Chính Sách về Quyền Riêng Tư của Xiaomi

Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi đã được cập nhật vào ngày 4 tháng 9 năm 2019.

Xin dành ra một chút thời gian để tự tìm hiểu về các cách thức thực hiện quyền riêng tư của chúng tôi và cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào.

Giới thiệu về chúng tôi

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., và các công ty liên kết trong Tập đoàn Xiaomi (sau đây gọi là “Xiaomi”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) rất coi trọng quyền riêng tư của quý vị. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này được thiết kế phù hợp với nhu cầu của quý vị, và điều quan trọng là quý vị hiểu đầy đủ về cách thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi, trong khi đảm bảo rằng sau cùng, quý vị nắm quyền kiểm soát bất cứ thông tin cá nhân nào đã được cung cấp cho Xiaomi.

Giới Thiệu Chính Sách về Quyền Riêng Tư này

Ngoại trừ các sản phẩm cụ thể của Xiaomi đưa ra chính sách về quyền riêng tư riêng, Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho toàn bộ các thiết bị, trang web và ứng dụng của Xiaomi có tham chiếu hay liên kết tới Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này giải thích cách thức Xiaomi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập từ quý vị, khi quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên trang web (https://www.mi.com, https://en.miui.com, https://account.xiaomi.com), và các ứng dụng mà chúng tôi cung cấp trên các thiết bị di động của chúng tôi. Nếu một sản phẩm của Xiaomi quy định chính sách về quyền riêng tư riêng thì chính sách về quyền riêng tư riêng đó sẽ được ưu tiên áp dụng, trong khi những phần không được quy định sẽ tuân theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Ngoài ra, cách thức mà các sản phẩm và dịch vụ cụ thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của quý vị cũng có thể thay đổi tùy theo mẫu sản phẩm, phiên bản dịch vụ hoặc khu vực. Chúng tôi đề nghị quý vị tham khảo chính sách về quyền riêng tư riêng đó để biết chi tiết.

Trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, “thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin có thể được sử dụng để trực tiếp hoặc gián tiếp xác định danh tính một cá nhân, hoặc là chỉ từ thông tin đó hoặc từ thông tin đó kết hợp với thông tin khác mà Xiaomi có thể tiếp cận về cá nhân đó, trừ khi luật pháp tại khu vực của quý vị có quy định cụ thể khác. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo chính sách về quyền riêng tư.

Cách thức chúng tôi trợ giúp quý vị

Sau cùng, điều mà chúng tôi muốn là mọi sự đều tốt đẹp cho tất cả những người dùng của chúng tôi. Nếu quý vị có bất cứ lo ngại nào về cách thức xử lý dữ liệu của chúng tôi như đã được tóm lược trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, xin liên lạc tại địa chỉ privacy@xiaomi.com để trình bày các quan tâm cụ thể của quý vị. Chúng tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe ý kiến của quý vị. Nếu quý vị có quan ngại nào về sự riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu còn vướng mắc mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, xin liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba ở Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại địa chỉ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

1 Chúng tôi thu thập những thông tin nào và chúng tôi sử dụng chúng như thế nào?

1.1 Chúng tôi thu thập những thông tin nào

Để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho quý vị, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp các dịch vụ đó cho quý vị. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho mục đích được quy định cụ thể, rõ ràng và hợp pháp, và thông tin này sẽ không được xử lý theo cách thức không phù hợp với những mục đích như vậy. Quý vị có quyền lựa chọn có cung cấp thông tin mà chúng tôi đã yêu cầu hay không, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nếu quý vị không cung cấp thông tin cá nhân, có khả năng chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay trả lời truy vấn của quý vị.

Tùy theo dịch vụ mà quý vị lựa chọn, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:

1.1.1 Thông tin do quý vị cung cấp cho chúng tôi:

Chúng tôi có thể thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào do quý vị cung cấp cho chúng tôi, cần thiết cho dịch vụ mà quý vị lựa chọn. Ví dụ, quý vị có thể cung cấp tên, số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, đơn đặt hàng, thông tin hóa đơn, số tài khoản, tên chủ tài khoản, số thẻ tín dụng và các thông tin khác của quý vị nếu quý vị sử dụng dịch vụ bán lẻ mi.com; quý vị có thể đồng bộ thông tin hoặc dữ liệu nếu quý vị sử dụng dịch vụ Xiaomi Cloud; quý vị có thể cho biết giới tính, thông tin liên quan tới bảo mật của quý vị và các thông tin khác nếu quý vị tạo tài khoản; quý vị có thể cho biết chức danh công việc hiện tại, trình độ học vấn và bất kỳ thông tin nào khác liên quan tới các hoạt động xã hội của quý vị một cách tự do nếu quý vị tham gia diễn đàn MIUI hoặc nền tảng khác của Xiaomi.

1.1.2 Thông tin chúng tôi thu thập khi quý vị sử dụng dịch vụ

• Thông tin liên quan tới thiết bị hoặc thẻ SIM. Ví dụ, số IMEI, số GAID, số IMSI, địa chỉ MAC, số sê-ri, phiên bản và loại MIUI, phiên bản ROM, phiên bản Android, Android ID, Space ID, nhà khai thác thẻ SIM và khu vực định vị của họ, thông tin về màn hình hiển thị, thông tin về bàn phím của thiết bị, chi tiết về nhà sản xuất thiết bị và tên mẫu sản phẩm, nhà khai thác mạng, loại kết nối, thông tin phần cứng và thông tin sử dụng cơ bản (như CPU, bộ nhớ, mức sử dụng pin, độ phân giải màn hình và nhiệt độ của thiết bị, mẫu ống kính camera).

• Thông tin cụ thể về quý vị có thể do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng những thông tin như ID quảng cáo của quý vị do nhà cung cấp bên thứ ba và đối tác kinh doanh.

• Thông tin liên quan tới việc sử dụng ứng dụng của quý vị, bao gồm thông tin cơ bản về ứng dụng, như danh sách ứng dụng, thông tin ID ứng dụng, phiên bản SDK, cài đặt cập nhật hệ thống, cài đặt hệ thống (khu vực, ngôn ngữ, múi giờ, kiểu chữ) và hồ sơ trạng thái ứng dụng (ví dụ: tải xuống, tài đặt, cập nhật, xóa).

• Thông tin được tạo ra khi quý vị sử dụng một dịch vụ, như huy hiệu, xếp hạng, thông tin đăng nhập và lịch sử duyệt web của quý vị trong dịch vụ Diễn đàn MIUI; tin nhắn của quý vị trong Diễn đàn MIUI (chỉ hiển thị cho bên gửi và bên nhận); nội dung gửi đến được tạo ra khi quý vị sử dụng dịch vụ Mi push; hành vi của quý vị (như bấm, duyệt web, v.v...) cho các dịch vụ quảng cáo.

• Thông tin về vị trí (chỉ dành cho các dịch vụ/chức năng cụ thể): các loại thông tin khác nhau về vị trí chính xác hoặc gần đúng của quý vị nếu quý vị sử dụng các dịch vụ liên quan tới vị trí (phần mềm điều hướng, phần mềm thời tiết và phần mềm có chức năng định vị). Ví dụ, vùng, mã quốc gia, mã thành phố, mã mạng di động, mã quốc gia di động, số nhận dạng điện thoại di động, thông tin về kinh độ và vĩ độ, thiết lập múi giờ, thiết lập ngôn ngữ. Quý vị có thể tắt thông tin về vị trí của mỗi ứng dụng bất cứ lúc nào trong mục cài đặt điện thoại (Settings - Permissions) (Cài đặt - Quyền truy cập).

