଗ ବିବରଣୀ, ସ୍ଥାନ ଆକସେସ୍‌ (Android ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅଂଶ ଭାବେ) ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ (ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ “ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ କିପରି ସେଆର୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ” ଦେଖନ୍ତୁ), ସ୍ଥାନ ସୂଚନାକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଆପଣ ସେଟିଂସରେ ସ୍ଥାନ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ଆପର ସ୍ଥାନ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ।

• ଡାଟା, ହାର୍ଡୱାୟାର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱାୟାର ବିଶ୍ଲେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁଭୂତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରି କେତେକ ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ ଫିଚର ଉପଭୋକ୍ତା ମୋବାଇଲ ଫୋନ, MIUI ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ Xiaomi ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଡାଟାକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବାକୁ Xiaomiକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଏହାରି ଫଳରେ କ୍ରାସ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବା ପରି ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁଭୂତିକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଏ। ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ Xiaomi ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡୱାୟାର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱାୟାର ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବ

• ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା। ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ଆପର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଅପ୍-କିପିଂ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଯେପରି ସୁରକ୍ଷା ସ୍କାନ୍‌, ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଭର୍‌, ବ୍ଲକଲିଷ୍ଟ, କ୍ଲିନର୍‌ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ/କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ (ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ "ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଆମେ କିପରି ସେଆର୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ" ଦେଖନ୍ତୁ)। ସୂଚନା (ଯାହା ଭାଇରସ୍‌ ସଂଜ୍ଞା ତାଲିକା ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ନୁହେଁ) ସୁରକ୍ଷା ସ୍କାନ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।

• ପୁସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। Xiaomi ପୁସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ Mi ଆକାଉଣ୍ଟ ID, GAID, FCM ଟୋକନ, Android ID, ଏବଂ Space ID (କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଫିଚର ଥିବା Xiaomi ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ) ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ପାରଫରମାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ Mi ନୋଟିଫିକେସନ ସେବା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱାୟାର ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ MIUIରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପଠାଇବା ବା ନୂତନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, ସେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଉପରୋକ୍ତ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା (ଆପ୍ ସଂସ୍କରଣ ID, ଆପ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନାମ), ଏବଂ ଡିଭାଇସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା (ମୋଡେଲ, ବ୍ରାଣ୍ଡ) ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓ ସେବାଗୁଡିକ ଏବଂ/କିମ୍ବା ଚୟନିତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଥିବା ପୁସ୍‌ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ (ଇମେଲ୍‌ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ)। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହମତିରେ କରାଯାଏ। ଆପଣ ସେଟିଂସରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିମ୍ବା Xiaomi ପୁସ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରି ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍‌/ୱେବସାଇଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରି ଆମ ଠାରୁ ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍କେଟିଂ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରନ୍ତି। ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ "ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରଗୁଡିକ" ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ।

• ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। Xiaomi ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇନଥିବା ଲଗଇନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ECV ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ।

• ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆମର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ Xiaomiକୁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିବା ଫିଡବ୍ୟାକକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବାକୁ Xiaomi ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗର ରେକର୍ଡକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଓ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥାଏ।

• ନୋଟିସ୍‌ ପଠାଇବା। ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ୍‌, ଯେପରି କ୍ରୟ ଏବଂ ଆମର ଚୁକ୍ତି ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୋଟିସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ଯେହେତୁ ଏହିଭଳି ସୂଚନା Xiaomi ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରାକସନ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଏହିଭଳି ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣ ମନା କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇନଥାଏ।

• ପ୍ରଚାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନ କରିବା। Xiaomiର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁଇପଷ୍ଟେକ୍‌, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ସମାନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ।

• ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୃତ ସେବା ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୃତ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେବା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଇମେଲ, ବା ଯେଉଁ ସୂଚନାରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବେ ସେସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ନଦେଇ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡିଏଣ୍ଟିଫାୟର ବ୍ୟବହାର କରୁ।

ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେବାଗୁଡ଼ିକ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଓ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଓ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା (ବିଭିନ୍ନ ସେବା କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌, ମୋବାଇଲ‌ ଫୋନ‌, ସ୍ମାର୍ଟ୍‌ TV, ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସୂଚନା ସମେତ) ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରୁ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଏକ Mi ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ Mi ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ଆହୁରିମଧ୍ୟ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହମତି ସହିତ (ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ), ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭୂତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଆମର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେବା ବା ଲେବଲ୍‌ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉପକରଣରୁ ସୂଚନା, ପ୍ରସ୍ତାବ, କଷ୍ଟମାଇଜ୍‌ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୃତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୂଚନାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିପାରୁ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୃତ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଆମର ଆପ୍ସ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରି ଏବଂ ସେଗମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରି (ସେଆର୍ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି) ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଗୋଟିଏ ବା ଅଧିକ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ତିଆରି କରୁ। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାପନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହମତିରେ କରାଯାଏ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୃତ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାର, ପ୍ରୋଫାଇଲିଂକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଏପରିକି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମାର୍କେଟିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିହିତ ସେଥିରୁ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ବାହାରି ଆସିବାର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି।

ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ମିଶ୍ରଣର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଓ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ଆମେ ଏହିଭଳି ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆମ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରୁ ସହମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଇ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ସେଟିଂସରେ (ସେଟିଂସ୍ > ପାସୱାର୍ଡ & ସୁରକ୍ଷା > ଗୋପନୀୟତା > ବିଜ୍ଞାପନ ସେବା ବା ସେଟିଂସ୍ > ପାସୱାର୍ଡ & ସୁରକ୍ଷା > ସିଷ୍ଟମ ସୁରକ୍ଷା > ବିଜ୍ଞାପନ ସେବା) ଏହାକୁ ଚାଲୁ ବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଆମକୁ https://privacy.mi.com/supportରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଥିବା ଅଲଗା ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ "ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରଗୁଡିକ" ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ।

2 କୁକୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

Xiaomi ଏବଂ ଆମର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁକୀ, ୱେବ୍ ବିକନ୍ ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ୍ ପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ “ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଆମେ କିପରି ସେୟାର୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ” ଦେଖନ୍ତୁ) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବାକୁ, ସାଇଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ, ୱେବସାଇଟ୍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏକାଠି କରିବାକୁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ତଥା ଏକାଠି ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିବାରେ, ଆମର ୱେବସାଇଟ୍‌ର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଲୋକମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିବାରେ, ତଥା ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ୱେବ୍‌ ସନ୍ଧାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ ସୁବିଧା ଦେବା ସହିତ ମାପିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ।

• ଲଗ୍ ଫାଇଲ୍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ଗୁଡ଼ିକ: ଆମେ ପ୍ରାୟ ୱେବସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏକାଠି କରୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗ୍‌ ଫାଇଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟୋର୍‌ କରିଥାଉ। ଏହି ସୂଚନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ପ୍ରୋଟୋକଲ (IP) ଠିକଣା, ବ୍ରାଉଜର୍‌ ପ୍ରକାର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ISP), ସୁପାରିଶ/ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍‌, ତାରିଖ/ସମୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଏବଂ/କିମ୍ବା କ୍ଲିକଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ ଡାଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଆମେ ଏହି ସ୍ୱତଃ ସଂଗୃହୀତ ଡାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍‌ କରିନଥାଉ।

• ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ-HTML5/ଫ୍ଲାସ୍: କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ HTML5 ବା ଫ୍ଲାସ ପରି ଲୋକାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅବଜେକ୍ଟ(LSO)ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମ ସାଇଟ୍‌ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ୱେବ୍‌ ବ୍ରାଉଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଡିସପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଆମେ ସହଭାଗୀ ହେଉଥିବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍‌ କରିବାକୁ HTML5 କିମ୍ବା ଫ୍ଲାସ୍‌ କୁକୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। HTML5 LSOଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଉଜର୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ଲାସ୍ କୁକୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ, ଦୟାକରି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

• ବିଜ୍ଞାପନ କୁକୀଗୁଡ଼ିକ: ଆମର ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଡିସପ୍ଲେ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥାଉ (ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ “ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ କିପରି ସେୟାର୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ” ଦେଖନ୍ତୁ)। ଆମର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ରୁଚି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଓ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କୁକୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ‌ ସ୍ପଷ୍ଟ ସହମତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏଇ ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କୁକୀ ସେଟିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଥିରୁ ଅପ୍ଟ-ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। https://preferences-mgr.truste.com.

• ମୋବାଇଲ ଆନାଲିଟିକ୍ସ: ଆମର ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟରମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆମେ ଆମର କେତେକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆନାଲିଟିକ୍ସ କୁକୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କେତେ ଥର ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଇଭେଣ୍ଟ୍‌, ମୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର, ପାରଫରମାନ୍ସ ଡାଟା ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ଭିତରେ କେଉଁଠି କ୍ରାସ‌ ହୋଇଛି, ଏମିତି ସୂଚନା ଏଇ କୁକୀଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମୋବାଇଲ୍‌ ଆପ୍ଲିକେସ‌ନ୍‌ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଉଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସହିତ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସଫ୍ଟୱାୟାର ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍‌ କରୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍‌ କରିନଥାଉ।

3 ଆମେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେଆର୍‌, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ

3.1 ସେଆର୍‌ କରିବା

ଆମେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିକ୍ରୟ କରିନଥାଉ।

ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାର ଆଧାରରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଅଫର୍‌ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ସେଥିରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ (ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି) ସହ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସେଆର୍‌ କରିପାରୁ। ଡାଟା ସେଆରିଂ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।

3.1.1 ଆପଣ ସକ୍ରିୟଭାବରେ ବାଛିଥିବା ବା ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାର ସେଆରିଂ

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ସହମତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସହମତି/ଅନୁରୋଧର ପରିସର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହ ସେଆର୍ କରିବୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ Mi ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ୱେବସାଇଟ୍‌ ବା ଆପ୍‌ରେ ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ କରନ୍ତି।

3.1.2 ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ସୂଚନା ସେୟାର୍‌ କରିବା

ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ସହ ଚଲାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମୟ-ସମୟରେ ଅନ୍ୟ Xiaomi ଆଫିଲିଏଟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେଆର୍ କରିପାରୁ।

3.1.3 ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ସେଆର୍ କରିବା

Xiaomi ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହ କାମ କରି Mi ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। Mi ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏଣ୍ଟିଣ୍ଟି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ Xiaomi ନିବେଶ କରିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। Xiaomi Mi ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା Mi ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ (ହାର୍ଡୱେର୍‌ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍‌ ଉଭୟ) ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ Xiaomi ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। Mi ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ Xiaomi ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ସମୟ ସମୟରେ Xiaomi ସହ ସୂଚନା ସେଆର୍‌ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ହାର୍ଡୱେୟାର୍‌ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଫିଚର୍ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁଭୂତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରୋସେସିଂର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ Xiaomi ଉଚିତ ପରିଚାଳନାଗତ ଓ ବୈଷୟିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଏନ୍‌କ୍ରିପ୍‌ସନ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ।

3.1.4 ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ସେଆର୍‌ କରିବା

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଆମର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସେଆର୍‌ କରିପାରୁ।

ଆମର ଡେଲିଭରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ସୁବିଧା, ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା Xiaomi ତରଫରୁ ବା ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିର ଗୋଟିଏ ବା ଅଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେଆର୍‌ କରିଵା କେବଳ ବୈଧ, ଆଇନଗତ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟେ। ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ଆଇନର ପାଳନ କରୁଥିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ Xiaomi ଉଚିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ସବ୍-ପ୍ରୋସେସର୍ ରହିପାରନ୍ତି।

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାପ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ (ଯେପରି ଆମର ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ର ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଗଣ)ଙ୍କ ସହ ସୂଚନା (ଅଣ-ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା) ମଧ୍ୟ ଏକୀକୃତ କରି ସେଆର୍‌ କରିପାରୁ। ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କଭରେଜ୍‌ର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌, ଆପ୍ଲିକେସନ୍,‌ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସୂଚନାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମେ ଆମର ସେବାଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେଆର୍‌ କରିପାରୁ, ଯେପରି କେତେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣୁଥିବା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜେକସନରେ ଥିବା ଏକ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା।

3.1.5 ଅନ୍ୟ

ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଇନତଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡିକ, ଲିଟିଗେସନ୍‌ ଏବଂ/ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ, Xiaomi ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଉପଯୁକ୍ତ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ।

ଆମର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବା ବା ଆମ ବ୍ୟବସାୟ, ଅଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବା ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ (ଠକାମୀର ସୂଚନା ମିଳିଲେ, ଫ୍ରଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ସମାଧାନ କରିବା, ପ୍ରଡକ୍ଟର ଅନାଧିକୃତ ଉପଯୋଗ, ଆମର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବା ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଵା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ), ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନାର ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। (ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଯେତିକି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ Xiaomi ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ)। ଏଥିରେ ପବ୍ଲିକ ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଦେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ; ଠକାମୀ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର ବିଶ୍ଵସନୀୟତା ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ।

ଏହା ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏହାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେଆର୍‌ କରିପାରୁ:

• ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଅଡିଟର୍, ଓକିଲ ବା ଏମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କହିଥାଉ; ଏବଂ

• Xiaomi ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୌଣସି ଏଣ୍ଟିଣ୍ଟି ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ଯେ କୌଣସି ବାସ୍ତବିକ ବା ସମ୍ଭାବିତ ସେଲ୍ ବା ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍‌ ଟ୍ରାଞ୍ଜେକସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ; ଏବଂ

• ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବା ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ, କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିସକ୍ଲୋଜର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି କରିବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ।

3.2 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍

Xiaomi ନିମ୍ନ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା କାହାକୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ ନାହିଁ:

• ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସହମତି ମିଳିଛି;

• ଯଦି Xiaomi ମିଶ୍ରଣ, ଅଧିଗ୍ରହଣ ବା ନିଜର ସମସ୍ତ ଆସେଟକୁ ବା ତାହାର କିଛି ଭାଗ ବିକ୍ରି କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତେବେ ମାଲିକାନାରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍/ବା ନିଜର ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌‌ରେ ବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନୋଟିସ୍‌ ଦେଇ ସୂଚିତ କରିବୁ;

• ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବୁ।

3.3 ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକାଶ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ Xiaomi ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବ:

• ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏକ ପ୍ରମୋସନ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବା ସୁଇପଷ୍ଟେକର ବିଜେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେବଳ ସୀମିତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ;

• ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ସହମତି ପାଇଛୁ, ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ ବା ପବ୍ଲିକ ଫୋରମ୍ ପରି ଆମର ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି; ଏବଂ

• ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବା ଉଚିତ କାରଣରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକାଶ: ଏଥିରେ ଆଇନ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲିଟିଗେସନ୍‌ ବା ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି।

4 ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ କିପରି ଷ୍ଟୋର୍‌ ବା ସୁରକ୍ଷିତ କରୁ

4.1 Xiaomiର ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ

ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଟୁ। ଅଣଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଆକସେସ, ପ୍ରକାଶ ବା ଅନ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର ରିସ୍କକୁ ଏଡ଼େଇବାକୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ ଏବଂ Xiaomi ୱେବସାଇଟଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଆଇନତଃ ଆବଶ୍ୟକ ଫିଜିକାଲ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ପଦ୍ଧତି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷା କରୁ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ Mi ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକସେସ୍ କଲାବେଳେ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଦୁଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଞ୍ଚକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାଛି ପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଆମର Xiaomi ଡିଭାଇସ ଏବଂ ଆମର ସାର୍ଭର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି, ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲେୟାର ସିକ୍ୟୁରିଟୀ (TLS) ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଆଲଗୋରିଦମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଉ।

ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷିତ ସାର୍ଭରରେ ଷ୍ଟୋର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁବିଧାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ କ୍ଲାଉଡ୍‌-ଆଧାରିତ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସେସ୍‌ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ଅଣଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଆକସେସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଜିକାଲ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି।

ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଉଁ। ଆମେ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ଉଚିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ଏହି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଚିତ ସୁରକ୍ଷାର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁ। ଏହା ସହିତ, ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଆକ୍ସେସ୍‌ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପନୀୟତାର ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିଗତ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ଅଧିନରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଆମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷାର ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଯଥୋଚିତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟୀ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।

ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଓ ଡାଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ ଡାଟା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂଚିତ କରି, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକର ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମର ସୁଚନା ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଓ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଅଡିଟ୍ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। Xiaomi ସୂଚନା ସିଷ୍ଟମ ଇନଫରମେସନ ସିକ୍ୟୁରିଟୀ ମେନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (ISMS)ର ISO/IEC 27001:2013 ସାର୍ଟିଫିକେସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। Xiaomi e-କମର୍ସ ଏବଂ Mi ହୋମ୍ IoT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର୍ସନାଲ ଇନଫରମେସନ ମେନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (PIMS) ପାଇଁ ISO/IEC 27701:2019 ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। MIUI ପବ୍ଲିକ କ୍ଲାଉଡ ପର୍ସନାଲ ଇନଫରମେସନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ISO/IEC 27018:2019 ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।

4.2 ଆପଣ କ’ଣ କରିପାରିବେ

ଅନ୍ୟ ୱେବସାଇଟରେ ପାସୱାର୍ଡ୍ ଚୋରି ହେଲେ Xiaomiରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ (ଆପଣ ଅଧିକାର ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ) ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ୍ ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ନକରି ଆପଣ Xiaomi ପାଇଁ ଏକ ୟୁନିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଯାଞ୍ଚକରଣ କୋଡ୍ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ (ନିଜକୁ Xiaomi ଗ୍ରାହକ ସେବା ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ)। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ Mi ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପଭୋକ୍ତା ଭାବେ ଆମର Xiaomi ୱେବସାଇଟରେ ଲଗଇନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ କାହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଟାରମିନାଲରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେସନ ସମାପ୍ତିରେ ସାଇନ୍ ଆଉଟ କରିବା ଉଚିତ।

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ରଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଫଳତାରେ ତୃତୀୟପକ୍ଷ ଆକସେସ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷତି ପାଇଁ Xiaomi ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ନଥାଇ ବ୍ୟବହାର ବା ସୁରକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

4.3 ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଅନ୍ୟ ଫିଚର୍‌ ଆକସେସ୍ କରିବା

ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଇମେଲ, SMS ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ Wi-Fi ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥିତି ଆଦି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପରି କେତେକ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକ ଆକସେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକୁ ରନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଡିଭାଇସରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତିଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ବା ଆମକୁ https://privacy.mi.com/supportରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତିକୁ ରିଭୋକ୍ କରିପାରିବେ।

4.4 ରିଟେନସନ୍ ନୀତି

ଆମେ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ରଖୁ। ବିସ୍ତୃତ ରିଟେନସନ୍ ପିରିଅଡଗୁଡିକର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସେବା ବା ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସଂଗ୍ରହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅପସାରଣର ଅନୁରୋଧକୁ ଆମ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ପରେ, ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବାର ସଞ୍ଚାଳନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ରଖିବା ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଡିଲିଟ୍ ବା ବେନାମୀ କରିଥାଉ। ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ଆମେ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟାର ଚିହ୍ନିତ ବର୍ଗ, ପ୍ରକାର ବା ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥାଉଁ ତାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏଇ ରିଟେନସନ ପିରିୟଡ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଉ:

• ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟାର ପରିମାଣ, ଗୁଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା

• ଅଣଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବହାର ବା ଡିସକ୍ଲୋଜରରୁ କ୍ଷତିର ରିସ୍କ

• ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେକ ଡାଟା କେତେ ସମୟ ଦରକାର କରୁ

• ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା କେତେ ସମୟ ସଠିକ ଏବଂ ଅପଟୁଡେଟ୍ ରହିବ

• ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇନଗତ କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା କେତେ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ

• କୌଣସି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗତ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ରିପୋର୍ଟିଂ ବା ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା କେତେ ସମୟ କେତେକ ରେକର୍ଡ ରହିପାରିବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ।

ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟକ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗବେଷଣା ବା ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିପାରେ। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନର ଅନୁମତିରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସୂଚନାକୁ Xiaomi ନିଜର ମାନକ ରିଟେନସନ୍ ଅବଧି ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିପାରେ, ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ସଂଗ୍ରହର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ସମ୍ଵନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ।

5 ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା

5.1 ସେଟିଂସ୍‌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା

Xiaomi ଜାଣେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋପନୀୟତା ସମସ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରୋସେସିଂକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ Xiaomi ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇଥାଉଁ:

• ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆକସେସ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟଗଲ୍ ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ କରିବା;

• Mi ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍‌ ଇନ୍‌ ଏବଂ ଲଗ୍‌ ଆଉଟ୍‌ କରିବା;

• Xiaomi କ୍ଲାଉଡ୍‌ ସିଙ୍କ୍‌ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ‌ ପାଇଁ ଟଗଲ୍‌ ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ କରିବା; ଏବଂ

• Xiaomi କ୍ଲାଉଡ୍‌‌ରେ ଷ୍ଟୋର୍‌ କରାଯାଇଥିବା ଯେ କୌଣସି ସୂଚନାକୁ https://i.mi.com ରେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବା;

• ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟଗଲ ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ କରିବା। MIUI ସିକ୍ୟୁରିଟୀ ଆପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ।

ଉପରଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ https://privacy.mi.com/supportରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି।

5.2 ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର

ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଆଧାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆମ ତରଫରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ଯେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଆକ୍ସେସ୍‌ କରିବା, ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଅପସାରଣ କରିବାର (ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଧିକାର) ଅଧିକାର ରହିଥାଇପାରେ (ଏହାପରେ ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ)। ଏଇ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଏବଂ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବ।

ଆପଣ https://account.xiaomi.com ରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍‌‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ କରି ଆପଣଙ୍କର Mi ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ବିବରଣୀ ଆକସେସ୍‌ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍‌ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ https://privacy.mi.com/supportରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

ଯଦି ତାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରେ, ତେବେ ଆମକୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ:

(1) ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ Xiaomiର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଲିଖିତ ରୂପେ ହେବା ଉଚିତ (ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୌଖିକ ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି);

(2) ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଡାଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବା ଡାଟା ସବଜେକ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବୁ।

ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ:

• ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କିପରି କରୁ, ଏ ବିଷୟରେ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଆପଣ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ।

• ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତାର ଆଧାରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟାର ଏବ କପି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ। ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ସୂଚନାର ଯେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ, ଆମେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଆଇନ ଆଧାରରେ ବା ଆଇନର ଯଦି ଅନୁମତି ମିଳେ ପ୍ରକୃତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍‌ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧାରରେ ଉଚିତ ଶୁଳ୍କ ନେଇପାରୁ।

• ଯଦି ଆମେ ରଖିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଯେ କୌଣସି ସୂଚନା ଭୁଲ୍ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସଠିକ‌ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି।

• ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ବା ବାହାର କରିବାର ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ତାହାକୁ ରଖିବାର ବିଶେଷ କାରଣ ନଥିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଇବା ଅନୁରୋଧର କାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଏଥିରେ ବୈଷୟିକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଏବଂ/ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୀମିତତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ସୂଚନା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇନପାରୁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକ୍‌ଅପ୍‌କୁ ଡିଲିଟ୍ ବା ବେନାମୀ ନକରାଯାଉଛି ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ଏହାକୁ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିବୁ।

• ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋସେସିଂ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି (ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ମିଶାଇ) ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନ ଆଧାରରେ ପ୍ରୋସେସିଂ (ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ସହିତ) କରିବା ହେଉଛି ଆମର ବୈଧ ସ୍ୱାର୍ଥ।

ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଇନ ଅନୁସାରେ:

• ଆମ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍‌ କରିବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ଅନୁରୋଧର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ଯଦି କାରଣଗୁଡ଼ିକ GDPR ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଆମେ GDPR ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସିଂର ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ଉଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ।

• ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ସ୍ଵଚାଳିତ ପ୍ରୋସେସିଂ, ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବୀ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅଧିନରେ ନ ଆସିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି।

• ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସାଧାରଣଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଫର୍ମାଟରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡାଟା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି (ଡାଟା ପୋର୍ଟେବିଲିଟି)।

ଆମେ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବାକୁ ମନା କରିବାର ବା ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧରେ ଏକଜେମ୍ପସନ୍ ଲାଗୁ ହୁଏ ତାହା ଆଂଶିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବା ଅନ୍ୟଥା ଏମିତି କରିବାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଯେମତି ଅନୁରୋଧର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯଦି କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଟେ ବା ତାହା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର କରେ। କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଏକ ଫି ଲାଗୁ କରିପାରୁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସୂଚନାକୁ ଡିଲିଟ କରିବାର କେତେକ ଅଂଶ ସୂଚନାକୁ ଆଇନତଃ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅସମର୍ଥ କରେ, ଆଇନତଃ ଦାବି ବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅଧୀନସ୍ଥ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅସମର୍ଥ କରେ. ତେବେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।

5.3 ସହମତି ଉଠାଇନେବା

ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରି କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସହମତି ଉଠାଇ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ/ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆମକୁ https://privacy.mi.com/support ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଅନୁରୋଧ ହେବାର ଯଥୋଚିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବୁ ଏବଂ ତା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ।

ଆପଣଙ୍କ ସହମତି ଫେରାଇ ନେବାର ସୀମାର ଆଧାରରେ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ Xiaomiର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସହମତି ଉଠାଇନେବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହମତିର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହମତି ବା ଅଥେୋରାଇଜେସନ ଉଠାଇନେବା ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ପରିଚାଳନାର ବୈଧତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ।

5.4 କୌଣସି ସେବା ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ବାତିଲ୍ କରିବା

ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବା ବାତିଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ https://privacy.mi.com/supportରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣ Mi ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାତିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବାତିଲ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ Xiaomiର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାତିଲ କରିବା ବାରଣ ବା ବିଳମ୍ଵିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଶି ରହିଛି ଯେପରି Mi ମ୍ୟୁଜିକର ଅନପେଡ୍ ସଦସ୍ୟ ସେବା, ଥିମ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଥିମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର Mi ଫାଇନାନ୍ସରେ ଦେବାକୁ ଥିବା ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ସମର୍ଥନ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ Xiaomi ରେ ସାଇନ୍‌ ଇନ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଆକାଉଣ୍ଟର ବାତିଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

6 ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଏ

Xiaomi ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଅପରେଟିଂ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ ଇନ‌ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ପ୍ରୋସେସ୍‌ କରେ ଏବଂ ତାହାର ବ୍ୟାକ୍‌ ଅପ୍‌ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, Xiaomiର ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ର ଚାଇନା, ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ଋଷିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହିଛି। ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇପାରେ।

ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ତୃତୀୟପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍‌ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ନ୍ୟାୟାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ସମାନ ମାନକରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରେ ବା କରିନପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିସ୍କ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିର ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ।

ବିଶେଷ ଭାବରେ,

• ଆମେ ମେନ୍‌ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଏବଂ ସଂଚାଳନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ତାହା ସେହି ମ୍ୟାନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଇନା ସ୍ଥିତ ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ, ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରସ-ବୋର୍ଡର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବ୍ୟତୀତ।

• ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଋଷିଆ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂଚାଳନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ତାହା ଋଷିଆ ସ୍ଥିତ ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍‌ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଋଷିୟ ଆଇନରେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରସ-ବୋର୍ଡର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବ୍ୟତୀତ।

• ଆମେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଏବଂ ସଂଚାଳନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ତାହା ଭାରତ ସ୍ଥିତ ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର୍‌ ହୋଇଥାଏ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଆମର ସହଯୋଗୀ ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ଆଇନର ଅନୁପାଳନ କରିବୁ। ଆମେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ଏପରି ସମସ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗୁ କରି ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ପାଳନ କରେ। ଆପଣ ଆମ ସହ https://privacy.mi.com/supportରେ ସମ୍ପର୍କ କରି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଷେତ୍ର (EEA) ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ Xiaomi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ B.V. ଡାଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍‌ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ Xiaomi ସିଙ୍ଗାପୁର Pte. Ltd. ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ । ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ "ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ" ବିଭାଗରେ ପାଇପାରିବେ।

ଯଦି EEAରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା Xiaomi କୌଣସି Xiaomi ଗୋଷ୍ଠୀର ଏଣ୍ଟିଟି ବା EEA ବାହାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହ ସେଆର୍ କରେ, ତେବେ ଆମେ EU ମାନକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କ୍ଲଜ୍ ବା GDPRରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ଆପଣ ଆମଠାରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଗୋଟିଏ କପି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ https://privacy.mi.com/supportରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ।

7 ନାବାଳକ/ନାବାଳିକାର ସୁରକ୍ଷା

ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବାର ବ୍ୟବହାରକୁ ତଦାରଖ କରିବା ବାପାମା ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରୁ। କିନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖଭାବରେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ସେବାର ଅଫର୍ କରୁ ନାହୁଁ ବା ଆମେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ମାର୍କେଟିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହୁଁ।

ଯଦି ଆପଣ ବାପାମା ବା ଅଭିଭାବକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାବାଳକ/ନାବାଳିକା Xiaomiକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଯେ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଇଛି ଏବଂ ନାବାଳକ/ନାବାଳିକା ଜଣକ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ Xiaomi ସେବାଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଆମକୁ https://privacy.mi.com/supportରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

8 କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ମୁଁ ସହମତ ହେବି କି?

ଆମର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା Xiaomi ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବାର ଆଧାରରେ, ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଭଏସ୍‌ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ସେବା, କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋସେସିଂ, ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍, ସିଷ୍ଟମ କ୍ଲିନିଂ, ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ, ଗେମିଂ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଦେୟ ପ୍ରୋସେସିଂ, ମ୍ୟାପ୍ ନାଭିଗେସନ୍,‌ ସେଆରିଂ, ପୁସ୍, ସୂଚନା ଫିଲ୍ଟରିଂ, ଇନ୍‌ପୁଟ୍‌ ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌‌ର ଲିଙ୍କ୍‌ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କିଛି SDK, API, ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ଆକସେସ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ ଯେ ଆପଣ ତୃତୀୟପକ୍ଷ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଆମର ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କଠୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ସେବାଗୁଡ଼ିକରୁ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଇଟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ ହେବନାହିଁ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ, ଏହାର ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଚେକ୍‌-ଆଉଟ୍‌ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚେକ୍‌ ଆଉଟ୍‌ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ MIUI ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କାନ୍ ଫିଚର୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ସେବାର ଆଧାରରେ ନିମ୍ନରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଗୁ ହେବ:

• Avastର ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ନୀତି: https://www.avast.com/privacy-policy

• Antiy ମୋବାଇଲ ସୁରକ୍ଷା AVL SDKର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Tencentର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://privacy.qq.com

ଆପଣ MIUI ସୁରକ୍ଷା ଆପରେ କ୍ଲିନର୍ ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ Tencentର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ: https://privacy.qq.com

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ MIUI ର କୌଣସି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ସେବାର ଆଧାରରେ ନିମ୍ନରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଗୁ ହେବ:

• Googleର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.google.com/policies/privacy

• Facebookର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ Google ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ Google ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ: https://policies.google.com/privacy

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମ୍ପାଦନ କରୁ, ଆପ୍ କ୍ରାସ୍ ରେଟ୍ ମନିଟର୍ କରୁ, ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗାଇଥାଉ, ଆମେ Firebase ପାଇଁ Google Analytics ବା Google Inc ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ Firebase Analytics ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆପଣ Google Firebase ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବିଷୟରେ ଏଠି ଅଧିକ ପଢ଼ିପାରିବେ: https://policies.google.com/privacy ଏବଂ https://www.google.com/policies/privacy/partners/

ଯେ କୌଣସି MIUI ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ସରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସାର୍ଭ କରିବାକୁ, ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ କ୍ଲିକ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ବା ୱେବସାଇଟ ବା ଆପ୍ସରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସୃଷ୍ଟ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି।

• Googleର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.google.com/policies/privacy

• Facebookର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Unityର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Vungleର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://vungle.com/privacy/

• IronSourceର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• Applovinର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.applovin.com/privacy/

• Chartboostର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Mopubର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• Mytargetର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://legal.my.com/us/mytarget/

• Yandexର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://yandex.com/legal/privacy/

• Tapjoyର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• AdColonyର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରାକସନର ମେଟ୍ରିକ୍ସ (ଯଦି କିଛି ଥାଏ) ସମେତ ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି ତୃତୀୟପକ୍ଷ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସେଆର୍ କରିପାରୁ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା MIUI ସିଷ୍ଟମ ଆପ୍ସ ଅନୁସାରେ, ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ:

• Adjustର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• Appsflyerର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Affiseର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://affise.com/privacy-policy/

• Miaozhenର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Nielsenର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 ଆମେ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି କିପରି ଅପଡେଟ୍‌ କରୁ

ବ୍ୟବସାୟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଓ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ଯେମିତି ଇମେଲ (ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇମେଲ) ଜରିଆରେ ଜଣାଇବୁ ବା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ Xiaomi ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ବା ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ସୂଚନାକୁ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିସରେ ବା ୱେବସାଇଟରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆମର ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉପରେ ନବୀନତମ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌, ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ/ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍‌‌ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଆପଣଙ୍କର ଅବିରତ ବ୍ୟବହାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବ। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁଁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କଠୁଁ ପୁଣି ସହମତି ନେବୁ।

10 ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବା Xiaomiର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରକାଶ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ https://privacy.mi.com/supportରେ ବା ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଆମର ଠିକଣାରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଆକସେସ୍ କରିବା ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋପନୀୟତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅନୁରୋଧ ପାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମର ଏକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟିମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ ହିଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିପାରୁ।

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସମ୍ୱନ୍ଧରେ ଆମଠାରୁ ଆପଣ ପାଉଥିବା ଉତ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ରେଗୁଲେଟୋରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ମତାମତ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତିର ଆଧାରରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌‌ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

ଭାରତର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ବା ସୂଚନାର ପ୍ରୋସେସିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ:

ନାମ: ବିଶ୍ୱନାଥ ସି

ଟେଲିଫୋନ: 080 6885 6286, ସୋମ-ଶନି : 9 AM ରୁ 6 PM

ଇମେଲ: grievance.officer@xiaomi.com

ୟୁରୋପୀୟ ଇକୋନୋମିକ ଏରିଆ (EEA)ର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ:

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

ଆମର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ!

ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନୂତନ ଅଟେ

ଆମେ ନିମ୍ନପ୍ରକାରେ ଅନେକ ଅପଡେଟ୍ କରିଛୁ:

• ଆମେ ଆମର କେତେକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିଛୁ।

• ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତୃତୀୟପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା କେତେକ ସୂଚନା ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିଛୁ।

• ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁନଥିବା ସୂଚନାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେବିଷୟରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ।

• ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ଅପଡେଟ୍ କରିଛୁ, ଆମର ବୈଧ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁସ୍ ସେବାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ କରୁ, ସେବିଷୟରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ।

• ଆମେ ଡାଟା ରିଟେନସନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ।

• ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ।