Xiaomi Integritetspolicy

Vår integritetspolicy uppdaterades den 4 september 2019.

Vänligen ta en stund att bekanta dig med vår sekretesspraxis och låt oss veta om du har några frågor.

Om oss

Xiaomi Singapore Pte. Ltd, Xiaomi Technology Netherlands B.V, och deras dotterbolag inom Xiaomi gruppen (fortsättningsvis nämnda som ''Xiaomi'', ''vi'', ''vår'' eller ''oss'') tar din integritet på största allvar. Denna integritetspolicy är utformad med dina behov i åtanke och det är viktigt att du har en omfattande förståelse av vår insamling av personlig information och användarrutiner samtidigt som du säkerställer att du har kontroll av din personliga information som du lämnar till Xiaomi.

Om denna Integritetspolicy

Med undantag för specifika Xiaomi produkter eller tjänster som tillhandahåller oberoende integritetsvillkor, så gäller denna integritetspolicy för alla Xiaomi enheter, webbsidor eller applikationer som refererar eller länkar till denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy förklarar hur Xiaomi samlar, använder, avslöjar, bearbetar och skyddar all personlig information som du ger oss eller som vi samlar in från dig när du använder våra produkter och tjänster på våra webbsidor (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), och våra applikationer som vi erbjuder på våra mobila enheter. Om en Xiaomi produkt tillhandahåller en separat integritetspolicy, kommer den separata integritetspolicyn att få prioriterad applikation, medan avtäckt del ska omfattas av villkoren i denna integritetspolicy. Dessutom, hur specifika produkter och tjänster samlar in och hanterar din personliga information kan också variera beroende på modell, tjänsteversion eller region. Vi föreslår att du tittar på den separata integritetspolicyn för detaljer.

Under denna integritetspolicy ''personlig information'' avses information som kan användas direkt eller indirekt för att identifiera en individ, antingen från bara den informationen eller i kombination med annan information som Xiaomi har tillgång till om den individen, med undantag för vad som särskilt anges av gällande lagar i din region. Vi kommer använda din personliga information i strikt enlighet med integritetspolicyn.

Hur kan vi hjälpa dig

I slutändan, vad vi vill ha är det bästa för alla våra användare. Om du skulle ha några funderingar om vår datahantering som beskrivs i denna integritetspolicy, var vänlig kontakta privacy@xiaomi.com för att ta i tag i dina specifika funderingar. Vi kommer att bli glada att höra från dig. Om du har någon olöst integritet eller dataanvändning fråga som vi inte har besvarat tillfredsställande, var vänlig kontakta vår USA baserade tredjeparts tvistlösningsleverantör (gratis att använda) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

Vilken information samlas in av oss och hur använder vi den?

1.1 Vilken information samlas in av oss

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, ber vi dig att lämna in personlig information som är nödvändig för att tillhandahållna dessa tjänster till dig. Vi kommer bara samla information som är nödvändig för sina specifika, konkreta, explicita och legala syften och bearbetas inte vidare på ett sätt som är oförenliga med dessa ändamål. Du har rätten att välja om du vill eller inte vill lämna informationen som vi efterfrågat, men i dom flesta fallen, om du inte lämnar din personliga information, kommer vi inte kunna tillhandahålla dig med våra produkter, tjänster eller besvara på dina frågor.

Beroende på tjänsten du väljer kan vi samla in följande typer av information:

1.1.1 Information du ger till oss:

Vi kan samla in personliga uppgifter du ger till oss som är nödvändiga för tjänsten du väljer. Till exempel, kan du lämna ditt namn, mobila telefonnummer, e-mail adress, leverans adress, order, faktureringsuppgifter, bankkonto nummer, kontoinnehavarens namn, kredit korts nummer och annan information om du använder mi.com detaljhandelstjänster; du kan synkronisera material eller data om du använder Xiaomi Cloud tjänster; du kan ange kön, din säkerhetsrelaterade information och annat om du skapar ett konto; du kan ange nuvarande arbetstitel, utbildning och annan information relaterad till dina sociala aktiviteter fritt om du deltar på MIUI Forum eller annan Xiaomi plattform.

1.1.2 Information som vi samlar in i ditt användande av våra tjänster

• Enhets eller SIM-relaterad information. Till exempel, IMEI nummer, GAID nummer, IMSI nummer, MAC adress, Serienummer, MIUI version och typ, ROM version, Android version, Android ID, Space ID, SIM kort operatör och plats, skärmvisningsinformation, enhetens knappsats information, enhetsproducentens detaljer och modellnamn, enhets aktiveringstid, nätverksoperatör, anslutningstyp, vanlig maskinvaruinformation och användarinformation (som CPU, lagring, batterianvändning, skärmupplösning och enhetstemperatur, kamera linsmodell).

• Information specifik för dig som kan tilldelas av tredjeparts tjänsteleverantörer och affärspartners: Vi kan samla och använda information som ditt annonserings ID tilldelats dig av tredjeparts tjänsteleverantörer och affärspartners.

• Information relaterad till ditt applikationsanvändande, inkluderat applikationens vanliga information, till exempel applikationslista, applikationens ID information, SDK version, systemets uppdateringsinställningar (region, språk, tidszon, typsnitt) och applikationens status historia (t.ex. nedladdning, installering, uppdatering, radering).

• Information genererad när du använder en tjänst, till exempel dina märken, betyg, inloggningsinformation och användarhistoria på MIUI Forum tjänsten; dina meddelanden på MIUI Forum (bara synliga för avsändare och mottagare); tryckinnehåll som genereras när du använder MI push tjänster; ditt beteende (till exempel klickningar, surfande, m.m.) för reklamtjänster.

• Platsinformation (bara för specifika tjänster/funktioner); olika typer av information på din exakta plats eller ungefärliga plats om du använder platsrelaterade tjänster (navigeringsprogram, väderprogram och program med enhetens platsfunktion). Till exempel, region, landskod, stads kod, mobil nätverks kod, mobil landskod, cellidentitet, längdgrad och breddgrads information, tidszons inställningar, landsinställningar. Du kan stänga av din platsinformation på varje applikation när som helst inom telefoninställningar (Inställningar - Tillstånd).

• Logginformation: information relaterad till din användning av vissa funktioner, appar och webbplats. Till exempel, kakor och andra anonyma identifierings teknologier, IP adresser, nätverks begärd information, tillfällig meddelande historia, standardsystem loggar, kraschinformation, logginformation genererad av användandet av tjänster (till exempel registreringstid, åtkomsttid, aktivitetstid, m.m.).

• Annan information: Miljöegenskapers värde (ECV) (d.v.s värde genererat från Mi konto ID, telefon enhets ID, anslutet Wi-FI ID och platsinformation).

1.1.3 Information från tredjeparts källor

När lagen tillåter vill vi samla in information om dig från tredjeparts källor. Till exempel,

• för vissa tjänster som kan inkludera konto och finansiella transaktioner, med din tillåtelse, kan vi validera informationen angiven av dig (till exempel telefonnummer) genom legitima tredjeparts källor för säkerhet och bedrägeribekämpning;

• vi kan erhålla utvalda identitets symboler (till exempel som IMEI från en annonsör) för att erbjuda annonseringstjänster till dig;

• vi kan också få viss information som till exempel konto ID och smeknamn från tredjeparts sociala nätverkstjänster (t.ex. när du använder en social nätverkstjänst för att ansluta till en Xiaomi tjänst);

• information om dig som andra angett till oss (t.ex. din leveransadress som andra användare kan ange till oss när dom köper produkter till dig via mi.com tjänster).

1.1.4 Icke identifierbar information

Vi kan också samla in andra typer av information som inte är direkt eller indirekt knuten till en individ och som inte kan definieras som personlig information enligt gällande lokala lagar. Sådan information kan inkludera statistikdata genererad när du använder en specifik tjänst (t.ex. icke identifierbar enhets relaterad information, dagliga använda händelser, sid åtkomst händelser, sid åtkomst tidshändelser och sessionshändelser); nätverks övervakningsdata (t.ex. förfrågningstid, antal förfrågningar eller felförfrågningar m.m.); applikation kraschhändelser. Anledningen för sådant insamlande är att förbättra tjänsterna vi tillhandahåller till dig. Typerna och mängden av information som samlas in beror på hur du använder våra produkter och/eller tjänster.

Vi samlar in information som unika enhetsidentifierare, enhetsmodeller, system versionsmodeller, och information om dina aktiviteter på våra webbsidor eller mobil appar. Vi sammanställer sådan information för att erbjuda dig med mer användbar information, förstå vilka delar av våra webbsidor, produkter och tjänster som du är mest intresserad av. Sådan sammanställd data är inte personlig information och kan inte användas till att identifiera dig. Hur som helst, om vi inte kan kombinera icke personlig information med personlig information, kommer sådan information hanteras som personlig information.

1.2 Hur vi använder den personliga informationen som vi samlar in

Anledningen till att samla in personlig information är att kunna tillhandahållna dig med produkter och/eller tjänster, och att säkerställa att vi följer gällande lagar, förordningar och andra lagstadgande krav. Detta involverar:

• Tillhandahålla, bearbeta, underhålla, förbättra och utveckla våra produkter och/eller tjänster till dig, som till exempel leverans, aktivering, verifiering, efter försäljning, kundsupport och annonsering.

• Genomföra och underhålla säkerhetsskyddsåtgärder i syfte att förhindra förluster och bedrägerier, som till exempel assistera vid identifiering av användare, verifiera användaridentitet. Vi använder din information endast i syften att motverka bedrägerier när följande två kriterier är uppfyllda: det är nödvändigt; och de data som används för utvärdering är i linje med dom legitima intressena som Xiaomi har att skydda sina kunder och tjänster.

• Hantera din utrustning, tjänster, frågor eller förfrågningar, som till exempel att besvara kunders förfrågningar, sänd system och applikations aviseringar, hantera dina aktiviteter som tävlingar.

• Genomföra relevanta marknadsföringsaktiviteter, som till exempel att tillhandahålla marknads och reklammaterial och uppdateringar. Om du inte längre önskar att erhålla vissa typer av reklammaterial, så kan du välja bort det genom den metod som finns i meddelandet (som till exempel genom uppsägningslänken längst ned på meddelandet) om inte annat anges under gällande lagar. Var vänlig att titta på “Dina rättigheter” nedan.

• Tillhandahålla personliga tjänster och innehåll. Vi kan rekommendera personliga produkter, tjänster och aktiviteter, inkluderat reklam, baserat på informationen som du genererar när du använt våra produkter och tjänster, som till exempel köphistorik webbhistorik, och geografisk plats. Du har rättigheten att välja bort från att få personliga annonser och motsätta dig profilering, inkluderat den som utförs för direkta marknadsföringssyften, när som helst. För att göra så, kan du stänga på och av när som helst inom telefoninställningar (Inställningar - Ytterligare inställningar – Privat – Reklamtjänster) eller kontakta oss på privacy@xiaomi.com. Var vänlig att titta på “Dina rättigheter” nedan.

• Tillåter dig att skriva kommentarer på offentliga forum.

• Interna syften, som till exempel dataanalys, forskning, och utveckling av statistikinformation relaterad till användandet av våra produkter eller tjänster för att förbättra våra produkter och tjänster. Till exempel, maskininlärning eller modellalgoritm träning utförs efter identitetsbehandling.

• Optimera enhetens prestanda, som till exempel analyser av användarminnet av CPU utnyttjandet av din applikation.

• Lagra och behålla information relaterad till dig för vår affärsverksamhet (som till exempel företag statistik) eller för att fullfölja våra legala skyldigheter.

• Tillhandahållna lokala tjänster som inte kräver kommunikation med våra lokala servar, som till exempel användande av Notes tjänsten på din enhet.

• Andra syften med ditt tillstånd.

Här finns mer detaljerade exempel av hur vi använder din information (som kan innehålla personlig information):

• Aktivera och registrera dina inköpta Xiaomi produkter eller tjänster till dig.

• Skapa och behålla ditt Mi Konto. Personlig information insamlad när du skapar ett Mi Konto på våra webbplatser eller genom mobila enheter, används för att skapa ditt personliga Mi Konto och profilsida för dig.

• Behandling av din inköpsorder. Information relaterad till e-handels inköp används för bearbetning av inköpsorder och relaterade efter-köps tjänster, inklusive kundsupport och återleverans. Dessutom, ordernumret används för att kontrollera beställningen med leveranspartnern samt för att registrera leverans av paketet. Mottagarinformation, inklusive namn, adress, telefonnummer, postnummer kommer användas för leveranssyften. Din e-postadress används för att sända paketspårningsinformation till dig. En lista av inköpta varor används för utskrift av faktura och gör att kunden kan se vilka varor som är i paketet.

• Deltagande på MIUI Forum. Personlig information relaterad till MIUI Forum eller andra Xiaomi Internet plattformar kan användas för visning av profilsida, interaktion med andra användare, och deltagande på forumet.

• Tillhandahåller Xiaomi Cloud och andra MIUI tjänster. Följande information: (enhet eller SIM kort relaterad information inklusive GAID nummer, IMEI nummer, IMSI nummer, telefonnummer, enhets ID, enhetens operatör system, MAC adress, enhetstyp, system och prestanda information och plats information inklusive mobil landskod, mobil nätverkskod, plats riktnummer och cellidentitet), är använd för att aktivera MIUI tjänster, t.ex. Xiaomi Cloud, samtal historia synkronisering, SMS synkronisering, Hitta enhet, med syftet av användare autentisering och tjänsteaktivering.

• Diagnostisera aktiveringsfel. Plats relaterad information är använd till åtkomst för SIM kort aktiveringsfel (t.ex. Korta meddelanden tjänster (SMS) portgång och nätverksfel) för att identifiera nätverksoperatör av tjänsten, och för att meddela nätverksoperatören om det felet.

• Tillhandahålla andra MIUI tjänster. Information insamlad av MIUI tjänster är använd till utföringen av den tjänsten, samtidigt som tjänsten optimeras, t.ex. nedladdning, uppdatering, registrering, exekvera eller optimera aktiviteter relaterade till MIUI tjänster. Till exempel, personlig information insamlad av Themes store kan ge personliga tema rekommenderade tjänster baserat på dina nedladdningar och surfhistorik.

• Hitta din enhet. Om din telefon är förlorad eller stulen, Xiaomis Hitta enheten funktion kan hjälpa dig och säkra din telefon. Du kan lokalisera din telefon på en karta med positionsinformationen som tillhandahålls av telefonen. Du kan radera allt innehåll på telefonen eller låsa din telefon. När du aktivt letar efter din telefon så fångas platsinformationen upp från din mobila enhet; i vissa situationer, är denna information erhållen från celltorn eller Wi-Fi hotspots. Du kan aktivera på eller av denna funktion när som helst inom telefoninställningar (Inställningar - Mi Konto - Xiaomi Cloud - Hitta Enhet).

• Inspelning av platsinformation på foton. Du kan spela in din platsinformation när du tar ett foto. Denna information kommer synas i din fotomapp och platsen kommer sparas i egenskapsinformationen av dina foton. Om du inte önskar att ha din plats inspelad när du tar ett foto, så kan du stänga av detta när som helst inom kamerans inställningar på enheten.

• Tillhandahållande av meddelande funktioner (t.ex. Mi Talk, Mi Message). Om du laddar ner och använder Mi Talk, informationen insamlad av Mi Talk kan bli använd för att aktivera denna tjänst och identifiera användaren och meddelande mottagaren. Dessutom, chatthistoriken lagras för att underlätta omladdning av chatthistorik efter att en användare har återinställt appen, eller för att synkronisera mellan enheter. Information (avsändarens och mottagarens telefonnummer och Mi Message ID: n) kan användas för Mi Message för aktivering av tjänster och möjliggör tjänsten att fungera, inklusive dirigering av meddelanden.

• Tillhandahållande av plats baserade tjänster. Under användningen av MIUI tjänster, platsinformation kan också bli använd av oss eller tredjeparts tjänsteleverantörer och verksamhetspartners (för mer information se “Hur vi delar, överför och offentligt avslöjar din personliga information” nedan) för att ge dig rätt version av tjänsten och ge exakta detaljer om den platsen för den bästa möjliga upplevelsen för användaren, t.ex. väderdetaljer, platsåtkomst (som en del av Android plattformen). Du kan stänga av platstjänster i inställningar eller stänga av användandet av platstjänster av en app när som helst.

• Förbättra användarupplevelsen. Vissa tillvalsfunktioner, som till exempel User Experince Program, tillåter Xiaomi att analysera data hur användarna använder sin mobiltelefon och MIUI tjänster för att förbättra användarupplevelsen, som till exempel genom att skicka krasch rapporter.

• Tillåter dig att använda Säkerhetscentret. Information som samlas in kan användas för säkerhet och uppehållsfunktioner i systemet för säkerhet i appen, som till exempel Säkerhetssökning, Batterisparare, Block lista, Cleaner, m.m. Vissa av dessa funktioner utförs av tredjeparts leverantörer och/eller verksamhetspartners (för mer information se “Hur vi delar, överför och offentligt avslöjar din personliga information” nedan). Information (som inte är personlig information typ virus definitionslistor) används för Säkerhetssöknings funktioner.

• Tillhandahålla push-tjänster. Mi Account ID och GAID/IMEI nummer kommer också användas för att tillhandahålla Xiaomi push tjänsten för att utvärdera annonsprestanda och skicka aviseringar från MIUI om programuppdateringar eller nya produkt meddelande, inklusive information om reor och kampanjer. Dessutom under överinseende av utvalda tredje parter (Som också kommer vara datakontrollanter av din personliga information - för mer information se “Hur vi delar, överför och offentligt avslöjar din personliga information” nedan). Xiaomi push tjänsten kan också utvärdera annonsprestanda eller skicka aviseringar genom att använda ditt Mi Konto ID och IMEI nummer från MIUI. Vi kan använda din personliga information för syftet att skicka push meddelanden (antingen via meddelande inom våra tjänster, via e-post eller på annat sätt) som erbjuder eller annonserar våra produkter och tjänster och/eller produkter och tjänster utvalda av tredje parter. Du kan välja att avstå från att få annonsering från oss och tredje parter när som helst genom att ändra dina preferenser under enhetens Inställningar, eller hantera dina preferenser genom tredje partens app/webbsida med hjälp av Xiaomi push. Var vänlig se ''Dina rättigheter'' nedan.

• Verifiera användaridentitet. Xiaomi använder ECV värdet för att verifiera användares identitet och undvika obehöriga inloggningar.

• Insamlande av användarfeedback. Den feedback du väljer att ge är väderfullt att hjälpa Xiaomi göra förbättringar av våra tjänster. För att kunna följa upp feedback du har valt att ge, kan Xiaomi kommunicera med dig genom att använda den personliga informationen som du angett och spara register över denna korrespondens för problemlösningar och tjänstförbättring.

• Skicka meddelanden. Då och då kan vi använda din personliga information för att skicka viktiga meddelande, som till exempel meddelande om inköp och ändringar av våra regler, villkor, och policys. Eftersom sådan information är avgörande för din interaktion med Xiamoi är det inte rekommenderat att du avstår att ta emot sådan information.

• Deltagande i kampanjaktiviteter. Om du deltar i en utlottning, tävling eller liknande kampanj via Xiaomi's sociala media plattformar, kan vi använda din personliga information du lämnat för att skicka belöningar.

• Genomföra enhets analyser för att ge bättre användarupplevelse. Xiaomi kommer genomföra hård och mjukvara analyser för att ytterligare förbättra enhetsupplevelsen.

Vi kan kombinera denna information med annan information (inklusive information över olika tjänster och enheter som till exempel datorer, mobiltelefoner, smart TV:s, och andra anslutna enheter) för att tillhandahålla och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll och reklam. Till exempel, vi kan använda dina Mi Konto detaljer för alla tjänster du använder som kräver ett Mi Konto. Dessutom för att du ska få en bättre upplevelse och förbättra våra tjänster, samtidigt som vi följer gällande lagar och förordningar eller med din tillåtelse, vi kan sortera ut information från olika produkter, tjänster eller utrustning från dig eller relaterad till dig för att forma en etikett, ge förslag, anpassa innehåll och personliga funktioner. Till exempel genom att använda din sökhistorik i webbläsaren för att rekommendera produkter eller tjänster du kan vara intresserad av på Mi.com. Och enligt orsakerna för ovan kombination och krav av gällande lagar kommer vi tillhandahålla dig med specifika kontrollmekanismer för sådana kombinationer. Du har rätten att välja bort att få direktreklam från oss och automatiserat beslutsfattande, m.m. För att utföra dessa rättigheter, kan du skicka e-post till privacy@xiaomi.com eller hänvisa till kontrollmekanismerna i den separata integritetspolicyn för varje produkt. Var vänlig se ''Dina rättigheter'' nedan.

2 Kakor och andra teknologier

Teknologier som kakor, taggar och script används av Xiaomi och våra tredjeparts tjänsteleverantörer och verksamhetspartners (för mer information se “Hur vi delar, överför och offentligt avslöjar din personliga information” nedan). Dessa teknologier används i analyser av trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla demografisk information om vår användarbas i sin helhet. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa teknologier av dessa företag på såväl en individuell som aggregerad basis. Dessa teknologier hjälper oss att bättre första användarnas beteende, berättar för oss vilka delar av våra webbsidor människor har besökt, samt att underlätta och mäta effektiviteten av annonser och webbsökningar. Vi hanterar information insamlad av av kakor och andra teknologier som icke personlig information, förutom där Internet Protokoll (IP) adresser eller liknande identifierare anses personlig information av lokala lagar.

• Loggfiler: Så sant som för dom flesta webbsidor, samlar vi viss information och lagrar det i våra loggfiler. Denna information kan innehålla Internet protokoll (IP) adresser, webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), hänvisnings/utgångssidor, operativ system, datum/tidstämpel och/eller clickstream data. Vi kopplar inte denna automatiskt insamlade data till annan information som vi samlar in om dig.

• Annonsering: Vi samarbetar med våra tredjeparts tjänsteleverantörer och verksamhetspartners (för mer information se “Hur vi delar, överför och offentligt avslöjar din personliga information” nedan) för att antingen visa annonsering på vår webbsida eller för att hantera vår annonsering på andra sidor. Vår tredjeparts tjänsteleverantör och verksamhetspartners kan använda teknologier som kakor för att samla information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att ge dig reklam tjänster baserat på dina surfaktiviteter och intressen. Vi kommer att få ditt tidigare uttryckliga medgivande och involvera en tydlig bekräftelse innan tillhandahållandet av denna reklamtjänst till dig. Om du önskar att inte få denna information använd i syftet att visa dig intressebaserade annonser, så kan du av avanmäla dig här http://preferences-mgr.truste.com.

• Mobila analyser: Inom vissa av våra mobila applikationer använder vi mobila analysprogram för att bättre förstå funktionaliteten av våra Mobila Programvara på din telefon. Denna programvara kan spela in information som till exempel hur ofta du använder applikationen, de händelser som sker inom applikationen, aggregerad användning, prestandadata, och var krascher inträffar inom applikationen. Vi kopplar inte informationen vi lagrar inom analysprogrammet till någon personlig information du lämnat inom den mobila applikationen.

• Lokal Lagring – HTML5/Flash: Vi använder Lokala Lagrings Objekt (LSOs) som till exempel HTML5 eller Flash för att lagra innehåll och preferenser. Tredjeparts som vi är partners med för att tillhandahålla vissa funktioner på våra webbplatser eller för att visa reklam baserat på din webbsurfing aktivitet använder också HTML5 eller Flash kakor för att samla och lagra information. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5 LSOs. För att hantera Flash kakor, var vänlig klicka här: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Hur vi delar, överför, och offentligt avslöjar din personliga information

3.1 Delning

Vi säljer inte någon personlig information till tredje part. Vi kan ibland dela din personliga information med tredje part (som beskrivs nedan) för att tillhandahålla eller förbättra våra produkter eller tjänster, inklusive erbjuda produkter eller tjänster baserat på dina krav. Om du inte längre önskar att tillåta oss att dela denna information, var vänlig kontakta oss på privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Delning som du aktivt väljer eller begär

Med ditt tydliga medgivande eller på din begäran, vi vill dela din personliga information inom ramen av ditt medgivande/ begäran med specifika tredje parter som du utsett. Till exempel, när du använder Mi kontot för inloggning till en tredje part webbsida eller applikation.

3.1.2 Delning av information inom vår grupp

För att framgångsrikt bedriva affärsverksamhet och för att tillhandahålla dig med alla funktioner av våra produkter eller tjänster kan vi dela din personliga information från tid till annan med andra Xiaomi affiliates.

3.1.3 Delning med våra gruppers ekosystemsföretag

Xiaomi arbetar tillsammans med en grupp som företag som tillsammans bildar Mi Ekosystem. Mi Ekosystem företagen är oberoende enheter, investerade och utvecklade av Xiaomi, och är experter inom sina områden. Xiaomi kan avslöja din personliga information till Mi Ekosystem företagen för att erbjuda dig med och förbättra dom spännande produkterna och tjänsterna (både hårdvara och mjukvara) från Mi Ekosystem företagen. Vissa av dessa produkter eller tjänster kommer fortfarande vara under varumärket Xiaomi, medan andra kommer använda sitt eget varumärke. Mi Ekosystem företagen kan dela information med Xiaomi då och då i samband till produkter eller tjänster under varumärket Xiaomi och Xiaomi tillhandahåller hårdvara och mjukvarutjänster, vilket skapar bättre funktioner och användarupplevelse. Xiaomi kommer vidta lämpliga förvaltnings och tekniska åtgärder för att säkerställa säkerheten av hanteringen av din personliga information, inklusive men inte begränsat till kryptering av din personliga information.

3.1.4 Delning med tredje parts tjänsteleverantörer och verksamhetspartners

För att hjälpa oss med att erbjuda dig med produkter och tjänster beskriva i denna integritetspolicy, kan vi när det är nödvändigt, dela din personliga information med våra tredje parts tjänsteleverantörer och verksamhetspartners.

Detta inkluderar våra leveransleverantörer, datacenter, data lagringsanläggningar, kundtjänstleverantörer, annons och marknadsföringsleverantörer och andra verksamhetspartners. Dessa tredje part kan behandla din personliga information på Xiaomi's vägnar eller för ett eller annat av syftena i denna integritetspolicy. Vi garanterar att delningen av personlig information är nödvändig för att tillhandahålla tjänster till dig endast för legitima, lagliga, nödvändiga, specifika, och tydliga syften. Xiaomi genomför due diligence och har kontrakt på plats för att säkerställa att tredje parts tjänsteleverantörer följer gällande lagar i din jurisdiktion. Det kan finnas tillfällen då tredje parts tjänsteleverantörer har sina under behandlingar.

För att erbjuda prestandamätningar, analyser, och andra affärstjänster, vi kan också dela information (icke personlig information) med tredje part (som till exempel annonsörer på våra webbsidor) i aggregerad form. Vi använder informationen vi har till att hjälpa annonsörer och andra verksamhetspartners utvärdera effektiviteten och täckningen av deras annonsering och tjänster, och för att förstå dom olika typerna av människor som använder deras tjänster och hur människor interagerar med deras webbsidor, appar och tjänster. Vi kan också dela generella användartrender av våra tjänster med dem, som till exempel antalet kunder i en viss grupp av människor som köper vissa produkter eller deltar i vissa transaktioner.

3.1.5 Övrigt

I enlighet med juridiska krav, rättsliga processer, rättstvister och/eller på begäran från offentliga organ och myndigheter, Xiaomi kan behöva avslöja din personliga information. Om avslöjandet är nödvändigt eller lämplig för nationell säkerhet, brottsbekämpning, eller andra ärenden av allmänt intresse, kan vi avslöja information om dig.

För att upprätthålla våra villkor eller för att skydda vår verksamhet, rättigheter, tillgångar eller produkter, eller för att skydda användare, eller om avslöjandet är rimligt nödvändigt av följande anledningar (upptäcka, förebygga och lösa bedrägerier, obehörig användning av produkten, överträdelser av våra villkor eller policys eller annan skadlig eller olaglig aktivitet) kan vi också avslöja information om dig. (Det kan finnas tillfällen när Xiaomi kan samla in, använda eller avslöja din personliga information utan ditt medgivande om det är och bara i den utsträckning det är tillåtet under gällande dataskyddslagar). Detta kan inkludera utlämning av din personliga information till offentliga organ eller myndigheter; kommunikation med tredjeparts partners om trovärdigheten av ditt konto för att förebygga bedrägerier, överträdelser och annat skadligt beteende.

Dessutom kan vi dela din personliga information med:

• våra revisorer, revisioner, advokater eller liknade rådgivare när vi frågar dem om att ge oss professionell rådgivning; och

• investerare och andra relevanta tredje parter i en händelse av en aktuell eller potentiell försäljning eller annan företags transaktion relaterad till en enhet i Xiaomi Gruppen; och

• några andra tredje parter, om med ditt medgivande att göra så i samband med ett speciellt avslöjande.

3.2 Överföring

Xiaomi kommer inte överföra din information till någon part utom i följande undantag:

När vi har fått ditt tydliga medgivande;

• Om Xiaomi är inblandad i fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av tillgångarna, vi kommer meddela dig om några ändringar sker i ägarskapet, användning, och val av din personliga information som du möjligtvis har via e-post och/eller genom att publicera ett framstående meddelande på våra webbsidor.

3.3 Offentliggörande

Förutom för att tillkännage vinnares mobiltelefonnummer eller Mi Konto ID eller användarnamn när vinnarlistor publiceras i identifierbar form, Xiaomi kommer bara offentliggöra din personliga information under följande omständigheter:

• När vi fått ditt tydliga medgivande;

• Offentliggörande baserat på lagar eller skäliga grunder: inkluderat lagar och förordningar, rättsliga förfaranden, rättstvister eller på begäran av behöriga myndigheter.

4 Hur vi lagrar och skyddar din personliga information

4.1 Xiaomi's säkerhetsskydd

Vi är förpliktigade att spara din personliga information skyddad. För att förhindra obehörig åtkomst, avslöjade eller liknande risker, har vi satt på plats alla juridiskt krävande fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra informationen vi samlar in på din mobila enhet och på Xiaomi webbsidor. Vi ska säkerställa att vi skyddar din personliga information i enlighet med gällande lag. Till exempel, när du får tillgång till ditt Mi Konto, kan du välja att använda vårt tvåstegs verifieringsprogram för bättre säkerhet. När du skickar eller tar emot data från din Xiaomi enhet till våra servar ser vi till att de krypteras med Secure Sockets Layer (“SSL”) och andra algoritmer.

All din personliga information är lagrad på säkra servar och skyddade i kontrollerade anläggningar. Vi klassificerar din information baserat på betydelse och känslighet och säkerställer att din personliga information har den krävda nivån av säkerhet. Vi har speciella åtkomstkontroller för cloud baserad datalagring, och vi granskar regelbundet vår informationsinsamling, lagring och bearbetningspraxis, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot någon obehörig åtkomst och användning.

Vi genomför due dilligence på affärspartners och tredje parts tjänsteleverantörer för att säkerställa att dom kan skydda din personliga information. Vi kontrollerar också att lämpliga säkerhetsstandarder uppehålls av dessa tredje parter genom att ha på plats lämpliga kontrakt restriktioner, och när det är nödvändigt utförs revisioner och utvärderingar. Dessutom så är våra anställda och de av våra verksamhetspartners och tredje parts tjänsteleverantörer som har åtkomst till din personliga information föremål för tvingande avtalsförpliktelser enligt sekretess.

Vi genomför säkerhets och integritetsskyddande kurser och tester för öka våra anställdas medvetenhet av hur viktigt det är att skydda personlig information. Vi kommer att vidta alla praktiska och juridiskt nödvändiga steg för att skydda din personliga information. Hur som helst bör du vara medveten om att användningen av internet inte är helt säkert och av denna anledning kan vi inte garantera säkerheten och integriteten av någon personlig information när den överförs från dig eller till dig via internet.

Vi hanterar personliga data överträdelser enligt vad som krävs av gällande dataskyddslag, vilket inkluderar när det krävs att meddela överträdelsen till den berörda dataskyddsmyndigheten och registrerade.

4.2 Vad du kan göra

Du kan välja ett unikt lösenord för Xiaomi genom att inte avslöja ditt lösenord för inloggning eller kontoinformation till någon (såvida inte denna person är auktoriserad av dig) i händelse av lösenordsläcka av andra webbsidor som kan skada din kontosäkerhet på Xiaomi. När det är möjligt, var vänlig att inte avslöja verifieringskoden du fick till någon (inkluderat dom som hävdar att vara från Xiaomi kundtjänst). När du loggar in som en Mi Konto användare på Xiaomi webbplatser, särskilt på någon annans dator eller på offentliga internetterminaler, ska du alltid logga ut i slutet på din session.

Xiaomi kan inte hållas ansvariga för bortfall i säkerhet orsakad av tredje parts access till din personliga information till följd av ditt misslyckande att hålla din personliga information privat. Trots det ovanstående måste du meddela oss omedelbart om det är någon obehörig användning av ditt konto av någon annan internetanvändare eller något annat brott av säkerhet. Din assistans kommer hjälpa oss skydda integriteten av din personliga information.

4.3 Åtkomst till andra funktioner på din enhet

Våra applikationer kan ha åtkomst till vissa funktioner på din enhet, som till exempel möjliggöra e-post att använda kontakter, SMS lagring och Wi-Fi nätverksstatus, m.m. Denna information är använd för att tillåta applikationer körs på din enhet och tillåter dig att interagera med applikationerna. När som helst kan du återkalla dina tillstånd genom att stänga av dem på enhetens nivå eller genom att kontakta oss på privacy@xiaomi.com.

4.4 Retention policy

Vi behåller personlig information för perioden nödvändig för syftet av informationen insamlingen beskriven i integritetspolicyn eller någon separat integritetspolicy tillhandahållen för en specifik produkt eller tjänst, eller enligt gällande lagar. Detaljerad retention period är specificerad i den specifika tjänsten eller relaterad produktsida. Vi kommer uppgöra att behålla och ta bort eller anonymisera information när syftet av insamlingen är uppfyllt, eller efter att vi bekräftat din begäran för borttagning, eller efter att vi avslutat driften av den motsvarande produkten eller tjänsten. Ett undantag till detta är personlig information som vi hanterar för offentliga intressen, vetenskap, historisk forskning eller statiska ändamål. Xiaomi kommer fortsätta behålla denna typ av denna information längre än normal retention period, där det är tillåtet baserat på gällande lagar eller din begäran, även om ytterligare databehandling inte är relaterad till det ursprungliga syftet av insamlingen.

5 Dina rättigheter

Kontrollera din personliga information

5.1 Kontroll inställningar

Xiaomi erkänner att integritets oro skiljer sig från person till person. Därför ger vi dig exempel på sätt Xiaomi gör det möjligt för dig att begränsa insamlingen, användningen, avslöjandet eller behandlingen av din personliga information och kontrollera dina integritetsinställningar:

• Växla på/av för Användare Upplevelse Programmet och platsåtkomst funktioner;

• Logga in eller ut från Mi Kontot;

•Växla på/av för Xiaomi Cloud synkroniserings funktioner; och

• Ta bort någon information lagrad på Xiaomi Cloud genom i.mi.com;

• Växla på/av för andra tjänster och funktionaliteter som hanterar med känslig eller personlig information. Du kan få mer detaljer i relation till dina enheters säkerhets status i MIUI Säkerhets app också.

Om du tidigare kommit överens om att använda din personliga information för ovan nämnda syften så kan du ändra dig när som helst genom att skriva eller e-posta oss på privacy@xiaomi.com.

5.2 Dina rättigheter till din personliga information

Beroende på gällande lagar och förordningar har du rätt att få tillgång till, rättelse och radering av någon annan information som vi innehar om dig (nedan kallad begäran).

Du kan också komma åt och uppdatera detaljer relaterade till din personliga information i ditt Mi Konto på http://account.mi.com eller genom att logga in till ditt konto på din enhet. För ytterligare information, vänligen skriv till oss eller kontakta oss på e-postadressen nedan. E-post: privacy@xiaomi.com.

Denna integritetspolicy kräver att din begäran uppfyller gällande lagar och förordningar och följande kriterier:

(1) Genom Xiaomi's exklusiva tillgång av begäran och för skyddet av din informationssäkerhet, din begäran ska vara skriftlig (såvida den lokala lagen uttryckligen erkänner den muntliga begäran);

(2) Tillhandahålla tillräcklig information för att Xiaomi ska kunna verifiera din identitet och säkerställa att sökanden är objektet eller laglig auktoriserad person av den begärda informationen.

När vi erhållit tillräcklig information för bekräftelse att din begäran kan bli behandlad, ska vi fortsätta att besvara din begäran inom tidsramen fastställd under dina gällande dataskyddslagar.

I detalj:

• Du har rätten att bli tillhandahållen med klar, transparent och lättförstådd information om hur vi använder din personliga information och dina rättigheter. Det är därför vi tillhandahåller dig med informationen i denna Integritetspolicy.

• Baserat på kraven enligt gällande lagar, en kopia av din personliga data insamlad och behandlad av oss kommer att lämnas ut till dig efter begäran utan kostnad. För alla extra förfrågningar av relevant information, kan vi ta ut en rimlig avgift baserad på faktiska administrativa kostnader enligt gällande lagar.

• Om någon information som vi har om dig är inkorrekt eller ofullständig, är du berättigad att få din personliga information rättad eller kompletterad baserat på syftet av användning.

• Baserat på kraven av gällande lagar har du rätten att begära radering eller borttagning av din personliga information där det inte finns någon tvingande anledning för oss att fortsätta använda den. Vi ska överväga grunderna angående borttagningsbegäran och vidta lämpliga steg, inklusive tekniska åtgärder. om rätten upprätthålls, kan vi inte direkt ta bort informationen från backup systemet på grund av gällande lagar och säkerhetsteknologier. Om så är fallet, kommer vi säkert lagra din personliga information och isolera den från någon fortsatt behandling till backup kan rensas eller bli anonymiserad.

• Du har rätten att invända mot viss typ av bearbetning, inkluderat bearbetning för direkt marknadsföring (inklusive när profilering är använd), och under vissa omständigheter när den rättsliga grunden för bearbetning (inklusive profilering) är vårt legitima intresse.

Särskilt under lagar i vissa jurisdiktioner:

• Du har rätt att få från oss begränsningen att behandla din personliga information. Vi kommer att överväga skälen angående din begäran om begränsning. Om grunderna gäller GDPR, ska vi bara bearbeta din personliga information under gällande omständigheter i GDPR och informera dig innan begränsningen av bearbetningen är upphävd.

• Du har rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat bara på automatisk bearbetning, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter angående dig eller på liknande sätt signifikant påverkar dig.

• Du har rätten att ansöka om din personliga information på ett strukturerat, vanligt använt format och överföra informationen till en annan datakontrollant.

Vi har rätten att vägra att bearbeta förfrågningar som inte är meningsfulla/intrasslade, förfrågningar som skadar andra rätts till integritet, extrema orealistiska förfrågningar, förfrågningar som kräver oproportionerligt tekniskt arbete och förfrågningar som inte krävs under lokal lag, information som har offentliggjorts, information given under konfidentiella förhållanden. Om vi tror att vissa aspekter av begäran att radera eller komma åt informationen kan innebära vår oförmåga att lagligt använda informationen för ovannämnda bedrägeribekämpning och säkerhetssyften, kan den också bli avslagen.

5.3 Återkallande av ditt medgivande

Du kan återkalla ditt medgivande som tidigare getts till oss för ett speciellt syfte genom att skicka en begäran, inklusive insamling, användande, och/eller avslöjande av din personliga information i våran ägo eller kontroll. Baserat på den specifika tjänsten du använder, kan du besöka Mi Konto management center på https://account.xiaomi.com/pass/del eller skicka en e-post till privacy@xiaomi.com. Vi vill bearbeta din begäran inom en rimlig tid från när begäran var gjord, och därefter inte samla, använda och/eller avslöja din personliga information enligt din begäran.

Beroende på omfattningen av ditt återkallande av medgivande, var vänlig notera att du kanske inte kommer kunna fortsätta ta emot den fulla nyttan av Xiaomi's produkter och tjänster. Återkallandet av ditt medgivande eller auktorisering kommer inte påverka validiteten av vår bearbetning utförd på grund av medgivandet upp till tidpunkten av återkallandet.

5.4 Avsluta en tjänst eller konto

Om du önskar att avsluta en specifik produkt eller tjänst så kan du skicka en e-post till privacy@xiaomi.com för utloggningsservice.

Om du önskar avsluta Mi kontot, var vänlig notera att avbokningen kommer hindra dig från att använda hela sortimentet av Xiaomi produkter och tjänster. Avbokningen kan bli förhindrad eller fördröjd under vissa omständigheter. Till exempel, om det fortfarande finns pengar utestående på ditt konto som till exempel obetald medlemstjänst av Mi Music, betalt tema i Themes Store, eller obetalda lån på ditt Mi Finance, m.m., kan vi inte omedelbart stödja din begäran.

När du loggar in till Xiaomi genom ett tredje parts konto, behöver du ansöka för avslutning av det kontot från den tredje parten.

6 Hur din personliga information överförs globalt

Xiaomi bearbetar och backar upp personlig information genom en global drift och kontrollinfrastruktur. För närvarande har Xiaomi datacenter i Kina, Indien, USA, Tyskland, Ryssland och Singapore. För syftena beskriva i integritetspolicyn, din information kan bli överförd till dessa datacenter i enlighet med gällande lagar.

Vi kan också överföra din personliga information till tredje parts tjänsteleverantörer och verksamhetspartners och din data kan därför också överföras till andra länder och regioner. Den jurisdiktion där dessa globala anläggningar finns kan och kan inte skydda din personliga information i samma utsträckning som i din jurisdiktion. Det är olika risker under andra dataskyddslagar och att vi kan överföra och lagra din personliga information till utomeuropeiska anläggningar. Dock hindrar inte detta vårt åtagande att följa denna Integritetspolicy och att skydda din personliga information.

Särskilt,

• Den personliga informationen som vi samlar in och genererar i operationer inom fastlandet av Kina är lagrad i datacenters belägna på fastlandet i Kina, med undantag för gränsöverföringar tillåtna enligt gällande lag.

• Den personliga informationen som vi samlar in och genererar i våra operationer i Ryssland är bearbetade och lagrad i datacenters belägna i Ryssland, med undantag för gränsöverföringar tillåtna enligt rysk lag.

• Den personliga informationen som vi samlar in och genererar i Indien är lagrad i datacenters belägna i Indien.

Om vi behöver överföra personlig information utanför din jurisdiktion, oavsett om det är till våra affiliates eller tredje parts tjänsteleverantörer, kommer vi följa dom relaterade gällande lagarna. Vi ser till att alla sådana överföringar möter dom krav av gällande lokala dataskyddslagar genom att införa enhetliga skyddsåtgärder. Du kan få reda på mer om dessa säkerhetsåtgärder vi har på plats genom att kontakta oss på privacy@xiaomi.com.

Om du använder våra produkter och tjänster i Europeiska Ekonomiska området (EEA), Xiaomi Technology Netherlands B.V. kommer agera som datakontrollant och Xiaomi Singapore Pte Ltd kommer vara ansvarig för databehandlingen. Kontakt detaljer kan hittas i "Kontakta oss" sektionen.

Om Xiaomi delar personlig information som härrör i EEA till en Xiaomi gruppenhet eller tredje parts tjänsteleverantör utanför EEA, kommer vi göra det på grund av EU standard kontraktsklausuler eller andra säkerhetsåtgärder tillhandahållna i GDPR.

7 Skydd av minderåriga

Vi anser att det är föräldrarnas eller vårdnadshavarens ansvar att kontrollera barnens användning av våra produkter eller tjänster. Dock erbjuder vi inte tjänster direkt till ett barn eller använder personlig data av barn för marknadsföringssyfte.

Om du är en förälder eller vårdnadshavare och du tror att den minderåriga har gett Xiaomi personlig information, var vänlig kontakta oss på privacy@xiaomi.com för att säkerställa att den personliga informationen är borttagen direkt och att den minderåriga är avstängd från alla dom tillämpliga Xiaomi tjänsterna.

8 Måste jag godkänna några av tredje parts regler och villkor?

Vår Integritetspolicy gäller inte produkter eller tjänster erbjudna av tredje part. Beroende på Xiaomi produkt eller tjänst som du använder, kan den interagera med en tredje parts produkt, tjänster innehållande röst support, kamera behandling, video uppspelning, system rensning och säkerhets relaterade tjänster, spel, statistik, social media interaktion, betalningsbehandling, kart navigering, delning, push, informationsfiltrering, inmatningsmetoder, m.m.. Några av dessa kommer tillhandahållas i form av länkar till tredje partens webbsidor, och några kommer nås i form av SDK's, APIs, m.m. Din information kan också bli insamlad när du använder dessa produkter eller tjänster. Av denna anledning rekommenderar vi starkt att du tar dig tid att läsa den tredje partens integritetspolicy precis som du läser våran. Vi är inte ansvariga och kan inte kontrollera hur tredje parter använder personlig information som dom samlar från dig. Vår integritetspolicy gäller inte på andra webbplatser länkade från våra tjänster.

Följande är exemplen på när tredje parts villkor och integritetspolicys kan gälla när du använder dom specifika produkterna listade nedan:

• När du använder en tredje parts tjänsteleverantörs utcheckning till att slutföra och betala för din order, den personliga informationen som du angett under utcheckning är hanterad i enlighet med tredje parts integritetspolicy.

• När du använder Säkerhets skanningsfunktionen i MIUI säkerhets app, ett av följande kommer gälla, beroende på ditt val av tjänst:

• Avast Integritets och Informations Säkerhetspolicy: https://www.avast.com/privacy-policy

Licensavtal för AVL SDK för Mobil: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Tencent’s Integritetspolicy: https://privacy.qq.com

• När du använder funktionen Cleaner i MIUI Säkerhets app, ett av följande kommer gälla, beroende på ditt val av tjänst:

• Cheetah Mobilens Integritetspolicy: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Tencent’s Integritetspolicy: https://privacy.qq.com

• När du använder annonseringstjänsterna i flera specifika applikationer i MIUI, ett av följande kommer att gälla, beroende på ditt val av tjänst:

• Google’s Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

• Facebook’s Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• När du använder Googles inmatningsmetod gäller Googles Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

9 Hur vi uppdaterar denna Integritetspolicy

Vi ser över Integritetspolicyn periodiskt baserat på ändringar i verksamheten och teknologier och då kan vi uppdatera denna Integritetspolicy. Om vi gör en material ändring på denna Integritetspolicy kommer vi meddela dig via din registrerade kontaktinformation som till exempel e-post (skickad till den e-postadress angiven på ditt konto) eller publicera på Xiaomis webbplatser eller meddela dig via mobila enheter så att du kan lära dig om informationen vi samlar och hur vi använder den. Sådana ändringar på Integritetspolicyn kommer gälla från och med det datum som specificeras på meddelandet eller webbsidan. Vi uppmanar dig att kontrollera denna sida regelbundet för den senaste informationen om vår integritetspraxis. Din fortsatta användning av produkterna och tjänsterna på webbsidan, mobil och/eller några andra enheter kommer att anses som bekräftelse av den uppdaterade Integritetspolicyn. Vi kommer att fråga om ditt uttryckliga medgivande när vi samlar in ytterligare personlig information från dig eller när vi använder och avslöjar din personliga information för nya syften.

10 Övrigt

10.1 Enkel inloggning

Beroende på din jurisdiktion, kan du kanske logga in till vår webbplats genom att använda en variation av inloggningstjänster från OAuth. Dessa tjänster kommer verifiera din identitet, ge dig möjlighet att dela viss personlig information (som till exempel ditt namn och e-postadress) med oss, och till ifyllning av vårt registreringsformulär. OAuth tjänsterna tillåter dig att välja huruvida att posta information om dina personliga aktiviteter på denna webbsida till din profilsida för delning med andra inom ditt nätverk.

11 Kontakta oss

Om du har några kommentarer eller frågor om denna Integritetspolicy eller några andra frågor relaterade till Xiaom's insamling, användning eller avslöjande av din personliga information, var vänlig kontakta oss på adressen nedan med hänvisning till ''Integritetspolicyn''. När vi får integritet eller personliga informationsfrågor om åtkomst/nedladdnings förfrågningar har vi ett professionellt team för att lösa dina problem. Om din fråga i sig själv involverar ett signifikant problem kan vi fråga dig om mer information. Om du inte är tillfredsställd med svaret du fått, så kan du lämna över klagomålet till den relevanta tillsynsmyndigheten i din jurisdiktion. Om du konsulterar oss, kommer vi tillhandahålla information om dom relevanta klagomålskanalerna som kan vara gällande för din aktuella situation.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

För användare i det Europeiska Ekonomiska Området (EEA): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Tack för att du har tagit dig tid att läsa vår Integritetspolicy!