Languages

Polityka Prywatności Xiaomi

Nasza Polityka prywatności została zaktualizowana 4 września 2019 roku.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi procedur ochrony prywatności i kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.

Informacje o nas

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. i jej firmy partnerskie w ramach Grupy Xiaomi (dalej nazywane "Xiaomi", "my", "nasze" lub "nas") bardzo poważnie traktują sprawy związane z Twoją prywatnością. Niniejszą Politykę Prywatności stworzono z myślą o Tobie, dlatego tak ważne jest, abyś w pełni zrozumiał nasze procedury gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także miał całkowitą pewność, że sprawujesz pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi przekazanymi Xiaomi.

O Polityce Prywatności

Z wyjątkiem określonych produktów lub usług Xiaomi zapewniających niezależną politykę prywatności, niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich urządzeń Xiaomi, witryn internetowych lub aplikacji, które odwołują się do niniejszej Polityki Prywatności lub łączą się z nią. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Xiaomi gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przetwarza i chroni wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz lub które od Ciebie zbieramy, gdy korzystasz z naszych produktów i usług znajdujących się na stronach internetowych (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) oraz naszych aplikacji, które oferujemy na urządzeniach mobilnych. Jeśli produkt Xiaomi zapewnia osobną Politykę Prywatności, oddzielna Polityka Prywatności otrzyma priorytetowe zastosowanie, podczas gdy niepokryta część będzie podlegać warunkom niniejszej Polityki Prywatności. Ponadto, sposoby, w jaki określone produkty i usługi gromadzą oraz przetwarzają dane osobowe, mogą się różnić w zależności od modelu, wersji usługi lub regionu. Zalecamy zapoznanie się z oddzielną Polityką Prywatności.

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby, na podstawie tych samych informacji lub z tych informacji w połączeniu z innymi informacjami, do których Xiaomi posiada dostęp na temat danej osoby, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez obowiązujące przepisy prawne w Twoim regionie. Będziemy wykorzystywali Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.

Jak możemy Ci pomóc

Pragniemy tego, co najlepsze dla wszystkich naszych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z naszą praktyką przetwarzania danych, opisaną w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt privacy@xiaomi.com w celu rozwiązania konkretnych problemów. W razie potrzeby, chętnie odpowiemy na Twoje pytania. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii ochrony danych osobowych lub ich wykorzystania, które nie zostały przez nas zadowalająco rozwiązane, należy skontaktować się z amerykańskim niezależnym podmiotem świadczącym usługi w zakresie rozstrzygania sporów (bezpłatnie), korzystając z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1 Jakie informacje są przez nas gromadzone i jak z nich korzystamy?

1.1 Jakie informacje są przez nas gromadzone

Abyś mógł korzystać z naszych usług, prosimy Cię o udostępnienie swoich danych osobowych, które będą niezbędne do ich świadczenia. Zbieramy tylko te informacje, które są niezbędne do określonych, konkretnych, jednoznacznych i legalnych celów i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Posiadasz prawo, aby zdecydować o tym, czy chcesz podać informacje, których wymagamy; niemniej jednak w większości przypadków, jeśli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć naszych produktów, usług lub odpowiedzieć na Twoje pytania.

W zależności od wybranej usługi możemy zbierać następujące rodzaje informacji:

1.1.1 Informacje, które nam przekazujesz:

Możemy zbierać wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, co jest niezbędne dla wybranej przez Ciebie usługi. Na przykład, możesz podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres dostawy, zamówienie, dane do faktury, numer konta bankowego, nazwę właściciela konta, numer karty kredytowej i inne informacje, jeśli korzystasz z usług detalicznych mi.com; możesz synchronizować materiały lub dane, jeśli korzystasz z usług Chmury Xiaomi; możesz podać płeć, informacje dotyczące bezpieczeństwa i inne, jeśli utworzysz konto; możesz swobodnie podawać aktualny tytuł zawodowy, wykształcenie i wszelkie inne informacje związane z Twoją działalnością społeczną, jeśli korzystasz z MIUI Forum lub innej platformy Xiaomi.

1.1.2 Informacje gromadzone przez nas podczas korzystania z usług

• Informacje związane z urządzeniem lub kartą SIM. Na przykład, numer IMEI, numer GAID, numer IMSI, adres MAC, numer seryjny, wersja i typ MIUI, wersja ROM, wersja Androida, identyfikator Android, ID miejsca, operator karty SIM i jej obszar lokalizacji, informacje na ekranie, informacje o klawiaturze urządzenia, dane producenta urządzenia i nazwa modelu, czas aktywacji urządzenia, operator sieci, typ połączenia, podstawowe informacje o sprzęcie i informacje o użytkowaniu (takie jak procesor, pamięć, zużycie baterii, rozdzielczość ekranu i temperatura urządzenia, model obiektywu aparatu).

• Informacje o użytkowniku, które mogą być przypisywane przez zewnętrznych dostawców usług: możemy gromadzić i wykorzystywać informacje, takie jak identyfikator reklamowy użytkownika przydzielony przez zewnętrznych dostawców usług i parterów biznesowych.

• Informacje związane z korzystaniem z aplikacji, w tym podstawowe informacje o aplikacji, takie jak lista aplikacji, informacje o identyfikatorze aplikacji, wersja SDK, ustawienia aktualizacji systemu, ustawienia aplikacji (region, język, strefa czasowa, czcionka) i aplikacja rejestr stanu (np. pobieranie, instalowanie, aktualizowanie, usuwanie).

• Informacje generowane podczas korzystania z usługi, takie jak odznaki, oceny, informacje o logowaniu i rejestry przeglądania w serwisie MIUI Forum; Twoje wiadomości na MIUI Forum (widoczne tylko dla stron wysyłających i odbierających); treść push generowana podczas korzystania z usług Mi Push; Twoja aktywność (taka jak klikanie, przeglądanie itp.) w przypadku usług reklamowych.

• Informacje o lokalizacji (tylko w przypadku określonych usług/funkcji): różne rodzaje informacji związanych z Twoją dokładną lub przybliżoną lokalizacją, jeśli korzystasz z usług związanych z lokalizacją (oprogramowanie nawigacyjne, oprogramowanie pogodowe i oprogramowanie z funkcją lokalizowania urządzeń). Na przykład region, kod kraju, kod miasta, kod sieci komórkowej, mobilny kod kraju, identyfikacja komórki, informacje o długości i szerokości geograficznej, ustawienia strefy czasowej, ustawienia języka. Informacje o lokalizacji każdej aplikacji możesz wyłączyć w dowolnym momencie w Ustawieniach telefonu (Ustawienia - Uprawnienia).

• Informacje z dziennika: informacje o funkcjach i aplikacjach używanych przez użytkownika oraz odwiedzanych witrynach. Na przykład pliki cookie i inne technologie anonimowego identyfikatora, adresy IP, informacje o żądaniach sieciowych, historia wiadomości tymczasowych, standardowe dzienniki systemowe, informacje o awariach, informacje rejestrowania generowane przy użyciu usług (takie jak czas rejestracji, czas dostępu, czas aktywności itp.).

• Inne informacje: wartość charakteryzująca środowisko (Environmental Characteristics Value — ECV), tzn. wartość wygenerowana na podstawie identyfikatora konta Xiaomi, identyfikatora urządzenia telefonicznego, identyfikatora sieci Wi-Fi oraz lokalizacji.

1.1.3 Informacje ze źródeł zewnętrznych

Jeśli takie działanie jest zgodne z prawem, będziemy zbierać informacje o Tobie ze źródeł zewnętrznych. Na przykład:

• w przypadku niektórych usług, które obejmują między innymi rachunki oraz transakcje finansowe; możemy zatwierdzić za Twoją zgodą informacje dostarczone przez Ciebie (np. numer telefonu) za pośrednictwem legalnych źródeł zewnętrznych w celach bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom;

• możemy otrzymać wyznaczone symbole identyfikatora (takie jak IMEI od reklamodawcy) w celu świadczenia usług reklamowych dla Ciebie;

• możemy również uzyskać pewne informacje, takie jak identyfikatory kont i pseudonimy z serwisów społecznościowych innych firm (np. w przypadku korzystania z konta sieci społecznościowej w celu zalogowania się do usługi Xiaomi);

• informacje o Tobie, które udostępnili nam inni (np. Twój adres dostawy, który inni użytkownicy mogą nam przekazać przy zakupie produktów za pośrednictwem usług mi.com).

1.1.4 Informacje niemożliwe do zidentyfikowania

Możemy również zbierać inne rodzaje informacji, które nie są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą, i które nie mogą być zdefiniowane jako dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Takie informacje mogą obejmować dane statystyczne generowane podczas korzystania z określonej usługi (np. informacje związane z urządzeniem niemożliwe do zidentyfikowania, dzienne zdarzenia użytkowania, zdarzenia związane z dostępem do strony i czasem dostępu, zdarzenia sesji); dane monitorowania sieci (np. czas żądania, liczba żądań lub błąd żadania itp.); awarie aplikacji. Celem takiego gromadzenia jest ulepszenie świadczonych przez nas usług. Rodzaj i ilość zebranych informacji zależy od sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów i/lub usług.

Zbieramy informacje takie, jak unikalne identyfikatory urządzeń, modele urządzeń, numery wersji systemu i informacje o Twoich działaniach na naszych stronach internetowych lub aplikacjach mobilnych. Gromadzimy tego rodzaju informacje, aby dostarczyć Ci bardziej przydatne informacje oraz ustalić, które części naszych stron internetowych, produkty i usługi najbardziej Cię interesują. Tego rodzaju zagregowane dane nie są danymi osobowymi, ponieważ nie można ich użyć do zidentyfikowania Ciebie. Jeśli jednak połączymy dane nieosobowe z danymi osobowymi, takie informacje będą traktowane jako dane osobowe.

1.2 Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe

Celem gromadzenia danych osobowych jest dostarczenie produktów/lub usług oraz zapewnienie, że przestrzegamy obowiązujących przepisów, regulacji i innych wymogów prawnych. To uwzględnia:

• Dostarczanie, przetwarzanie, utrzymywanie, ulepszanie i rozwijanie naszych produktów i/lub usług dla Ciebie, takich jak dostawa, aktywacja, weryfikacja, obsługa posprzedażowa, obsługa klienta i reklama.

• Wdrażanie i utrzymywanie zabezpieczeń w celu zapobiegania stratom i oszustwom, takich jak pomoc w identyfikacji użytkowników, weryfikacja tożsamości użytkownika. Wykorzystujemy Twoje informacje do celów zwalczania nadużyć finansowych tylko wtedy, gdy spełnione są następujące dwa warunki: wystąpiła konieczność; a dane wykorzystywane do oceny są zgodne z uzasadnionymi interesami Xiaomi w celu ochrony użytkowników i usług.

• Obsługa sprzętu, zapewnienie usług, odpowiadanie na pytania lub prośby, uwzględniając odpowiadanie na zapytania klientów, wysyłanie powiadomień o systemie i aplikacjach, zarządzanie Twoimi działalnościami takimi jak loterie.

• Prowadzenie odpowiednich działań promocyjnych, takich jak dostarczanie materiałów marketingowych i promocyjnych oraz aktualizacji. Pod warunkiem, że obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, możesz zrezygnować z otrzymywania określonych materiałów promocyjnych korzystając z metody podanej w wiadomości (takiej jak link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole wiadomości). Zobacz także „Twoje Prawa” poniżej.

• Dostarczanie spersonalizowanych usług i treści. Możemy polecać spersonalizowane produkty, usługi i działania, w tym reklamy, na podstawie informacji generowanych podczas korzystania z naszych produktów i usług, takich jak historia zakupów, historia przeglądania stron internetowych i lokalizacja geograficzna. Masz prawo do zrezygnowania w dowolnym momencie z otrzymywania spersonalizowanych reklam i sprzeciwienia się profilowaniu, w tym przeprowadzanych w celach marketingu bezpośredniego. Aby tego dokonać, możesz włączyć lub wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie w Ustawieniach telefonu (Ustawienia - Dodatkowe ustawienia - Prywatność - Usługi reklamowe) lub skontaktuj się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com. Zobacz także „Twoje prawa” poniżej.

• Pozwalanie użytkownikowi na publikowanie komentarzy na publicznym forum.

• Cele wewnętrzne, takie jak analiza danych, badania i opracowywanie informacji statystycznych związanych z korzystaniem z naszych produktów lub usług w celu ulepszenia naszych produktów lub usług. Na przykład, szkolenie w zakresie uczenia maszynowego lub algorytmu modelowego odbywa się po przetworzeniu identyfikacji.

• Optymalizacja wydajności urządzenia, poprzez analizę wykorzystania pamięci lub wykorzystanie procesora w aplikacji.

• Przechowywanie i utrzymywanie związanych z Tobą informacji dla naszych operacji biznesowych (takich jak statystyki biznesowe) lub wypełnianie naszych zobowiązań prawnych.

• Świadczenie lokalnych usług, które nie wymagają komunikacji z naszymi serwerami, takich jak korzystanie z usługi Notatki na urządzeniu.

• Inne cele za Twoją zgodą.

Oto bardziej szczegółowe przykłady wykorzystania przez nas informacji (które mogą obejmować dane osobowe):

• Aktywowanie i rejestrowanie zakupionych przez Ciebie produktów lub usług Xiaomi.

• Tworzenie i utrzymywanie konta Xiaomi. Dane osobowe zgromadzone podczas tworzenia konta Xiaomi na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem naszych urządzeń mobilnych służą do tworzenia osobistego konta Xiaomi i profilu strony.

• Przetwarzanie Twojego zamówienia. Informacje dotyczące zamówień e-commerce są wykorzystywane do przetwarzania zamówienia zakupu i powiązanych usług posprzedażowych, w tym obsługi klienta i ponownej dostawy. Ponadto, numer zamówienia zostanie użyty do sprawdzenia zamówienia u partnera dostawy, a także do zarejestrowania dostawy paczki. Informacje o odbiorcy, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i kod pocztowy, zostaną wykorzystane w celach dostawy. Adres e-mail służy do przekazania użytkownikowi informacji o śledzeniu przesyłki. Lista zakupionych przedmiotów służy do drukowania faktury i umożliwia klientowi sprawdzenie, które przedmioty znajdują się w paczce.

• Udział w MIUI Forum. Dane osobowe związane z MIUI Forum lub innymi platformami internetowymi Xiaomi mogą być wykorzystywane do wyświetlania strony profilu, interakcji z innymi użytkownikami i uczestnictwa w forum.

• Świadczenie usługi Chmura Xiaomi i innych usług MIUI. Następujące informacje: (informacje dotyczące urządzenia lub karty SIM, w tym numer GAID, numer IMEI, numer IMSI, numer telefonu, identyfikator urządzenia, system operacyjny urządzenia, adres MAC, typ urządzenia, informacje o systemie i wydajności oraz informacje o lokalizacji, w tym mobilny kod kraju, kod sieci komórkowej, kod obszaru lokalizacji i identyfikator komórki), są wykorzystywane do aktywacji usług MIUI, np. Chmura Xiaomi, synchronizacji historii połączeń, synchronizacji SMS, znajdowania urządzenia, w celu uwierzytelnienia użytkownika i aktywacji usługi.

• Diagnozowanie błędów aktywacji. Informacje powiązane z lokalizacją są wykorzystywane w celu wykrycia błędu aktywacji karty SIM (tzn. awarii bramki SMS i sieci), aby rozpoznać operatora sieci w danej usłudze i powiadomić operatora sieci o awarii.

• Świadczenie innych usług MIUI. Inne informacje zgromadzone podczas realizacji poszczególnych usług MIUI mogą być wykorzystywane przez funkcje danej usługi w celu ułatwienia świadczenia jej z korzyścią dla użytkownika, np. pobierania, aktualizowania, rejestrowania lub optymalizowania działań związanych z usługami MIUI. Na przykład, dane osobowe gromadzone przez sklep Motywy mogą zapewniać spersonalizowane usługi rekomendacji motywów w oparciu o historię pobierania i przeglądania.

• Wyszukiwanie urządzenia. Jeśli zgubiłeś swój telefon lub został on skradziony, funkcja Znajdź urządzenie Xiaomi, może pomóc znaleźć i zabezpieczyć telefon. Możesz zlokalizować swój telefon na mapie za pomocą informacji o lokalizacji dostarczonych przez telefon, wyczyścić lub zablokować telefon. Gdy aktywnie szukasz telefonu, informacje o lokalizacji są przechwytywane z urządzenia mobilnego; w niektórych sytuacjach informacje te są uzyskiwane z wież komórkowych lub punktów dostępu Wi-Fi. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie w Ustawieniach telefonu (Ustawienia - Konto Xiaomi - Chmura Xiaomi - Znajdź urządzenie).

• Zapisywanie informacji o lokalizacji podczas robienia zdjęć. Podczas robienia zdjęcia, użytkownik może zapisać informację o lokalizacji. Informacje te będą widoczne w folderach zdjęć, a lokalizacja zostanie zapisana w informacjach o właściwościach zdjęć. Jeśli nie chcesz, aby podczas robienia zdjęć była zapisywana informacja o lokalizacji, możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie w Ustawieniach aparatu fotograficznego w urządzeniu.

• Udostępnianie funkcji przesyłania wiadomości (np. Mi Talk, Wiadomości Mi). Jeśli pobierasz i używasz Mi Talk, informacje zebrane przez Mi Talk mogą być wykorzystane do aktywacji tej usługi, identyfikacji użytkownika i odbiorcy wiadomości. Ponadto, w celu ułatwienia wczytywania wiadomości po ponownym zainstalowaniu aplikacji przez użytkownika lub synchronizacji z innymi urządzeniami, jest przechowywana historia wiadomości. Informacje (numery telefonów nadawcy i odbiorcy oraz identyfikatory Wiadomości Mi) mogą być wykorzystywane przez Wiadomości Mi do aktywacji usług i umożliwienia działania usługi, w tym routingu wiadomości.

• Świadczenie usług lokalizacyjnych. W trakcie korzystania z usług MIUI, informacje o lokalizacji mogą być również wykorzystywane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych (więcej informacji w sekcji „Jak dzielimy się, prześlij i publicznie ujawnij swoje dane osobowe”poniżej), aby przedstawić Ci właściwą wersją usługi i podać dokładne informacje na temat tej lokalizacji, w celu zapewnienia użytkownikowi najlepszego doświadczenia, np. szczegółów pogody, dostępu do lokalizacji (jako część platformy Android). W dowolnym momencie, możesz wyłączyć usługi lokalizacji w Ustawieniach lub wyłączyć korzystanie z usług lokalizacyjnych aplikacji.

• Doskonalenie doświadczeń użytkownika. Niektóre funkcje, takie jak Program Doświadczeń Użytkownika, pozwalają Xiaomi analizować dane dotyczące sposobów korzystania z telefonu komórkowego i usług MIUI przez użytkowników w celu optymalizacji ich obsługi, co obejmuje np. wysyłanie raportów o błędach.

• Umożliwienie korzystania z Centrum Zabezpieczeń. Zebrane informacje mogą być wykorzystywane do celów bezpieczeństwa i utrzymania systemu w aplikacji Panel sterowania, takich jak Skanowanie bezpieczeństwa, Oszczędzanie baterii, Lista blokowanych, Sprzątacz itp. Niektóre z tych funkcji są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług i/lub partnerów biznesowych (więcej informacji można znaleźć w „Jak udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy dane osobowe” poniżej). Informacje (takie jak listy zdefiniowanych wirusów, które nie są danymi osobowymi) służą do Skanowania bezpieczeństwa.

• Oferowanie aktywnych powiadomień. Numery identyfikatorów konta Xiaomi i IMEI będą wykorzystywane do oferowania aktywnych powiadomień Xiaomi w celu oceny działań reklamowych oraz do wysyłania przez MIUI powiadomień o aktualizacjach oprogramowania lub o nowych produktach, w tym informacji o wyprzedażach i promocjach. Ponadto, na mocy powierzenia wybranym osobom trzecim (które będą również administratorami danych osobowych użytkownika - więcej informacji - patrz „Jak udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy Twoje dane osobowe” poniżej), usługa Xiaomi push może również oceniać wyniki reklamowe lub wysyłać powiadomienia przy użyciu identyfikatora konta Xiaomi i numerów IMEI z MIUI. Zgoda użytkownika na użycie jego danych osobowych do wysłania wiadomości typu push (poprzez wysyłanie wiadomości w ramach naszych usług, pocztą elektroniczną lub w inny sposób), które oferują lub reklamują nasze produkty i usługi i/lub produkty i usługi wybranych stron trzecich. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od nas i osób trzecich poprzez zmianę preferencji w Ustawieniach urządzenia lub zarządzanie preferencjami za pośrednictwem aplikacji/stron internetowych innych firm za pomocą funkcji Xiaomi push. Zobacz także „Twoje Prawa” poniżej.

• Weryfikacja tożsamości użytkownika. Xiaomi używa wartości ECV, aby zweryfikować tożsamość użytkownika i zapobiec nieautoryzowanemu logowaniu.

• Gromadzenie opinii użytkowników. Opinie, które zdecydujesz się przekazać są cenne, aby pomóc Xiaomi ulepszyć nasze usługi. Aby rozpatrzyć opinie, które nam przesłałeś, Xiaomi może nawiązać kontakt z Tobą za pomocą danych osobowych, które podałeś, a także może prowadzić dokumentację tej korespondencji w celu rozwiązywania problemów i poprawy jakości usług.

• Wysyłanie powiadomień. Od czasu do czasu możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak powiadomienia o zakupach i zmiany naszych warunków, zasad i polityki. Ze względu na istotne znaczenie takich informacji dla interakcji z Xiaomi, nie zaleca się rezygnacji z ich otrzymywania.

• Prowadzenie działań promocyjnych. Jeśli weźmiesz udział w loterii, konkursie lub podobnej promocji za pośrednictwem platform mediów społecznościowych Xiaomi, możemy wykorzystać podane przez Ciebie dane osobowe do wysłania otrzymanych nagród.

• Przeprowadzanie analizy urządzeń w celu zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika. Xiaomi przeprowadzi analizę sprzętu i oprogramowania, aby jeszcze bardziej poprawić doświadczenie korzystania z urządzenia.

Możemy łączyć te informacje z innymi informacjami (w tym informacjami z różnych usług lub urządzeń, takich jak komputery, telefony komórkowe, inteligentne telewizory i inne podłączone urządzenia), w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów, usług, treści i reklam. Na przykład, możemy użyć danych konta Xiaomi we wszystkich usługach, które wymagają posiadania konta Xiaomi. Ponadto, w celu zapewnienia lepszego doświadczenia i udoskonalenia naszych usług, przy zachowaniu zgodności z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami lub za Twoją zgodą, możemy posortować informacje o różnych produktach, usługach lub sprzęcie od Ciebie lub związanego z Tobą, w celu stworzenia etykiety, dostarczenia sugestii, zawartości dostosowanej do indywidualnych potrzeb i spersonalizowanych funkcji. Na przykład, korzystając z historii wyszukiwania w przeglądarce, aby polecić produkty lub usługi na stronie Mi.com, które byłyby dla Ciebie interesujące. I zgodnie z powodami powyższej kombinacji oraz wymogami obowiązującego prawa, zapewnimy Ci specjalne mechanizmy kontrolne dla takiej kombinacji. Masz prawo zrezygnować z otrzymywania od nas bezpośredniego marketingu i automatycznego podejmowania decyzji itp. Aby skorzystać z tych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@xiaomi.com lub zapoznać się z mechanizmami kontroli opisanymi w oddzielnej polityce prywatności dla każdego produktu. Zobacz także „Twoje prawa” poniżej.

2 Pliki cookie i inne technologie

Technologie takie jak pliki cookie, tagi i skrypty są używane przez Xiaomi oraz naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Jak udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy dane osobowe” poniżej). Technologie te są wykorzystywane do analizowania trendów, administrowania witryn, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie i gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez te firmy zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zagregowanym. Technologie te pomagają nam lepiej zrozumieć zachowania użytkowników, powiedzieć nam, które części naszych stron internetowych odwiedzili ludzie, a także ułatwiają i mierzą skuteczność reklam i wyszukiwarek internetowych. Informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie traktujemy jako informacje nieosobowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy adresy IP lub podobne identyfikatory są uważane za dane osobowe przez prawo miejscowe.

• Pliki dziennika: Tak jak w przypadku większości stron internetowych, zbieramy pewne informacje i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te mogą obejmować adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty/godziny i/lub dane kliknięć. Nie łączymy tych automatycznie zebranych danych z innymi informacjami, które gromadzimy o Tobie.

• Reklamowanie: Współpracujemy z zewnętrznymi firmami dostarczającymi usługi i partnerami biznesowymi (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Jak udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy Twoje dane osobowe” poniżej), aby wyświetlać reklamy na naszej stronie lub zarządzać naszymi reklamami na innych stronach. Nasi zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy biznesowi mogą korzystać z technologii takich jak pliki cookie w celu zebrania informacji o Twojej działalności na tej stronie i innych stronach, aby zapewnić usługi reklamowe w oparciu o Twoje działania i zainteresowania związane z przeglądanymi stronami internetowymi. Uzyskamy uprzednią jednoznaczną zgodę użytkownika i podejmiemy wyraźne działania potwierdzające przed dostarczeniem Ci tej usługi reklamowej. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były używane w celu wyświetlania reklam w oparciu o zainteresowania, możesz zrezygnować klikając tutaj http://preferences-mgr.truste.com.

• Analityka mobilna: W ramach niektórych naszych aplikacji mobilnych korzystamy z oprogramowania analityki mobilnej, aby lepiej zrozumieć funkcjonalność naszego Oprogramowania mobilnego na Twoim telefonie. Takie oprogramowanie pozwala rejestrować informacje o częstotliwości korzystania z aplikacji, zdarzenia mające miejsce w aplikacji, zbiorcze dane na temat korzystania z serwisu, dane o wydajności oraz informacje o miejscach występowania błędów w aplikacji. Nie łączymy informacji przechowywanych w oprogramowaniu analitycznym z żadnymi danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkownika w ramach aplikacji mobilnej.

• Lokalna pamięć masowa - HTML5/Flash: Używamy lokalnych obiektów udostępnionych (LSO), takich jak HTML5 lub Flash, do przechowywania treści i preferencji. Strony Trzecie, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia pewnych funkcji na naszych Stronach lub wyświetlania reklam w oparciu o aktywność użytkownika w sieci, również wykorzystują pliki HTML5 lub pliki cookie technologii Flash, do zbierania i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mają swoje własne narzędzia zarządzania do usuwania obiektów przechowywanych lokalnie HTML5. Aby zarządzać plikami Flash cookie, kliknij tutaj: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 W jaki sposób udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy dane osobowe użytkowników

3.1 Udostępnianie

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych osobom trzecim. Czasami możemy udostępniać dane osobowe osobom trzecim lub innym firmom (jak opisano poniżej), w celu zapewnienia lub ulepszenia naszych produktów lub usług, w tym oferowania produktów lub usług w oparciu o Twoje wymagania. Jeśli nie chcesz dłużej udostępniać tych informacji, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Udostępnianie, które aktywnie wybierasz lub o które prosisz

Za Twoją wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie, będziemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi w ramach Twojej zgody/wniosku z określonymi, wyznaczonymi przez Ciebie stronami trzecimi. Na przykład, kiedy korzystasz z konta Xiaomi, aby zalogować się do witryny lub aplikacji innej firmy.

3.1.2 Udostępnianie informacji naszej grupie

Abyśmy mogli z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą oraz udostępnić Tobie wszystkie funkcje naszych produktów oraz usług, możemy czasem udostępnić dane osobowe innym podmiotom powiązanym z Xiaomi.

3.1.3 Udostępnianie informacji firmom należącym do naszego ekosystemu

Xiaomi współpracuje z grupą firm tworzących Ekosystem Xiaomi. Spółki Xiaomi Ecosystem są niezależnymi podmiotami, inwestowanymi i inkubowanymi przez Xiaomi oraz ekspertami w swoich dziedzinach. Xiaomi może ujawniać dane osobowe użytkownika firmom wchodzącym w skład Ekosystemu Xiaomi, aby oferować i doskonalić atrakcyjne produkty i usługi (obejmujące sprzęt i oprogramowanie), należące do firm Ekosystemu Xiaomi. Niektóre z tych produktów lub usług będą występowały pod marką Xiaomi, podczas gdy inne mogą używać własnej marki. Firmy Ekosystemu Xiaomi, mogą również udostępniać Xiaomi dane związane z produktami i usługami występującymi pod marką Xiaomi, aby oferować sprzęt i usługi programistyczne, przynosząc lepsze funkcje i wygodę użytkowania. Xiaomi podejmie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym między innymi szyfrowania Twoich danych osobowych.

3.1.4 Udostępnianie informacji zewnętrznym dostawcom usług oraz partnerom biznesowym

W celu ulepszenia procesu dostarczania produktów i usług opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, możemy, w razie potrzeby, udostępniać Twoje dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom usług i partnerom biznesowym.

Stwierdzenie to dotyczy naszych dostawców usług dostawczych, centrów danych, obiektów do przechowywania danych, dostawców obsługi klienta, dostawców usług reklamowych i marketingowych oraz innych partnerów biznesowych. Wymienione wyżej niezależne podmioty i inne firmy mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu Xiaomi i mogę je wykorzystywać dla jednego lub więcej celów niniejszej Polityki Prywatności. Zapewniamy, że udostępnianie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług jest stosowane jedynia dla uzasadnionych, zgodnych z prawem, koniecznych, konkretnych i jednoznacznych celów. Przed zawarciem umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, Xiaomi zawsze przeprowadza due diligence zapewniając tym samym, że niezależne podmioty stosują się do obowiązujących przepisów dotyczących prywatności w danym kraju. Mogą zaistnieć sytuacje, w których zewnętrzni dostawcy usług będą korzystali z usług swoich podwykonawców.

Niektóre informacje (informacje nieosobowe) mogą być ujawnione w formie zagregowanej niezależnym podmiotom (takim jak reklamodawcy na naszych stronach internetowych), w celu zapewnienia pomiaru wydajności, analiz oraz innych usług biznesowych. Używamy tych informacji, aby pomóc reklamodawcom i innym partnerom biznesowym ocenić skuteczność i zasięg reklam oraz usług. Informacje są także wykorzystywane do rozpoznania grupy użytkowników, którzy korzystają z ich usług oraz sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję ze swoimi stronami internetowymi, aplikacjami oraz usługami. Możemy również udostępniać im ogólne trendy użytkowania naszych usług, takie jak liczba klientów w określonej grupie osób, które kupują określone produkty lub angażują się w określone transakcje.

3.1.5 Inne

Zgodnie z wymogami prawnymi, procedurami prawnymi, postępowaniami sądowymi i/lub żądaniami agencji publicznych i agencji rządowych, Xiaomi może ujawnić dane osobowe użytkownika. Jeśli zaszła konieczność ujawnienia w związku z bezpieczeństwem narodowym, egzekwowaniem prawa lub innych spraw publicznej wagi, w takiej sytuacji również możemy udostępnić informacje o użytkowniku.

Informacje o użytkowaniu mogą być również udostępnione, w celu wyegzekwowania naszych warunków lub ochrony naszej działalności, praw, aktywów lub produktów, lub w celu ochrony użytkowników, lub jeśli ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do następujących celów (wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie oszustw, nieuprawnione użycie produktu, naruszenia naszych warunki lub zasady lub inne szkodliwe lub nielegalne działania). (W niektórych sytuacjach firma Xiaomi może gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika bez jego zgody w zakresie, jaki wyraźnie przewidują lokalne przepisy o ochronie danych osobowych). Może to dotyczyć przekazywania danych osobowych do agencji publicznych lub rządowych; komunikowanie się z partnerami zewnętrznymi na temat wiarygodności konta w celu zapobiegania oszustwom, naruszeniom oraz innym szkodliwym działaniom.

Ponadto, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika:

• naszym księgowym, rewidentom, prawnikom lub innym doradcom, których prosimy o świadczenie usług z zakresu profesjonalnego doradztwa; oraz

• inwestorom i innym odpowiednim podmiotom trzecim w przypadku faktycznej lub potencjalnej sprzedaży lub innej transakcji korporacyjnej związanej z podmiotem z Grupy Xiaomi; oraz

• wszelkim innym niezależnym podmiotom, jeśli zostały upoważnione przez użytkownika do konkretnego ujawnienia.

3.2 Przekazywanie danych

Xiaomi nie przekazuje Twoich informacji żadnemu podmiotowi, z wyjątkiem następujących przypadków:

• Gdy uzyskaliśmy wyraźną zgodę;

• W przypadku, gdy Xiaomi zaangażuje się w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów, powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w zakresie własności, wykorzystania i dowolnego wyboru Twoich danych osobowych, które możesz posiadać, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub poprzez zamieszczenie wyraźnego powiadomienia na naszych stronach internetowych.

3.3 Publiczne ujawnienie danych

Oprócz publikowania numeru telefonu komórkowego zwycięzcy, identyfikatora konta Xiaomi lub nazwy użytkownika podczas publikowania listy zwycięzców w formie umożliwiającej identyfikację, Xiaomi ujawni publicznie wyłącznie Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

• Gdy uzyskaliśmy wyraźną zgodę;

• Publiczne ujawnianie informacji na podstawie prawa lub uzasadnionych powodów: w tym przepisów ustawowych i wykonawczych, procedur prawnych, sporów sądowych lub na wniosek właściwych departamentów rządowych.

4 Jak przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe

4.1 Ochrona i bezpieczeństwo stosowane przez Xiaomi

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu lub innym podobnym zagrożeniom, wprowadziliśmy wszelkie wymagane prawem procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia informacji zbieranych przez nas na Twoim urządzeniu przenośnym i na stronach internetowych Xiaomi. Zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na przykład, użytkownik może wybrać dwuetapowy proces weryfikacji zwiększający poziom bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do konta Xiaomi. Gdy użytkownik przesyła dane z urządzenia Xiaomi do naszego serwera, sprawdzamy, czy są one zaszyfrowane za pomocą technologii Secure Sockets Layer ("SSL") oraz innych algorytmów.

Wszystkie dane osobowe użytkownika przechowywane są na bezpiecznych serwerach, chronionych w kontrolowanych obiektach. Klasyfikujemy dane osobowe użytkownika na podstawie poufności oraz ich wagi, a także upewniamy się, że są one objęte wymaganym poziomem bezpieczeństwa. Mamy specjalne kontrole dostępu do przechowywania danych w Chmurze Xiaomi i regularnie sprawdzamy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem.

Przeprowadzamy due diligence odnośnie naszych partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców usług, w ten sposób upewniamy się, że są w stanie chronić Twoje dane osobowe. Upewniamy się również, czy dane niezależne podmioty zachowują odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Z tego względu zawieramy odpowiednie ograniczenia w umowie, a gdy zajdzie taka konieczność, przeprowadzamy audyty i rewizje. Ponadto, nasi pracownicy, partnerzy biznesowi oraz zewnętrzni dostawcy usług, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych, podlegają zobowiązaniom umownym dotyczącym poufności.

Aby zwiększyć świadomość naszych pracowników na temat znaczenia ochrony danych osobowych, prowadzimy szkolenia i testy z zakresu ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Podejmiemy wszelkie możliwe i wymagane kroki prawne w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne, z tego powodu nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności jakichkolwiek danych osobowych, które są przekazywane od użytkownika lub użytkownikowi przez Internet.

Zajmujemy się przypadkami naruszenia danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o ochronie danych, co obejmuje, w razie potrzeby, powiadomienie o naruszeniu właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych oraz osób, których dane dotyczą.

4.2 Co może zrobić użytkownik

Możesz ustawić unikalne hasło dla Xiaomi, nie ujawniając nikomu swojego hasła dostępu lub informacji o koncie (chyba, że taka osoba jest przez Ciebie należycie upoważniona), ponieważ w razie wycieku hasła z innych stron internetowych, mogłoby to zaszkodzić bezpieczeństwu Twojego konta Xiaomi. Nie zaleca się ujawniania nikomu otrzymanego kodu weryfikacyjnego (także tym osobom, które twierdzą, że są obsługą klienta Xiaomi). Podczas każdorazowego logowania jako użytkownik konta Xiaomi w witrynach Xiaomi, zwłaszcza na cudzym komputerze lub z publicznych terminali internetowych, należy zawsze wylogowywać się po zakończeniu sesji.

Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach spowodowane dostępem osób trzecich do danych osobowych mające miejsce na skutek niezachowania poufności swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, należy natychmiast powiadomić nas, jeśli wystąpi jakiekolwiek nieautoryzowane użycie konta przez innego użytkownika Internetu lub jakiekolwiek inne naruszenie bezpieczeństwa. Wsparcie ze strony użytkowników pomoże nam chronić prywatność danych osobowych.

4.3 Dostęp do innych funkcji urządzenia

Nasze aplikacje mogą wymagać dostępu do niektórych funkcji urządzenia, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktów, przechowywanie wiadomości SMS, status sieci Wi-Fi oraz do innych funkcji. Informacje te są wykorzystywane, aby umożliwić aplikacjom działanie na urządzeniu oraz interakcje użytkownika z aplikacjami. W każdej chwili możesz cofnąć swoje pozwolenia, wyłączając je na swoim urządzeniu lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com.

4.4 Zasady przechowywania

Zachowujemy dane osobowe na okres niezbędny do celów gromadzenia informacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jakiejkolwiek odrębnej polityce prywatności przewidzianej dla określonego produktu, usługi lub zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe okresy przechowywania są opisane w konkretnej usłudze lub na odpowiedniej stronie danego produktu. Przestaniemy przechowywać i usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty, lub po potwierdzeniu prośby o ich usunięcie, lub po zakończeniu działania odpowiedniego produktu lub usługi. Wyjątkiem są dane osobowe, które przetwarzamy dla celów publicznych, naukowych, historycznych lub statystycznych. Przez okres dłuższy niż standardowy okres przechowywania, Xiaomi będzie nadal przechowywać tego rodzaju informacje, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo lub na podstawie Twojego żądania, nawet jeśli dalsze przetwarzanie danych nie jest związane z pierwotnym celem uzyskiwania.

5 Twoje prawa

Kontrola danych osobowych użytkownika

5.1 Zarządzanie ustawieniami

Xiaomi jest świadome, problemy związane z ochroną prywatności różnią się w zależności od osoby. Dlatego też prezentujemy szereg sposobów, za pomocą których, Xiaomi pozwala użytkownikowi ograniczać gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie czy przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zarządzanie ustawieniami prywatności:

• Włączanie/wyłączanie funkcji Programu Doświadczeń Użytkownika i Dostępu do lokalizacji;

• Logowanie i wylogowanie się z konta Xiaomi;

• Włączanie/wyłączanie funkcji synchronizacji Chmury Xiaomi; oraz

• Usuwanie wszelkich informacji zapisanych w Chmurze Xiaomi na stronie i.mi.com;

• Włączanie/wyłączanie innych usług i funkcji wykorzystujących informacje wrażliwe lub poufne. Więcej szczegółowych informacji związanych ze statusem bezpieczeństwa urządzenia można uzyskać w Panelu sterowania MIUI.

Użytkownik, który wyraził zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do wyżej wymienionych celów, może w dowolnej chwili zmienić swoją decyzję. Wystarczy, że napisze do nas lub wyśle wiadomość e-mail pod adres privacy@xiaomi.com.

5.2 Prawa użytkownika odnośnie danych osobowych

W zależności od obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania wszelkich innych danych osobowych, które posiadamy na temat danego użytkownika (zwane dalej wnioskiem).

Możesz również uzyskać dostęp do informacji dotyczących danych osobowych na swoim koncie Xiaomi i aktualizować je na stronie http://account.mi.com lub logując się na swoje konto na urządzeniu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, napisz lub skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym poniżej. Adres e-mail: privacy@xiaomi.com.

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności wymaga się, aby Twoja prośba spełniała obowiązujące prawa i przepisy oraz następujące warunki:

(1) Poprzez wyłączny dostęp Xiaomi do wniosku i ochronę bezpieczeństwa informacji, prośba powinna być sporządzona na piśmie (chyba że lokalne prawo wyraźnie uznaje wniosek ustny);

(2) Należy podać wystarczające informacje, aby umożliwić Xiaomi zweryfikowanie Twojej tożsamości oraz upewnić się, że wnioskodawca jest podmiotem lub prawnie upoważnioną osobą do uzyskania dostępu do żądanych informacji.

Po otrzymaniu informacji wystarczających do realizacji żądania dotyczącego dostępu do danych osobowych lub wprowadzenia w nich poprawek, rozpoczniemy proces rozpatrywania żądania w terminie określonym przez stosowne lokalne przepisy o ochronie danych.

W szczegółach:

• Masz prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i prawa. Dlatego udostępniamy informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

• Na prośbę użytkownika zostanie bezpłatnie dostarczona kopia gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. W przypadku dodatkowych wniosków o te same informacje, możemy pobrać rozsądną opłatę w oparciu o rzeczywiste koszty administracyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Jeśli jakiekolwiek informacje, które przechowujemy, są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych w oparciu o cel ich wykorzystania.

• W oparciu o wymogi obowiązującego prawa, masz prawo do żądania usunięcia lub wycofania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy nie ma żadnego konkretnego powodu do dalszego ich wykorzystywania. Rozważymy podstawy dotyczące Twojego wniosku o usunięcie danych i podejmiemy uzasadnione kroki, w tym środki techniczne. Jeśli prawo zostanie zatwierdzone, możemy nie być w stanie natychmiast usunąć informacji z systemu kopii zapasowych z powodu obowiązujących technologii prawnych i zabezpieczeń. W takim przypadku zapewniamy bezpiecznie przechowywanie Twoich danych osobowych oraz zatrzymanie dalszego ich przetwarzania, dopóki kopia zapasowa nie zostanie usunięta lub stanie się anonimowa.

• Masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (uwzględniając także profilowanie) oraz w pewnych okolicznościach, gdy podstawą prawną przetwarzania (w tym profilowania) są nasze uzasadnione interesy.

Szczególnie na mocy prawa niektórych jurysdykcji:

• Masz prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Rozważymy podstawę żądania użytkownika do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli przyczyny mają zastosowanie do RODO, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko w odpowiednich okolicznościach w RODO i poinformujemy Cię przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych.

• Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika lub ma na niego znaczący wpływ.

• Masz prawo otrzymywać swoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie i przekazywać je do innego administratora danych.

Mamy prawo odmówić rozpatrzenia wniosków, które nie są znaczące/istotne, wniosków, które szkodzą prawu do prywatności innych osób, niezwykle nierealistycznych żądań, żądań wymagających nieproporcjonalnej pracy technicznej i wniosków niewymaganych na mocy lokalnego prawa, informacji, które zostały podane do wiadomości publicznej, informacji podanych w poufnych warunkach. Niektóre wnioski mogą zostać odrzucone, jeśli w naszej opinii niektóre aspekty wniosku o usunięcie lub dostęp do informacji mogą skutkować naszą niezdolnością do legalnego wykorzystania tych informacji do wyżej wymienionych celów zwalczania nadużyć finansowych i bezpieczeństwa.

5.3 Wycofanie zgody

Możesz wycofać uprzednio udzieloną nam zgodę w określonym celu poprzez złożenie wniosku uwzględniającego gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą. Na podstawie usługi, z której korzystasz, możesz odwiedzić Centrum zarządzania konta Xiaomi pod adresem https://account.xiaomi.com/pass/del lub wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@xiaomi.com. Rozpatrzymy prośbę użytkownika w rozsądnym terminie od momentu jej złożenia, a następnie, zgodnie z wnioskiem, przestaniemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać jego dane osobowe.

W zależności od zakresu wycofania zgody, należy pamiętać, że użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z produktów i usług Xiaomi. Wycofanie zgody lub upoważnienia nie wpłynie na ważność naszego przetwarzania wykonywanego na podstawie zgody aż do momentu wycofania.

5.4 Anulowanie usługi lub konta

Jeśli chcesz wycofać określony produkt lub usługę, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@xiaomi.com w celu wylogowania.

Jeśli chcesz zlikwidować konto Xiaomi, pamiętaj, że uniemożliwi Ci to korzystanie z pełnej gamy produktów i usług Xiaomi. W pewnych okolicznościach rezygnacja może zostać uniemożliwiona lub opóźniona. Na przykład, jeśli wciąż widnieją zaległości pieniężne na koncie, takie jak nieodpłatna usługa członkowska aplikacji Muzyka, płatny motyw w serwisie Motywy lub nieopłacona pożyczka w Twoim Mi Finanse itp. W tym przypadku Twoja prośba nie będzie zaakceptowana.

Po zalogowaniu się do Xiaomi za pośrednictwem konta osoby trzeciej, należy złożyć wniosek o usunięcie konta od osoby trzeciej.

6 W jaki sposób Twoje dane osobowe są przekazywane globalnie

Xiaomi przetwarza i archiwizuje dane osobowe za pośrednictwem globalnej infrastruktury operacyjnej i kontrolnej. Obecnie, centra danych firmy Xiaomi znajdują się w Pekinie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Rosji i Singapurze. Twoje dane mogą być przekazywane do tych centrów danych zgodnie z obowiązującym prawem w celach, które zostały opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Możemy również przekazywać dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług i partnerom biznesowym, a Twoje dane mogą być również przesyłane do innych krajów lub regionów. Jurysdykcja, w której znajdują się te globalne obiekty, może, ale nie musi, chronić danych osobowych w ten sam sposób, w jaki są chronione w danej jurysdykcji. W ramach różnych przepisów o ochronie danych osobowych istnieją różne rodzaje ryzyka, wynikające z faktu, że możemy przekazywać i przechowywać Twoje dane osobowe w obiektach za granicą. Nie zmienia to jednak naszego zobowiązania do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności i ochrony danych osobowych.

W szczególności,

• Dane osobowe, które gromadzimy i generujemy podczas operacji na terytorium Chin kontynentalnych, są przechowywane w centrach danych zlokalizowanych w Chinach kontynentalnych, z wyjątkiem transmisji transgranicznych dozwolonych przez obowiązujące prawo.

• Dane osobowe, które gromadzimy i generujemy w ramach naszej działalności w Rosji, są przetwarzane i przechowywane w centrach danych zlokalizowanych w Rosji, z wyjątkiem transmisji transgranicznych dozwolonych na mocy prawa rosyjskiego.

• Dane osobowe gromadzone i generowane podczas operacji w Indiach są przechowywane w centrach danych zlokalizowanych w Indiach.

Jeśli zajdzie konieczność przekazania danych osobowych poza jurysdykcję, naszym podmiotom stowarzyszonym lub zewnętrznym dostawcom usług, będziemy przestrzegać obowiązujących tam przepisów prawa. Zapewniamy, że wszystkie tego rodzaju transmisje danych spełniają wymogi obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie danych, wprowadzając jednolite zabezpieczenia. Możesz dowiedzieć się o wprowadzonych przez nas zabezpieczeniach, kontaktując się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com.

Jeśli korzystasz z naszych produktów i usług w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), funkcję administratora danych pełni Xiaomi Technology Netherlands B.V., natomiast jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Xiaomi Singapore Pte Ltd. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Skontaktuj się z nami”.

Za każdym razem, gdy Xiaomi udostępnia dane osobowe użytkowników z EOG zewnętrznym dostawcom usług, którzy mogą, ale nie muszą być jednostką Xiaomi poza EOG, udostępniamy je w zgodzie z klauzulami umownymi lub innymi środkami bezpieczeństwa zawartymi w RODO.

7 Ochrona nieletnich

Uważamy, że rodzice odpowiadają za nadzorowanie sposobu, w jaki ich dzieci korzystają z naszych produktów i usług. Jednocześnie nie oferujemy bezpośrednio usług dziecku, ani nie wykorzystujemy danych osobowych dzieci do celów marketingowych.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że osoba niepełnoletnia dostarczyła Xiaomi dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com. W ten sposób możesz się również upewnić, że dane osobowe zostały natychmiast usunięte oraz że osoba niepełnoletnia została wycofana z subskrypcji odpowiednich usług Xiaomi.

8 Czy użytkownik musi wyrażać zgodę na warunki przedstawione przez strony trzecie?

Nasza Polityka Prywatności nie dotyczy produktów i usług oferowanych przez niezależne podmioty. W zależności od używanego produktu lub usługi Xiaomi może zawierać produkty onnych firm, usługi obejmujące obsługę głosową, przetwarzanie kamer, odtwarzanie wideo, czyszczenie systemu i usługi związane z bezpieczeństwem, gry, statystyki, interakcje w mediach społecznościowych, przetwarzanie płatności, nawigację po mapach, udostępnianie, aktywne powiadomienia, filtrowanie informacji, metody wprowadzania itd. Niektóre z nich zostaną udostępnione w formie linków do stron internetowych niezależnych podmiotów, a niektóre będą dostępne w postaci zestawów SDK, interfejsów API itp. Twoje dane mogą być również gromadzone podczas korzystania z tych produktów lub usług. Dlatego też, po zapoznaniu się z naszą Polityką Prywatności, zdecydowanie zalecamy przeczytanie polityki prywatności danej strony trzeciej. Nie odpowiadamy i nie możemy nadzorować, w jaki sposób niezależne podmioty wykorzystują gromadzone dane osobowe użytkownika. Nasza Polityka Prywatności nie dotyczy witryn, do których prowadzą łącza w naszych usługach.

Oto przykłady sytuacji, w których mogą obowiązywać warunki i zasady prywatności stron trzecich, jeśli używasz określonych produktów wymienionych powyżej:

• Gdy korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy w celu sfinalizowania i opłacenia zamówienia, dane osobowe podane podczas realizacji transakcji są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności danego niezależnego podmiotu.

• W przypadku korzystania z funkcji Skanowania bezpieczeństwa w aplikacji Panel sterowania, zastosowanie ma jedna z poniższych opcji, w zależności od wybranej usługi:

• Polityka prywatności i bezpieczeństwa Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Umowa licencyjna na AVL SDK dla urządzeń przenośnych: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Polityka prywatności Tencent:https://privacy.qq.com

• W przypadku korzystania z funkcji Sprzątacz w aplikacji Panel sterowania, w zależności od wyboru usługi będzie miała zastosowanie jedna z poniższych zasad:

• Polityka prywatności Cheetah Mobile: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Polityka prywatności Tencent:https://privacy.qq.com

• Korzystając z usług reklamowych w kilku konkretnych aplikacjach w MIUI, użytkownik wyraża zgodę na jeden z poniższych warunków, na podstawie wybranego przez niego serwisu:

• Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

• Polityka prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• W przypadku korzystania z Metody wprowadzania Google, obowiązuje Polityka Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

9 Jak aktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności

Okresowo dokonujemy przeglądu Polityki Prywatności w oparciu o zmiany biznesowe i technologiczne oraz możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli do niniejszej Polityki Prywatności wprowadzimy istotne zmiany, użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail (wysłanej na adres wskazany w koncie) lub ogłosimy informację o zmianach na wszystkich witrynach Xiaomi lub przez nasze urządzenia mobilne, aby użytkownik wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Tego rodzaju zmiany w naszej Polityce Prywatności będą obowiązywać od dnia podanego w powiadomieniu lub na stronie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących procedur ochrony prywatności. Używanie produktów i usług w witrynach, na telefonach komórkowych i na innych urządzeniach oznacza wyrażenie zgody na zaktualizowaną Politykę Prywatności. Poprosimy Cię o wyraźną zgodę, gdy zbierzemy od Ciebie dodatkowe dane osobowe lub gdy wykorzystamy lub rozpowszechnimy Twoje dane osobowe do nowych celów.

10 Inne

10.1 Pojedyncze logowanie

W zależności od Twojej jurysdykcji, możesz zalogować się na naszej stronie przy użyciu różnych loginów dostarczanych przez usługi OAuth. Usługi te weryfikują tożsamość użytkownika, oferują możliwość udostępnienia nam określonych danych osobowych (np. imienia, nazwiska i adresu e-mail) w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Usługi OAuth umożliwiają publikowanie informacji dotyczących działań użytkownika w naszym serwisie internetowym na swojej stronie profilowej. Informacje te mogą być następnie udostępniane innym osobom w sieci użytkownika.

11 Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, bądź też pytań związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem danych osobowych przez Xiaomi, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod poniższym adresem z dopiskiem „Polityka Prywatności”. Posiadamy profesjonalny zespół, który po otrzymaniu Twojego zapytania dotyczącego prywatności, danych osobowych lub dostępu do nich/ich pobierania, pomoże rozwiązać Twój problem. Jeśli pytanie dotyczy poważnego problemu, możemy poprosić o udzielenie nam większej ilości informacji. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, możesz wnieść skargę właściwemu organowi regulacyjnemu w swojej jurysdykcji. Jeśli skonsultujesz się z nami, przekażemy informacje na temat odpowiedniego przebiegu skarg, które mogą mieć zastosowanie w zależności od Twojej sytuacji.

Xiaomi Communications Co., Ltd. Rainbow City of China Resources, No.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 E-mail: privacy@xiaomi.com

Dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności!