Politika e Privatësisë e Xiaomi

Politika jonë e privatësisë u azhurnua më 15 janar 2021.

Ju lutem ndaluni një çast për t'u familjarizuar me praktikat e privatësisë tonë dhe na njoftoni nëse keni ndonjë pyetje.

Rreth nesh

Xiaomi Singapore Pte. Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Holandë; B.V., dhe kompanitë e tyre të lidhura (e cila u referohet subjekteve Xiaomi të zbuluara në raportin e fundit vjetor të Xiaomi Corporation; ju lutem klikoni këtu dhe gjeni "Raportin e fitimeve të fundit" për detaje) brenda Grupit Xiaomi (këtu e tutje referohemi si "Xiaomi", "ne" ose "tonë") merrni privatësinë tuaj shumë seriozisht. Kjo politikë privatësie është krijuar duke ju pasur juve në mendje, dhe është e rëndësishme që t'i kuptoni mirë praktikat tona për grumbullimin dhe përdorimin e informacioneve personale, ndërkohë që siguroheni se në fund të fundit, jeni ju që keni kontrollin e informacioneve personale që i jepni Xiaomi.

Rreth kësaj Politike Privatësie

Përveçse produkteve ose shërbimeve specifike Xiaomi të cilat kanë politikë privatësie të veçantë, kjo Politikë Privatësie zbatohet për të gjitha pajisjet, faqet e internetit ose aplikacionet Xiaomi të cilat kanë referencë ose lidhje me këtë Politikë Privatësie. Kjo Politikë Privatësie shpjegon mënyrën se si Xiaomi grumbullon, përdor, zbulon, përpunon dhe mbron informacionet personale që ju na jepni neve ose që ne i grumbullojmë prej jush, kur përdorni produktet dhe shërbimet tona që gjenden në faqet e internetit (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), dhe aplikacionet tona që i ofrojmë në pajisjet tona celulare. Nëse një produkt Xiaomi ka një politikë të veçantë privatësie, kjo politikë e veçantë privatësie do të ketë zbatim me prioritet të aplikacionit, ndërsa gjithëçka që nuk mbulohet do t'i nënshtrohet rregullave të kësaj Politike Privatësie. Për më tepër, mënyra se si produktet dhe shërbimet specifike grumbullojnë dhe përpunojnë informacionet tuaja personale mund të ndryshojë në varësi të modelit, versionit të shërbimit ose rajonit. Sugjerojmë që t'i referoheni politikës së privatësisë specifike për detaje të mëtejshme.

Sipas kësaj Politike Privatësie "informacion personal" nënkupton informacionin që mund të përdoret për të identifikuar drejtpërdrejt ose tërthorazi një individ, qoftë vetëm me anë të atij informacioni apo nga ai informacion së bashku me informacione të tjera në të cilat Xiaomi ka akses lidhur me atë individ, përveçse nëse ekzistojnë ligje të ndryshme specifike në rajonin tuaj. Ne do t'i përdorim informacionet tuaja personale vetëm në përputhje me këtë politikë privatësie. Kur konteksti kërkon, informacioni personal do të përfshijë gjithashtu të dhëna personale ose informacione delikate, siç mund të kategorizohen në bazë të ligjit në fuqi.

Si mund t'ju ndihmojmë

Në fund të fundit, ne duam më të mirën për të gjithë përdoruesit tanë. Nëse keni ndonjë pyetje lidhur me praktikën për mënyrën si i trajtojmë të dhënat siç përmblidhet në këtë Politikë Privatësie, ju lutemi na kontaktoni nëpërmjet https://privacy.mi.com/support për të treguar shqetësimin tuaj. Do t'ju dëgjojmë me kënaqësi. Nëse keni ndonjë shqetësim lidhur me privatësinë ose përdorimin e të dhënave të cilit nuk i kemi dhënë zgjidhje në mënyrë të kënaqshme, ju lutemi kontaktoni kompaninë tonë amerikane të palës së tretë që kemi zgjedhur për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve (falas) në https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Ju lutemi shikoni gjithashtu "Na kontaktoni" më poshtë.

alt

1 Çfarë informacioni grumbullojmë dhe si e përdorim?

1.1 Çfarë informacioni grumbullojmë

Që t'ju ofrojmë shërbimet tona, do t'ju kërkojmë të jepni informacionet personale që janë të nevojshme për t'ju ofruar ato shërbime. Ne do të marrim vetëm informacionet që janë të nevojshme për qëllime specifike, konkrete, të shprehura qartë dhe të ligjshme dhe të cilat nuk janë përpunuar më tej në një mënyrë që nuk është në përputhje me këto qëllime. Ju keni të drejtën të zgjidhni nëse doni apo nuk doni të jepni informacionet që kemi kërkuar, por në shumicën e rasteve, nëse nuk i jepni informacionet tuaja personale, ne mund të mos jemi në gjendje t'ju ofrojmë produktet ose shërbimet tona, ose t'i përgjigjemi kërkesave tuaja.

Në varësi të shërbimit që zgjidhni, ne mund të marrim llojet e mëposhtme të informacioneve:

1.1.1 Informacionet që na jepni

Ne mund të marrim çfarëdo informacioni personal që na jepni, i cili është i nevojshëm për shërbimin që zgjidhni. Për shembull, mund të jepni emrin, numrin e celularit, adresën e email-it, adresën e dërgimit, porosinë, hollësi të faturës, numrin e llogarisë bankare, emrin e personit që ka llogarinë, numrin e kartës së kreditit dhe informacione të tjera nëse përdorni shërbimet e shitjeve të mi.com; mund të sinkronizoni materiale ose të dhëna nëse përdorni shërbimet Xiaomi Cloud; mund të tregoni gjininë, informacionet që lidhen me sigurinë dhe të tjera nëse krijoni një llogari; ju mund të na jepni pseudonimin tuaj, adresën e postës elektronike, foto, video ose informacione të tjera të nevojshme nëse hyni në aktivitete promovuese; ju mund të jepni emrin, numrin e telefonit mobil dhe adresën nëse angazhoheni me ne, përmbajtjen tonë, ose marketingun tonë, ose të fitoni një çmim.

1.1.2 Informacione që grumbullojmë ndërsa ju përdorni shërbimet

• Informacione që lidhen me pajisjen ose kartën SIM. Për shembull, numri/OAID IMEI, numri GAID, numri IMSI, adresa MAC, numri i serisë, versioni dhe tipi MIUI, versioni ROM, versioni Android, Android ID, Space ID, operatori i kartës SIM dhe vendndodhja e tij, informacione për ekranin, informacione për tastierën e pajisjes, hollësi për prodhuesin e pajisjes dhe emrin e modelit, koha e aktivizimit të pajisjes, operatori i rrjetit, lloji i lidhjes, informacione bazë të harduerit, kanali i shitjeve dhe informacione për përdorimin (si për shembull CPU, memoria, përdorimi i baterisë, rezolucioni i ekranit dhe temperatura e pajisjes, modeli i lentes së kamerës, kohët e ekranit në ndriçim dhe kohët e ekranit të çkyçur).

• Informacionet specifike për ju që mund të caktohen nga ofrues shërbimesh të palëve të treta dhe partnerë biznesi: Ne mund të grumbullojmë dhe përdorim informacione të tilla si ID e reklamimit e caktuar nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët e biznesit.

• Informacione që lidhen me përdorimin e aplikacioneve, përfshirë identifikuesit unikë për aplikacionin (p.sh. numri VAID, numri OAID, numri AAID, ID-ja e instancës), informacione bazë të aplikacionit, si për shembull lista e aplikacioneve, informacionet e ID-së së aplikacionit, versioni SDK, parametrat e përditësimit të sistemit, cilësimet e aplikacionit (rajoni, gjuha, zona orare, fonti), koha kur aplikacioni hyn/del nga plani i parë dhe regjistrimi i statusit të aplikacionit (p.sh., shkarkim, instalim, përditësim, fshirje).

• Informacioni i gjeneruar kur përdorni një shërbim MIUI, siç janë distinktivët, vlerësimet, informacioni i identifikimit dhe shfletimi i regjistrimeve në Komunitetin Mi; mesazhet tuaja në Komunitetin Mi(të dukshme vetëm për palët dërguese dhe pranuese); historiku juaj i riprodhimit audio dhe pyetjet e kërkimit në shërbimet muzikore; pëlqimet, komentet, të preferuarat, ndarjet, pyetjet tuaja në shërbimet e temave; gjuha e sistemit, vendi dhe rajoni, statusi i rrjetit, lista e aplikacioneve në valutën e aplikacionit; informacionin tuaj të përdorimit, duke përfshirë rajonin, IP, ofruesin përkatës të përmbajtjes, frekuencën e ndryshimit të sfondit, pamjet e imazhit, mënyrën e shfletimit të imazhit, kohëzgjatjen e shfletimit të imazhit, klikimet dhe ekspozimin e artikujve, pajtimet në karuselin e sfondit.

• Informacione të vendndodhjes (vetëm për shërbime/funksione specifike): lloje të ndryshme informacionesh lidhur me vendndodhjen tuaj të saktë ose të përafërt nëse përdorni shërbimet që lidhen me vendndodhjen (softuer navigimi, softuer moti, dhe softuer me funksione për gjetjen e vendndodhjes së pajisjes). Për shembull, rajoni, prefiksi i shtetit, prefiksi i qytetit, prefiksi i rrjetit celular, prefiksi celular i shtetit, identiteti i celularit, informacione për gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike, cilësimett e zonës orare, cilësimet e gjuhës. Mund t'i çaktivizoni informacionet e vendndodhjes të çdo aplikacioni në çfarëdo kohe brenda cilësimeve të telefonit (Cilësimet - Lejet).

• Informacione të regjistrit: informacione lidhur me përdorimin e disa funksioneve, aplikacioneve dhe faqeve të internetit. Për shembull, cookies dhe teknologji të tjera identifikuese, adresa IP, informacione të kërkesave të rrjetit, historia e përkohshme e mesazheve, regjistra standardë të sistemit, informacione crash-i, informacione regjistri të gjeneruara nga përdorimi i shërbimeve (si për shembull ora e regjistrimit, ora e aksesit, koha e aktivitetit, etj.).

• Informacione të tjera: Vlera e karakteristikave mjedisore (ECV) (p.sh. vlera e gjeneruar nga ID e llogarisë Mi, ID e telefonit, ID e Wi-Fi të lidhur dhe informacione të vendndodhjes).

1.1.3 Informacione nga burime të palëve të treta

Kur lejohet me ligj, ne do të grumbullojmë informacione rreth jush nga burime të palëve të treta. Për shembull,

• për shërbime të caktuara që mund të përfshijnë llogarinë dhe transaksione financiare, me autorizimin tuaj, ne mund të verifikojmë informacionet që na keni dhënë (si për shembull numrin tuaj të telefonit) nëpërmjet burimeve të ligjshme të palëve të treta për qëllime sigurie dhe të parandalimit të mashtrimeve;

• ne mund të marrim simbole identifikuese të caktuara (si për shembull IMEI/OAID/GAID nga një reklamues) për t'ju ofruar shërbime reklamash;

• ne mund të marrim gjithashtu informacione të caktuara si ID-të e llogarive, pseudonimet, figurat reprezentative dhe adresat e emailit të palëve të treta (p.sh. kur përdorni një llogari rrjeti social për t'u identifikuar në një shërbim të Xiaomi);

• informacione rreth jush që të tjerët na kanë dhënë (p.sh. adresa e dërgimit të cilën përdorues të tjerë mund të na e japin kur blejnë produkte për ju nëpërmjet shërbimeve mi.com).

1.1.4 Informacione që nuk identifikohen personalisht

Gjithashtu mund të grumbullojmë lloje të tjera informacionesh të cilat nuk lidhen drejtpërdrejt apo tërthorazi me ndonjë individ, dhe të cilat nuk mund të përkufizohen si informacione personale sipas ligjeve përkatëse vendëse. Një informacion i tillë quhet informacion jo-personal i identifikueshëm. Ne mund të mbledhim, përdorim, transferojmë dhe zbulojmë informacione që nuk identifikohen personalisht. Këtu janë disa shembuj të informacionit që ne mbledhim dhe si mund ta përdorim atë në një format të grumbulluar jo-personal të identifikueshëm:

• Ne mund të përfshijmë të dhëna statistikore të krijuara kur përdorni një shërbim specifik (p.sh. informacione të lidhura me pajisjen jo të identifikueshme, ngjarje të përdorimit ditor, ngjarje të qasjes në faqe, ngjarje në kohën e qasjes në faqe dhe ngjarje të seancës);

• Të dhëna nga monitorimi i rrjetit (p.sh. koha e kërkesës, numri i kërkesës ose gabimi i kërkesës etj.);

• Ngjarjet të ndërprerjes së aplikacionit (p.sh. regjistrimet e krijuara automatikisht pas ndërprerjes së aplikacioneve etj.).

Qëllimi për këto grumbullime është të përmirësojmë shërbimet që ju ofrojmë. Lloji dhe sasia e informacioneve të grumbulluara varet nga mënyra se si i përdorni produktet dhe/ose shërbimet tona.

Ne i përmbledhim këto informacione për t'ju dhënë informacione më të dobishme, dhe për të kuptuar se në cilat pjesë të faqeve të internetit, produkteve dhe shërbimeve jeni më të interesuar. Për shembull, mund të na duhet vetëm numri i përdoruesve që janë aktivë brenda një dite; dhe ne nuk kemi nevojë të dimë atë ditë se kush është aktiv, kështu që të dhënat përmbledhëse janë të mjaftueshme për analiza statistikore. Ne do të përpiqemi të izolojmë të dhënat tuaja personale nga informacione të identifikueshme jo-personale dhe të sigurojmë që të dy llojet e të dhënave të përdoren veçmas. Sidoqoftë, nëse kombinojmë informacione të identifikueshme jo-personale me informacione personale, këto informacione të kombinuara do të trajtohen si informacione personale për sa kohë që ato kombinohen.

1.2 Si i përdorim informacionet personale që grumbullojmë

Qëllimi i grumbullimit të informacioneve personale është që t'ju ofrojmë produkte dhe/ose shërbime, dhe për t'u siguruar që t'i përmbahemi ligjeve, rregullave dhe kërkesave të tjera në fuqi. Këtu përfshihet:

• Sigurimi, përpunimi, ruajtja, përmirësimi dhe zhvillimi i produkteve dhe/ose shërbimeve tona për ju, si për shembull dërgimi, aktivizimi, verifikimi, kujdesi pas shitjes, kujdesi ndaj klientit dhe reklamat.

• Implementimi dhe ruajtja e masave të sigurisë për qëllime të parandalimit të humbjeve dhe mashtrimeve, si për shembull ndihma për të identifikuar përdoruesit, verifikimi i identitetit të përdoruesve. Ne i përdorim informacionet tuaja për qëllime anti-mashtrimi vetëm kur plotësohen kushtet e mëposhtme: është e nevojshme; dhe të dhënat e përdorura për verifikim janë në përputhje me interesat e ligjshme të Xiaomi për të mbrojtur përdoruesit dhe shërbimet.

• Mënyra si trajtohen pyetjet ose kërkesat rreth pajisjeve dhe shërbimeve, si për shembull përgjigja e pyetjeve të klientëve, dërgimi i njoftimeve të sistemit dhe aplikacioneve, menaxhimi i aktiviteteve siç janë lotaritë.

• Kryerja e aktiviteteve përkatëse promovuese, të tilla si sigurimi i materialeve për marketing dhe promovim dhe përditësime. Nëse nuk dëshironi të merrni më shumë lloje të caktuara të materialeve promovuese, mund të hiqni dorë nga metoda e dhënë në mesazh (siç është lidhja e çabonimit në fund të mesazhit) përveç nëse përcaktohet ndryshe në ligjet në fuqi. Ju lutemi shikoni gjithashtu "Të drejtat tuaja" më poshtë.

• Qëllimet e brendshme, të tilla si analiza e të dhënave, hulumtimi dhe zhvillimi i informacionit statistikor në lidhje me përdorimin e produkteve ose shërbimeve tona për të përmirësuar produktet ose shërbimet tona. Për shembull, mësimi makinerik ose trajnimi i algoritmit të modelit kryhet pas përpunimit të identifikimit.

• Optimizimi i performancës së pajisjes suaj, si për shembull analizimi i përdorimit të memories ose përdorimi i CPU-së nga aplikacioni.

• Ruajtja dhe mbajtja e informacioneve lidhur me ju për veprimtaritë e biznesit tonë (si për shembull statistika biznesi) ose për përmbushjen e detyrimeve tona ligjore.

• Përpunimi i bazuar në interesat legjitime të Xiaomi (në juridiksionet e zbatueshme, për shembull nën GDPR). Interesat e ligjshme përfshijnë mundësimin që të kemi menaxhim dhe operim më efektiv të biznesit tonë dhe sigurimin e produkteve dhe shërbimeve tona; mbrojtjen e sigurisë së biznesit, sistemeve, produkteve, shërbimeve dhe klientëve tanë (përfshirë qëllimet për parandalimin e humbjeve dhe anti-mashtrimet); menaxhimi i brendshëm; pajtueshmëria me politikat dhe proceset e brendshme; dhe interesa të tjera legjitime të përshkruara në këtë politikë. Për shembull, për të garantuar sigurinë e shërbimeve tona dhe për të na ndihmuar të kuptojmë më tej gjendjen e performancës së aplikacioneve tona, ne mund të regjistrojmë informacione përkatëse, të tilla si frekuenca e përdorimit tuaj, informacionet e regjistrave të ndërprerjeve, përdorimi i përgjithshëm, të dhënat e performancës dhe burim të aplikacionit; për të parandaluar që shitësit e paautorizuar të çkyqin pajisjet, ne mund të mbledhim Llogarinë Mi, numrin serik dhe adresën IP të kompjuterit që operon, numrin serik dhe informacionin e pajisjes së telefonit tuaj.

• Ofrimi i shërbimeve lokale që nuk kanë nevojë për komunikim me serverët tanë, si për shembull përdorimi i shërbimit Shënimet në pajisjen tuaj.

• Qëllime të tjera me miratimin tuaj.

Këtu janë disa shembuj të tjerë të detajuar për mënyrën se si i përdorim informacionet tuaja (ku mund të përfshihen informacione personale):

• Aktivizimi dhe regjistrimi i produkteve ose shërbimeve Xiaomi për ju.

• Krijimi dhe ruajtja e mirëmbajtja e llogarisë suaj Mi. Informacionet personale të grumbulluara kur krijoni një llogari Mi në faqet tona të internetit ose nëpërmjet pajisjeve tona celulare, përdoren për të krijuar llogarinë personale Mi dhe faqen e profilit për ju.

• Përgatitja e porosisë së blerjes. Informacionet që lidhen me porositë e tregtisë elektronike përdoren për të përgatitur porosinë e blerjes dhe shërbime përkatëse pas shitjes, si kujdesi ndaj klientit dhe ridërgimi. Përveç kësaj, numri i porosisë do të përdoret për të kontrolluar porosinë me partnerin e dërgimit si edhe për të regjistruar dërgimin e pakos. Informacione të marrësit, si emri, adresa, numri i telefonit dhe kodi postar do të përdoren për qëllime dërgimi. Adresa juaj e email-it përdoret për t'ju dërguar informacionet e pakos. Një listë e artikujve të blerë përdoret për të printuar një faturë dhe i jep mundësi klientit që të shohë çfarë artikujsh ka në pako.

• Pjesëmarrja në Komunitetin Mi. Informacione personale që lidhen me Mi Community ose platforma të tjera interneti të Xiaomi mund të përdoren për shfaqjen e faqes së profilit, për bashkëveprimin me përdoruesit e tjerë, dhe për pjesëmarrjen në forum.

• Ofrimi i shërbimeve Mi. Informacionet e mëposhtme: (informacione të pajisjes ose kartës SIM si numri GAID, numri IMEI, numri IMSI, numri i telefonit, ID e pajisjes, sistemi operativ i pajisjes, adresa MAC, lloji i pajisjes, informacione të sistemit dhe performancës dhe informacione të vendndodhjes si prefiksi i shtetit, prefiksi i rrjetit celular, prefiksi i zonës dhe identiteti celular), përdoren për të aktivizuar shërbimet MIUI.

• Diagnostikimi i moskryerjes së aktivizimeve. Informacione që lidhen me vendndodhjen përdoren për të parë moskryerjet e aktivizimit të kartave SIM (p.sh. gateways të Shërbimit të Mesazhit të Shkurtër (SMS) dhe defektet në rrjet) për të identifikuar operatorin e rrjetit të shërbimit, dhe për të njoftuar operatorin e rrjetit për atë defekt.

• Ofrimi i shërbimeve të tjera MIUI. Informacionet e grumbulluara nga shërbimet MIUI përdoren për të kryer funksionet e atij shërbimi, duke ofruar ndërkohë optimizim të shërbimeve, p.sh. aktivitete shkarkimi, përditësimi, regjistrimi, ekzekutimi ose optimizimi që lidhen me shërbimet MIUI. Për shembull, nëpërmjet grumbullimit të informacioneve personale të mbledhura nga Motivet mund të ofrohen shërbime për rekomandim të motiveve të personalizuara bazuar në historinë e shkarkimeve dhe shfletimeve tuaja.

• Duke gjetur pajisjen. Nëse telefoni ju humb ose jua vjedhin, veçoria Gjej pajisjen e Xiaomi mund t'ju ndihmojë ta gjeni dhe ta mbani telefonin të sigurt. Mund ta gjeni telefonin në hartë duke përdorur informacionet e vendndodhjes që jep telefoni juaj, ta pastroni telefonin, ose ta kyçni telefonin. Kur po kërkoni në mënyrë aktive telefonin, pajisja juaj celulare merr informacionet e vendndodhjes; në disa situata, këto informacione merren nga antenat celulare ose hotspotet Wi-Fi. Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni këtë veçori në çfarëdo kohe në cilësimet e telefonit (Cilësimet - Llogaria Mi - Xiaomi Cloud - Gjej pajisjen).

• Regjistrimi i informacioneve të vendndodhjes në foto. Mund t'i regjistroni informacionet e vendndodhjes suaj ndërsa bëni një foto. Këto informacione do të jenë të dukshme brenda dosjes së fotografive dhe vendndodhja do të ruhet informacionet e fotove tuaja. Nëse nuk doni që vendndodhja juaj të regjistrohet kur bëni një foto, mund ta çaktivizoni në çfarëdo kohe në cilësimet e kamerës së pajisjes.

• Ofrimi i funksioneve të mesazheve (p.sh. Mi Talk, Mesazhet Mi). Nëse e shkarkoni dhe përdorni Mi Talk, informacionet e marra nga Mi Talk mund të përdoren për të aktivizuar këtë shërbim dhe për të identifikuar përdoruesin dhe marrësin e mesazhit. Përveç kësaj, historia e bisedave ruhet për lehtësinë e ringarkimit të historisë së bisedave pasi një përdorues ka instaluar përsëri aplikacionet, ose për sinkronizim të pajisjeve. Informacionet (numri i telefonit të dërguesit dhe të marrit dhe ID-të e Mesazhet Mi) mund të përdoren për Mesazhet Mipër të aktivizuar shërbimet dhe për t'i dhënë mundësi shërbimit që të funksionojë, duke përfshirë përcjelljen e mesazheve.

• Ofrimi i shërbimeve me bazë vendndodhjeje. Gjatë përdorimit të shërbimeve MIUI, mund të përdoren gjithashtu informacionet e vendndodhjes nga ne ose nga ofrues të shërbimeve të palëve të treta dhe nga partnerët e biznesit (për më shumë informacion shiko "Mënyra si i ndajmë, transferojmë dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale" më poshtë) për t'ju dhënë shërbim dhe për t'ju dhënë hollësi të sakta rreth asaj vendndodhjeje për të pasur eksperiencën më të mirë të mundshme si përdorues, p.sh. hollësi për motin, aksesi i vendndodhjes (si pjesë e platformës Android). Në çfarëdo kohe mund t'i çaktivizoni shërbimet e vendndodhjes te cilësimet ose t'i çaktivizoni shërbimet e vendndodhjeve të një aplikacioni.

• Përmirësimi i përvojës së përdoruesit përmes analizës së të dhënave, harduerit dhe analizës softuerike. Disa veçori me regjistrim si Programi i përvojës së përdoruesit , i japin mundësi Xiaomi të analizojë të dhënat se si përdoruesit përdorin celularin, shërbimet MIUI dhe shërbime të tjera të siguruara nga Xiaomi në mënyrë që të eksperiencën e përdoruesit, si për shembull dërgimi i raporteve të crash-eve. Xiaomi do të kryejë gjithashtu analiza harduerike dhe softuerike për të përmirësuar më tej përvojën e përdoruesit.

•Të lejon ty të përdorësh Sigurinë. Informacionet e marra mund të përdoren për qëllime sigurie dhe mirëmbajtjeje të sistemit në aplikacionin e sigurisë, si për shembull skanimi i sigurisë, kursyes baterie, lista e bllokimeve, pastruesi, etj. Disa prej këtyre funksioneve operohen nga ofrues shërbimesh të palëve të treta dhe/ose partnerë biznesi (për më shumë informacion, shiko "Si të ndajmë, transferojmë, dhe të zbuloni publikisht informacionin tuaj personal" më poshtë). Informacionet (të cilat nuk janë informacione personale si lista e definicioneve të viruseve) është përdorur për funksionet e skanimit të sigurisë

• Ofrimi i shërbimit me shtytje. ID e llogarisë Mi , GAID, tokeni FCM, ID e Androidit dhe ID e Hapësirës (vetëm në pajisjet Xiaomi me funksion të hapësirës së dytë) do të përdoren gjithashtu për të ofruar shërbimin Xiaomi me shtytje dhe Njoftimet Mi për të vlerësuar performancën e reklamave dhe për të dërguar njoftime nga MIUI lidhur me përditësimet e softuerit ose me lajmërimet e produkteve të reja, duke përfshirë informacione rreth shitjeve dhe promocioneve. Për të siguruar shërbimin e mësipërm për ju, informacioni përkatës i aplikacionit (ID i versionit të aplikacionit, emri i paketës së aplikacionit) dhe informacioni përkatës i pajisjes (modeli, marka) do të mblidhen gjithashtu. Ne mund t'i përdorim informacionet tuaja personale për qëllim të dërgimit të mesazheve me shtytje (qoftë mesazhe brenda shërbimeve, me email ose me mjete të tjera) të cilat ofrojnë ose reklamojnë produktet dhe shërbimet tona dhe/ose produktet dhe shërbimet e palëve të treta të zgjedhura. Kjo bëhet vetëm me pëlqimin tuaj, kur kërkohet sipas ligjeve në fuqi. Mund të zgjidhni në çfarëdo kohe të refuzoni marrjen e marketingut nga ne dhe nga palë të treta duke ndryshuar preferencat tuaja në cilësimet e pajisjes, ose duke menaxhuar preferencat tuaja nëpërmjet aplikacioneve/faqeve të internetit të palëve të treta duke përdorur Xiaomi push. Ju lutemi shikoni gjithashtu "Të drejtat tuaja" më poshtë.

• Verifikimi i identitetit të përdoruesit. Xiaomi përdor vlerën ECV për të verifikuar identitetin e përdoruesit dhe për të shmangur hyrjet e paautorizuara.

• Marrja e vlerësimit të përdoruesi. Vlerësimi që ju zgjidhni të jepni është i çmuar për të ndihmuar Xiaomi që të bëjë përmirësime në shërbimet tona. Për t'ju ndjekur me vlerësimin që keni zgjedhur të jepni, Xiaomi mund të komunikojë me ju duke përdorur informacionet personale që keni dhënë dhe të mbajë regjistrime të këtij komunikimi për të zgjidhur probleme dhe për të përmirësuar shërbimet.

• Dërgimi i njoftimeve. Herë pas here, ne mund t'i përdorim informacionet tuaja personale për të dërguar njoftime të rëndësishme, si për shembull njoftime rreth blerjeve dhe ndryshimeve në rregullat, kushtet dhe rregulloret tona. Meqenëse këto informacione janë tepër të rëndësishme në bashkëveprimin tuaj me Xiaomi, nuk rekomandohet që të refuzoni marrjen e këtyre informacioneve.

• Kryerja e aktiviteteve promocionale. Nëse hyni në një shorte, garë ose promocion të ngjashëm nëpërmjet platformave të rrjeteve sociale të Xiaomi, ne mund t'i përdorim informacionet personale që ju jepni me qëllim që t'ju japim këto shpërblime.

• Sigurimi i shërbimeve dhe përmbajtjes së personalizuar, përfshirë reklamat. Për të mbrojtur privatësinë tuaj, ne përdorim një identifikues unik sesa emrin tuaj, postën elektronike ose informacione të tjera me të cilat mund të identifikoheni drejtpërdrejt, për t'ju siguruar produkte, shërbime dhe aktivitete të personalizuara, përfshirë reklamën.

Ne mund t'i kombinojmë këto informacione me informacione të tjera (duke përfshirë informacionet nëpër shërbime ose pajisje të ndryshme si kompjuterë, celularë, televizorë inteligjentë dhe pajisje të tjera të lidhura) për të ofruar dhe përmirësuar produktet, shërbimet, materialet dhe reklamat tona.

Për shembull, mund të përdorim detajet e llogarisë suaj Mi në të gjitha shërbimet që përdorni të cilat kërkojnë një llogari Mi. Përveç kësaj, për t'ju ofruar eksperiencë më të mirë dhe për të përmirësuar shërbimet tona, ndërkohë që i përmbahemi ligjeve dhe rregullave (aty ku kërkohet) përkatëse dhe me aprovimin tuaj ne mund t'i radhitim informacionet nga produkte, shërbime ose pajisje të ndryshme nga ju ose që lidhen me ju për të formuar një emërtim, për të dhënë sugjerime, materiale të personalizuara, dhe veçori të personalizuara.

Për reklamat e personalizuara, këto për shembull, do të sigurohen bazuar në aktivitetet, përdorimin dhe preferencat tuaja në lidhje me aplikacionet dhe shërbimet tona. Ne krijojmë profile duke analizuar informacionin e sipërpërmendur dhe duke ndërtuar segmente (duke krijuar grupe me karakteristika specifike të përbashkëta) dhe duke vendosur informacionin tuaj personal në një ose më shumë segmente. Reklama e synuar bëhet vetëm me pëlqimin tuaj, kur kërkohet sipas ligjeve në fuqi. Ju keni të drejtën që në çfarëdo kohe të refuzoni marrjen e reklamave të personalizuara dhe të kundërshtoni profilizimin, duke përfshirë ato që bëhen për qëllime të drejtpërdrejta marketingu.

Dhe sipas arsyeve për kombinimin e mësipërm dhe kërkesat e ligjeve përkatëse, ne do t'ju ofrojmë mekanizma të caktuar kontrolli për këtë kombinim. Ju keni të drejtën të refuzoni marrjen e marketingut të drejtpërdrejtë nga ne dhe vendimmarrjen automatike, etj. Për t'i ushtruar këto të drejta, mund ta aktivizoni ose çaktivizoni në çdo kohë te Cilësimett (Cilësimet > Fjalëkalimet dhe siguria > Privatësia > Shërbimet reklamuese ose Cilësimet > Fjalëklimet dhe siguria > Siguria e sistemit > Shërbimet reklamuese), ose mund të na kontaktoni përmes https://privacy.mi.com/support, ose referojuni mekanizmave të kontrollit të përshkruara në politikën e veçantë të privatësisë për secilin produkt. Ju lutemi shikoni gjithashtu "Të drejtat tuaja" më poshtë.

2 Cookies dhe teknologjitë e tjera

Teknologjitë e tilla si cookies, ueb beacons dhe pixel tags përdoren nga Xiaomi dhe ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët e biznesit (për më shumë informacion, shiko "Si i ndajmë, transferojmë, dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale" më poshtë). Këto teknologji përdoren në analizimin e prirjeve, në administrimin e sitit, në ndjekjen e lëvizjeve të përdoruesve në faqe interneti dhe për të grumbulluar informacione demografike rreth bazës së përdoruesve tanë si një e tërë. Mund të marrim raporte bazuar në përdorimin e këtyre teknologjive nga këto kompani në bazë individuale si edhe në bazë të përmbledhur. Këto teknologji na ndihmojnë të kuptojmë më mirë sjelljen e përdoruesve, na tregojnë cilat pjesë të faqeve tona të internetit kanë vizituar njerëzit, si edhe lehtësojnë dhe llogaritin efektshmërinë e reklamave dhe kërkimeve në internet.

• Skedarët e regjistrave: Njëlloj si me shumicën e faqeve të internetit, ne grumbullojmë informacione të caktuara dhe i ruajmë në skedarë regjistrash. Në këto informacione përfshihen adresat Internet Protocol (IP), lloji i browser-it, ofruesi i shërbimit të internetit (ISP), faqet rekomanduese/të daljes, sistemi operativ, stampa e datës/orës, dhe/ose të dhënat clickstream. Nuk i lidhim këto të dhëna të mbledhura automatikisht me informacione të tjera që marrim rreth jush.

• Memoria lokale – HTML5/Flash: Ne përdorim Local Storage Objects (LSO) të tilla si HTML5 ose Flash për të ruajtur materiale dhe preferenca. Palët e treta me të cilat bashkëpunojmë për të ofruar veçori të caktuara në sitet tona ose për të shfaqur reklama sipas aktivitetit tuaj për shfletimin në internet përdorin gjithashtu HTML5 ose Flash cookies për të grumbulluar dhe ruajtur informacionet. Shfletues të ndryshëm mund të kenë mjetin e tyre të menaxhimit për heqjen e LSO-ve HTML5. Për të menaxhuar cookie-t Flash, ju lutemi klikoni këtu.

• Cookies reklamat: Ne bashkëpunojmë me ofrues shërbimesh të palëve të treta dhe me partnerë biznesi (për më shumë informacion, shiko "Si i ndajmë, transferojmë dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale" më poshtë) për të shfaqur ose reklama në faqen tonë të internetit, ose për të menaxhuar reklamat tona në site të tjera. Ofruesit tanë të shërbimit të palëve të treta dhe partnerët e biznesit mund të përdorin cookies për reklama për të mbledhur informacione në lidhje me aktivitetet dhe interesat tuaja në internet dhe për t'ju siguruar reklama që lidhen më së shumti me profilin dhe interesat tuaja. Do të marrim aprovimin tuaj të qartë dhe do të përfshijmë një veprim të qartë pohimi para se t'ju ofrojmë këtë shërbim reklamash. Nëse dëshironi të mos e përdorni këtë informacion për të ju shërbyer reklamave të bazuara në interes, ju mund të hiqni dorë duke ndryshuar Cilësimet e Cookie-it. https://preferences-mgr.truste.com.

• Analizat celulare: Brenda disa prej aplikacioneve tona mobile ne përdorim cookie analitike për të mbledhur informacione se si vizitorët përdorin faqen tonë të internetit. Këto cookie mund të mbledhin informacione të tilla si: sa shpesh e përdorni aplikacionin, ngjarjet që ndodhin brenda aplikacionit, përdorimi i përmbledhur, të dhënat e performancës, dhe ku ndodhin crash-e brenda aplikacionit. Ne nuk i lidhim informacionet që ruajmë brenda softuerit të analitikës me asnjë prej informacioneve personale që paraqitni brenda aplikacionit celular.

3 Si i ndajmë, transferojmë dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale

3.1 Ndarja

Ne nuk u shesim asnjë informacion personal palëve të treta.

Ndonjëherë mund t'i ndajmë informacionet tuaja personale me palët e treta (siç tregohet më poshtë) me qëllim që të ofrojmë ose përmirësojmë produktet ose shërbimet tona, si ofrimi i produkteve ose shërbimeve sipas kërkesave tuaja. Informacione të mëtejshme rreth ndarjes së të dhënave përcaktohen më poshtë.

3.1.1 Ndarja që ju zgjidhni ose kërkoni në mënyrë aktive

Me aprovimin tuaj ose me kërkesën tuaj, ne do t'i ndajmë informacionet tuaja personale brenda shtrirjes së aprovimit/kërkesës suaj me palë të treta specifike të caktuara nga ju. Për shembull, kur përdorni llogarinë Mi për të hyrë në një faqe interneti ose aplikacion të palës së tretë.

3.1.2 Ndarja e informacioneve brenda grupit tonë

Për të kryer me sukses veprimtaritë e biznesit dhe për t'ju ofruar të gjitha funksionet e produkteve ose shërbimeve tona, ne mund t'i ndajmë informacionet tuaja personale herë pas here me filialet e Xiaomi.

3.1.3 Ndarja me kompanitë e ekosistemit të grupit tonë

Xiaomi punon së bashku me një grup kompanish që të gjitha së bashku përbëjnë Ekosistemin Mi. Kompanitë Ekosistemi Mi janë ente të pavarura, të investuara dhe inkubuara nga Xiaomi, dhe janë eksperte në fushat e tyre. Xiaomi mund t'ua zbulojë informacionet tuaja personale kompaniveEkosistemi Mi për t'ju ofruar dhe për të përmirësuar produktet dhe shërbimet (si harduer ashtu edhe softuer) nga kompanitë Ekosistemi Mi. Disa prej këtyre produkteve ose shërbimeve do të jenë ende nën markën Xiaomi, ndërsa të tjera mund të përdorin markën e tyre. Kompanitë Ekosistemi Mi mund t'i ndajnë herë pas here informacionet me Xiaomi në lidhje me produktet ose shërbimet që janë nën markën Xiaomi me Xiaomi për të ofruar shërbime hardueri dhe softueri, për të ofruar funksione dhe eksperiencë përdoruesi më të mirë. Xiaomi do të marrë masat e nevojshme menaxhuese dhe teknike për të garantuar sigurinë e përpunimit të informacioneve tuaja personale, si për shembull por jo vetëm, enkriptimin e informacioneve tuaja personale.

3.1.4 Ndarja me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët e biznesit

Që t'ju ofrojmë produktet dhe shërbimet e përshkruara në këtë Politikë Privatësie, aty ku është e nevojshme, ne mund t'i ndajmë informacionet tuaja personale me ofrues shërbimesh të palëve të treta dhe me partnerët e biznesit.

Këtu përfshihen ofruesit e shërbimit postar, qendrat e të dhënave, komplekset e ruajtjes së të dhënave, ofruesit e shërbimit të klientit, ofruesit e shërbimit të reklamave dhe marketingut dhe partnerët e tjerë të biznesit. Këto palë të treta mund t'i përpunojnë informacionet tuaja personale në emër të Xiaomi ose për një ose më shumë qëllime të kësaj Politike Privatësie. Ne jemi të përkushtuar për të siguruar se ndarja e informacioneve personale e nevojshme për t'ju ofruar shërbimet është vetëm për qëllime të ligjshme, të lejuara, të nevojshme, specifike dhe të qarta. Xiaomi do të ushtrojë kujdes dhe do të lidhë kontrata për t'u siguruar që këta ofrues shërbimesh të palëve të treta t'i përmbahen ligjeve që zbatohen për privatësinë në juridiksionin tuaj. Mund të ketë raste kur ofruesit e shërbimeve të palëve të treta të kenë nën-përpunuesit e tyre.

Për të ofruar shërbime për llogaritjen e performancës, shërbime analize dhe shërbime të tjera biznesi, ne mund t'i ndajmë gjithashtu informacionet (informacionet jo-personale) me palët e treta (si reklamuesit në faqet tona të internetit) në formë të përmbledhur. Ne i përdorim informacionet që kemi për t'i ndihmuar reklamuesit dhe partnerët e biznesit të vlerësojnë efektshmërinë dhe mbulimin e reklamave dhe shërbimeve të tyre, dhe për të kuptuar se cilët janë llojet e njerëzve që përdorin shërbimet e tyre dhe si bashkëveprojnë njerëzit me faqet e internetit, aplikacionet dhe shërbimet e tyre. Gjithashtu ne mund të ndajmë me ta prirjet e përgjithshme të përdorimit të shërbimeve tona, si për shembull numrin e klientëve në një grup të caktuar njerëzish të cilët blejnë produkte të caktuara ose përfshihen në transaksione të caktuara.

3.1.5 Të tjera

Në përputhje me kërkesat ligjore, procedurat ligjore, çështjet gjyqësore dhe/ose kërkesat nga agjencitë publike dhe agjencitë qeveritare, Xiaomi mund të ketë nevojë që t'i zbulojë informacionet tuaja personale. Gjithashtu, nëse zbulimi është i nevojshëm ose i përshtatshëm për sigurinë kombëtare, zbatimin e ligjit, ose për çështje të tjera të rëndësisë publike, ne mund të zbulojmë informacione rreth jush.

Gjithashtu, për të detyruar rregullat tona ose për të mbrojtur biznesin, të drejtat, pasuritë ose produktet tona, ose për të mbrojtur përdoruesit tanë, ose nëse zbulimi në mënyrë të arsyeshme është i nevojshëm për qëllimet e mëposhtme (zbulimi, parandalimi dhe zgjidhja e mashtrimeve, përdorimi i paautorizuar i produktit, shkeljet e rregullave ose politikave tona ose aktivitetet e dëmshme ose të jashtëligjshme), ne mund të zbulojmë informacione rreth jush. (Xiaomi mund të grumbullojë, përdorë ose zbulojë informacionet tuaja personale nëse dhe deri në shkallën që lejohet nga ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave). Këtu mund të përfshihet vënia në dispozicion e informacioneve personale për agjencitë publike ose qeveritare; komunikimi me partnerët e palëve të treta lidhur me besueshmërinë e llogarisë suaj për të parandaluar mashtrimet, shkeljet dhe sjelljet e tjera të dëmshme.

Përveç kësaj, ne mund t'i ndajmë informacionet tuaja personale me:

• kontabilistët, audituesit, avokatët ose këshilltarët tanë të ngjashëm kur u kërkojmë të na japin këshilla profesionale; dhe

• investitorët dhe palët e tjera të treta përkatëse në rastin e një shitjeje të ndodhur ose të mundshme ose në rastin e transaksioneve të tjera të korporatës që lidhen me një ent në Xiaomi Group; dhe

• palë të treta të tjera siç detajohen në këtë Politikë të Privatësisë ose ju njoftohen juve, përfshirë edhe nëse autorizohen nga ju ta bëni këtë në lidhje me një zbulim specifik.

3.2 Transferimi

Xiaomi nuk i transferon informacionet tuaja te asnjë subjekt përveçse në rastet e mëposhtme:

• Kur kemi marrë aprovimin tuaj të qartë;

• Nëse Xiaomi përfshihet në shkrirjen, blerjen ose shitjen e të gjitha pasurive ose të një pjese të tyre që mund të ndikojë në informacionin tuaj personal, ne do t'ju njoftojmë për çfarëdo ndryshimi në pronësinë, përdorimin dhe zgjedhjen që ju keni bërë për informacionet personale me anë të një email-i dhe/ose duke postuar një njoftim të dukshëm në faqet tona të internetit ose mjete të tjera të përshtatshme;

• Në rrethanat e shpjeguara në këtë Politikë të Privatësisë ose ndryshe të njoftouar.

3.3 Zbulimi publik

Xiaomi mund të zbulojë publikisht informacionin tuaj personal në rrethanat e mëposhtme:

• Aty ku duhet të shpallim një fitues të një promovimi, konkursi ose lotari, në të cilin rast ne publikojmë vetëm informacion të kufizuar;

• Kur kemi marrë pëlqimin tuaj të qartë ose ju keni zbuluar informacionin përmes shërbimeve tona, të tilla si në faqet e mediave sociale ose forume publike; dhe

• Zbulim publik mbi baza ligjore ose të arsyeshme: si ligje dhe rregulla, procedura ligjore, çështje gjyqësore ose me kërkesë të departamenteve qeveritare kompetente.

4 Si i ruajmë dhe mbrojmë informacionet tuaja personale

4.1 Masat e sigurisë të Xiaomi

Ne jemi të përkushtuar që t'i mbajmë të sigurta informacionet tuaja personale. Për të parandaluar aksesin, zbulimin e paautorizuar ose rreziqe të ngjashme, ndjekim të gjitha procedurat fizike, elektronike dhe administrative të kërkuara me ligj për të mbrojtur dhe siguruar informacionet që marrim në pajisjen tuaj celulare dhe në faqet e internetit të Xiaomi. Ne do të sigurohemi që t'i mbrojmë informacionet tuaja personale sipas ligjit.

Për shembull, kur hyni në llogarinë tuaj Mi, mund të zgjidhni të përdorni programin e verifikimit me dy hapa për të pasur siguri më të lartë dhe ne ju rekomandojmë shumë që të veproni kështu. Kur informacioni juaj personal transmeton midis pajisjes tuaj Xiaomi dhe serverave tanë, ne sigurohemi që të dhënat të kriptohen duke përdorur Transport Layer Security (TLS) dhe algoritme të përshtatshme të enkriptimit.

Të gjitha informacionet tuaja personale ruhen në serverë të sigurt, dhe mbrohen në komplekse të kontrolluara. Ne i klasifikojmë informacionet tuaja sipas rëndësisë dhe ndjeshmërisë, dhe sigurohemi që informacionet tuaja personale të kenë nivelin e nevojshëm të sigurisë. Ne kemi kontrolle të veçanta aksesi për ruajtjen e të dhënave në cloud, dhe i rishikojmë çdo vit praktikat e grumbullimit, ruajtjes dhe përpunimit të informacionit, duke përfshirë masat e sigurisë fizike, për të mbrojtur kundër çdo aksesi dhe përdorimi të paautorizuar.

Tregojmë kujdes me partnerët e biznesit dhe ofruesit e shërbimeve të palëve të treta për t'u siguruar që ata të jenë në gjendje t'i mbrojnë informacionet tuaja personale. Gjithashtu kontrollojmë që këto palë të treta të kenë masa të përshtatshme sigurie duke vendosur kufizime kontraktuale, dhe aty ku është e nevojshme, duke bërë auditime dhe vlerësime. Përveç kësaj, punonjësit tanë dhe ata të partnerëve të biznesit dhe ofruesit e shërbimeve të palëve të treta të cilët kanë akses në informacionet tuaja personale i nënshtrohen detyrimeve kontraktuale të konfidencialitetit.

Ne drejtojmë kurse trajnimi dhe teste për mbrojtjen e sigurisë dhe privatësisë në mënyrë që të rritim ndërgjegjësimin e punonjësve tanë lidhur me rëndësinë e mbrojtjes së informacioneve personale. Ne do të marrim të gjitha praktike dhe të nevojshme nga ana ligjore për të mbrojtur informacionet tuaja personale. Megjithatë, duhet të jeni në dijeni se përdorimi i Internetit nuk është krejt i sigurt, dhe për këtë arsye ne nuk mund të garantojmë sigurinë dhe integritetin e informacioneve personale kur ato transferohen nga ju ose drejt jush nëpërmjet internetit.

Ne i trajtojmë shkeljet e të dhënave personale siç kërkohet nga ligji për mbrojtjen e të dhënave i cili përfshin, aty ku kërkohet, njoftimin e shkeljes te autoriteti mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave personale dhe subjektin e të dhënave.

Politikat dhe procedurat tona të sigurisë së informacionit janë hartuar duke iu referuar standardeve ndërkombëtare dhe kalojnë rregullisht kontrolle të palëve të treta për të verifikuar efektivitetin e masave të sigurisë. Sistemi i informacionit Xiaomi ka marrë certifikimin ISO/IEC 27001: 2013 për sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit (ISMS). Tregtia elektronike Xiaomi dhe platforma Xiaomi Home IoT kanë marrë certifikimin ISO/IEC 27701:2019 për sistemet e menaxhimit të informacionit personal (PIMS). MIUI ka marrë certifikimin ISO/IEC 27018:2019 për mbrojtjen e informacionit personal në retë publike.

4.2 Çfarë mund të bëni

Mund të vendosni një fjalëkalim unik për Xiaomi duke mos ia treguar askujt fjalëkalimin e identifikimit ose informacionet e llogarisë (përveçse nëse ky person është i autorizuar si duhet nga ju) në rast të një ekspozimi të fjalëkalimit në faqe të tjera interneti të cilat mund të dëmtojnë sigurinë e llogarisë suaj në Xiaomi. Kurdoherë që është e mundur, ju lutemi mos ia tregoni askujt kodin e verifikimit që keni marrë (duke përfshirë ata që pretendojnë se janë shërbimi i klientit i Xiaomi). Çdo herë që hyni si përdorues i llogarisë Mi në faqet e internetit të Xiaomi, veçanërisht në kompjuterin e dikujt tjetër ose në terminale publike interneti, duhet të dilni gjithnjë në fund të seancës.

Xiaomi nuk mund të mbajë përgjegjësi për mungesat e sigurisë të shkaktuara ngaqë palët e treta përdorin informacionet tuaja personale për shkak se ju nuk i mani private informacionet tuaja personale. Pavarësisht nga sa më sipër, duhet të na njoftoni menjëherë nëse ka ndonjë përdorim të paautorizuar të llogarisë suaj nga ndonjë përdorues interneti ose nëse ka ndonjë shkelje tjetër sigurie. Kështu do të na ndihmoni të mbrojmë privatësinë e informacioneve tuaja personale.

4.3 Hapja e veçorive të tjera në pajisjen tuaj

Aplikacionet tona mund të përdorin veçori të caktuara në pajisjen tuaj si për shembull aktivizimin e email-it për të përdorur kontaktet, memorien e SMS-ve dhe statusin e rrjetit Wi-Fi, etj. Këto informacione përdoren për t'i dhënë mundësi aplikacioneve që të punojnë në pajisjen tuaj dhe për t'ju dhënë mundësi që të bashkëveproni me aplikacionet. Në çfarëdo kohe, mund t'i tërhiqni mbrapsht lejet tuaja duke i çaktivizuar në nivel pajisjeje ose duke na kontaktuar në https://privacy.mi.com/support.

4.4 Politika për mbajtjen

Ne i ruajmë informacionet personale për periudhën e nevojshme për të përmbushur qëllimin e grumbullimit të informacioneve që është përshkruar në këtë Politikë Privatësie ose çdo politikë të veçantë privatësie të dhënë për një produkt ose shërbim të caktuar, ose siç kërkohet nga ligjet përkatëse. Periudhat e mbajtjes të treguara me hollësi gjenden në faqen specifike të produktit ose shërbimit. Ne nuk do t'i ruajmë më dhe do t'i fshijmë ose anonimizojmë informacionet personale pasi të jetë plotësuar qëllimi për të cilin janë marrë, ose pasi të konfirmojmë kërkesën tuaj për fshirjen, ose pasi të mbyllim operimin e produktit ose shërbimit përkatës. Kur është e mundur, ne kemi treguar për sa kohë zakonisht mbajmë kategori, lloje ose sende të identifikuara të të dhënave personale. Kur vendosëm për këto periudha të mbajtjes, ne morëm parasysh kriteret e mëposhtme:

• sasia, natyra dhe ndjeshmëria e të dhënave personale

• rreziku i dëmtimit nga përdorimi ose zbulimi i paautorizuar

• qëllimet për të cilat ne përpunojmë të dhënat personale dhe sa kohë na duhen të dhëna të veçanta për të arritur këto qëllime

• për sa kohë të dhënat personale ka të ngjarë të qëndrojnë të sakta dhe të përditësuara

• për sa kohë të dhënat personale mund të jenë të rëndësishme për pretendimet e mundshme ligjore në të ardhmen

• çdo kërkesë e zbatueshme ligjore, kontabël, raportuese ose rregullatore që specifikon se sa kohë duhet të mbahen regjistra të caktuar.

Në varësi të juridiksionit tuaj, mund të ketë një përjashtim nga kjo për informacionin personal që ne jemi duke e përpunuar për interes publik, kërkime shkencore, historike ose qëllime statistikore. Xiaomi mund të vazhdojë t'i ruajë këto lloje informacionesh për një kohë më të gjatë nga periudha standarde e mbajtjes, aty ku është e nevojshme sipas ligjeve në fuqi ose me kërkesën tuaj, edhe nëse përpunimi i mëtejshëm i të dhënave nuk lidhet me qëllimin fillestar për të cilin janë marrë.

5 Të drejtat tuaja

Kontrollimi i informacioneve tuaja personale

5.1 Kontrollimi i cilësimeve

Xiaomi e kupton se meraku për privatësinë ndryshon nga personi në person. Prandaj tregojmë shembuj të formave që Xiaomi ju vë në dispozicion për të kufizuar grumbullimin, përdorimin, zbulimin ose përpunimin e informacioneve tuaja personale dhe për të kontrolluar cilësimet tuaja për privatësinë:

• Aktivizoni/çaktivizoni Programi i Përvojës së Përdoruesit dhe funksionet e aksesit të vendndodhjes;

• Hyni ose dilni nga llogaria Mi;

• Aktivizoni/çaktivizoni funksionet e sinkronizimit Xiaomi Cloud; dhe

• Fshini çdo informacion të ruajtur në Xiaomi Cloud nëpërmjet https://i.mi.com;

• Aktivizoni/çaktivizoni shërbimet dhe funksionet e tjera që merren me informacione sensitive ose personale. Ju mund të merrni më shumë detaje në lidhje me statusin e sigurisë së pajisjes tuaj në aplikacionin e sigurisë MIUI gjithashtu.

Nëse më parë keni rënë dakord që ne t'i përdorim informacionet tuaja personale për qëllimet e sipërpërmendura, mund të ndryshoni mendje duke na kontaktuar në https://privacy.mi.com/support.

5.2 Të drejtat tuaja lidhur me informacionet personale

Në varësi të ligjeve dhe rregullave në fuqi, ju mund të keni të drejtën që të shikoni, ndryshoni dhe fshini (dhe disa të drejta të tjera) çdo informacion tjetër personal që mbajmë rreth jush (të referuara nga këtu e tutje si kërkesa). Këto të drejta do t'i nënshtrohen përjashtimeve dhe dëbimeve specifike sipas ligjeve në fuqi.

Gjithashtu, mund të shikoni dhe përditësoni hollësitë që lidhen me informacionet personale në llogarinë tuaj Mi në https://account.xiaomi.com ose duke hyrë në llogarinë tuaj në pajisje. Për informacion shtesë, ju lutemi na kontaktoni përmes https://privacy.mi.com/support.

Kjo do të na ndihmojë të përpunojmë kërkesën tuaj në mënyrë më efikase nëse plotëson kushtet e mëposhtme:

(1) Kërkesa paraqitet përmes kanalit ekskluziv të kërkesave të Xiaomi të detajuar më sipër dhe për mbrojtjen e sigurisë së informacionit tuaj, kërkesa juaj duhet të jetë me shkrim (përveç nëse ligji vendas e njeh qartë kërkesën me gojë);

(2) Ju siguroni informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur që Xiaomi të verifikojë identitetin tuaj dhe të sigurojë që ju jeni subjekti i të dhënave ose i autorizuar ligjërisht për të vepruar në emër të subjektit të të dhënave.

Pasi të marrim informacion të mjaftueshëm për të konfirmuar se kërkesa juaj mund të përpunohet, ne do të vazhdojmë t'i përgjigjemi kërkesës suaj brenda afatit kohor të përcaktuar në ligjet për mbrojtjen e të dhënave.

Në hollësi:

• Ju keni të drejtën që t'ju jepen informacione të qarta, transparente dhe që kuptohen me lehtësi për mënyrën se si i përdorim informacionet tuaja personale dhe të drejtat tuaja. Kjo është arsyeja pse ju japim informacionin në këtë Politikë Privatësie.

• Sipas kërkesave të ligjeve në fuqi, një kopje e të dhënave tuaja personale që ne marrim dhe grumbullojmë do t'ju jepet falas pasi të na e kërkoni. Për çdo kërkesë shtesë për informacionin përkatës, ne mund të vendosim një tarifë të arsyeshme bazuar në kostot aktuale administrative në përputhje dhe nëse lejohen nga ligjet në fuqi.

• Nëse ndonjë prej informacioneve që kemi rreth jush nuk është i saktë ose është i paplotë, keni të drejtën që informacionet tuaja personale të korrigjohen ose të plotësohen sipas qëllimit të përdorimit.

• Sipas kërkesave të ligjeve në fuqi, ju keni të drejtën të kërkoni fshirjen ose heqjen e informacioneve tuaja personale aty ku nuk ka arsye të detyrueshme që ne t'i përdorim. Ne do të marrim parasysh arsyet lidhur me kërkesën për fshirje dhe do të marrim hapa të arsyeshme, si për shembull masa teknike. Ju lutemi vini re se ne mund të mos jemi në gjendje t'i heqim menjëherë informacionet nga sistemi i arkivimit për për shkak të ligjit në fuqi dhe/ose kufizimeve teknologjike. Nëse është kështu, do t'i ruajmë në mënyrë të sigurt informacionet tuaja personale dhe do t'i izolojmë që të mos përpunohen më tej derisa arkivimi të fshihet apo të bëhet anonim.

• Ju keni të drejtën që të kundërshtoni disa lloje përpunimi, si përpunimi për marketing të drejtpërdrejtë (si rastet ku përdoret profilizimi), dhe në rrethana të caktuara ku baza ligjore për përpunimin (duke përfshirë profilizimin) është interesi ynë i ligjshëm.

Në veçanti, sipas ligjeve të disa juridiksioneve:

• Ju keni të drejtën të kërkoni nga ne ndalimin e përpunimit të informacioneve tuaja personale. Ne do të marrim në shqyrtim arsyet lidhur me kërkesën tuaj për ndalim. Nëse arsyet aplikohen për GDPR, ne do të përpunojmë vetëm informacionet tuaja personale sipas rrethanave që zbatohen në GDPR dhe do t'ju informojmë para se hiqet kufizimi i përpunimit.

• Ju keni të drejtën që të mos jeni subjekt i një vendimi bazuar vetëm në përpunimin automatik, duke përfshirë profilizimin, i cili prodhon efekte ligjore lidhur me ju ose ndikon te ju në mënyrë të ngjashme.

• Ju keni të drejtën të aplikoni për informacionet tuaja personale në format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe t'i transmetoni informacionet te një kontrollor tjetër të dhënash (transportueshmëria e të dhënave).

Ne kemi të drejtë të refuzojmë të përpunojmë kërkesat ose vetëm pjesërisht të jemi në përputhje me kërkesat, kur zbatohet një përjashtim ose ne kemi të drejtë ta bëjmë ndryshe sipas ligjeve në fuqi, të tilla si nëse kërkesa është qartazi e pabazuar ose qartë e tepruar ose do të kërkonte zbulimin e informacionit në lidhje me palët e treta. Në disa rrethana, ne mund të tarifohemi, kur lejohet sipas ligjeve në fuqi. Nëse besojmë se disa aspekte të një kërkese për të fshirë informacionin mund të rezultojnë në paaftësinë tonë për të përdorur ligjërisht informacionin për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore ose arsyeve të lejuara nga ligji në fuqi, ajo mund të refuzohet.

5.3 Anulimi i aprovimit

Ju mund ta anuloni aprovimin që na keni dhënë më parë për një qëllim të caktuar duke paraqitur një kërkesë, duke përfshirë grumbullimin, përdorimin dhe/ose zbulimin e informacioneve tuaja personale që janë në zotërimin ose kontrollin tonë. Bazuar në shërbimin specifik që po përdorni, ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj duke na kontaktuar nëpërmjet https://privacy.mi.com/support. Ne do ta përpunojmë kërkesën tuaj brenda një kohe të arsyeshme nga kur është bërë kërkesa, dhe më pas nuk do të grumbullojmë, përdorim dhe/ose zbulojmë më informacionet tuaja sipas kërkesës suaj.

Në varësi të shkallës së anulimit të aprovimit tuaj, ju lutemi mbani parasysh se ju mund të mos jeni më në gjendje të merrni përfitimin e plotë të produkteve dhe shërbimeve të Xiaomi. Tërheqja e aprovimit ose autorizimit tuaj nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e përpunimit të bërë mbi bazën e aprovimit që kishit dhënë deri në momentin e anulimit.

5.4 Anulimi i një shërbimi ose llogarie

Nëse dëshironi të anuloni një produkt ose shërbim specifik, mund të na kontaktoni nëpërmjet https://privacy.mi.com/support.

Nëse doni ta anuloni një llogarinë Mi, ju lutem mbani parasysh se anulimi nuk do t'ju lejojë të përdorni gamën e plotë të produkteve dhe shërbimeve Xiaomi. Anulimi mund të parandalohet ose të shtyhet në rrethana të caktuara. Për shembull, nëse ende ekzistojnë para të vonuara në llogarinë tuaj si për shembull një shërbim i papaguar i Mi Music, motiv të paguara tek Motivet, ose kredi e papaguar në Financën Mi, etj., ne nuk mund ta pranojmë menjëherë kërkesën tuaj.

Kur identifikoheni në Xiaomi nëpërmjet një llogarie pale të tretë, duhet të aplikoni për anulimin e llogarisë nga pala e tretë.

6 Si transferohen nëpër botë informacionet tuaja personale

Xiaomi përpunon dhe arkivon informacionet personale nëpërmjet një infrastrukture globale operimi dhe kontrolli. Aktualisht, Xiaomi ka qendra të dhënash në Kinë, Indi, Shtetet e Bashkuara, Gjermani, Rusi dhe Singapor. Për qëllimet e treguara në këtë Politikë Privatësie, informacionet tuaja mund t'u transferohen këtyre qendrave të të dhënave sipas ligjit.

Ne mund t'ua transferojmë gjithashtu informacionet tuaja personale ofruesve të shërbimeve të palëve të treta dhe partnerëve të biznesit dhe prandaj, të dhënat tuaja mund të transmetohen gjithashtu në shtete ose rajone të tjera. Juridiksioni në të cilin ndodhen këto komplekse globale mund t'i mbrojë ose mund të mos i mbrojë informacionet personale sipas të njëjtave standarde si në juridiksionin tuaj. Ekzistojnë rreziqe të ndryshme sipas ligjeve të ndryshme për mbrojtjen e të dhënave. Megjithatë, kjo nuk ndryshon përkushtimin që kemi për t'iu përmbajtur kësaj Politike Privatësie dhe për të mbrojtur informacionet tuaja personale.

Në veçanti,

• Informacionet personale që grumbullojmë dhe gjenerojmë në veprimtaritë brenda territorit të Kinës ruhen në qendra të dhënash që ndodhen në Kinë, përveç transmetimeve ndërkufitare siç lejohet me ligj.

• Informacionet personale që grumbullojmë dhe gjenerojmë në veprimtaritë tona në Rusi përpunohen dhe ruhen në qendra të dhënash që ndodhen në Rusi, përveç transmetimeve ndërkufitare të lejuara nga ligji rus.

• Informacionet personale që grumbullojmë dhe gjenerojmë në veprimtaritë në Indi ruhen në qendra të dhënash që ndodhen në Indi.

Nëse na duhet t'i transferojmë informacionet personale jashtë juridiksonit tuaj, qoftë te filialet tona apo te ofruesit e shërbimeve të palëve të treta, ne do t'i përmbahemi ligjeve përkatëse. Do të sigurohemi që të gjitha këto transferime të përmbushin kërkesat e ligjeve vendëse për mbrojtjen e të dhënave duke implementuar masa mbrojtëse uniforme. Mund të mësoni rreth këtyre masave mbrojtëse që kemi duke na kontaktuar nëpërmjet https://privacy.mi.com/support.

Nëse i përdorni produktet dhe shërbimet tona në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE), Xiaomi Technology Netherlands B.V. do të veprojë si kontrollori i të dhënave dhe Xiaomi Singapore Pte. Ltd. do të jetë përgjegjës për përpunimin e të dhënave. Detajet e kontaktit mund të gjenden në pjesën "Na kontaktoni".

Nëse Xiaomi i ndan të dhënat personale që vijnë nga ju në ZEE te një ent i Xiaomi Group ose te një ofrues shërbimesh të palëve të treta jashtë ZEE-së, do ta bëjmë këtë mbi bazën e klauzolave kontraktuale standarde të BE-së ose çdo mase tjetër mbrojtëse të treguar në GDPR. Ju mund të mësoni në lidhje me masat mbrojtëse specifike që kemi në vend ose të kërkoni një kopje duke na kontaktuar nëpërmjet https://privacy.mi.com/support.

7 Mbrojtja e të miturve

Ne e konsiderojmë përgjegjësinë e prindit ose kujdestarit që të mbikëqyrë fëmijën ndërsa përdor produktet ose shërbimet tona. Megjithatë, ne nuk ia ofrojmë shërbimet drejtpërdrejt një fëmije ose nuk i përdorim informacionet personale të fëmijëve për qëllime marketingu.

Nëse jeni prind ose kujdestar dhe besoni se i mituri i ka dhënë Xiaomi informacione personale, ju lutemi na kontaktoni nëpërmjet https://privacy.mi.com/support për t'u siguruar që të gjitha informacionet personale të hiqen menjëherë dhe që i mituri të çregjistrohet nga çdo shërbim përkatës i Xiaomi.

8 A jam i detyruar t'i pranoj të gjitha rregullat dhe kushtet e palëve të treta?

Politika e Privatësisë nuk zbatohet për produktet ose shërbimet e ofruara nga palët e treta. Në varësi të produktit ose shërbimit Xiaomi që përdorni, në to mund të ketë produkte ose shërbime të palëve të treta që përfshijnë mbështetje me zë, përpunim të kamerës, luajtje videoje, pastrim dhe siguri sistemi, shërbime përkatëse, lojëra, statistika, bashkëveprim në rrjete sociale, përpunim pagesash, navigim në hartë, ndarje, shtytje, filtrim informacioni, metoda hyrjeje, etj. Disa prej këtyre do të jepen në formën e linqeve për në faqe interneti të palëve të treta, dhe disa do të aksesohen në formën e SKD-ve, API-ve, etj. Informacionet tuaja mund të merren gjithashtu kur përdorni këto produkte ose shërbime. Për këtë arsye, ju sugjerojmë fort që të merrni kohën të lexoni politikën e privatësisë të palës së tretë njëlloj siç lexuat tonën. Ne nuk mbajmë përgjegjësi dhe nuk mund të kontrollojmë mënyrën se si palët e treta i përdorin informacionet personale që marrim prej jush. Politika e Privatësisë nuk zbatohet për sitet e tjera që lidhen nga shërbimet tona.

Më poshtë janë disa shembuj se kur rregullat dhe politikat e privatësisë të palëve të treta mund të zbatohen kur përdorni produktet specifike të renditura më sipër:

Kur përdorni një ofrues shërbimi të palëve të treta për të finalizuar dhe për të paguar porosinë tuaj, informacionet personale që jepni gjatë pagesës trajtohen sipas politikës së privatësisë së palës së tretë.

Kur përdorni funksionin e skanimit të sigurisë në aplikacionin MIUI Security, do të zbatohet një nga më poshtë, varësisht nga zgjedhja e shërbimit:

• Politika e Avast për privatësinë dhe sigurinë e informacionit: https://www.avast.com/privacy-policy

• Politika e privatësisë së Antiy Mobile Security AVL SDK: https://www.avlsec.com/en/privacy-policy

• Politika e Privatësisë e Tencent: https://privacy.qq.com

Kur përdorni veçorinë pastrues në aplikacionin e sigurisë MIUI, zbatohet Politika e Privatësisë së Tencent: https://privacy.qq.com

Kur përdorni shërbimet e reklamave në aplikacione të ndryshme specifike në MIUI, do të zbatohet një nga të mëposhtmet, në varësi të shërbimit që zgjidhni:

• Politika e Privatësisë e Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Politika e Privatësisë e Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Kur përdorni metodën e hyrjes Google, zbatohet Politika e Privatësisë e Google: https://policies.google.com/privacy

Kur kryejmë statistika, monitorojmë shkallën e ndërprerjes së aplikacionit dhe sigurojmë aftësi të kontrollit në re, ne përdorim Google Analytics për Firebase ose Firebase Analytic të siguruar nga Google Inc. Mund të lexoni më shumë rreth Politikës së Privatësisë së Google Firebase: https://policies.google.com/privacy and https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Për të shërbyer reklama në çdo aplikacion të sistemit MIUI, partnerët e reklamave të palëve të treta mund të mbledhin të dhëna të gjeneruara nga aktivitetet tuaja në internet, të tilla si klikimet tuaja të reklamave dhe pamjet e përmbajtjes ose aktivitete të tjera nëpër faqet e internetit ose aplikacionet.

• Politika e Privatësisë e Google: https://www.google.com/policies/privacy

• Politika e Privatësisë e Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Politika e Privatësisë e Unity: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

• Politika e Privatësisë e Vungle: https://vungle.com/privacy

• Politika e Privatësisë e IronSource: https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

• Politika e Privatësisë e Applovin: https://www.applovin.com/privacy/

• Politika e Privatësisë e Chartboost: https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

• Politika e Privatësisë e Mopub: https://www.mopub.com/legal/privacy/

• Politika e Privatësisë e Mytarget: https://legal.my.com/us/mytarget/

• Politika e Privatësisë e Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/

• Politika e Privatësisë e Tapjoy: https://www.tapjoy.com/legal/advertisers/privacy-policy/

• Politika e Privatësisë e AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

Ne mund të mbledhim dhe ndajmë informacionin tuaj me kompanitë e atribuimit të palëve të treta në përputhje me udhëzimet e partnerëve tanë të reklamimit për të gjeneruar raporte për partnerët tanë të reklamimit, përfshirë metrikat e ndërveprimit tuaj me reklamat tona (nëse ka). Në varësi të aplikacioneve të sistemit MIUI që përdorni, kompanitë e palëve të treta mund të përfshijnë:

• Politika e Privatësisë e Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

• Politika e Privatësisë e Appsflyer: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/?utm_source=google

• Politika e Privatësisë e Affise: https://affise.com/privacy-policy/

• Politika e Privatësisë e Miaozhen: https://www.miaozhen.com/en/privacy

• Politika e Privatësisë e Nielsen: https://www.nielsen.com/cn/en/legal/privacy-policy/

9 Si e përditësojmë këtë Politikë Privatësie

Ne e rishikojmë rregullisht Politikën e Privatësisë bazuar në ndryshimet në biznes, teknologji dhe ligji i zbatueshëm dhe praktikë e mirë, ne mund ta përditësojmë këtë Politikë Privatësie. Nëse bëjmë ndryshime materiale në këtë Politikë Privatësie, do t'ju njoftojmë nëpërmjet informacioneve të regjistruara të kontaktit si për shembull me email (të dërguar në adresën e email-it të specifikuar në llogarinë tuaj) ose do të publikojmë në faqet e internetit të Xiaomi, ose do t'ju njoftojmë me anë të pajisjeve celulare në mënyrë që të mësoni rreth informacioneve që marrim dhe si i përdorim ato. Këto ndryshime në Politikën e Privatësisë do të zbatohen nga data efektive e specifikuar në njoftim nëse në faqen e internetit. Ju nxitim që ta kontrolloni këtë faqe rregullisht për të parë informacionet më të fundit lidhur me praktikat për privatësinë. Nëse vazhdoni t'i përdorni produktet dhe shërbimet në faqen e internetit, në celular dhe/ose çfarëdo pajisjeje tjetër, do të konsiderohet se ju jeni dakord me Politikën e Privatësisë të përditësuar. Aty ku kërkohet nga ligjet në fuqi, ne do të kërkojmë aprovimin tuaj shprehimisht kur marrim nga ju informacione të tjera personale ose kur i përdorim ose zbulojmë informacionet tuaja personale për qëllime të reja.

10 Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë koment ose pyetje rreth kësaj Politike Privatësie ose keni pyetje lidhur me grumbullimin e Xiaomi-t, përdorimin ose zbulimin e informacioneve tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni në https://privacy.mi.com/support ose në adresën më poshtë. Kur marrim kërkesa lidhur me privatësinë ose informacionet personale që kanë të bëjnë me akses ose të shkarkim të informacionit personal, mund t'i kërkojmë një ekipi profesional që të zgjidhë problemet tuaja. Nëse pyetja juaj në vetvete përfshin një problem të madh, mund t'ju kërkojmë më shumë informacion.

Nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen që morët nga ne në lidhje me informacionin tuaj personal, mund ta dorëzoni ankesën tek autoriteti përkatës rregullator i mbrojtjes së të dhënave në juridiksionin tuaj. Nëse konsultoheni me ne, do t'ju japim informacion lidhur me kanalet përkatëse për paraqitjen e ankesave të cilat mund të zbatohen në situatën tuaj.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422

Për përdoruesit në Indi:

Xiaomi Technology India Private Limited Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka - 560103, India

Çdo mospërputhje dhe ankesë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale ose informacionit të ndjeshëm do t'i njoftohet zyrtarit të caktuar përankesa siç përmendet më poshtë:

Emri: Vishwanath C

Telefoni: 080 6885 6286, nga e hëna deri të shtunën: nga 9 në mëngjes deri në 6 pasdite

Post-el: grievance.officer@xiaomi.com

Për përdoruesit në Zonën Ekonomike Evropiane (EEA):

Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

Faleminderit që morët kohën për të lexuar Politikën e Privatësisë!

Çfarë ka të re për ju

Ne kemi bërë disa përditësime si më poshtë:

• Ne kemi përditësuar disa nga detajet tona të kontaktit.

• Ne kemi përditësuar disa nga informacionet që mblidhen nga ne dhe nga palët e treta.

• Ne kemi përcaktuar më qartë se si përdorim informacione që nuk identifikohen personalisht.

• Ne kemi përditësuar se si i përdorim informacionet tuaja personale, duke përfshirë përcaktimin në mënyrë më të detajuar kur përpunojmë informacione personale bazuar në interesat tona legjitime dhe në lidhje me përdorimin tuaj të shërbimeve push.

• Ne kemi dhënë detaje të mëtejshme në lidhje me mbajtjen e të dhënave.

• Ne kemi përcaktuar më qartë të drejtat tuaja për informacionin tuaj personal.