นโยบายความเป็นส่วนตัว Xiaomi

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

โปรดใช้เวลาสักครู่ในการทำให้ตัวคุณเองคุ้นเคยกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ

เกี่ยวกับเรา

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., และบริษัทในเครือภายใต้ Xiaomi Group (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Xiaomi” “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของคุณ และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมีความเข้าใจเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและระเบียบปฏิบัติในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตลอดจนให้ความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ยกเว้นผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Xiaomi ที่ระบุนโยบายความเป็นส่วนตัวอิสระนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับอุปกรณ์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของ Xiaomi ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่า Xiaomi รวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณมอบให้แก่เราหรือที่เรารวบรวมจากคุณเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่เว็บไซต์ (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com) และแอปพลิเคชันของเราที่เรานำเสนอบนอุปกรณ์มือถือของเรา หากผลิตภัณฑ์ Xiaomi มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก นโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากจะมีผลผูกพันเหนือกว่า แต่อย่างไรก็ตามสำหรับเนื้อหาส่วนที่ไม่ครอบคลุมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ วิธีการที่ผลิตภัณฑ์และบริการที่เฉพาะเจาะจงรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโมเดล เวอร์ชันของบริการ หรือภูมิภาค เราขอแนะนำให้คุณดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะจากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวหรือจากข้อมูลนั้นรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ Xiaomi มีการเข้าถึงเกี่ยวกับบุคคลนั้น เว้นแต่จะระบุไว้อย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในภูมิภาคของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ของเรา หากคุณมีข้อกังวลใดก็ตามเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของเราตามที่สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ privacy@xiaomi.com เพื่อแจ้งข้อกังวลเฉพาะของคุณ เรายินดีที่จะได้รับการติดต่อจากคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาทบุคคลที่สามแห่งสหรัฐอเมริกา (ฟรี) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

TRUSTe

1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและเราจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

1.1 ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อส่งมอบบริการของเราให้แก่คุณ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการต่าง ๆ เหล่านั้นให้แก่คุณ เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุโดยชัดแจ้งและเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรม และจะไม่นำไปประมวลผลเพิ่มเติมโดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้ข้อมูลที่เราร้องขอหรือไม่ แต่ในกรณีส่วนใหญ่หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือตอบคำถามของคุณได้

เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก:

1.1.1 ข้อมูลที่คุณให้กับเรา:

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณมอบให้แก่เราซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริการที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น คุณอาจระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่จัดส่งสินค้า คำสั่งซื้อ รายละเอียดใบแจ้งหนี้ หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลอื่น ๆ หากคุณใช้บริการการค้าปลีกของ mi.com คุณสามารถซิงค์เนื้อหาหรือข้อมูลถ้าคุณใช้บริการ Xiaomi คลาวด์ คุณอาจระบุเพศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอื่น ๆ หากคุณสร้างบัญชี คุณอาจระบุตำแหน่งงานปัจจุบัน ประวัติการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมของคุณได้อย่างอิสระหากคุณเข้าร่วม ฟอรั่ม MIUI หรือแพลตฟอร์ม Xiaomi อื่น ๆ

1.1.2 ข้อมูลที่เรารวบรวมจากการใช้บริการของคุณ

• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือซิม ตัวอย่างเช่น หมายเลข IMEI, หมายเลข GAID, หมายเลข IMSI, ที่อยู่ MAC, หมายเลขซีเรียล, รุ่นและประเภท MIUI, เวอร์ชัน ROM, เวอร์ชัน Android, Android ID, Space ID, ผู้ให้บริการซิมการ์ดและพื้นที่ในการใช้บริการ ข้อมูลการแสดงหน้าจอ ข้อมูลปุ่มกดของอุปกรณ์ รายละเอียดผู้ผลิตอุปกรณ์และชื่อโมเดล เวลาเปิดใช้งานอุปกรณ์ ผู้ให้บริการเครือข่าย ประเภทการเชื่อมต่อ ข้อมูลฮาร์ดแวร์พื้นฐาน และข้อมูลการใช้งาน (เช่น CPU พื้นที่เก็บข้อมูล การใช้งานแบตเตอรี่ ความละเอียดของหน้าจอและอุณหภูมิของอุปกรณ์ รุ่นเลนส์กล้องถ่ายรูป)

• ข้อมูลเฉพาะสำหรับคุณที่อาจได้รับมอบจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ: เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูล เช่น รหัสโฆษณาของคุณที่ได้รับมอบจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของแอปพลิเคชัน เช่น รายการแอปพลิเคชัน ข้อมูลรหัสแอปพลิเคชันเวอร์ชัน SDK การตั้งค่าการอัปเดตระบบ การตั้งค่าแอปพลิเคชัน (ภูมิภาค ภาษา เขตเวลา แบบอักษร) บันทึกสถานะของแอปพลิเคชัน (เช่น การดาวน์โหลด การติดตั้ง การอัปเดต การลบ)

• ข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการ เช่น เหรียญตราของคุณ การให้คะแนน ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้และบันทึกการสืบค้นในบริการ MIUI Forum ข้อความของคุณใน MIUI Forum (ปรากฏเฉพาะกับทั้งฝ่ายรับและส่ง); เนื้อหาการพุชที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการพุชของ Mi พฤติกรรมของคุณ (เช่น การคลิก การเรียกดู ฯลฯ) สำหรับบริการโฆษณา

• ข้อมูลตำแหน่ง (บริการ / ฟังก์ชันการทำงานเฉพาะเท่านั้น): ข้อมูลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับตำแหน่งที่แม่นยำหรือโดยประมาณหากคุณใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง (ซอฟต์แวร์นำทาง ซอฟต์แวร์สภาพอากาศ และซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันการระบุตำแหน่งอุปกรณ์) ตัวอย่างเช่น ภูมิภาค รหัสประเทศ รหัสเมือง รหัสเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รหัสประเทศของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลประจำตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลลองจิจูดและละติจูด การตั้งค่าเขตเวลา การตั้งค่าภาษา คุณสามารถปิดข้อมูลตำแหน่งของแต่ละแอปพลิเคชันได้ทุกเมื่อภายในการตั้งค่าโทรศัพท์ (การตั้งค่า - การอนุญาต)

• ข้อมูลบันทึกการใช้งาน: ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน แอป และเว็บไซต์บางอย่างของคุณ ตัวอย่างเช่น คุกกี้และเทคโนโลยีตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตนอื่น ที่อยู่ IP ข้อมูลคำขอเครือข่าย ประวัติข้อความชั่วคราว บันทึกระบบมาตรฐาน ข้อมูลการขัดข้อง ข้อมูลบันทึกที่สร้างขึ้นโดยการใช้บริการ (เช่น เวลาลงทะเบียน เวลาเข้าถึง เวลากิจกรรม ฯลฯ)

• ข้อมูลอื่น ๆ: ค่าคุณลักษณะเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (ECV) (เช่น ค่าที่สร้างขึ้นจาก รหัสบัญชี Mi, รหัสอุปกรณ์โทรศัพท์, Wi-Fi ID ที่เชื่อมต่อและข้อมูลตำแหน่ง)

1.1.3 ข้อมูลจากแหล่งบุคคลที่สาม

เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น

• สำหรับบริการบางอย่างที่อาจประกอบรวมด้วยบัญชีและธุรกรรมทางการเงิน เราอาจตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ตามการอนุญาตของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์) ผ่านทางแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง;

• เราอาจได้รับสัญลักษณ์ตัวระบุที่กำหนด (เช่น IMEI จากผู้โฆษณา) เพื่อให้บริการโฆษณาแก่คุณ;

• เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่าง เช่น รหัสบัญชีและชื่อเล่นจากบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม (เช่น เมื่อคุณใช้บัญชีเครือข่ายสังคมเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการ Xiaomi);

• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ผู้อื่นมอบให้แก่เรา (เช่น ที่อยู่จัดส่งสินค้าของคุณที่ผู้ใช้รายอื่นอาจมอบให้เราเมื่อพวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์ให้คุณผ่านบริการ mi.com)

1.1.4 ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบุคคลและไม่อาจกำหนดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลทางสถิติที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ กิจกรรมการใช้งานรายวัน เหตุการณ์การเข้าถึงหน้าเว็บ เหตุการณ์การเวลาเข้าถึงหน้าเว็บและเหตุการณ์เซสชัน) ข้อมูลตรวจสอบการทํางานของระบบเครือข่าย (เช่น เวลาส่งคำขอ จำนวนคำขอหรือคำขอผิดพลาด เป็นต้น) เหตุการณ์ขัดข้องแอปพลิเคชัน จุดประสงค์ในการรวบรวมดังกล่าวคือเพื่อปรับปรุงบริการที่เราส่งมอบให้กับคุณ ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่รวบรวมขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของเรา

เรารวบรวมข้อมูลเช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน โมเดลอุปกรณ์ หมายเลขรุ่นของระบบ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเรา เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณมากขึ้น เข้าใจว่าส่วนใดของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณสนใจมากที่สุด ข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากไม่สามารถใช้ระบุตัวคุณได้ อย่างไรก็ตามหากเรารวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอย่างไร

จุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการแก่คุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นที่บังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ:

• ให้บริการ ประมวลผล บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของเราแก่คุณ เช่น การส่งมอบ การเปิดใช้งาน การตรวจสอบยืนยัน บริการหลังการขาย การสนับสนุนลูกค้าและการโฆษณา

• ดำเนินการและรักษาการคุ้มครองความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและการฉ้อโกง เช่น ช่วยในการระบุผู้ใช้ ยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงเมื่อตรงตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้เท่านั้น: ซึ่งมีความจำเป็น และข้อมูลที่ใช้สำหรับการประเมินผลนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Xiaomi ในการปกป้องผู้ใช้และบริการ

• จัดการอุปกรณ์ บริการ คำถามหรือคำขอ เช่น การตอบคำถามลูกค้า ระบบการส่งและการแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน การจัดการกิจกรรมของคุณเช่น การชิงโชค

• ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทำสื่อส่งเสริมการขายและการตลาดและการอัปเดตข้อมูล หากคุณไม่ต้องการรับสื่อส่งเสริมการขายบางประเภทอีกต่อไป คุณสามารถเลือกยกเลิกโดยวิธีการที่ให้ไว้ในข้อความ (เช่น ลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของข้อความ) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โปรดดู “สิทธิ์ของคุณ” ที่ด้านล่างด้วย

• ให้บริการและเนื้อหาแบบส่วนบุคคล เราอาจแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมแบบส่วนบุคคล รวมถึงการโฆษณาที่อิงตามข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น ประวัติการซื้อ ประวัติการเรียกดูเว็บไซต์ และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับโฆษณาส่วนบุคคลและคัดค้านการจัดทำโปรไฟล์รวมถึงการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้ตลอดเวลา ในการทำเช่นนั้น คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวเลือกดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ภายในการตั้งค่าโทรศัพท์ (การตั้งค่า - การตั้งค่าเพิ่มเติม - ความเป็นส่วนตัว - บริการโฆษณา) หรือติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com โปรดดู “สิทธิ์ของคุณ” ที่ด้านล่างด้วย

• อนุญาตให้คุณโพสต์ความคิดเห็นในกระดานสนทนาสาธารณะ

• จุดประสงค์ภายใน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และการพัฒนาข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ของเครื่องหรือการฝึกอัลกอริทึมแบบจำลองจะดำเนินการหลังจากกระบวนการปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

• การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของคุณให้เหมาะสมที่สุด เช่น การวิเคราะห์การใช้หน่วยความจำหรือการใช้งาน CPU ของแอปพลิเคชันของคุณ

• จัดเก็บและบำรุงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสำหรับการดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น สถิติทางธุรกิจ) หรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

• ส่งมอบบริการภายในเครื่อง ที่ไม่ต้องการการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น การใช้บริการ Notes บนอุปกรณ์ของคุณ

• วัตถุประสงค์อื่นโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล):

• เปิดใช้งานและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Xiaomi ที่คุณซื้อมาเพื่อคุณ

• การสร้างและรักษาบัญชี Mi ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเมื่อคุณสร้างบัญชี Mi บนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านอุปกรณ์มือถือของเราจะใช้ในการสร้างบัญชี Mi ส่วนบุคคลและหน้าโปรไฟล์ให้คุณ

• การประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ใช้สำหรับการประมวลผลคำสั่งซื้อและบริการหลังการขายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าและการส่งมอบสินค้าใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้หมายเลขคำสั่งซื้อยังถูกใช้เพื่อตรวจสอบยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อกับพันธมิตรที่ดำเนินการจัดส่ง ตลอดจนบันทึกการส่งมอบพัสดุ ข้อมูลผู้รับรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์จะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการจัดส่งสินค้า เราใช้ที่อยู่อีเมลในการส่งข้อมูลหมายเลขสถานะการติดตามพัสดุให้แก่คุณ รายการสินค้าที่คุณซื้อจะใช้สำหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้และช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบว่ามีสินค้าใดอยู่ในพัสดุ

• เข้าร่วมในกระดานสนทนา MIUI ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฟอรั่ม MIUI หรือแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต Xiaomi อื่นอาจถูกนำมาใช้เพื่อแสดงหน้าโปรไฟล์ การโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่น และการเข้าร่วมกระดานสนทนา

• ส่งมอบบริการ Xiaomi Cloud และบริการ MIUI อื่น ข้อมูลต่อไปนี้: (ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือซิมการ์ด รวมถึงหมายเลข GAID, หมายเลข IMEI, หมายเลข IMSI, หมายเลขโทรศัพท์, รหัสอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ ที่อยู่ MAC ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลระบบและประสิทธิภาพและข้อมูลตำแหน่งรวมถึงรหัสประเทศของโทรศัพท์มือถือ รหัสเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ รหัสพื้นที่และข้อมูลประจำตัวของเสาสัญญาณโทรศัพท์) ใช้เพื่อเปิดใช้งานบริการ MIUI เช่น Xiaomi Cloud การซิงค์ประวัติการโทร การซิงค์ SMS ค้นหาอุปกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้และการเปิดใช้งานบริการ

• การวิเคราะห์ความล้มเหลวในการเปิดใช้งาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งถูกใช้เพื่อเข้าถึงความล้มเหลวในการเปิดใช้งานซิมการ์ด (เช่น เกตเวย์บริการข้อความสั้น (SMS) และความล้มเหลวของเครือข่าย) เพื่อระบุผู้ให้บริการเครือข่ายของบริการ และแจ้งให้ผู้ให้บริการเครือข่ายทราบถึงความล้มเหลวนั้น

• ส่งมอบบริการ MIUI อื่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบริการ MIUI จะใช้เพื่อดำเนินงานของบริการนั้น ในขณะเดียวกันก็ทำการปรับบริการให้เหมาะสมที่สุด เช่น ดาวน์โหลด อัปเดต ลงทะเบียน ดำเนินการ หรือปรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการ MIUI ให้มีประะสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยร้านค้าธีมอาจให้บริการแนะนำธีมส่วนบุคคลตามประวัติการดาวน์โหลดและการเรียกดูของคุณ

• ค้นหาอุปกรณ์ของคุณ หากโทรศัพท์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย ฟีเจอร์ ค้นหาอุปกรณ์ ของ Xiaomi สามารถช่วยคุณค้นหาและทำให้โทรศัพท์ของคุณปลอดภัยได้ คุณสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณบนแผนที่โดยใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับจากโทรศัพท์ของคุณ ปัดโทรศัพท์ หรือล็อกโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณค้นหาโทรศัพท์ของคุณอย่างแข็งขัน ข้อมูลตำแหน่งจะถูกบันทึกจากอุปกรณ์มือถือของคุณ ในบางสถานการณ์ข้อมูลนี้ได้มาจากเสาสัญญาณโทรศัพท์หรือฮอตสปอต Wi-Fi คุณสามารถเปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้ได้ตลอดเวลาภายในการตั้งค่าโทรศัพท์ (การตั้งค่า - บัญชี Mi - Xiaomi Cloud - ค้นหาอุปกรณ์)

• บันทึกข้อมูลตำแหน่งในรูปภาพ คุณสามารถบันทึกข้อมูลตำแหน่งของคุณในขณะที่ถ่ายภาพ ข้อมูลนี้จะปรากฏในโฟลเดอร์รูปภาพของคุณ และตำแหน่งจะถูกบันทึกไว้ในข้อมูลคุณสมบัติของภาพถ่ายของคุณ หากคุณไม่ต้องการบันทึกตำแหน่งขณะถ่ายภาพ คุณสามารถปิดการทำงานนี้ได้ตลอดเวลาภายในการตั้งค่ากล้องของอุปกรณ์

• ส่งมอบบริการฟังก์ชันการส่งข้อความ (เช่น Mi Talk, ข้อความ​ Mi) หากคุณดาวน์โหลดและใช้ Mi Talk เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดย Mi Talk เพื่อเปิดใช้งานบริการนี้และระบุผู้ใช้และผู้รับข้อความ นอกจากนี้ประวัติการแชทจะถูกเก็บไว้เพื่อความสะดวกในการโหลดประวัติการแชทใหม่อีกครั้งหลังจากที่ผู้ใช้ติดตั้งแอปใหม่ หรือซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ เราอาจใช้ข้อมูล (หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งและผู้รับ และรหัสผู้ใช้ ข้อความ​ Mi) เพื่อเปิดใช้บริการ ข้อความ​ Mi และเปิดใช้บริการสำหรับฟังก์ชัน รวมถึงการกำหนดเส้นทางของข้อความ