• Thông tin đăng nhập: thông tin liên quan tới việc quý vị sử dụng các chức năng, ứng dụng và trang web nhất định. Ví dụ: cookie và các công nghệ nhận dạng ẩn danh khác, địa chỉ IP, thông tin yêu cầu mạng, lịch sử tin nhắn tạm thời, nhật ký hệ thống tiêu chuẩn, thông tin sự cố, thông tin đăng nhập được tạo ra do sử dụng dịch vụ (như thời gian đăng ký, thời gian truy cập, thời gian hoạt động, v.v..).

• Thông tin khác: Giá trị đặc trưng môi trường (Environmental characteristics value, ECV) (tức là giá trị được tạo ra từ ID Tài khoản Mi, ID thiết bị điện thoại, ID Wi-Fi đã kết nối và thông tin định vị).

1.1.3 Thông tin từ các nguồn bên thứ ba

Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về quý vị từ các nguồn bên thứ ba. Ví dụ,

• đối với một số dịch vụ có thể bao gồm tài khoản và các giao dịch tài chính, khi quý vị cho phép, chúng tôi có thể xác thực thông tin do quý vị cung cấp (như số điện thoại) thông qua các nguồn của bên thứ ba hợp pháp nhằm mục đích bảo mật và phòng chống gian lận;

• chúng tôi có thể nhận các dấu hiệu nhận dạng được chỉ định (như IMEI từ nhà quảng cáo) để cung cấp dịch vụ quảng cáo cho quý vị;

• chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định như ID tài khoản và biệt danh từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ: khi quý vị sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng nhập vào dịch vụ của Xiaomi);

• thông tin về quý vị mà người khác cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: địa chỉ giao hàng của quý vị mà người dùng khác có thể cung cấp cho chúng tôi khi họ mua sản phẩm cho quý vị qua dịch vụ mi.com).

1.1.4 Thông tin không thể xác định danh tính

Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại thông tin khác không liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với một cá nhân và có thể không được coi là thông tin cá nhân theo luật pháp hiện hành. Những thông tin như vậy có thể bao gồm dữ liệu thống kê được tạo khi quý vị sử dụng một dịch vụ cụ thể (ví dụ: thông tin không thể xác định danh tính liên quan đến thiết bị, các sự kiện sử dụng hàng ngày, sự kiện truy cập trang web, sự kiện thời gian truy cập trang web và sự kiện phiên truy cập); dữ liệu giám sát mạng (ví dụ: thời gian yêu cầu, số lượng yêu cầu hoặc yêu cầu lỗi, v.v.); sự kiện sự cố ứng dụng. Mục đích của việc thu thập dữ liệu này là để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị. Loại và lượng thông tin được thu thập tùy thuộc vào cách quý vị sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin như số nhận dạng thiết bị duy nhất, mẫu thiết bị, số phiên bản hệ thống và thông tin về các hoạt động của quý vị trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi tổng hợp các thông tin như vậy để cung cấp cho quý vị thông tin hữu ích hơn, hiểu được phần nào của trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà quý vị quan tâm nhất. Dữ liệu tổng hợp như vậy không phải là thông tin cá nhân vì không thể sử dụng chúng để xác định danh tính quý vị. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp thông tin không phải cá nhân với thông tin cá nhân, thông tin đó sẽ được coi là thông tin cá nhân.

1.2 Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập

Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân là để cung cấp cho quý vị các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và để đảm bảo chúng tôi tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và các yêu cầu của pháp luật khác. Mục đích này bao gồm:

• Cung cấp, xử lý, bảo trì, cải thiện và phát triển các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho quý vị, chẳng hạn như giao hàng, kích hoạt, xác minh, hậu mãi, hỗ trợ khách hàng và quảng cáo.

• Thực hiện và duy trì các biện pháp bảo vệ an ninh nhằm mục đích phòng ngừa mất cắp và gian lận, chẳng hạn như hỗ trợ xác định người dùng, xác minh danh tính người dùng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của quý vị cho mục đích chống gian lận khi đáp ứng hai điều kiện sau: đó là việc cần thiết; và dữ liệu được sử dụng để đánh giá phù hợp với lợi ích hợp pháp của Xiaomi để bảo vệ người dùng và dịch vụ.

• Xử lý thiết bị, dịch vụ, thắc mắc hoặc yêu cầu của quý vị, như trả lời thắc mắc của khách hàng, gửi thông báo của hệ thống và ứng dụng, quản lý các hoạt động của quý vị như rút thăm trúng thưởng.

• Thực hiện các hoạt động quảng bá có liên quan, chẳng hạn như cung cấp tài liệu tiếp thị và quảng cáo và cập nhật. Nếu quý vị không còn muốn nhận một số loại tài liệu quảng bá nhất định, quý vị có thể từ chối theo phương thức được cung cấp trong tin nhắn (chẳng hạn như liên kết hủy đăng ký ở cuối tin nhắn) trừ khi có quy định khác theo luật hiện hành. Vui lòng xem thêm mục “Các quyền của quý vị” bên dưới.

• Cung cấp các dịch vụ và nội dung phù hợp với cá nhân. Chúng tôi có thể đề xuất các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động phù hợp với cá nhân, bao gồm quảng cáo, dựa trên thông tin quý vị tạo ra khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như lịch sử mua hàng, lịch sử duyệt web và vị trí địa lý. Quý vị có quyền từ chối nhận quảng cáo phù hợp với cá nhân và phản đối việc lập hồ sơ, bao gồm lập hồ sơ cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bất cứ lúc nào. Để làm như vậy, quý vị có thể bật hoặc tắt dịch vụ này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt điện thoại (Settings - Additional settings – Privacy – Ad services) (Cài đặt - Cài đặt bổ sung - Riêng tư - Dịch vụ quảng cáo) hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@xiaomi.com. Vui lòng xem thêm mục “Các quyền của quý vị” bên dưới.

• Cho phép quý vị gửi bình luận trên các diễn đàn công cộng.

• Mục đích nội bộ, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, nghiên cứu và phát triển thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi để cải thiện tốt hơn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, máy học hoặc huấn luyện thuật toán mô hình được thực hiện sau khi xử lý xóa thông tin danh tính.

• Tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị, chẳng hạn như phân tích mức sử dụng bộ nhớ hoặc tình hình sử dụng CPU của ứng dụng của quý vị.

• Lưu trữ và duy trì thông tin liên quan đến quý vị cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi (chẳng hạn như dữ liệu thống kê kinh doanh) hoặc để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

• Cung cấp dịch vụ trên máy không yêu cầu liên lạc với máy chủ của chúng tôi, chẳng hạn như sử dụng dịch vụ Ghi chú (Notes) trên thiết bị của quý vị.

• Các mục đích khác khi có sự đồng ý của quý vị.

Sau đây là các ví dụ chi tiết hơn về cách chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị (trong đó có thể bao gồm thông tin cá nhân):

• Kích hoạt và đăng ký cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ Xiaomi mà quý vị đã đã mua.

• Tạo và duy trì Tài khoản Mi (Mi Account) của quý vị. Thông tin cá nhân được thu thập khi quý vị tạo Tài khoản Mi trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các thiết bị di động của chúng tôi, được sử dụng để tạo Tài khoản Mi và trang hồ sơ cho quý vị.

• Xử lý đơn hàng của quý vị. Thông tin có liên quan tới các đơn đặt mua qua thương mại điện tử (e-commerce) được dùng để xử lý đơn đặt mua và các dịch vụ sau khi bán hàng có liên quan, bao gồm hỗ trợ khách hàng và giao lại hàng. Ngoài ra, số đơn hàng sẽ được sử dụng để kiểm tra chéo đơn hàng với đối tác giao hàng cũng như để ghi nhận việc giao bưu kiện. Thông tin người nhận, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và mã bưu chính sẽ được sử dụng cho mục đích giao hàng. Địa chỉ email của quý vị được sử dụng để gửi thông tin theo dõi bưu kiện cho quý vị. Danh sách các mặt hàng đã mua được sử dụng để in hóa đơn và cho phép khách hàng xem có mặt hàng nào trong bưu kiện.

• Tham gia Diễn đàn MIUI (MIUI Forum). Thông tin cá nhân liên quan đến Diễn đàn MIUI hoặc các nền tảng trên Internet của Xiaomi khác có thể được sử dụng để hiển thị trang hồ sơ, tương tác với người dùng khác và tham gia diễn đàn.

• Cung cấp dịch vụ Xiaomi Cloud và các dịch vụ MIUI khác. Các thông tin sau: (thông tin liên quan đến thiết bị hoặc thẻ SIM bao gồm số GAID, số IMEI, số IMSI, số điện thoại, ID thiết bị, hệ điều hành thiết bị, Địa chỉ MAC, loại thiết bị, thông tin hệ thống và hiệu suất và thông tin vị trí bao gồm mã quốc gia di động, mã mạng di động, mã vùng và nhận dạng thiết bị di động), được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ MIUI, ví dụ Xiaomi Cloud, đồng bộ hóa lịch sử cuộc gọi, đồng bộ hóa tin nhắn SMS, Tìm thiết bị, cho mục đích xác thực người dùng và kích hoạt dịch vụ.

• Chẩn đoán lỗi kích hoạt. Thông tin liên quan đến vị trí được sử dụng để truy cập lỗi kích hoạt thẻ SIM (ví dụ: lỗi cổng dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service, SMS) và lỗi mạng) để xác định nhà khai thác mạng của dịch vụ và thông báo cho nhà khai thác mạng về lỗi đó.

• Cung cấp các dịch vụ MIUI khác. Thông tin được thu thập bởi các dịch vụ MIUI được sử dụng để thực hiện các chức năng của dịch vụ đó, đồng thời tối ưu hóa dịch vụ, ví dụ như tải xuống, cập nhật, đăng ký, thực hiện hoặc tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến dịch vụ MIUI. Ví dụ: thông tin cá nhân do Cửa hàng Chủ đề (Theme Store) thu thập có thể cung cấp các dịch vụ giới thiệu chủ đề phù hợp với cá nhân dựa trên lịch sử tải và duyệt của quý vị.

• Tìm thiết bị của quý vị. Nếu quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp điện thoại, tính năng Tìm thiết bị của Xiaomi có thể giúp quý vị tìm và bảo mật điện thoại của mình. Quý vị có thể tìm điện thoại của mình trên bản đồ qua việc dùng thông tin về địa điểm mà điện thoại của quý vị cung cấp, xóa sạch dữ liệu điện thoại, hoặc khóa điện thoại của quý vị lại. Khi quý vị đang tích cực tìm kiếm điện thoại của mình, thông tin vị trí sẽ được ghi lại từ thiết bị di động của quý vị; trong một số trường hợp, thông tin này được lấy từ các tháp di động hoặc điểm truy cập Wi-Fi. Quý vị có thể bật hoặc tắt tính năng này bất cứ lúc nào trong mục cài đặt điện thoại (Settings - Mi Account - Xiaomi Cloud - Find Device)(Cài đặt - Tài khoản Mi - Xiaomi Cloud - Tìm thiết bị).

• Ghi lại thông tin địa điểm trong ảnh. Quý vị có thể ghi lại thông tin địa điểm của quý vị khi chụp ảnh. Thông tin này sẽ hiển thị trong thư mục ảnh của quý vị và địa điểm sẽ được lưu trong phần thông tin thuộc tính của ảnh. Nếu quý vị không muốn ghi lại địa điểm của mình trong khi chụp ảnh, quý vị có thể tắt tính năng này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt camera của thiết bị.

• Cung cấp chức năng nhắn tin (ví dụ: Mi Talk, Tin nhắn Mi). Nếu quý vị tải xuống và sử dụng ứng dụng Mi Talk, thông tin do Mi Talk thu thập có thể được sử dụng để kích hoạt dịch vụ này và xác định danh tính người dùng và người nhận tin nhắn. Ngoài ra, lịch sử trò chuyện được lưu trữ để thuận tiện tải lại lịch sử trò chuyện sau khi người dùng đã cài đặt lại ứng dụng hoặc để đồng bộ hóa trên các thiết bị. Thông tin (số điện thoại của người gửi và người nhận và ID Tin nhắn Mi) có thể được dùng cho Tin nhắn Mi để kích hoạt các dịch vụ và làm cho dịch vụ hoạt động, bao gồm chuyển các tin nhắn.

• Cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí. Trong quá trình sử dụng dịch vụ MIUI, thông tin vị trí cũng có thể được chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh sử dụng (để biết thêm thông tin, hãy xem mục “Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của quý vị” bên dưới) để cung cấp cho quý vị phiên bản chính xác của dịch vụ và cung cấp chi tiết chính xác về vị trí đó để có trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể, ví dụ: chi tiết thời tiết, truy cập thông tin vị trí (trong khuôn khổ nền tảng Android). Quý vị có thể tắt dịch vụ định vị trong mục cài đặt hoặc tắt không cho ứng dụng sử dụng dịch vụ định vị bất cứ lúc nào.

• Cải thiện trải nghiệm người dùng. Một số tính năng chọn tham gia, như Chương Trình Trải Nghiệm của Người Dùng (User Experience Program), cho phép Xiaomi phân tích dữ liệu về cách người dùng sử dụng điện thoại di động và dịch vụ MIUI, để cải thiện trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như gửi báo cáo hư hỏng.

• Cho phép quý vị dùng Trung Tâm Bảo mật (Security Center). Thông tin thu thập được có thể được dùng cho các chức năng bảo mật và bảo trì hệ thống trong các ứng dụng Bảo mật (Security), như Quét Bảo mật, Tiết kiệm Pin, Danh sách chặn, Trình dọn dẹp, v.v.. Một số chức năng này được vận hành bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và/hoặc đối tác kinh doanh (để biết thêm thông tin, xem mục “Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của quý vị” bên dưới). Thông tin (không phải là thông tin cá nhân như danh sách nhận dạng virus) được sử dụng cho các chức năng quét Bảo mật.

• Cung cấp dịch vụ push. ID của Tài khoản Mi và số GAID/IMEI cũng sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ push của Xiaomi nhằm đánh giá hiệu suất quảng cáo và gửi thông báo từ MIUI về các bản cập nhật phần mềm hoặc thông báo sản phẩm mới, trong đó có thông tin về giảm giá và khuyến mãi. Hơn nữa, dưới sự ủy thác của các bên thứ ba được chọn (cũng sẽ là bên kiểm soát dữ liệu thông tin cá nhân của quý vị - để biết thêm thông tin, xem mục “Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của quý vị” bên dưới), dịch vụ push của Xiaomi cũng có thể đánh giá hiệu suất quảng cáo hoặc gửi thông báo sử dụng ID Tài khoản Mi và số IMEI từ MIUI. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích gửi tin nhắn push cho quý vị (cho dù bằng cách nhắn tin trong dịch vụ của chúng tôi, qua email hoặc bằng các phương tiện khác) trong đó giới thiệu hoặc quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba được chọn. Quý vị có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn của quý vị trong mục Cài đặt của thiết bị hoặc quản lý các tùy chọn của quý vị thông qua ứng dụng/trang web của bên thứ ba sử dụng dịch vụ push của Xiaomi. Vui lòng xem thêm mục “Các quyền của quý vị” bên dưới.

• Xác minh danh tính người dùng. Xiaomi sử dụng giá trị ECV để xác minh danh tính người dùng và tránh bị đăng nhập trái phép.

• Thu thập ý kiến phản hồi của người dùng. Ý kiến phản hồi quý vị chọn cung cấp rất có giá trị trong việc giúp Xiaomi cải thiện dịch vụ của mình. Để theo dõi ý kiến phản hồi quý vị đã chọn cung cấp, Xiaomi có thể trao đổi qua thư với quý vị bằng cách sử dụng thông tin cá nhân mà quý vị đã cung cấp và lưu giữ hồ sơ về các thư này để giải quyết vấn đề và cải thiện dịch vụ.

• Gửi các thông báo. Trong từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để gửi các thông báo quan trọng, chẳng hạn như thông báo về việc mua hàng và thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Vì thông tin đó rất quan trọng để quý vị tương tác với Xiaomi, quý vị không nên từ chối nhận thông tin đó.

• Tiến hành các hoạt động quảng bá. Nếu quý vị tham gia một đợt rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình quảng bá tương tự thông qua các nền tảng truyền thông xã hội của Xiaomi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân quý vị cung cấp để gửi tới quý vị những phần thưởng này.

• Tiến hành phân tích thiết bị để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Xiaomi sẽ tiến hành phân tích phần cứng và phần mềm để cải thiện hơn nữa trải nghiệm sử dụng thiết bị.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với các thông tin khác (bao gồm thông tin trên các dịch vụ hoặc thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại di động, ti vi thông minh và các thiết bị được kết nối khác) để cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin Tài khoản Mi của quý vị trong tất cả các dịch vụ quý vị sử dụng yêu cầu có Tài khoản Mi. Hơn nữa, để giúp quý vị có trải nghiệm tốt hơn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, đồng thời tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan hoặc với sự đồng ý của quý vị, chúng tôi có thể sắp xếp thông tin từ các sản phẩm, dịch vụ hoặc thiết bị khác nhau từ quý vị hoặc liên quan đến quý vị để lập thành nhãn, nhằm đưa ra đề xuất, nội dung tùy chỉnh và các tính năng phù hợp với cá nhân. Ví dụ: sử dụng lịch sử tìm kiếm của quý vị trong trình duyệt để đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị sẽ quan tâm trên Mi.com. Và theo các lý do cho việc kết hợp nêu trên và các yêu cầu của luật hiện hành, chúng tôi sẽ đưa ra cho quý vị các cơ chế kiểm soát cụ thể cho sự kết hợp đó. Quý vị có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi và chức năng ra quyết định tự động, v.v. Để thực hiện các quyền này, quý vị có thể gửi email đến địa chỉ privacy@xiaomi.com hoặc tham khảo các cơ chế kiểm soát được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư riêng cho từng sản phẩm. Vui lòng xem thêm mục “Các quyền của quý vị” bên dưới.

2 Cookie và các công nghệ khác

Các công nghệ như cookie, thẻ và tập lệnh được Xiaomi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng (để biết thêm thông tin, xin hãy xem mục “Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của quý vị” bên dưới). Những công nghệ này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi cách di chuyển của người dùng trên trang web và để thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ nhóm người dùng của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận các báo cáo dựa trên việc các công ty trên sử dụng những công nghệ này dưới dạng cá nhân cũng như tổng hợp. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng, cho chúng tôi biết phần nào của trang web mà mọi người đã truy cập, cũng như tạo điều kiện và đo lường hiệu quả quảng cáo và tìm kiếm trên web. Chúng tôi coi thông tin do cookie và các công nghệ khác thu thập là thông tin không mang tính cá nhân, ngoại trừ địa chỉ Giao thức Internet (IP) hoặc các số nhận dạng tương tự được coi là thông tin cá nhân theo luật địa phương.

• Các tập tin nhật ký: Đúng như với hầu hết các trang web, chúng tôi thu thập các thông tin nhất định và lưu trữ chúng trong các tập tin nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức Internet (Internet protocol, IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), các trang giới thiệu và trang thoát, hệ điều hành, dấu ngày/giờ và/hoặc dữ liệu phân tích dòng bấm chuột (clickstream). Chúng tôi không liên kết dữ liệu được thu thập tự động này với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về quý vị.

• Quảng cáo: Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh của chúng tôi (để biết thêm thông tin, xem mục “Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của quý vị” bên dưới) để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo trên các trang web khác. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng những công nghệ như cookie để thu thập thông tin về các hoạt động của quý vị trên trang web này và các trang web khác nhằm cung cấp dịch vụ quảng cáo cho quý vị dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của quý vị. Chúng tôi sẽ xin sự đồng ý trước của quý vị và có hành động cho phép rõ ràng trước khi cung cấp dịch vụ quảng cáo này cho quý vị. Nếu quý vị không muốn cho sử dụng thông tin này vào mục đích gửi quảng cáo theo nội dung quý vị quan tâm thì có thể chọn không tham gia bằng cách bấm vào đây http://preferences-mgr.truste.com.

• Phân tích di động: Trong một số ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi sử dụng phần mềm phân tích di động để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về chức năng Phần mềm di động của chúng tôi trên điện thoại của quý vị. Phần mềm này có thể ghi lại thông tin như tần suất quý vị sử dụng ứng dụng, các sự kiện diễn ra trong ứng dụng, việc sử dụng tổng hợp, dữ liệu hiệu suất và vị trí xảy ra sự cố trong ứng dụng. Chúng tôi không liên kết thông tin mà chúng tôi lưu trữ trong phần mềm phân tích với bất kỳ thông tin cá nhân nào quý vị gửi trong ứng dụng di động.

• Lưu trữ Cục bộ – HTML5/Flash: Chúng tôi sử dụng Đối tượng lưu trữ cục bộ (LSO) như HTML5 hoặc Flash để lưu trữ nội dung và tùy chọn. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp các tính năng nhất định trên Trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của quý vị cũng sử dụng HTML5 hoặc cookie Flash để thu thập và lưu trữ thông tin. Các trình duyệt khác nhau có thể đưa ra những công cụ quản lý riêng để xóa các LSO HTML5. Để quản lý Flash cookie, xin hãy bấm vào đây: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của quý vị

3.1 Chia sẻ

Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các bên thứ ba. Đôi khi chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba (như được mô tả bên dưới) để cung cấp hoặc cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên yêu cầu của quý vị. Nếu quý vị không còn muốn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@xiaomi.com.

3.1.1 Việc chia sẻ do quý vị chủ động chọn hoặc yêu cầu

Với sự đồng ý rõ ràng của quý vị hoặc theo yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong phạm vi chấp thuận/yêu cầu của quý vị với các bên thứ ba cụ thể do quý vị chỉ định. Ví dụ: khi quý vị sử dụng Tài khoản Mi để đăng nhập vào trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

3.1.2 Chia sẻ thông tin với tập đoàn của chúng tôi

Để thực hiện thành công các hoạt động kinh doanh và cung cấp cho quý vị tất cả các chức năng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị theo thời gian cho các bên liên kết khác của Xiaomi.

3.1.3 Chia sẻ với các công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn của chúng tôi

Xiaomi hợp tác với một nhóm các công ty để cùng nhau lập thành Hệ sinh thái Mi. Các công ty thuộc Hệ sinh thái Mi là các thực thể độc lập, được Xiaomi đầu tư và ươm tạo, và là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Xiaomi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho các công ty thuộc Hệ sinh thái Mi để cung cấp cho quý vị cũng như cải tiến các sản phẩm và dịch vụ thú vị (cả phần cứng và phần mềm) từ các công ty thuộc Hệ sinh thái Mi. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ này sẽ vẫn thuộc thương hiệu Xiaomi, trong khi những sản phẩm khác có thể sử dụng nhãn hiệu riêng của họ. Các công ty thuộc Hệ sinh thái Mi có thể chia sẻ thông tin với Xiaomi trong từng giai đoạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ dưới thương hiệu Xiaomi với Xiaomi để cung cấp dịch vụ phần cứng và phần mềm, cung cấp các chức năng và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Xiaomi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp để đảm bảo an toàn cho quá trình xử lý thông tin cá nhân của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mã hóa thông tin cá nhân của quý vị.

3.1.4 Chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh

Nhằm giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, khi cần thiết, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh.

Các bên này bao gồm nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, trung tâm dữ liệu, cơ sở lưu trữ dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và tiếp thị và các đối tác kinh doanh khác. Các bên thứ ba này có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị thay mặt Xiaomi hoặc cho một hay nhiều mục đích trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi đảm bảo rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ cho quý vị chỉ dành cho các mục đích chính đáng, hợp pháp, cần thiết, cụ thể và rõ ràng. Xiaomi sẽ tiến hành thẩm định và có hợp đồng để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tuân thủ luật về quyền riêng tư hiện hành trong lãnh thổ pháp lý của quý vị. Có thể đôi khi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có bên xử lý dữ liệu phụ của họ.

Để cung cấp dịch vụ đo lường hiệu suất, phân tích và các dịch vụ kinh doanh khác, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin (thông tin không mang tính cá nhân) với các bên thứ ba (như các nhà quảng cáo trên trang web của chúng tôi) dưới dạng tổng hợp. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi có để giúp các nhà quảng cáo và các đối tác kinh doanh khác đánh giá hiệu quả và mức độ bao phủ của nội dung quảng cáo và dịch vụ của họ và hiểu được những loại đối tượng sử dụng dịch vụ của họ và cách mọi người tương tác với trang web, ứng dụng và dịch vụ của họ. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ xu hướng sử dụng chung các dịch vụ của mình với họ, chẳng hạn như số lượng khách hàng trong một nhóm người cụ thể mua các sản phẩm nhất định hoặc tham gia vào một số giao dịch nhất định.

3.1.5 Các mục đích khác

Theo các yêu cầu pháp lý, thủ tục pháp lý, kiện tụng và/hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và cơ quan chính phủ, Xiaomi có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị. Nếu việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp với an ninh quốc gia, việc thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về quý vị.

Để thực thi các điều khoản của chúng tôi hoặc bảo vệ doanh nghiệp, quyền, tài sản hoặc sản phẩm của chúng tôi hoặc để bảo vệ người dùng hoặc nếu việc tiết lộ là cần thiết cho các mục đích sau (phát hiện, ngăn chặn và giải quyết hành vi gian lận, sử dụng trái phép sản phẩm, vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc các hoạt động gây hại hay bất hợp pháp khác), chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về quý vị. (Đôi khi Xiaomi có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị trong và chỉ trong phạm vi được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép). Các trường hợp này có thể bao gồm cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho các cơ quan công cộng hoặc chính phủ; trao đổi thông tin với các đối tác bên thứ ba về độ tin cậy của tài khoản của quý vị để ngăn chặn hành vi gian lận, vi phạm và các hành vi gây hại khác.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với:

• kế toán viên, kiểm toán viên, luật sư hoặc các chuyên gia tư vấn tương tự của chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu họ cung cấp tư vấn chuyên môn cho chúng tôi; và

• các nhà đầu tư và các bên thứ ba có liên quan khác trong trường hợp thương vụ mua bán thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch công ty khác liên quan đến một tổ chức trong Tập đoàn Xiaomi; và

• bất kỳ bên thứ ba nào khác, nếu được quý vị cho phép làm như vậy liên quan đến việc tiết lộ cụ thể.

3.2 Chuyển giao

Xiaomi sẽ không chuyển thông tin của quý vị cho bất kỳ đối tượng nào trừ các trường hợp sau:

• Trường hợp chúng tôi đã có được sự đồng ý rõ ràng của quý vị;

• Nếu Xiaomi có liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào trong quyền sở hữu, sử dụng và mọi lựa chọn với thông tin cá nhân của quý vị mà quý vị có thể có qua e-mail và/hoặc bằng cách đăng một thông báo lớn trên các trang web của chúng tôi.

3.3 Tiết lộ công khai

Ngoài việc công khai số điện thoại di động hoặc ID Tài khoản Mi hoặc tên người dùng của người chiến thắng khi công bố danh sách người chiến thắng ở dạng không thể xác định danh tính, Xiaomi sẽ chỉ tiết lộ công khai thông tin cá nhân của quý vị trong các trường hợp sau:

• Trường hợp chúng tôi đã có được sự đồng ý rõ ràng của quý vị;

• Tiết lộ công khai dựa trên luật pháp hoặc căn cứ hợp lý: bao gồm luật pháp và các quy định, thủ tục pháp lý, kiện tụng hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

4 Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị

4.1 Các biện pháp bảo vệ an ninh của Xiaomi

Chúng tôi cam kết giữ an toàn thông tin cá nhân của quý vị. Để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép, tiết lộ thông tin hoặc các rủi ro tương tự khác, chúng tôi đã áp dụng tất cả các quy trình vật lý, điện tử và quản lý cần thiết để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trên thiết bị di động và trên các trang web của Xiaomi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị theo quy định luật pháp hiện hành. Ví dụ: khi quý vị truy cập Tài khoản Mi, quý vị có thể chọn sử dụng chương trình xác minh hai bước của chúng tôi để bảo mật tốt hơn. Khi quý vị gửi hoặc nhận dữ liệu từ thiết bị Xiaomi của mình đến máy chủ của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng chúng được mã hóa bằng Tầng socket bảo mật (Secure Sockets Layer, “SSL”) và các thuật toán khác.

Toàn bộ thông tin cá nhân của quý vị được lưu trữ trên các máy chủ an toàn và được bảo vệ trong các cơ sở có kiểm soát. Chúng tôi phân loại thông tin của quý vị dựa trên mức độ quan trọng và độ nhạy cảm, và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý vị có mức độ bảo mật cần thiết. Chúng tôi có các biện pháp kiểm soát truy cập đặc biệt để lưu trữ dữ liệu dựa trên đám mây và chúng tôi thường xuyên xem xét các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình, bao gồm các biện pháp bảo mật bằng biện pháp vật lý, để bảo vệ chống lại mọi truy cập và sử dụng trái phép.

Chúng tôi tiến hành rà soát đặc biệt với các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để đảm bảo rằng họ có thể bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi cũng kiểm tra để xem các tiêu chuẩn bảo mật phù hợp có được các bên thứ ba này duy trì hay không bằng cách đưa ra các hạn chế trong hợp đồng phù hợp và khi cần thiết, thực hiện kiểm toán và đánh giá. Ngoài ra, nhân viên của chúng tôi và những đối tác kinh doanh của chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba truy cập thông tin cá nhân của quý vị phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng có khả năng thực thi.

Chúng tôi tiến hành các khóa đào tạo và kiểm tra bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật để nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước thực tế và cần thiết về mặt pháp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý rằng việc sử dụng Internet không an toàn tuyệt đối và vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ thông tin cá nhân nào khi được chuyển từ quý vị hoặc cho quý vị qua Internet.

Chúng tôi xử lý các vi phạm dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm, trong trường hợp được yêu cầu, thông báo vi phạm cho cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu có liên quan và các chủ thể của dữ liệu.

4.2 Những điều quý vị có thể làm được

Quý vị có thể đặt mật khẩu duy nhất cho Xiaomi bằng cách không tiết lộ mật khẩu đăng nhập hoặc thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ ai (trừ khi người đó được quý vị ủy quyền hợp lệ) đề phòng trường hợp rò rỉ mật khẩu của các trang web khác có thể gây tổn hại đến bảo mật tài khoản của quý vị với Xiaomi. Bất cứ khi nào có thể, vui lòng không tiết lộ mã xác minh quý vị đã nhận được cho bất kỳ ai (bao gồm cả những người tự nhận là thuộc bộ phận dịch vụ khách hàng của Xiaomi). Mỗi lần quý vị truy nhập vào với tư cách là người sử dụng Tài khoản Mi trên các trang mạng của Xiaomi, đặc biệt là trên các máy điện toán của bất cứ người nào khác hoặc trên các máy truy nhập Internet công cộng, quý vị phải luôn luôn đăng xuất sau khi sử dụng xong.

Xiaomi không thể chịu trách nhiệm về việc mất bảo mật do bên thứ ba truy cập thông tin cá nhân của quý vị vì quý vị không giữ kín thông tin cá nhân của mình. Bất kể đến những điều nêu trên, quý vị phải báo cho chúng tôi biết ngay nếu có bất cứ sự sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của quý vị bởi bất cứ người sử dụng Internet nào khác hoặc bất cứ sai sót về an ninh nào khác. Sự giúp đỡ của quý vị sẽ giúp chúng tôi giữ bảo mật thông tin cá nhân của quý vị.

4.3 Truy cập các tính năng khác trên thiết bị của quý vị

Các ứng dụng của chúng tôi có thể truy cập một số tính năng nhất định trên thiết bị của quý vị như cho phép email sử dụng danh bạ, lưu trữ tin nhắn SMS và trạng thái mạng Wi-Fi, v.v. Thông tin này được dùng để giúp cho các ứng dụng hoạt động trên thiết bị của quý vị và giúp quý vị tương tác với các ứng dụng này. Bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể thu hồi quyền đã cấp bằng cách tắt chúng ở cấp thiết bị hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@xiaomi.com.

4.4 Chính sách lưu giữ

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích thu thập thông tin được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này hoặc bất kỳ chính sách bảo mật riêng biệt nào được cung cấp cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Thời gian lưu giữ chi tiết được quy định trong dịch vụ cụ thể hoặc trang sản phẩm liên quan. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ và xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân sau khi mục đích thu thập được thực hiện hoặc sau khi chúng tôi xác nhận yêu cầu xóa của quý vị hoặc sau khi chúng tôi chấm dứt hoạt động của sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng. Một ngoại lệ cho điều này là thông tin cá nhân mà chúng tôi đang xử lý cho các mục đích công cộng, khoa học, nghiên cứu lịch sử hoặc thống kê. Xiaomi sẽ tiếp tục lưu giữ loại thông tin này lâu hơn thời gian lưu giữ tiêu chuẩn của mình, khi được phép dựa trên luật hiện hành hoặc yêu cầu của quý vị, ngay cả khi việc xử lý dữ liệu tiếp theo không liên quan đến mục đích thu thập ban đầu.

5 Các quyền của quý vị

Kiểm soát thông tin cá nhân của quý vị

5.1 Các cài đặt kiểm soát

Xiaomi ghi nhận rằng mỗi người có mối quan tâm về quyền riêng tư khác nhau. Do đó, chúng tôi đưa ra ví dụ về các cách thức Xiaomi cung cấp cho quý vị để hạn chế việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân của quý vị và kiểm soát cài đặt quyền riêng tư của quý vị:

• Bật/tắt cho các chức năng Chương Trình Trải Nghiệm của Người Dùng và Truy Cập Định Vị;

• Đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi Tài khoản Mi;

• Bật/tắt cho các tính năng đồng bộ Xiaomi Cloud; và

• Xóa mọi thông tin được lưu trữ trên Xiaomi Cloud qua i.mi.com;

• Bật/tắt cho các dịch vụ và chức năng khác liên quan đến thông tin nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân. Quý vị cũng có thể biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến trạng thái bảo mật của thiết bị trong ứng dụng Bảo mật MIUI.

Nếu trước đây quý vị đã đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích nêu trên, quý vị có thể đổi ý bất cứ lúc nào bằng cách viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ privacy@xiaomi.com.

5.2 Các quyền của quý vị đối với thông tin cá nhân của quý vị

Tùy theo luật pháp và quy định hiện hành, quý vị có quyền truy cập, sửa và xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà chúng tôi có về quý vị (sau đây gọi là yêu cầu).

Quý vị cũng có thể truy cập và cập nhật các chi tiết liên quan đến thông tin cá nhân trong Tài khoản Mi của mình tại trang web http://account.mi.com hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý vị trên thiết bị của quý vị. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email bên dưới. Email: privacy@xiaomi.com.

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này đòi hỏi rằng yêu cầu của quý vị thỏa mãn các luật và quy định hiện hành và các điều kiện sau:

(1) Thông qua quyền tiếp cận yêu cầu độc quyền của Xiaomi và để bảo vệ an toàn thông tin của quý vị, yêu cầu của quý vị phải được lập dưới dạng văn bản (trừ khi luật pháp địa phương công nhận rõ ràng yêu cầu bằng lời);

(2) Cung cấp đủ thông tin để cho phép Xiaomi xác minh danh tính của quý vị và đảm bảo rằng người nộp đơn là chủ thể hoặc người được ủy quyền hợp pháp của thông tin được yêu cầu.

Khi chúng tôi có được thông tin đầy đủ để xác nhận rằng yêu cầu của quý vị có thể được xử lý, chúng tôi sẽ tiến hành trả lời yêu cầu của quý vị trong bất kỳ khung thời gian nào được quy định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chi tiết:

• Quý vị có quyền được thông báo thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị và các quyền của quý vị. Đây là lý do vì sao chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

• Dựa trên các yêu cầu của luật hiện hành, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí một bản sao dữ liệu cá nhân của quý vị được chúng tôi thu thập và xử lý cho quý vị khi quý vị có yêu cầu. Nếu có yêu cầu cung cấp thêm thông tin này, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý căn cứ vào chi phí hành chính thực tế theo pháp luật hiện hành.

• Nếu bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang cung cấp cho quý vị không chính xác hoặc không đầy đủ, quý vị có quyền sửa hoặc hoàn thiện thông tin cá nhân của mình dựa trên mục đích sử dụng.

• Dựa trên các yêu cầu của luật hiện hành, quý vị có quyền yêu cầu xóa hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của quý vị khi không có lý do thuyết phục để chúng tôi tiếp tục sử dụng thông tin đó. Chúng tôi sẽ xem xét các căn cứ liên quan đến yêu cầu xóa bỏ của quý vị và thực hiện các bước hợp lý, bao gồm các biện pháp kỹ thuật. Nếu quyền này được thực thi, chúng tôi có khả năng không thể xóa ngay thông tin khỏi hệ thống dự phòng do các quy định pháp lý và công nghệ bảo mật hiện hành. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của quý vị và cách ly thông tin đó không cho tiếp tục xử lý cho đến khi có thể xóa hoặc ẩn danh bản sao lưu.

• Quý vị có quyền phản đối không cho tiến hành một số dạng xử lý nhất định, bao gồm xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả việc sử dụng thông tin sơ lược cá nhân) và trong một số trường hợp cơ sở pháp lý để xử lý (bao gồm cả thông tin sơ lược cá nhân) là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Đặc biệt theo luật của một số lãnh thổ pháp lý:

• Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ cân nhắc các cơ sở cho yêu cầu hạn chế của quý vị. Nếu cơ sở đó phù hợp với GDPR, chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của quý vị trong các trường hợp áp dụng theo GDPR và sẽ thông báo cho quý vị trước khi gỡ bỏ việc hạn chế xử lý.

• Quý vị có quyền không tuân theo quyết định hoàn toàn dựa trên việc xử lý tự động, bao gồm việc tạo hồ sơ, nếu điều đó có ảnh hưởng pháp lý liên quan tới quý vị hoặc có ảnh hưởng đáng kể tương tự đối với quý vị.

• Quý vị có quyền yêu cầu nhận thông tin cá nhân của mình theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và truyền thông tin đến bên kiểm soát dữ liệu khác.

Chúng tôi có quyền từ chối xử lý các yêu cầu không có ý nghĩa/gây vướng mắc, các yêu cầu làm tổn hại quyền riêng tư của người khác, các yêu cầu cực kỳ phi thực tế, các yêu cầu đòi hỏi thực hiện công tác kỹ thuật quá mức và các yêu cầu không được quy định theo luật địa phương, thông tin đã được công khai, thông tin được cung cấp trong các điều kiện bảo mật. Nếu chúng tôi tin rằng một số khía cạnh nhất định của yêu cầu xóa hoặc truy cập thông tin có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể sử dụng hợp pháp thông tin cho mục đích chống gian lận và bảo mật nói trên, thì yêu cầu đó cũng có thể bị từ chối.

5.3 Rút lại chấp thuận

Quý vị có thể rút lại chấp thuận của quý vị trước đó đã đưa ra cho chúng tôi cho một mục đích cụ thể bằng cách gửi yêu cầu, bao gồm thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi nắm giữ hoặc kiểm soát. Dựa trên dịch vụ cụ thể quý vị đang sử dụng, quý vị có thể truy cập trung tâm quản lý Tài khoản Mi tại trang web https://account.xiaomi.com/pass/del hoặc gửi email tới địa chỉ privacy@xiaomi.com. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý vị trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ khi có yêu cầu, và sau đó là không được thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu của quý vị.

Tùy thuộc vào phạm vi rút lại chấp thuận của quý vị, xin lưu ý rằng quý vị không thể tiếp tục nhận được toàn bộ lợi ích từ các sản phẩm và dịch vụ của Xiaomi. Việc rút lại chấp thuận hoặc ủy quyền của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ khi chúng tôi xử lý thông tin trên cơ sở chấp thuận cho đến thời điểm rút chấp thuận.

5.4 Hủy dịch vụ hoặc tài khoản

Nếu quý vị muốn hủy một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, quý vị có thể gửi email đến địa chỉ privacy@xiaomi.com cho dịch vụ đăng xuất.

Nếu quý vị muốn hủy Tài khoản Mi, xin lưu ý rằng khi hủy tài khoản, quý vị sẽ không thể sử dụng toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của Xiaomi. Việc hủy này có thể bị chặn lại hoặc trì hoãn trong một số trường hợp. Ví dụ: nếu vẫn còn các khoản tiền chưa trả trên tài khoản của quý vị, chẳng hạn như dịch vụ thành viên chưa thanh toán của Mi Music, chủ đề phải trả tiền trong Kho Chủ đề hoặc khoản vay chưa trả trong Mi Finance, v.v., chúng tôi không thể hỗ trợ ngay lập tức yêu cầu của quý vị.

Khi quý vị đăng nhập vào Xiaomi thông qua tài khoản của bên thứ ba, quý vị cần đăng ký hủy tài khoản từ bên thứ ba.

6 Cách chuyển giao thông tin cá nhân của quý vị trên toàn cầu

Xiaomi xử lý và sao lưu thông tin cá nhân thông qua cơ sở hạ tầng điều hành và kiểm soát toàn cầu. Hiện tại, Xiaomi có các trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Đức, Nga và Singapore. Đối với các mục đích được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư, thông tin của quý vị có thể được chuyển đến các trung tâm dữ liệu này theo luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của bên thứ ba và do đó dữ liệu của quý vị cũng có thể được truyền đến các quốc gia hoặc khu vực khác. Lãnh thổ pháp lý nơi đặt các cơ sở toàn cầu này có thể có hoặc không bảo vệ thông tin cá nhân theo cùng tiêu chuẩn như trong lãnh thổ pháp lý của quý vị. Có những rủi ro khác nhau theo các luật bảo vệ dữ liệu khác nhau và từ việc chúng tôi có thể chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị cho các cơ sở ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều này không thay đổi cam kết của chúng tôi về việc tuân thủ Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị.

Cụ thể,

• Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và tạo ra trong các hoạt động ở lãnh thổ Trung Quốc đại lục được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc đại lục, ngoại trừ trường hợp truyền tải qua biên giới theo luật pháp cho phép.

• Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và tạo ra trong các hoạt động của chúng tôi ở Nga được xử lý và lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu ở Nga, ngoại trừ trường hợp việc truyền tải qua biên giới được phép theo luật của Nga.

• Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và tạo ra trong các hoạt động ở Ấn Độ được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ.

Nếu chúng tôi cần chuyển thông tin cá nhân ra ngoài phạm lãnh thổ pháp lý của quý vị, dù là tới các bên liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp hiện hành có liên quan. Chúng tôi đảm bảo rằng toàn bộ hoạt động chuyển giao như vậy đáp ứng các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu địa phương bằng cách thực hiện các biện pháp bảo vệ thống nhất. Quý vị có thể tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi có tại chỗ bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@xiaomi.com.

Nếu quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong khu vực của Khu vực kinh tế châu Âu (European Economic Area, EEA), Xiaomi Technology Netherlands B.V. sẽ đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu và Xiaomi Singapore Pte Ltd sẽ chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu. Có thể tìm thấy thông tin liên lạc trong mục "Liên hệ với chúng tôi".

Nếu Xiaomi chia sẻ dữ liệu cá nhân có được từ quý vị trong EEA cho một chủ thể của Tập đoàn Xiaomi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó trên cơ sở các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU hoặc bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khác được quy định trong GDPR.

7 Bảo vệ trẻ vị thành niên

Chúng tôi coi việc giám sát trẻ em sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi là trách nhiệm của phụ huynh hoặc người giám hộ. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em cho mục đích tiếp thị.

Nếu quý vị là phụ huynh hoặc người giám hộ và quý vị tin rằng trẻ vị thành niên đã cung cấp cho Xiaomi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@xiaomi.com để đảm bảo rằng thông tin cá nhân sẽ bị xóa ngay lập tức và trẻ vị thành niên sẽ bị hủy đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của Xiaomi.

8 Tôi có phải đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện của bên thứ ba nào không?

Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi không áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ của Xiaomi mà quý vị sử dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ đó có thể kết hợp các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba liên quan đến hỗ trợ giọng nói, xử lý camera, phát lại video, dọn sạch hệ thống và các dịch vụ liên quan đến bảo mật, chơi game, thống kê, tương tác mạng xã hội, xử lý thanh toán, định vị bản đồ, chia sẻ, dịch vụ push, lọc thông tin, phương thức nhập liệu, v.v.. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ trong số này sẽ được cung cấp dưới dạng liên kết đến các trang web của bên thứ ba và một số sẽ được truy cập dưới dạng SDK, API, v.v. Thông tin của quý vị cũng có thể được thu thập khi quý vị sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ này. Vì lý do này, chúng tôi khuyên quý vị nên dành thời gian để đọc chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba giống như quý vị đọc chính sách của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không thể kiểm soát cách bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân mà họ thu thập từ quý vị. Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi.

Sau đây là các ví dụ về thời điểm các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba có thể áp dụng khi quý vị sử dụng các sản phẩm cụ thể nêu trên:

• Khi quý vị sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để hoàn tất và thanh toán cho đơn đặt hàng của mình, thông tin cá nhân do quý vị cung cấp trong quá trình thanh toán sẽ được xử lý theo chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba.

• Khi quý vị sử dụng tính năng quét virus trong ứng dụng Bảo mật MIUI, một trong những quy định sau đây sẽ được áp dụng, tùy theo lựa chọn dịch vụ của quý vị:

• Chính sách bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Avast: https://www.avast.com/privacy-policy

• Thỏa thuận cấp phép với AVL SDK cho thiết bị di động: http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en

• Chính sách về quyền riêng tư của Tencent: https://privacy.qq.com

• Khi quý vị sử dụng tính năng Dọn dẹp trong ứng dụng Bảo mật MIUI, một trong những quy định sau đây sẽ được áp dụng, tùy theo lựa chọn dịch vụ của quý vị:

• Chính sách về quyền riêng tư của Cheetah Mobile: https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy

• Chính sách về quyền riêng tư của Tencent: https://privacy.qq.com

• Khi quý vị sử dụng các dịch vụ quảng cáo trong một số ứng dụng cụ thể trong MIUI, một trong những quy định sau đây sẽ được áp dụng, tùy theo lựa chọn dịch vụ của quý vị:

• Chính sách về quyền riêng tư của Google: https://policies.google.com/privacy

• Chính sách về quyền riêng tư của Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

• Khi quý vị sử dụng phương thức nhập liệu Google Input Method, Chính sách về quyền riêng tư của Google được áp dụng: https://policies.google.com/privacy

9 Cách chúng tôi cập nhật Chính Sách về Quyền Riêng Tư này

Chúng tôi duyệt lại Chính Sách về Quyền Riêng Tư định kỳ dựa trên những thay đổi trong kinh doanh và công nghệ và chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua thông tin liên hệ đã đăng ký của quý vị như email (được gửi đến địa chỉ email đã nêu trong tài khoản của quý vị) hoặc công bố trên các trang web của Xiaomi hoặc thông báo cho quý vị qua thiết bị di động để quý vị có thể tìm hiểu về các thông tin do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng. Những thay đổi như vậy đối với Chính Sách về Quyền Riêng Tư sẽ được áp dụng kể từ ngày hiệu lực được nêu rõ trong thông báo hoặc trên trang web. Chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra trang này thường xuyên để biết thông tin mới nhất về cách thức xử lý với quyền riêng tư của chúng tôi. Việc quý vị tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trên trang web, thiết bị di động và/hoặc bất kỳ thiết bị nào khác sẽ được coi là thừa nhận Chính Sách về Quyền Riêng Tư được cập nhật. Chúng tôi sẽ xin chấp thuận rõ ràng của quý vị khi chúng tôi thu thập thêm thông tin cá nhân từ quý vị hoặc khi chúng tôi sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích mới.

10 Các quy định khác

10.1 Đăng nhập một lần

Tùy thuộc vào quyền hạn của quý vị, quý vị có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi bằng nhiều cách đăng nhập được cung cấp bởi dịch vụ OAuth. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của quý vị, đưa ra cho quý vị tùy chọn chia sẻ các thông tin cá nhân nhất định (như tên và địa chỉ email của quý vị) với chúng tôi và để điền trước mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ OAuth cho phép quý vị chọn có hay không đăng thông tin về các hoạt động cá nhân của quý vị trên trang web này lên trang thông tin sơ lược của quý vị để chia sẻ với những người khác trong mạng của quý vị.

11 Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc thắc mắc nào về Chính Sách về Quyền Riêng Tư này hoặc bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc thu thập của Xiaomi, việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới và tham chiếu tới “Chính Sách về Quyền Riêng Tư”. Khi chúng tôi nhận được thắc mắc về quyền riêng tư hoặc thông tin cá nhân với các yêu cầu truy cập/tải xuống, chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề của quý vị. Nếu câu hỏi của quý vị liên quan đến một vấn đề quan trọng, chúng tôi có thể hỏi quý vị để biết thêm thông tin. Nếu quý vị không hài lòng với phản hồi quý vị nhận được, quý vị có thể chuyển đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý có liên quan trong lãnh thổ pháp lý của mình. Nếu quý vị tham khảo ý kiến ​​của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về các kênh khiếu nại liên quan có thể áp dụng dựa trên tình hình thực tế của quý vị.

Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 Email: privacy@xiaomi.com

Đối với người dùng trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi!