Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Xiaomi

Naše Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované dňa 15. januára 2021.

Nájdite si chvíľu na oboznámenie sa s našimi postupmi na ochranu súkromia a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

O nás

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., a jej pridružené spoločnosti (odkazujúc na subjekty spoločnosti Xiaomi uverejnené v poslednej výročnej správe spoločnosti Xiaomi Corporation, kliknite sem a podrobnosti nájdete v časti „Správa o nedávnych ziskoch“) v rámci skupiny Xiaomi Group (ďalej len „Xiaomi“, „my“, „naše“ alebo „nás“) berú vaše súkromie veľmi vážne. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté s ohľadom na vás. Je dôležité, aby ste dôkladne chápali naše postupy týkajúce sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov a zároveň vás chceme uistiť, že v konečnom dôsledku máte kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, ktoré spoločnosti Xiaomi poskytujete.

O týchto Zásadách ochrany osobných údajov

S výnimkou špecifických produktov alebo služieb spoločnosti Xiaomi, ktoré poskytujú nezávislé Zásady ochrany osobných údajov, sa tieto Zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky zariadenia, webové stránky alebo aplikácie spoločnosti Xiaomi, ktoré odkazujú alebo sa odvolávajú na tieto Zásady ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Xiaomi zhromažďuje, používa, zverejňuje, spracúva a chráni akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, ktoré sú umiestnené na webstránkach (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) a naše aplikácie ponúkané na našich mobilných zariadeniach. Ak nejaký produkt Xiaomi poskytuje osobité zásady ochrany osobných údajov, tieto osobité zásady ochrany osobných údajov majú prednostnú platnosť. Čokoľvek, čo nie je pokryté samostatnými zásadami, stále podlieha podmienkam týchto Zásad ochrany osobných údajov. Okrem toho, spôsob, akým špecifické produkty a služby zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu, verzie služby alebo oblasti. Podrobnosti nájdete v samostatných zásadách ochrany osobných údajov.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov znamenajú „osobné informácie“ informácie, ktoré možno použiť na priame alebo nepriame identifikovanie jednotlivca, a to buď z týchto informácií samotných alebo z týchto informácií v kombinácii s inými informáciami o danej osobe, ku ktorým má spoločnosť Xiaomi prístup, s výnimkou prípadov, keď to inak výslovne nestanovujú platné zákony vo vašej krajine. Vaše osobné údaje budeme používať a spracúvať výlučne v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Ak to vyžaduje kontext, osobné informácie môžu zahŕňať aj citlivé osobné údaje alebo informácie, ktoré možno podľa platných právnych predpisov kategorizovať.

Ako vám môžeme pomôcť

V konečnom dôsledku chceme pre všetkých našich používateľov len to najlepšie. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa našich postupov spracovania osobných údajov, ktoré sú zahrnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom stránky https://privacy.mi.com/support s vašimi konkrétnymi výhradami. Radi vám pomôžeme. Ak máte nevyriešenú obavu týkajúcu sa ochrany vášho súkromia alebo osobných údajov, ktorú sme nezodpovedali uspokojivo, obráťte sa prosím na nášho poskytovateľa riešenia sporov tretích strán v USA (bezplatne) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Pozrite sa tiež na nižšie uvedenú časť "Kontaktujte nás".

alt

1 Aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame?

1.1 Aké informácie zhromažďujeme

Aby sme vám naše služby mohli poskytovať, požiadame vás o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné na poskytovanie týchto služieb. Budeme zhromažďovať iba informácie potrebné pre špecifické, konkrétne, explicitné a legitímne účely. Zaistíme, že tieto informácie nebudú naďalej spracúvané žiadnym spôsobom nepodliehajúcim týmto účelom. Máte právo rozhodnúť sa, či nám poskytnete alebo neposkytnete informácie, o ktoré sme vás požiadali, ale vo väčšine prípadov, ak nám svoje osobné údaje neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť naše produkty alebo služby alebo odpovedať na vaše otázky.

V závislosti od služby, ktorú si vyberiete, môžeme zhromažďovať nasledujúce typy údajov:

1.1.1 Údaje, ktoré nám poskytujete

Môžeme zhromažďovať akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré sú potrebné na poskytnutie služby, ktorú si vyberiete. Môžete nám napríklad poskytnúť svoje meno, mobilné telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodaciu adresu, objednávku, fakturačné údaje, číslo bankového účtu, meno majiteľa účtu, číslo kreditnej karty a ďalšie informácie, ak používate maloobchodné služby mi.com; môžete synchronizovať materiály alebo údaje, ak používate služby Xiaomi Cloud; môžete poskytnúť svoje pohlavie, informácie týkajúce sa zabezpečenia a ďalšie informácie, ak si vytvárate konto; môžete poskytnúť svoje meno, mobilné telefónne číslo a adresu, ak komunikujete s nami, naším obsahom alebo naším marketingom alebo vyhráte nejakú cenu.

1.1.2 Údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich služieb

• Informácie o zariadení alebo SIM karte. Napríklad číslo IMEI/číslo OAID, číslo Gaida, číslo IMSI, adresa MAC, sériové číslo, verzia a typ systému MIUI, verzia ROM, verzia Androidu, ID Androidu, ID priestoru, operátor SIM karty a jej oblasť, informácie o displeji, informácie o klávesnici zariadenia, informácie o výrobcovi zariadení a názov modelu, doba aktivácie zariadenia, operátor siete, typ pripojenia, základné informácie o hardvéri a informácie o použití (napríklad procesor, úložisko, využitie batérie, rozlíšenie obrazovky a teplota zariadenia, model objektívu fotoaparátu, počet rozsvietení obrazovky a počet odomknutí obrazovky).

• Údaje špecifické pre vás, ktoré môžu byť pridelené tretími poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi: Môžeme zhromažďovať a používať údaje ako sú vaše identifikačné číslo inzercie pridelené poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi tretích strán.

• Informácie týkajúce sa vášho využívania aplikácií, vrátane jedinečných identifikátorov aplikácií (napr. číslo VAIDA, číslo OAID, číslo AAID, ID inštancie), základné informácie o aplikáciách, ako je napr. zoznam aplikácií, informácie o ID aplikácií, verzia SDK, nastavenie aktualizácie systému, nastavenia aplikácií (región, jazyk , časové pásmo, písmo), doba, kedy aplikácia spustila/ukončila beh na popredí a záznam stavu aplikácií (napr. sťahovanie, inštalácia, aktualizácia, odstraňovanie).

• Informácie, ktoré sú vygenerované pri použití služby MIUI, ako sú odznaky, hodnotenia, informácie o prihlásení a záznamy o prehliadaní v Mi Komunite; vaše správy v Mi Komunite (viditeľné iba pre odosielajúce a prijímajúce strany); história vášho prehrávania zvukov a vyhľadávacie dotazy v hudobných službách; vaše označenie To sa mi páči, komentáre, obľúbené položky, zdieľanie, vyhľadávacie dotazy v službách motívov; systémový jazyk, krajina a oblasť, stav siete, zoznam aplikácií v Trezore aplikácií; informácie o vašom používaní, vrátane oblasti, IP, príslušného poskytovateľa obsahu, frekvencie menenia tapiet, režimu prehliadania obrázkov, doby prechádzania obrázkov, kliknutia a vystavenia článkov, predplatných v Denných tapetách.

• Údaje o polohe (iba pre špecifické služby/funkcie): rôzne typy údajov o vašej presnej alebo približnej polohe, ak používate služby súvisiace s polohou (navigačný softvér, softvér počasia a softvér s funkciou lokalizácie polohy zariadenia). Napríklad kód krajiny, kód mesta, kód mobilnej siete, identita volajúceho, informácie o zemepisnej šírke a dĺžke a nastavenia jazyka. Údaje o vašej polohe každej aplikácie môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach telefónu (Nastavenia - Povolenia).

• Údaje denníka: údaje súvisiace s používaním určitých funkcií, aplikácií a webových stránok. Napríklad súbory cookies a iné technológie identifikátorov, IP adresy, údaje o požiadavkách na sieť, história dočasných správ, štandardné systémové protokoly, údaje o zlyhaní, údaje o protokoloch generované pri využívaní daných služieb (napríklad čas registrácie, čas prístupu, čas aktivity atď.).

• Iné údaje: Hodnota charakteristiky životného prostredia (ECV) (t.j. hodnota vygenerovaná z identifikátora ID Mi konta, identifikátora telefónneho zariadenia, identifikátora pripojenej siete Wi-Fi a údaje o polohe).

1.1.3 Údaje zo zdrojov tretích strán

Ak to povoľuje zákon, zhromažďujeme údaje o vás zo zdrojov tretích strán. Napríklad,

• pre určité služby, ktoré môžu zahŕňať vaše účtovné a finančné transakcie si môžeme s vašou autorizáciou prostredníctvom legitímnych zdrojov tretích strán na účely bezpečnosti a predchádzania podvodom overiť informácie, ktoré ste nám poskytli (ako napríklad telefónne číslo);

• môžeme prijímať určené identifikátory (napríklad IMEI/OAID/GAID od inzerenta), aby sme vám mohli poskytnúť reklamné služby;

• môžeme získavať tiež určité informácie, ako sú ID kont, prezývky, avatary a e-mailové adresy zo služieb sociálnych sietí poskytovaných tretími stranami (napr. keď sa prihlásite k niektorej zo služieb Xiaomi pomocou konta sociálnej siete);

• informácie o vás, ktoré nám poskytli iní používatelia (napr. vaša doručovacia adresa, ktorú nám iní používatelia môžu poskytnúť pri nákupe produktov pre vás prostredníctvom použitia služieb mi.com).

1.1.4 Neidentifikovateľné údaje

Môžeme tiež zhromažďovať iné druhy údajov, ktoré nie sú priamo alebo nepriamo spojené s daným jednotlivcom a ktoré nemôžu byť definované ako osobné údaje v súlade s platnými miestnymi zákonmi. Takéto informácie sa nazývajú neidentifikovateľné informácie. Môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu. Tu je niekoľko príkladov, ako zhromažďujeme a ako ich môžeme použiť v agregovanom formáte, ktorý neumožňuje osobnú identifikáciu:

• Vygenerované štatistické údaje môžeme pripojiť, keď používate konkrétnu službu (napr. neidentifikovateľné informácie súvisiace so zariadením, udalosti prístupu k stránkam, udalosti času prístupu k stránkam a udalosti relácií);

• Údaje o sledovaní siete (napr. čas požiadavky, počet požiadaviek alebo chybové požiadavky);

• Udalosti chýb aplikácií (napr. automaticky generované prihlásenie po chybe aplikácie).

Cieľom takéhoto zhromažďovania údajov je zlepšiť služby, ktoré vám poskytujeme. Typ a množstvo zhromaždených informácií závisí od spôsobu akým používate naše produkty a/alebo služby.

Tieto údaje zhromažďujeme, aby sme vám poskytli viac užitočných informácií a zistili, ktoré časti našich webových stránok, produkty a služby vás najviac zaujímajú. Môžeme napríklad potrebovať iba počet používateľov, ktorí sú v niektorý deň aktívni. Nepotrebujeme vedieť, kto je v daný deň aktívny, takže súhrnné údaje sú pre štatistickú analýzu dostačujúce. Vaše osobné údaje sa budeme snažiť izolovať od osobne neidentifikovateľných informácií a zaistíme, aby sa tieto dva typy údajov používali oddelene. Pokiaľ však skombinujeme osobne neidentifikovateľné informácie s osobnými informáciami, s týmito skombinovanými informáciami budeme zaobchádzať ako s osobnými informáciami, kým zostanú skombinované.

1.2 Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Účelom zhromažďovania osobných údajov je poskytnúť vám produkty a/alebo služby a zároveň zabezpečiť, aby sme dodržiavali platné zákony, nariadenia a iné regulačné požiadavky. To zahŕňa:

• Poskytovanie, spracovanie, udržiavanie, zlepšovanie a vývoj našich produktov a/alebo služieb pre vás, ako je dodanie, aktivácia, overovanie, popredajný servis, služby zákazníkom a reklama.

• Implementácia a udržiavanie bezpečnostných záruk na účely predchádzania stratám a podvodom, ako je napríklad pomoc pri identifikácii používateľov, overovanie identity používateľa. Vaše údaje používane na účely boja proti podvodom, len ak sú splnené tieto dve podmienky: je to nevyhnutné; a údaje použité na hodnotenie sú v súlade s legitímnymi záujmami spoločnosti Xiaomi na ochranu jej používateľov a služieb.

• Vybavovanie vašich dotazov alebo požiadaviek na zariadenia a služby, napríklad zodpovedanie otázok zákazníkov, zasielanie oznámení o systéme a aplikáciách, spracovanie vašich aktivít (ako napr. lotérie).

• Vykonávanie príslušných propagačných aktivít (ako napr. poskytovanie marketingových a propagačných materiálov a aktualizácií). Ak si už nebudete želať dostávať určité typy propagačných materiálov, môžete sa odhlásiť z ich odberu pomocou metódy uvedenej v správe (ako napr. pomocou odkazu na odhlásenie z odberu v dolnej časti správy), ak platné zákony neuvádzajú niečo iné. Viac informácií nájdete v sekcii "Vaše práva" nižšie.

• Interné účely ako sú napríklad analýza údajov, výskum a vývoj štatistických údajov súvisiacich s používaním našich produktov alebo služieb s cieľom zlepšiť naše produkty alebo služby. Po de-identifikačnom spracovaní sa napríklad vykonáva strojové učenie alebo tréning modelového algoritmu.

• Optimalizácia výkonu vášho zariadenia, ako je analýza využitia pamäte alebo využitia procesora vašej aplikácie.

• Ukladanie a uchovávanie informácií týkajúcich sa našich obchodných operácií (ako napr. obchodné štatistiky) alebo plnenie našich zákonných povinností.

• Spracovanie na základe oprávnených záujmov spoločnosti Xiaomi (v príslušných jurisdikciách, napr. podľa GDPR). Medzi oprávnené záujmy patrí umožnenie efektívnej správy a prevádzky nášho obchodovania a poskytovanie našich produktov a služieb; ochrana bezpečnosti nášho obchodovania, systémov, produktov, služieb a zákazníkov (vrátane účelov prevencie strát a ochrany pred podvodmi); interná správa; dodržiavania interných zásad a procesov; a ďalšie oprávnené záujmy popísané v týchto zásadách. Môžeme napríklad zaznamenávať príslušné informácie, ako je napr. frekvencia vášho používania, informácie z protokolov o chybách, celkové využitie, údaje o výkone a zdroji aplikácie, aby sme zaistili bezpečnosť našich služieb. Môžeme zhromažďovať Xiaomi konto, sériové číslo a IP adresu prevádzkovaného počítača, sériové číslo a informácie o zariadení, aby sme zabránili neoprávneným odomknutím zariadení dodávateľov.

• Poskytovanie lokálnych služieb, ktoré si nevyžadujú komunikáciu s našimi servermi, ako napríklad používanie aplikácie Poznámky na vašom zariadení.

• Iné účely s vašim súhlasom.

Nižšie uvádzame ďalšie príklady toho, ako používame vaše údaje (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje):

• Aktivovanie a registrovanie zakúpeného výrobku alebo služby spoločnosti Xiaomi.

• Vytvorenie a údržba vášho Mi Konta. Osobné údaje získané pri vytváraní Mi Konta na našich webových stránkach alebo prostredníctvom našich mobilných zariadení sa používajú na vytvorenie osobného Mi Konta a profilovej stránky pre vás.

• Spracovanie objednávky. Údaje súvisiace s objednávkami elektronického obchodu sa používajú na spracovanie objednávky a súvisiacich popredajných služieb zákazníkom vrátane zákazníckej podpory a opätovného doručenia. Okrem toho bude číslo objednávky použité na krížovú kontrolu objednávky s dodávateľom ako aj na evidenciu doručenia zásielky. Údaje o adresátovi, vrátane mena, adresy, telefónneho čísla, poštového smerovacieho čísla budú použité na účely doručenia. Vaša e-mailová adresa sa používa na to, aby sme vám mohli odosielať informácie o sledovaní zásielky. Zoznam nakúpených položiek slúži na vytlačenie faktúry a umožňuje zákazníkovi skontrolovať obsah zásielky.

• Účasť v Mi Komunite. Osobné informácie týkajúce sa Mi Komunity alebo iných internetových platforiem spoločnosti Xiaomi môžu byť použité pre zobrazovanie profilovej stránky, interakciu s ostatnými používateľmi a účasť v Mi Komunite.

• Poskytovanie služieb MIUI. Nasledujúce informácie: (informácie týkajúce sa zariadenia alebo SIM karty, vrátane čísla GAID, čísla IMEI, čísla IMSI, telefónneho čísla, ID zariadenia, operačného systému zariadenia, adresy MAC, typu zariadenia, informácií o systéme a výkone a informácií o polohe, vrátane mobilného kódu krajiny, kódu mobilnej siete, kódu oblasti polohy a identity bunky) sa používajú na aktiváciu služieb MIUI.

• Diagnostikovanie zlyhaní aktivácie. Údaje týkajúce sa polohy sa používajú na prístup k zlyhaniu aktivácie SIM karty (napr. brána služby krátkych správ (SMS) a zlyhania siete), aby sme identifikovali prevádzkovateľa siete a aby sme ho informovali o tejto poruche.

• Poskytovanie ďalších služieb MIUI. Ďalšie informácie zhromažďované pri používaní služieb MIUI sa využívajú na vykonávanie funkcií týchto služieb počas optimalizácie poskytovania služieb, ako je napríklad sťahovanie, aktualizácia, registrácia, vykonávanie alebo optimalizácia aktivít súvisiacich so službami MIUI. Napríklad osobné údaje zhromaždené prostredníctvom Obchodu s motívmi môžu byť napríklad použité na poskytnutie služieb prispôsobených odporúčaní tém na základe vašej histórie sťahovania a prehliadania.

• Vyhľadanie vášho zariadenia. Xiaomi funkcia Vyhľadať zariadenie vám pomôže nájsť a zabezpečiť váš telefón v prípade straty alebo odcudzenia. Svoj telefón môžete nájsť na mape pomocou informácií o polohe, ktoré poskytne váš telefón, prípadne môžete vymazať celé jeho úložisko alebo ho uzamknúť. Keď váš telefón aktívne hľadáte, vaše mobilné zariadenie zachytí údaje o polohe. V niektorých situáciách sa tieto údaje získavajú z bunkových veží alebo prístupových bodov Wi-Fi. Túto funkciu môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach telefónu (Nastavenia - Mi Konto - Xiaomi Cloud - Vyhľadať zariadenie).

• Zaznamenávanie údajov o polohe na fotografiách. Počas fotografovania môžete zaznamenávať údaje o polohe. Tieto informácie sa zobrazia vo vašich priečinkoch s fotografiami a umiestnenie sa uloží do časti vlastnosti fotografie. Ak si neprajete počas fotenia zaznamenávať polohu, môžete túto funkciu kedykoľvek vypnúť v nastaveniach fotoaparátu zariadenia.

• Poskytovanie funkcií posielania správ (napr. Mi Talk, Mi Správy). Ak si stiahnete a použijete funkciu Mi Talk, údaje zozbierané funkciou Mi Talk sa môžu použiť na aktiváciu tejto služby a identifikáciu užívateľa a príjemcu správy. Naviac história konverzácií sa ukladá, aby bolo možné pohodlne znovu načítať minulé konverzácie potom, čo si používateľ opätovne nainštaloval aplikácie, prípadne na účely synchronizácie medzi zariadeniami. Informácie (telefónne čísla odosielateľa a príjemcu a identifikátory Mi Správy) môžu byť použité aplikáciou Mi Správy na aktiváciu služieb a povolenie fungovania služby vrátane smerovania správ.

• Poskytovanie služieb na základe polohy. Počas používania služieb MIUI môžeme údaje o polohe používať aj my alebo poskytovatelia služieb tretích strán a obchodní partneri (ďalšie informácie nájdete v časti “Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné údaje” nižšie) na zobrazenie a poskytnutie presných informácií o tomto umiestnení s cieľom dosiahnuť čo možno najlepšiu používateľskú skúsenosť, napr. informácie o počasí, prístup k lokalite (ako súčasť platformy Android). Služby určovania polohy môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach alebo vypnúť používanie služieb určovania polohy danej aplikácie.

• Zlepšenie používateľského zážitku prostredníctvom analýzy údajov, hardvéru a softvéru. Niektoré voliteľné funkcie, ako je napríklad Program používateľských skúseností, umožňujú spoločnosti Xiaomi analyzovať údaje o tom, ako používatelia využívajú svoj mobilný telefón, služby MIUI a ďalšie služby poskytované spoločnosťou Xiaomi. Tieto údaje slúžia na zlepšenie užívateľského prostredia, napríklad odosielaním hlásení o chybách. Spoločnosť Xiaomi bude tiež vykonávať analýzu hardvéru a softvéru za účelom ďalšieho zlepšovania používateľského zážitku.

• Povolenie používania Centra zabezpečenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité na funkcie zabezpečenia a údržby systému v Aplikácii zabezpečenia, ako sú Bezpečnostná kontrola, Šetrenie batérie, Zoznam blokovaných, Čistenie atď. Niektoré z týchto funkcií sú prevádzkované poskytovateľmi služieb a/alebo obchodnými partnermi tretích strán (viac informácií nájdete v časti "Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné údaje" nižšie). Údaje (ktoré nie sú osobnými údajmi, ako napríklad zoznamy definícií vírusov) sa používajú pre funkcie Bezpečnostnej kontroly.

• Poskytovanie služby push. ID Mi Konta, GAID, token FCM, ID Androidu a ID priestoru (len na zariadeniach Xiaomi so zapnutou funkciou Druhý priestor) budú tiež použité na poskytovanie služby push Xiaomi a služby Mi Upozornenia za účelom vyhodnotenia účinnosti inzercie a zasielania oznámení zo systému MIUI o aktualizáciách softvéru alebo oznámenia o nových produktoch, vrátane informácií o predaji a propagačných akciách. Budeme zhromažďovať tiež príslušné informácie o aplikáciách (ID verzie aplikácie, názov balíka aplikácie) a príslušné informácie o zariadení (model, značka), aby sme vám mohli poskytovať vyššie uvedenú službu. Vaše osobné údaje môžeme použiť na posielanie push hlásení (či už zasielaním správ v rámci našich služieb, e-mailom alebo inými prostriedkami), ktoré ponúkajú alebo propagujú naše produkty a služby a/alebo produkty a služby vybraných tretích strán. Toto sa vykonáva len s vaším súhlasom, ak to vyžadujú platné zákony. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu marketingových informácií od nás a tretích strán zmenou svojich preferencií v Nastaveniach alebo správou svojich preferencií prostredníctvom aplikácie/webu tretej strany pomocou push Xiaomi. Viac informácií nájdete v časti „Vaše práva“.

• Overovanie identity používateľa. Xiaomi používa hodnotu ECV aby si overila identitu užívateľa a zabránila prihláseniu neoprávnených osôb.

• Zhromažďovanie spätnej väzby používateľov. Spätná väzba, ktorú sa nám rozhodnete poskytnúť, predstavuje hodnotnú pomoc pre spoločnosť Xiaomi pri zlepšovaní našich služieb. V snahe reagovať na spätnú väzbu, ktorú ste sa nám rozhodli poskytnúť, môže spoločnosť Xiaomi s vami komunikovať s použitím osobných údajov, ktoré ste poskytli a viesť záznamy o tejto komunikácii s cieľom riešenia problémov a zlepšovania svojich služieb.

• Odosielanie oznámení. Príležitostne môžeme použiť vaše osobné údaje na odosielanie dôležitých oznámení, ako sú oznámenia týkajúce sa nákupov alebo zmien našich zmluvných podmienok, termínov a pravidiel. Keďže sú tieto informácie dôležité pre vašu interakciu so spoločnosťou Xiaomi, neodporúča sa, aby ste prijímanie týchto informácií odmietli.

• Vykonávanie propagačných činností. Ak sa zapojíte do žrebovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie prostredníctvom sociálnych platforiem spoločnosti Xiaomi, môžeme použiť poskytnuté osobné údaje na zasielanie pozvánok na tieto udalosti.

• Poskytovanie personalizovaných služieb a obsahu, vrátane reklám. Namiesto vášho mena, e-mailu a ďalších informácií, pomocou ktorých môžete byť priamo identifikovaný, používame jedinečný identifikátor, chránime vaše súkromie a poskytujeme vám personalizované produkty, služby a aktivity, vrátane reklám.

Tieto údaje môžeme kombinovať s inými údajmi (vrátane údajov o rôznych službách alebo zariadeniach, ako sú počítače, mobilné telefóny, inteligentné televízory a ďalšie pripojené zariadenia), aby sme vám mohli lepšie poskytovať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu.

Môžeme napríklad použiť údaje vášho Mi Konta vo všetkých službách, ktoré používate a ktoré Mi Konto vyžadujú. Ďalej, pre zlepšenie užívateľského prostredia a vylepšenie našich služieb, môžeme pri dodržaní príslušných zákonov a predpisov a (v prípade potreby) s vašim súhlasom triediť informácie z rôznych výrobkov, služieb alebo zariadení, aby sme vytvorili osobný štítok pre poskytovanie návrhov, prispôsobeného obsahu a prispôsobených funkcií.

V prípade prispôsobených reklám by boli napríklad poskytované na základe vašich aktivít, používania a preferencií týkajúcich sa našich aplikácií a služieb. Profily vytvárame pomocou analýzy uvedených informácií a vytvárania segmentov (vytváranie skupín s konkrétnymi zdieľanými vlastnosťami) a pomocou vloženia vašich osobných informácií do jedného alebo viacerých segmentov. Cielené reklamy sa vykonávajú s vaším súhlasom, ak to vyžadujú platné zákony. Máte právo kedykoľvek zrušiť prijímanie personalizovaných reklám a namietať proti profilovaniu, vrátane toho, ktoré sa vykonáva na účely priameho marketingu.

A podľa vyššie uvedených dôvodov týkajúcich sa kombinácie a požiadaviek platných zákonov vám pre takúto kombináciu poskytneme špecifické kontrolné mechanizmy. Máte právo sa kedykoľvek odhlásiť z nášho priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania, atď. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete ich kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť v Nastaveniach (Nastavenie > Heslá a zabezpečenie > Súkromie > Reklamné služby alebo Nastavenia > Heslá a zabezpečenie > Zabezpečenie systému > Reklamné služby) alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom stránky https://privacy.mi.com/support alebo sa pozrite na riadiace mechanizmy opísané v samostatných zásadách osobných údajov pre každý produkt. Viac informácií nájdete v sekcii "Vaše práva" nižšie.

2 Súbory cookie a iné technológie

Technológie ako sú súbory cookies, webové signály a pixelové značky používajú spoločnosť Xiaomi a naši poskytovatelia služieb a obchodní partneri tretích strán (viac informácií nájdete v časti “Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné údaje” nižšie). Tieto technológie sa používajú pri analyzovaní trendov, správe webových stránok, sledovaní pohybu používateľov po webových stránkach a získavanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku. Môžeme dostávať prehľady založené na používaní týchto technológií od týchto spoločnosti na individuálnej a tiež agregovanej báze. Tieto technológie nám pomáhajú lepšie porozumieť správaniu používateľov, informujú nás o tom, ktoré časti našich webových stránok ľudia navštívili a tiež uľahčujú a merajú efektívnosť reklám a webových vyhľadávaní.

• Súbory denníkov: Rovnako ako väčšina webových stránok zhromažďujeme určité údaje a ukladáme ich do súborov denníkov. Tieto informácie môžu zahŕňať adresu internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odporúčacie stránky a stránky, na ktoré používateľ odchádza, operačný systém, čas a dátum a/alebo údaje o klikaniach. Tieto automaticky zhromaždené údaje neprepájame s ostatnými informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme.

• Lokálne úložisko – HTML5/Flash: Používame objekty miestneho úložiska (LSO), ako sú napríklad HTML5 alebo Flash, na ukladanie obsahu a predvolieb. Tretie strany, s ktorými spolupracujeme na poskytovaní určitých funkcií na našich stránkach alebo na zobrazovaní inzercie založenej na vašej aktivite pri prehliadaní webu, tiež používajú súbory cookie HTML5 alebo Flash na zhromažďovanie a ukladanie informácií. Rôzne prehliadače môžu poskytovať svoje vlastné nástroje na správu a odstránenie objektov HTML5 LSO. Pre spravovanie súborov cookies Flash kliknite sem.

• Reklamné súbory cookies: S našimi tretími poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi (viac informácií nájdete v časti "Ako zdieľame, prenášame a verejne zverejňujeme vaše osobné údaje" nižšie) spolupracujeme buď na zobrazenie reklamy na našej webovej stránke alebo na správu našej reklamy na iných stránkach. Naši poskytovatelia služieb tretích strán a obchodní partneri môžu používať reklamné súbory cookies na účely zhromažďovania informácií o vašich online aktivitách a záujmoch a na poskytovanie reklám, ktoré sa čo najviac zhodujú s vaším profilom a záujmami. Pred spustením tejto reklamnej služby od vás dostaneme váš predchádzajúci výslovný súhlas, ktorý bude zahŕňať jasné schválenie akcie. Ak si neželáte, aby boli tieto informácie používané k zasielaniu reklám založených na vašich záujmových kritériách, môžete sa odhlásiť z odberu zmenou Nastavení súborov cookies. https://preferences-mgr.truste.com.

• Mobilná analytika: V rámci niektorých mobilných aplikácií používame analytické súbory cookies na účely zhromažďovania informácií o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto súbory cookies môžu zaznamenávať rôzne informácie, ako napríklad, ako často používate aplikáciu, udalosti, ku ktorým dochádza v aplikáciách, agregované používanie, údaje o výkonnosti a v ktorých častiach aplikácie dochádza k zlyhaniam. Informácie, ktoré ukladáme v rámci analytického softvéru, neprepájame so žiadnymi osobnými informáciami, ktoré odošlete v rámci mobilnej aplikácie.

3 Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné údaje

3.1 Zdieľanie

Tretím stranám nepredávame žiadne osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžeme niekedy zdieľať s tretími stranami (ako je opísané nižšie) v snahe poskytovať alebo vylepšovať naše produkty alebo služby vrátane ponúkania produktov alebo služieb na základe vašich požiadaviek. Ďalšie informácie o zdieľaní údajov sú uvedené nižšie.

3.1.1 Zdieľanie, ktoré si aktívne vyberáte alebo požadujete

S vaším súhlasom alebo na základe vašej žiadosti budeme vaše osobné údaje zdieľať s konkrétnymi vami určenými tretími stranami v rozsahu vášho súhlasu/žiadosti. Napríklad keď používate Mi Konto na prihlásenie na webovú stránku tretej strany alebo aplikáciu.

3.1.2 Zdieľanie informácií s našou skupinou

V snahe úspešne vykonávať obchodné operácie a poskytovať vám všetky funkcie našich produktov alebo služieb, môžeme z času na čas zdieľať vaše osobné údaje s inými sesterskými spoločnosťami spoločnosti Xiaomi.

3.1.3 Zdieľanie so spoločnosťami ekosystému našej skupiny

Spoločnosť Xiaomi spolupracuje so skupinou spoločností, ktoré spoluvytvárajú Mi Ekosystém. Spoločnosti Mi Ekosystému sú nezávislé entity, financované a rozvíjané spoločnosťou Xiaomi. Tieto spoločnosti pritom pozostávajú z odborníkov vo svojich odvetviach. Spoločnosť Xiaomi môže zverejniť vaše osobné údaje spoločnostiam v Mi Ekosystéme so zámerom poskytnúť vám vzrušujúce produkty a služby (hardvér aj softvér) od spoločností z Mi Ekosystému. Niektoré z týchto produktov alebo služieb budú naďalej pod značkou Xiaomi, zatiaľ čo ostatné môžu používať vlastnú značku. Spoločnosti Mi Ekosystému môžu príležitostne tiež zdieľať údaje so spoločnosťou Xiaomi v súvislosti s produktami a službami v rámci značky Xiaomi a iných značiek vo vlastníctve Xiaomi na poskytovanie hardvérových a softvérových služieb a na vytváranie lepších funkcií a zlepšovanie užívateľských skúseností. Spoločnosť Xiaomi prijme vhodné organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania vašich osobných údajov vrátane, ale nie výlučne, šifrovania vašich osobných údajov.

3.1.4 Zdieľanie s poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi tretích strán

Aby sme vám mohli poskytnúť produkty a služby opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, môžeme v prípade potreby zdieľať vaše osobné údaje s našimi poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi tretích strán.

To zahŕňa našich poskytovateľov doručovacích služieb, dátové centrá, strediská pre ukladanie dát, poskytovateľov služieb zákazníkom, poskytovateľov reklamných a marketingových služieb a ďalších obchodných partnerov. Tieto tretie strany môžu spracovávať vaše osobné údaje v mene spoločnosti Xiaomi pre jeden alebo viac účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Sme odhodlaní zaistiť, že zdieľanie osobných údajov, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb sa realizuje výlučne na legitímne, právne, nevyhnutné, špecifické a explicitné účely. Spoločnosť Xiaomi bude venovať náležitú starostlivosť a uzavrie zmluvy tak, aby zabezpečila, že poskytovatelia služieb tretích strán dodržiavajú platné zákony o ochrane osobných údajov vašej jurisdikcie. Môžu existovať prípady, kedy majú poskytovatelia tretích strán svojich subdodávateľov.

Na poskytovanie merania výkonnosti, analýzy a ďalších obchodných služieb môžeme tiež zdieľať údaje (neosobné údaje) s tretími stranami (napríklad inzerentmi na našich webových stránkach) v súhrnnej forme. Informácie, ktoré máme, používame na pomoc inzerentom a iným obchodným partnerom pri hodnotení efektívnosti a pokrytia ich reklamy a služieb a pochopenie typov ľudí, ktorí využívajú ich služby a spôsob akým ľudia zaobchádzajú so ich webovými stránkami, aplikáciami a službami. Môžeme s nimi taktiež zdieľať všeobecné trendy používania našich služieb ako je napríklad počet zákazníkov v určitej skupine ľudí, ktorí nakupujú určité produkty alebo realizujú určité transakcie.

3.1.5 Ostatné

V súlade s právnymi požiadavkami, právnymi postupmi, súdnymi spormi a/alebo požiadavkami verejných orgánov a vládnych agentúr, môže spoločnosť Xiaomi zverejniť vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje môžeme tiež zverejniť vtedy, ak je ich zverejnenie potrebné alebo vhodné pre národnú bezpečnosť, presadzovanie práva alebo iné záležitosti verejného významu.

V snahe presadzovať naše podmienky alebo chrániť naše podnikanie, práva, aktíva alebo produkty alebo chrániť užívateľov alebo ak je zverejnenie odôvodnene potrebné na nasledujúce účely (odhalenie, zabránenie a riešenie podvodu, neoprávnené používanie produktu, porušenie našich podmienok alebo zásad alebo iné škodlivé alebo nezákonné činnosti), môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje. (Spoločnosť Xiaomi môže zhromažďovať, použiť alebo sprístupniť vaše osobné informácie bez vášho súhlasu podľa rozsahu povoleného platnými zákonmi o ochrane osobných údajov). Toto môže zahŕňať poskytovanie vašich osobných údajov verejným alebo vládnym agentúram; komunikáciu s partnermi tretích strán o spoľahlivosti vášho konta s cieľom zabrániť podvodom, porušovaniu pravidiel a inému škodlivému správaniu.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje zdieľať s:

• našimi účtovníkmi, audítormi, právnikmi alebo podobnými poradcami a to vtedy keď ich požiadame o odborné poradenstvo; a

• investormi a inými relevantnými tretími stranami a to v prípade skutočného alebo potenciálneho predaja alebo inej podnikovej transakcie, ktorá súvisí so subjektom v skupine Xiaomi Group; a

• ďalšie tretie strany tak, ako je podrobne uvedené v týchto Zásadách osobných údajov alebo ako je vám inak oznámené, vrátane toho, keď ste k tomu poskytli oprávnenia vo vzťahu ku konkrétnemu sprístupneniu.

3.2 Prenos

Spoločnosť Xiaomi neprenesie vaše osobné údaje žiadnemu subjektu okrem nasledujúcich prípadov:

• Ak sme na to nezískali váš výslovný súhlas;

• Ak sa spoločnosť Xiaomi zúčastní fúzie, akvizície alebo predaja majetku všetkých alebo časti našich aktív, ktoré môžu mať vplyv na vaše osobné informácie, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo prominentného oznámenia na našich webových stránkach alebo inými vhodnými spôsobmi o akýchkoľvek zmenách vo vlastníctve a používaní a o akýchkoľvek možnostiach, ktoré môžu súvisieť s vašimi osobnými informáciami;

• Za okolností vysvetlených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo vám oznámeným iným spôsobom.

3.3 Zverejnenie

Spoločnosť Xiaomi môže verejne sprístupniť vaše osobné informácie za týchto okolností:

• V prípade, že potrebujeme oznámiť výhercu propagačnej akcie, súťaže alebo lotérie. V takom prípade zverejníme iba obmedzené informácie;

• V prípade, že sme získali váš výslovný súhlas alebo ste informácie sprístupnili prostredníctvom našich služieb, ako napr. na stránkach sociálnych sietí alebo verejných fórach; a

• Zverejnenie na základe zákona alebo odôvodnených dôvodov: vrátane zákonov a nariadení, právnych postupov, súdnych sporov alebo na žiadosť príslušných vládnych oddelení.

4 Ako ukladáme a chránime vaše osobné údaje

4.1 Bezpečnostné záruky spoločnosti Xiaomi

Našim záväzkom je uchovávať vaše osobné údaje v bezpečí. V snahe zabrániť neoprávnenému prístupu, zverejneniu alebo iným rizikám sme stanovili všetky právne potrebné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme vo vašom mobilnom zariadení a na webových stránkach Xiaomi. Zabezpečíme, aby sme vaše osobné údaje chránili v súlade s platnými právnymi predpismi.

Napríklad pri prístupe na vaše Mi Konto si môžete zvoliť použitie nášho dvojstupňového verifikačného programu pre lepšie zabezpečenie. Keď sa vaše osobné informácie prenášajú medzi zariadením Xiaomi a našimi servermi, zabezpečíme, aby boli údaje šifrované pomocou protokolu TLS (Transport Layer Security) a vhodných šifrovacích algoritmov.

Všetky vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch a sú chránené v kontrolovaných zariadeniach. Vaše údaje klasifikujeme na základe dôležitosti a citlivosti a zabezpečujeme, aby mali vaše osobné informácie požadovanú úroveň zabezpečenia. Disponujeme špeciálnymi kontrolami prístupu pre ukladanie údajov na báze cloudu a pravidelne kontrolujeme postupy zhromažďovania, ukladania a spracovania osobných údajov, vrátane fyzických bezpečnostných opatrení, aby sme ich chránili pred neoprávneným prístupom a používaním.

U obchodných partnerov a poskytovateľov služieb tretích strán vykonávame náležitú starostlivosť, aby sme sa uistili, že sú schopní ochrániť vaše osobné údaje. Taktiež kontrolujeme, či tieto tretie strany dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy zavedením vhodných zmluvných obmedzení a či v prípade potreby vykonávajú audity a hodnotenia. Okrem toho naši zamestnanci a naši obchodní partneri a poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom podliehajú vynútiteľným zmluvným záväzkom mlčanlivosti.

Realizujeme školenia a testy na ochranu bezpečnosti a súkromia, aby sme zvýšili povedomie našich zamestnancov o dôležitosti ochrany osobných údajov. Na ochranu vašich osobných údajov podnikáme všetky uskutočniteľné a právne požadované kroky. Mali by ste však zobrať na vedomie, že používanie internetu nie je celkom bezpečné a že z tohto dôvodu nedokážeme garantovať bezpečnosť ani integritu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú prenesené od vás alebo k vám cez internet.

Porušovanie ochrany osobných údajov riešime v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a v prípade potreby oznamujeme porušenia príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov a dotknutým osobám.

Naše zásady a postupy v oblasti bezpečnosti informácií sú navrhnuté s ohľadom na medzinárodné štandardy a pravidelne absolvujeme audity tretích strán, aby sa overila účinnosť bezpečnostných opatrení. Informačný systém Xiaomi získal certifikáciu ISO/IEC 27001:2013 pre systémy riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). Internetový obchod Xiaomi a platforma Xiaomi Home IoT získali certifikáciu ISO/IEC 27701:2019 pre systémy správy osobných informácií (PIMS). Systém MIUI získal certifikáciu ISO/IEC 27018:2019 na ochranu osobných informácií vo verejnom cloude.

4.2 Čo môžete robiť

Pre Xiaomi môžete nastaviť jedinečné heslo bez potreby zverejňovania prihlasovacieho hesla alebo údaju konta akejkoľvek osobe (pokiaľ na to nie je táto osoba oprávnená) pre prípad úniku hesla z iných webových stránok, ktoré môžu poškodiť bezpečnosť vášho konta v službe Xiaomi. Vždy, keď je to možné, nezverejňujte prosím nikomu váš verifikačný kód, ktorý ste dostali (vrátane tých osôb, ktoré tvrdia, že sú z oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Xiaomi). Vždy, keď sa prihlásite ako používateľ Mi Konta na webových stránkach Xiaomi, a to obzvlášť na inom než svojom vlastnom počítači či na verejných internetových termináloch, mali by ste sa na konci používania vždy odhlásiť.

Spoločnosť Xiaomi neponesie zodpovednosť za zlyhania zabezpečenia spôsobené prístupom tretej strany k vašim osobným údajom v dôsledku vášho nezachovania osobných informácií v súkromí. Bez ohľadu na vyššie uvedené nás musíte okamžite upozorniť v prípade, že dochádza k akémukoľvek neoprávnenému používaniu vášho konta iným používateľom internetu alebo k inému narušeniu zabezpečenia. Vaša pomoc nám pomôže chrániť vaše súkromie a vaše osobné informácie.

4.3 Pristupovanie k ostatným funkciám vo vašom zariadení

Naše aplikácie môžu pristupovať k určitým funkciám vo vašom zariadení, ako je napríklad povolenie odosielať e-maily kontaktom, používať úložisko SMS alebo zisťovať stav siete Wi-Fi, atď. Tieto informácie sa používajú na to, aby umožňovali aplikáciám fungovať vo vašom zariadení a umožňujú vám s aplikáciami vykonávať interakcie. Svoje povolenia môžete kedykoľvek odvolať tak, že ich vypnete na vašom zariadení alebo nás môžete kontaktovať cez web https://privacy.mi.com/support.

4.4 Pravidlá uchovania

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú na účely zhromažďovania údajov popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo v akýchkoľvek osobitných Zásadách ochrany osobných údajov pre konkrétny produkt alebo službu alebo podľa požiadaviek platných zákonov. Podrobné lehoty uchovávania sú špecifikované na stránke konkrétnej služby alebo produktu. Ukončíme uchovanie, odstránime alebo anonymizujeme vaše osobné informácie, akonáhle je účel na uchovanie týchto informácií splnený alebo akonáhle potvrdíme vašu požiadavku na odstránenie týchto údajov. Rovnaké podmienky platia v prípade, keď ukončíme prevádzku príslušnej služby alebo produktu. Kde to bolo možné, uviedli sme, ako dlho zvyčajne uchovávame identifikované kategórie, typy alebo položky osobných údajov. Pri rozhodovaní o týchto dobách uchovávania sme zohľadnili nasledujúce kritériá:

• množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov

• riziko poškodenia neoprávneným použitím alebo zverejnením

• účely, na ktoré spracúvame osobné údaje, a ako dlho konkrétne údaje potrebujeme na dosiahnutie týchto účelov

• ako dlho ostanú osobné údaje presné a aktuálne

• ako dlho môžu byť osobné údaje relevantné pre možné budúce právne nároky

• akékoľvek príslušné právne, účtovné, spravodajské alebo regulačné požiadavky, ktoré určujú, ako dlho sa musia určité záznamy uchovávať.

V závislosti na vašej jurisdikcii môže existovať výnimka z osobných údajov, ktoré spracúvame pre verejný záujem, vedecký, historický výskum alebo štatistické účely. Spoločnosť Xiaomi môže naďalej uchovávať tento druh údajov dlhšie ako je štandardné obdobie uchovávania údajov, ak sa to vyžaduje a je to povolené na základe platných zákonov alebo vašej žiadosti, a to aj keď ďalšie spracovanie údajov nesúvisí s pôvodným účelom zhromažďovania daných údajov.

5 Vaše práva

Kontrola nad vašimi osobnými údajmi

5.1 Nastavenia kontroly

Spoločnosť Xiaomi rozumie, že obavy o súkromie sú u rôznych ľudí odlišné. Preto poskytujeme príklady spôsobov, akými spoločnosť Xiaomi sprístupňuje možnosti obmedzenia zhromažďovania, používania, zverejňovania alebo spracovania vašich osobných údajov a ovládania vašich nastavení súkromia:

• Zapnutie/vypnutie funkcie Programu používateľských skúseností a prístupu k polohe;

• Prihlásiť alebo odhlásiť sa do/z Mi konta;

• Zapnutie/vypnutie prepínača pre synchr. so službou Xiaomi Cloud; a

• Vymazanie akýchkoľvek údajov uložených na Xiaomi cloude prostredníctvom https://i.mi.com;

• Zapnutie/vypnutie ďalších služieb a funkcií, ktoré sa zaoberajú citlivými alebo osobnými údajmi. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa stavu zabezpečenia vášho zariadenia získate tiež v aplikácii Zabezpečenia systému MIUI.

Ak ste predtým súhlasili s tým, že vaše osobné údaje môžeme používať na vyššie uvedené účely, môžete kedykoľvek zmeniť názor kontaktovaním nás prostredníctvom https://privacy.mi.com/support.

5.2 Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

V závislosti od platných zákonov a predpisov môžete mať právo na prístup, opravu, vymazanie (a niektoré ďalšie práva) v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás vedieme (ďalej len žiadosť). Tieto práva budú predmetom konkrétnych vylúčení a výnimiek podľa platných zákonov.

K vašim údajom týkajúcich sa osobných údajov môžete pristupovať a aktualizovať ich vo vašom Mi Konte na adrese https://account.xiaomi.com alebo prihlásením do svojho konta v zariadení. Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez https://privacy.mi.com/support.

Vašu žiadosť budeme vedieť spracovať najefektívnejšie, keď bude spĺňať nasledujúce podmienky:

(1) Žiadosť bola odoslaná prostredníctvom exkluzívneho kanála žiadostí spoločnosti Xiaomi s vyššie uvedenými podrobnosťami a za účelom ochrany vašich informácií je nutné, aby vaša žiadosť bola písomná (ak miestne právo výslovne neuznáva ústne žiadosti);

(2) Poskytnete dostatočné informácie, aby ste spoločnosti Xiaomi umožnili overiť vašu identitu a potvrdili ste, že ste subjektom údajov alebo legálne oprávnenou osobou, ktorá môže konať v mene subjektu údajov.

Keď získame dostatok informácií na potvrdenie spracovania vašej žiadosti o prístup k osobným údajom, pristúpime k odpovedi na vašu žiadosť v časovom rámci stanovenom v príslušných zákonoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Podrobne:

• Máte právo na poskytnutie jasných, transparentných a ľahko pochopiteľných informácií o tom, ako využívame vaše osobné údaje a vaše práva. Preto vám poskytujeme informácie uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

• Na základe požiadaviek platných právnych predpisov vám bude na základe vašej žiadosti bezplatne poskytnutá kópia vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame. Za akékoľvek ďalšie žiadosti týkajúce sa relevantných informácií môžeme účtovať primeraný poplatok v závislosti od aktuálnych cien za administratívne služby, ak je to povolené podľa platných zákonov.

• Ak sú akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie na základe účelu použitia.

• Na základe požiadaviek platných zákonov máte právo požadovať vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov tam, kde neexistuje žiadny presvedčivý dôvod, aby sme ich naďalej používali. Budeme brať do úvahy dôvody týkajúce sa vašej žiadosti o vymazanie a prijmeme primerané kroky, vrátane technických opatrení. Pamätajte na to, že z dôvodu platného zákona a/alebo technologických obmedzení nebudeme môcť vaše informácie odstrániť zo záložného systému okamžite. V takomto prípade vaše osobné údaje bezpečne uložíme a vylúčime ich z akéhokoľvek ďalšieho spracovania, až kým nebude možné ich zálohovanie vymazať alebo anonymizovať.

• Máte právo vzniesť námietky proti určitým typom spracovania vašich osobných údajov vrátane ich spracovania na priamy marketing (vrátane použitia profilovania) a za určitých okolností, pri ktorých je právny základ na ich spracovanie (vrátane profilovania) naším legitímnym záujmom.

Najmä podľa zákonov niektorých jurisdikcií:

• Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Zvážime dôvody týkajúce sa vašej žiadosti o obmedzenie. Ak sa dôvody vzťahujú na GDPR, spracujeme vaše osobné údaje len za príslušných okolností v GDPR a informujeme vás pred zrušením obmedzenia spracovania.

• Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré vytvára právne účinky vo vzťahu k vám alebo sa vás podobne významne dotýka.

• Máte právo požiadať o svoje osobné údaje v štruktúrovanom bežne používanom formáte a prenášať údaje inému správcovi dát (prenosnosť údajov).

Máme právo odmietnuť spracovať žiadosť alebo žiadostiam vyhovieť len čiastočne, keď platí výnimka alebo keď máme iné oprávnenie to urobiť podľa platných zákonov, ako napr. keď je žiadosť evidentne neodôvodnená alebo evidentne neprimeraná, alebo ak by to vyžadovalo sprístupnenie informácií o tretích stranách. V určitých prípadoch môžeme účtovať poplatok, ak to povoľujú platné zákony. Ak sa domnievame, že niektoré aspekty žiadosti o vymazanie informácií môžu mať za následok našu neschopnosť legálne tieto informácie použiť na ustanovenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov alebo z iných dôvodov povolených platným zákonom, môže byť táto žiadosť zamietnutá.

5.3 Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas, ktorý ste nám pôvodne poskytli na konkrétny účel vrátane zhromažďovania, používania a/alebo zverejňovania vašich osobných údajov, ktoré máme v držbe alebo pod kontrolou môžete odvolať podaním žiadosti. Svoj súhlas môžete podľa vami používanej konkrétnej služby odvolať tak, že nás kontaktujete prostredníctvom stránky https://privacy.mi.com/support. Vašu žiadosť spracujeme v opodstatnenom čase, odkedy bola vykonaná, a následne nebudeme zhromažďovať, používať a/ani zverejňovať vaše osobné údaje v súlade s vašou žiadosťou.

V závislosti od rozsahu odvolania vášho súhlasu vás upozorňujeme, že už viac nebudete môcť využívať výhody produktov a služieb spoločnosti Xiaomi. Odvolanie vášho súhlasu alebo autorizácie neovplyvní platnosť nášho spracovávania údajov vykonávaného na základe súhlasu až do momentu odstúpenia od zmluvy.

5.4 Zrušenie služby alebo konta

Ak si prajete zrušiť konkrétny produkt alebo službu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom stránky https://privacy.mi.com/support.

Ak si želáte zrušiť Mi Konto, upozorňujeme vás, že zrušenie tohto konta bude mať za následok nemožnosť používania celého radu produktov a služieb spoločnosti Xiaomi. Zrušeniu sa dá za určitých okolností zabrániť alebo ho oneskoriť. Napríklad, ak na vašom konte stále existuje dlh, ako napríklad nezaplatené členské v službe Mi Hudba, zakúpený motív v obchode s témami, alebo nezaplatený úver v službe Mi Financie a pod., s vašou žiadosťou vám nemôžeme okamžite pomôcť.

Ak sa prihlasujete do Xiaomi prostredníctvom konta tretej strany musíte požiadať o zrušenie konta od tretej strany.

6 Ako sa vaše osobné údaje prenášajú globálne

Spoločnosť Xiaomi spracúva a zálohuje osobné údaje prostredníctvom globálnej operačnej a kontrolnej infraštruktúry. V súčasnosti má spoločnosť Xiaomi dátové centrá v Pekingu, Spojených štátoch, Nemecku, Rusku a Singapure. Na účely opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžu byť vaše osobné údaje prenášané do dátových centier v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdávať poskytovateľom služieb a obchodným partnerom tretích strán a preto môžu byť vaše osobné údaje zasielané aj do iných krajín a regiónov. Jurisdikcia, v ktorej sa tieto zariadenia vo svete nachádzajú, môže alebo nemusí chrániť osobné údaje podľa rovnakých noriem ako je tomu vo vašej jurisdikcii. Podľa rôznych zákonov o ochrane údajov existujú rôzne riziká. To však nemení náš záväzok dodržiavať tieto Zásady ochrany osobných údajov a chrániť vaše osobné údaje.

Konkrétne,

• Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a generujeme pri operáciách v rámci územia pevninskej Číny uchovávame v dátových centrách nachádzajúcich sa v pevninskej Číne s výnimkou cezhraničných prenosov, ktoré povoľujú platné právne predpisy.

• Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a generujeme v našich prevádzkach v Rusku, spracúvame a uchovávame v dátových centrách nachádzajúcich sa v Rusku s výnimkou cezhraničných prenosov povolených ruskými právnymi predpismi.

• Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a generujeme v našich prevádzkach v Indii uchovávame v dátových centrách nachádzajúcich sa v Indii.

Ak potrebujeme preniesť vaše osobné údaje mimo územia platnosti vašej miestnej jurisdikcie, či už sesterským spoločnostiam alebo tretím stranám, budeme dodržiavať príslušné platné zákony. Implementáciou jednotných záruk zabezpečujeme, aby všetky takéto prenosy spĺňali požiadavky platných miestnych zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Viac informácií o zárukách, ktoré poskytujeme môžete získať kontaktovaním nás cez stránku https://privacy.mi.com/support.

Ak používate naše produkty a služby v oblasti Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), bude spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. konať ako správca údajov. Za spracovanie dát bude zodpovedná spoločnosť Xiaomi Singapore Pte. Ltd. Kontaktné údaje nájdete v sekcii „Kontaktujte nás“.

Ak spoločnosť Xiaomi zdieľa vaše osobné údaje, ktoré získala v oblasti EHP subjektu skupiny Xiaomi Group alebo tretiemu poskytovateľovi služieb mimo EHP, urobíme tak na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ alebo akýchkoľvek iných záruk stanovených v GDPR. Ďalšie informácie o konkrétnych ochranných opatreniach, ktoré využívame, alebo ich výtlačok môžete získať tak, že nás kontaktujete prostredníctvom stránky privacy@https://privacy.mi.com/support.

7 Ochrana maloletých osôb

Zodpovednosť dohliadať na používanie našich produktov alebo služieb dieťaťom považujeme za zodpovednosť jeho rodiča alebo opatrovníka. Naše služby však neponúkame priamo deťom ani nevyužívame osobné informácie detí na účely marketingu.

Ak ste rodič alebo opatrovník a domnievate sa, že maloletý poskytol spoločnosti Xiaomi osobné informácie, kontaktujte nás prostredníctvom stránky https://privacy.mi.com/support, aby sme zabezpečili, že tieto osobné informácie budú ihneď odobraté a že bude neplnoletý odhlásený z akýchkoľvek príslušných služieb spoločnosti Xiaomi.

8 Musím poskytnúť súhlas s akýmikoľvek pravidlami a podmienkami tretej strany?

Naše Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na produkty ani na služby, ktoré poskytuje tretia strana. V závislosti od produktu alebo služby Xiaomi, ktorú používate, môže daná služba či produkt obsahovať produkty tretích strán alebo služby zahŕňajúce hlasovú podporu, natáčanie videa, prehrávanie videa, služby týkajúce sa údržby systému a zabezpečenia, hry, štatistiky, interakcie so sociálnymi médiami, spracovanie platieb, navigáciu na mape, zdieľanie, push hlásenie, filtrovanie informácií, vstupné metódy, atď. Niektoré z týchto údajov budú poskytnuté webovým stránkam tretích strán vo forme odkazov a niektoré z nich budú sprístupnené vo forme SDK, API, atď. Vaše údaje môžeme zhromažďovať aj pri používaní týchto produktov alebo služieb. Z tohto dôvodu vám dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov tretej strany rovnako ako ste si prečítali tie naše. Nenesieme zodpovednosť za to, ako tretie strany používajú vaše osobné údaje, ktoré od vás zhromaždia, a nedokážeme to kontrolovať. Naše Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na ostatné stránky prepojené z našich služieb.

Nižšie uvádzame príklady, kedy môžu byť pri používaní konkrétnych produktov uvedených vyššie použité podmienky a zásady ochrany osobných údajov tretích strán:

Ak na dokončenie a zaplatenie vašej objednávky použijete služby vyúčtovania tretej strany, osobné údaje, ktoré poskytnete pri odhlásení, sa spracujú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov tretej strany.

Ak v aplikácii Zabezpečenia MIUI použijete funkciu Bezpečnostnej kontroly, bude uplatnená jedna z nasledujúcich možností v závislosti od vášho výberu služby:

• Zásady ochrany súkromia a osobných údajov spoločnosti Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Zásady ochrany osobných údajov Antiy Mobile Security AVL SDK: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Tencent: https://privacy.qq.com

Keď používate funkciu Čistenie v aplikácii Zabezpečenie systému MIUI, použijú sa Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Tencent: https://privacy.qq.com

Pri používaní reklamných služieb v niekoľkých konkrétnych aplikáciách v MIUI, bude v závislosti od vášho výberu služby uplatnená jedna z nasledujúcich možností:

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Keď používate Metódu vstupu od Google, uplatnia sa Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Keď vykonávame štatistiky, sledujeme mieru zlyhania aplikácií a poskytujeme funkcie cloudového ovládania, používame službu Google Analytics pre Firebase alebo Firebase Analytic poskytované spoločnosťou Google Inc. Ďalšie informácie o Zásadách ochrany osobných údajov Google Firebase: https://policies.google.com/privacy a https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Na zobrazovanie reklám v ľubovoľných aplikáciách systému MIUI môžu reklamní partneri tretích strán zhromažďovať údaje generované z vašich online aktivít, ako sú kliknutia na reklamy a zobrazenia obsahu alebo iné aktivity naprieč webmi alebo aplikáciami.

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Zásady ochrany osobných údajov Unity: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Zásady ochrany osobných údajov Vungle: https://vungle.com/privacy/

• Zásady ochrany osobných údajov IronSource: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• Zásady ochrany osobných údajov Applovin: https://www.applovin.com/privacy/

• Zásady ochrany osobných údajov Chartboost: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Zásady ochrany osobných údajov Mopub: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• Zásady ochrany osobných údajov Mytarget: https://legal.my.com/us/mytarget/

• Zásady ochrany osobných údajov Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/

• Zásady ochrany osobných údajov Tapjoy: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• Zásady ochrany osobných údajov AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

Môžeme zhromažďovať a zdieľať vaše informácie s atribučnými spoločnosťami tretích strán v súlade s pokynmi našich reklamných partnerov, aby sme generovali prehľady pre našich reklamných partnerov, vrátane metrík vašej interakcie s našimi reklamami (ak existujú). V závislosti na aplikáciách systému MIUI, ktoré používate, môžu atribučné spoločnosti tretích strán zahŕňať:

• Zásady ochrany osobných údajov Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• Zásady ochrany osobných údajov Appsflyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Zásady ochrany osobných údajov Affise: https://affise.com/privacy-policy/

• Zásady ochrany osobných údajov Miaozhen: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Zásady ochrany osobných údajov Nielsen: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 Ako aktualizujeme tieto Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prehodnocujeme na základe zmien v obchode, technológiách a platných právnych predpisoch a osvedčených postupoch. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať. Ak v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vykonáme podstatnú zmenu, budeme vás o nej informovať prostredníctvom vašich registračných kontaktných údajov ako je e-mail (odošleme vám informácie na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom konte) alebo ju zverejníme na webových stránkach spoločnosti Xiaomi alebo vás na ňu upozorníme prostredníctvom mobilných zariadení, aby ste sa mohli oboznámiť s informáciami ohľadom osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich používame. Takéto zmeny Zásad ochrany osobných údajov sa uplatnia od dátumu účinnosti uvedeného v oznámení alebo na webovej stránke. Odporúčame vám túto webstránku pravidelne kontrolovať, aby ste mali najnovšie informácie o našich Zásadách ochrany osobných údajov. Na vaše ďalšie používanie produktov a služieb na webových stránkach, mobilných zariadeniach a iných zariadeniach sa budú vzťahovať aktualizované Zásady ochrany osobných údajov. Ak to budú vyžadovať príslušné zákony, požiadame vás o výslovný súhlas, keď budeme chcieť zhromažďovať ďalšie osobné informácie alebo keď vaše osobné údaje budeme chcieť používať alebo zverejňovať na nové účely.

10 Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, používania alebo zverejňovania vašich osobných údajov spoločnosťou Xiaomi, kontaktujte nás prostredníctvom https://privacy.mi.com/support alebo na nižšie uvedenej adrese. Keď dostaneme žiadosť na ochranu osobných údajov alebo o prístup alebo stiahnutie osobných údajov, máme profesionálny tím, ktorý sa bude zaoberať vašimi problémami. Ak sa vaša otázka týka závažného problému, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie.

Ak nebudete spokojný s odpoveďou, ktorú od nás dostanete v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, môžete podať sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu na ochranu údajov vo vašej jurisdikcii. Ak sa na nás obrátite, poskytneme vám informácie o príslušných spôsoboch riešenia vašej sťažnosti, ktoré sa môžu uplatniť s ohľadom na vašu aktuálnu situáciu.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

Pre používateľov v Indii:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

Akékoľvek nezrovnalosti a sťažnosti týkajúce sa spracovania citlivých osobných údajov alebo informácií budú postúpené určenému Úradníkovi pre sťažnosti, ako je uvedené nižšie:

Meno: Vishwanath C

Telefón: 080 6885 6286, Pon-Sob : 9.00 až 18.00 hod.

E-mail: grievance.officer@xiaomi.com

Pre užívateľov nachádzajúcich sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP):

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

Ďakujeme, že ste si našli čas na prečítanie našich Zásad ochrany osobných údajov!

Čo je nové

Urobili sme tieto nasledovné aktualizácie:

• Aktualizovali sme niektoré podrobnosti v kontaktoch.

• Aktualizovali sme niektoré informácie, ktoré sú zhromažďované nami alebo tretími stranami.

• Jasnejšie sme stanovili, ako používame informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu.

• Aktualizovali sme spôsob, akým používame vaše osobné údaje, vrátane podrobnejších informácií, keď spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov a v súvislosti s vašim používaním služieb push.

• Poskytli sme ďalšie podrobnosti o uchovávaní údajov.

• Jasnejšie sme nastavili vaše práva na vaše osobné informácie.