Politika e Privatësisë e Xiaomi

Politika jonë për privatësinë është përditësuar më 4 september 2019.

Ju lutem ndaluni një çast për t'u familjarizuar me praktikat e privatësisë tonë dhe na njoftoni nëse keni ndonjë pyetje.

Rreth nesh

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., dhe kompanitë e saj filiale brenda Xiaomi Group (nga këtu e tutje të quajtura “Xiaomi”, “ne”, “jonë” ose “neve”) e marrin privatësinë tuaj shumë seriozisht. Kjo politikë privatësie është krijuar duke ju pasur juve në mendje, dhe është e rëndësishme që t'i kuptoni mirë praktikat tona për grumbullimin dhe përdorimin e informacioneve personale, ndërkohë që siguroheni se në fund të fundit, jeni ju që keni kontrollin e informacioneve personale që i jepni Xiaomi.

Rreth kësaj Politike Privatësie

Përveçse produkteve ose shërbimeve specifike Xiaomi të cilat kanë politikë privatësie të veçantë, kjo Politikë Privatësie zbatohet për të gjitha pajisjet, faqet e internetit ose aplikacionet Xiaomi të cilat kanë referencë ose lidhje me këtë Politikë Privatësie. Kjo Politikë Privatësie shpjegon mënyrën se si Xiaomi grumbullon, përdor, zbulon, përpunon dhe mbron informacionet personale që ju na jepni neve ose që ne i grumbullojmë prej jush, kur përdorni produktet dhe shërbimet tona që gjenden në faqet e internetit (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), dhe aplikacionet tona që i ofrojmë në pajisjet tona celulare. Nëse një produkt Xiaomi ka një politikë të veçantë privatësie, kjo politikë e veçantë privatësie do të ketë zbatim me prioritet, ndërsa ajo pjesë që nuk mbulohet do t'i nënshtrohet rregullave të kësaj Politike Privatësie. Për më tepër, mënyra se si produktet dhe shërbimet specifike grumbullojnë dhe përpunojnë informacionet tuaja personale mund të ndryshojë në varësi të modelit, versionit të shërbimit ose rajonit. Sugjerojmë që t'i referoheni politikës së privatësisë specifike për hollësi.

Sipas kësaj Politike Privatësie "informacion personal" nënkupton informacionin që mund të përdoret për të identifikuar drejtpërdrejt ose tërthorazi një individ, qoftë vetëm me anë të atij informacioni apo nga ai informacion së bashku me informacione të tjera në të cilat Xiaomi ka akses lidhur me atë individ, përveçse nëse ekzistojnë ligje të ndryshme specifike në rajonin tuaj. Ne do t'i përdorim informacionet tuaja personale vetëm në përputhje me këtë politikë privatësie.

Si mund t'ju ndihmojmë

Në fund të fundit, ne duam më të mirën për të gjithë përdoruesit tanë. Nëse keni ndonjë shqetësim lidhur me praktikën për mënyrën si i trajtojmë të dhënat siç tregohet në këtë Politikë Privatësie, ju lutemi kontaktoni privacy@xiaomi.com për të treguar shqetësimin tuaj. Do t'ju dëgjojmë me kënaqësi. Nëse keni ndonjë shqetësim lidhur me privatësinë ose përdorimin e të dhënave të cilit nuk i kemi dhënë zgjidhje në mënyrë të kënaqshme, ju lutemi kontaktoni kompaninë tonë amerikane të palës së tretë që kemi zgjedhur për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve (falas) në https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1 Çfarë informacioni grumbullojmë dhe si e përdorim?

1.1 Çfarë informacioni grumbullojmë

Që t'ju ofrojmë shërbimet tona, do t'ju kërkojmë të jepni informacionet personale që janë të nevojshme për t'ju ofruar ato shërbime. Ne do të marrim vetëm informacionet që janë të nevojshme për qëllime specifike, konkrete, të shprehura qartë dhe të ligjshme dhe të cilat nuk janë përpunuar më tej në një mënyrë që nuk është në përputhje me këto qëllime. Ju keni të drejtën të zgjidhni nëse doni apo nuk doni të jepni informacionet që kemi kërkuar, por në shumicën e rasteve, nëse nuk i jepni informacionet tuaja personale, ne mund të mos jemi në gjendje t'ju ofrojmë produktet ose shërbimet tona, ose t'i përgjigjemi kërkesave tuaja.

Në varësi të shërbimit që zgjidhni, ne mund të marrim llojet e mëposhtme të informacioneve:

1.1.1 Informacionet që na jepni:

Ne mund të marrim çfarëdo informacioni personal që na jepni, i cili është i nevojshëm për shërbimin që zgjidhni. Për shembull, mund të jepni emrin, numrin e celularit, adresën e email-it, adresën e dërgimit, porosinë, hollësi të faturës, numrin e llogarisë bankare, emrin e personit që ka llogarinë, numrin e kartës së kreditit dhe informacione të tjera nëse përdorni shërbimet e shitjeve të mi.com; mund të sinkronizoni materiale ose të dhëna nëse përdorni shërbimet Xiaomi Cloud; mund të tregoni gjininë, informacionet që lidhen me sigurinë dhe të tjera nëse krijoni një llogari; mund të jepni titullin e punës që keni, arsimin e kryer dhe informacione të tjera lidhur me aktivitetet shoqërore nëse merrni pjesë në MIUI Forum ose në ndonjë platformë tjetër të Xiaomi.

1.1.2 Informacione që grumbullojmë ndërsa ju përdorni shërbimet

• Informacione që lidhen me pajisjen ose kartën SIM. Për shembull, numri IMEI, numri GAID, numri IMSI, adresa MAC, numri i serisë, versioni dhe tipi MIUI, versioni ROM, versioni Android, Android ID, Space ID, operatori i kartës SIM dhe vendndodhja e tij, informacione për ekranin, informacione për tastierën e pajisjes, hollësi për prodhuesin e pajisjes dhe emrin e modelit, koha e aktivizimit të pajisjes, operatori i rrjetit, lloji i lidhjes, informacione bazë të harduerit dhe informacione për përdorimin (si për shembull CPU, memoria, përdorimi i baterisë, rezolucioni i ekranit dhe temperatura e pajisjes, modeli i lentes së kamerës).

• Informacionet specifike për ju që mund të caktohen nga ofrues shërbimesh të palëve të treta dhe partnerë biznesi: Ne mund të grumbullojmë dhe përdorim informacione të tilla si ID e reklamimit e caktuar nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët e biznesit.

• Informacione që lidhen me përdorimin e aplikacioneve, të tilla si informacione bazë të aplikacionit, si për shembull lista e aplikacioneve, informacionet e ID-së së aplikacionit, versioni SDK, parametrat e përditësimit të sistemit, parametrat e aplikacionit (rajoni, gjuha, zona orare, fonti) dhe regjistrimi i statusit të aplikacionit (p.sh., shkarkim, instalim, përditësim, fshirje).

• Informacionet e gjeneruara kur përdorni një shërbim, si për shembull dinstiktivët tuaj, vlerësimet, informacionet e identifikimit dhe regjistrimet e navigimit në shërbimin MIUI Forum; mesazhet tuaja në MIUI Forum (të shikueshme vetëm për palët dërguese dhe marrëse); përmbajtjet me shtytje të gjeneruara kur përdorni shërbimet Mi me shtytje; sjellja juaj (si për shembull klikimet, navigimi, etj.) për shërbimet e reklamave.

• Informacione të vendndodhjes (vetëm për shërbime/funksione specifike): lloje të ndryshme informacionesh lidhur me vendndodhjen tuaj të saktë ose të përafërt nëse përdorni shërbimet që lidhen me vendndodhjen (softuer navigimi, softuer moti, dhe softuer me funksione për gjetjen e vendndodhjes së pajisjes). Për shembull, rajoni, prefiksi i shtetit, prefiksi i qytetit, prefiksi i rrjetit celular, prefiksi celular i shtetit, identiteti i celularit, informacione për gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike, parametrat e zonës orare, parametrat e gjuhës. Mund t'i çaktivizoni informacionet e vendndodhjes të çdo aplikacioni në çfarëdo kohe brenda parametrave të telefonit (Parametrat - Lejet).

• Informacione të regjistrit: informacione lidhur me përdorimin e disa funksioneve, aplikacioneve dhe faqeve të internetit. Për shembull, cookies dhe teknologji të tjera identifikuese anonime, adresa IP, informacione të kërkesave të rrjetit, historia e përkohshme e mesazheve, regjistra standardë të sistemit, informacione crash-i, informacione regjistri të gjeneruara nga përdorimi i shërbimeve (si për shembull ora e regjistrimit, ora e aksesit, koha e aktivitetit, etj.).

• Informacione të tjera: Vlera e karakteristikave mjedisore (ECV) (p.sh. vlera e gjeneruar nga ID e llogarisë Mi, ID e telefonit, ID e Wi-Fi të lidhur dhe informacione të vendndodhjes).

1.1.3 Informacione nga burime të palëve të treta

Kur lejohet me ligj, ne do të grumbullojmë informacione rreth jush nga burime të palëve të treta. Për shembull,

• për shërbime të caktuara që mund të përfshijnë llogarinë dhe transaksione financiare, me autorizimin tuaj, ne mund të verifikojmë informacionet që na keni dhënë (si për shembull numrin tuaj të telefonit) nëpërmjet burimeve të ligjshme të palëve të treta për qëllime sigurie dhe të parandalimit të mashtrimeve;

• ne mund të marrim simbole identifikuese të caktuara (si për shembull IMEI nga një reklamues) për t'ju ofruar shërbime reklamash;

• ne mund të marrim gjithashtu informacione të caktuara si ID-të e llogarive dhe pseudonimet nga shërbimet e rrjeteve sociale të palëve të treta (p.sh. kur përdorni një llogari rrjeti social për t'u identifikuar në një shërbim të Xiaomi);

• informacione rreth jush që të tjerët na kanë dhënë (p.sh. adresa e dërgimit të cilën përdorues të tjerë mund të na e japin kur blejnë produkte për ju nëpërmjet shërbimeve mi.com).

1.1.4 Informacionet jo identifikuese

Gjithashtu mund të grumbullojmë lloje të tjera informacionesh të cilat nuk lidhen drejtpërdrejt apo tërthorazi me ndonjë individ, dhe të cilat nuk mund të përkufizohen si informacione personale sipas ligjeve përkatëse vendëse. Në këto informacione mund të përfshihen të dhëna statistikore që gjenerohen kur përdorni një shërbim të caktuar (p.sh. informacione jo identifikuese lidhur me pajisjen, ngjarje të përdorimit të përditshëm, ngjarje të hyrjes nëpër faqe, ngjarje të kohës të hyrjes nëpër faqe, koha e qëndrimit në faqe); të dhëna për monitorimin e rrjetit (p.sh., koha e kërkesës, numri i kërkesës ose kërkesa e gabimit, etj.); ngjarje të crash-eve të aplikacionit. Qëllimi për këto grumbullime është të përmirësojmë shërbimet që ju ofrojmë. Lloji dhe sasia e informacioneve të grumbulluara varet nga mënyra se si i përdorni produktet dhe/ose shërbimet tona.

Ne grumbullojmë informacione si për shembull identifikues unikë të pajisjes, modelet e pajisjeve, numrat e versionit të sistemeve dhe informacione rreth aktiviteteve tuaja në faqe interneti ose aplikacione. Ne i përmbledhim këto informacione për t'ju dhënë informacione më të dobishme, për të kuptuar se në cilat pjesë të faqeve të internetit, produkteve dhe shërbimeve jeni më të interesuar. Këto të dhëna të përmbledhura nuk janë informacione personale dhe nuk mund të përdoren për t'ju identifikuar. Megjithatë, nëse i kombinojmë informacionet jo-personale me informacione personale, këto informacione do të trajtohen si informacione personale.

1.2 Si i përdorim informacionet personale që grumbullojmë

Qëllimi i grumbullimit të informacioneve personale është që t'ju ofrojmë produkte dhe/ose shërbime, dhe për t'u siguruar që t'i përmbahemi ligjeve, rregullave dhe kërkesave të tjera në fuqi. Këtu përfshihet:

• Sigurimi, përpunimi, ruajtja, përmirësimi dhe zhvillimi i produkteve dhe/ose shërbimeve tona për ju, si për shembull dërgimi, aktivizimi, verifikimi, kujdesi pas shitjes, kujdesi ndaj klientit dhe reklamat.

• Implementimi dhe ruajtja e masave të sigurisë për qëllime të parandalimit të humbjeve dhe mashtrimeve, si për shembull ndihma për të identifikuar përdoruesit, verifikimi i identitetit të përdoruesve. Ne i përdorim informacionet tuaja për qëllime anti-mashtrimi vetëm kur plotësohen kushtet e mëposhtme: është e nevojshme; dhe të dhënat e përdorura për verifikim janë në përputhje me interesat e ligjshme të Xiaomi për të mbrojtur përdoruesit dhe shërbimet.

• Mënyra si trajtohen pajisjet, shërbimet, pyetjet ose kërkesat, si për shembull përgjigja e pyetjeve të klientëve, dërgimi i njoftimeve të sistemit dhe aplikacioneve, menaxhimi i aktiviteteve siç janë lotaritë.

• Kryerja e aktiviteteve promocionale përkatëse, si për shembull dhënia e materialeve dhe përditësimeve të marketingut dhe ato promocionale. Nëse nuk doni më të merrni disa lloje materialesh promocionale, mund të refuzoni duke ndjekur metodën e treguar në mesazh (siç është linku "Çregjistrohu" në fund të mesazhit), përveçse nëse specifikohet ndryshe nga ligjet në fuqi. Ju lutemi shikoni gjithashtu “Të drejtat tuaja” më poshtë.

• Dhënia e shërbimeve dhe materialeve të personalizuara. Ne mund të rekomandojmë produkte, shërbime dhe aktivitete të personalizuara, si për shembull reklama, bazuar në informacionet që ju gjeneroni kur përdorni produktet dhe shërbimet tona, si historia e blerjeve, historia e shfletimit të faqeve të internetit, dhe vendndodhja gjeografike. Ju keni të drejtën që në çfarëdo kohe të refuzoni marrjen e reklamave të personalizuara dhe të kundërshtoni profilizimin, duke përfshirë ato që bëhen për qëllime të drejtpërdrejta marketingu. Për të bërë këtë, mund ta aktivizoni ose çaktivizoni në çfarëdo kohe brenda parametrave të telefonit (Parametrat - Parametra shtesë - Privatësia - Shërbimet Ad) ose na kontaktoni në privacy@xiaomi.com. Ju lutemi shikoni gjithashtu “Të drejtat tuaja” më poshtë.

• Mundësia për të postuar komente në forume publike.

• Qëllime të brendshme, si analiza e të dhënave, studim, dhe zhvillimi i informacioneve statistikore lidhur me përdorimin e produkteve ose shërbimeve për të përmirësuar produktet ose shërbimet tona. Për shembull, pas përpunimit të çidentifikimit bëhet mësim kompjuterik ose trajnim algoritmi modeli.

• Optimizimi i performancës së pajisjes suaj, si për shembull analizimi i përdorimit të memories ose përdorimi i CPU-së nga aplikacioni.

• Ruajtja dhe mbajtja e informacioneve lidhur me ju për veprimtaritë e biznesit tonë (si për shembull statistika biznesi) ose për përmbushjen e detyrimeve tona ligjore.

• Ofrimi i shërbimeve lokale që nuk kanë nevojë për komunikim me serverët tanë, si për shembull përdorimi i shërbimit Shënimet në pajisjen tuaj.

• Qëllime të tjera me miratimin tuaj.

Këtu janë disa shembuj të tjerë të detajuar për mënyrën se si i përdorim informacionet tuaja (ku mund të përfshihen informacione personale):

• Aktivizimi dhe regjistrimi i produkteve ose shërbimeve Xiaomi për ju.

• Krijimi dhe ruajtja e mirëmbajtja e llogarisë suaj Mi. Informacionet personale të grumbulluara kur krijoni një llogari Mi në faqet tona të internetit ose nëpërmjet pajisjeve tona celulare, përdoren për të krijuar llogarinë personale Mi dhe faqen e profilit për ju.

• Përgatitja e porosisë së blerjes. Informacionet që lidhen me porositë e tregtisë elektronike përdoren për të përgatitur porosinë e blerjes dhe shërbime përkatëse pas shitjes, si kujdesi ndaj klientit dhe ridërgimi. Përveç kësaj, numri i porosisë do të përdoret për të kontrolluar porosinë me partnerin e dërgimit si edhe për të regjistruar dërgimin e pakos. Informacione të marrësit, si emri, adresa, numri i telefonit dhe kodi postar do të përdoren për qëllime dërgimi. Adresa juaj e email-it përdoret për t'ju dërguar informacionet e pakos. Një listë e artikujve të blerë përdoret për të printuar një faturë dhe i jep mundësi klientit që të shohë çfarë artikujsh ka në pako.

• Pjesëmarrja në MIUI Forum. Informacione personale që lidhen me MIUI Forum ose platforma të tjera interneti të Xiaomi mund të përdoren për shfaqjen e faqes së profilit, për bashkëveprimin me përdoruesit e tjerë, dhe për pjesëmarrjen në forum.

• Ofrimi i shërbimeve Xiaomi Cloud dhe MIUI. Informacionet e mëposhtme: (informacione të pajisjes ose kartës SIM si numri GAID, numri IMEI, numri IMSI, numri i telefonit, ID e pajisjes, sistemi operativ i pajisjes, adresa MAC, lloji i pajisjes, informacione të sistemit dhe performancës dhe informacione të vendndodhjes si prefiksi i shtetit, prefiksi i rrjetit celular, prefiksi i zonës dhe identiteti celular), përdoren për të aktivizuar shërbimet MIUI, p.sh. Xiaomi Cloud, sinkronizimi i historisë së telefonatave, sinkronizimi i SMS-ve, Gjej pajisjen, për qëllime të verifikimit të përdoruesit dhe aktivizimit të shërbimit.

• Diagnostikimi i moskryerjes së aktivizimeve. Informacione që lidhen me vendndodhjen përdoren për të parë moskryerjet e aktivizimit të kartave SIM (p.sh. gateways të Shërbimit të Mesazhit të Shkurtër (SMS) dhe defektet në rrjet) për të identifikuar operatorin e rrjetit të shërbimit, dhe për të njoftuar operatorin e rrjetit për atë defekt.

• Ofrimi i shërbimeve të tjera MIUI. Informacionet e grumbulluara nga shërbimet MIUI përdoren për të kryer funksionet e atij shërbimi, duke ofruar ndërkohë optimizim të shërbimeve, p.sh. aktivitete shkarkimi, përditësimi, regjistrimi, ekzekutimi ose optimizimi që lidhen me shërbimet MIUI. Për shembull, nëpërmjet grumbullimit të informacioneve personale nga dyqani Themes mund të ofrohen shërbime për rekomandim të temave të personalizuara bazuar në historinë e shkarkimeve dhe shfletimeve tuaja.

• Gjetja e pajisjes suaj. Nëse telefoni ju humb ose jua vjedhin, veçoria Gjej pajisjen e Xiaomi mund t'ju ndihmojë ta gjeni dhe ta mbani telefonin të sigurt. Mund ta gjeni telefonin në hartë duke përdorur informacionet e vendndodhjes që jep telefoni juaj, ta pastroni telefonin, ose ta kyçni telefonin. Kur po kërkoni në mënyrë aktive telefonin, pajisja juaj celulare merr informacionet e vendndodhjes; në disa situata, këto informacione merren nga antenat celulare ose hotspotet Wi-Fi. Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni këtë veçori në çfarëdo kohe në parametrat e telefonit (Parametrat - Llogaria Mi - Xiaomi Cloud - Gjej pajisjen).

• Regjistrimi i informacioneve të vendndodhjes në foto. Mund t'i regjistroni informacionet e vendndodhjes suaj ndërsa bëni një foto. Këto informacione do të jenë të dukshme brenda dosjes së fotografive dhe vendndodhja do të ruhet informacionet e fotove tuaja. Nëse nuk doni që vendndodhja juaj të regjistrohet kur bëni një foto, mund ta çaktivizoni në çfarëdo kohe në parametrat e kamerës së pajisjes.

• Ofrimi i funksioneve të mesazheve (p.sh. Mi Talk, Mi Message). Nëse e shkarkoni dhe përdorni Mi Talk, informacionet e marra nga Mi Talk mund të përdoren për të aktivizuar këtë shërbim dhe për të identifikuar përdoruesin dhe marrësin e mesazhit. Përveç kësaj, historia e bisedave ruhet për lehtësinë e ringarkimit të historisë së bisedave pasi një përdorues ka instaluar përsëri aplikacionet, ose për sinkronizim të pajisjeve. Informacionet (numri i telefonit të dërguesit dhe të marrit dhe ID-të e Mi Message) mund të përdoren për Mi Message për të aktivizuar shërbimet dhe për t'i dhënë mundësi shërbimit që të funksionojë, duke përfshirë përcjelljen e mesazheve.

• Ofrimi i shërbimeve me bazë vendndodhjeje. Gjatë përdorimit të shërbimeve MIUI, mund të përdoren gjithashtu informacionet e vendndodhjes nga ne ose nga ofrues të shërbimeve të palëve të treta dhe nga partnerët e biznesit (për më shumë informacion shiko “Mënyra si i ndajmë, transferojmë dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale” më poshtë) për t'ju dhënë versionin e saktë të shërbimit dhe për t'ju dhënë hollësi të sakta rreth asaj vendndodhjeje për të pasur eksperiencën më të mirë të mundshme si përdorues, p.sh. hollësi për motin, aksesi i vendndodhjes (si pjesë e platformës Android). Në çfarëdo kohe mund t'i çaktivizoni shërbimet e vendndodhjes te parametrat ose t'i çaktivizoni shërbimet e vendndodhjeve të një aplikacioni.

• Përmirësimi i eksperiencës së përdoruesit. Disa veçori me regjistrim si Programi i Eksperiencës së Përdoruesit, i japin mundësi Xiaomi të analizojë të dhënat se si përdoruesit përdorin celularin dhe shërbimet MIUI, në mënyrë që të eksperiencën e përdoruesit, si për shembull dërgimi i raporteve të crash-eve.

• Përdorimi i Qendrës së Sigurisë. Informacionet e marra mund të përdoren për qëllime sigurie dhe mirëmbajtjeje të sistemit në aplikacionin Siguria, si për shembull skanim sigurie, kursyes baterie, lista e bllokimeve, pastruesi, etj. Disa prej këtyre funksioneve operohen nga ofrues shërbimesh të palëve të treta dhe/ose partnerë biznesi (për më shumë informacion, shiko “Si i ndajmë, transferojmë dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale” më poshtë). Informacionet (të cilat nuk janë informacione personale si lista e definicioneve të viruseve) përdoren për funksione skanimi sigurie.

• Ofrimi i shërbimit me shtytje. ID e llogarisë Mi dhe numrat GAID/IMEI do të përdoren gjithashtu për të ofruar shërbimin Xiaomi me shtytje për të vlerësuar performancën e reklamave dhe për të dërguar njoftime nga MIUI lidhur me përditësimet e softuerit ose me lajmërimet e produkteve të reja, duke përfshirë informacione rreth shitjeve dhe promocioneve. Për më tepër, nën besimin e palëve të treta të zgjedhura (të cilët do të jenë gjithashtu kontrollorë të të dhënave të informacioneve tuaja personale - për më shumë informacion, shiko “Si i ndajmë, transferojmë, dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale” më poshtë), shërbimi Xiaomi me shtytje mund të vlerësojë gjithashtu performancën e reklamave ose të dërgojë njoftime duke përdorur ID-në e llogarisë suaj Mi dhe numrat IMEI nga MIUI. Ne mund t'i përdorim informacionet tuaja personale për qëllim të dërgimit të mesazheve me shtytje (qoftë mesazhe brenda shërbimeve, me email ose me mjete të tjera) të cilat ofrojnë ose reklamojnë produktet dhe shërbimet tona dhe/ose produktet dhe shërbimet e palëve të treta të zgjedhura. Mund të zgjidhni në çfarëdo kohe të refuzoni marrjen e marketingut nga ne dhe nga palë të treta duke ndryshuar preferencat tuaja në Parametrat e pajisjes, ose duke menaxhuar preferencat tuaja nëpërmjet aplikacioneve/faqeve të internetit të palëve të treta duke përdorur Xiaomi push. Ju lutemi shikoni gjithashtu “Të drejtat tuaja” më poshtë.

• Verifikimi i identitetit të përdoruesit. Xiaomi përdor vlerën ECV për të verifikuar identitetin e përdoruesit dhe për të shmangur hyrjet e paautorizuara.

• Marrja e vlerësimit të përdoruesi. Vlerësimi që ju zgjidhni të jepni është i çmuar për të ndihmuar Xiaomi që të bëjë përmirësime në shërbimet tona. Për t'ju ndjekur me vlerësimin që keni zgjedhur të jepni, Xiaomi mund të komunikojë me ju duke përdorur informacionet personale që keni dhënë dhe të mbajë regjistrime të këtij komunikimi për të zgjidhur probleme dhe për të përmirësuar shërbimet.

• Dërgimi i njoftimeve. Herë pas here, ne mund t'i përdorim informacionet tuaja personale për të dërguar njoftime të rëndësishme, si për shembull njoftime rreth blerjeve dhe ndryshimeve në rregullat, kushtet dhe rregulloret tona. Meqenëse këto informacione janë tepër të rëndësishme në bashkëveprimin tuaj me Xiaomi, nuk rekomandohet që të refuzoni marrjen e këtyre informacioneve.

• Kryerja e aktiviteteve promocionale. Nëse hyni në një shorte, garë ose promocion të ngjashëm nëpërmjet platformave të rrjeteve sociale të Xiaomi, ne mund t'i përdorim informacionet personale që ju jepni me qëllim që t'ju japim këto shpërblime.

• Bërja e analizës së pajisjes për të ofruar eksperiencë më të mirë përdoruesi. Xiaomi do të bëjë analizë softueri dhe hardueri për të përmirësuar më tej eksperiencën e pajisjes.

Ne mund t'i kombinojmë këto informacione me informacione të tjera (duke përfshirë informacionet nëpër shërbime ose pajisje të ndryshme si kompjuterë, celularë, televizorë inteligjentë dhe pajisje të tjera të lidhura) për të ofruar dhe përmirësuar produktet, shërbimet, materialet dhe reklamat tona. Për shembull, mund të përdorim detajet e llogarisë suaj Mi në të gjitha shërbimet që përdorni të cilat kërkojnë një llogari Mi. Përveç kësaj, për t'ju ofruar eksperiencë më të mirë dhe për të përmirësuar shërbimet tona, ndërkohë që i përmbahemi ligjeve dhe rregullave përkatëse ose me aprovimin tuaj, ne mund t'i radhitim informacionet nga produkte, shërbime ose pajisje të ndryshme nga ju ose që lidhen me ju për të formuar një emërtim, për të dhënë sugjerime, materiale të personalizuara, dhe veçori të personalizuara. Për shembull, duke përdorur historinë e kërkimit në browser për të rekomanduar produkte ose shërbime për të cilat do të ishit të interesuar në Mi.com. Dhe sipas arsyeve për kombinimin e mësipërm dhe kërkesat e ligjeve përkatëse, ne do t'ju ofrojmë mekanizma të caktuar kontrolli për këtë kombinim. Ju keni të drejtën të refuzoni marrjen e marketingut të drejtpërdrejtë nga ne dhe vendimmarrjen automatike, etj. Për të ushtruar këto të drejta, mund të dërgoni email në privacy@xiaomi.com ose shikoni mekanizmat e kontrollit që janë përshkruar në politikën e veçantë të privatësisë për çdo produkt. Ju lutemi shikoni gjithashtu “Të drejtat tuaja” më poshtë.

2 Cookies dhe teknologjitë e tjera

Teknologjitë e tilla si cookies, tags dhe scripts përdoren nga Xiaomi dhe ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët e biznesit (për më shumë informacion, shiko “Si i ndajmë, transferojmë, dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale” më poshtë). Këto teknologji përdoren në analizimin e prirjeve, në administrimin e sitit, në ndjekjen e lëvizjeve të përdoruesve në faqe interneti dhe për të grumbulluar informacione demografike rreth bazës së përdoruesve tanë si një e tërë. Mund të marrim raporte bazuar në përdorimin e këtyre teknologjive nga këto kompani në bazë individuale si edhe në bazë të përmbledhur. Këto teknologji na ndihmojnë të kuptojmë më mirë sjelljen e përdoruesve, na tregojnë cilat pjesë të faqeve tona të internetit kanë vizituar njerëzit, si edhe lehtësojnë dhe llogaritin efektshmërinë e reklamave dhe kërkimeve në internet. Ne i trajtojmë informacionet e grumbulluara nga cookies dhe nga teknologji të ngjashme si informacione jo-personale, përveçse aty ku adresat Internet Protocol (IP) ose identifikuesit e ngjashëm konsiderohen si informacione personale nga ligjet vendëse.

• Skedarët e regjistrave: Njëlloj si me shumicën e faqeve të internetit, ne grumbullojmë informacione të caktuara dhe i ruajmë në skedarë regjistrash. Në këto informacione përfshihen adresat Internet Protocol (IP), lloji i browser-it, ofruesi i shërbimit të internetit (ISP), faqet rekomanduese/të daljes, sistemi operativ, stampa e datës/orës, dhe/ose të dhënat clickstream. Nuk i lidhim këto të dhëna të mbledhura automatikisht me informacione të tjera që marrim rreth jush.

• Reklamat: Ne bashkëpunojmë me ofrues shërbimesh të palëve të treta dhe me partnerë biznesi (për më shumë informacion, shiko “Si i ndajmë, transferojmë dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale” më poshtë) për të shfaqur ose reklama në faqen tonë të internetit, ose për të menaxhuar reklamat tona në site të tjera. Ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët e biznesit mund të përdorin teknologji si cookies për të grumbulluar informacione rreth aktiviteteve tuaja në këtë sit dhe në site të tjera me qëllim që t'ju ofrojmë shërbime reklamash bazuar në aktivitetet e shfletimit dhe në interesat tuaja. Do të marrim aprovimin tuaj të qartë dhe do të përfshijmë një veprim të qartë pohimi para se t'ju ofrojmë këtë shërbim reklamash. Nëse nuk doni që këto informacione të përdoren për qëllim të dhënies së reklamave sipas interesave tuaja, mund të refuzoni duke klikuar këtu http://preferences-mgr.truste.com.

• Analitika celulare: Në disa prej aplikacioneve tona celulare ne përdorim softuer analitike celulare që të kuptojmë më mirë funksionalitetin e softuerit tonë celular në telefonin tuaj. Ky softuer mund të regjistrojë informacione të tilla si: sa shpesh e përdorni aplikacionin, ngjarjet që ndodhin brenda aplikacionit, përdorimi i përmbledhur, të dhënat e performancës, dhe ku ndodhin crash-e brenda aplikacionit. Ne nuk i lidhim informacionet që ruajmë brenda softuerit të analitikës me asnjë prej informacioneve personale që paraqitni brenda aplikacionit celular.

• Memoria lokale – HTML5/Flash: Ne përdorim Local Storage Objects (LSO) të tilla si HTML5 ose Flash për të ruajtur materiale dhe preferenca. Palët e treta me të cilat bashkëpunojmë për të ofruar veçori të caktuara në sitet tona ose për të shfaqur reklama sipas aktivitetit tuaj për shfletimin në internet përdorin gjithashtu HTML5 ose Flash cookies për të grumbulluar dhe ruajtur informacionet. Shfletues të ndryshëm mund të kenë mjetin e tyre të menaxhimit për heqjen e LSO-ve HTML5. Për të menaxhuar Flash cookies, ju lutemi klikoni këtu: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Si i ndajmë, transferojmë dhe zbulojmë publikisht informacionet tuaja personale

3.1 Ndarja

Ne nuk u shesim asnjë informacion personal palëve të treta. Ndonjëherë mund t'i ndajmë informacionet tuaja personale me palët e treta (siç tregohet më poshtë) me qëllim që të ofrojmë ose përmirësojmë produktet ose shërbimet tona, si ofrimi i produkteve ose shërbimeve sipas kërkesave tuaja. Nëse nuk doni më që të na lejoni ndarjen e këtyre informacioneve, ju lutemi na kontaktoni në privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Ndarja që ju zgjidhni ose kërkoni në mënyrë aktive

Me aprovimin tuaj ose me kërkesën tuaj të qartë, ne do t'i ndajmë informacionet tuaja personale brenda shtrirjes së aprovimit/kërkesës suaj me palë të treta specifike të caktuara nga ju. Për shembull, kur përdorni llogarinë Mi për të hyrë në një faqe interneti ose aplikacion të palës së tretë.

3.1.2 Ndarja e informacioneve brenda grupit tonë

Për të kryer me sukses veprimtaritë e biznesit dhe për t'ju ofruar të gjitha funksionet e produkteve ose shërbimeve tona, ne mund t'i ndajmë informacionet tuaja personale herë pas here me filialet e Xiaomi.

3.1.3 Ndarja me kompanitë e ekosistemit të grupit tonë

Xiaomi punon së bashku me një grup kompanish që të gjitha së bashku përbëjnë Mi Ecosystem. Kompanitë Mi Ecosystem janë ente të pavarura, të investuara dhe inkubuara nga Xiaomi, dhe janë eksperte në fushat e tyre. Xiaomi mund t'ua zbulojë informacionet tuaja personale kompanive Mi Ecosystem për t'ju ofruar dhe për të përmirësuar produktet dhe shërbimet (si harduer ashtu edhe softuer) nga kompanitë Mi Ecosystem. Disa prej këtyre produkteve ose shërbimeve do të jenë ende nën markën Xiaomi, ndërsa të tjera mund të përdorin markën e tyre. Kompanitë Mi Ecosystem mund t'i ndajnë herë pas here informacionet me Xiaomi në lidhje me produktet ose shërbimet që janë nën markën Xiaomi me Xiaomi për të ofruar shërbime hardueri dhe softueri, për të ofruar funksione dhe eksperiencë përdoruesi më të mirë. Xiaomi do të marrë masat e nevojshme menaxhuese dhe teknike për të garantuar sigurinë e përpunimit të informacioneve tuaja personale, si për shembull por jo vetëm, enkriptimin e informacioneve tuaja personale.

3.1.4 Ndarja me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët e biznesit

Që t'ju ofrojmë produktet dhe shërbimet e përshkruara në këtë Politikë Privatësie, aty ku është e nevojshme, ne mund t'i ndajmë informacionet tuaja personale me ofrues shërbimesh të palëve të treta dhe me partnerët e biznesit.

Këtu përfshihen ofruesit e shërbimit postar, qendrat e të dhënave, komplekset e ruajtjes së të dhënave, ofruesit e shërbimit të klientit, ofruesit e shërbimit të reklamave dhe marketingut dhe partnerët e tjerë të biznesit. Këto palë të treta mund t'i përpunojnë informacionet tuaja personale në emër të Xiaomi ose për një ose më shumë qëllime të kësaj Politike Privatësie. Ne garantojmë se ndarja e informacioneve personale e nevojshme për t'ju ofruar shërbimet është vetëm për qëllime të ligjshme, të lejuara, të nevojshme, specifike dhe të qarta. Xiaomi do të ushtrojë kujdes dhe do të lidhë kontrata për t'u siguruar që këta ofrues shërbimesh të palëve të treta t'i përmbahen ligjeve që zbatohen për privatësinë në juridiksionin tuaj. Mund të ketë raste kur ofruesit e shërbimeve të palëve të treta të kenë nën-përpunuesit e tyre.

Për të ofruar shërbime për llogaritjen e performancës, shërbime analize dhe shërbime të tjera biznesi, ne mund t'i ndajmë gjithashtu informacionet (informacionet jo-personale) me palët e treta (si reklamuesit në faqet tona të internetit) në formë të përmbledhur. Ne i përdorim informacionet që kemi për t'i ndihmuar reklamuesit dhe partnerët e biznesit të vlerësojnë efektshmërinë dhe mbulimin e reklamave dhe shërbimeve të tyre, dhe për të kuptuar se cilët janë llojet e njerëzve që përdorin shërbimet e tyre dhe si bashkëveprojnë njerëzit me faqet e internetit, aplikacionet dhe shërbimet e tyre. Gjithashtu ne mund të ndajmë me ta prirjet e përgjithshme të përdorimit të shërbimeve tona, si për shembull numrin e klientëve në një grup të caktuar njerëzish të cilët blejnë produkte të caktuara ose përfshihen në transaksione të caktuara.

3.1.5 Të tjera

Në përputhje me kërkesat ligjore, procedurat ligjore, çështjet gjyqësore dhe/ose kërkesat nga agjencitë publike dhe agjencitë qeveritare, Xiaomi mund të ketë nevojë që t'i zbulojë informacionet tuaja personale. Gjithashtu, nëse zbulimi është i nevojshëm ose i përshtatshëm për sigurinë kombëtare, zbatimin e ligjit, ose për çështje të tjera të rëndësisë publike, ne mund të zbulojmë informacione rreth jush.

Gjithashtu, për të detyruar rregullat tona ose për të mbrojtur biznesin, të drejtat, pasuritë ose produktet tona, ose për të mbrojtur përdoruesit tanë, ose nëse zbulimi në mënyrë të arsyeshme është i nevojshëm për qëllimet e mëposhtme (zbulimi, parandalimi dhe zgjidhja e mashtrimeve, përdorimi i paautorizuar i produktit, shkeljet e rregullave ose politikave tona ose aktivitetet e dëmshme ose të jashtëligjshme), ne mund të zbulojmë informacione rreth jush. (Mund të ketë raste kur Xiaomi mund të grumbullojë, përdorë ose zbulojë informacionet tuaja personale pa aprovimin tuaj nëse dhe deri në shkallën që lejohet nga ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave). Këtu mund të përfshihet vënia në dispozicion e informacioneve personale për agjencitë publike ose qeveritare; komunikimi me partnerët e palëve të treta lidhur me besueshmërinë e llogarisë suaj për të parandaluar mashtrimet, shkeljet dhe sjelljet e tjera të dëmshme.

Përveç kësaj, ne mund t'i ndajmë informacionet tuaja personale me:

• kontabilistët, audituesit, avokatët ose këshilltarët tanë të ngjashëm kur u kërkojmë të na japin këshilla profesionale; dhe

• investitorët dhe palët e tjera të treta përkatëse në rastin e një shitjeje të ndodhur ose të mundshme ose në rastin e transaksioneve të tjera të korporatës që lidhen me një ent në Xiaomi Group; dhe

• çdo palë tjetër të tretë, nëse kjo autorizohet prej jush lidhur me një zbulim të caktuar.

3.2 Transferimi

Xiaomi nuk i transferon informacionet tuaja te asnjë subjekt përveçse në rastet e mëposhtme:

• Kur kemi marrë aprovimin tuaj të qartë;

• Nëse Xiaomi përfshihet në shkrirjen, blerjen ose shitjen e të gjitha pasurive ose të një pjese të tyre, ne do t'ju njoftojmë për çfarëdo ndryshimi në pronësinë, përdorimin dhe zgjedhjen që ju keni bërë për informacionet personale që ju mund të zotëroni, me anë të një email-i dhe/ose duke postuar një njoftim të dukshëm në faqet tona të internetit.

3.3 Zbulimi publik

Përveçse nxjerrim numrin e telefonit celular të fituesit ose ID-në e llogarisë Mi ose emrin e përdoruesit kur publikojmë listën e fituesve në një formë të jo identifikuese, Xiaomi do të zbulojë informacionet tuaja personale publikisht vetëm në rrethanat e mëposhtme:

• Aty ku kemi marrë aprovimin tuaj të qartë;

• Zbulim publik mbi baza ligjore ose të arsyeshme: si ligje dhe rregulla, procedura ligjore, çështje gjyqësore ose me kërkesë të departamenteve qeveritare kompetente.

4 Si i ruajmë dhe mbrojmë informacionet tuaja personale

4.1 Masat e sigurisë të Xiaomi

Ne jemi të përkushtuar që t'i mbajmë të sigurta informacionet tuaja personale. Për të parandaluar aksesin, zbulimin e paautorizuar ose rreziqe të ngjashme, ndjekim të gjitha procedurat fizike, elektronike dhe administrative të kërkuara me ligj për të mbrojtur dhe siguruar informacionet që marrim në pajisjen tuaj celulare dhe në faqet e internetit të Xiaomi. Ne do të sigurohemi që t'i mbrojmë informacionet tuaja personale sipas ligjit. Për shembull, kur hyni në llogarinë tuaj Mi, mund të zgjidhni të përdorni programin e verifikimit me dy hapa për të pasur siguri më të lartë. Kur dërgoni ose merrni të dhëna nga pajisja juaj Xiaomi në serverët tanë, ne sigurohemi që ato të enkriptohen duke përdorur Secure Sockets Layer ("SSL") dhe algoritme të tjera.

Të gjitha informacionet tuaja personale ruhen në serverë të sigurt, dhe mbrohen në komplekse të kontrolluara. Ne i klasifikojmë informacionet tuaja sipas rëndësisë dhe ndjeshmërisë, dhe sigurohemi që informacionet tuaja personale të kenë nivelin e nevojshëm të sigurisë. Ne kemi kontrolle të veçanta aksesi për ruajtjen e të dhënave në cloud, dhe i rishikojmë çdo vit praktikat e grumbullimit, ruajtjes dhe përpunimit të informacionit, duke përfshirë masat e sigurisë fizike, për të mbrojtur kundër çdo aksesi dhe përdorimi të paautorizuar.

Tregojmë kujdes me partnerët e biznesit dhe ofruesit e shërbimeve të palëve të treta për t'u siguruar që ata të jenë në gjendje t'i mbrojnë informacionet tuaja personale. Gjithashtu kontrollojmë që këto palë të treta të kenë masa të përshtatshme sigurie duke vendosur kufizime kontraktuale, dhe aty ku është e nevojshme, duke bërë auditime dhe vlerësime. Përveç kësaj, punonjësit tanë dhe ata të partnerëve të biznesit dhe ofruesit e shërbimeve të palëve të treta të cilët kanë akses në informacionet tuaja personale i nënshtrohen detyrimeve kontraktuale të konfidencialitetit.

Ne drejtojmë kurse trajnimi dhe teste për mbrojtjen e sigurisë dhe privatësisë në mënyrë që të rritim ndërgjegjësimin e punonjësve tanë lidhur me rëndësinë e mbrojtjes së informacioneve personale. Ne do të marrim të gjitha praktike dhe të nevojshme nga ana ligjore për të mbrojtur informacionet tuaja personale. Megjithatë, duhet të jeni në dijeni se përdorimi i Internetit nuk është krejt i sigurt, dhe për këtë arsye ne nuk mund të garantojmë sigurinë dhe integritetin e informacioneve personale kur ato transferohen nga ju ose drejt jush nëpërmjet internetit.

Ne i trajtojmë shkeljet e të dhënave personale siç kërkohet nga ligji për mbrojtjen e të dhënave i cili përfshin, aty ku kërkohet, njoftimin e shkeljes te autoriteti mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave personale dhe subjektin e të dhënave.

4.2 Çfarë mund të bëni

Mund të vendosni një fjalëkalim unik për Xiaomi duke mos ia treguar askujt fjalëkalimin e identifikimit ose informacionet e llogarisë (përveçse nëse ky person është i autorizuar si duhet nga ju) në rast të një ekspozimi të fjalëkalimit në faqe të tjera interneti të cilat mund të dëmtojnë sigurinë e llogarisë suaj në Xiaomi. Kurdoherë që është e mundur, ju lutemi mos ia tregoni askujt kodin e verifikimit që keni marrë (duke përfshirë ata që pretendojnë se janë shërbimi i klientit i Xiaomi). Çdo herë që hyni si përdorues i llogarisë Mi në faqet e internetit të Xiaomi, veçanërisht në kompjuterin e dikujt tjetër ose në terminale publike interneti, duhet të dilni gjithnjë në fund të seancës.

Xiaomi nuk mund të mbajë përgjegjësi për mungesat e sigurisë të shkaktuara ngaqë palët e treta përdorin informacionet tuaja personale për shkak se ju nuk i mani private informacionet tuaja personale. Pavarësisht nga sa më sipër, duhet të na njoftoni menjëherë nëse ka ndonjë përdorim të paautorizuar të llogarisë suaj nga ndonjë përdorues interneti ose nëse ka ndonjë shkelje tjetër sigurie. Kështu do të na ndihmoni të mbrojmë privatësinë e informacioneve tuaja personale.

4.3 Hapja e veçorive të tjera në pajisjen tuaj

Aplikacionet tona mund të përdorin veçori të caktuara në pajisjen tuaj si për shembull aktivizimin e email-it për të përdorur kontaktet, memorien e SMS-ve dhe statusin e rrjetit Wi-Fi, etj. Këto informacione përdoren për t'i dhënë mundësi aplikacioneve që të punojnë në pajisjen tuaj dhe për t'ju dhënë mundësi që të bashkëveproni me aplikacionet. Në çfarëdo kohe, mund t'i tërhiqni mbrapsht lejet tuaja duke i çaktivizuar në nivel pajisjeje ose duke na kontaktuar në privacy@xiaomi.com.

4.4 Politika për ruajtjen

Ne i ruajmë informacionet personale për periudhën e nevojshme për të përmbushur qëllimin e grumbullimit të informacioneve që është përshkruar në këtë Politikë Privatësie ose çdo politikë të veçantë privatësie të dhënë për një produkt ose shërbim të caktuar, ose siç kërkohet nga ligjet përkatëse. Periudhat e ruajtjes të treguara me hollësi gjenden në faqen specifike të produktit ose shërbimit. Ne nuk do t'i ruajmë më dhe do t'i fshijmë ose anonimizojmë informacionet personale pasi të jetë plotësuar qëllimi për të cilin janë marrë, ose pasi të konfirmojmë kërkesën tuaj për fshirjen, ose pasi të mbyllim operimin e produktit ose shërbimit përkatës. Një përjashtim janë informacionet personale që i përpunojmë për qëllime të interesit publik, qëllime shkencore, studime historike ose statistikore. Xiaomi do të vazhdojë t'i ruajë këto lloje informacionesh për një kohë më të gjatë nga periudha standarde e ruajtjes, aty ku lejohet sipas ligjeve në fuqi ose me kërkesën tuaj, edhe nëse përpunimi i mëtejshëm i të dhënave nuk lidhet me qëllimin fillestar për të cilin janë marrë.

5 Të drejtat tuaja

Kontrollimi i informacioneve tuaja personale

5.1 Kontrollimi parametrave

Xiaomi e kupton se meraku për privatësinë ndryshon nga personi në person. Prandaj tregojmë shembuj të formave që Xiaomi ju vë në dispozicion për të kufizuar grumbullimin, përdorimin, zbulimin ose përpunimin e informacioneve tuaja personale dhe për të kontrolluar parametrat tuaja për privatësinë:

• Aktivizoni/çaktivizoni Programin e Eksperiencës së Përdoruesit dhe funksionet e aksesit të vendndodhjes;

• Hyni ose dilni nga llogaria Mi;

• Aktivizoni/çaktivizoni funksionet e sinkronizimit Xiaomi Cloud; dhe

• Fshini çdo informacion të ruajtur në Xiaomi Cloud nëpërmjet i.mi.com;

• Aktivizoni/çaktivizoni shërbimet dhe funksionet e tjera që merren me informacione sensitive ose personale. Mund të shikoni gjithashtu më shumë hollësi lidhur me statusin e sigurisë së pajisjes suaj në aplikacionin MIUI Security.

Nëse më parë keni rënë dakord që ne t'i përdorim informacionet tuaja personale për qëllimet e sipërpërmendura, mund të ndryshoni mendje duke na shkruar ose dërguar email në privacy@xiaomi.com.

5.2 Të drejtat tuaja lidhur me informacionet personale

Në varësi të ligjeve dhe rregullave në fuqi, ju keni të drejtën që të shikoni, ndryshoni dhe fshini çdo informacion tjetër personal që mbajmë rreth jush (të referuara nga këtu e tutje si kërkesa).

Gjithashtu, mund të shikoni dhe përditësoni hollësitë që lidhen me informacionet personale në llogarinë tuaj Mi në http://account.mi.com ose duke hyrë në llogarinë tuaj në pajisje. Për informacione shtesë, ju lutemi na shkruani ose na kontaktoni në adresën e email-it të mëposhtme. Email: privacy@xiaomi.com.

Sipas kësaj Rregulloreje Privatësie, kërkesa juaj duhet të jetë në përputhje me ligjet dhe rregullat në fuqi dhe me kushtet e mëposhtme:

(1) Përmes qasjes ekskluzive të kërkesës së Xiaomi dhe për mbrojtjen e sigurisë së informacioneve tuaja, kërkesa juaj duhet të bëhet me shkrim (përveçse nëse ligji vendës i njeh shprehimisht kërkesat me gojë);

(2) Jepni informacion të mjaftueshëm për t'i dhënë mundësi Xiaomi që të verifikojë identitetin tuaj dhe për t'u siguruar që aplikuesi është subjekti ose personi i autorizuar me ligj për informacionin e kërkuar.

Pasi të marrim informacion të mjaftueshëm për të konfirmuar se kërkesa juaj mund të përpunohet, ne do të vazhdojmë t'i përgjigjemi kërkesës suaj brenda afatit kohor të përcaktuar në ligjet për mbrojtjen e të dhënave.

Në hollësi:

• Ju keni të drejtën që t'ju jepen informacione të qarta, transparente dhe që kuptohen me lehtësi për mënyrën se si i përdorim informacionet tuaja personale dhe të drejtat tuaja. Kjo është arsyeja pse ju japim informacionin në këtë Politikë Privatësie.

• Sipas kërkesave të ligjeve në fuqi, një kopje e të dhënave tuaja personale që ne marrim dhe grumbullojmë do t'ju jepet falas pasi të na e kërkoni. Për çdo kërkesë shtesë për informacione përkatëse, ne mund t'ju vendosim një tarifë të arsyeshme bazuar në kostot administrative reale sipas ligjeve.

• Nëse ndonjë prej informacioneve që kemi rreth jush nuk është i saktë ose është i paplotë, keni të drejtën që informacionet tuaja personale të korrigjohen ose të plotësohen sipas qëllimit të përdorimit.

• Sipas kërkesave të ligjeve në fuqi, ju keni të drejtën të kërkoni fshirjen ose heqjen e informacioneve tuaja personale aty ku nuk ka arsye të detyrueshme që ne t'i përdorim. Ne do të marrim parasysh arsyet lidhur me kërkesën për fshirje dhe do të marrim hapa të arsyeshme, si për shembull masa teknike. Nëse e drejta juaj miratohet, mund të mos jemi në gjendje t'i heqim menjëherë informacionet nga sistemi i arkivimit për shkak teknologjive ligjore dhe të sigurisë. Nëse është kështu, do t'i ruajmë në mënyrë të sigurt informacionet tuaja personale dhe do t'i izolojmë që të mos përpunohen më tej derisa arkivimi të fshihet apo të bëhet anonim.

• Ju keni të drejtën që të kundërshtoni disa lloje përpunimi, si përpunimi për marketing të drejtpërdrejtë (si rastet ku përdoret profilizimi), dhe në rrethana të caktuara ku baza ligjore për përpunimin (duke përfshirë profilizimin) është interesi ynë i ligjshëm.

Në veçanti, sipas ligjeve të disa juridiksioneve:

• Ju keni të drejtën të kërkoni nga ne ndalimin e përpunimit të informacioneve tuaja personale. Ne do të marrim në shqyrtim arsyet lidhur me kërkesën tuaj për ndalim. Nëse arsyet aplikohen për GDPR, ne do të përpunojmë vetëm informacionet tuaja personale sipas rrethanave që zbatohen në GDPR dhe do t'ju informojmë para se hiqet kufizimi i përpunimit.

• Ju keni të drejtën që të mos jeni subjekt i një vendimi bazuar vetëm në përpunimin automatik, duke përfshirë profilizimin, i cili prodhon efekte ligjore lidhur me ju ose ndikon te ju në mënyrë të ngjashme.

• Ju keni të drejtën të aplikoni për informacionet tuaja personale në format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe t'i transmetoni informacionet te një kontrollor tjetër të dhënash.

Ne kemi të drejtën që të refuzojmë të përpunojmë kërkesat që nuk kanë kuptim ose që janë të ngatërruara, kërkesat që dëmtojnë të drejtën e privatësisë së të tjerëve, kërkesat tepër jorealiste, kërkesat që kërkojnë punë teknike të tepruar, dhe kërkesat që nuk janë të nevojshme sipas ligjit vendës, informacionet që janë bërë publike, informacionet e dhëna nën kushte konfidenciale. Nëse besojmë se disa aspekte të kërkesës për të fshirë ose për të pasur akses te informacioni mund të bëjnë që të mos jemi në gjendje t'i përdorim ligjërisht informacionet për qëllimet e sipërpërmendura të anti-mashtrimit dhe të sigurisë, ajo mund të refuzohet.

5.3 Anulimi i aprovimit

Ju mund ta anuloni aprovimin që na keni dhënë më parë për një qëllim të caktuar duke paraqitur një kërkesë, duke përfshirë grumbullimin, përdorimin dhe/ose zbulimin e informacioneve tuaja personale që janë në zotërimin ose kontrollin tonë. Bazuar në shërbimin specifik që po përdorni, mund të vizitoni qendrën e menaxhimit të llogarisë Mi në https://account.xiaomi.com/pass/del ose të dërgoni një email në privacy@xiaomi.com. Ne do ta përpunojmë kërkesën tuaj brenda një kohe të arsyeshme nga kur është bërë kërkesa, dhe më pas nuk do të grumbullojmë, përdorim dhe/ose zbulojmë më informacionet tuaja sipas kërkesës suaj.

Në varësi të shkallës së anulimit të aprovimit tuaj, ju lutemi mbani parasysh se ju mund të mos jeni më në gjendje të merrni përfitimin e plotë të produkteve dhe shërbimeve të Xiaomi. Tërheqja e aprovimit ose autorizimit tuaj nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e përpunimit të bërë mbi bazën e aprovimit që kishit dhënë deri në momentin e anulimit.

5.4 Anulimi i një shërbimi ose llogarie

Nëse doni ta anuloni një produkt ose shërbim të caktuar, mund të dërgoni një email në privacy@xiaomi.com për shërbimin e daljes.

Nëse doni ta anuloni një llogari Mi, ju lutem mbani parasysh se anulimi nuk do t'ju lejojë të përdorni gamën e plotë të produkteve dhe shërbimeve Xiaomi. Anulimi mund të parandalohet ose të shtyhet në rrethana të caktuara. Për shembull, nëse ende ekzistojnë para të vonuara në llogarinë tuaj si për shembull një shërbim i papaguar i Mi Music, temë me pagesë në Themes Store, ose kredi e papaguar në Mi Finance, etj., ne nuk mund ta pranojmë menjëherë kërkesën tuaj.

Kur identifikoheni në Xiaomi nëpërmjet një llogarie pale të tretë, duhet të aplikoni për anulimin e llogarisë nga pala e tretë.

6 Si transferohen nëpër botë informacionet tuaja personale

Xiaomi përpunon dhe arkivon informacionet personale nëpërmjet një infrastrukture globale operimi dhe kontrolli. Aktualisht, Xiaomi ka qendra të dhënash në Kinë, Indi, Shtetet e Bashkuara, Gjermani, Rusi dhe Singapor. Për qëllimet e treguara në këtë Politikë Privatësie, informacionet tuaja mund t'u transferohen këtyre qendrave të të dhënave sipas ligjit.

Ne mund t'ua transferojmë gjithashtu informacionet tuaja personale ofruesve të shërbimeve të palëve të treta dhe partnerëve të biznesit dhe prandaj, të dhënat tuaja mund të transmetohen gjithashtu në shtete ose rajone të tjera. Juridiksioni në të cilin ndodhen këto komplekse globale mund t'i mbrojë ose mund të mos i mbrojë informacionet personale sipas të njëjtave standarde si në juridiksionin tuaj. Ekzistojnë rreziqe të ndryshme nën ligje të ndryshme për mbrojtjen e të dhënave dhe se ne mund t'i transferojmë dhe ruajmë informacionet tuaja personale në komplekse jashtë vendit. Megjithatë, kjo nuk ndryshon përkushtimin që kemi për t'iu përmbajtur kësaj Politike Privatësie dhe për të mbrojtur informacionet tuaja personale.

Në veçanti,

• Informacionet personale që grumbullojmë dhe gjenerojmë në veprimtaritë brenda territorit të Kinës ruhen në qendra të dhënash që ndodhen në Kinë, përveç transmetimeve ndërkufitare siç lejohet me ligj.

• Informacionet personale që grumbullojmë dhe gjenerojmë në veprimtaritë tona në Rusi përpunohen dhe ruhen në qendra të dhënash që ndodhen në Rusi, përveç transmetimeve ndërkufitare të lejuara nga ligji rus.

• Informacionet personale që grumbullojmë dhe gjenerojmë në veprimtaritë në Indi ruhen në qendra të dhënash që ndodhen në Indi.

Nëse na duhet t'i transferojmë informacionet personale jashtë juridiksonit tuaj, qoftë te filialet tona apo te ofruesit e shërbimeve të palëve të treta, ne do t'i përmbahemi ligjeve përkatëse. Do të sigurohemi që të gjitha këto transferime të përmbushin kërkesat e ligjeve vendëse për mbrojtjen e të dhënave duke implementuar masa mbrojtëse uniforme. Mund të mësoni rreth këtyre masave mbrojtëse që kemi duke na kontaktuar në privacy@xiaomi.com.

Nëse i përdorni produktet dhe shërbimet tona në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE), Xiaomi Technology Netherlands B.V. do të veprojë si kontrollori i të dhënave dhe Xiaomi Singapore Pte Ltd do të jetë përgjegjës për përpunimin e të dhënave. Detajet e kontaktit mund të gjenden në pjesën "Na kontaktoni".

Nëse Xiaomi i ndan të dhënat personale që vijnë nga ju në ZEE te një ent i Xiaomi Group ose te një ofrues shërbimesh të palëve të treta jashtë ZEE-së, do ta bëjmë këtë mbi bazën e klauzolave kontraktuale standarde të BE-së ose çdo mase tjetër mbrojtëse të treguar në GDPR.

7 Mbrojtja e të miturve

Ne e konsiderojmë përgjegjësinë e prindit ose kujdestarit që të mbikëqyrë fëmijën ndërsa përdor produktet ose shërbimet tona. Megjithatë, ne nuk ia ofrojmë shërbimet drejtpërdrejt një fëmije ose nuk i përdorim të dhënat personale të fëmijëve për qëllime marketingu.

Nëse jeni prind ose kujdestar dhe besoni se i mituri i ka dhënë Xiaomi informacione personale, ju lutemi na kontaktoni në privacy@xiaomi.com për t'u siguruar që të gjitha informacionet personale të hiqen menjëherë dhe që i mituri të çregjistrohet nga çdo shërbim përkatës i Xiaomi.

8 A jam i detyruar t'i pranoj të gjitha rregullat dhe kushtet e palëve të treta?

Politika e Privatësisë nuk zbatohet për produktet ose shërbimet e ofruara nga palët e treta. Në varësi të produktit ose shërbimit Xiaomi që përdorni, në to mund të ketë produkte, shërbime të palëve të treta që përfshijnë suport me zë, përpunim të kamerës, luajtje videoje, pastrim dhe siguri sistemi, shërbime përkatëse, lojëra, statistika, bashkëveprim në rrjete sociale, përpunim pagesash, navigim në hartë, ndarje, shtytje, filtrim informacioni, metoda hyrjeje, etj.. Disa prej këtyre do të jepen në formën e linqeve për në faqe interneti të palëve të treta, dhe disa do të aksesohen në formën e SKD-ve, API-ve, etj. Informacionet tuaja mund të merren gjithashtu kur përdorni këto produkte ose shërbime. Për këtë arsye, ju sugjerojmë fort që të merrni kohën të lexoni politikën e privatësisë të palës së tretë njëlloj siç lexuat tonën. Ne nuk mbajmë përgjegjësi dhe nuk mund të kontrollojmë mënyrën se si palët e treta i përdorin informacionet personale që marrim prej jush. Politika e Privatësisë nuk zbatohet për sitet e tjera që lidhen nga shërbimet tona.

Më poshtë janë disa shembuj se kur rregullat dhe politikat e privatësisë të palëve të treta mund të zbatohen kur përdorni produktet specifike të renditura më sipër:

• Kur përdorni një ofrues shërbimi të palëve të treta për të finalizuar dhe për të paguar porosinë tuaj, informacionet personale që jepni gjatë pagesës trajtohen sipas politikës së privatësisë së palës së tretë.

• Kur përdorni veçorinë e skanimit të sigurisë në aplikacionin MIUI Security, do të zbatohet një nga të mëposhtmet, në varësi të shërbimit që zgjidhni:

• Politika e Avast për privatësinë dhe sigurinë e informacionit: https://www.avast.com/privacy-policy

• Kontrata e licencës për AVL SDK për celular: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Politika e Privatësisë e Tencent: https://privacy.qq.com

• Kur përdorni veçorinë Pastruesi në aplikacionin MIUI Security, do të zbatohet një nga të mëposhtmet në varësi të shërbimit që zgjidhni:

• Politika e privatësisë e Cheetah Mobile: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Politika e Privatësisë e Tencent: https://privacy.qq.com

• Kur përdorni shërbimet e reklamave në aplikacione të ndryshme specifike në MIUI, do të zbatohet një nga të mëposhtmet, në varësi të shërbimit që zgjidhni:

• Politika e Privatësisë e Google: https://policies.google.com/privacy

• Politika e Privatësisë e Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Kur përdorni metodën e hyrjes Google, zbatohet Politika e Privatësisë e Google: https://policies.google.com/privacy

9 Si e përditësojmë këtë Politikë Privatësie

Ne e rishikojmë rregullisht Politikën e Privatësisë bazuar në ndryshimet në biznes dhe teknologji, dhe mund ta përditësojmë këtë Politikë Privatësie. Nëse bëjmë ndryshime materiale në këtë Politikë Privatësie, do t'ju njoftojmë nëpërmjet informacioneve të regjistruara të kontaktit si për shembull me email (të dërguar në adresën e email-it të specifikuar në llogarinë tuaj) ose do të publikojmë në faqet e internetit të Xiaomi, ose do t'ju njoftojmë me anë të pajisjeve celulare në mënyrë që të mësoni rreth informacioneve që marrim dhe si i përdorim ato. Këto ndryshime në Politikën e Privatësisë do të zbatohen nga data efektive e specifikuar në njoftim nëse në faqen e internetit. Ju nxitim që ta kontrolloni këtë faqe rregullisht për të parë informacionet më të fundit lidhur me praktikat për privatësinë. Nëse vazhdoni t'i përdorni produktet dhe shërbimet në faqen e internetit, në celular dhe/ose çfarëdo pajisjeje tjetër, do të konsiderohet se ju jeni dakord me Politikën e Privatësisë të përditësuar. Do të kërkojmë aprovimin tuaj shprehimisht kur marrim nga ju informacione të tjera personale ose kur i përdorim ose zbulojmë informacionet tuaja personale për qëllime të reja.

10 Të tjera

10.1 Identifikimi vetëm një herë

Në varësi të juridiksionit tuaj, mund të jeni në gjendje të identifikoheni në faqen tonë të internetit duke përdorur një sërë identifikimesh të mundësuara nga shërbimet OAuth. Këto shërbime do të verifikojnë identitetin tuaj, do t'ju japin mundësinë të ndani disa informacione personale të caktuara (si për shembull emrin dhe adresën e email-it) me ne, dhe të mbushni paraprakisht formularin e regjistrimit. Shërbimet OAuth ju japin mundësinë të zgjidhni nëse doni ose jo të postoni informacione rreth aktiviteteve tuaja personale në këtë faqe interneti në faqen e profilit tuaj për t'i ndarë me të tjerë brenda rrjetit tuaj.

11 Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë koment ose pyetje rreth kësaj Politike Privatësie ose keni pyetje lidhur me grumbullimin, përdorimin ose zbulimin e informacioneve tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni në adresën më poshtë duke vendosur si referencë "Politika e Privatësisë". Kur marrim pyetje lidhur me privatësinë ose informacionet personale që kanë të bëjnë me kërkesa për akses/shkarkim, mund t'i kërkojmë një ekipi profesional që të zgjidhë problemet tuaja. Nëse pyetja juaj në vetvete përfshin një problem të madh, mund t'ju kërkojmë më shumë informacion. Nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen që keni marrë, mund t'ia paraqitni ankesën autoritetit rregullator përkatës në juridiksionin tuaj. Nëse konsultoheni me ne, do t'ju japim informacion lidhur me kanalet përkatëse për paraqitjen e ankesave të cilat mund të zbatohen në situatën tuaj.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

Për përdoruesit në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Faleminderit që morët kohën për të lexuar Politikën e Privatësisë!