• ส่งมอบบริการแบบอิงตามตำแหน่ง ในระหว่างการใช้บริการ MIUI เราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามและคู่ค้าทางธุรกิจอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หัวข้อ “วิธีที่เราแบ่งปัน โอนย้าย และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ” ด้านล่าง) เพื่อให้บริการคุณในรูปแบบที่ถูกต้องและให้รายละเอียดที่แม่นยำเกี่ยวกับสถานที่นั้นเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ เช่น รายละเอียดสภาพอากาศ การเข้าถึงตำแหน่ง (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Android) คุณสามารถปิดบริการระบุตำแหน่งได้ในการตั้งค่าหรือปิดการใช้บริการระบุตำแหน่งของแอปได้ตลอดเวลา

• ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ ฟีเจอร์บางรายการผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ เช่น โปรแกรมประสบการณ์ผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ Xiaomi วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ MIUI ของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้เช่น การส่งรายงานเหตุขัดข้อง

• ช่วยให้คุณสามารถใช้ศูนย์ความปลอดภัยได้ ข้อมูลที่รวบรวมอาจถูกใช้เพื่อการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการบำรุงรักษาระบบในแอปความปลอดภัย เช่น สแกนความปลอดภัย ประหยัดแบตเตอรี่ รายการบล็อก ตัวทำความสะอาด ฯลฯ ฟังก์ชันเหล่านี้บางส่วนดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามและ / หรือคู่ค้าทางธุรกิจ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หัวข้อ “วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ด้านล่าง) ข้อมูล (ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายการคำจำกัดความของไวรัส) ใช้สำหรับฟังก์ชันการสแกนเพื่อความปลอดภัย

• ส่งมอบบริการแจ้งเตือนแบบพุช รหัสบัญชี Mi และหมายเลข GAID/IMEI จะถูกใช้เพื่อให้บริการแจ้งข่าวสารของ Xiaomi เพื่อประเมินประสิทธิภาพการโฆษณาและส่งการแจ้งเตือนจาก MIUI เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขายและการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ภายใต้การมอบหมายความรับผิดชอบแก่บุคคลที่สามที่ผ่านการคัดเลือก (บุคคลที่ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู “วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ด้านล่าง) บริการแจ้งข่าวสารของ Xiaomi อาจประเมินประสิทธิภาพการโฆษณาหรือส่งการแจ้งเตือนโดยใช้รหัสบัญชี Mi และหมายเลข IMEI จาก MIUI เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการส่งข้อความแบบพุชถึงคุณ (ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความภายในบริการของเรา ทางอีเมล หรือโดยวิธีการอื่น) ที่เสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเราและ / หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่เราเลือก คุณสามารถเลือกยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดจากเราและบุคคลที่สามได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนการกำหนดคุณลักษณะของคุณภายใต้การตั้งค่าอุปกรณ์ หรือจัดการการตั้งค่าของคุณผ่านแอป / เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ใช้บริการแจ้งข่าวสารของ Xiaomi โปรดดูที่หัวข้อ “สิทธิ์ของคุณ” ด้านล่างด้วย

• ยืนยันตัวตนของผู้ใช้ Xiaomi ใช้ค่า ECV เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้และหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

• เก็บรวบรวมคำติชมของผู้ใช้ คำติชมที่คุณเลือกมอบให้เราจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ Xiaomi ปรับปรุงบริการของเรา เพื่อติดตามคำติชมที่คุณเลือกมอบให้แก่เรา Xiaomi อาจติดต่อกับคุณโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้และเก็บบันทึกการติดต่อนี้ไว้เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงบริการ

• ส่งประกาศ บางครั้งเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งประกาศที่สำคัญ เช่น ประกาศเกี่ยวกับการซื้อและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อการโต้ตอบของคุณกับ Xiaomi เราจึงไม่แนะนำให้คุณปฏิเสธที่จะรับข้อมูลดังกล่าว

• ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากคุณเข้าร่วมการชิงโชค การประกวด หรือการส่งเสริมการขายที่คล้ายกันผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของ Xiaomi เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อส่งมอบรางวัลเหล่านี้ให้แก่คุณ

• ดำเนินการวิเคราะห์อุปกรณ์เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น Xiaomi จะทำการวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ต่อไป

เราอาจผสานรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น (รวมถึงข้อมูลในบริการหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ททีวี และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ) เพื่อส่งมอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา และโฆษณาของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้รายละเอียดบัญชี Mi ของคุณในบริการทั้งหมดที่คุณใช้ซึ่งจำเป็นต้องมีบัญชี Mi นอกจากนี้ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและปรับปรุงบริการของเรา ในขณะเดียวกับที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือด้วยความยินยอมของคุณ เราอาจจัดเรียงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกันจากคุณหรือเกี่ยวข้องกับคุณเพื่อจัดทำฉลากกำกับข้อมูล เพื่อให้คำแนะนำ เนื้อหาที่กำหนดเอง และฟีเจอร์ส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น การใช้ประวัติการค้นหาของคุณในเบราว์เซอร์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสนใจใน Mi.com และด้วยเหตุผลสำหรับการผสานรวมข้อมูลข้างต้นและข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะจัดหากลไกการควบคุมเฉพาะสำหรับการผสานรวมข้อมูลดังกล่าวให้คุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดทางตรงจากเรา และระบบช่วยตัดสินใจอัตโนมัติ ฯลฯ ในการใช้สิทธิ์เหล่านี้คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ privacy@xiaomi.com หรืออ้างอิงถึงกลไกการควบคุมที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่หัวข้อ “สิทธิ์ของคุณ” ด้านล่างด้วย

2 คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

Xiaomi และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้งานเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ แท็ก และสคริปต์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หัวข้อ “วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ด้านล่าง) เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้รอบเว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้โดยรวมของเรา เราอาจได้รับรายงานตามการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จากบริษัทเหล่านี้เป็นรายบุคคลตลอดจนเป็นแบบสรุปรวม เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ดียิ่งขึ้น ช่วยบอกเราว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ผู้คนเคยเข้าชม ตลอดจนสนับสนุนและวัดผลประสิทธิภาพของโฆษณาและการค้นหาเว็บ เราปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในฐานะที่เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นสำหรับที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หรือตัวระบุที่คล้ายกันถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่น

• ไฟล์บันทึก: ตามที่เป็นจริงสำหรับเว็บไซด์ส่วนใหญ่ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึก ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าการอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลการคลิก เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่รวบรวมกับข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติ

• การโฆษณา: เราเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หัวข้อ “วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ด้านล่าง) เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อจัดการโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจของเราอาจใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้บริการโฆษณาตามกิจกรรมการค้นหาและความสนใจของคุณ เราจะขอรับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าโดยชัดแจ้งและมีการยืนยันอย่างชัดเจนก่อนที่จะให้บริการโฆษณาแก่คุณ หากคุณไม่ประสงค์ให้เรานำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาตามความสนใจของคุณ คุณสามารถยกเลิกได้โดยคลิกที่นี่ http://preferences-mgr.truste.com.

• การวิเคราะห์ข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่: ภายในแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บางรายการของเรา เราใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือของเราบนโทรศัพท์ของคุณได้ดีขึ้น ซอฟต์แวร์นี้อาจบันทึกข้อมูลอย่างเช่น ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน การใช้งานโดยรวม ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ และส่วนที่เกิดเหตุขัดข้องภายในแอปพลิเคชัน เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่เราจัดเก็บภายในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณส่งมาภายในแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

• พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง – HTML5/Flash: เราใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง (Local Storage Objects หรือ LSO) เช่น HTML5 หรือ Flash เพื่อจัดเก็บเนื้อหาและการกำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ บุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรกับเราในการส่งมอบฟีเจอร์บางอย่างในเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณยังใช้คุกกี้ HTML5 หรือ Flash เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย เบราว์เซอร์ต่าง ๆ อาจมีเครื่องมือการจัดการของตนเองเพื่อลบ LSO ประเภท HTML5 เพื่อจัดการคุกกี้ Flash โปรดคลิกที่นี่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1 การแบ่งปัน

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม บางครั้งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม (ดังอธิบายด้านล่าง) เพื่อส่งมอบหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการตามความต้องการของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้เราแบ่งปันข้อมูลนี้อีกต่อไป โปรดติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com

3.1.1 การแบ่งปันที่คุณเลือกหรือร้องขออย่างแข็งขัน

ด้วยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณหรือตามคำขอของคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของความยินยอม / คำขอของคุณกับบุคคลที่สามที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้บัญชี Mi เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอปของบุคคลที่สาม

3.1.2 การแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มของเรา

เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จและเพื่อให้คุณได้รับฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราวให้กับบริษัทในเครือ Xiaomi อื่น ๆ

3.1.3 การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทระบบนิเวศของกลุ่มของเรา

Xiaomi ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมตัวกันเป็น ระบบนิเวศ Mi กลุ่มบริษัท ระบบนิเวศ Mi ที่ Xiaomi เป็นผู้ลงทุนและช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนา เป็นหน่วยงานอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง Xiaomi อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กลุ่มบริษัท ระบบนิเวศ Mi ทราบเพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าตื่นเต้น (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) จากกลุ่มบริษัท ระบบนิเวศ Mi ให้แก่คุณ ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้บางส่วนจะยังอยู่ภายใต้แบรนด์ Xiaomi ในขณะที่บางผลิตภัณฑ์อาจใช้แบรนด์ของตนเอง กลุ่มบริษัท ระบบนิเวศ Mi อาจแบ่งปันข้อมูลกับ Xiaomi เป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้แบรนด์ Xiaomi เพื่อส่งมอบบริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ นำมาซึ่งฟังก์ชันและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่า Xiaomi จะใช้มาตรการการจัดการและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจถึง ความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1.4 การแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีที่จำเป็น

ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าของเรา ศูนย์ข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาด และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ Xiaomi หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งประการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เรารับประกันว่าการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบบริการแก่คุณนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย จำเป็น เฉพาะเจาะจง และชัดแจ้ง Xiaomi จะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างรอบคอบและมีสัญญาเพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ภายในเขตอำนาจของคุณ ซึ่งบางครั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจมีผู้ประมวลผลย่อยด้วย

เพื่อส่งมอบบริการการวัดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์และบริการธุรกิจอื่น ๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูล (ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) กับบุคคลที่สาม (เช่น ผู้โฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา) ในรูปแบบข้อมูลสรุป เราใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อช่วยเหลือผู้โฆษณาและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นของเราในการประเมินประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการโฆษณาและบริการของพวกเขา และทำความเข้าใจกับประเภทของผู้ที่ใช้บริการของพวกเขา และวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับเว็บไซต์ แอป และบริการของพวกเขา เราอาจแบ่งปันแนวโน้มการใช้งานทั่วไปสำหรับบริการของเรากับพวกเขาด้วย เช่น จำนวนลูกค้าในกลุ่มบุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมบางอย่าง

3.1.5 การแบ่งปันอื่น ๆ

Xiaomi อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องและ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐบาล หากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่นใดที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเราหรือปกป้องธุรกิจ สิทธิ ทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อปกป้องผู้ใช้ หรือหากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (การตรวจจับ การป้องกันและแก้ไขการฉ้อโกง การใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ) เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (ในบางสถานการณ์ Xiaomi อาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากความยินยอมจากคุณได้ หากการดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลเท่านั้น) ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐบาล การสื่อสารกับพันธมิตรบุคคลที่สามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบัญชีคุณเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การละเมิด และพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

• นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความหรือที่ปรึกษาอื่นในลักษณะเดียวกับข้างต้นของเราเมื่อเราขอให้พวกเขาให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ; และ

• นักลงทุนและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกรณีของการขายจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นหรือการทำธุรกรรมของบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการใน Xiaomi Group; และ

• บุคคลที่สามอื่นใดก็ตามหากได้รับอนุญาตจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะอย่าง

3.2 การถ่ายโอน

Xiaomi จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณด้วยประเด็นใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

• เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง;

• หาก Xiaomi มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบรวม การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการเป็นเจ้าของ การใช้ และการเลือกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณอาจเป็นเจ้าของทางอีเมลและ / หรือโพสต์ประกาศที่โดดเด่นบนเว็บไซต์ของเรา

3.3 การเปิดเผยต่อสาธารณะ

นอกเหนือจากการเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือรหัสบัญชี Mi หรือชื่อผู้ใช้ของผู้ชนะเมื่อเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะในรูปแบบที่ไม่ระบุนามแล้ว Xiaomi จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

• เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง;

• การเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือเหตุผลที่เหมาะสม: รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

4 วิธีที่เราจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 การคุ้มครองความปลอดภัยของ Xiaomi

เราทุ่มเทที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผยข้อมูลหรือความเสี่ยงแบบอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้กำหนดขั้นตอนทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เรารวบรวมจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและบนเว็บไซต์ Xiaomi เราจะทำให้แน่ใจว่าเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าถึงบัญชี Mi ของคุณ คุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนของเราเพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น เมื่อคุณส่งหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Xiaomi ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีการเข้ารหัสโดยใช้ Secure Sockets Layer (“SSL”) และอัลกอริธึมอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องในสถานที่ควบคุม เราจำแนกประเภทข้อมูลของคุณโดยยึดตามความสำคัญและความละเอียดอ่อน และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีระดับการรักษาความปลอดภัยตามที่กำหนด เรามีระบบควบคุมการเข้าถึงพิเศษสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และเราทบทวนการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เรายังตรวจสอบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ได้มีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่โดยการกำหนดข้อจำกัดทางสัญญาที่เหมาะสม และดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลตามความจำเป็น นอกจากนี้ พนักงานของเราและของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับการรักษาความลับ

เราจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและการทดสอบด้านความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงานถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ปฏิบัติได้และถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามเมื่อคุณส่งหรือรับผ่านอินเทอร์เน็ตได้

เราจัดการการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงเมื่อมีความจำเป็นจะต้องแจ้งปัญหาการละเมิดต่อหน่วยงานกำกับควบคุมการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 สิ่งที่คุณสามารถทำได้

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับ Xiaomi ที่ไม่ซ้ำกันได้ ซึ่งคุณจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลบัญชีของคุณให้กับใคร (เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณอย่างเหมาะสม) ในกรณีที่รหัสผ่านของเว็บไซต์อื่นมีการรั่วไหล ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีคุณที่ Xiaomi เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้โปรดอย่าเปิดเผยรหัสยืนยันตัวตนที่คุณได้รับกับใครก็ตาม (รวมถึงบุคคลที่อ้างว่าเป็นฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi) เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บัญชี Mi บนเว็บไซต์ Xiaomi โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือบนอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะ คุณควรออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานดังกล่าว

Xiaomi ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม คุณยังต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่น หรือหากมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด ความช่วยเหลือของคุณจะช่วยให้เราสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

4.3 การเข้าถึงฟีเจอร์อื่นบนอุปกรณ์ของคุณ

แอปพลิเคชันของเราอาจเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างในอุปกรณ์ของคุณ เช่น การเปิดใช้งานอีเมลเพื่อใช้ข้อมูลผู้ติดต่อ พื้นที่เก็บ SMS และสถานะเครือข่าย Wi-Fi ฯลฯ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้แอปพลิเคชันทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ และเพื่อช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันได้ คุณสามารถเพิกถอนการอนุญาตของคุณเมื่อใดก็ได้โดยปิดการอนุญาตบนอุปกรณ์หรือติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com

4.4 นโยบายการเก็บรักษา

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากที่มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะหรือตามที่กฎหมายกำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษาโดยละเอียดระบุไว้ในบริการเฉพาะหรือหน้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เราจะยุติการเก็บรักษาและลบ หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ หรือหลังจากที่เรายืนยันคำขอให้ลบข้อมูล หรือหลังจากที่เรายุติการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลนี้คือ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ Xiaomi จะยังคงเก็บข้อมูลประเภทนี้ไว้ยาวนานกว่าระยะเวลาเก็บรักษามาตรฐานตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำร้องขอของคุณ แม้ว่าการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการรวบรวมก็ตาม

5 สิทธิ์ของคุณ

การควบคุมข้อมูการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5.1 การตั้งค่าการควบคุม

Xiaomi ตระหนักว่าข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงให้ตัวอย่างแสดงวิธีการที่ Xiaomi ทำให้คุณสามารถจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ:

• สลับเปิด/ปิดโปรแกรมประสบการณ์ผู้ใช้และฟังก์ชันการเข้าถึงตำแหน่ง;

• เข้าสู่ระบบและออกจากระบบของบัญชี Mi;

• สลับเปิด/ปิดฟังก์ชันการซิงค์ Xiaomi Cloud; และ

• ลบข้อมูลใดก็ตามที่เก็บไว้ใน Xiaomi คลาวด์ ผ่านทาง i.mi.com;

• สลับเปิด/ปิดบริการและฟังก์ชันการทำงานที่จัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานะการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณในแอปความปลอดภัยของ MIUI ได้เช่นกัน

หากก่อนหน้านี้คุณเคยยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาโดยการเขียนหรือส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@xiaomi.com

5.2 สิทธิ์ของคุณต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า คำขอ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้

คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชี Mi ของคุณได้ที่ http://account.mi.com หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณบนอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเขียนถึงเราหรือติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง อีเมล: privacy@xiaomi.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดให้คำขอของคุณเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้และเงื่อนไขต่อไปนี้:

(1) ด้วยการเข้าถึงคำขอเฉพาะของ Xiaomi และเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คำขอของคุณควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร (เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นยอมรับการร้องขอด้วยวาจาอย่างชัดเจน);

(2) ให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเปิดใช้งาน Xiaomi เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและทำให้มั่นใจว่าผู้สมัครเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่ร้องขอ

เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอเพื่อยืนยันว่าคำขอของคุณสามารถดำเนินการได้ เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณภายในกรอบเวลาใดก็ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ของคุณ

โดยละเอียด:

• คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ นี่คือเหตุผลที่เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับคุณ

• ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมและประมวลผลให้แก่คุณตามคำขอของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคำขอเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมตามค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมายที่บังคับใช้

• หากข้อมูลใดก็ตามที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

• ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ร้องขอการลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกในกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่น่าสนใจสำหรับเราที่จะใช้งานต่อไป เราจะพิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับคำร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ และดำเนินการตามสมควรรวมถึงมาตรการทางเทคนิค หากมีการรักษาสิทธิ์ เราอาจไม่สามารถนำข้อมูลออกจากระบบสำรองข้อมูลได้ทันทีเนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย หากเป็นกรณีนี้เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและแยกออกจากการประมวลผลที่เกิดขึ้นในอนาคตจนกว่าการสำรองข้อมูลจะสามารถล้างข้อมูลหรือไม่เปิดเผยตัวตนได้

• คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลบางประเภท รวมถึงการประมวลผลสำหรับการตลาดทางตรง (รวมถึง เมื่อใช้ทำโปรไฟล์) และภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล (รวมถึง การทำโปรไฟล์) เป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่ง:

• คุณมีสิทธิที่จะจำกัดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพิจารณาเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอการจำกัดของคุณ หากเหตุผลนั้นสอดคล้องกับ GDPR เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมใน GDPR เท่านั้นและแจ้งให้คุณทราบก่อนมีการยกเลิกการจำกัดการประมวลผล

• คุณมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การการตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลแบบอัตโนมัติ รวมถึงการทำโปรไฟล์ ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในทำนองเดียวกัน

• คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ซึ่งใช้กันทั่วไปและส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น

เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเพื่อดำเนินการตามคำขอที่ไม่มีความหมาย/พันกันยุ่ง คำขอที่สร้างความเสียหายต่อสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น คำขอที่ไม่สมจริงอย่างยิ่ง คำขอที่ต้องใช้งานด้านเทคนิคที่ไม่เหมาะสม และคำขอที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ข้อมูลที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลที่ให้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นความลับ หากเราเชื่อว่าคำร้องขอเพื่อขอลบหรือเข้าถึงข้อมูลในบางลักษณะอาจส่งผลให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น คำร้องขอดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธ

5.3 การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณที่เคยให้เราไว้ก่อนหน้านี้โดยการส่งคำร้องขอ รวมถึงการรวบรวม การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในความครอบครองหรือการควบคุมของเรา คุณสามารถไปที่ศูนย์การจัดการบัญชี Mi ได้ที่ https://account.xiaomi.com/pass/del หรือส่งอีเมลไปที่ privacy@xiaomi.com โดยขึ้นอยู่กับบริการเฉพาะที่คุณกำลังใช้งาน เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาอันสมเหตุสมผลตั้งแต่มีการร้องขอ และหลังจากนั้นเราจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำร้องขอของคุณ

โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถรับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเพิกถอนคำยินยอมของคุณ การเพิกถอนความยินยอมหรือการอนุญาตของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการประมวลผลของเราที่ดำเนินการบนพื้นฐานของความยินยอมจนกว่าจะถึงจุดการเพิกถอน

5.4 การยกเลิกบริการหรือบัญชี

หากคุณต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะอย่าง คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ privacy@xiaomi.com เพื่อออกจากบริการได้

หากคุณต้องการยกเลิกบัญชี Mi โปรดทราบว่าการยกเลิกจะทำให้คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi ได้อย่างเต็มรูปแบบ การยกเลิกอาจถูกขัดขวางหรือล่าช้าในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หากยังคงมีจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่ในบัญชีของคุณ เช่น บริการสมาชิกสำหรับ Mi Music ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ธีมที่ชำระเงินแล้วใน ร้านค้าธีม หรือสินเชื่อที่ค้างชำระใน Mi Finance ของคุณ เป็นต้น ดังนั้นเราไม่สามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ทันที

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Xiaomi ผ่านบัญชีบุคคลที่สาม คุณต้องยื่นเรื่องเพื่อยกเลิกบัญชีจากบุคคลที่สาม

6 วิธีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั่วโลก

Xiaomi ประมวลผลและสำรองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงานและการควบคุมระดับโลก ปัจจุบัน Xiaomi มีศูนย์ข้อมูลในประเทศจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี รัสเซีย และสิงคโปร์ ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ และข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ เขตอำนาจศาลที่ศูนย์บริการระดับโลกเหล่านี้ตั้งอยู่อาจหรือไม่อาจปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับในเขตอำนาจศาลของคุณ ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกันและเราอาจถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสถานที่ตั้งในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นของเราที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและสร้างจากการดำเนินงานภายในอาณาเขตของจีนแผ่นดินใหญ่จะถูกเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ยกเว้นการส่งข้อมูลข้ามพรมแดนตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและสร้างขึ้นจากการดำเนินงานของเราภายในประเทศรัสเซียจะได้รับการประมวลผลและเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย ยกเว้นการส่งข้อมูลข้ามพรมแดนที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายรัสเซีย

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและสร้างขึ้นจากการดำเนินงานในประเทศอินเดียจะถูกเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย

หากเราต้องการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกเขตอำนาจศาลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือของเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้อง เรามั่นใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในท้องถิ่นโดยการใช้มาตรการคุ้มครองที่มีรูปแบบเดียวกันตลอด คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เรามีอยู่ได้โดยติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com

หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA), Xiaomi Technology Netherlands B.V. จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและ Xiaomi Singapore Pte Ltd จะเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถค้นหารายละเอียดการติดต่อได้ในส่วน "ติดต่อเรา"

หาก Xiaomi แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต้นกำเนิดมาจากคุณที่อยู่ใน EEA ให้กับ Xiaomi Group หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามภายนอก EEA เราจะดำเนินการตามข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือมาตรการคุ้มครองอื่นที่มีอยู่ใน GDPR

7 การคุ้มครองผู้เยาว์

เราถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการควบคุมดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเด็ก อย่างไรก็ตาม เราไม่เสนอบริการกับเด็กโดยตรงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณเชื่อว่าผู้เยาว์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Xiaomi โปรดติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com เพื่อให้แน่ใจว่ามีการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกและผู้เยาว์ได้ยกเลิกการสมัครใช้บริการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องของ Xiaomi

8 ฉันต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามหรือไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ผลกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Xiaomi อาจรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ บริการของบุคคลที่สามบริการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้วยเสียง การประมวลผลของกล้อง การเล่นวิดีโอ การทำความสะอาดระบบและบริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การเล่นเกม สถิติ การโต้ตอบสื่อสังคม การประมวลผลการชำระเงิน การนำทางบนแผนที่ การแชร์ การแจ้งเตือนแบบพุช การกรองข้อมูล วิธีการป้อนข้อมูล ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Xiaomi ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการบางส่วนจะอยู่ในรูปแบบของลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและบางส่วนสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบของ SDK, APIs และอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณสละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเช่นเดียวกับที่คุณอ่านของเรา เราไม่ขอรับผิดชอบและไม่สามารถควบคุมวิธีที่บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขารวบรวมจากคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมาจากบริการของเรา

รายการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่อาจนำไปใช้เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงที่ระบุไว้ข้างต้น

• เมื่อคุณใช้บริการจากผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามเพื่อทำการสรุปและชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ระหว่างดำเนินการชำระเงินจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

• เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์สแกนความปลอดภัยในแอปความปลอดภัย MIUI หนึ่งในรายการต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก:

• นโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลของ Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• ข้อตกลงใบอนุญาตของ AVL SDK สำหรับมือถือ: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Tencent: https://privacy.qq.com

• เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ตัวทำความสะอาดในแอปความปลอดภัย MIUI หนึ่งในรายการต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก:

• นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Tencent: https://privacy.qq.com

• เมื่อคุณใช้บริการโฆษณาในแอปพลิเคชันเฉพาะเจาะจงหลายรายการใน MIUI หนึ่งในรายการต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกบริการของคุณ:

• นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google: https://policies.google.com/privacy

• นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• เมื่อคุณใช้วิธีการป้อนข้อมูลของ Google นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะมีผลบังคับใช้: https://policies.google.com/privacy

9 วิธีปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้ทันสมัย

เราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยี และเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ทันสมัย หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ลงทะเบียนของคุณ เช่น อีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในบัญชีของคุณ) หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ Xiaomi หรือแจ้งให้คุณทราบผ่านอุปกรณ์มือถือเพื่อให้คุณตระหนักถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้งานข้อมูลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีผลตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดในประกาศหรือเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจทบทวนหน้านี้เป็นประจำ เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือและ/หรืออุปกรณ์อื่นต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงใหม่แล้ว เราจะขอความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณ หรือเมื่อเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่

10 อื่น ๆ

10.1 การลงชื่อเข้าใช้ด้วยการตรวจสอบตัวตนเพียงครั้งเดียว

คุณอาจสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้โดยใช้การเข้าสู่ระบบที่หลากหลายซึ่งให้บริการ OAuth ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณ บริการเหล่านี้จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบุตัวตนของคุณ และให้ตัวเลือกแก่คุณในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ) กับเรา และเพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ บริการ OAuth ช่วยให้คุณสามารถเลือกว่าจะโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์นี้ไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นภายในเครือข่ายของคุณหรือไม่

11 ติดต่อเรา

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือคำถามใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Xiaomi ดำเนินการ โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างโดยอ้างอิงถึง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เมื่อเราได้รับคำถามสำหรับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคำขอเข้าถึง/ดาวน์โหลด เรามีทีมงานมืออาชีพในการแก้ปัญหาให้คุณ หากคำถามของคุณเกี่ยวข้องกับปัญหาที่สำคัญมาก เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ หากคุณยังรู้สึกไม่พอใจในคำตอบที่คุณได้รับ คุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณได้ หากคุณปรึกษาเรา เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางร้องเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของคุณ

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

สำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

ขอบคุณสำหรับการสละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา!